geen ander God behals Allah en Muhammad (PBUH) is sy Boodskapper en laaste Profeet.”
“ከአላህ በስቀር አምላክ የለም እና መሀመድ የእርሱ መልዕክተኛ እና የመጨረሻ ነብይ ነው”


6 wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is; wat trou bly tot in ewigheid;
6 እርሱም ሰማይንና ምድርን ባሕርንም፥ በእነርሱ ያለውንም ሁሉ የፈጠረ፤ እውነትን ለዘላለም የሚጠብቅ፤

3 Kom daar nou 'n einde aan winderige woorde? Of wat prikkel jou dat jy antwoord?
3 ፤ በውኑ ከንቱ ቃል ይፈጸማልን?ወይስ ትመልስ ዘንድ ያነሣሣህ ምንድር ነው?

3 En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie; en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit.
3 እርሱም በውኃ ፈሳሾች ዳር እንደ ተተከለች፥ ፍሬዋን በየጊዜዋ እንደምትሰጥ፥ ቅጠልዋም እንደማይረግፍ ዛፍ ይሆናል፤ የሚሠራውም ሁሉ ይከናወንለታል።

3 Erken dat die HERE God is: Hy het ons gemaak, en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide.
3 እግዚአብሔር እርሱ አምላክ እንደ ሆነ እወቁ፤ እርሱ ሠራን እኛም አይደለንም፤ እኛስ ሕዝቡ የማሰማርያውም በጎች ነን።

6 Want U, o God, het my geloftes gehoor; U het die besitting gegee van die wat u Naam vrees.
5 አቤቱ፥ አንተ ስእለቴን ሰምተሃልና፤ ስምህንም ለሚፈሩ ርስትህን ሰጠሃቸው።

goeie prys met 'n goeie gehalte. Jy sal dit weet nadat vergelyking.
ጥሩ ጥራት ጋር ጥሩ ዋጋ. አንተ ንጽጽር በኋላ ያውቃሉ.

5 Gelukkig is die man wat sy pylkoker daarmee gevul het! Hulle sal nie beskaamd staan as hulle met die vyande in die poort spreek nie.
5 ከእነርሱ ዘንድ ምኞቱን የሚፈጽም ብፁዕ ሰው ነው፤ ጠላቶቻቸውን በአደባባይ በተናገሩ ጊዜ እርሱ አያፍርም።

Ek weet nie
አላውቅም

jy oorhandiging jou bekommernisse aan Allah en Allah handsover sy seëninge aan jou.
እናንተ ርክክብ አላህ ወደ አላህ የእርስዎን ጭንቀት በእናንተ ዘንድ ያለውን በረከት handsover.

Hoe moet ons regverdig in die oë van God?
አምላክ ፊት ጻድቅ እኛ ነን? — ጉዞ ሊ

Gelowiges wanneer jou lewe is op soek nou taai
አማኞች አሁን ጠንካራ በመመልከት ሕይወትህን ጊዜ

Allah verander dinge van een toestand na 'n ander.
አላህ አንድ ሁኔታ ወደ ሌላው ነገሮችን ይለውጣል.

2 Toe is ons mond gevul met gelag en ons tong met gejubel; toe het hulle onder die heidene gesê: Die HERE het groot dinge aan hierdie mense gedoen.
2 በዚያን ጊዜ አፋችን ደስታን፥ አንደበታችንም ሐሴትን ሞላ፤ በዚያን ጊዜ በአሕዛብ ዘንድ። እግዚአብሔር ታላቅ ነገርን አደረገላቸው ተባለ።

[Jesus sê] ...Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed [dat hulle lewe vol en betekenisvol kan wees].
ክርስቶስ እንዲህ አለ፡- “እኔ ሕይወት እንዲሆንላቸው እንዲበዛላቸውም መጣሁ፡፡”

9 Ons sien nie ons tekens nie; daar is geen profeet meer nie, en by ons is daar niemand wat weet hoe lank nie.
9 ምልክታችንን አናይም ከእንግዲህ ወዲህም ነቢይ የለም፤ እስከ መቼ እንዲኖር የሚያውቅ በኛ ዘንድ የለም።

die beste dag waarop die son het opgestaan ​​is Vrydag,
ፀሐይ ከወጣ የሰጣቸውን ላይ የተሻለ ቀን ዓርብ ነው,

3 en Hy het vir My gesê: Jy is my kneg, Israel, in wie Ek My verheerlik.
3 ፤ እርሱም። እስራኤል ሆይ፥ አንተ ባሪያዬ ነህ በአንተም እከበራለሁ አለኝ።

Ons het ten einde van jou (sien lêer) ontvang.
እኛ (ፋይል ይመልከቱ) ከ ትእዛዝ ተቀብለናል.

toeskouers: 300-2000
መገናኛ ሜዲኔት srl _ በ Rochemolles 6 _ 10146 Turin _ የተእታ ቁጥር 10884090019

8 En ek het dit gehoor, maar nie verstaan nie; daarom het ek gesê: My heer, wat is die uiteinde van hierdie dinge?
8 ፤ ሰማሁም ነገር ግን አላስተዋልሁም፤ የዚያን ጊዜም። ጌታዬ ሆይ፥ የዚህ ሁሉ ፍጻሜ ምንድር ነው? አልሁ።

25 Wie het ek buiten U in die hemel? Buiten U begeer ek ook niks op die aarde nie.
25 በሰማይ ያለኝ ምንድር ነው? በምድርስ ውስጥ ከአንተ ዘንድ ምን እሻለሁ?

Verder, broers, bid vir ons, sodat die woord van die Here vinnig mag versprei en oral oorwin soos by julle. (2 Tess. 3: 1)
"በቀረውስ ወንድሞቼ ሆይ፤ የጌታ ቃል እንዲሮጥ በእናንተም ዘንድ ደግሞ እንደሚሆን እንዲከብር ስለ እኛ ፀልዩ፡፡" 2ተሰ 3፡1

9 En hulle sal in dié dag sê: Kyk, dit is onse God op wie ons gewag het, dat Hy ons kan verlos; dit is die HERE op wie ons gewag het: laat ons juig en bly wees oor sy hulp.
9 ፤ በዚያም ቀን። እነሆ፥ አምላካችን ይህ ነው፤ ተስፋ አድርገነዋል፥ ያድነንማል፤ እግዚአብሔር ይህ ነው፤ ጠብቀነዋል፤ በማዳኑ ደስ ይለናል ሐሤትም እናደርጋለን ይባላል።

2 Waarlik, ek het my siel tot bedaring gebring en stilgemaak; soos 'n gespeende kind by sy moeder, soos 'n gespeende kind is my siel in my.
2 ነፍሴን አሳረፍኋት፥ የእናቱንም ጡት እንዳስተውት ዝም አሰኘኋት፤ ነፍሴ የእናቱን ጡት እንዳስተውት በእኔ ውስጥ ናት።

21 Wat wil julle hê? Moet ek met die roede na julle kom of met liefde en in die gees van sagmoedigheid?
21 ምን ትወዳላችሁ? በበትር ወይስ በፍቅርና በየውሃት መንፈስ ልምጣባችሁን?

2. Wat wil jy doen Vandag?
2. ምን ብለህ ዛሬ ምን ማድረግ ይፈልጋሉ?

Volg ons op
ማን ነን

Wie was ek?
ማን ነኝ?

5 wat is die mens dat U aan hom dink, en die mensekind dat U hom besoek?
4 ታስበው ዘንድ ሰው ምንድር ነው? ትጐበኘውም ዘንድ የሰው ልጅ ምንድር ነው?

5 Wat is dit met jou, o see, dat jy vlug? o Jordaan, dat jy agteruitwyk?
5 አንቺ ባሕር የሸሸሽ፥ አንቺም ዮርዳኖስ ወደ ኋላሽ የተመለስሽ፥ምን ሆናችኋል?

25 Julle ongeregtighede het hierdie dinge afgeweer, en julle sondes het die goeie van julle teruggehou.
25 በደላችሁ እነዚህን አስቀርታለች፥ ኃጢአታችሁም መልካምን ነገር ከለከለቻችሁ።

Toetse. Legkaart. Legkaart speletjies.
ፈተናዎች. እንቆቅልሾች. እንቆቅልሾች ጨዋታዎች.

- Etes en drinkwater word voorsien.
- ምግብ እና የመጠጥ ውሃ ይሰጣሉ ፡፡

Wat sê die Skrif?
ቅዱሳን ጽሑፎች ምን ይላሉ?

My kat het nie die liefde ...!
ማን ነን

7 Want niemand van ons leef vir homself nie en niemand sterf vir homself nie.
7 ከእኛ አንድ ስንኳ ለራሱ የሚኖር የለምና፥ ለራሱም የሚሞት የለም፤

2 As iemand meen dat hy enige kennis het, weet hy nog niks soos 'n mens behoort te weet nie.
2 ማንም አንዳች የሚያውቅ ቢመስለው ሊያውቅ እንደሚገባው ገና አላወቀም፤

100 volgelinge – Spotify € 5,00 EUR250 volgelinge – Spotify € 8,00 EUR500 volgelinge – Spotify € 14,00 EUR1,000 volgelinge – Spotify € 26,00 EUR2500 volgelinge – Spotify € 60,00 EUR5,000 volgelinge – Spotify € 115,00 euro10000 volgelinge – Spotify € 225,00 euro
+100 ተከታዮች – € 5.00 ዩሮ Spotify+250 ተከታዮች – Spotify € 8,00 ዩሮ+500 ተከታዮች – € 14,00 ዩሮ Spotifyተከታዮች +1,000 – € 26,00 ዩሮ Spotify2500 ተከታዮች – € 60,00 ዩሮ Spotifyተከታዮች +5,000 – Spotify € 115,00 ዩሮ10,000 ተከታዮች – Spotify € 225,00 ዩሮ

16 Hulle het 'n mond, maar praat nie; hulle het oë, maar sien nie;
16 አፍ አላቸው፥ አይናገሩምም፤ ዓይን አላቸው፥ አያዩምም፤

We aanbid god in gees en in waarheid
We እግዚአብሔርን ያመልኩታል በመንፈስ እና በእውነት ውስጥ ነው

12345678910111213141516171819202122232425262728293031 Gru 2019jan "Europa 2020"Vas "Europa 2020"Kov "Europa 2020"Bal "Europa 2020"gegužės 2020Bir "Europa 2020"Lie "Europa 2020"rugp "Europa 2020"sept "Europa 2020"okt "Europa 2020"nov "Europa 2020"
12345678910111213141516171819202122232425262728293031 ዲሴ 2019ጃኑዋሪ 2020Feb 2020Mar 2020Apr 20202020 ግንቦትJun 2020Jul 2020ነሃሴ 2020ሴፕትዋጊንት 2020ኦክቶ 2020Nov 2020

4 Aan wie het jy woorde te kenne gegee, en wie se gees het uit jou uitgegaan?
4 ፤ ይህንስ ቃል በማን እርዳታ ተናገርህ?የማንስ መንፈስ ከአንተ ዘንድ ወጣ?

moenie vra wie jy ooit bel nie,
ማንን መደወል እንዳለብዎ አይጠይቁ,

As hulle maar net geweet
ቢያውቁ ኖሮ

Het jy geweet jy kan ook by VivA
አንተ ታውቅ ነበር??

die laaste een wat so klaaglik misluk!”
ስለዚህ ክፉዎችን በክፉ አልተሳካም የመጨረሻው ሰው!”

met watter betekenis? ad.
እንዴት? እንዴት? ማን? በምን አማካኝነት?

12 Sleep Hy weg--wie sal Hom teëhou? Wie vir Hom sê: Wat maak U?
12 ፤ እነሆ፥ ፈጥኖ ቢነጥቅ የሚከለክለው ማን ነው?እርሱንስ። ምን ታደርጋለህ? የሚለው ማን ነው?

(Ons sal binne 1 uur beantwoord.)
(በ 1 ሰዓት ውስጥ ምላሽ እንሰጣለን.)