jy oorhandiging jou bekommernisse aan Allah en Allah handsover sy seëninge aan jou.
wewe makabidhiano wasiwasi Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu handsover baraka zake kwa wewe.


Aan God is die heerlikheid-groot dinge wat Hy gedoen het!
Kwa Mungu uwe Utukufu-Mambo Mkubwa Yeye Ameifanya!

Hoe moet ons regverdig in die oë van God?
Jinsi Je Sisi watu wema mbele ya Mungu?

Wat verstaan ​​jy daarvan?
Je, unaelewa nini kutoka kwao?

[Jesus sê] ...Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed [dat hulle lewe vol en betekenisvol kan wees].
"(Kristo anasema)Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele" (ili iwe ya maana)."

Beste is AHCI te hê wanneer jy bedryfstelsel installeer. Slegs verander wanneer jy weet wat jy doen.
Bora ni kuwa na AHCI juu ya wakati wa kufunga OS. Tu kubadilika wakati unajua nini kufanya.

8 Dra dan vrugte wat by die bekering pas.
8 Basi zaeni matunda yapasayo toba;

2 o God, hou U nie stil nie, swyg nie en rus nie, o God!
1 Ee Mungu, usistarehe, Ee Mungu, usinyamae, wala usitulie.

2 Die opbrings van jou hande sal jy sekerlik eet; gelukkig is jy, en dit gaan met jou goed!
2 Taabu ya mikono yako hakika utaila; Utakuwa heri, na kwako kwema.

goeie prys met 'n goeie gehalte. Jy sal dit weet nadat vergelyking.
bei nzuri na bora. Wewe kujua ni baada ya kulinganisha.

In die [Terrein] -afdeling
Katika sehemu ya [Terrain]

Op hierdie dag dink van ons verlede,
Katika siku hii kufikiria mambo ya zamani,

9 Ons sien nie ons tekens nie; daar is geen profeet meer nie, en by ons is daar niemand wat weet hoe lank nie.
9 Hatuzioni ishara zetu, wala sasa hakuna nabii, Wala kwetu hakuna ajuaye, hata lini?

3 Erken dat die HERE God is: Hy het ons gemaak, en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide.
3 Jueni kwamba Bwana ndiye Mungu; Ndiye aliyetuumba na sisi tu watu wake; Tu watu wake, na kondoo wa malisho yake.

Vertel ons en deel met jou vriende!
Kutuambia na kushiriki kwa rafiki yako!

en as-gebou planne.
na mipango kama-kujengwa.

Net goedheid en guns sal altyd volg
Hakika wema na fadhili atakuwa daima kufuata

3 En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein is.
3 Na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa, kama yeye alivyo mtakatifu.

1 Loof die HERE, alle nasies! Prys Hom, alle volke!
1 Haleluya. Enyi mataifa yote, msifuni Bwana, Enyi watu wote, mhimidini.

1 Toe het Bildad, die Suhiet, geantwoord en gesê:
1 Ndipo Bildadi huyo Mshuhi akajibu, na kusema,

3 Wees ons genadig, o HERE, wees ons genadig, want meer as versadig is ons van veragting;
3 Uturehemu, Ee Bwana, uturehemu sisi, Kwa maana tumeshiba dharau.

© 2017 Rekenaaringenieurswese Books
OKTOBA 2017

Allah sê in die Quran:
Allah anasema katika Qur’an:

Ons weet wat ons goed is - en waarvoor ons NIE goed is nie! - en ons doen net die voormalige.
Tunajua ni nini tunachofaa - na kile sisi sio vizuri! - na sisi tu wa zamani.

2 Rondom Jerusalem is berge; so is die HERE rondom sy volk van nou af tot in ewigheid.
2 Kama milima inavyouzunguka Yerusalemu, Ndivyo Bwana anavyowazunguka watu wake, Tangu sasa na hata milele.

Aantal stappe C 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
Idadi ya hatua C 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100

Allah sê: “Ook sê hy (niks) van (sy eie)
Allah anasema: “Wala yeye hawezi kusema (kuhusu) ya (nafsi yake) shauku.”

8 En die regverdiges sal dit sien en vrees; en hulle sal oor hom lag en sê:
6 Nao wenye haki wataona; Wataingiwa na hofu na kumcheka;

5 Want die HERE is goed; sy goedertierenheid is tot in ewigheid, en sy trou van geslag tot geslag.
5 Kwa kuwa Bwana ndiye mwema; Rehema zake ni za milele; Na uaminifu wake vizazi na vizazi.

en as-gebou planne.
na kama-kujengwa mipango.

3 Want die septer van goddeloosheid sal nie rus op die erfdeel van die regverdiges nie, sodat die regverdiges hulle hande nie sal uitsteek na onreg nie.
3 Kwa maana fimbo ya udhalimu Haitakaa juu ya fungu la wenye haki; Wenye haki wasije wakainyosha Mikono yao kwenye upotovu.

1 'n Bedevaartslied. Ek slaan my oë op tot U wat in die hemel troon.
1 Nimekuinulia macho yangu, Wewe uketiye mbinguni.

5 Maar die wat langs krom paaie wegdraai, sal die HERE laat vergaan saam met die werkers van ongeregtigheid. Vrede oor Israel!
5 Bali wao wanaozigeukia njia zao zilizopotoka, Bwana atawaondoa pamoja na watenda maovu. Amani ikae na Israeli.

6 Maar ek is ellendig en behoeftig: o God, kom tog gou na my! U is my hulp en my redder; HERE, vertoef tog nie!
5 Nami ni maskini na mhitaji, Ee Mungu, unijilie kwa haraka. Ndiwe msaada wangu na mwokozi wangu, Ee Bwana, usikawie.

2 Gimel. Sy nageslag sal geweldig wees op die aarde; Dalet. die geslag van die opregtes sal geseën word.
2 Wazao wake watakuwa hodari duniani; Kizazi cha wenye adili kitabarikiwa.

"O julle wat glo! Wanneer die oproep tot gebed verkondig Vrydag gou ernstig om die herinnering aan God en laat eenkant besigheid. Dit is die beste vir jou as jy maar geweet." (Koran 62:9)
"Enyi mlioamini! Wakati wito wa sala ni alitangaza siku ya Ijumaa nendeni upesi kwenye kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kuacha kando business. Hiyo ni bora kwa ajili yenu, ikiwa mnajua." (Qur'ani 62:9)

van Allah en Sy seëninge.”]
[Kiarabu kusema “Amani iwe nanyi na pia rehema za Allah na Baraka zake.”]

8 En ek het dit gehoor, maar nie verstaan nie; daarom het ek gesê: My heer, wat is die uiteinde van hierdie dinge?
8 Nami nikasikia, lakini sikuelewa; ndipo nikasema, Ee Bwana wangu, mwisho wa mambo haya utakuwaje?

Jane:Mag ek jou help?
Jane:Naweza kukusaidia?

40 En Moses het aan die kinders van Israel alles gesê net soos die HERE Moses beveel het.
40 Naye Musa akawaambia wana wa Israeli vile vile kama hayo yote Bwana alivyomwagiza Musa.

Dit is dit vir jou duidelik te maak.
Hii ni kuweka bayana kwenu.

32 Hierdie Jesus het God opgewek, waarvan ons almal getuies is.
32 Yesu huyo Mungu alimfufua, na sisi sote tu mashahidi wake.

4 HERE, doen goed aan die goeies en aan die wat opreg is in hulle harte.
4 Ee Bwana, uwatendee mema walio wema, Nao walio wanyofu wa moyo.

Tweede vraag asseblief.
Swali la pili tafadhali.

23 God weet die weg daarheen, en Hy ken die woonplek daarvan.
23 Mungu ndiye aijuaye njia yake, Naye anajua mahali pake.

Meer 131,697 maatskappye is reeds met ons!
Zaidi 131,697 makampuni tayari na sisi!

Loop op ongelyke oppervlaktes;
Mbio juu ya nyuso kutofautiana;

Wat ons doen
Naweza kukusaidia vipi?

4 En hulle sal sy aangesig sien, en sy Naam sal op hulle voorhoofde wees.
4 nao watamwona uso wake, na jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso zao.

BENODIG JY HULP?
Unahitaji Msaada?