<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s id="1">
 <w id="1.1">«</w>
 <w id="1.2">Lhek</w>
 <w id="1.3">tetshan</w>
 <w id="1.4">,</w>
 <w id="1.5">yej</w>
 <w id="1.6">tachʼanlhaye</w>
 <w id="1.7">chik</w>
 <w id="1.8">elh</w>
 <w id="1.9">chik</w>
 <w id="1.10">häpe</w>
 <w id="1.11">chik</w>
 <w id="1.12">fwetaj</w>
 <w id="1.13">ahantsaj</w>
 <w id="1.14">ikan</w>
 <w id="1.15">amejen</w>
 <w id="1.16">wet</w>
 <w id="1.17">letichunhayajay</w>
 <w id="1.18">tä</w>
 <w id="1.19">najit</w>
 <w id="1.20">lahaya</w>
 <w id="1.21">ayen</w>
 <w id="1.22">kwenkaya</w>
 <w id="1.23">.</w>
</s>
<s id="2">
 <w id="2.1">Häp</w>
 <w id="2.2">lehanyaj</w>
 <w id="2.3">tä</w>
 <w id="2.4">[</w>
 <w id="2.5">.</w>
 <w id="2.6">.</w>
 <w id="2.7">.</w>
 <w id="2.8">]</w>
 <w id="2.9">tälhe</w>
 <w id="2.10">nʼokhajyhayajay</w>
 <w id="2.11">tä</w>
 <w id="2.12">ninʼäla</w>
 <w id="2.13">tä</w>
 <w id="2.14">iche</w>
 <w id="2.15">»</w>
 <w id="2.16">(</w>
 <w id="2.17">COL</w>
 <w id="2.18">.</w>
</s>
<s id="3">
 <w id="3.1">2</w>
 <w id="3.2">:</w>
 <w id="3.3">8</w>
 <w id="3.4">)</w>
 <w id="3.5">.</w>
</s>
<s id="4">
 <w id="4.1">¿</w>
 <w id="4.2">Atsi</w>
 <w id="4.3">nʼofwonyaj</w>
 <w id="4.4">toj</w>
 <w id="4.5">Pablo</w>
 <w id="4.6">hiwʼenho</w>
 <w id="4.7">pʼante</w>
 <w id="4.8">cristianos</w>
 <w id="4.9">toj</w>
 <w id="4.10">yomeje</w>
 <w id="4.11">mʼak</w>
 <w id="4.12">toj</w>
 <w id="4.13">wichi</w>
 <w id="4.14">yenpej</w>
 <w id="4.15">tichunhayaja</w>
 <w id="4.16">?</w>
</s>
<s id="5">
 <w id="5.1">Ame</w>
 <w id="5.2">elh</w>
 <w id="5.3">mʼak</w>
 <w id="5.4">toj</w>
 <w id="5.5">wichi</w>
 <w id="5.6">yenpej</w>
 <w id="5.7">tichunhayaja</w>
 <w id="5.8">,</w>
 <w id="5.9">wet</w>
 <w id="5.10">¿</w>
 <w id="5.11">atsi</w>
 <w id="5.12">mʼak</w>
 <w id="5.13">toj</w>
 <w id="5.14">iwoyek</w>
 <w id="5.15">nawoye</w>
 <w id="5.16">toj</w>
 <w id="5.17">natekawayhla</w>
 <w id="5.18">nʼotichunhayajtso</w>
 <w id="5.19">?</w>
</s>
<s id="6">
 <w id="6.1">Toj</w>
 <w id="6.2">ihi</w>
 <w id="6.3">nʼochufwenyajna</w>
 <w id="6.4">,</w>
 <w id="6.5">¿</w>
 <w id="6.6">atsi</w>