{ وجاء فرعون ومن قبَلَهُ } أتباعه، وفي قراءة بفتح القاف وسكون الباء، أي من تقدمه من الأمم الكافرة { والمؤتفكات } أي أهلها وهي قرى قوم لوط { بالخاطئة } بالفعلات ذات الخطأ.
Fircoon iyo kuwii ka horreeyeyna waa jireen iyo kuwii gafsanaa ee la daba geddiyey (Nabi Luudh Qoomkiisi).


وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا
Dayaxana uga yeelay Dhexdooda Nuur, qorraxdana ka yeelay siraad.

Azəri - Surah Al-Furqan (The Criterion ) _ القرآن الكريم للجميع
Caadna waan Halaagnay iyo Thamuud, iyo Rasi (Ceelkii) Ehelkiisii, iyo Quruumo Intaas u Dhaxeeyey oo Badan.

إن الذين ينادونك -أيها النبي- من وراء حجراتك بصوت مرتفع، أكثرهم ليس لهم من العقل ما يحملهم على حسن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلَّم، وتوقيره.
kuwa kaaga dhawaaqi qolalka gadaashooda badankoodu wax ma kasayaan.

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ( 30 )
Adigu waad dhiman iyaguna (Gaaladu) way dhiman.

هذا القرآن تنزيل من الله العزيز الذي لا يغالَب، الحكيم في تدبيره وصنعه.
Kitaabka (Quraanka) ah wuxuu ka soo dagay Eebaha adkaada ee falka san xaggiisa.

{ ولقد كذب الذين من قبلهم } من الأمم { فكيف كان نكير } إنكاري عليهم بالتكذيب عند إهلاكهم، أي أنه حق.
Waxaa Eebe beeniyey Gaaladii (reer Makaad) ka horreeyey, sidayse ahayd Ciqaabti Eebe.

وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ( 32 )
Laakiin wuu Beeniyay wuuna Jeedsaday.

قال تعالى لنبيه: { لا تحرك به } بالقرآن قبل فراغ جبريل منه { لسانك لتعجل به } خوف أن ينفلت منك.
Ha Dhaqaajinin Nabiyow Carrabka inaad Quraanka ku Dagdagto (Akhriskiisa).

{ إنا لما طغا الماء } علا فوق كل شيء من الجبال وغيرها زمن الطوفان { حملناكم } يعني آباءكم إذ أنتم في أصلابهم { في الجارية } السفينة التي عملها نوح ونجا هو ومن كان معه فيها وغرق الاخرون.
Dhulka iyo Buurahana la xambaaro oo la burburiyo hal mar.

خلق الله كل شيء، وكان لديه سلطة أكثر من ذلك.
Ilaah wuxuu abuuray wax kasta oo uu ku leeyahay amar uu dul.

(أنتم الذين بأسلوبكم هذا تشركون بالله وتجعلون أنفسكم شريكاً لله في حُكمه)
Yaa ayyuhal insaanu innaka kaadihun ilaa rabbika kadhan fa mulaaqiyyah.

سعر جيد مع نوعية جيدة. وسوف تعرف أنه بعد المقارنة.
qiimaha wanaagsan leh tayo wanaagsan. Waxaad ku ogaan doonaa ka dib markii la barbardhigo.

ولا مخلوق يخفى بصره
Iyo uun No Qarsoon From uu Sight

{ ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون } مصدقون نبيك .
Waxayna dheheen Eebow naga fayd cadaabka waxaan nahay Mu'miniine.

{ تنزيل العزيز } في ملكه { الرحيم } بخلقه خبر مبتدأ مقدر، أي القرآن .
Quraanka xigmada leh yaan ku dhaartaye.

{ بل كذبوا بالحق } بالقرآن { لما جاءهم فهم } في شأن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن { في أمر مريج } مضطرب قالوا مرة: ساحر وسحر، ومرة: شاعر وشعر، ومرة: كاهن وكهانة .
Waxaybase beeniyeen xaqii markuu u yimid, waxayna ku suganyihiin xaal qasan.

We عبادة الله في الروح وفي الحقيقة
We Ilaahay u caabud Ruuxa iyo runta

وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ( 28 )
Waxayna beeniyeen Aayaadkannaga.

{و} اذكر { إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم } حين أخرجوا من صلب آدم كالذرّ جمع ذرة وهي أصغر النمل { ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم } بأن يعبدوا الله ويدعوا إلى عبادته وذكر الخمسة من عطف الخاص على العام { وأخذنا منهم ميثاقا غليظا } شديدا بالوفاء بما حملوه وهو اليمين بالله تعالى ثم أخذ الميثاق.
«Xusuuso» markaan ka qaadnay Nabiyada ballankoodii iyo adiga iyo Nuux, Ibraahim, Muuse iyo Ciise Ibnu Maryam, oo ka qaadnay Ballan adag.

خضار وفواكة
Miraha iyo Khudaarta

ولكن سوف, - يوم الحساب ينتظر.
laakiin doono, - Maalinta xisaabta qiyaamada sugnaaday.

{ ثم تولوْا عنه وقالوا معلم } أي يعلمه القرآن بشر { مجنون } .
Markaasay ka, jeedsadeen Nabiga waxayna dheheen waa waxlabare waalan.

أقسم الله تعالى بالقرآن الواضح لفظًا ومعنى.
Waxaan ku dhaartay Kitaabka (Quraanka) cade (muuqda) ee.

تنزيل القرآن إنما هو من الله العزيز في قدرته وانتقامه، الحكيم في تدبيره وأحكامه.
Soo dajinta Kitaabka (Quraanka) wuxuu ka ahaaday xagga Eebaha adkaada ee falka san.

فإنه لا يقيم الأموات – تقدم سوى الهروب على قيد الحياة, اذا كانوا يريدون.
Waxa aanu kor u dhintay – kaliya bixiyaan baxsadaan nool, haddii ay doonayaan.

P.S. ­ هذا هو العرض مرة واحدة ل 14 يوم تجربه…
P.S. Tani waa mid ka mid waqti dalab 14 maalinta maxkamadda…

{ أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا } هو ما يعد للضيف { بما كانوا يعملون } .
kuwa rumeeyay (xaqa) oo camal fiican falay waxay mudan Jannooyinka Ma'wa martiqaad waxay xamal falayeen dartiis.

لقد تحولت نوزويرز على رؤوسهم
Waxaan soo celinay wargeysyada madaxooda

الأرض المباركة: سلسلة "وقفات مع آيات قرآ…
Al-Qur'aan ( The Holy Qur'aan)

{ تجري بأعيننا } بمرأى منا، أي محفوظة { جزاءً } منصوب بفعل مقدر، أي أغرقوا انتصارا { لمن كان كفر } وهو نوح عليه السلام، وقرئ كفر بالبناء للفاعل، أي أغرقوا عقابا .
Waxaa beeniyay (xaqa) iyaga hortood (Nabi) Nuux Qoomkiisii, waxay beeniyeen Addonkanagii, waxayna dheheen wuu waalanyahay, waana la guulguulay, «oo la canaantay».

أقسم الله تعالى بالقرآن الواضح لفظًا ومعنى.
Waxaan ku dhaartay Kitaabka Cade (Quraanka).

9: 30 11 و: 00
9: 30 iyo 11: 00

الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ
Kuwaan bixinin zakada ahna aakhiro kuwa ka gaaloobey.

أفضل اليوم الذي ارتفع الشمس الجمعة,
maalinta ugu wanaagsan on taas oo qorraxdu u soo baxdo waa jimcaha,

8: 00 11 و: 00
8: 00 iyo 11: 00

8: 00 10 و: 30
8: 00 iyo 10: 30

{ الر } الله أعلم بمراده بذلك { تلك } هذه الآيات { آيات الكتاب } القرآن والإضافة بمعنى من { المبين } المظهر للحق من الباطل .
xuruufta hore waxay ku tusin mucjisada Quraanka, tanna waa aayaadkii Kitaabka ca (Quraanka).

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَآ ۖ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ
Ilaahay mooyee Eebe kalane ma jiro, isagaa wax nooleeya waxna dila, waana Eebihiina iyo Eebaha Aabbayaalkiinii horreeyey.

الله يعلم ماذا كان يفعل
Ilaah ogaa waxa uu sameynayo

والجبال الشاهقة.
Iyo buuraha Dhuur.

هو خالق السموات والأرض وما بينهما، ومدبِّر الشمس في مطالعها ومغاربها.
Waa Eebaha samooyinka iyo dhulka iyo waxa udhaxeeya, iyo Eebaha qorrax ka soo bixidda.

{ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون } مقطوع .
Kuwa xaqa rumeeyeyse oo camalfiican falay waxaa usugnaaday ajri aan guraynin.

ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا بعذابك لنا أو تسلط الكافرين علينا فيفتنونا عن ديننا، أو يظهروا علينا فيُفتنوا بذلك، ويقولوا; لو كان هؤلاء على حق، ما أصابهم هذا العذاب، فيزدادوا كفرًا، واستر علينا ذنوبنا بعفوك عنها ربنا، إنك أنت العزيز الذي لا يغالَب، الحكيم في أقواله وأفعاله.
Eebow hannagu fidnaynin kuwa Gaaloobay, noona dambi dhaaf illeen waxaad tahay adkaade (Casiis) Falsan.

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ( 227 )
Kuwa Xaqa Rumeeyey Mooyee oo Camal Fiican Fala oo Xusa Eebe wax Badan, oo Gargaarta Dulmi ka Dib, waxayna Ogaan doonaan kuwii Dulmi Falay soo Noqoshaday soo Noqdaan (Qiyaamada).

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ( 38 )
Maalinta Jibriil iyo Malaa'igtu Saf istaagi wax hadli ma jiro Ruux Eebe idmo mooyee oo Hadal xaq ah ku hadla.

هذا القرآن تنزيل العزيز في انتقامه من أهل الكفر والمعاصي، الرحيم بمن تاب من عباده وعمل صالحًا.
Quraankuna waa soo dajinta Eebaha adkaada ee naxariista,

8: 15 11 و: 00
8: 15 iyo 11: 00

10: 00 12 و: 00
10: 00 iyo 12: 00

{ فقلت استغفروا ربكم } من الشرك { إنه كان غفارا } .
Waxaana ku idhi Eebihiin dambi dhaaf weydiista waa dambi dhaaf badance.