<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s id="1">
 <w id="1.1">Erihumulikanibwa</w>
 <w id="1.2">Wangalibana</w>
 <w id="1.3">Hayi</w>
 <w id="1.4">?</w>
</s>
<s id="2">
 <w id="2.1">Ngoku</w>
 <w id="2.2">Nyamuhanga</w>
 <w id="2.3">Akahumulikanaya</w>
 <w id="2.4">3</w>
</s>
<s id="3">
 <w id="3.1">Erihumulikanibwa</w>
 <w id="3.2">Omwa</w>
 <w id="3.3">Buthuku</w>
 <w id="3.4">bw’Ebitsibu</w>
 <w id="3.5">5</w>
</s>
<s id="4">
 <w id="4.1">E</w>
 <w id="4.2">Biblia</w>
 <w id="4.3">Iyo</w>
 <w id="4.4">Yithiki</w>
 <w id="4.5">?</w>
</s>
<s id="5">
 <w id="5.1">32</w>
</s>
<s id="6">
 <w id="6.1">EBY’ERIGHA</w>
</s>
<s id="7">
 <w id="7.1">“</w>
 <w id="7.2">Siwuleke</w>
 <w id="7.3">Ebyalha</w>
 <w id="7.4">Byawu</w>
 <w id="7.5">Bikolhoba</w>
 <w id="7.6">”</w>
</s>
<s id="8">
 <w id="8.1">EYENGA</w>
 <w id="8.2">EY’EBIRO</w>
 <w id="8.3">31</w>
 <w id="8.4">OKWERIKUMI</w>
 <w id="8.5">,</w>
 <w id="8.6">2016</w>
 <w id="8.7">–</w>
 <w id="8.8">EBIRO</w>
 <w id="8.9">6</w>
 <w id="8.10">OKWERIKUMINAKUGHUMA</w>
 <w id="8.11">,</w>
 <w id="8.12">2016</w>
 <w id="8.13">OLHUPAPURA</w>
 <w id="8.14">12</w>
</s>
<s id="9">
 <w id="9.1">Lholha</w>
 <w id="9.2">Embere</w>
 <w id="9.3">Erilhwa</w>
 <w id="9.4">Erithunga</w>
 <w id="9.5">Omughisa</w>
 <w id="9.6">wa</w>
 <w id="9.7">Yehova</w>
</s>
<s id="10">
 <w id="10.1">Emyambalire</w>
 <w id="10.2">Yawu</w>
 <w id="10.3">Yikanaha</w>
 <w id="10.4">Nyamuhanga</w>
 <w id="10.5">y’Olhukengerwa</w>
 <w id="10.6">?</w>
</s>
<s id="11">
 <w id="11.1">Abalere</w>
 <w id="11.2">,</w>
 <w id="11.3">Mughumaye</w>
 <w id="11.4">Erikirirya</w>
 <w id="11.5">Lyenyu</w>
</s>
<s id="12">
 <w id="12.1">EYENGA</w>
 <w id="12.2">EY’EBIRO</w>
 <w id="12.3">21</w>
 <w id="12.4">-</w>
 <w id="12.5">27</w>
 <w id="12.6">OKWERIKUMINAKUGHUMA</w>
 <w id="12.7">,</w>
 <w id="12.8">2016</w>
 <w id="12.9">OLHUAPURA</w>
 <w id="12.10">27</w>
</s>
<s id="13">
 <w id="13.1">Ababuthi</w>
 <w id="13.2">,</w>
 <w id="13.3">Muwathikaye</w>
 <w id="13.4">Abaana</w>
 <w id="13.5">Benyu</w>