Rənglər seçilib,
И цветовете бяха избрани,


əgər zülm etmiş bir şəxs yer üzündə olan hər şeyə sahib olsaydı, onu fidyə verərdi (Quran 10:54)
И ако всеки, който е угнетител, притежаваше всичко на земята, щеше да се откупва с него (Коран 10:54)

Şəfa Duaları və Ovsunlar
Горко на всеки лъжец, грешник!

siz təhvil Allaha və Allahdan narahat sizə onun xeyir-dua handsover.
вие предаване вашите притеснения към Аллах и Аллах handsover благословията си за вас.

Onlar bir-biri ilə (dünyada gördükləri barədə) sorğu-suala (söz-söhbətə) başlayacaqlar.
И ще се обръщат един към друг, разпитвайки се.

Şübhəsiz ki, gözəl bir bağ üçün nəinki gün ərzində,
Несъмнено, за да е красива градината не само през деня,

Bu hikmətli Kitabın (Qur’anın) ayələridir.
Тези са знаменията на мъдрата Книга -

Daha əvvəl Nuh qövmünü (məhv etmişdik). Çünki onlar (Allahın itaətindən çıxmış) fasiqlər idilər.
И народа на Нух [погубихме] преди. Те бяха нечестиви хора.

onların səviyyəsindən yuxarı qaynar su tökün;
налейте вряща вода точно над нивото си;

Mövzu*
светилник.

Daha əvvəl Nuh qövmünü (məhv etdi), çünki onlar daha zalım, daha azğın kimsələr idi.
и също - народа на Нух преди, те бяха още по-угнетяващи и престъпващи,

(Ey kafirlər!) Sizi yaratmaq çətindir, yoxsa göyü ki (Allah) onu yaratdı;
Вие ли сте по-трудни за сътворяване или небето? Той го съгради.

Başqa kim amma xalqların Lord
Кой друг, освен на Господа на народите

O kəslər ki, səbr edər və yalnız Rəbbinə bel bağlayarlar!
които са търпеливи и на своя Господ се уповават!

"Həqiqətən, göylərin və yerin uşaqlar üçün necə, onda o, heç bir həyat yoldaşı var?" (Quran 6: 101)
"Как ще непременно небето и земята, за да имат деца, а след това той няма жена?" (Коран 6: 101)

(Ya Rəsulum!) Əgər (bu müşriklər) səni təkzib edərlərsə (ürəyini qısma). Səndən əvvəl Nuh, Ad və Səmud tayfası da (peyğəmbərlərini) təkzib etmişdi.
И ако тези те взимат за лъжец [о, Мухаммад], то и преди тях народът на Нух и адитите, и самудяните взимаха за лъжци [пророците],

Və heç bir məxluq Onun gözündə gizli
И не Creature е скрито от Неговото Sight

(Ya Rəsulum!) Onlara İbrahimin hekayətini söylə!
Прочети им вестта за Ибрахим!

İman gətirib yaxşı işlər görənləri Nəim cənnətləri gözləyir.
За онези, които вярват и вършат праведни дела, са Градините на блаженството,

Yer və dağlar qaldırılıb bircə dəfə bir-birinə çırpılacağı (əzilib toza dönəcəyi) zaman -
и бъдат вдигнати земята и планините, и бъдат натрошени с един удар,

O, qeybi də, aşkarı da biləndir, yenilməz qüvvət sahibi, mərhəmət sahibidir!
Той е Знаещия и скритото, и явното, Всемогъщия, Милосърдния,

İbrahim tayfası da, Lut qövmü də,
и народът на Ибрахим, и народът на Лут,

Şübhəsiz ki, bu (Qur’an) kafirlər üçün bir peşmançılıqdır (ona inanmadıqlarına görə qiyamət günü böyük zərər çəkəcəklər).
То е скръб за неверниците.

Onlardan (Məkkə mürşiklərindən) əvvəlkilər də (öz peyğəmbərlərini) təkzib etmişdilər. (Ya Peyğəmbər! Bir görəydin) Mənim onları cəzalandırmağım (inkar etməyim) necə oldu.
И онези преди тях отричаха. А какво бе Моето наказание!

Quranı Necə Anlamalı(Təfsirin Növləri və Bəzi Ayələrin Şərhi)
Кълна се в мъдрия Коран!

Bunlar (haqqı batildən ayıran, mö’cüzələri, hökmləri) açıq-aydın Kitabın ayələridir.
Това са знаменията на ясната Книга.

De: “Ey insanlar! Mən sizi yalnız açıq-aşkar bir qorxudanam (Allahın əzabı ilə açıq-aşkar qorxudan, xəbərdar edən bir peyğəmbərəm)!
Кажи: “О, хора, за вас съм само явен предупредител!”

Allah bir dövlət başqa şeylər dəyişir.
Аллах променя нещата от едно състояние в друго.

site artıb dönüşüm inkişaf mərhələləri.
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!.

Qatlanmış və asanlıqla keçirmək;
Сгъваема и извършва лесно;

Bəs mələklər onların üzlərinə, arxalarına vura-vura canlarını alanda halları necə olacaq?
А как ще бъде, когато ангелите ги приберат, удряйки ги по лицето и гърба?

Sənin üçün nə edə bilərəm?
Какво мога да направя за теб?

(Dünyadakı) əzab belədir. Şübhəsiz ki, axirət əzabı daha şiddətlidir. Kaş biləydilər!
Такова е наказанието. А наказанието в отвъдния живот е по-голямо, ако знаят.

Fir’on da, ondan əvvəlkilər də, alt-üst olmuş Mö’təfikə əhli (Lut qövmü) də günah (xəta) törətmişdilər.
И Фараонът, и онези преди него, и сринатите [селища на Лут] вършеха грях.

Ağıl sahiblərinə hidayət və öyüd-nəsihət olsun deyə!
напътствие и напомняне за разумните хора.

M'diq
Не знам

Halbuki bu (Qur’an) aləmlərə (insanlara və cinlərə) ancaq bir öyüd-nəsihətdir! (Onun nazil olduğu kimsə heç vaxt divanə ola bilməz!)
А то не е друго освен напомняне за световете.

Məhz onların qazandıqları günahlara görə düşəcəkləri yer Cəhənnəmdir!
на тези мястото им е Огънят заради онова, което са придобили.

Onlar öz Rəbbi tərəfindən (göstərilmiş) doğru yoldadırlar. Nicat tapanlar da (axirət əzabından qurtarıb savaba yetişənlər də) onlardır!
Тези са напътени от своя Господ и тези са сполучилите.

(Ya Rəsulum!) İbrahimin möhtərəm qonaqlarının (mələklərin) söhbəti sənə gəlib çatdımı?
Стигна ли до теб разказът за почетните гости на Ибрахим?

1) bir problem halında bir təbii yolla əmələ lazımdır:
И в небето звездите.

Bu nə edir?
Какво е това?

Bu Allah üçün heç də çətin deyildir!
И това за Аллах не е трудно.

Əlif, Lam, Ra! Bunlar açıq-aydın Kitabın (Qur’anın) ayələridir!
Алиф. Лам. Ра. Тези са знаменията на ясната Книга.

Azərbaycanca-rusca lüğət (qısa) / Ö
ÖDƏTMƏK понуд. от ödəmək

(Ey insanlar! Onu da bilin ki) Allah istəməsə, siz (bunu) istəyə bilməzsiniz. (Ancaq Allah istəsə, istəyə bilərsiniz). Həqiqətən, Allah (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!
Тогава ще пожелавате само онова, което Аллах желае. Аллах е всезнаещ, премъдър.

inam, crazy, O - Biz bədii,
И за то похвалят нас,

Yarım vaxt biz çox təəccüb nə qədər fırıldaqçı, həqiqətən getmək üçün bir hilekarlık insanların biri onların pul, və bu gün […]
Не се заблуждавайте, Формула на изобилието нищо друго освен никчемных измамници. Today we will expose it in details and hopefully deter people from wasting their […]

2 Thes 2: 3 . heç bir şəkildə sizi aldatmasın edək. tullantıların artıq, və günah adamı ziyana uğramaq edilmişdir əgər o gün üçün, deyil oğul [yəni insan] aşkar edilmişdir.
2 Сол 2: 3 . Никой да не ви мами по никакъв начин. За този ден не ще, освен ако вече е направена на отпадъците, както и човекът на греха, погибелта син [т.е. човек], са били разкрити.

burada xeyir-dua və daha sawab tam gün gəldi mükafat Allah tərəfindən.
Тук дойде денят, изпълнен с благословии и още sawab е награда от Аллах.