# bg/2017440.xml.gz
# yue_Hant/2017440.xml.gz


(src)="1"> 3 Спомняш ли си ?
(trg)="1"> 3 ​ 頁 你 ​ 記 ​ 唔 ​ 記得 ?

(src)="2"> 4 Йехова ни утешава във всички трудности
(trg)="2"> 4 ​ 頁 喺 ​ 任何 ​ 考驗 ​ 下 ​ 耶和華 ​ 都 ​ 安慰 ​ 我 哋

(src)="3"> Въпреки че се сблъскваме с трудности и изпитания , Йехова ни осигурява нужната утеха .
(trg)="3"> 雖然 ​ 我 哋 ​ 每 ​ 個 ​ 人 ​ 會 ​ 面對 ​ 患難 ​ 同 ​ 考驗 , 但 ​ 耶和華 ​ 都 ​ 會 ​ 賜 ​ 俾 ​ 我 哋 ​ 所 ​ 需 ​ 嘅 ​ 安慰 。

(src)="4"> В тази статия се разглежда къде можем да намерим истинска утеха днес и в бъдеще .
(trg)="4"> 呢 ​ 篇 ​ 課文 ​ 會 ​ 幫 ​ 我 哋 ​ 睇 ​ 出 , 喺 ​ 而 家 ​ 同 ​ 未來 ​ 可以 ​ 喺 ​ 邊 度 ​ 揾 ​ 到 ​ 真正 ​ 嘅 ​ 安慰 。

(src)="5"> 9 Изпълвай сърцето си с духовни съкровища
(trg)="5"> 9 ​ 頁 珍視 ​ 上帝 ​ 賜 ​ 俾 ​ 你 ​ 嘅 “ 財寶 ”

(src)="6"> Тази статия ще ни помогне да извлечем важни поуки от притчата на Исус за търговеца , който търси бисери .
(trg)="6"> 耶穌 ​ 講 ​ 過 ​ 一 ​ 個 ​ 商人 ​ 尋找 ​ 珍珠 ​ 嘅 ​ 比喻 。
(trg)="7"> 呢 ​ 篇 ​ 課文 ​ 會 ​ 幫助 ​ 我 哋 ​ 明白 ​ 呢 個 ​ 比喻 ​ 背後 ​ 嘅 ​ 原則 , 同 埋 ​ 點 樣 ​ 應用 ​ 出 嚟 。

(src)="7"> Тя ще ни помогне и да помислим как гледаме на животоспасяващата служба , поверена на християните , и на истините , които сме научили през годините .
(trg)="8"> 課文 ​ 亦 ​ 會 ​ 分析 , 我 哋 ​ 對於 ​ 救生 ​ 嘅 ​ 傳道 ​ 工作 , 同 埋 ​ 一直 ​ 累積 ​ 嘅 ​ 真理 ​ 知識 , 應該 ​ 懷 ​ 有 ​ 點 樣 ​ 嘅 ​ 睇 法 。

(src)="8"> 14 Гледай отвъд външността
(trg)="9"> 14 ​ 頁 睇 ​ 人 ​ 唔 ​ 好 ​ 只 ​ 睇 ​ 外表

(src)="9"> 16 Допринасяй за мира , като разрешаваш конфликтите
(trg)="10"> 16 ​ 頁 你 ​ 會 ​ 唔 ​ 會 ​ 解決 ​ 紛爭 ​ 同 ​ 促進 ​ 和睦 ​ 呢 ?

(src)="10"> 21 „ Нека бъде благословена твоята разумност ! “
(trg)="11"> 21 ​ 頁 “ 願 ​ 人 ​ 讚賞 ​ 你 ​ 明白 ​ 事理 ”

(src)="11"> 22 Не губи от поглед въпроса за върховенството на Йехова
(trg)="12"> 22 ​ 頁 將 ​ 目光 ​ 集中 ​ 喺 ​ 重要 ​ 嘅 ​ 事 ​ 上

(src)="12"> 27 Подкрепяй върховенството на Йехова !
(trg)="13"> 27 ​ 頁 擁護 ​ 耶和華 ​ 嘅 ​ 至高 統治權 !

(src)="13"> В днешния забързан свят лесно може да забравим кое е по – важното .
(trg)="14"> 忙碌 ​ 嘅 ​ 生活 ​ 往往 ​ 使 ​ 我 哋 ​ 忽視 ​ 嗰 啲 ​ 重要 ​ 嘅 ​ 事 。

(src)="14"> Тези статии ще ни помогнат да помислим колко важно е върховенството на Йехова и да разберем как можем да го подкрепяме .
(trg)="15"> 呢 ​ 兩 ​ 篇 ​ 課文 ​ 會 ​ 幫助 ​ 我 哋 ​ 明白 , 耶和華 ​ 嘅 ​ 至高 統治權 ​ 嘅 ​ 重要性 , 同 埋 ​ 我 哋 ​ 可以 ​ 點 樣 ​ 擁護 ​ 佢 ​ 嘅 ​ 統治權 。

(src)="15"> 32 Знаеш ли . . .
(trg)="16"> 32 ​ 頁 你 ​ 知 ​ 唔 ​ 知道 ?

# bg/2017441.xml.gz
# yue_Hant/2017441.xml.gz


(src)="1"> „ Богът на всяка утеха . . . ни утешава във всички трудности “
(trg)="1"> “ 賜 ​ 一切 ​ 安慰 ​ 嘅 ​ 上帝 … … 我 哋 ​ 遭遇 ​ 各 ​ 樣 ​ 患難 ​ 嘅 ​ 時候 , 上帝 ​ 都 ​ 安慰 ​ 我 哋 ” — — 哥 林 多 後 書 ​ 1 : 3,4

(src)="2"> ПЕСНИ : 33 , 41
(trg)="2"> 唱詩 ​ 38,56 ​ 首

(src)="3"> Защо можем да очакваме бракът и семейният живот да са свързани с трудности ?
(trg)="3"> 點 解 ​ 我 哋 ​ 可以 ​ 預先 ​ 知道 ​ 婚姻 ​ 同 ​ 家庭 ​ 生活 ​ 會 ​ 有 ​ 患難 ?

(src)="4"> Как молитвата донесла утеха на някои Божии служители в миналото ?
(trg)="4"> 聖經 ​ 裏面 ​ 有 ​ 乜 嘢 ​ 例子 ​ 證明 ​ 禱告 ​ 可以 ​ 帶 ​ 俾 ​ 人 ​ 安慰 ?

(src)="5"> Как можеш да утешаваш другите ?
(trg)="5"> 你 ​ 可以 ​ 點 樣 ​ 安慰 ​ 其他 ​ 人 ?

(src)="6"> 1 , 2 .
(trg)="6"> 1,2 .

(src)="7"> Как ни утешава Йехова в трудностите ни и какво уверение намираме в неговото Слово ?
(trg)="9"> 一 ​ 個 ​ 叫 ​ 愛德華 多 ​ 嘅 ​ 年輕 ​ 單身 ​ 弟兄 , 同 ​ 一 ​ 個 ​ 叫 ​ 斯 蒂 芬 ​ 嘅 ​ 已婚 ​ 長老 ​ 講 ​ 佢 ​ 嘅 ​ 憂慮 。

(src)="8"> ЕДИН млад неженен брат , когото ще наречем Едуардо , размишлявал върху 1 Коринтяни 7 : 28 , където се казва , че онези , които се женят , „ ще изпитват затруднения , свързани с плътта “ .
(trg)="10"> 愛德華 多 ​ 睇 ​ 到 ​ 哥 林 多 前 書 ​ 7 : 28 ​ 話 “ 結婚 ​ 嘅 ​ 人 ​ 必 ​ 身 ​ 受 ​ 患難 。 ”

(src)="9"> Той разговарял по въпроса с един възрастен семеен старейшина на име Стивън и го попитал : „ Какви са тези затруднения и как ще се справям с тях , ако се оженя ? “
(trg)="11"> 佢 ​ 問 : “ 經文 ​ 講 ​ 嘅 ‘ 患難 ’ 係 ​ 乜 嘢 ​ 呢 ?
(trg)="12"> 如果 ​ 我 ​ 結婚 , 可以 ​ 點 樣 ​ 應付 ​ 患難 ​ 呢 ? ”

(src)="10"> Преди да отговори на въпроса , Стивън насочил вниманието на Едуардо към още нещо , което писал апостол Павел — че Йехова е „ Богът на всяка утеха , който ни утешава във всички трудности “ .
(trg)="13"> 喺 ​ 解答 ​ 呢 個 ​ 問題 ​ 之前 , 斯 蒂 芬 ​ 叫 ​ 愛德華 多 ​ 先 ​ 諗 ​ 吓 ​ 使徒 ​ 保羅 ​ 寫 ​ 嘅 ​ 話 , “ [ 耶和華 ​ 係 ] 賜 ​ 一切 ​ 安慰 ​ 嘅 ​ 上帝 … … 我 哋 ​ 遭遇 ​ 各 ​ 樣 ​ 患難 ​ 嘅 ​ 時候 , 上帝 ​ 都 ​ 安慰 ​ 我 哋 ” 。 (
(trg)="14"> 哥 林 多 後 書 ​ 1 : 3,4 )

(src)="11"> Йехова наистина е грижовен Баща , който ни утешава , когато имаме трудности .
(trg)="15"> 耶和華 ​ 的確 ​ 係 ​ 一 ​ 位 ​ 仁愛 ​ 嘅 ​ 爸爸 , 喺 ​ 我 哋 ​ 面對 ​ 困難 ​ 嘅 ​ 時候 ​ 安慰 ​ 我 哋 。

(src)="12"> Вероятно лично си изпитал подкрепата и ръководството , които Бог ни осигурява , често чрез Словото си .
(trg)="16"> 佢 ​ 通常 ​ 通過 ​ 佢 ​ 嘅 ​ 話語 ​ 俾 ​ 我 哋 ​ 幫助 ​ 同 ​ 指引 , 可能 ​ 你 ​ 都 ​ 親身 ​ 體驗 ​ 過 。

(src)="13"> Можем да сме уверени , че както било в миналото , и днес Йехова иска най – доброто за служителите си .
(trg)="17"> 就 ​ 好似 ​ 耶和華 ​ 對 ​ 以前 ​ 嘅 ​ 忠僕 ​ 做 ​ 嘅 噉 , 我 哋 ​ 可以 ​ 肯定 ​ 佢 ​ 都 ​ 想 ​ 我 哋 ​ 得到 ​ 最 ​ 大 ​ 嘅 ​ 益處 。 (

(src)="14"> ( Прочети Йеремия 29 : 11 , 12 . )
(trg)="18"> 請 ​ 讀 ​ 耶 利 米 書 ​ 29 : 11,12 )
(trg)="19"> 3 .

(src)="15"> Какви въпроси ще разгледаме ?
(trg)="20"> 呢 ​ 篇 ​ 課文 ​ 會 ​ 解答 ​ 邊 啲 ​ 問題 ?

(src)="16"> Обикновено е по – лесно да се справяме с проблемите , ако знаем какво ги причинява .
(trg)="21"> 如果 ​ 我 哋 ​ 了解 ​ 到 ​ 難題 ​ 或者 ​ 患難 ​ 嘅 ​ 根本 ​ 原因 , 就 ​ 更加 ​ 容易 ​ 應付 ​ 嘞 。

(src)="17"> Това се отнася и за трудностите , свързани със семейния живот и брака .
(trg)="22"> 婚姻 ​ 或 ​ 家庭 ​ 的確 ​ 會 ​ 帶 ​ 嚟 ​ 患難 。

(src)="18"> Тогава какво може да доведе до „ затрудненията , свързани с плътта “ , за които говорел Павел ?
(trg)="23"> 噉 ​ 使徒 ​ 保羅 ​ 提 ​ 到 ​ 嘅 “ 患難 ” 指 ​ 嘅 ​ 係 ​ 乜 嘢 ?

(src)="19"> Как някои примери от Библията и от наши дни могат да ни помогнат да намерим утеха ?
(trg)="24"> 聖經 ​ 時代 ​ 同 ​ 現代 ​ 有 ​ 乜 嘢 ​ 例子 ​ 可以 ​ 幫助 ​ 我 哋 ​ 得到 ​ 所 ​ 需 ​ 嘅 ​ 安慰 ​ 呢 ?

(src)="20"> Ще ни е от полза да знаем отговорите на тези въпроси , за да се справяме с трудностите .
(trg)="25"> 知道 ​ 呢 啲 ​ 問題 ​ 嘅 ​ 答案 , 可以 ​ 幫助 ​ 我 哋 ​ 應付 ​ 難題 。

(src)="21"> 4 , 5 .
(trg)="26"> 4,5 . “

(src)="22"> Кои са някои от причините за „ затрудненията , свързани с плътта “ ?
(trg)="27"> 身 ​ 受 ​ 患難 ” 嘅 ​ 一 啲 ​ 原因 ​ 係 ​ 乜 嘢 ?

(src)="23"> В началото на човешката история Бог казал : „ Мъжът ще остави баща си и майка си и ще се обвърже с жена си , и те ще станат една плът . “
(trg)="28"> 人類 ​ 歷史 ​ 開始 ​ 之後 , 耶和華 ​ 創立 ​ 咗 ​ 婚姻 ​ 安排 , 佢 ​ 話 : “ 人 ​ 要 ​ 離開 ​ 父母 , 從此 ​ 與 ​ 妻子 ​ 廝守 , 二 ​ 人 ​ 成為 ​ 一體 。 ” (

(src)="24"> Йехова изрекъл тези думи , когато свързал в брак първата човешка двойка .
(trg)="29"> 創世 記 ​ 2 : 24 ) 但 係 ​ 唔 ​ 完美 ​ 嘅 ​ 人 ​ 組織 ​ 新 ​ 家庭 , 家人 ​ 之 ​ 間 ​ 嘅 ​ 關係 ​ 難免 ​ 會 ​ 變 ​ 得 ​ 緊張 。 (

(src)="26"> Обикновено главенството на родителите бива заменено от главенството на съпруга .
(trg)="30"> 羅馬 書 ​ 3 : 23 ) 一般 ​ 嚟 ​ 講 , 結婚 ​ 之後 ​ 父母 ​ 嘅 ​ 領導權 ​ 會 ​ 由 ​ 丈夫 ​ 嚟 ​ 代替 。

(src)="27"> Бог назначава мъжа да бъде глава на съпругата си .
(trg)="31"> 丈夫 ​ 對 ​ 妻子 ​ 行使 ​ 領導權 ​ 係 ​ 耶和華 ​ 嘅 ​ 安排 。 (

(src)="28"> За някои младоженци това не е лесно .
(trg)="32"> 哥 林 多 前 書 ​ 11 : 3 ) 有 啲 ​ 新婚 ​ 夫婦 ​ 覺得 ​ 噉 樣 ​ 做 ​ 好 ​ 唔 ​ 容易 。

(src)="29"> Според Божието Слово съпругата трябва да приеме , че вече ще бъде ръководена от съпруга си , а не от родителите си .
(trg)="33"> 按照 ​ 聖經 ​ 嘅 ​ 原則 , 結婚 ​ 之後 ​ 妻子 ​ 應該 ​ 接受 ​ 丈夫 ​ 嘅 ​ 指引 , 而 ​ 唔 ​ 係 ​ 父母 ​ 嘅 。

(src)="30"> Отношенията с роднините може да се обтегнат , което да причини трудности на младото семейство .
(trg)="34"> 新婚 ​ 夫婦 ​ 亦 ​ 都 ​ 會 ​ 因為 ​ 同 ​ 配偶 ​ 父母 ​ 嘅 ​ 關係 ​ 緊張 ​ 而 ​ 遭受 ​ 患難 。

(src)="31"> Нови тревоги възникват и когато съпругата съобщи на съпруга си , че е бременна .
(trg)="35"> 當 ​ 妻子 ​ 同 ​ 佢 ​ 丈夫 ​ 講 “ 我 ​ 有 ​ 咗 ​ 喇 ! ”

(src)="32"> Обикновено радостта на брачните партньори , че ще имат дете , е примесена с някои притеснения относно здравословните проблеми , които може да се появят по време на бременността или след нея .
(trg)="36"> 嘅 ​ 時候 , 新 ​ 嘅 ​ 煩惱 ​ 就 ​ 出現 ​ 嘞 。
(trg)="37"> 本來 ​ BB ​ 嘅 ​ 出現 ​ 會 ​ 為 ​ 夫婦 ​ 帶 ​ 嚟 ​ 喜樂 , 不過 ​ 懷孕 ​ 期間 ​ 或者 ​ 之後 ​ 出現 ​ 嘅 ​ 醫療 ​ 問題 ​ 就 ​ 使 ​ 到 ​ 呢 ​ 種 ​ 喜樂 ​ 大 ​ 打 ​ 折扣 。

(src)="33"> Освен това е нужно бъдещите родители да помислят за непосредствените и дългосрочните разходи .
(trg)="38"> 經濟 ​ 方面 ​ 嘅 ​ 計劃 ​ 打 ​ 亂 ​ 晒 , 而 ​ BB ​ 出世 ​ 之後 ​ 要 ​ 做 ​ 嘅 ​ 調整 ​ 就 ​ 更加 ​ 多 ​ 嘞 。

(src)="34"> Щом бебето се роди , трябва да се направят още промени .
(trg)="39"> 新 ​ 媽媽 ​ 嘅 ​ 時間 ​ 同 ​ 精力 ​ 都 ​ 會 ​ 集中 ​ 喺 ​ BB ​ 身上 。

(src)="35"> Вероятно младата майка ще посвещава цялото си време и внимание на грижите за детето , поради което често се случва мъжът да се чувства пренебрегнат .
(trg)="40"> 由於 ​ 噉 , 好多 ​ 做 ​ 丈夫 ​ 嘅 ​ 都 ​ 覺得 ​ 受 ​ 到 ​ 冷落 。

(src)="36"> От друга страна , задълженията на младия баща се увеличават , тъй като има още един член на семейството , за когото да се грижи .
(trg)="41"> 另 ​ 一 ​ 方面 , 丈夫 ​ 有 ​ 咗 ​ 新 ​ 嘅 ​ 職責 , 因為 ​ 要 ​ 照顧 ​ 同 ​ 供養 ​ 家庭 ​ 嘅 ​ 新 ​ 成員 , 擔子 ​ 就 ​ 更加 ​ 重 ​ 嘞 。

(src)="37"> 6 – 8 .
(trg)="42"> 6 - 8 .

(src)="38"> Как може да се чувстват брачните партньори , ако желанието им да имат деца остане неизпълнено ?
(trg)="43"> 想 ​ 生兒育女 ​ 嘅 ​ 願望 ​ 實現 ​ 唔 ​ 到 , 點 解 ​ 係 ​ 患難 ?

(src)="39"> Някои семейни двойки се сблъскват с друг проблем .
(trg)="44"> 有 啲 ​ 夫婦 ​ 就 ​ 要 ​ 面對 ​ 另 ​ 一 ​ 種 ​ 唔 ​ 同 ​ 嘅 ​ 患難 。

(src)="40"> Те копнеят да станат родители , но не могат да имат деца .
(trg)="45"> 佢 哋 ​ 好 ​ 想 ​ 要 ​ BB , 但 係 ​ 就 ​ 懷 ​ 唔 ​ 到 ​ 孕 。

(src)="41"> Жената може да изпитва силна емоционална болка , ако не е в състояние да забременее .
(trg)="46"> 如果 ​ 做 ​ 妻子 ​ 嘅 ​ 遇 ​ 到 ​ 呢 ​ 種 ​ 情況 , 佢 ​ 會 ​ 覺得 ​ 好 ​ 難受 。

(src)="42"> Макар че отглеждането на деца носи различни трудности , неудовлетвореното желание за дете също е „ затруднение , свързано с плътта “ .
(trg)="47"> 無論 ​ 結婚 ​ 定 ​ 係 ​ 生兒育女 ​ 都 ​ 會 ​ 有 ​ 患難 , 不過 ​ 對於 ​ 好 ​ 想 ​ 生 ​ BB ​ 嘅 ​ 人 ​ 嚟 ​ 講 , 冇 ​ 得 ​ 生 ​ 就 ​ 真 ​ 係 “ 身 ​ 受 ​ 患難 ” 嘞 。 (

(src)="43"> В библейски времена безплодието било позор .
(trg)="48"> 箴言 ​ 13 : 12 ) 喺 ​ 聖經 ​ 時代 , 不 ​ 育 ​ 通常 ​ 係 ​ 好 ​ 大 ​ 嘅 ​ 恥辱 。

(src)="44"> Рахил , жената на Яков , страдала , като виждала , че сестра ѝ ражда деца .
(trg)="49"> 雅各 ​ 嘅 ​ 妻子 ​ 拉 結 ​ 見 ​ 到 ​ 家 姐 ​ 有 ​ 小朋友 , 而 ​ 自己 ​ 冇 , 就 ​ 覺得 ​ 好 ​ 痛苦 。 (

(src)="45"> Мисионерите , служещи в страни , в които е прието да имаш голямо семейство , често биват питани защо нямат деца .
(trg)="50"> 創世 記 ​ 30 : 1,2 ) 特派 ​ 傳道 員 ​ 喺 ​ 嗰 啲 ​ 家庭 ​ 觀念 ​ 好 ​ 重 ​ 嘅 ​ 地區 ​ 服務 ​ 嗰 時 , 經常 ​ 俾 ​ 人 ​ 問 ​ 起 ​ 點 解 ​ 佢 哋 ​ 仲 ​ 未 ​ 有 ​ 細 路 。

(src)="46"> Въпреки логичното и тактично обяснение , което дават , хората им казват : „ Съжаляваме , ще се молим за вас ! “
(trg)="51"> 就算 ​ 佢 哋 ​ 解釋 ​ 得 ​ 幾 ​ 咁 ​ 合情合理 , 通常 ​ 得到 ​ 嘅 ​ 回應 ​ 都 ​ 可能 ​ 係 : “ 唔 ​ 好 ​ 等 ​ 咁 ​ 耐 ​ 喇 , 都 ​ 係 ​ 早 ​ 啲 ​ 生 ​ 好 ! ”

(src)="47"> Да разгледаме случилото се с една сестра в Англия , която силно искала дете , но надеждите ѝ останали неизпълнени .
(trg)="52"> 我 哋 ​ 再 ​ 嚟 ​ 睇 ​ 吓 ​ 英國 ​ 一 ​ 個 ​ 姊妹 ​ 嘅 ​ 例子 。
(trg)="53"> 佢 ​ 好 ​ 想 ​ 要 ​ BB , 但 ​ 呢 個 ​ 願望 ​ 冇 ​ 辦法 ​ 實現 。

(src)="48"> Тя признава , че когато навлязла в менопаузата , била съкрушена , защото осъзнала , че желанието ѝ няма да бъде удовлетворено в тази система .
(trg)="54"> 佢 ​ 過 ​ 咗 ​ 生育 ​ 時期 ​ 之後 , 更加 ​ 意識 ​ 到 ​ 自己 ​ 嘅 ​ 願望 ​ 喺 ​ 目前 ​ 嘅 ​ 制度 ​ 點 ​ 都 ​ 實現 ​ 唔 ​ 到 , 所以 ​ 覺得 ​ 好 ​ 失望 。

(src)="49"> Със съпруга ѝ решили да осиновят дете .
(trg)="55"> 佢 ​ 同 ​ 丈夫 ​ 決定 ​ 收養 ​ 一 ​ 個 ​ 細 路 。

(src)="50"> Тя споделя : „ Въпреки това все още изпитвах болка .
(src)="51"> Знаех , че осиновяването няма да е същото като да родя свое дете . “
(trg)="56"> 雖然 ​ 係 ​ 噉 , 佢 ​ 話 : “ 我 ​ 内心 ​ 經歷 ​ 咗 ​ 一 ​ 翻 ​ 掙扎 ​ 先 ​ 可以 慢慢 ​ 接受 ​ 呢 個 ​ 現實 , 但 係 ​ 我 ​ 覺得 ​ 親 生 ​ 同 ​ 收養 ​ 嘅 ​ 始終 ​ 都 ​ 係 ​ 唔 ​ 一樣 ​ 嘅 。 ”

(src)="52"> В Библията действително се казва , че жената „ ще бъде защитена чрез раждането на деца “ .
(trg)="57"> 聖經 ​ 提 ​ 到 ​ 基督徒 ​ 婦女 ​ 會 “ 因 ​ 生兒育女 ​ 而 ​ 得 ​ 保 ​ 平安 。 ” (

(src)="53"> Това обаче не означава , че една жена ще получи вечен живот само защото е родила .
(trg)="58"> 提 摩 太 前 書 ​ 2 : 15 ) 但 ​ 呢 ​ 句 ​ 話 ​ 唔 ​ 係 ​ 話 ​ 生兒育女 ​ 就 ​ 可以 ​ 得到 ​ 永生 。

(src)="54"> По – скоро се има предвид , че грижите за децата и домакинските задължения няма да ѝ позволяват да клюкарства и да се бърка в чуждите работи .
(trg)="59"> 相反 , 指 ​ 嘅 ​ 係 ​ 如果 ​ 一 ​ 個 ​ 女人 ​ 專心 ​ 照顧 ​ 兒女 , 打理 ​ 家 頭 細 務 , 就 ​ 可以 ​ 避免 ​ 養 ​ 成 ​ 講 ​ 人 ​ 閒話 、 好 ​ 管 ​ 閒事 ​ 嘅 ​ 壞 ​ 習慣 。 (

(src)="55"> Но все пак тя може да изпитва трудности , свързани с брака и семейния живот .
(trg)="60"> 提 摩 太 前 書 ​ 5 : 13 ) 不過 , 佢 ​ 仲 係 ​ 會 ​ 有 ​ 婚姻 ​ 同 ​ 家庭 ​ 方面 ​ 嘅 ​ 患難 。

(src)="56"> Как можем да се справим със загубата на брачния си партньор ?
(trg)="61"> 乜 嘢 ​ 可以 ​ 幫助 ​ 承受 ​ 喪偶 ​ 之 ​ 痛 ​ 嘅 ​ 人 ​ 繼續 ​ 忍耐 ​ 落 去 ? (

(src)="57"> ( Виж 9 , 12 абзац )
(trg)="62"> 請 ​ 睇 ​ 第 ​ 9,12 ​ 段 )

(src)="58"> С какво изпитание може да се сблъскат женените хора ?
(trg)="63"> 9 .
(trg)="64"> 點 解 ​ 講 ​ 痛 ​ 失 ​ 配偶 ​ 係 ​ 一 ​ 種 ​ 獨特 ​ 嘅 ​ 患難 ?

(src)="59"> Сред трудностите , свързани с брака , има една , за която вероятно не се сещаме веднага .
(trg)="65"> 有 ​ 一 ​ 種 ​ 婚姻 ​ 嘅 ​ 患難 , 可能 ​ 好 ​ 容易 ​ 俾 ​ 人 ​ 忽略 , 就 ​ 係 ​ 面對 ​ 配偶 ​ 嘅 ​ 死亡 。

(src)="60"> Става въпрос за смъртта на брачен партньор , с което се сблъскват мнозина .
(trg)="66"> 痛 ​ 失 ​ 深愛 ​ 嘅 ​ 配偶 ​ 的確 ​ 係 ​ 一 ​ 種 ​ 獨特 ​ 嘅 ​ 患難 , 呢 個 ​ 係 ​ 邊 個 ​ 都 ​ 冇 ​ 諗 ​ 過 ​ 要 ​ 去 ​ 面對 ​ 嘅 。

(src)="61"> Те може да не очакват да понесат такова сериозно изпитание в тази система .
(trg)="67"> 基督徒 ​ 堅信 ​ 耶穌 ​ 嘅 ​ 復活 ​ 應許 ​ 一定 ​ 會 ​ 實現 。 (

(src)="62"> Християните твърдо вярват в обещанието на Исус за предстоящото възкресение .
(trg)="68"> 約翰福音 ​ 5 : 28,29 ) 對 ​ 痛 ​ 失 ​ 配偶 ​ 嘅 ​ 人 ​ 嚟 ​ 講 , 呢 個 ​ 希望 ​ 有 ​ 乜 嘢 ​ 意義 ​ 呢 ?

(src)="63"> Тази надежда им носи истинска утеха и това е още един начин , по който чрез Словото си нашият грижовен Баща осигурява подкрепа и утеха на служителите си .
(trg)="69"> 佢 哋 ​ 喺 ​ 好 ​ 大 ​ 程度 ​ 上 ​ 可以 ​ 得到 ​ 安慰 。

(src)="64"> Нека сега разгледаме как някои Божии служители са изпитали утехата от Йехова и как им е помогнала .
(trg)="70"> 另外 , 我 哋 ​ 仁愛 ​ 嘅 ​ 天父 ​ 亦 ​ 都 ​ 通過 ​ 佢 ​ 嘅 ​ 話語 , 幫助 ​ 同 ​ 安慰 ​ 嗰 啲 ​ 正 ​ 喺 ​ 度 ​ 遭受 ​ 患難 ​ 嘅 ​ 人 。

(src)="65"> Как Анна намерила утеха ?
(trg)="71"> 而 家 , 等 ​ 我 哋 ​ 睇 ​ 吓 ​ 上帝 ​ 嘅 ​ 忠僕 ​ 點 樣 ​ 從 ​ 耶和華 ​ 提供 ​ 嘅 ​ 安慰 ​ 得到 ​ 益處 。
(trg)="72"> 10 .

(src)="66"> ( Виж илюстрацията в началото . )
(trg)="74"> 請 ​ 睇 ​ 吓 ​ 課文 ​ 開頭 ​ 嘅 ​ 圖片 )

(src)="67"> Анна , любимата съпруга на Елкана , била безплодна , докато Фенина , другата съпруга на мъжа ѝ , родила няколко деца .
(trg)="75"> 以 利加 拿 ​ 心愛 ​ 嘅 ​ 妻子 ​ 哈 拿 ​ 要 ​ 面對 ​ 一 ​ 種 ​ 特别 ​ 嘅 ​ 患難 。
(trg)="76"> 當 ​ 以 利加 拿 ​ 嘅 ​ 另 ​ 一 ​ 個 ​ 妻子 ​ 比 妮 拿 ​ 生 ​ 咗 ​ 好多 ​ 仔 女 ​ 嘅 ​ 時候 , 哈 拿 ​ 仲 係 ​ 冇 ​ 得 ​ 生 。 (

(src)="68"> ( Прочети 1 Царе 1 : 4 – 7 . )
(src)="69"> Фенина дразнела Анна години наред .
(trg)="77"> 請 ​ 讀 ​ 撒 母 耳 記 上 ​ 1 : 4 - 7 ) 哈 拿 “ 年 年 ” 都 ​ 遭受 ​ 比 妮 拿 ​ 嘅 ​ 羞辱 , 所以 ​ 佢 ​ 覺得 ​ 好 ​ 傷心 、 好 ​ 痛苦 。

(src)="70"> Това причинявало на Анна много болка и страдание .
(trg)="78"> 哈 拿 ​ 為 咗 ​ 呢 ​ 件 ​ 事 , 向 ​ 耶和華 ​ 禱告 ​ 尋求 ​ 幫助 , 而且 ​ 佢 “ 向 ​ 耶和華 ​ 禱告 ​ 咗 ​ 好 ​ 耐 ” 。

(src)="71"> Тя потърсила облекчение , като се помолила на Йехова .
(trg)="79"> 佢 ​ 係 咪 ​ 好 ​ 想 ​ 耶和華 ​ 應 ​ 承 ​ 佢 ​ 嘅 ​ 請求 ​ 呢 ?

(src)="72"> В Библията се казва : „ Тя се молеше дълго пред Йехова . “
(trg)="80"> 一定 ​ 係 ​ 噉 。
(trg)="81"> 唔 ​ 理 ​ 點 樣 , 之後 ​ 佢 “ 面 ​ 上 ​ 再 ​ 冇 ​ 愁容 ” 嘞 。 (

(src)="73"> Анна се надявала Бог да удовлетвори молбата ѝ и след като се помолила , лицето ѝ вече не било тъжно .
(trg)="82"> 撒 母 耳 記 上 ​ 1 : 12,17,18 ) 因為 ​ 佢 ​ 相信 , 無論 ​ 有 ​ 冇 ​ 得 ​ 生 ​ 都 ​ 好 , 耶和華 ​ 一定 ​ 有 ​ 方法 ​ 為 ​ 佢 ​ 帶 ​ 嚟 ​ 安慰 。

(src)="74"> Тя била уверена , че Йехова или ще я дари със син , или ще запълни празнотата ѝ по друг начин .
(trg)="83"> 11 .
(trg)="84"> 禱告 ​ 點 樣 ​ 帶 ​ 俾 ​ 我 哋 ​ 安慰 ?

(src)="75"> Как молитвата може да ни донесе утеха ?
(trg)="85"> 只要 ​ 一 ​ 日 ​ 我 哋 ​ 仲 ​ 未 ​ 恢復 ​ 完美 , 仲 ​ 喺 ​ 撒 但 ​ 統治 ​ 嘅 ​ 制度 ​ 之下 , 考驗 ​ 同 ​ 患難 ​ 都 ​ 會 ​ 持續 。 (

(src)="76"> Докато сме несъвършени и живеем в тази система , управлявана от Сатана , ще продължаваме да имаме трудности .
(trg)="86"> 約翰 一 書 ​ 5 : 19 ) 不過 , 我 哋 ​ 好 ​ 開心 ​ 知道 ​ 耶和華 ​ 係 “ 賜 ​ 一切 ​ 安慰 ​ 嘅 ​ 上帝 ” !

(src)="77"> Но колко хубаво е да знаем , че Йехова е „ Богът на всяка утеха “ !
(trg)="87"> 我 哋 ​ 可以 ​ 通過 ​ 禱告 ​ 得到 ​ 幫助 , 應付 ​ 個人 ​ 嘅 ​ 考驗 ​ 同 ​ 患難 。

(src)="78"> Един начин , чрез който получаваме помощ в изпитанията и проблемите си , е молитвата .
(trg)="88"> 哈 拿 ​ 向 ​ 耶和華 ​ 傾心吐意 。

(src)="79"> Анна изляла чувствата си пред Йехова .
(trg)="89"> 同樣 , 喺 ​ 面對 ​ 患難 ​ 嗰 時 , 我 哋 ​ 淨 係 ​ 對 ​ 耶和華 ​ 提及 ​ 我 哋 ​ 嘅 ​ 感受 ​ 係 ​ 唔 够 ​ 嘅 。

(src)="80"> И ние трябва не просто да споменаваме пред Йехова проблемите си , а усърдно да го умоляваме , да изливаме сърцето си пред него в искрена молитва .
(trg)="90"> 我 哋 ​ 需要 ​ 向 ​ 佢 ​ 懇切 ​ 祈求 , 就 ​ 係 ​ 通過 ​ 禱告 ​ 將 ​ 心底 話 ​ 毫無 ​ 保留 ​ 噉 ​ 傳遞 ​ 俾 ​ 耶和華 。 (
(trg)="91"> 腓 立 比 書 ​ 4 : 6,7 )

(src)="81"> В какво намирала радост вдовицата Анна ?
(trg)="92"> 12 .
(trg)="93"> 乜 嘢 ​ 幫助 ​ 寡婦 ​ 安娜 ​ 揾 ​ 到 ​ 喜樂 ?

(src)="82"> Дори да изпитваме празнота в живота си , тъй като нямаме деца или сме загубили близък човек , е възможно да намерим утеха .
(trg)="94"> 就算 ​ 我 哋 ​ 因為 ​ 不 ​ 育 ​ 或者 ​ 痛 ​ 失 ​ 配偶 , 而 ​ 覺得 ​ 自己 ​ 嘅 ​ 人生 ​ 有 ​ 一 ​ 個 ​ 無法 ​ 填補 ​ 嘅 ​ 傷痛 , 我 哋 ​ 依然 ​ 可以 ​ 得到 ​ 安慰 。

(src)="83"> В дните на Исус пророчицата Анна загубила съпруга си само след седем години брак .
(trg)="95"> 喺 ​ 耶穌 ​ 嘅 ​ 日子 , 女 ​ 先知 ​ 安娜 ​ 結婚 ​ 7 ​ 年 ​ 就 ​ 成 ​ 咗 ​ 寡婦 。

(src)="84"> В Библията не се споменава да са имали деца .
(trg)="96"> 聖經 ​ 冇 ​ 提 ​ 過 ​ 佢 ​ 有 ​ 仔 女 。