<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s id="1">
 <w id="1.1">“</w>
 <w id="1.2">Nue</w>
 <w id="1.3">salaggarmar</w>
 <w id="1.4">.</w>
</s>
<s id="2">
 <w id="2.1">Mer</w>
 <w id="2.2">dulemar</w>
 <w id="2.3">yamo</w>
 <w id="2.4">binsa</w>
 <w id="2.5">na</w>
 <w id="2.6">ibmar</w>
 <w id="2.7">wisi</w>
 <w id="2.8">sogdimaladse</w>
 <w id="2.9">binsaed</w>
 <w id="2.10">galemalo</w>
 <w id="2.11">.</w>
</s>
<s id="3">
 <w id="3.1">[</w>
 <w id="3.2">.</w>
 <w id="3.3">.</w>
 <w id="3.4">.</w>
 <w id="3.5">]</w>
 <w id="3.6">we</w>
 <w id="3.7">nabneg</w>
 <w id="3.8">igar</w>
 <w id="3.9">maidba</w>
 <w id="3.10">sunmagdimalad</w>
 <w id="3.11">”</w>
 <w id="3.12">(</w>
 <w id="3.13">COL</w>
 <w id="3.14">.</w>
</s>
<s id="4">
 <w id="4.1">2</w>
 <w id="4.2">:</w>
 <w id="4.3">8</w>
 <w id="4.4">)</w>
 <w id="4.5">.</w>
</s>
<s id="5">
 <w id="5.1">Dulemar</w>
 <w id="5.2">binsaed</w>
 <w id="5.3">,</w>
 <w id="5.4">¿</w>
 <w id="5.5">igar</w>
 <w id="5.6">igiidye</w>
 <w id="5.7">apóstol</w>
 <w id="5.8">Pablo</w>
 <w id="5.9">sogsa</w>
 <w id="5.10">?</w>
</s>
<s id="6">
 <w id="6.1">Soggwen</w>
 <w id="6.2">sogo</w>
 <w id="6.3">,</w>
 <w id="6.4">¿</w>
 <w id="6.5">igi</w>
 <w id="6.6">dulemar</w>
 <w id="6.7">binsadamala</w>
 <w id="6.8">,</w>
 <w id="6.9">geb</w>
 <w id="6.10">igi</w>
 <w id="6.11">anmar</w>
 <w id="6.12">aasega</w>
 <w id="6.13">binsaed</w>
 <w id="6.14">galessulile</w>
 <w id="6.15">?</w>
</s>
<s id="7">
 <w id="7.1">Wegi</w>
 <w id="7.2">be</w>
 <w id="7.3">ibmar</w>
 <w id="7.4">durdagsadi</w>
 <w id="7.5">,</w>
 <w id="7.6">¿</w>
 <w id="7.7">bule</w>
 <w id="7.8">nue</w>
 <w id="7.9">be</w>
 <w id="7.10">bendas</w>
 <w id="7.11">be</w>
 <w id="7.12">iddoge</w>
 <w id="7.13">?</w>
</s>
<s id="8">
 <w id="8.1">Apóstol</w>
 <w id="8.2">Pablo</w>
 <w id="8.3">,</w>
 <w id="8.4">Cristo</w>
 <w id="8.5">sordaganga</w>
 <w id="8.6">¿</w>
 <w id="8.7">igi</w>
 <w id="8.8">sogsa</w>
 <w id="8.9">?</w>
</s>
<s id="9">