# bg/101998644.xml.gz
# yap/101998644.xml.gz


(src)="1"> Когато надеждата и любовта се върнат
(trg)="1"> Ngiyal ’ Nra Sul e Athap nge T’ufeg

(src)="2"> РОДИТЕЛИТЕ , учителите и други хора , които се занимават с подрастващите , съзнават , че нито те , нито младежите , нито който и да било друг човек може да промени света .
(trg)="2"> PIIN gallabthir , nge sensey nge ku boch e girdi ’ ni yad ma ayuweg e piin fel ’ yangaren e yad manang ndariy be ’ nrayog rok ni nge thilyeg rarogon e re fayleng ney .

(src)="3"> В него действуват сили , които са като вълните на прилива , и никой не може да ги спре .
(trg)="3"> Bay boch ban’en ni ma buch ndariy be ’ nrayog ni nge taleg .

(src)="4"> И въпреки това има много неща , които можем да направим , за да помогнем на младите да бъдат по⁠ – ​ щастливи , по⁠ – ​ здрави и по⁠ – ​ лесно приспособяващи се .
(trg)="4"> Machane boor rogon nrayog ni ngad ayuweged e piin fel ’ yangaren ngar felfelan’gad , me fel ’ fithik ’ i dowrad , miki fel ’ rogorad .

(src)="5"> Тъй като предпазването е по⁠ – ​ добро от лечението , родителите трябва да обмислят внимателно как техният начин на живот и на степенуване на нещата по важност може да оформи нагласата и поведението на техните деца .
(trg)="5"> Kab fel ’ ni ngan gay rogon ni nge dabi buch ban’en ko bin ni ngan gay rogon ni ngan taleg , ere aram fan ni thingari fal’eg e gallabthir i lemnag e n’en nra rin ’ e par rorad nge pi n’en ni yad ma mon’eg nga rogon e ngongol ko bitir rorad .

(src)="6"> Осигуряването на любеща домашна среда , изпълнена със загриженост , дава тази сигурност , която е най⁠ – ​ доброто средство за възпрепятствуване на самоунищожителното поведение .
(trg)="6"> Faanra i par e tabinaw ni bay e t’ufeg riy , ma aram e rayog ni nge dabi sum boch e ngongol nra kirebnigey .

(src)="7"> Едно от нещата , от които младите се нуждаят най⁠ – ​ много , е това някой да ги изслушва .
(trg)="7"> Reb e ban’en nrib t’uf rok e piin fel ’ yangaren e aram be ’ ni nga i motoyil ngorad .

(src)="8"> Ако родителите не го правят , тогава ще го правят хора , които не са толкова желателни като слушатели .
(trg)="8"> Faanra dabi motoyil e gallabthir rorad ngorad , ma sana en ra motoyil ngorad e be ’ ndabiyog ni nge ayuwegrad .

(src)="9"> Какво означава това за родителите днес ?
(trg)="9"> Ere mang e thingari rin ’ e gallabthir ?

(src)="10"> Отделяйте време за своите деца , когато те имат нужда от него — когато са малки .
(trg)="10"> Thingar mu ayuweged e bitir romed ko ngiyal ’ ni ka yad ba bitir , ya aram e ngiyal ’ nib t’uf ni ngan ayuwegrad .

(src)="11"> За много семейства това не е лесно .
(trg)="11"> Boor e tabinaw nde mom ni ngar rin’ed e re n’ey , ya gallabthir riy e thingari maruwel ni nge yognag e tin nib t’uf ko tabinaw .

(src)="12"> Те водят борба за прехраната и тъй като нямат избор , и двамата родители са принудени да работят .
(trg)="12"> Machane , piin ni kar paged fan boch ban’en ni fan e ngar ayuweged e bitir rorad e ke yib angin ko tabinaw rorad ya kar guyed ni ke fel ’ rogon e par ko bitir rorad .

(src)="14"> Но както беше казано по⁠ – ​ рано , понякога дори и при най⁠ – ​ добрите родителски усилия е възможно да се развият сериозни проблеми с децата .
(trg)="13"> Yugu aram rogon ni ma athamgil e gallabthir ni ngar ayuweged e bitir rorad , ma yu ngiyal ’ e rayog ni nge sum e magawon ko bitir rorad .

(src)="15"> Приятелите и други възрастни могат да помогнат
(trg)="14"> Rayog ni Nge Pi ’ e Pi Tafager Nge Ku Boch e Piilal e Ayuw

(src)="17"> Младежите , травматизирани от подобни негативни преживявания , може да не реагират добре дори на усилията да им се помогне .
(trg)="15"> Bochan e mahl , mokol girdi ’ u gelngiy , nge gafgow ni yibe tay ko fel ’ yangaren , ma aram fan nib t’uf be ’ ni nge ayuweg e pi fel ’ yangaren ni ke yib e magawon ngorad ni aray rogon .

(src)="18"> Това може да означава голямо вложение на време и усилия .
(trg)="16"> Pi fel ’ yangaren ni ke buch e pi n’ey rorad ma ke magey u lanin’rad e ba mo’maw ’ ni ngan ayuwegrad .

(src)="19"> Несъмнено не е мъдро или любещо младежите да бъдат подценявани или отхвърляни .
(trg)="17"> Sana ba t’uf ni ngan tay ba ngiyal ’ min athamgil ngan ayuwegrad .
(trg)="18"> De fel ’ ni ngan weliy thibngirad ara ngan fek owchey rorad .

(src)="20"> Дали не можем да отделим още от собствените си емоционални сили и да проявим необходимата доброта и любов , за да помогнем на онези , които са застрашени ?
(trg)="19"> Ere gur rayog ni ngad fal’eged i lemnag rogon ni ngad ayuweged e pi arorad ni ke t’uf e ayuw rok ma gad rin ’ u fithik ’ e gol nge t’ufeg ?

(src)="22"> ( Виж блока „ Необходима е помощта на специалист “ , стр .
(src)="23"> 8 . )
(trg)="20"> Gathi kemus ni yigoo gallabthir e ba t’uf ni ngar tedan’rad ngar nanged e n’en ni be magawonnag e piin fel ’ yangaren , ya ku thingari pi ’ e pi tafager nge pi walagrad e ayuw .

(src)="24"> Ако забележиш някакъв признак , бързо действувай като добър слушател .
(trg)="21"> Faanra yibe guy ni bay ban’en ni be magawonnag lanin’rad , ma ngan gur ngan motoyil ngorad .

(src)="25"> Ако е възможно , опитай се с доброжелателни въпроси да предразположиш имащия проблеми младеж , за да го увериш в своето искрено приятелство .
(trg)="22"> Ma faanra rayog mab fel ’ ni ngan gay rogon ngan fith boch ban’en ngorad ya nge yog ni ngan nang e n’en ni bay u lanin’rad mar nanged ni gadad e tin riyul ’ e fager rorad .

(src)="26"> Доверените приятели и близки могат да подкрепят родителите в справянето с трудни ситуации ; но разбира се , те трябва да внимават да не поемат ролята на родителите .
(trg)="23"> Pi fager nge girdi ’ u tabinaw ni yira pagan’uy ngorad e rayog ni ngar ayuweged e piin gallabthir u boch e magawon nib gel ni ke sum ; machane ngar guyed rogon ndab ra rin’ed e maruwel ko gallabthir .

(src)="27"> Много често склонността към самоубийство у младите е отчаяна молба за внимание — родителско внимание .
(trg)="24"> Ba ga ’ ni yooren e fel ’ yangaren e yad ma lied yad ngar m’ad ni bochan e der motoyil e gallabthir rorad ngorad .

(src)="28"> Един от най⁠ – ​ добрите дарове , които можем да дадем на младите , е здрава надежда за щастливо бъдеще , мотивация за живот .
(trg)="25"> Bin th’abi fel ’ e tow’ath ni rayog ni nge pi ’ be ’ ngak reb e fel ’ yangaren e aram e athap ko felfelan ’ ni bay ko gabul nge langlath mar adaged ni ngar pared ni yad ba fas .

(src)="29"> Много младежи са познали истинността на библейското обещание за една по⁠ – ​ добра световна система , която ще дойде скоро .
(trg)="26"> Boor e fel ’ yangaren ni ke mich u wan’rad e n’en ni ke micheg e Bible u murung’agen reb e m’ag ni kab fel ’ boch ndab ki n’uw nap’an me yib .

(src)="30"> Спасени от евентуално самоубийство
(trg)="27"> Ngan Ayuwegrad Nge Dab Ra Lied Yad

(src)="31"> Една млада жена от Япония , която често е мислела за самоубийство , казва : „ Колко пъти си мечтаех да поема по този път !
(trg)="28"> Reb e ppin u Sapan ni boor yay ni lemnag ni nge li ’ ir e gaar : “ Kari yoor yay ni kug lemnag ni nggu lieg nggum ’ .

(src)="32"> Когато бях малко момиченце , бях сексуално малтретирана от човек , на когото се доверявах . . .
(trg)="29"> Nap’an ni ku gub achig , ma i rin ’ be ’ ni ma pagan’ug ngak boch ban’en nib kireb ngog . . . .

(src)="33"> В миналото изписах толкова много писма , в които казвах , че искам да умра , че вече престанах да ги броя .
(trg)="30"> Da kug nang ko in yang e babyor ni ug yoloy kafram ni u gog riy ni ‘ Gu baadag ni nggum ’ . ’

(src)="34"> Междувременно станах Свидетелка на Йехова и сега служа като целодневна евангелизаторка , но този подтик все още се появява в мен отвреме⁠ – ​ навреме . . . .
(trg)="31"> Ke n’uw nap’an ni kug mang reb e Mich Rok Jehovah , ma chiney e gu ma machib u polo ’ e tayim rog , machane yu ngiyal ’ e ku ma yib e biney e lem nib kireb ngog . . . .

(src)="35"> Но Йехова ми позволи да остана жива и сякаш ми казва нежно : ‘ Продължавай да живееш . ’
(trg)="32"> Machane , Jehovah e ir e be ayuwegeg ni nggu par ni gub fas , ma bod ni be gaar ngog , ‘ Ngaum par ni gab fas . ’ ”

(src)="36"> “
(src)="37"> Една петнадесетгодишна девойка от Русия обяснява : „ Когато бях на осем години , започнах да чувствувам , че не съм потребна на никого .
(trg)="33"> I yog reb e rugod nu Russia ni 15 e duw rok ni gaar : “ Nap’an ni gaman meruk e duw rog , mug lemnag ni dakuriy be ’ ni gub t’uf rok .

(src)="38"> Родителите ми нямаха време да разговарят с мен и аз се опитвах да разрешавам сама проблемите си .
(trg)="34"> Dariy e tayim ko gallabthir rog ni nggu nonad , ere kug gay rogon ni nggu pithig e magawon rog ni yigoo gag .

(src)="39"> Затворих се в себе си .
(trg)="35"> Gubin e magawon ma ku gon ’ nga dakenag .

(src)="40"> Непрекъснато се карах с близките си .
(trg)="36"> Gubin ngiyal ’ ni gamad ma cham e girdi ’ rog .

(src)="41"> Тогава ме споходи мисълта за самоубийство .
(trg)="37"> Ma aram me yib reb e lem ngog ni nggu lieg nggum ’ .

(src)="42"> Колко се радвах , когато се запознах със Свидетелите на Йехова ! “
(trg)="38"> Machane kar gu felfelan ’ u nap’an ni gu mada’nag e Pi Mich Rok Jehovah ! ”

(src)="44"> Исках да избягам от този свят , пълен с мъка , гняв и безсмислие .
(trg)="39"> Cathy ni be ’ nu Australia ni 30 e duw rok e bay e thin ni yog nra pi ’ e athamgil nga lanin’uy , ya be dag ni rayog ni nge chuw e kireban ’ me yib e athap .

(src)="45"> Депресията ми пречеше да се измъкна от ‘ паяжината ’ , в която се чувствувах оплетена .
(trg)="40"> I gaar : “ Boor rogon ni ug lemnag ni nggu lieg nggum ’ , me tomur riy mug lemnag ni nggu rin ’ .

(src)="46"> Затова според мен единственият изход по онова време беше самоубийството .
(trg)="41"> Gu baadag ni nggu chuw ko biney e fayleng ni ke sug ko kireban ’ nge damumuw .

(src)="47"> Когато за пръв път чух за възможността земята да стане рай с мирен , щастлив живот за всички , наистина закопнях за това .
(trg)="42"> Kireban ’ nib gel e mo’maw’nag ngog ni nggu chuw u fithik ’ e magawon rog , ya gowa kug aw nga ‘ tafen e gonow . ’

(src)="48"> Но то ми изглеждаше просто невъзможен блян .
(trg)="43"> Ere kug lemnag ni faan gu ra lieg nggum ’ ma ra chuw e magawon rog .

(src)="49"> Постепенно обаче започнах да разбирам възгледа на Йехова за живота и за това колко скъпоценен е всеки един от нас в неговите очи .
(trg)="44"> “ Som’on ni gu rung’ag nra paradis e re fayleng ney me par e girdi ’ riy u fithik ’ e gapas nge felfelan ’ ma ri gu baadag .

(src)="50"> Започнах да изпитвам увереност , че има надежда за бъдещето .
(trg)="45"> Machane ra gu lemnag ma gowa ba lik’ay .

(src)="51"> Най⁠ – ​ сетне намерих изход от тази ‘ паяжина ’ .
(trg)="46"> Faani munmun mfin gu nang fan rogon e yafas u wan ’ Jehovah nge rogon feni ga ’ fadad u wan ’ .

(src)="52"> Но излизането от нея се оказа трудно .
(trg)="47"> Ke mich u wan’ug ni bay e athap ko gabul nge langlath .

(src)="53"> Понякога депресията ме превъзмогваше и аз се чувствувах невероятно объркана .
(trg)="48"> Faani tomur riy mfin gu pirieg e kanawo ’ ni nggu chuw u lan fare ‘ tafen e gonow . ’

(src)="54"> Но това , че направих Йехова Бог център на живота си , ми помогна да се приближа много до Него и да се чувствувам сигурна .
(trg)="49"> Machane riyul ’ nib mo’maw ’ .

(src)="55"> Благодаря на Йехова за всичко , което е направил за мен . “
(trg)="50"> Yu ngiyal ’ e ri ma gel e kireban ’ rog mu gu par ni ke balyangan’ug .

(src)="56"> Когато младите няма да умират
(trg)="51"> Bochan e kug mon’eg Jehovah u wan’ug ma aram e ke yog ni nggu chuchugur ngak mu gu par nib pagan’ug .

(src)="59"> Всъщност съветът на Павел означава , че ние трябва да се насочим към другите хора , като им помагаме да имат здрава надежда за бъдещето .
(trg)="52"> Gu be pining e magar ngak Jehovah u gubin ban’en ni ke rin ’ ni fan ngog . ”
(trg)="53"> Dab Ku Nim ’ Ndawori Taw Nga Yangarey

(src)="60"> ‘ Истински живот ’ е това , което Йехова е обещал в своя нов свят на „ ново небе и нова земя “ . — 2 Петър 3 : 13 .
(trg)="54"> Faanra fil reb e fel ’ yangaren e Bible ma rayog ni nge nang ni ka bay ban’en ni kab fel ’ boch nga m’on ni aram e n’en ni yog apostal Paul e “ bin riyul ’ e yafos ” ngay .

(src)="62"> Те са разбрали , че скоро този свят със своите войни , враждебност , малтретиращо поведение и липса на любов ще бъде премахнат .
(trg)="55"> I fonownag Timothy ni gaar : “ Mog ngak e piin ni boor ban’en rorad ko biney e tamilang ndab ra ufanthingad , ma dabi l’agan’rad ko pi n’em nde mudugil , ni aram e pi n’en ni ma fel ’ rogoy riy ko biney e tamilang , machane nge l’agan’rad ngak Got ni ir e ba gol ni be pi ’ urngin ban’en ngodad ni be fel ’ rogodad riy .

(src)="63"> Те са научили , че тази световна система не може да бъде спасена .
(trg)="56"> Mog ngorad ngar ngongliyed e tin nib fel ’ , . . . mi yad kunuy e flaab ni fan ngorad ni ir e bay mang def ngorad nib gel ni fan ngorad e chiney i yan ngaram . ” ​ — 1 Timothy 6 : 17 - 19 .

(src)="65"> [ Блок на страница 8 ]
(src)="66"> Необходима е помощта на специалист
(trg)="57"> Fonow rok Paul e be yip ’ fan nthingar da ayuweged boch e girdi ’ nge yog e athap ngorad ko gabul nge langlath .

(src)="67"> В изданието „ Медицинска енциклопедия на Американското медицинско дружество “ се казва , че „ над 90 процента от самоубийствата стават в резултат на психично заболяване “ .
(trg)="58"> “ Bin riyul ’ e yafos ” e aram e n’en ni ke micheg Jehovah nra yog ngak e girdi ’ u nap’an e “ bin nib beech e lan e lang nge bin nib beech e fayleng . ” ​ — 2 Peter 3 : 13 .

(src)="69"> Изданието дава следния съвет : „ Всички опити за самоубийство трябва да се приемат сериозно .
(trg)="59"> Boor e fel ’ yangaren ni ur fanayed e drug mu ur uned nga boch e ngongol nib kireb e kar nanged ni aram e n’en nra fekrad i yan ko yam ’ , machane yad ra lied yad ngar m’ad ma aram e ke mus e yafas rorad u rom .

(src)="70"> Двадесет⁠ – ​ тридесет процента от хората , които са направили опит за самоубийство , повтарят опита в рамките на една година . “
(trg)="60"> Kar nanged nre fayleng ney ni ke sug ko mahl , nge fanenikan , nge ngongol ni kireb , nge ngongol ndariy e t’ufeg riy e bayi chuw .

(src)="71"> Д⁠ – ​ р Джан Фосет пише : „ Над 50 процента от самоубийствата [ в Съединените щати ] стават с хора , които не са имали контакт с медицински специалист в областта на психическото здраве . “
(trg)="61"> Kar nanged nre fayleng ney e dabiyog ni nge chuweg e magawon ko girdi ’ , ya kemus ni yigoo Gil’ilungun Got e rayog ni nge yibnag e bin riyul ’ e athap ni aram e bin beech e fayleng nra par e girdi ’ nib fel ’ riy ni manemus , ma dariy ba ngiyal ’ ni yad ra finey ni ngar m’ad . ​ — Revelation 21 : 1 - 4 .

# bg/102001410.xml.gz
# yap/102001410.xml.gz


(src)="1"> Гледната точка на Библията
(src)="2"> Дали всички религии са различни пътища , водещи към Бога ?
(src)="3"> „ НАМИРАМ за неправдоподобно това , че Богът на цялата вселена е избрал само една религия “ — казва писателят Маркъс Борг .
(src)="4"> Носителят на Нобелова награда Дезмънд Туту казва : „ Нито една религия не може да претендира , че притежава цялата истина относно тайнството “ на вярата .
(src)="5"> Един известен индуски възглед е „ Джото мот , тото пот “ , което свободно преведено означава , че всички религии са просто различни пътища , водещи към една и съща цел .
(src)="6"> Будистите също споделят този възглед .
(src)="7"> Наистина , милиони хора вярват , че всички религии са различни пътища , водещи към Бога .
(src)="8"> Историкът Джефри Париндър казва : „ Често се твърди , че всички религии имат една и съща цел или че са еднакви пътища , водещи до истината , или дори че всички поучават едни и същи доктрини . “
(src)="9"> Вярно е , че ученията , ритуалите и божествата на религиите си приличат .
(src)="10"> Повечето религии говорят за любов и учат , че убийството , кражбата и лъжата са лоши неща .
(src)="11"> И в повечето религиозни общности някои полагат искрени усилия да помагат на другите .
(src)="12"> Тогава ако някой е искрен във вярванията си и се старае да води почтен живот , има ли значение към коя религия принадлежи ?
(src)="13"> Или всички религии са просто различни пътища , водещи към Бога ?
(src)="14"> Само искреност — дали е достатъчна ?
(src)="15"> Разгледай случая с един юдей , живял през първи век , на име Савел , който по – късно станал известният християнски апостол Павел .
(src)="16"> Той бил ревностен привърженик на юдаизма и това го подтикнало да се опита да унищожи поклонението на последователите на Христос , поклонение , което той считал за погрешно .
(src)="17"> Но благодарение на милостта на Бога Савел разбрал , че дори много религиозните хора като него самия , могат да са ревностни за Бога и въпреки това , тъй като не познават всички факти , могат да са на погрешен път .
(src)="18"> Когато научил повече за божията воля и дела , Савел се променил и се присъединил към поклонението на тези , които преди преследвал — последователите на Исус Христос . — 1 Тимотей 1 : 12 – 16 .
(src)="19"> Дали в Библията се казва , че има стотици вярвания , от които можем да си изберем , и че няма значение кое сме избрали , тъй като то ще бъде приемливо за Бога ?
(src)="20"> Апостол Павел получил наставления от възкресения Исус Христос , който казал точно обратното .
(src)="21"> Исус го изпратил сред хората от народите ‘ да им отвори очите , та да се обърнат от тъмнината към светлината и от властта на сатана към Бога ’ .
(src)="22"> Явно нашият избор на религия има значение .
(src)="23"> Много от хората , при които Павел бил изпратен , вече принадлежали към някоя религия .
(src)="24"> Но те били в ‘ тъмнина ’ .
(src)="25"> Да , ако всички религии бяха просто различни пътища , водещи до вечен живот и божието благоволение , тогава нямаше да има нужда Исус да обучава своите последователи за задачата , която той им дал — да правят ученици . — Матей 28 : 19 , 20 .
(src)="26"> В своята известна проповед на планината Исус казва : „ Влезте през тясната порта , защото широка е портата и пространен е пътят , който води в погибел , и мнозина са ония , които минават през тях .
(src)="27"> Понеже тясна е портата и стеснен е пътят , който води в живот , и малцина са ония , които ги намират . “
(src)="28"> Библията категорично заявява , че има „ една вяра “ .
(src)="29"> Несъмнено мнозина от онези , които са на ‘ широкия ’ път , имат своя религия .
(src)="30"> Но те нямат тази „ една вяра “ .
(src)="31"> Тъй като има само едно истинско поклонение , тези , които искат да намерят истинската вяра , ще трябва да я търсят .
(src)="32"> Търсене на истинския Бог
(src)="33"> Още от началото на човешката история Бог е казал на хората какво иска от тях .
(src)="34"> Днес неговите изисквания са ясно обяснени в Библията .
(src)="35"> Това ни дава възможност да направим разлика между приемливото и неприемливото поклонение .
(src)="36"> Някои хора наследяват религията си , други просто се присъединяват към мнозинството в обществото .
(src)="37"> За много хора религията е просто въпрос на това кога и къде са родени .
(src)="38"> Но дали трябва да оставиш избора си на религия на случайността или да оставиш другите да вземат това решение вместо теб ?
(src)="39"> Твоят избор на религия трябва да бъде осведомен , основан на едно внимателно изследване на Писанията .
(src)="40"> През първи век някои образовани хора направили нещо повече от това просто да приемат думите на апостол Павел за верни .
(src)="41"> Те ‘ всеки ден изследвали писанията да видят дали това е вярно ’ .
(src)="42"> Защо и ти не направиш същото ?
(src)="43"> В Библията се казва , че Богът на вселената търси хора , които да му се покланят с истина .
(src)="44"> Исус обяснява , както е записано в Йоан 4 : 23 , 24 : „ Но иде час , и сега е , когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина ; защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му .
(src)="45"> Бог е дух ; и ония , които Му се покланят , с дух и истина трябва да се покланят . “
(src)="46"> Само „ формата на поклонение , която е чиста и неопетнена от гледна точка на нашия Бог и Баща “ , е приемлива за него .
(src)="47"> Бог благославя милионите хора , които търсят тесния път , водещ към живот .
(trg)="1"> Ra Ngan Yul’yul ’ Ma Ke Gaman , Fa ?
(trg)="2"> Yooren e teliw e bay boch e girdi ’ riy ni yad ma ayuweg e girdi ’ u fithik ’ e yul’yul ’ .
(trg)="3"> Ere , faanra ba yul’yul ’ be ’ ko teliw rok ma be guy rogon ni nge rin ’ e tin nib fel ’ , ma bay rogon ko baan ngan e teliw e ba ’ riy , fa ?
(trg)="4"> Mu lemnag e n’en ni buch rok Saul ni be ’ nu Israel ni ir e yib i mang apostal Paul u nap’an e bin som’on e chibog .
(trg)="5"> Rib yul’yul ’ ko teliw rok piyu Jew , ere i guy rogon ni nge taleg e liyor ni ma tay e pi gachalpen Kristus ya i lemnag nde puluw e liyor ni ur ted .
(trg)="6"> ( Acts 8 : 1 - 3 ; 9 : 1 , 2 ) Machane bochan e runguy rok Got ma ke tamilang u wan ’ Saul nrayog ni nge lemnag be ’ ni be pigpig ngak Got u fithik ’ e yul’yul ’ , machane faanra de nang e tin riyul ’ ma ra yan i aw ni pigpig ni be tay e de fel ’ u wan ’ Got .

# bg/102004566.xml.gz
# yap/102004566.xml.gz


(src)="1"> Гледната точка на Библията
(trg)="1"> Ri Ma Lemnag Got e Bitir , Fa ?

(src)="2"> Дали Бог е загрижен за децата ?
(trg)="2"> BOKUM miriay e milyon e bitir e yima darifannagrad maku yima gafgownagrad u gubin e duw .

(src)="3"> СТОТИЦИ милиони деца са експлоатирани , малтретирани и бити всяка година .
(trg)="3"> Yima maruwel ngorad ni bod e sib .

(src)="4"> Много от тях на практика работят като роби при опасни условия .
(trg)="4"> Yima towasariyrad ni ngar manged salthaw ma ra pied yad ni chuway ’ .

(src)="5"> Други са отвличани и принуждавани да станат войници или да проституират от малки .
(trg)="5"> Dakuriy e pagan ’ ko bitir ni bochan e gafgow ni ma tay e girdi ’ rorad ngorad , maku yad ma rus ni bochan e kireb ni yima rin ’ ngorad .

(src)="6"> Доверието на много деца е предадено поради кръвосмешение или други ужасяващи форми на малтретиране .
(trg)="6"> Gad manang ni be kireban ’ e girdi ’ ni yad ma lemnag e bitir ni faan yad ra guy ni yibe gafgownag e bitir .

(src)="7"> Затова не е чудно , че искрените и състрадателни хора са обезпокоени от тази ситуация .
(trg)="7"> Ma kad nanged ni chogow nge lem nib kireb ko girdi ’ e ke gafgownag e bitir , machane boch e girdi ’ e ma lemnag ko mang fan ni bay e t’ufeg rok Got ma ke pag e pi kireb ney .

(src)="9"> Те може би смятат , че Бог е изоставил тези деца и не го е грижа за тях .
(trg)="8"> Sana yad ma lemnag ni ke pag Got e pi bitir ney ma der lemnagrad .

(src)="10"> Така ли е наистина ?
(trg)="9"> Riyul ’ fa ?

(src)="11"> Дали печалният факт , че децата биват експлоатирани и често малтретирани , означава , че Бог не е загрижен за тях ?
(trg)="10"> Ere bochan ni yibe darifannag e bitir ma yibe gafgownagrad e be yip ’ fan ni der ma lemnagrad Got ?

(src)="12"> Какво казва Библията ?
(trg)="11"> Mang e be yog e Bible ?

(src)="13"> Бог осъжда насилието
(trg)="12"> Dabun Got e Girdi ’ ni Ma Gafgownag e Bitir

(src)="14"> Йехова Бог никога не е искал децата да бъдат експлоатирани от безмилостни хора .
(trg)="13"> De lemnag Jehovah ni nge darifannag e girdi ’ ni dariy e runguy rorad e bitir .

(src)="15"> Малтретирането на деца е едно от най – тъжните последствия от бунта на човека в Едемската градина .
(trg)="14"> Re n’ey ni yibe gafgownag e bitir e wenegan e togopuluw ni tay e girdi ’ ko fare milay ’ nu Eden .

(src)="16"> В резултат на това , че отхвърлили Божието върховенство , хората започнали да експлоатират жестоко ближните си .
(trg)="15"> Bochan ni kan pag mat’awun Got ma aram fan ni ke puf rogon e girdi ’ ngar darifannaged yugu boch e girdi ’ . ​ — Genesis 3 : 11 - 13 , 16 ; Eklesiastes 8 : 9 .

(src)="17"> Бог се отвращава от онези , които се възползват от слабите и беззащитните .
(trg)="16"> Ri dabun Got e piin ni yad ma darifannag e bitir .

(src)="18"> В древността много народи , които не служели на Йехова , принасяли в жертвоприношения деца , но за Йехова това било ‘ нещо , което не е заповядал , нито Му е дохождало на ум ’ .
(trg)="17"> Boor e nam kakrom ni daur pigpiggad ngak Jehovah e ur pied e bitir rorad ni maligach , machane yog Jehovah ni , ‘ de ning chilen ngorad ni nguur rin’ed e binem e pa ’ , ma ku de pat ngan ’ . ’

(src)="19"> Бог предупредил народа си : „ Ако . . . угнетите някак [ сирачетата ] , и те извикат към Мене , непременно ще послушам вика им , и гневът Ми ще пламне . “
(trg)="18"> ( Jeremiah 7 : 31 ) Ke ginang Got e girdi ’ rok kakrom ni gaar : “ Ya faan gimed ra gafgownagrad , nri yorgad nga lang ngog ni nggu ayuwegrad , me Gag Somol , e gu ra rung’ag lamrad ma gu ra damumuw , mug ra li’med . ” ​ — Exodus 22 : 22 - 24 .

(src)="20"> Йехова обича децата
(trg)="19"> Ma T’ufeg Jehovah e Bitir

(src)="21"> От мъдрите напътствия , които Бог дал на родителите , се вижда , че той е загрижен за децата .
(trg)="20"> Thin ni ke yog Jehovah ngak e piin gallabthir e be micheg ni be lemnag rarogon e bitir .

(src)="22"> Когато децата са отгледани в здраво семейство , има много по – голяма вероятност да израстнат като зрели личности .
(trg)="21"> Bitir ni kan chuguliy u tabinaw ni bay e pagan ’ riy e ba ga ’ nra ilal e lem rorad nib fel ’ rogon .

(src)="23"> Затова Създателят установил брака , доживотен съюз , при който ‘ човек оставя баща си и майка си и се привързва към жена си и стават една плът ’ .
(trg)="22"> Arfan ni ke sunumiy Got e mabgol ni “ be ’ nib moon e ma pag e chitamangin nge chitiningin nge yan i chag ngak e ppin rok , ngar pirew ni kar taab girdi’gow . ”

(src)="24"> В Библията сексуалните отношения са позволени единствено в рамките на брака , така че децата , които биха се родили , да растат в стабилна среда .
(trg)="23"> ( Genesis 2 : 24 ) Be yog e Bible ni par ko pumoon nge pin e kemus ni fan ngak e piin kar mabgolgad .

(src)="25"> В Светото писание се набляга и на това колко важно е родителите да възпитават децата си .
(trg)="24"> Ya faanra aram rogon ma urngin e bitir ni yira gargelnag e rayog ni ngan ayuweg nib fel ’ rogon . ​ — Hebrews 13 : 4 .

(src)="26"> „ Наследство от Господа са чадата , и награда от него е плодът на утробата .
(trg)="25"> Maku be tamilangnag e Bible ni rib ga ’ fan ni ngan chuguliy e bitir .

(src)="27"> Както са стрелите в ръката на силния , така са чадата на младостта . “
(trg)="26"> Be gaar e Bible : “ Bitir e ba tow’ath ni ma pi ’ Somol ngak e girdi ’ ; ma rriyul ’ ni ma fel ’ rogoy u puluwrad .

(src)="28"> Децата са скъпоценен дар от Бога и той иска те да растат щастливо .
(trg)="27"> Pi bitir ni pumoon ni fak be ’ ni kab pagel e bod bogi ggan e gat’ing ni bay u pa ’ ba salthaw . ”

(src)="29"> Бог съветва родителите да дадат на децата си добра насока в живота точно както стрелецът внимателно се прицелва , преди да пусне стрелата .
(trg)="28"> ( Psalm 127 : 3 , 4 ) Bitir e tow’ath ni yib rok Got ma baadag Got ni nge fel ’ rogon e yafos rorad .
(trg)="29"> Be fonownag Got e piin gallabthir ni ngar pow’iyed pi fakrad ni bod be ’ ni be yangliy ggan e gat’ing nib fel ’ rogon .

(src)="30"> Божието Слово наставлява : „ Бащи , не дразнете децата си , но възпитавайте ги в учение и наставление Господне . “
(trg)="30"> Thin rok Got e be gaar : “ Ma gimed e pi matam , dab um k’aringed e damumuw ngak pi fakmed , machane ngam chuguliyed yad nrogon ni ma fonownigey Jehovah nge rogon ni ma pow’iy e lem . ” ​ — Efesus 6 : 4 , NW .