# bhw/2016082.xml.gz
# sn/2016082.xml.gz


(src)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Syap ine nefarḇaḇyan ḇa , ma inema ḇar ro fararur farkarkor Refo ḇero supswan ḇesiper sisaramperna kuker farsarser ro sne ḇemarisen .
(trg)="2"> MAGAZINI INO yeNharireyomurindi , inorumbidza Jehovha Mwari , Mutongi wezvinhu zvose .
(trg)="3"> Inonyaradza vanhu nemashoko akanaka okuti Umambo hwaMwari huri kudenga , hwava pedyo nokugumisa uipi hwose , hwochinja pasi rino kuti rive paradhiso .

(src)="3"> Wamarisen buk farsarser ido , mam ro www.jw.org / bhw .
(trg)="6"> Zvainotaura zvose zvinobva muBhaibheri .
(trg)="7"> Magazini ino haitengeswi .

(src)="4"> Mnuk ḇeḇeyun ro syap Ibrani sefararwei wosna ro Kitab Suci Terjemahan Dunia Baru , ma sapna kada , oroba ido mnuk ḇeḇeyun ro syap Yunani sunna ro ḆAḆEASAS BABO Wos Ḇyak ro Rasras .
(trg)="8"> Ndeimwe yemabhuku anoshandiswa pabasa rokudzidzisa Bhaibheri munyika yose uye basa iri rinotsigirwa nezvipo .
(trg)="9"> Magwaro anobva muShanduro yeNyika Itsva yeMagwaro Matsvene , kunze kwokunge pataurwa kuti pane pamwe paatorwa .

# bhw/2016084.xml.gz
# sn/2016084.xml.gz


(src)="1"> AWAWOS ḆEPON YA
(trg)="1"> NYAYA IRI PAKAVHA

(src)="2"> ” Allah ifawi roi ḇepyum kaku ḇeko . . . .
(trg)="2"> “ Mwari ndiye anoziva zvakatinakira ufunge . . . .

(src)="3"> Wakanes . . . ker . . . awer . ”
(trg)="3"> Chirega . . . kuchema . ”

(src)="4"> Wos nane siwos fasis ro kneram ḇin oso ḇenir ḇe Bebe .
(trg)="4"> Mashoko aya akazevezerwa kune mumwe mukadzi anonzi Bebe .

(src)="5"> Fafisu ya isya ro karamram kma ḇyedi , ḇemar snar kecelakaan oto .
(trg)="5"> Mukadzi uyu akanga ari parufu rwababa vake vakanga vafira mutsaona yemotokari .

(src)="6"> Bebe fyanam kaku kuker kmari .
(trg)="6"> Bebe aiwirirana nababa vake chaizvo .

(src)="7"> Karier ma bati ḇyesi sḇuk wos sneprei ḇe i , ḇape Bebe ḇyabir wos sena nḇuk sneprei ḇe i ḇa boi nafrurfa ḇyesneso .
(trg)="7"> Mashoko aya akaaudzwa neshamwari yepedyo yemhuri yavo uye izvi zvakarwadza Bebe pane kumunyaradza .

(src)="8"> Dawos ro mankundi bo ikofen , ” Marmar ḇyedi iso roi ḇepyum ḇaḇeri . ”
(trg)="8"> Mumwoyo make Bebe aingozviudza kuti , “ Hapana kana chakambonaka nekufa kwababa vangu . ”

(src)="9"> Taun - taun ḇyenande ramnai , Bebe fyas kaḇer sarisa ani ro syap oso .
(src)="10"> Ro fasfas ḇyeja , nasnaibos kaku snar ḇyefafardun kaker .
(trg)="9"> Zviri pachena kuti Bebe paakazonyora nezvenyaya iyi mune rimwe bhuku patopera makore , akanga achiri kushungurudzika .

(src)="11"> Raris komam ro Bebe i , na fasaw ḇa fa snonkaku oso imnai ro fafardun ḇyedi , iḇye syadiwer rofyor snonkaku ḇemar kwar ani iso snonkaku iswar kaku .
(trg)="10"> Bebe akazoona kuti zvinotora nguva kuti kushungurudzika kuzopera , kunyanya kana anenge afirwa anga achinyatsowirirana nemufi wacho .

(src)="12"> Ro Refo , marmarya sapna ḇe ” mbroḇ ḇepupes ” .
(trg)="11"> Ndokusaka Bhaibheri richiti rufu “ muvengi wokupedzisira . ”

(src)="13"> ( 1 Korintus 15 : 26 ) Pok fa kokandenbur marmar ya ḇa , ma bisa fa nḇejadi ro fafisu nakam ma dun bur snonkaku koswar kaku sya .
(trg)="12"> Rufu rwunongoerekana rwauya , kunyanya paye patinenge takarivara , uye rwunotitorera vanhu vatinoda .
(trg)="13"> Tose zvedu tinorwadziwa patinofirwa .

(src)="14"> Inja kaku ya ine nafrur fa na koḇefafardun ma kofawi ḇa rariso kokren buro marmarya ma roi ḇeḇewari ya .
(trg)="14"> Saka zviri pachena kuti patinofirwa tinenge tarasikirwa uye tinosara tichishungurudzika .

(src)="15"> Imbude na wakara : ’ Fafisu risai sne ḇefafardun ine na ḇyenande ?
(trg)="15"> Zvimwe wakambozvibvunza kuti : ‘ Zvinotora nguva yakadii kuti kushungurudzika kuzopera ?

(src)="16"> Rariso snonkaku oso na ifrur mnis fafardun ḇyedi ?
(trg)="16"> Chii chingabatsira munhu paanenge achishungurudzika ?

(src)="17"> Rariso na yaḇuk sneprei ḇe snonkaku ḇefafardun sya ?
(trg)="17"> Ndinganyaradza sei vamwe vanenge vafirwa ?

(src)="18"> Saneraro ḇepyum isya faro snonkaku koswar ḇemar kwar sya ke ? ’
(trg)="18"> Pane tariro here yokuti hama neshamwari dzedu dzakafa dzichazomuka ? ’

# bhw/2016085.xml.gz
# sn/2016085.xml.gz


(src)="1"> AWAWOS ḆEPON YA | ROFYOR SNONKAKU WASWAR KAKU OSO IMAR
(trg)="1"> NYAYA IRI PAKAVHA | PAUNOFIRWA NEMUNHU WAUNODA

(src)="2"> Ras oso ḇekandera snar wasma dafduf ke ? ­
(trg)="2"> Wati wamborwara kwenguva pfupi here ?

(src)="3"> Imbude na waprei fasaw inja ḇefnder kwar fafisu ya .
(trg)="3"> Zvimwe wakakurumidza kupora zvekuti wakabva watokanganwa nezvazvo .

(src)="4"> Ḇape , fafardun ya imnis rariryaḇa .
(src)="5"> Dr .
(trg)="4"> Izvi zvakasiyana nezvinoita kushungurudzika .

(src)="6"> Alan ­ Wolfelt fyas ro syap Healing a Spouse’s Grieving ­ Heart , ” Roi oso ḇaḇeri na ’ ḇefrur mnai ’ fafardun ya .
(trg)="5"> Dr Alan Wolfelt mubhuku rake rinonzi Healing a Spouse’s Grieving Heart akanyora kuti : “ Kushungurudzika hakumboperi . ”

(src)="7"> Ḇape ­ orasya ḇyenande ma kuker sansonem ro kina ma ḇesesya , fafardun ya nari napromes . ”
(trg)="6"> Akawedzerawo kuti : “ Kufamba kunenge kuchiita nguva uye kubatsirwa kwaunenge uchiitwa nevamwe kunoita kuti unzwe zviri nani . ”

(src)="8"> Imnis raris , wawasen kada rosai ḇeḇejadi ro ­ patriark Abraham i rofyor swari ryoburi .
(trg)="7"> Chimbofunga zvakaitwa naAbrahamu paakafirwa nemudzimai wake .

(src)="9"> Ro ­ fasfas Refo ḇeknam kaku ya , ikofen snar ­ ” Abraham ­ ḇyerak fa ḇyefafardun ma kyanes Sara i . ”
(trg)="8"> Mumutauro wakashandiswa kunyora Bhaibheri pakutanga zvinonzi , “ Abrahamu akatanga kuchema Sara achisvimha misodzi . ”

(src)="10"> Wos ” ḇyerak fa ” kyurfasna fyandun oras fa iprei ro ­ fafardun ya .
(trg)="9"> Shoko rokuti “ akatanga ” rinoratidza kuti Abrahamu akatora nguva achirwadzirwa .

(src)="11"> * Contoh ḇese iso Yakub i , sankar i ­ fa ikyar snar romawa ḇyedi Yusuf i aiwan ḇeyan ḇepek oso myuni fa imar .
(trg)="10"> * Mumwewo ndiJakobho , uyo akanyeperwa akatanga kufunga kuti mwanakomana wake Josefa akanga aurayiwa nechikara .

(src)="12"> Ḇyefafardun ” fafisu ras ḇe ras ” , ma kina ḇyesi jadiḇa fa sḇuk sneprei ḇe i .
(trg)="11"> Akaita “ mazuva mazhinji ” achishungurudzika uye vemumhuri make havana kukwanisa kumunyaradza .

(src)="13"> Taun ḇeḇeso ramnai , marmar Yusuf ḇyedi pok fa ḇyefnderna ḇa . ​ — Kejadian 23 : 2 ; 37 : 34 , 35 ; 42 : 36 ; 45 : 28 .
(trg)="12"> Papera makore akati kuti , Jakobho akanga achiri kushungurudzika nerufu rwaJosefa . ​ — Genesisi 23 : 2 ; 37 : 34 , 35 ; 42 : 36 ; 45 : 28 .

(src)="14"> Rarirya kako ro baboine snonkaku ḇebor ­ sfafardun snar snonkaku sfanam si srobur si .
(trg)="13"> Abrahamu akarwadziwa pakafa mudzimai wake waaida Sara
(trg)="14"> Mazuva ano izvi ndizvo zvinoitawo vaya vanenge vafirwa nehama yepedyo .

(src)="15"> Kwarapan contoh risuru ine .
(trg)="15"> Ngatimboonai mienzaniso miviri .

(src)="16"> ” Snonswa ayedi , Robert i , imar ro 9 Juli 2008 .
(trg)="16"> “ Murume wangu , Robert , akashaya musi wa9 July 2008 .

(src)="17"> Ro arwo fafisu roi ḇemun ḇeḇekuri ya , imnis kuker ras - ras ḇesena .
(trg)="17"> Mangwanani emusi wakaitika tsaona yakamuuraya akanga abva pamba senguva dzose .

(src)="18"> Rofyor rya fa fyararur ḇaime ­ nunan ro arwo ya ramnai , nusyum yaye nu , nufor nu , ma nukofen ’ yaswar au ’ .
(trg)="18"> Sezvataigara tichiita pataipedza kudya kwemangwanani asati aenda kubasa , takatsvodana , tikambundirana uye mumwe nemumwe akabva audza mumwe kuti ‘ ndinokuda . ’

(src)="19"> Taun riwonem ­ ḇyenande , ḇape yaḇefafardun kaker .
(trg)="19"> Iye zvino atova makore 6 asi ndichiri kungorwadziwa .

(src)="20"> Yabor ya - ḇerari pok fa yaḇefnder Rob marmar ḇyedi ḇa . ” ​ — Gail , ḇyeumur 60 .
(trg)="20"> Handifungi kuti marwadzo angu ekufirwa naRob achazombopera . ” ​ — Gail , ane makore 60 .

(src)="21"> ” Yemir ro taun ri 18 kwar kuker binswa ayedi ḇa , ḇape yamander kaker i ma yaḇefafardun snar ryobur aya .
(trg)="21"> “ Kunyange zvazvo patopfuura makore 18 kubva pakashaya mudzimai wangu , ndichiri kumufunga uye zvichiri kundirwadza .

(src)="22"> Fafisu yamam moḇ ḇepyum ido na yaswarepen ḇeri ḇe i , ma yawasen na imarisen kaku fa myam rosai yamam na . ” ​ — Etienne , ḇyeumur 84 .
(trg)="22"> Pandinongoona chinhu chakasikwa chinoyevedza , ndinobva ndatanga kumufunga uye nechomumwoyo ndinotanga kufungidzira kufara kwaaizoita kudai ari kuona zvandinenge ndichionawo . ” ​ — Etienne , ane makore 84 .

(src)="23"> Inja ḇaḇesneso ma sneḇaḇir ḇeradirya inema sneḇaḇir ro snonkaku ḇaken saprop dirya .
(trg)="23"> Sezvataona kana munhu akafirwa anotorwadziwa uye anoshungurudzika kwenguva refu .

(src)="24"> Snonkaku oser - oser fyasna fafardun ḇyedi kuker nyan ḇeḇese faro roi ḇeḇyeḇa ḇekur si , ma ipyumḇa fa koḇemankara si .
(trg)="24"> Kushungurudzika kwatinoita kwakasiyana , saka hazvina kunaka kuti munhu atonge zvinoitwa nemumwe paanowirwa nedambudziko .

(src)="25"> Mankun ko kako , na pok fa koḇuk sasar ya ḇe mankun ko awer rofyor koḇaḇir koḇefafardun fafaya ḇa .
(trg)="25"> Uyewo hatifaniri kuzvipa mhosva kana tichiona sokuti kurwadziwa kwedu kunenge kwakanyanyisa .

(src)="26"> Rariso na kofrur mnis fafardun koḇena rai ?
(trg)="26"> Chii chingatibatsira patinenge tichishungurudzika ?

(src)="27"> Abraham romawa ḇyedi Isak i kako ḇyefafardun kawan kaku .
(trg)="27"> Isaka mwanakomana waAbrahamu , akamboshungurudzikawo kwenguva refu .

(src)="28"> Raris ḇeḇefas ro artikel “ Tirulah Iman Mereka ” ro syap ine , awin ḇyedi Sara i imar ro swaf taun rikyor kwar ḇape Isak ḇyefafardun kaker . ​ — Kejadian 24 : 67 .
(trg)="28"> Sezviri kuratidzwa munyaya yakanzi “ Tevedzera Kutenda Kwavo ” iri mumagazini ino , Isaka akanga achiri kushungurudzika nerufu rwaamai vake , Sara , makore matatu pashure pekunge vafa . ​ — Genesisi 24 : 67 .

# bhw/2016086.xml.gz
# sn/2016086.xml.gz


(src)="1"> AWAWOS ḆEPON YA | ROFYOR SNONKAKU WASWAR KAKU OSO IMAR
(trg)="1"> NYAYA IRI PAKAVHA | PAUNOFIRWA NEMUNHU WAUNODA

(src)="2"> Farkankin nabor naisya kuker roi ine .
(trg)="2"> Pane mazano akawanda anopiwa nevanhu panyaya iyi .

(src)="3"> Ḇape nakam - ḇa nefainda .
(trg)="3"> Asi haasi ese anobatsira .

(src)="4"> Imnis raris ono sisya sikofen ḇe au fa wakanes ker awer ḇaido wafasna sneḇaḇir bedi kuker nyan sairiryakam awer .
(trg)="4"> Semuenzaniso vamwe vanogona kukuudza kuti usachema kana kutomboratidza kurwadziwa kwaunenge uchiita .

(src)="5"> Ono ḇese imbude sedif au fa wafrur roi ḇeḇese ma fasna sneḇaḇir bedi monda .
(trg)="5"> Vamwe vanogona kukukurudzira kuti ucheme zvekuchema zviya .

(src)="6"> Refo ḇyuk mamam ḇemnis kaku kuker roi ine , ma fawawi dunya ro baboine nesonem na .
(trg)="6"> Asi Bhaibheri rinotaura zvakasiyana neizvi uye zvarinotaura zvinotsigirwawo neongororo dziri kuitwa mazuva ano .

(src)="7"> Ro kebudayaan ḇeḇeso skara ḇo sobe ipyumḇa fa snon sya skanes .
(trg)="7"> Mune dzimwe tsika zvinonzi kana uri murume haufanire kuchema .

(src)="8"> Ḇape kaku ya , fandun fa komai fa kokanes , syadiwer ro ḇarpon kawasa sya ke ?
(trg)="8"> Asi pane chikonzero here chekuti munhu anyare kubudisa misodzi , kunyange paruzhinji ?

(src)="9"> Snonkaku ḇena fawawi ro kesehatan mental sikofenḇadir snar kankanes ima roi snonkaku sya na sifrurna rofyor sfafardun .
(trg)="9"> Vaongorori vemashandiro anoita pfungwa vanoti kana munhu achinge afirwa anowanzobudisa misodzi .

(src)="10"> Ma fasna fafardun ro fafisu ya , na nafnoḇek au fa wasambraḇ pdef ro ḇaḇesneso bedi .
(trg)="10"> Uye kuchema kunogona kuzokubatsira kuti unzwe zviri nani pasinei nekurasikirwa kwaunenge waita .

(src)="11"> Imbape , koḇensewar fa kodwarek sneḇefafardun na nun samswen syadi .
(trg)="11"> Kana munhu akavanza kurwadziwa kwaanenge achiita zvinogona kumukuvadza pane kuti zvimubatsire .

(src)="12"> Refo ikofenḇadirḇa snar sasar ḇaido ipyumḇa fa kokanes rofyor kofafardun .
(trg)="12"> Bhaibheri haritsigiri pfungwa yekuti kuchema kwakaipa kana kuti murume haacheme .

(src)="13"> Kwarapan contoh ro Yesus i .
(trg)="13"> Semuenzaniso , funga nezvaJesu .

(src)="14"> Nya samambraḇ fa ḇyawes kaḇer snonkaku ḇemar sya , ḇape Yesus kyanes ro ḇarpon kawasa sya rofyor bati ḇyedi Lazarus imar ! ​ — Yohanes 11 : 33 - ​ 35 .
(trg)="14"> Kunyange zvazvo aiva nesimba rekumutsa vakafa , shamwari yake Razaro payakafa , akachema vanhu vachizviona ! ​ — Johani 11 : 33 - 35 .

(src)="15"> Na snonkaku sya simsor rofyor sefafardun snar snonkaku siswar kaku imar ro fafisu skara ḇa .
(trg)="15"> Kazhinji kana munhu akafirwa asingazvitarisiri anoita nguva dzaanombotsamwa .

(src)="16"> Roi nabor naisya ḇefrur fa snonkaku ḇefafardun sya simsor , imnis raris srower wos ḇepyum ḇa ro snonkaku sesyowi sya .
(trg)="16"> Pane zvikonzero zvakawanda zvingaita kuti munhu anenge afirwa atsamwe .
(trg)="17"> Izvi zvinoitika kana munhu anoremekedzwa akataura asina kufunga uye akataura mashoko asiri echokwadi .

(src)="17"> Snon Afrika Selatan oso ḇenir ḇe Mike ikofen , ” Yaḇeumur 14 taun rofyor Kamam yedi ryoe .
(trg)="18"> Mumwe murume wekuSouth Africa anonzi Mike anoti : “ Baba vangu pavakafa ndaingova nemakore 14 chete .

(src)="18"> Rofyor imḇe sikram i , pendeta Anglikan ikofen snar Allah fyandun snonkaku ḇepyum ma dun fasaw si .
(trg)="19"> Parufu rwavo mumwe mufundisi weAnglican akati Mwari anoda kuva nevanhu vakanaka uye anokurumidza kuvatora .

(src)="19"> * Wos ine nafrur fa yamsor kaku snar nkofandun kaker Kamam nkoḇedi .
(trg)="20"> * Izvi zvakandigumbura nokuti taida chaizvo kuva nababa vedu .

(src)="20"> Kirine , swaf taun ri 63 ḇyenande kwar mḇoi yaḇesneso kaker . ”
(trg)="21"> Kunyange zvazvo papera makore 63 , zvichiri kundirwadza . ”

(src)="21"> Rariso rofyor koḇaḇir koiso ḇefrur sasar ya ?
(trg)="22"> Ko kana munhu anenge afirwa achizvipa mhosva ?

(src)="22"> Rofyor snonkaku siswar ya imar kanandor si , snonkaku oso na kyara , ’ Yafrur roi oso kada roi ine na ndariryaḇa ’ .
(trg)="23"> Kana ukafirwa usingazvitarisiri , unogona kuramba uchifunga kuti , ‘ Zvimwe dai ndakaita izvi neizvi angadai asina kufa . ’

(src)="23"> Ḇaido swaf ḇepupes ya imbude muwawosyaye mu .
(trg)="24"> Kana kuti pawakapedzisira kutaura nemufi wacho makapopotedzana .

(src)="24"> Ine na nafrur fa wafafko rawo sne ḇedi ḇyuk sasarya ḇe mankundaw .
(trg)="25"> Izvi zvinogona kuita kuti uwedzere kuzvipa mhosva .

(src)="25"> Rofyor masasor ma sne ḇefafko nakyarn swaruser ḇena ido , pok fa wakram na awer .
(trg)="26"> Kana uchigara uchizvipa mhosva uye uchimbotsamwa , zvinokosha kuti usakuvarire mukati .

(src)="26"> Ipyum syadi wawos kuker ḇati oso nari ḇerower ma ḇeḇuk kakakyar ḇe au snar sneḇaḇir ḇeradine snonkaku ḇefafardun sya sḇaḇir na kako .
(trg)="27"> Taura neshamwari inogona kukuteerera yokubatsira kuona kuti manzwiro iwayo anowanzoitika kune vakawanda vanenge vafirwa .

(src)="27"> Refo ḇyuk swarapepen ḇeko , ” Bati ḇekaku fyasna saswar ya ro oras nakam , ma ḇyemanḇekanaek koḇedi ro fafisu ḇesamswen . ” ​ — Amsal 17 : 17 .
(trg)="28"> Bhaibheri rinoti : “ Shamwari yechokwadi ine rudo nguva dzose , uye ihama inoberekerwa kubatsira pakunenge kuine kutambudzika . ” ​ — Zvirevo 17 : 17 .

(src)="28"> Bati ḇepyum kaku faro snonkaku ḇefafardun oso iso Manḇeḇedaw koḇedi , Allah Yahwe I .
(trg)="29"> Musiki wedu Jehovha Mwari ndiye anogona kuva Shamwari inopfuura dzose kumunhu anenge afirwa .

(src)="29"> Wakofenḇadir roi ḇero snemun bedi faro I ro nadi snaro ” i ḇefaduru mko . ”
(trg)="30"> Nyengetera kwaari uchitaura zvose zvinenge zvichikunetsa nokuti ‘ iye ane hanya newe . ’

(src)="30"> ( 1 Petrus 5 : 7 ) Ibasyadiwer , ḇyeasas snonkaku ḇefrur rarirya nari swaruser ma sneḇaḇir sena naknon snar ” saswar - ḇaḇye ro Allah , ḇesyadi ro kakara ” .
(trg)="31"> Anovimbisawo kuti vose vanonyengetera kwaari vachanyatsozorodzwa mupfungwa ‘ nerugare rwaMwari runopfuura kufunga kwose . ’

(src)="31"> ( Filipi 4 : ​ 6 , 7 ) Kako , iḇye kada Allah ifnoḇek au roro Wos sren ḇyedi ḇeḇuk sneprei , Refo ya .
(trg)="32"> Uyewo , bvumira Mwari kuti akubatsire kuti unzwe zviri nani achishandisa shoko rake rinonyaradza , Bhaibheri .

(src)="32"> Fas mnuk - mnuk ḇeḇeso ḇeḇuk sneprei .
(trg)="33"> Nyora pasi mavhesi anonyaradza .

(src)="33"> ( Mam kotak ro baḇ ya ) .
(trg)="34"> ( Ona bhokisi . )

(src)="34"> Imbude na wamarisen fa wawasen kaḇer na .
(trg)="35"> Zvinogona kukubatsira kana ukabata mamwe acho nemusoro .

(src)="35"> Wafrur rarirya na nafnoḇek au rofyor wemir ro roḇ ya ma waḇor wenef rari . ​ — ​ Yesaya 57 : 15 .
(trg)="36"> Kana ukafunga nezvemavhesi akadaro zvichakubatsira chaizvo kunyanya usiku paunenge uri wega uchishaya hope . ​ — Isaya 57 : 15 .

(src)="36"> Baboine , snon oso ḇeumur 40 taun oso , ḇenir ḇe Jack , binswa ḇyedi ryobur i snar dafduf kanker .
(trg)="37"> Munguva ichangopfuura , murume ane makore 40 , watichati Jack , akafirwa nemudzimai wake pashure pekunge arwara nekenza .

(src)="37"> Jack ikofen ro fafisu ya myander kaku swa ḇyedi .
(trg)="38"> Jack anotaura kuti dzimwe nguva anosurukirwa chaizvo .

(src)="38"> Ḇape nadi ya iso ḇesambrarḇser i .
(trg)="39"> Asi anobatsirwa nekunyengetera .

(src)="39"> Ikofen , ” Rofyor yaḇenadi ḇe Yahwe I , yaḇaḇir yemirḇa .
(trg)="40"> Anoti : “ Pandinonyengetera kuna Jehovha , handizosurukirwi .

(src)="40"> Ro roḇ yakandor bo yakḇok ma yaḇor yenef rari .
(trg)="41"> Ndinowanzopepuka usiku uye hope dzinobva dzaramba kuuya .

(src)="41"> Ḇape ro - fyor yawasya ma yawasen wos ḇero Refo ya ramnai yaḇenadi yakofen roi ḇero snemun yedi , sne yedi iprei ma iknon kaku , nafrur fa sne ma swaruser ayena naknon inja bisa fa yenef wer . ”
(trg)="42"> Pashure pekunge ndaverenga mashoko anonyaradza ari muMagwaro ndofunga nezvawo uye ndonyengetera ndichitaura zvose zvinondinetsa , ndinobva ndatanga kunzwa kugadzikana mumwoyo nemupfungwa uye hope dzinobva dzauya zvekare . ”

(src)="42"> Inkbor oso ḇenir ḇe Vanessa snari ryoburi snaro idufe .
(trg)="43"> Musikana anonzi Vanessa akafirwa naamai vake pashure pekunge varwara .

(src)="43"> I kako isma samambraḇ ro nadi ya .
(trg)="44"> Akaonawo kubatsira kunoita kunyengetera .

(src)="44"> Ikofen , ” Ro fafisu ḇesamswen kaku yor monda Allah snonsnon ḇyedi ma yakanes .
(trg)="45"> Anoti : “ Zvinhu pazvainge zvakandiomera chaizvo , ndaibva ndanyengetera kuna Mwari ndochema .

(src)="45"> Yahwe ryower nadi ayena ma ḇyuk samambraḇ yafandun na ḇesya kwar . ”
(trg)="46"> Jehovha ainzwa minyengetero yangu uye aindipa simba randaida . ”

(src)="46"> Psikolog sya sḇuk ananun faro snonkaku ḇefafardun sya insama sifnoḇek snonkaku ḇese ḇaido sḇuk oras sena fa sfarmyan faro kawasa kam .
(trg)="47"> Vamwe vevanopa mazano kune vanenge vafirwa vanokurudzira vanenge vachishungurudzika kuti vazvipire kuita mabasa ekubatsira vanhu munharaunda .

(src)="47"> Si - frur roi ine na nḇuk marasrisen ḇesi ma na napyos sne ḇefafardun sena .
(trg)="48"> Kana vakaita izvozvo vanogona kufara uye kushungurudzika kwavo kunogona kudzikira .

(src)="48"> ( Farfyar Ro Manwawansya 20 : 35 ) Snonkaku Kristen ḇebor ḇefafardun sya sisma sneprei ḇeba kaku snar sifnoḇek snonkaku ḇese sya . ​ — 2 Korintus 1 : ​ 3 , 4 .
(trg)="49"> VaKristu vakawanda vakafirwa vakaona kuti kuita mabasa ekubatsira vamwe kwakaita kuti vanyaradzwe zvikuru . ​ — 2 VaKorinde 1 : 3 , 4 .

(src)="49"> Inema farkarkor ḇeknam ro Refo isyaḇa .
(trg)="50"> Izvi handizvo zvinodzidziswa neBhaibheri .

(src)="50"> Refoya fyasnaḇadir roi ri - kyor ḇefnai marmar ya . ​ — Pengkhotbah 9 : ​ 11 ; Yohanes 8 : ​ 44 ; Roma 5 : ​ 12 .
(trg)="51"> Bhaibheri rinoratidza kuti rufu runokonzerwa nezvinhu zvitatu . ​ — Muparidzi 9 : 11 ; Johani 8 : 44 ; VaRoma 5 : 12 .