<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s id="1">
 <w id="1.1">©</w>
 <w id="1.2">2013</w>
 <w id="1.3">Watch</w>
 <w id="1.4">Tower</w>
 <w id="1.5">Bible</w>
 <w id="1.6">and</w>
 <w id="1.7">Tract</w>
 <w id="1.8">Society</w>
 <w id="1.9">of</w>
 <w id="1.10">Pennsylvania</w>
 <w id="1.11">.</w>
</s>
<s id="2">
 <w id="2.1">Mbil</w>
 <w id="2.2">yawonsu</w>
 <w id="2.3">ya</w>
 <w id="2.4">in</w>
 <w id="2.5">kufund</w>
 <w id="2.6">ayichidijin</w>
 <w id="2.7">.</w>
</s>
<s id="3">
 <w id="3.1">MUTU</w>
 <w id="3.2">WA</w>
 <w id="3.3">PA</w>
 <w id="3.4">CHIBUR</w>
 <w id="3.5">:</w>
 <w id="3.6">OV</w>
 <w id="3.7">,</w>
 <w id="3.8">CHISU</w>
 <w id="3.9">IK</w>
 <w id="3.10">CHIKEZA</w>
 <w id="3.11">MANGAND</w>
 <w id="3.12">KWIKAL</w>
 <w id="3.13">​</w>
 <w id="3.14">—</w>
 <w id="3.15">MAKAD</w>
 <w id="3.16">KASOLIKANY</w>
 <w id="3.17">?</w>
</s>
<s id="4">
 <w id="4.1">MU</w>
 <w id="4.2">NIMERO</w>
 <w id="4.3">WINOU</w>
 <w id="4.4">MU</w>
 <w id="4.5">KWIKAL</w>
 <w id="4.6">KAND</w>
</s>
<s id="5">
 <w id="5.1">Kasolikany</w>
 <w id="5.2">​</w>
 <w id="5.3">—</w>
 <w id="5.4">Mulong</w>
 <w id="5.5">Udia</w>
 <w id="5.6">pa</w>
 <w id="5.7">Mangand</w>
 <w id="5.8">Mawonsu</w>
 <w id="5.9">3</w>
</s>
<s id="6">
 <w id="6.1">Ov</w>
 <w id="6.2">,</w>
 <w id="6.3">Chisu</w>
 <w id="6.4">ik</w>
 <w id="6.5">Chikeza</w>
 <w id="6.6">Mangand</w>
 <w id="6.7">Kwikal</w>
 <w id="6.8">​</w>
 <w id="6.9">—</w>
 <w id="6.10">Makad</w>
 <w id="6.11">Kasolikany</w>
 <w id="6.12">?</w>
</s>
<s id="7">
 <w id="7.1">5</w>
</s>
<s id="8">
 <w id="8.1">Ov</w>
 <w id="8.2">,</w>
 <w id="8.3">Tufanyidin</w>
 <w id="8.4">Kuyilembil</w>
 <w id="8.5">Ansant</w>
 <w id="8.6">?</w>
</s>
<s id="9">
 <w id="9.1">28</w>
</s>
<s id="10">
 <w id="10.1">Yileja</w>
 <w id="10.2">Aney</w>
 <w id="10.3">​</w>
 <w id="10.4">—</w>
 <w id="10.5">Ov</w>
 <w id="10.6">,</w>
 <w id="10.7">Chom</w>
 <w id="10.8">ik</w>
 <w id="10.9">Tukutwisha</w>