# bg/2018015.xml.gz
# zpa/2018015.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="3"> Неговото разпространяване е част от световна библейска образователна дейност , поддържана от доброволни дарения .
(trg)="2"> Guiich reʼ diti radoʼni , láani goyaʼni par guigaisni lo guidopynac gudxlio par guisuidy buñ láani toibsi né la Biblia .
(trg)="3"> Né láani riaʼni por guirá donación .

(src)="4"> Може да направите дарение , като посетите www.jw.org .
(trg)="4"> Pal nainy looy gonylo toib donación , goyee ló www.jw.org / zpa .

(src)="5"> Ако не е посочено друго , библейските цитати са взети от „ Превод на новия свят на Свещеното писание “ .
(trg)="5"> Guirá texto ni sieed reʼ biréni ló Biblia Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras , edición de 2013 en inglés .

(src)="6"> СПИСАНИЕ „ Стражева кула “ отдава чест на Йехова Бог , Владетеля на Вселената .
(trg)="6"> REVISTA ni laa , Guiich ni caniʼ nacni toib guiich ni ronyxiroʼ laa Jehová , Dios ni bisaʼ guibá né Gudxlio .

(src)="7"> То носи утеха на хората с добрата новина , че скоро Божието небесно Царство ще сложи край на цялото зло и ще превърне земята в рай .
(trg)="7"> Rasialdóni xcalnabany buñ portín raniʼni de Reino xtuny Dios , toib Gobierno ni noʼ guibá , ni mápa mer guinitló guirá cós mal né gony Gudxlio reʼ toib lagary móz .

(src)="8"> Насърчава вярата в Исус Христос , който умрял , за да можем да придобием вечен живот , и който днес управлява като Цар на Божието Царство .
(trg)="8"> Láaca racnéni lóono gapno fe ló Jesucristo , Rey ni gony mandary ló Gobierno xtuny Dios , láabu goitybu por lóono par labúu guibanyno tipzó .

(src)="9"> „ Стражева кула “ се издава без прекъсване от 1879 г . насам и не е политическо списание , а се придържа към Библията като авторитет .
(trg)="9"> Revista reʼ careʼni desde íz 1879 , diti rioʼni lad partid né rabeʼ loguiaʼni la Biblia xomod Xtiitz Dios .

# bg/2018016.xml.gz
# zpa/2018016.xml.gz


(src)="1"> 3 Актуални ли са съветите на Библията ?
(trg)="1"> 3 ¿ Raquiinra xilitz la Biblia ló xtzúno la ?

(src)="2"> 4 Непреходната мъдрост на Библията
(trg)="2"> 4 Xcalnan la Biblia dipa radudy xtzúni

(src)="3"> 6 Остаряла или изпреварила времето си ?
(trg)="3"> 6 ¿ Ma godudy xtzúni o más nanni que buñnan la ?

(src)="4"> ( блок )
(trg)="4"> ( Cuadriyen )

(src)="5"> 8 Помощ да избягваме проблемите
(trg)="5"> 8 Racnéni lóono diti tzaguiabno ló galnagan

(src)="6"> 10 Помощ да решаваме проблемите
(trg)="6"> 10 Racnéni lóono gony reglarno galnagan

(src)="7"> 12 Помощ да издържаме проблемите
(trg)="7"> 12 Racnéni lóono guicalóno galnagan

(src)="8"> 14 Библията и твоето бъдеще
(trg)="8"> 14 La Biblia né ló dzú ni sietra

(src)="9"> 16 Какво мислите ?
(trg)="9"> 16 ¿ Looy xí nálo ?

# bg/2018017.xml.gz
# zpa/2018017.xml.gz


(src)="1"> Предвид информацията , която е на разположение в днешния високотехнологичен свят , мислите ли , че Библията е загубила практическата си стойност ?
(trg)="1"> Rabésno ló toib Gudxlio ro bidza información né tecnología .
(trg)="2"> ¿ Raquiinra la Biblia ná nacni toib libro ni ma xidzú íz cuá la ?

(src)="2"> В нея се казва :
(trg)="3"> La Biblia , láacani náni :

(src)="3"> „ Цялото Писание е вдъхновено от Бога и полезно . “
(src)="4"> ( 2 Тимотей 3 : 16 )
(trg)="4"> « Guirá ni caa ló la Biblia sieedni de Dios né rasuidyni buñ » ( 2 Timoteo 3 : 16 ) .

(src)="5"> Този брой на „ Стражева кула “ разглежда твърдението на Библията , че може да ни ръководи във всяка област на живота .
(trg)="5"> Revista reʼ ni laa , Guiich ni caniʼ rasetlani pal la Biblia nigolúpa labúu guisanésni lóono ló guirá galnagan ni racalóno laʼga nabanyno .

# bg/2018018.xml.gz
# zpa/2018018.xml.gz


(src)="1"> СПОРЕД НЯКОИ НЕ .
(trg)="1"> TIPNÉS BUÑ NÁ QUE YACA .

(src)="2"> По думите на един лекар да разчиташ на Библията за ръководство , е като да преподаваш химия с учебник от 1920 г .
(trg)="2"> Toib doctor goniʼbu que pal buñ naquiin la Biblia nacni suusi toib mextra naquiin toib libro ni bireʼ ló íz 1920 par nasuidy mbiox de Química .

(src)="3"> Скептиците дори биха попитали дали ще си послужиш с ръководство за стар , излязъл от употреба компютър , за да разбереш как да работиш със съвременен компютър .
(trg)="3"> Buñ ni diti nap respet la Biblia sigory dada nanabdiitzyibu looy pal naquiinlo manual xtuny toib computadora ni ma godudy xtzú par nasuidylo naquiinlo toib computadora copy .

(src)="4"> С други думи , за някои Библията е отживелица .
(trg)="4"> Modcuca noʼ buñ ni ná que la Biblia ma godudy xtzúni .

(src)="5"> Кой би използвал такъв древен наръчник в днешния високотехнологичен свят ?
(trg)="5"> Nabanyno ló toib tiemp ro bidza cós copy né noʼ xidal clas tecnologías , ¿ xigony ñoʼ ni ñaiby naquiin la Biblia ni ma xidzúgolu cuá ?

(src)="6"> Та нали на безброй сайтове и блогове постоянно се публикуват най – новите съвети !
(trg)="6"> Né máspa ló naareʼ ni noʼ xidal páginas ló Internet ro sieed xí labúu gony buñ .

(src)="7"> В телевизионните предавания често се канят ерудирани психолози , лайфкоучове и писатели .
(trg)="7"> Noʼ programas né entrevistas ro rareʼ psicólogos , buñ ni raduidy consej né buñ ni rabeʼ libros .

(src)="8"> А книжарниците са залети с книги за самопомощ , носещи огромни печалби на индустрията .
(trg)="8"> Né empresas rabeʼ xidalguixo guiich par gacnéni buñ né modreʼ ronyibu gan xiroʼ bidxiich .

(src)="9"> При толкова много актуална информация защо да посягаш към Библията — книга , завършена преди почти 2000 години ?
(trg)="9"> Né información ni guirá ór careʼ , ¿ xigony raquiinno xcalrracné la Biblia , toib libro ni cuá ma de goló chop mil íz ?

(src)="10"> Не са ли прави скептиците , че да търсиш ръководство от такава стара книга , е като да използваш стар учебник по химия или наръчник за компютър ?
(trg)="10"> ¿ Nap razón buñ ni diti raluladx ló la Biblia órni náyibu que pal rayopyno xilitz la Biblia nacni suusi nayopyno xcalrracné toib libro de química o manual xtuny toib computadora ni ma godudy xtzú la ?

(src)="11"> Всъщност сравнението е погрешно .
(trg)="11"> Yaca , diti láani ngú ni raniʼyibu .

(src)="12"> Науката и техниката се развиват бързо , но променя ли се човешката природа ?
(trg)="12"> Ciencia né tecnología naguel radzaʼni , per ¿ ma bidzaʼ mod nac buñgudxlio la ?

(src)="13"> Хората все още искат да намерят смисъл в живота , щастие и сигурност и да имат добри семейни взаимоотношения и близки приятели .
(trg)="13"> Buñ raniinysa guibany goxt , guibany toib lagary ro diti tzoʼ ni guitzuiby layibu , raniiny guiguaʼyibu sacró né xfamilyibu né gapyibu ximigyibu ni cobioo layibu .

(src)="14"> Колкото и да е стара , Библията говори за тези и други човешки нужди .
(trg)="14"> Ná la Biblia ma xidzú de goló cuáni , raniʼni ximod guicaló buñ guirá galnagan ni ma bisetlano né raniʼni más .

(src)="15"> Тя твърди също , че е вдъхновена от Създателя ни .
(trg)="15"> Láaca náni que Dios ni Bisaʼ lóono , golonésbu buñgudxlio par nacaʼ láani .

(src)="16"> Предлага ръководство във всеки аспект на живота и може да ни подготви за трудностите .
(trg)="16"> Ralitzni lóono ló guirá clas galnagan né raibyni lóono ximod guicalóno láani ( 2 Timoteo 3 : 16 , 17 ) .

(src)="17"> Нещо повече , Библията твърди , че съветите ѝ са непреходни , никога не остаряват !
(trg)="17"> Per ni máspa , xilitzni noʼni por tipzó , dipa sadudy xtzúni .

(src)="18"> Самата тя казва : „ Словото на Бога е живо . “
(trg)="18"> La Biblia láacani náni : « Xtiitz Dios nabanyni » ( Hebreos 4 : 12 ) .

(src)="19"> Верни ли са тези твърдения ?
(trg)="19"> ¿ Nigolúpani la ?

(src)="20"> Остаряла ли е Библията , или всъщност е най – актуалната книга ?
(trg)="20"> ¿ Ma godudy xtzú la Biblia o nacni toib libro ni más racné lóono que nitisi libro ni noʼ la ?

(src)="21"> Целта на този брой на „ Стражева кула “ , първия от специална поредица , е да ти помогне да намериш отговора на тези въпроси .
(trg)="21"> Revista Guiich ni caniʼ , goyaʼni par gacnéni looy guicapylo guirá galrranabdiitz reʼ né nacni primer revista ni guiniʼ de toibsi tema .

# bg/2018019.xml.gz
# zpa/2018019.xml.gz


(src)="1"> ПРЕДСТАВИ СИ СЛЕДНОТО : Разглеждаш музей , пълен с древни паметници .
(trg)="1"> BUNYSI PENSARY que noʼlo lainy toib museo ro bidza palory ni ma xidzú íz goyaʼ .

(src)="2"> Повечето са ерозирали и с множество дупчици , а от някои липсват цели парчета .
(trg)="2"> Casi guiráni ma noʼ guʼur láani , ma nibalaʼni .
(trg)="3"> Tipnésni ma biroʼ cueʼ .

(src)="3"> Един обаче е изключително запазен , сложната му изработка се вижда във всеки детайл .
(trg)="4"> Per rabiʼlo que toibticani nasacdxiich .
(trg)="5"> Riendxich ximod goyaʼni .

(src)="4"> „ Този по – нов ли е от останалите ? “ — питаш екскурзовода си .
(trg)="6"> Ranabdiitzlo buñ ni sané looy : « ¿ Ndeʼ más nicopyni que stipnésca la ? »

(src)="5"> Той отговаря : „ Не .
(trg)="7"> Láabu racapybu : « Yaca , más nigolienni , dipa ma goyoʼ ór góc copyni » .

(src)="6"> По – стар е от повечето и никога не е бил реставриран . “
(trg)="8"> Ranabdiitzlo láabu stoib : « ¿ Ragoʼtzaydxichto láani la ? » .

(src)="7"> „ Но сигурно е бил защитен от атмосферните влияния “ — продължаваш ти .
(trg)="9"> Láabu racapybu looy : « Yaca , ndeʼ chonan xi guirá cós ma gosaclóo , ma gonás guiee né buu láani né xidal buñ ná nabann láani » .

(src)="8"> „ Не — казва екскурзоводът . — Бил е изложен на най – силния вятър и дъжд .
(trg)="10"> Sigory ranabdiitzlo looyca : « ¿ Xí clas yoo biquiinyibu órni bisaʼyibu láani ? » .

(src)="9"> А и много вандали са се опитвали да го съсипят . “
(trg)="11"> Labúu guinino que la Biblia nacni xomod palory ni ma xidzú íz goyaʼ per ná scú nasacdxiichni .

(src)="10"> Вероятно тогава се чудиш от какво е направен .
(trg)="12"> Láani más nigolienni que casiʼ guirá libros ni noʼ .

(src)="11"> В известен смисъл Библията е като този забележителен паметник .
(trg)="13"> Nanno que noʼ stipnés guiich ni láaca nigolien xomod palory ni bisetlano noʼ lainy museo , per ma biooxni portín ma napni xidal íz .

(src)="12"> Тя е много стара книга , по – стара от повечето .
(trg)="14"> Tipnés temas ni raniʼ de ciencia ni sieed ló guiich golien reʼ , ma godudy xtzúni portín ma bireʼ temas ni más nicopy .

(src)="13"> Разбира се , има и други древни книги .
(trg)="15"> Remeidy ni rasetlani , xalagary gacnéni buñ más ronyni mal .

(src)="14"> Но точно като ерозирали стари паметници по – голямата част от тях са били сериозно белязани от времето .
(trg)="16"> Né xidal guiich golien reʼ ma nosi tiplaʼsi noʼ , portín ma biooxni o ma bixinni .

(src)="15"> Например научните им твърдения са опровергани от по – ново познание , от доказуеми факти .
(trg)="17"> Per la Biblia diti nacni scú .

(src)="18"> Библията обаче е различна .
(trg)="18"> Ma napni más de tzón mil gaaygayoʼ íz , né diti ma biooxni .

(src)="19"> Написването ѝ започнало преди повече от 3500 години , но тя все още е непокътната .
(trg)="19"> Né desde ló dzú ni see dada ló naareʼ , goyoʼ ni bisaʼij láani , gobierno diti raduidy permís gap buñ láani né noʼ ni raniʼ mal de láani , ná scú diti ma binitlóni .

(src)="20"> И макар че през вековете многократно е била на прицел — била е изгаряна , забранявана или омаловажавана , — записаното в нея се е запазило .
(src)="21"> Съвременното познание не доказва , че Библията е отживелица .
(trg)="20"> Galnan ni noʼ ló naareʼ diti ma buny gan láani , portín antes que buñnan ñan toib cós , la Biblia ma goniʼ láani ( bibiʼ cuadriyen ni ná , « ¿ Ma godudy xtzúni o más nanni que buñnan la ? » ) .

(src)="22"> Напротив , в нейните думи личи невероятна далновидност .
(trg)="21"> Ná scú , sigory ranabdiitzlo looyca : « ¿ Nigolúpa racné xilitz la Biblia buñ la ? » .

(src)="23"> ( Виж блока „ Остаряла или изпреварила времето си ? “ . )
(trg)="22"> Par ganno ximod rarexa galrranabdiitz reʼ , buny pensary ló guirá galnagan ni racaló buñ ló naareʼ .

(src)="25"> За да си отговориш , помисли кои са най – ужасните проблеми на човечеството днес .
(trg)="23"> ¿ Xí cós más radzuiby buñ ?
(trg)="24"> Sigory rieed ló xpensarylo guerr , Gudxlio caxinni , buñ ronynaa saʼ .

(src)="27"> Сега обърни внимание на някои библейски принципи и се запитай : „ Ако хората ги спазваха , по – добър ли щеше да е светът ? “
(trg)="25"> Nigoreʼ buny pensary ló tipnés galrrasuidy ni sieed ló la Biblia né , laʼga casuidylo láani , gonabdiitz looyca : « ¿ Más sacró nabésno pal buñ nasob guirá ndeʼ la ? » .

(src)="28"> ЛЮБОВ КЪМ МИРА
(trg)="26"> BUÑ NI RAYOPY MOD GUIGUAʼ SACRÓ

(src)="29"> „ Щастливи са миротворците , защото ще бъдат наречени синове на Бога . “
(trg)="27"> « Dichós buñ ni rayopy mod guiguaʼ sacró né saʼ , portín layibu sacyibu xiin Dios » ( Mateo 5 : 9 ) .

(src)="30"> „ Ако е възможно , доколкото зависи от вас , бъдете в мир с всички хора . “
(trg)="28"> « Pal labúuni , colgony rutirigaʼlni lóoto par guiguaʼto sacró né guirá buñ » ( Romanos 12 : 18 ) .

(src)="31"> МИЛОСТ И ПРОШКА
(trg)="29"> BUÑ NI NAP GALRRONLADX NÉ RATUIDY SCÁSIʼ XCALKIÉ SAʼ

(src)="32"> „ Щастливи са милостивите , защото ще им бъде оказана милост . “
(trg)="30"> « Dichós buñ ni nap galrronladx , portín sioʼ ni sonladx layibu » ( Mateo 5 : 7 ) .

(src)="33"> „ Проявявайте търпимост един към друг и си прощавайте щедро , ако някой от вас има причина за оплакване срещу другия .
(trg)="31"> « Colgony guantary saʼto né colguituidy scásiʼ xcalkié saʼto ná pal noʼ razón guidzuitzto .

(src)="34"> И както Йехова * щедро ви е простил , така си прощавайте и вие . “
(trg)="32"> Xomod Jehová * bituidy scásiʼ xcalkiéto , scúca non gonyto láani » ( Colosenses 3 : 13 ) .

(src)="35"> ЕДИНСТВО МЕЖДУ РАСИТЕ
(trg)="33"> BUÑ NI RAGOBIOO GUIRÁ CLAS BUÑ

(src)="36"> „ [ Бог ] създаде от един човек всички човешки народи , за да живеят по цялото лице на земята . “
(trg)="34"> « De toibsi buñguieeu [ Dios ] bisaʼbu guiráxadit buñ ni noʼ ló gudxlio » ( Hechos 17 : 26 ) .

(src)="37"> „ Бог не проявява пристрастие , но във всеки народ приема този , който се бои от него и върши каквото е праведно . “
(trg)="35"> « Dios diti rabúbu buñ , Dios racacuentbu buñ ni radzuiby láabu né rony xinésni .

(src)="38"> УВАЖЕНИЕ КЪМ ЗЕМЯТА
(trg)="36"> Nac nitisi nac xcudxyibu » ( Hechos 10 : 34 , 35 ) .

(src)="39"> „ Йехова Бог засели човека в Едемската градина , за да я обработва и да се грижи за нея . “
(trg)="37"> BUÑ NI RAN GUDXLIO
(trg)="38"> « Jehová Dios cuaʼbu buñguieeu né goloʼbu buñguieeucu lainy lagary móz ni góc laa Edén par ñonybu dxiin loni né ñanbu láani » ( Génesis 2 : 15 ) .

(src)="40"> Бог ще „ унищожи онези , които унищожават земята “ .
(trg)="39"> Dios sanitlóbu « guirá ni caxin gudxlio » ( Revelación [ Apocalipsis ] 11 : 18 ) .

(src)="41"> ОМРАЗА КЪМ АЛЧНОСТТА И НЕМОРАЛНОСТТА
(trg)="40"> BUÑ NI DITI RASOBLADX BIDXIICH NÉ DITI RONY GALYOXH

(src)="42"> „ Пазете се от всякаква алчност , защото дори и когато човек има голямо богатство , животът му не произтича от нещата , които притежава . “
(trg)="41"> « Colguixal bisalóto né colgap lóoto par diti guisobladxto xitcal , portín ná órni buñ nap xiroʼgolu cós , láani diti ronyni que buñ guibany » ( Lucas 12 : 15 ) .

(src)="43"> „ Нека блудство и всякаква нечистота или алчност дори да не се споменават между вас , както подобава на свети личности . “
(trg)="42"> « Galyoxh né cós buidy de guirá clas , o galrrasobladx , diti guitlaani ladto , portín lóoto nacto buñ nayaa » ( Efesios 5 : 3 ) .

(src)="44"> ЧЕСТНОСТ И ТРУДОЛЮБИЕ
(trg)="43"> BUÑ NI NATZAY XCALRRIEN NÉ RONY DXIIN

(src)="45"> „ Искаме да постъпваме честно във всичко . “
(trg)="44"> « Raniiny lóono gacno buñ ni natzaay xcalrrien ló guirá cós » ( Hebreos 13 : 18 ) .

(src)="46"> „ Който е крал , нека не краде повече , но вместо това нека се труди усърдно . “
(trg)="45"> « Ni rabann , ma diti cuann más , xalagary ngú gonybu dxiin nadip » ( Efesios 4 : 28 ) .

(src)="47"> ВАЖНО Е ДА ПОМАГАМЕ НА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ
(trg)="46"> BUÑ NI RACNÉ NI CAQUIIN GALRRACNÉ

(src)="49"> „ Да се грижи човек за сираците и вдовиците в неволята им . “
(trg)="47"> « Colgony animar a guirá ni noʼ nabann colgacné buñ ni diti nadip , colgap paseins a guirá buñ » ( 1 Tesalonicenses 5 : 14 ) .

(src)="50"> Библията не просто изрежда тези принципи .
(trg)="48"> Non « ganno mbiox bisapy né gonaʼ viod ló ro cadudyibu ló galnagan » ( Santiago 1 : 27 ) .

(src)="51"> Тя ни учи да ги уважаваме и ни казва как да ги прилагаме в ежедневието си .
(trg)="49"> La Biblia diti nosi rasetlani xí clas buñ non gacno , láaca rasuidyni lóono gonladxno ni ná la Biblia né guisobno ni náni guirá dzú laʼga nabanyno .

(src)="52"> Ако повече хора ги прилагаха , нямаше ли да намалеят световните проблеми ?
(trg)="50"> Pal guiráno nasobno ni ná la Biblia , diti tampa nacalóno galnagan xomod ló naareʼ .

(src)="53"> Наистина библейските принципи са по – актуални и полезни от когато и да било преди !
(trg)="51"> Scú láani , xilitz la Biblia más raquiinno láani ló naareʼ .

(src)="54"> Но как могат да са ти от полза още днес ?
(trg)="52"> Per ¿ noʼ pu racné la Biblia looy la ?

(src)="55"> Най – мъдрият човек , живял някога , казал : „ Мъдростта доказва , че е праведна , чрез делата си . “
(trg)="53"> Toib buñguieeu ni gopgoluʼ galnan goniʼ scareʼ : « Por mod rony toib buñ , raslooybu xí clas buñ nacbu » ( Mateo 11 : 19 ) .

(src)="56"> Сигурно ще се съгласиш , че най – добрата проверка за мъдростта е да я приложиш и да видиш какви са резултатите .
(trg)="54"> ¿ Noʼlo de acuerdo né ndeʼ ja ?
(trg)="55"> Toib mod ni labúu ganno pal toib consej raquiinni o yaca ngú guibiʼno pal racnéni lóono órni rasobno ni náni .

(src)="57"> Може би тогава разсъждаваш така : „ Ако Библията наистина е практична , не би ли трябвало да действа в живота ми ?
(trg)="56"> Por ngú , xinésni guinabdiitzlo looyca : « Pal la Biblia nigolú raquiinni , ¿ xí diti sacnéni naʼ laʼga nabani la ?

(src)="58"> Може ли да ми помогне с настоящите ми проблеми ? “
(trg)="57"> ¿ Nigolúpa sacnéni naʼ guicalóya galnagan ni napa nigoreʼ la ? » .