<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s id="1">
 <w id="1.1">‘</w>
 <w id="1.2">Koso</w>
 <w id="1.3">kwidi</w>
 <w id="1.4">pheve</w>
 <w id="1.5">yi</w>
 <w id="1.6">Yave</w>
 <w id="1.7">,</w>
 <w id="1.8">kwidi</w>
 <w id="1.9">mvandi</w>
 <w id="1.10">kiphwanza</w>
 <w id="1.11">.</w>
 <w id="1.12">’</w>
 <w id="1.13">—</w>
 <w id="1.14">2</w>
 <w id="1.15">KOLINTO</w>
 <w id="1.16">3</w>
 <w id="1.17">:</w>
 <w id="1.18">17</w>
 <w id="1.19">.</w>
</s>
<s id="2">
 <w id="2.1">MINKUNGA</w>
 <w id="2.2">:</w>
 <w id="2.3">49</w>
 <w id="2.4">,</w>
 <w id="2.5">73</w>
</s>
<s id="3">
 <w id="3.1">Mu</w>
 <w id="3.2">phila</w>
 <w id="3.3">mbi</w>
 <w id="3.4">pheve</w>
 <w id="3.5">yi</w>
 <w id="3.6">Yave</w>
 <w id="3.7">yi</w>
 <w id="3.8">tuvanina</w>
 <w id="3.9">kiphwanza</w>
 <w id="3.10">kikyedika</w>
 <w id="3.11">?</w>
</s>
<s id="4">
 <w id="4.1">Mbi</w>
 <w id="4.2">tulenda</w>
 <w id="4.3">vanga</w>
 <w id="4.4">mwingi</w>
 <w id="4.5">tubika</w>
 <w id="4.6">sadila</w>
 <w id="4.7">bubi</w>
 <w id="4.8">kiphwanza</w>
 <w id="4.9">kitu</w>
 <w id="4.10">?</w>
</s>
<s id="5">
 <w id="5.1">Bwidi</w>
 <w id="5.2">tulenda</w>
 <w id="5.3">sadila</w>
 <w id="5.4">kiphwanza</w>
 <w id="5.5">kitu</w>
 <w id="5.6">mu</w>
 <w id="5.7">ndwenga</w>
 <w id="5.8">?</w>
</s>
<s id="6">
 <w id="6.1">1</w>
 <w id="6.2">,</w>
 <w id="6.3">2</w>
 <w id="6.4">.</w>
 <w id="6.5">(</w>
 <w id="6.6">a</w>
 <w id="6.7">)</w>
 <w id="6.8">Kibila</w>
 <w id="6.9">mbi</w>
 <w id="6.10">buvika</w>
 <w id="6.11">ayi</w>
 <w id="6.12">kiphwanza</w>
 <w id="6.13">maba</w>
 <w id="6.14">mambu</w>
 <w id="6.15">mankinza</w>
 <w id="6.16">mu</w>
 <w id="6.17">bilumbu</w>
 <w id="6.18">bi</w>
 <w id="6.19">mvwala</w>
 <w id="6.20">Polo</w>
 <w id="6.21">?</w>
</s>
<s id="7">
 <w id="7.1">(</w>
 <w id="7.2">b</w>
 <w id="7.3">)</w>
 <w id="7.4">Nani</w>
 <w id="7.5">tho</w>
 <w id="7.6">yi</w>
 <w id="7.7">kiphwanza</w>
 <w id="7.8">kikyedika</w>
 <w id="7.9">mvwala</w>
 <w id="7.10">Polo</w>
 <w id="7.11">katubila</w>