<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s id="1">
 <w id="1.1">Tijaty</w>
 <w id="1.2">myëmiimpy</w>
</s>
<s id="2">
 <w id="2.1">1</w>
 <w id="2.2">äämbë</w>
 <w id="2.3">junië</w>
 <w id="2.4">,</w>
 <w id="2.5">2013</w>
</s>
<s id="3">
 <w id="3.1">¿</w>
 <w id="3.2">Näˈä</w>
 <w id="3.3">jäˈäy</w>
 <w id="3.4">kyaj</w>
 <w id="3.5">tëgatsy</w>
 <w id="3.6">nyekynyayˈixäˈänëdë</w>
 <w id="3.7">?</w>
</s>
<s id="4">
 <w id="4.1">©</w>
 <w id="4.2">2013</w>
 <w id="4.3">Watch</w>
 <w id="4.4">Tower</w>
 <w id="4.5">Bible</w>
 <w id="4.6">and</w>
 <w id="4.7">Tract</w>
 <w id="4.8">Society</w>
 <w id="4.9">of</w>
 <w id="4.10">Pennsylvania</w>
 <w id="4.11">.</w>
</s>
<s id="5">
 <w id="5.1">ARTIKULO</w>
 <w id="5.2">DIˈIB</w>
 <w id="5.3">YAˈËXPËKÄÄMP</w>
</s>
<s id="6">
 <w id="6.1">5</w>
 <w id="6.2">-</w>
 <w id="6.3">11</w>
 <w id="6.4">ÄÄMBË</w>
 <w id="6.5">AGOSTË</w>
 <w id="6.6">,</w>
 <w id="6.7">2013</w>
 <w id="6.8">|</w>
 <w id="6.9">PAJINA</w>
 <w id="6.10">8</w>
 <w id="6.11">•</w>
 <w id="6.12">ËY</w>
 <w id="6.13">:</w>
 <w id="6.14">11</w>
 <w id="6.15">ETS</w>
 <w id="6.16">1</w>
</s>
<s id="7">
 <w id="7.1">Jyobaa</w>
 <w id="7.2">niˈamukë</w>
 <w id="7.3">jäˈäy</w>
 <w id="7.4">ttsojktäˈäy</w>
 <w id="7.5">ets</w>
 <w id="7.6">kyaj</w>
 <w id="7.7">tsyiptaˈaky</w>
 <w id="7.8">nmëwingoˈonëm</w>
</s>
<s id="8">
 <w id="8.1">12</w>
 <w id="8.2">-</w>
 <w id="8.3">18</w>
 <w id="8.4">ÄÄMBË</w>
 <w id="8.5">AGOSTË</w>
 <w id="8.6">,</w>
 <w id="8.7">2013</w>
 <w id="8.8">|</w>
 <w id="8.9">PAJINA</w>
 <w id="8.10">13</w>
 <w id="8.11">•</w>
 <w id="8.12">ËY</w>
 <w id="8.13">:</w>
 <w id="8.14">22</w>
 <w id="8.15">ETS</w>
 <w id="8.16">15</w>
</s>
<s id="9">
 <w id="9.1">Jyobaa</w>
 <w id="9.2">yäjkpë</w>
 <w id="9.3">jäˈäy</w>
 <w id="9.4">ets</w>
 <w id="9.5">jyaygyujkëp</w>
 <w id="9.6">tijaty</w>
</s>
<s id="10">
 <w id="10.1">19</w>
 <w id="10.2">-</w>
 <w id="10.3">25</w>
 <w id="10.4">ÄÄMBË</w>
 <w id="10.5">AGOSTË</w>