<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s id="1">
 <w id="1.1">“</w>
 <w id="1.2">To</w>
 <w id="1.3">Moumou</w>
 <w id="1.4">Kia</w>
 <w id="1.5">he</w>
 <w id="1.6">Tau</w>
 <w id="1.7">Tagata</w>
 <w id="1.8">e</w>
 <w id="1.9">Lalolagi</w>
 <w id="1.10">Nei</w>
 <w id="1.11">?</w>
 <w id="1.12">”</w>
</s>
<s id="2">
 <w id="2.1">●</w>
 <w id="2.2">Mai</w>
 <w id="2.3">he</w>
 <w id="2.4">pulagi</w>
 <w id="2.5">likoliko</w>
 <w id="2.6">,</w>
 <w id="2.7">ko</w>
 <w id="2.8">e</w>
 <w id="2.9">Lalolagi</w>
 <w id="2.10">palaneta</w>
 <w id="2.11">kua</w>
 <w id="2.12">tuga</w>
 <w id="2.13">e</w>
 <w id="2.14">makauho</w>
 <w id="2.15">fulufuluola</w>
 <w id="2.16">ne</w>
 <w id="2.17">lanu</w>
 <w id="2.18">moana</w>
 <w id="2.19">mo</w>
 <w id="2.20">e</w>
 <w id="2.21">tea</w>
 <w id="2.22">.</w>
</s>
<s id="3">
 <w id="3.1">Ka</w>
 <w id="3.2">e</w>
 <w id="3.3">kumikumi</w>
 <w id="3.4">fakatata</w>
 <w id="3.5">lahi</w>
 <w id="3.6">kua</w>
 <w id="3.7">kitia</w>
 <w id="3.8">ai</w>
 <w id="3.9">e</w>
 <w id="3.10">fai</w>
 <w id="3.11">lekua</w>
 <w id="3.12">he</w>
 <w id="3.13">kaina</w>
 <w id="3.14">ha</w>
 <w id="3.15">tautolu</w>
 <w id="3.16">.</w>
</s>
<s id="4">
 <w id="4.1">Ko</w>
 <w id="4.2">e</w>
 <w id="4.3">ha</w>
 <w id="4.4">?</w>
</s>
<s id="5">
 <w id="5.1">Mukamuka</w>
 <w id="5.2">e</w>
 <w id="5.3">tali</w>
 <w id="5.4">:</w>
 <w id="5.5">Kua</w>
 <w id="5.6">nakai</w>
 <w id="5.7">leveki</w>
 <w id="5.8">he</w>
 <w id="5.9">tau</w>
 <w id="5.10">tagata</w>
 <w id="5.11">ne</w>
 <w id="5.12">nonofo</w>
 <w id="5.13">ai</w>
 <w id="5.14">.</w>
</s>
<s id="6">
 <w id="6.1">Mua</w>
 <w id="6.2">atu</w>
 <w id="6.3">ai</w>
 <w id="6.4">,</w>
 <w id="6.5">kua</w>
 <w id="6.6">moumou</w>
 <w id="6.7">mooli</w>
 <w id="6.8">e</w>
 <w id="6.9">lautolu</w>
 <w id="6.10">e</w>
 <w id="6.11">lalolagi</w>
 <w id="6.12">he</w>
 <w id="6.13">tākiva</w>
 <w id="6.14">,</w>
 <w id="6.15">moumou</w>
 <w id="6.16">e</w>
 <w id="6.17">vaouhi</w>
 <w id="6.18">,</w>
 <w id="6.19">mo</w>