# bhw/2016082.xml.gz
# nd/2016082.xml.gz


(src)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Syap ine nefarḇaḇyan ḇa , ma inema ḇar ro fararur farkarkor Refo ḇero supswan ḇesiper sisaramperna kuker farsarser ro sne ḇemarisen .
(trg)="4"> Ikhuthaza abantu ukuthi bakholwe kuJesu Khristu , owasifelayo ukuze sithole ukuphila okungapheliyo .
(trg)="5"> Khathesi useyiNkosi yoMbuso kaNkulunkulu .

(src)="3"> Wamarisen buk farsarser ido , mam ro www.jw.org / bhw .
(trg)="7"> Konke ekumumetheyo kusekelwe eBhayibhilini .

(src)="4"> Mnuk ḇeḇeyun ro syap Ibrani sefararwei wosna ro Kitab Suci Terjemahan Dunia Baru , ma sapna kada , oroba ido mnuk ḇeḇeyun ro syap Yunani sunna ro ḆAḆEASAS BABO Wos Ḇyak ro Rasras .
(trg)="8"> Imagazini le kayithengiswa .
(trg)="9"> Isetshenziswa emsebenzini wokufundisa iBhayibhili emhlabeni wonke osekelwa ngeminikelo yokuzithandela .
(trg)="10"> IMibhalo esetshenziswe lapha ithethwe ku - Holy Bible in Ndebele elidindwe yi - International Bible Society - Africa ngaphandle nxa kuphawulwe elinye .

# bhw/2016084.xml.gz
# nd/2016084.xml.gz


(src)="1"> AWAWOS ḆEPON YA
(trg)="1"> ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

(src)="2"> ” Allah ifawi roi ḇepyum kaku ḇeko . . . .
(trg)="2"> “ UNkulunkulu nguye okwaziyo sthandwa sami . . . .

(src)="3"> Wakanes . . . ker . . . awer . ”
(trg)="3"> Ungakhali . . .

(src)="4"> Wos nane siwos fasis ro kneram ḇin oso ḇenir ḇe Bebe .
(trg)="4"> ”

(src)="5"> Fafisu ya isya ro karamram kma ḇyedi , ḇemar snar kecelakaan oto .
(src)="6"> Bebe fyanam kaku kuker kmari .
(trg)="5"> La ngamazwi anyenyezelwa owesifazana okuthiwa nguKathy * emngcwabeni kayise owayefe engozini yemota .

(src)="7"> Karier ma bati ḇyesi sḇuk wos sneprei ḇe i , ḇape Bebe ḇyabir wos sena nḇuk sneprei ḇe i ḇa boi nafrurfa ḇyesneso .
(trg)="6"> Amazwi la aphezulu wawanyenyezelwa ngumngane wakhe oseduze , kulokuthi amduduze wona ahle amthunuka ngoba yena loyise babengamathe lolimi .

(src)="8"> Dawos ro mankundi bo ikofen , ” Marmar ḇyedi iso roi ḇepyum ḇaḇeri . ”
(trg)="7"> Amazwi ayehlala ewaphindaphinda ngathi “ ubaba ufe kabuhlungu . ”

(src)="9"> Taun - taun ḇyenande ramnai , Bebe fyas kaḇer sarisa ani ro syap oso .
(src)="10"> Ro fasfas ḇyeja , nasnaibos kaku snar ḇyefafardun kaker .
(trg)="8"> Lanxa kwasekudlule iminyaka , ezingxoxweni zakhe kwakulokhu kuzwakala ukuthi inxeba lokufelwa lalingakapholi .

(src)="11"> Raris komam ro Bebe i , na fasaw ḇa fa snonkaku oso imnai ro fafardun ḇyedi , iḇye syadiwer rofyor snonkaku ḇemar kwar ani iso snonkaku iswar kaku .
(trg)="9"> Iqiniso esingeke silibalekele elabonwa languKathy ngelokuthi kuthatha isikhathi ukuthi amanxeba okufelwa aphole ikakhulu nxa belizimbila zantabanye lalowo oyabe esetshonile .

(src)="12"> Ro Refo , marmarya sapna ḇe ” mbroḇ ḇepupes ” .
(trg)="10"> IBhayibhili likuveza mgceke ukuthi ukufa ‘ yisitha sokucina . ’

(src)="13"> ( 1 Korintus 15 : 26 ) Pok fa kokandenbur marmar ya ḇa , ma bisa fa nḇejadi ro fafisu nakam ma dun bur snonkaku koswar kaku sya .
(trg)="11"> ( 1 KwabaseKhorinte 15 : 26 ) Ukufa ngeke sikubalekele , kungena ekhaya abantu belibele kusithathele abantu esibathandayo .

(src)="14"> Inja kaku ya ine nafrur fa na koḇefafardun ma kofawi ḇa rariso kokren buro marmarya ma roi ḇeḇewari ya .
(trg)="13"> Akumangalisi ukuthi sizizwe siphelelwa size siswele lokuthi sibambe ngaphi nxa ukufa sekufikile .

(src)="15"> Imbude na wakara : ’ Fafisu risai sne ḇefafardun ine na ḇyenande ?
(trg)="14"> Engxenye lawe wawuke uzibuze ukuthi : Kuthatha isikhathi esingakanani ukuze ubuhlungu lobu buphele ?

(src)="16"> Rariso snonkaku oso na ifrur mnis fafardun ḇyedi ?
(trg)="15"> Kuyini okunganginceda ukuthi ngingadabuki kakhulu ?

(src)="17"> Rariso na yaḇuk sneprei ḇe snonkaku ḇefafardun sya ?
(trg)="16"> Ngingabaduduza njani abafelweyo ?

(src)="18"> Saneraro ḇepyum isya faro snonkaku koswar ḇemar kwar sya ke ? ’
(trg)="17"> Ngizaphinda ngibabone yini ngawami la ?
(trg)="18"> Amabizo antshintshiwe

# bhw/2016085.xml.gz
# nd/2016085.xml.gz


(src)="1"> AWAWOS ḆEPON YA | ROFYOR SNONKAKU WASWAR KAKU OSO IMAR
(trg)="1"> ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | NXA UNGAFELWA NGUMUNTU OMTHANDAYO

(src)="2"> Ras oso ḇekandera snar wasma dafduf ke ? ­
(trg)="2"> Sowake wahlaselwa ngumkhuhlane okwesikhatshana yini ?

(src)="3"> Imbude na waprei fasaw inja ḇefnder kwar fafisu ya .
(trg)="3"> Kungenzakala ukuthi ubuhlungu owabuzwayo sowabukhohlwa ngoba waphanga wasila .

(src)="4"> Ḇape , fafardun ya imnis rariryaḇa .
(src)="5"> Dr .
(trg)="4"> Manje ubuhlungu bokufelwa butshiyene kakhulu lalokhu .

(src)="6"> Alan ­ Wolfelt fyas ro syap Healing a Spouse’s Grieving ­ Heart , ” Roi oso ḇaḇeri na ’ ḇefrur mnai ’ fafardun ya .
(trg)="5"> Kwelinye ibhuku elikhuluma ngendlela ongapholisa ngayo amanxeba okufelwa ngumkakho , isikhwicamfundo u - Alan Wolfelt wabhala wathi : “ Akwenzakali ukuthi ubuhlungu bokufelwa buphele . ”

(src)="7"> Ḇape ­ orasya ḇyenande ma kuker sansonem ro kina ma ḇesesya , fafardun ya nari napromes . ”
(trg)="6"> Waphinda wathi : “ Ngokuya kwesikhathi langokuncediswa ngabanye ubuhlungu bungathi hu . ”

(src)="8"> Imnis raris , wawasen kada rosai ḇeḇejadi ro ­ patriark Abraham i rofyor swari ryoburi .
(trg)="7"> Akubuyisele ingqondo yakho emuva ucabange ngendlela u - Abhrahama aphatheka ngayo ngesikhathi efelwe ngumkakhe .

(src)="9"> Ro ­ fasfas Refo ḇeknam kaku ya , ikofen snar ­ ” Abraham ­ ḇyerak fa ḇyefafardun ma kyanes Sara i . ”
(trg)="8"> IBhayibhili lithi “ u - Abhrahama wahamba ukuyamzilela uSara lokumlilela . ”

(src)="10"> Wos ” ḇyerak fa ” kyurfasna fyandun oras fa iprei ro ­ fafardun ya .
(trg)="9"> NgesiHebheru umutsho lo ulamazwi athi “ waqalisa ukumlilela ” okutsho ukuthi kwamthatha isikhathi elokho edabukile .

(src)="11"> * Contoh ḇese iso Yakub i , sankar i ­ fa ikyar snar romawa ḇyedi Yusuf i aiwan ḇeyan ḇepek oso myuni fa imar .
(trg)="10"> * Omunye ongamcabanga nguJakhobe , yena watshelwa amanga okuthi indodana yakhe uJosefa yayidlithizwe yisilo .

(src)="12"> Ḇyefafardun ” fafisu ras ḇe ras ” , ma kina ḇyesi jadiḇa fa sḇuk sneprei ḇe i .
(trg)="11"> Wakhala “ okwezinsuku ezinengi ” labemuli yakhe baze behluleka ukumduduza .

(src)="13"> Taun ḇeḇeso ramnai , marmar Yusuf ḇyedi pok fa ḇyefnderna ḇa . ​ — Kejadian 23 : 2 ; 37 : 34 , 35 ; 42 : 36 ; 45 : 28 .
(trg)="12"> Kwadlula iminyaka eminengi ukufa kukaJosefa kulokhu kumudla . — UGenesisi 23 : 2 ; 37 : 34 , 35 ; 42 : 36 ; 45 : 28 .

(src)="14"> Rarirya kako ro baboine snonkaku ḇebor ­ sfafardun snar snonkaku sfanam si srobur si .
(trg)="14"> Lakhathesi kuyenzakala lokhu ikakhulu umuntu angafelwa ngumuntu amthandayo .

(src)="15"> Kwarapan contoh risuru ine .
(trg)="15"> Ake sizwe okulandiswa ngabanye .

(src)="16"> ” Snonswa ayedi , Robert i , imar ro 9 Juli 2008 .
(trg)="16"> “ Umkami uRobert watshona mhlaka 9 July 2008 .

(src)="17"> Ro arwo fafisu roi ḇemun ḇeḇekuri ya , imnis kuker ras - ras ḇesena .
(trg)="17"> Ilanga okwenzakala ngalo ingozi lalizifananela lamanye amalanga .

(src)="18"> Rofyor rya fa fyararur ḇaime ­ nunan ro arwo ya ramnai , nusyum yaye nu , nufor nu , ma nukofen ’ yaswar au ’ .
(trg)="18"> Saqala sadla ukudla kwekuseni , wathi esephuma esiya emsebenzini njengenjayelo wangiqabuja , wangigona wasesithi ‘ Ngiyakuthanda ’ .

(src)="19"> Taun riwonem ­ ḇyenande , ḇape yaḇefafardun kaker .
(trg)="19"> Khathesi sokudlule iminyaka engu - 6 kodwa ubuhlungu bakhona ngilokhu ngibuzwa .

(src)="20"> Yabor ya - ḇerari pok fa yaḇefnder Rob marmar ḇyedi ḇa . ” ​ — Gail , ḇyeumur 60 .
(trg)="20"> Angiboni ukuthi kuzafa kwaphela engqondweni yami ukufa kukaRobert . ” — UGail oleminyaka engu - 60 .

(src)="21"> ” Yemir ro taun ri 18 kwar kuker binswa ayedi ḇa , ḇape yamander kaker i ma yaḇefafardun snar ryobur aya .
(trg)="21"> “ Lanxa sekuyiminyaka edlula engu - 18 umkami sewatshona ngisadabukile njalo ngisalokhu ngimkhumbula .

(src)="22"> Fafisu yamam moḇ ḇepyum ido na yaswarepen ḇeri ḇe i , ma yawasen na imarisen kaku fa myam rosai yamam na . ” ​ — Etienne , ḇyeumur 84 .
(trg)="22"> Ngingabona into enhle kuhle kufike yena engqondweni futhi ngiyabe sengicabanga ukuthi aluba ukhona ubezakholisa laye ukubona lokho engikubonayo . ” — U - Etienne oleminyaka engu - 84 .

(src)="23"> Inja ḇaḇesneso ma sneḇaḇir ḇeradirya inema sneḇaḇir ro snonkaku ḇaken saprop dirya .
(trg)="23"> Kuyasicacela ukuthi ubuhlungu bungathatha isikhathi eside njalo kuyimvelo .

(src)="24"> Snonkaku oser - oser fyasna fafardun ḇyedi kuker nyan ḇeḇese faro roi ḇeḇyeḇa ḇekur si , ma ipyumḇa fa koḇemankara si .
(trg)="24"> Umuntu ngamunye udabuka ngendlela etshiyene leyomunye yikho akumelanga sisole abanye ngendlela abenza ngayo nxa bengafelwa .

(src)="25"> Mankun ko kako , na pok fa koḇuk sasar ya ḇe mankun ko awer rofyor koḇaḇir koḇefafardun fafaya ḇa .
(trg)="25"> Yikho - ke lawe akumelanga uzethese umlandu nxa ubuhlungu sobukukhulela .

(src)="26"> Rariso na kofrur mnis fafardun koḇena rai ?
(trg)="26"> Pho ungenzani ukuze amanxeba okufelwa aphole ?

(src)="27"> Abraham romawa ḇyedi Isak i kako ḇyefafardun kawan kaku .
(trg)="27"> U - Isaka indodana ka - Abhrahama ngomunye laye owathatha isikhathi eside elokhu edabukile .

(src)="28"> Raris ḇeḇefas ro artikel “ Tirulah Iman Mereka ” ro syap ine , awin ḇyedi Sara i imar ro swaf taun rikyor kwar ḇape Isak ḇyefafardun kaker . ​ — Kejadian 24 : 67 .
(trg)="28"> Isihloko esikumagazini le esithi “ Lingisela Ukholo Lwabo ” sikhuluma ngo - Isaka ukuthi ngemva kokuba esefelwe ngunina uSara kwadonsa iminyaka emithathu elokhu edabukile . — UGenesisi 24 : 67 .

# bhw/2016086.xml.gz
# nd/2016086.xml.gz


(src)="1"> AWAWOS ḆEPON YA | ROFYOR SNONKAKU WASWAR KAKU OSO IMAR
(trg)="1"> ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | NXA UNGAFELWA NGUMUNTU OMTHANDAYO

(src)="2"> Farkankin nabor naisya kuker roi ine .
(trg)="2"> Manengi kakhulu amacebo ongawathola ngendaba le .

(src)="3"> Ḇape nakam - ḇa nefainda .
(trg)="3"> Lanxa kunjalo ayisiwo wonke angakunceda .

(src)="4"> Imnis raris ono sisya sikofen ḇe au fa wakanes ker awer ḇaido wafasna sneḇaḇir bedi kuker nyan sairiryakam awer .
(trg)="4"> Abanye bangakutshela ukuthi ungakhali njalo ungazitshengiseli ukuthi uzwa njani .

(src)="5"> Ono ḇese imbude sedif au fa wafrur roi ḇeḇese ma fasna sneḇaḇir bedi monda .
(trg)="5"> Ikanti abanye bathi khala ungafeli ngaphakathi .

(src)="6"> Refo ḇyuk mamam ḇemnis kaku kuker roi ine , ma fawawi dunya ro baboine nesonem na .
(trg)="6"> Kodwa kukhona iBhayibhili elisitshela khona okungasinceda ngendaba le , lezinye izifundiswa ezikuvumayo ukuthi kuliqiniso .

(src)="7"> Ro kebudayaan ḇeḇeso skara ḇo sobe ipyumḇa fa snon sya skanes .
(trg)="7"> Amasiko amanengi athi izinyembezi zendoda zehlela esifubeni besitsho ukuthi indoda akumelanga ibonakale ikhala .

(src)="8"> Ḇape kaku ya , fandun fa komai fa kokanes , syadiwer ro ḇarpon kawasa sya ke ?
(trg)="8"> Kumele siyangeke yini ngokwehlisa izinyembezi nxa siphakathi kwabantu ?

(src)="9"> Snonkaku ḇena fawawi ro kesehatan mental sikofenḇadir snar kankanes ima roi snonkaku sya na sifrurna rofyor sfafardun .
(trg)="9"> Izingcitshi ezikhangela ngokusebenza kwengqondo zithi , ukukhala ngeyinye yezindlela okukhanya ngayo ukuthi sidabukile .

(src)="10"> Ma fasna fafardun ro fafisu ya , na nafnoḇek au fa wasambraḇ pdef ro ḇaḇesneso bedi .
(trg)="10"> Ukukhala kungakunceda ukuthi uqhubeke ngempilo kungelani lokuthi udabuke kangakanani .

(src)="11"> Imbape , koḇensewar fa kodwarek sneḇefafardun na nun samswen syadi .
(trg)="11"> Ukukuvalela ngaphakathi kungabangela inkalakatha yesilonda esingeke siphole .

(src)="12"> Refo ikofenḇadirḇa snar sasar ḇaido ipyumḇa fa kokanes rofyor kofafardun .
(trg)="12"> IBhayibhili alikuvumi ukuthi indoda ikhalele ngaphakathi nxa idabukile .

(src)="13"> Kwarapan contoh ro Yesus i .
(trg)="13"> Ake ucabange ngalokho okwenziwa nguJesu ngesikhathi kufe uLazaro umngane wakhe .

(src)="14"> Nya samambraḇ fa ḇyawes kaḇer snonkaku ḇemar sya , ḇape Yesus kyanes ro ḇarpon kawasa sya rofyor bati ḇyedi Lazarus imar ! ​ — Yohanes 11 : 33 - ​ 35 .
(trg)="14"> Lanxa wayelamandla okuthi amvuse wakhala izinyembezi . — UJohane 11 : 33 - 35 .

(src)="15"> Na snonkaku sya simsor rofyor sefafardun snar snonkaku siswar kaku imar ro fafisu skara ḇa .
(trg)="15"> Ngezinye izikhathi umuntu ofelweyo angaba lolaka ikakhulu nxa ukufa kufike elibele .

(src)="16"> Roi nabor naisya ḇefrur fa snonkaku ḇefafardun sya simsor , imnis raris srower wos ḇepyum ḇa ro snonkaku sesyowi sya .
(trg)="16"> Zinengi izinto ezingenza umuntu ofelweyo afikelwe lulaka .
(trg)="17"> Okunye kwakhona yikuthi umuntu ayabe emthembile aphongukhuluma engacabanganga amazwi abuhlungu .

(src)="17"> Snon Afrika Selatan oso ḇenir ḇe Mike ikofen , ” Yaḇeumur 14 taun rofyor Kamam yedi ryoe .
(trg)="18"> Eyinye indoda okuthiwa nguMike eyeSouth Africa nxa ilandisa ithi : “ Ngangileminyaka engu - 14 ngesikhathi ubaba etshona .

(src)="18"> Rofyor imḇe sikram i , pendeta Anglikan ikofen snar Allah fyandun snonkaku ḇepyum ma dun fasaw si .
(trg)="19"> Sisemngcwabeni umfundisi wama - Anglican watshumayela esithi uNkulunkulu uyabathatha masinyane abantu abalungileyo lanxa isikhathi sabo singakafiki . ”

(src)="19"> * Wos ine nafrur fa yamsor kaku snar nkofandun kaker Kamam nkoḇedi .
(trg)="20"> Kwangicaphula ngoba phela wayengasekho ubaba onguye obesinakekela .

(src)="20"> Kirine , swaf taun ri 63 ḇyenande kwar mḇoi yaḇesneso kaker . ”
(trg)="21"> Khathesi sekudlule iminyaka engu - 63 kodwa kusangifuthela . ”

(src)="21"> Rariso rofyor koḇaḇir koiso ḇefrur sasar ya ?
(trg)="22"> Kuthiwani pho nxa ulokhu uzithonisela ?

(src)="22"> Rofyor snonkaku siswar ya imar kanandor si , snonkaku oso na kyara , ’ Yafrur roi oso kada roi ine na ndariryaḇa ’ .
(trg)="23"> Kujayelekile ukuthi umuntu angafelwa engalindelanga ahlale ekhuluma izinto ezinjengokuthi , ‘ Ngabe ngamenzela ukuthi lokuthi aluba kafanga . ’

(src)="23"> Ḇaido swaf ḇepupes ya imbude muwawosyaye mu .
(trg)="24"> Kwesinye isikhathi kungenzakala ukuthi mhla licinana lavusana kwathunqa uthuli .

(src)="24"> Ine na nafrur fa wafafko rawo sne ḇedi ḇyuk sasarya ḇe mankundaw .
(trg)="25"> Izinto ezinjengalezi zingenza uhlale ulokhu uzithonisela kokuphela .

(src)="25"> Rofyor masasor ma sne ḇefafko nakyarn swaruser ḇena ido , pok fa wakram na awer .
(trg)="26"> Nxa ulokhu uzidla izibindi njalo ufikelwa lulaka ungakuvaleli esifubeni .

(src)="26"> Ipyum syadi wawos kuker ḇati oso nari ḇerower ma ḇeḇuk kakakyar ḇe au snar sneḇaḇir ḇeradine snonkaku ḇefafardun sya sḇaḇir na kako .
(trg)="27"> Kuqakathekile ukuthi uxoxe lomngane wakho omthembayo ozakulalela njalo akududuze ngokukuqinisekisa ukuthi imicabango enjalo ijayele ukubafikela abafelweyo .

(src)="27"> Refo ḇyuk swarapepen ḇeko , ” Bati ḇekaku fyasna saswar ya ro oras nakam , ma ḇyemanḇekanaek koḇedi ro fafisu ḇesamswen . ” ​ — Amsal 17 : 17 .
(trg)="28"> IBhayibhili lisitshela ukuthi : “ Umngane ulothando ngezikhathi zonke , lomzalwane uzalelwa izikhathi zenhlupheko . ” — IZaga 17 : 17 .

(src)="28"> Bati ḇepyum kaku faro snonkaku ḇefafardun oso iso Manḇeḇedaw koḇedi , Allah Yahwe I .
(trg)="29"> Umngane omkhulu ongaba laye nxa ufelwe nguMdali wethu uJehova uNkulunkulu .

(src)="29"> Wakofenḇadir roi ḇero snemun bedi faro I ro nadi snaro ” i ḇefaduru mko . ”
(trg)="30"> Thandaza umtshele konke okusenhliziyweni yakho ngoba ‘ uyakukhathalela . ’

(src)="30"> ( 1 Petrus 5 : 7 ) Ibasyadiwer , ḇyeasas snonkaku ḇefrur rarirya nari swaruser ma sneḇaḇir sena naknon snar ” saswar - ḇaḇye ro Allah , ḇesyadi ro kakara ” .
(trg)="31"> ( 1 UPhetro 5 : 7 ) Ungenza njalo uzathola “ ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqedisisa konke , ” okuzathoba ubuhlungu obuzwayo ngoba yikho akuthembisayo .

(src)="31"> ( Filipi 4 : ​ 6 , 7 ) Kako , iḇye kada Allah ifnoḇek au roro Wos sren ḇyedi ḇeḇuk sneprei , Refo ya .
(trg)="32"> ( KwabaseFiliphi 4 : 6 , 7 ) Mvumele uNkulunkulu ukuthi apholise amanxeba akho ngokubala iLizwi lakhe iBhayibhili elisiduduzayo .

(src)="32"> Fas mnuk - mnuk ḇeḇeso ḇeḇuk sneprei .
(trg)="33"> Bhala phansi imibhalo eduduzayo .

(src)="33"> ( Mam kotak ro baḇ ya ) .
(trg)="34"> ( Khangela ibhokisi . )

(src)="34"> Imbude na wamarisen fa wawasen kaḇer na .
(trg)="35"> Okunye ongakwenza yikuzama ukuyibamba ngekhanda .

(src)="35"> Wafrur rarirya na nafnoḇek au rofyor wemir ro roḇ ya ma waḇor wenef rari . ​ — ​ Yesaya 57 : 15 .
(trg)="36"> Ukwenza njalo kungakunceda ikakhulu ebusuku nxa uwedwa ubuthongo sobusala ukwehla . — U - Isaya 57 : 15 .

(src)="36"> Baboine , snon oso ḇeumur 40 taun oso , ḇenir ḇe Jack , binswa ḇyedi ryobur i snar dafduf kanker .
(trg)="37"> Kulendoda esizayithi nguJack eleminyaka engu - 40 esanda kutshonelwa ngumkayo obebulawa yimvukuzane .

(src)="37"> Jack ikofen ro fafisu ya myander kaku swa ḇyedi .
(src)="38"> Ḇape nadi ya iso ḇesambrarḇser i .
(trg)="38"> UJack uthi ngezinye izikhathi isizungu siyake simkhulele , kodwa ukuthandaza yikho okumncedayo .

(src)="39"> Ikofen , ” Rofyor yaḇenadi ḇe Yahwe I , yaḇaḇir yemirḇa .
(trg)="39"> Nxa elandisa uthi , “ Ngingakhuleka kuJehova isizungu sihle siphele .

(src)="40"> Ro roḇ yakandor bo yakḇok ma yaḇor yenef rari .
(trg)="40"> Ngiyake ngiphaphame ebusuku ubuthongo sobungiphelele .

(src)="41"> Ḇape ro - fyor yawasya ma yawasen wos ḇero Refo ya ramnai yaḇenadi yakofen roi ḇero snemun yedi , sne yedi iprei ma iknon kaku , nafrur fa sne ma swaruser ayena naknon inja bisa fa yenef wer . ”
(trg)="41"> Kodwa ngingabala ngicabangisise ngamavesi aduduzayo bese ngithandaza ngikhulume indlela engizwa ngayo ngaphakathi ngizizwa sengingcono njalo sengihlalisekile engqondweni lasenhliziyweni .

(src)="42"> Inkbor oso ḇenir ḇe Vanessa snari ryoburi snaro idufe .
(trg)="43"> Kulomunye owesifazana okuthiwa nguVanessa owatshonelwa ngunina .

(src)="43"> I kako isma samambraḇ ro nadi ya .
(trg)="44"> Laye wazibonela ukuthi umthandazo ulamandla sibili .

(src)="44"> Ikofen , ” Ro fafisu ḇesamswen kaku yor monda Allah snonsnon ḇyedi ma yakanes .
(trg)="45"> Uthi : “ Nxa ngasengifikelwa yimicabango ebuhlungu ngangibiza ibizo likaNkulunkulu besengibihla .

(src)="45"> Yahwe ryower nadi ayena ma ḇyuk samambraḇ yafandun na ḇesya kwar . ”
(trg)="46"> UJehova wayeyilalela imithandazo yami njalo wayenginika amandla engangiwadinga . ”

(src)="46"> Psikolog sya sḇuk ananun faro snonkaku ḇefafardun sya insama sifnoḇek snonkaku ḇese ḇaido sḇuk oras sena fa sfarmyan faro kawasa kam .
(trg)="47"> Abasebenza ukweluleka abafelweyo baye bakhuthaza labo abayabe belokhu besehluleka ukuthoba amanxeba okufelwa ukuthi bazame ukwenza imisebenzi enceda abanye .

(src)="47"> Si - frur roi ine na nḇuk marasrisen ḇesi ma na napyos sne ḇefafardun sena .
(trg)="48"> Ukwenza njalo kungakwenza ujabule njalo uzizwe usungcono .