# bhw/2016084.xml.gz
# hy_arevmda/2016084.xml.gz


(src)="1"> AWAWOS ḆEPON YA
(trg)="1"> ԿՈՂՔԻՆ ՆԻՒԹԸ

(src)="2"> ” Allah ifawi roi ḇepyum kaku ḇeko . . . .
(trg)="2"> Երբ սիրելի մը մահանայ

(src)="3"> Wakanes . . . ker . . . awer . ”
(trg)="4"> Մի ՛ լար » ։

(src)="4"> Wos nane siwos fasis ro kneram ḇin oso ḇenir ḇe Bebe .
(trg)="6"> Իր հայրը ինքնաշարժի արկածով մահացած էր ։

(src)="5"> Fafisu ya isya ro karamram kma ḇyedi , ḇemar snar kecelakaan oto .
(src)="6"> Bebe fyanam kaku kuker kmari .
(trg)="7"> Պիպի շատ մօտիկ էր իր հօր , եւ այս խօսքը ըսողը ընտանիքին մօտիկ անձ մըն էր , որ լաւ միտումով ըսաւ ։

(src)="7"> Karier ma bati ḇyesi sḇuk wos sneprei ḇe i , ḇape Bebe ḇyabir wos sena nḇuk sneprei ḇe i ḇa boi nafrurfa ḇyesneso .
(trg)="8"> Բայց այդ խօսքը Պիպին վիրաւորեց ՝ մխիթարելու տեղ ։
(trg)="9"> Ան շարունակ ինքն իրեն ըսաւ .

(src)="8"> Dawos ro mankundi bo ikofen , ” Marmar ḇyedi iso roi ḇepyum ḇaḇeri . ”
(trg)="10"> « Իր մահանալուն մէջ լաւ բան մը չկայ » ։

(src)="9"> Taun - taun ḇyenande ramnai , Bebe fyas kaḇer sarisa ani ro syap oso .
(trg)="11"> Երբ տարիներ ետք Պիպի այս եղածը պատմեց գիրքի մը մէջ , շատ յստակ էր որ տակաւին կը սգար ։

(src)="10"> Ro fasfas ḇyeja , nasnaibos kaku snar ḇyefafardun kaker .
(trg)="13"> Ըստ Աստուածաշունչին , մահը « թշնամի » է ։

(src)="11"> Raris komam ro Bebe i , na fasaw ḇa fa snonkaku oso imnai ro fafardun ḇyedi , iḇye syadiwer rofyor snonkaku ḇemar kwar ani iso snonkaku iswar kaku .
(trg)="14"> Ատիկա մեր ճամբան կը կտրէ եւ սիրելի եղող անհատ մը մեզմէ կը յափշտակէ , – շատ անգամներ ՝ երբ բոլորովին պատրաստ չենք ։

(src)="12"> Ro Refo , marmarya sapna ḇe ” mbroḇ ḇepupes ” .
(trg)="15"> Բան մը չկայ որ զայն կեցնէ ։

(src)="13"> ( 1 Korintus 15 : 26 ) Pok fa kokandenbur marmar ya ḇa , ma bisa fa nḇejadi ro fafisu nakam ma dun bur snonkaku koswar kaku sya .
(trg)="16"> Բոլորս ալ կը տուժենք ատոր ձգած հետքերէն ։

(src)="14"> Inja kaku ya ine nafrur fa na koḇefafardun ma kofawi ḇa rariso kokren buro marmarya ma roi ḇeḇewari ya .
(trg)="17"> Ուստի բնական է որ չգիտնանք ինչպէ ՛ ս մահուան եւ իր հետեւանքներուն հետ գլուխ ելլել ։

(src)="15"> Imbude na wakara : ’ Fafisu risai sne ḇefafardun ine na ḇyenande ?
(trg)="19"> ‘ Որքա ՞ ն ժամանակ կ’ուզէ որ մէկը այս ցաւէն ազատի ։

(src)="16"> Rariso snonkaku oso na ifrur mnis fafardun ḇyedi ?
(trg)="20"> Անձ մը ինչպէ ՞ ս կրնայ այս ցաւին հետ գլուխ ելլել ։

(src)="17"> Rariso na yaḇuk sneprei ḇe snonkaku ḇefafardun sya ?
(trg)="21"> Ինչպէ ՞ ս կրնամ մխիթարել անոնք որ սիրելի մը կորսնցուցած են ։

(src)="18"> Saneraro ḇepyum isya faro snonkaku koswar ḇemar kwar sya ke ? ’
(trg)="22"> Մեռնողներուն համար որեւէ յոյս կա ՞ յ ’ ։

# bhw/2016085.xml.gz
# hy_arevmda/2016085.xml.gz


(src)="1"> AWAWOS ḆEPON YA | ROFYOR SNONKAKU WASWAR KAKU OSO IMAR
(trg)="1"> ԿՈՂՔԻՆ ՆԻՒԹԸ | ԵՐԲ ՍԻՐԵԼԻ ՄԸ ՄԱՀԱՆԱՅ

(src)="2"> Ras oso ḇekandera snar wasma dafduf ke ? ­
(trg)="3"> Երբեք կարճատեւ հիւանդութիւն մը ունեցա ՞ ծ ես ։

(src)="3"> Imbude na waprei fasaw inja ḇefnder kwar fafisu ya .
(trg)="5"> Սակայն սիրելիի մը մահուան պատճառած ցաւը այդպէս չէ ։
(trg)="6"> Դոկտ .

(src)="4"> Ḇape , fafardun ya imnis rariryaḇa .
(src)="5"> Dr .
(trg)="8"> « Մահուան պատճառած ցաւէն ‘ ազատիլ ’ ըսուած բան մը չկայ » ։

(src)="6"> Alan ­ Wolfelt fyas ro syap Healing a Spouse’s Grieving ­ Heart , ” Roi oso ḇaḇeri na ’ ḇefrur mnai ’ fafardun ya .
(trg)="9"> Սակայն ան աւելցուց .
(trg)="10"> « Ժամանակի ընթացքին եւ ուրիշներու օգնութեամբ ՝ ցաւդ պիտի մեղմանայ » ( Healing a Spouse’s Grieving Heart ) ։

(src)="7"> Ḇape ­ orasya ḇyenande ma kuker sansonem ro kina ma ḇesesya , fafardun ya nari napromes . ”
(trg)="11"> Օրինակ ՝ նկատի առ թէ Աբրահամ նահապետ ինչպէ ՛ ս հակազդեց , երբ իր կինը մեռաւ ։

(src)="8"> Imnis raris , wawasen kada rosai ḇeḇejadi ro ­ patriark Abraham i rofyor swari ryoburi .
(trg)="12"> Աստուածաշունչը կ’ըսէ .

(src)="9"> Ro ­ fasfas Refo ḇeknam kaku ya , ikofen snar ­ ” Abraham ­ ḇyerak fa ḇyefafardun ma kyanes Sara i . ”
(trg)="13"> « Աբրահամ Սառային համար սուգ ընելու ու ողբալու եկաւ [ « սկսաւ » , ՆԱ ] » ։

(src)="10"> Wos ” ḇyerak fa ” kyurfasna fyandun oras fa iprei ro ­ fafardun ya .
(trg)="14"> « Սկսաւ » բառը ցոյց կու տայ , թէ այս ցաւին հետ գլուխ ելլելը ժամանակ առաւ իրեն հետ * ։

(src)="11"> * Contoh ḇese iso Yakub i , sankar i ­ fa ikyar snar romawa ḇyedi Yusuf i aiwan ḇeyan ḇepek oso myuni fa imar .
(trg)="15"> Ուրիշ օրինակ մըն է Յակոբը , որ զինք խաբելով ըսին թէ գազան մը մեռցուցած էր իր տղան ՝ Յովսէփը ։

(src)="12"> Ḇyefafardun ” fafisu ras ḇe ras ” , ma kina ḇyesi jadiḇa fa sḇuk sneprei ḇe i .
(trg)="16"> Ան « շատ օրեր սուգ ըրաւ » , եւ իր ընտանիքին անդամները չէին կրնար զինք մխիթարել ։

(src)="13"> Taun ḇeḇeso ramnai , marmar Yusuf ḇyedi pok fa ḇyefnderna ḇa . ​ — Kejadian 23 : 2 ; 37 : 34 , 35 ; 42 : 36 ; 45 : 28 .
(trg)="17"> Տարիներ ետք , Յովսէփին մահը տակաւին իր մտքին մէջ կը դառնար ։

(src)="14"> Rarirya kako ro baboine snonkaku ḇebor ­ sfafardun snar snonkaku sfanam si srobur si .
(trg)="18"> Ներկայիս շատերու պարագան ալ նոյնն է , որոնք շատ մօտիկ անձի մը համար կ’ողբան ։

(src)="15"> Kwarapan contoh risuru ine .
(trg)="19"> Նկատի առ երկու օրինակներ ։

(src)="16"> ” Snonswa ayedi , Robert i , imar ro 9 Juli 2008 .
(trg)="20"> « 9 յուլիս 2008 – ին մահացաւ ամուսինս ՝ Ռապըրթ ։

(src)="17"> Ro arwo fafisu roi ḇemun ḇeḇekuri ya , imnis kuker ras - ras ḇesena .
(trg)="21"> Սովորական առաւօտ մը ունեցանք այդ օրը որ արկածը պատահեցաւ ։

(src)="18"> Rofyor rya fa fyararur ḇaime ­ nunan ro arwo ya ramnai , nusyum yaye nu , nufor nu , ma nukofen ’ yaswar au ’ .
(trg)="22"> Նախաճաշէն ետք , զիրար համբուրեցինք , փաթթուկ ըրինք եւ ‘ քեզ կը սիրեմ ’ ըսինք ։

(src)="19"> Taun riwonem ­ ḇyenande , ḇape yaḇefafardun kaker .
(trg)="23"> Վեց տարի անցած է եւ տակաւին այս ցաւը սրտիս մէջ է ։

(src)="20"> Yabor ya - ḇerari pok fa yaḇefnder Rob marmar ḇyedi ḇa . ” ​ — Gail , ḇyeumur 60 .
(trg)="24"> Չեմ կարծեր որ օր մը օրանց անոր մահուան ցաւէն պիտի ազատիմ » ( Կէյլ , 60 տարեկան ) ։

(src)="21"> ” Yemir ro taun ri 18 kwar kuker binswa ayedi ḇa , ḇape yamander kaker i ma yaḇefafardun snar ryobur aya .
(trg)="25"> « Հակառակ որ աւելի քան 18 տարի է որ սիրելի կինս մահացած է , տակաւին զինք կը կարօտնամ եւ ցաւ կը զգամ ։

(src)="22"> Fafisu yamam moḇ ḇepyum ido na yaswarepen ḇeri ḇe i , ma yawasen na imarisen kaku fa myam rosai yamam na . ” ​ — Etienne , ḇyeumur 84 .
(trg)="26"> Երբոր բնութեան մէջ գրաւիչ բան մը տեսնեմ , ինքը միտքս կու գայ , եւ չեմ կրնար չմտածել , թէ եթէ ինք տեսնէր տեսածս ՝ որքա ՜ ն պիտի ուրախանար » ( Էյդիեն , 84 տարեկան ) ։

(src)="23"> Inja ḇaḇesneso ma sneḇaḇir ḇeradirya inema sneḇaḇir ro snonkaku ḇaken saprop dirya .
(trg)="27"> Յստակօրէն , շատ բնական է որ մէկը այսպիսի ցաւալի եւ երկարատեւ զգացումներ ունենայ ։

(src)="24"> Snonkaku oser - oser fyasna fafardun ḇyedi kuker nyan ḇeḇese faro roi ḇeḇyeḇa ḇekur si , ma ipyumḇa fa koḇemankara si .
(trg)="28"> Ամէն անհատ իր ձեւով իր ցաւը կ’արտայայտէ , եւ իմաստութիւն չէ ուրիշին հակազդած կերպը դատել ։

(src)="25"> Mankun ko kako , na pok fa koḇuk sasar ya ḇe mankun ko awer rofyor koḇaḇir koḇefafardun fafaya ḇa .
(trg)="29"> Միեւնոյն ատեն , պէտք չէ մենք մեզ մեղադրենք , եթէ զգանք թէ չափազանց կերպով կ’արտայայտենք մեր ցաւը ։

(src)="26"> Rariso na kofrur mnis fafardun koḇena rai ?
(trg)="30"> Ինչպէ ՞ ս կրնանք մահուան ցաւին հետ գլուխ ելլել ։

(src)="27"> Abraham romawa ḇyedi Isak i kako ḇyefafardun kawan kaku .
(trg)="31"> [ Ստորանիշ ]
(trg)="32"> Աբրահամի տղան ՝ Իսահակն ալ երկար ժամանակ սուգ ըրաւ ։

(src)="28"> Raris ḇeḇefas ro artikel “ Tirulah Iman Mereka ” ro syap ine , awin ḇyedi Sara i imar ro swaf taun rikyor kwar ḇape Isak ḇyefafardun kaker . ​ — Kejadian 24 : 67 .
(trg)="33"> Իսահակ իր մօրը ՝ Սառային մահուան վրայ երեք տարի անցնելէ ետք տակաւին կը սգար , ինչպէս որ այս թիւին « Անոնց հաւատքը ընդօրինակենք » յօդուածին մէջ յիշուած է ։

# bhw/2016086.xml.gz
# hy_arevmda/2016086.xml.gz


(src)="1"> AWAWOS ḆEPON YA | ROFYOR SNONKAKU WASWAR KAKU OSO IMAR
(trg)="1"> ԿՈՂՔԻՆ ՆԻՒԹԸ | ԵՐԲ ՍԻՐԵԼԻ ՄԸ ՄԱՀԱՆԱՅ

(src)="2"> Farkankin nabor naisya kuker roi ine .
(trg)="2"> Մահուան ցաւին հետ գլուխ ելլել

(src)="3"> Ḇape nakam - ḇa nefainda .
(trg)="3"> Այս նիւթին շուրջ բազմաթիւ խրատներ կան , սակայն ո ՛ չ բոլորը օգտակար են ։

(src)="4"> Imnis raris ono sisya sikofen ḇe au fa wakanes ker awer ḇaido wafasna sneḇaḇir bedi kuker nyan sairiryakam awer .
(trg)="4"> Օրինակ ՝ թերեւս ոմանք քեզ խրատեն որ չլաս կամ որեւէ կերպով զգացումներդ չարտայայտես ։

(src)="5"> Ono ḇese imbude sedif au fa wafrur roi ḇeḇese ma fasna sneḇaḇir bedi monda .
(trg)="5"> Ուրիշներ թերեւս քեզ մղեն որ ասոր հակառակը ընես եւ բոլոր զգացումներդ դուրս հանես ։

(src)="6"> Refo ḇyuk mamam ḇemnis kaku kuker roi ine , ma fawawi dunya ro baboine nesonem na .
(trg)="6"> Աստուածաշունչը աւելի հաւասարակշռուած գաղափար մը կու տայ , որ արդի ուսումնասիրութիւններուն հետ համաձայն է ։

(src)="7"> Ro kebudayaan ḇeḇeso skara ḇo sobe ipyumḇa fa snon sya skanes .
(trg)="7"> Կարգ մը մշակոյթներու մէջ , եթէ էրիկմարդ մը լայ ՝ էրիկմարդութենէ դուրս կ’ելլէ ։

(src)="8"> Ḇape kaku ya , fandun fa komai fa kokanes , syadiwer ro ḇarpon kawasa sya ke ?
(trg)="8"> Բայց պէ ՞ տք է որ մէկը ամչնայ լալու , նոյնիսկ եթէ ատիկա մարդոց դիմաց ըլլայ ։

(src)="9"> Snonkaku ḇena fawawi ro kesehatan mental sikofenḇadir snar kankanes ima roi snonkaku sya na sifrurna rofyor sfafardun .
(trg)="9"> Մտային առողջութեան մասնագէտներ կ’ըսեն , թէ բնական է որ մէկը սգալու ժամանակ լայ ։

(src)="10"> Ma fasna fafardun ro fafisu ya , na nafnoḇek au fa wasambraḇ pdef ro ḇaḇesneso bedi .
(trg)="10"> Եւ ցաւը արտայայտելը կրնայ ժամանակի ընթացքին քեզի օգնել որ կեանքդ շարունակես , հակառակ որ մեծ կորուստ մը ունեցած ես ։

(src)="11"> Imbape , koḇensewar fa kodwarek sneḇefafardun na nun samswen syadi .
(trg)="11"> Սակայն ցաւը մէջդ պահելը կրնայ օգնելու տեղ վնասել ։

(src)="12"> Refo ikofenḇadirḇa snar sasar ḇaido ipyumḇa fa kokanes rofyor kofafardun .
(trg)="12"> Աստուածաշունչին մէջ ո ՛ չ մէկ տեղ ցոյց կու տայ որ արցունք թափելը սխալ է կամ էրիկմարդութենէ դուրս է ։

(src)="13"> Kwarapan contoh ro Yesus i .
(trg)="13"> Օրինակ ՝ մտածէ Յիսուսին մասին ։

(src)="14"> Nya samambraḇ fa ḇyawes kaḇer snonkaku ḇemar sya , ḇape Yesus kyanes ro ḇarpon kawasa sya rofyor bati ḇyedi Lazarus imar ! ​ — Yohanes 11 : 33 - ​ 35 .
(trg)="14"> Ան իր սիրելի բարեկամին ՝ Ղազարոսին մահուան առթիւ , ամէնուն առջեւ լացաւ , թէեւ զօրութիւնը ունէր որ մեռելներուն յարութիւն տայ ։

(src)="15"> Na snonkaku sya simsor rofyor sefafardun snar snonkaku siswar kaku imar ro fafisu skara ḇa .
(trg)="15"> Շատ անգամներ , մարդիկ ցաւին հետ բարկութիւն կ’արտայայտեն , մանաւանդ երբ անսպասելի մահ ունենան ։

(src)="16"> Roi nabor naisya ḇefrur fa snonkaku ḇefafardun sya simsor , imnis raris srower wos ḇepyum ḇa ro snonkaku sesyowi sya .
(trg)="17"> Մայք անունով մարդ մը , որ Հարաւային Ափրիկէէն է , կ’ըսէ .

(src)="17"> Snon Afrika Selatan oso ḇenir ḇe Mike ikofen , ” Yaḇeumur 14 taun rofyor Kamam yedi ryoe .
(trg)="18"> « Երբ հայրս մահացաւ , 14 տարեկան էի ։

(src)="18"> Rofyor imḇe sikram i , pendeta Anglikan ikofen snar Allah fyandun snonkaku ḇepyum ma dun fasaw si .
(trg)="19"> Թաղումին ՝ անկլիքան քահանան ըսաւ որ Աստուած լաւ մարդոց պէտք ունի եւ զանոնք աւելի կանուխ կ’առնէ իր քով * ։

(src)="19"> * Wos ine nafrur fa yamsor kaku snar nkofandun kaker Kamam nkoḇedi .
(trg)="20"> Ասիկա զիս բարկացուց , քանի որ մենք հօրս շատ պէտք ունէինք ։

(src)="20"> Kirine , swaf taun ri 63 ḇyenande kwar mḇoi yaḇesneso kaker . ”
(trg)="21"> Այժմ 63 տարի անցած է , բայց տակաւին ցաւ կը զգամ » ։

(src)="21"> Rariso rofyor koḇaḇir koiso ḇefrur sasar ya ?
(trg)="22"> Կայ նաեւ յանցաւոր ըլլալու զգացումը ։

(src)="22"> Rofyor snonkaku siswar ya imar kanandor si , snonkaku oso na kyara , ’ Yafrur roi oso kada roi ine na ndariryaḇa ’ .
(trg)="24"> Կամ թերեւս մեռնող անհատին հետ վերջին հանդիպումիդ ընթացքին իրարու հետ վիճեցաք ։

(src)="23"> Ḇaido swaf ḇepupes ya imbude muwawosyaye mu .
(trg)="25"> Ասիկա կրնայ ա ՛ լ աւելի յանցաւոր զգացնել քեզ ։

(src)="24"> Ine na nafrur fa wafafko rawo sne ḇedi ḇyuk sasarya ḇe mankundaw .
(trg)="26"> Եթէ բարկութեան կամ յանցաւոր ըլլալու զգացումները քեզ կ’ուտեն , կարեւոր է որ այս զգացումները մէջդ չպահես ։

(src)="25"> Rofyor masasor ma sne ḇefafko nakyarn swaruser ḇena ido , pok fa wakram na awer .
(trg)="28"> Աստուածաշունչը մեզի կը յիշեցնէ .

(src)="26"> Ipyum syadi wawos kuker ḇati oso nari ḇerower ma ḇeḇuk kakakyar ḇe au snar sneḇaḇir ḇeradine snonkaku ḇefafardun sya sḇaḇir na kako .
(trg)="29"> « Բարեկամը ամէն ատեն կը սիրէ ու եղբայրը նեղութեան ատենուան համար ծնած է » ։

(src)="27"> Refo ḇyuk swarapepen ḇeko , ” Bati ḇekaku fyasna saswar ya ro oras nakam , ma ḇyemanḇekanaek koḇedi ro fafisu ḇesamswen . ” ​ — Amsal 17 : 17 .
(trg)="30"> Սիրելի մը կորսնցուցած անձի մը լաւագոյն Բարեկամը կրնայ Ստեղծիչը ՝ Եհովա Աստուած ըլլալ ։

(src)="28"> Bati ḇepyum kaku faro snonkaku ḇefafardun oso iso Manḇeḇedaw koḇedi , Allah Yahwe I .
(trg)="31"> Աղօթքով սիրտդ բաց անոր առջեւ , քանի որ « [ քեզի ] համար կը հոգայ » ։

(src)="29"> Wakofenḇadir roi ḇero snemun bedi faro I ro nadi snaro ” i ḇefaduru mko . ”
(trg)="32"> Աւելին , Աստուած կը խոստանայ որ բոլոր անոնք որոնք այս մէկը կ’ընեն , պիտի ստանան իր « խաղաղութիւնը , որ ամէն մտքէ վեր է » , եւ որ իրենց միտքն ու սիրտը պիտի հանգստացնէ ։

(src)="30"> ( 1 Petrus 5 : 7 ) Ibasyadiwer , ḇyeasas snonkaku ḇefrur rarirya nari swaruser ma sneḇaḇir sena naknon snar ” saswar - ḇaḇye ro Allah , ḇesyadi ro kakara ” .
(trg)="33"> Նաեւ , թոյլ տուր որ Աստուած իր մխիթարիչ Խօսքով ՝ Աստուածաշունչով քեզի օգնէ ։

(src)="31"> ( Filipi 4 : ​ 6 , 7 ) Kako , iḇye kada Allah ifnoḇek au roro Wos sren ḇyedi ḇeḇuk sneprei , Refo ya .
(trg)="34"> Մխիթարող համարներու ցանկ մը պատրաստէ ( տե ՛ ս յարակից շրջանակը ) ։

(src)="32"> Fas mnuk - mnuk ḇeḇeso ḇeḇuk sneprei .
(src)="33"> ( Mam kotak ro baḇ ya ) .
(trg)="35"> Նոյնիսկ կրնաս անոնցմէ ոմանք գոց սորվիլ ։

(src)="34"> Imbude na wamarisen fa wawasen kaḇer na .
(src)="35"> Wafrur rarirya na nafnoḇek au rofyor wemir ro roḇ ya ma waḇor wenef rari . ​ — ​ Yesaya 57 : 15 .
(trg)="36"> Այսպիսի համարներու վրայ խոկալը շատ օգտակար է , մանաւանդ երբ իրիկունը առանձին ըլլաս եւ քունդ փախչի ։

(src)="36"> Baboine , snon oso ḇeumur 40 taun oso , ḇenir ḇe Jack , binswa ḇyedi ryobur i snar dafduf kanker .
(trg)="37"> 40 տարեկան մարդ մը , որուն Ճէք պիտի կոչենք , վերջերս իր սիրելի կինը կորսնցուց քաղցկեղի պատճառով ։

(src)="37"> Jack ikofen ro fafisu ya myander kaku swa ḇyedi .
(trg)="39"> Բայց ան գտած է որ աղօթքը կ’օգնէ ։

(src)="38"> Ḇape nadi ya iso ḇesambrarḇser i .
(trg)="40"> Ան կը բացատրէ .

(src)="39"> Ikofen , ” Rofyor yaḇenadi ḇe Yahwe I , yaḇaḇir yemirḇa .
(trg)="41"> « Երբ Եհովային աղօթեմ , բնա ՛ ւ միայնակ չեմ զգար ։

(src)="40"> Ro roḇ yakandor bo yakḇok ma yaḇor yenef rari .
(trg)="42"> Շատ անգամներ իրիկունը քունս կը փախչի ։

(src)="41"> Ḇape ro - fyor yawasya ma yawasen wos ḇero Refo ya ramnai yaḇenadi yakofen roi ḇero snemun yedi , sne yedi iprei ma iknon kaku , nafrur fa sne ma swaruser ayena naknon inja bisa fa yenef wer . ”
(trg)="44"> Վանեսա անունով երիտասարդուհի մը իր մայրը կորսնցուց հիւանդութեան մը պատճառով ։

(src)="42"> Inkbor oso ḇenir ḇe Vanessa snari ryoburi snaro idufe .
(trg)="45"> Ինքն ալ աղօթքին զօրութիւնը զգացած է իր կեանքին մէջ ։

(src)="43"> I kako isma samambraḇ ro nadi ya .
(trg)="46"> Ան կ’ըսէ .

(src)="44"> Ikofen , ” Ro fafisu ḇesamswen kaku yor monda Allah snonsnon ḇyedi ma yakanes .
(trg)="47"> « Ամէնէն դժուար պահերուն , հազիւ որ Աստուծոյ անունը կանչէի ՝ կը սկսէի աղի արցունք թափել ։

(src)="45"> Yahwe ryower nadi ayena ma ḇyuk samambraḇ yafandun na ḇesya kwar . ”
(trg)="48"> Եհովան աղօթքներս մտիկ ըրաւ եւ միշտ ինծի պէտք եղած զօրութիւնը տուաւ » ։

(src)="46"> Psikolog sya sḇuk ananun faro snonkaku ḇefafardun sya insama sifnoḇek snonkaku ḇese ḇaido sḇuk oras sena fa sfarmyan faro kawasa kam .
(trg)="49"> Այս մարզին մէջ կարգ մը խրատատուներ կը քաջալերեն , որ սգաւորները ժամանակ տրամադրեն ուրիշներուն օգնելու կամ ծառայելու ։