<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s id="1">
 <w id="1.1">„</w>
 <w id="1.2">W</w>
 <w id="1.3">grzybie</w>
 <w id="1.4">atomowym</w>
 <w id="1.5">”</w>
</s>
<s id="2">
 <w id="2.1">Opowiada</w>
 <w id="2.2">Świadek</w>
 <w id="2.3">Jehowy</w>
 <w id="2.4">z</w>
 <w id="2.5">Japonii</w>
 <w id="2.6">,</w>
 <w id="2.7">który</w>
 <w id="2.8">przeżył</w>
 <w id="2.9">wybuch</w>
 <w id="2.10">bomby</w>
 <w id="2.11">atomowej</w>
</s>
<s id="3">
 <w id="3.1">ŚWIADKOWIE</w>
 <w id="3.2">Jehowy</w>
 <w id="3.3">przechodzą</w>
 <w id="3.4">wiele</w>
 <w id="3.5">ciężkich</w>
 <w id="3.6">prób</w>
 <w id="3.7">ze</w>
 <w id="3.8">względu</w>
 <w id="3.9">na</w>
 <w id="3.10">śmiałe</w>
 <w id="3.11">opowiadanie</w>
 <w id="3.12">się</w>
 <w id="3.13">za</w>
 <w id="3.14">prawdą</w>
 <w id="3.15">Słowa</w>
 <w id="3.16">Bożego</w>
 <w id="3.17">.</w>
</s>
<s id="4">
 <w id="4.1">Apostoł</w>
 <w id="4.2">Paweł</w>
 <w id="4.3">,</w>
 <w id="4.4">broniąc</w>
 <w id="4.5">prawa</w>
 <w id="4.6">do</w>
 <w id="4.7">swej</w>
 <w id="4.8">służby</w>
 <w id="4.9">,</w>
 <w id="4.10">napisał</w>
 <w id="4.11">między</w>
 <w id="4.12">innymi</w>
 <w id="4.13">,</w>
 <w id="4.14">że</w>
 <w id="4.15">często</w>
 <w id="4.16">bywał</w>
 <w id="4.17">„</w>
 <w id="4.18">w</w>
 <w id="4.19">niebezpieczeństwach</w>
 <w id="4.20">od</w>
 <w id="4.21">własnego</w>
 <w id="4.22">rodu</w>
 <w id="4.23">,</w>
 <w id="4.24">w</w>
 <w id="4.25">niebezpieczeństwach</w>
 <w id="4.26">od</w>
 <w id="4.27">narodów</w>
 <w id="4.28">,</w>
 <w id="4.29">(</w>
 <w id="4.30">.</w>
 <w id="4.31">.</w>
 <w id="4.32">.</w>
 <w id="4.33">)</w>
 <w id="4.34">o</w>
 <w id="4.35">głodzie</w>
 <w id="4.36">i</w>
 <w id="4.37">pragnieniu</w>
 <w id="4.38">,</w>
 <w id="4.39">(</w>
 <w id="4.40">.</w>
 <w id="4.41">.</w>
 <w id="4.42">.</w>
 <w id="4.43">)</w>
 <w id="4.44">w</w>
 <w id="4.45">zimnie</w>
 <w id="4.46">i</w>
 <w id="4.47">nagości</w>
 <w id="4.48">”</w>
 <w id="4.49">.</w>
</s>
<s id="5">
 <w id="5.1">Nowożytnym</w>
 <w id="5.2">Świadkom</w>
 <w id="5.3">Jehowy</w>
 <w id="5.4">również</w>
 <w id="5.5">grożą</w>
 <w id="5.6">niekiedy</w>
 <w id="5.7">poważne</w>