<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s id="1">
 <w id="1.1">©</w>
 <w id="1.2">2017</w>
 <w id="1.3">Watch</w>
 <w id="1.4">Tower</w>
 <w id="1.5">Bible</w>
 <w id="1.6">and</w>
 <w id="1.7">Tract</w>
 <w id="1.8">Society</w>
 <w id="1.9">of</w>
 <w id="1.10">Pennsylvania</w>
</s>
<s id="2">
 <w id="2.1">Mikezaha</w>
 <w id="2.2">Hifehe</w>
 <w id="2.3">Tegna</w>
</s>
<s id="3">
 <w id="3.1">Mikezaha</w>
 <w id="3.2">Hahay</w>
 <w id="3.3">Hitrétré</w>
 <w id="3.4">Manahake</w>
 <w id="3.5">i</w>
 <w id="3.6">Jehovah</w>
</s>
<s id="4">
 <w id="4.1">“</w>
 <w id="4.2">Haharetse</w>
 <w id="4.3">Nainai’e</w>
 <w id="4.4">ty</w>
 <w id="4.5">Saontsin’Andrianagnahare</w>
 <w id="4.6">”</w>
</s>
<s id="5">
 <w id="5.1">“</w>
 <w id="5.2">Mahery</w>
 <w id="5.3">ty</w>
 <w id="5.4">Saontsin’Andrianagnahare</w>
 <w id="5.5">”</w>
</s>
<s id="6">
 <w id="6.1">“</w>
 <w id="6.2">Mahereza</w>
 <w id="6.3">.</w>
 <w id="6.4">.</w>
 <w id="6.5">.</w>
 <w id="6.6">le</w>
 <w id="6.7">Anò</w>
 <w id="6.8">i</w>
 <w id="6.9">Asay</w>
 <w id="6.10">”</w>
</s>
</text>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s id="1">
 <w id="1.1">“</w>
 <w id="1.2">Ho</w>
 <w id="1.3">tanterake</w>
 <w id="1.4">zay</w>
 <w id="1.5">,</w>
 <w id="1.6">naho</w>
 <w id="1.7">mitsanogne</w>
 <w id="1.8">ty</w>
 <w id="1.9">saontsy</w>
 <w id="1.10">i</w>
 <w id="1.11">Jehovah</w>
 <w id="1.12">Andrianagnahare’areo</w>
 <w id="1.13">vata’e</w>
 <w id="1.14">nareo</w>
 <w id="1.15">.</w>
 <w id="1.16">”</w>
 <w id="1.17">—</w>
 <w id="1.18">ZAK</w>
 <w id="1.19">.</w>
</s>
<s id="2">
 <w id="2.1">6</w>
 <w id="2.2">:</w>
 <w id="2.3">15</w>
 <w id="2.4">.</w>
</s>
<s id="3">
 <w id="3.1">Nagnino</w>
 <w id="3.2">ro</w>
 <w id="3.3">mampahery</w>
 <w id="3.4">antika</w>
 <w id="3.5">i</w>
 <w id="3.6">fahitagne</w>
 <w id="3.7">fara’e</w>
 <w id="3.8">nitrea</w>
 <w id="3.9">i</w>
 <w id="3.10">Zakariay</w>
 <w id="3.11">?</w>
</s>
<s id="4">
 <w id="4.1">Nagnino</w>
 <w id="4.2">ro</w>