# bg/101993123.xml.gz
# th/101993123.xml.gz


(src)="1"> Планиране на семейството — християнският възглед
(trg)="1"> การ ​ วาง ​ แผน ​ ครอบครัว ​ ทัศนะ ​ ของ ​ คริสเตียน

(src)="2"> СТО и четиридесетте страни , които участвуваха в първата Световна конференция по въпросите на населението , проведена през 1974 г . , решиха , че всяко семейство „ има основното право да решава свободно и отговорно относно броя на децата си , а също и разликата помежду им , и да има информацията , образованието и средствата да прави това “ .
(trg)="2"> ณ การ ​ ประชุม ​ ใหญ่ ​ เรื่อง ​ ประชากร ​ โลก ​ ครั้ง ​ แรก ​ เมื่อ ​ ปี 1974 ผู้ ​ เข้า ​ ร่วม ​ จาก 140 ประเทศ ​ ได้ ​ ลง ​ มติ ​ ออก ​ คำ ​ แถลง ​ อย่าง ​ เป็น ​ ทาง ​ การ ​ ว่า ​ คู่ ​ สมรส ​ ทุก ​ คน “ มี ​ สิทธิ ​ ขั้น ​ พื้น ​ ฐาน ​ ที่ ​ จะ ​ ตัดสิน ​ ใจ ​ ได้ ​ อย่าง ​ เป็น ​ อิสระ ​ และ ​ ด้วย ​ ความ ​ รับ ผิด ชอบ ​ เรื่อง ​ จำนวน ​ บุตร ​ และ ​ ช่วง ​ ห่าง ​ ของ ​ การ ​ มี ​ บุตร ​ และ ​ มี ​ สิทธิ ​ ได้ ​ รับ ​ ข้อมูล , การ ​ ศึกษา , และ ​ วิธี ​ การ ​ ที่ ​ จะ ​ ทำ ​ เช่น ​ นั้น . ”

(src)="3"> Много хора смятат , че това решение е добро .
(trg)="3"> หลาย ​ คน ​ ถือ ​ ว่า ​ การ ​ ลง ​ มติ ​ นั้น ​ เป็น ​ เรื่อง ​ ดี .

(src)="4"> Вярно , Бог казал на Адам и Ева , а по – късно и на семейството на Ной , да ‘ се плодят и да се размножават ’ , но на християните не била дадена такава заповед .
(trg)="4"> จริง ​ อยู่ พระเจ้า ​ ตรัส ​ กับ ​ อา ดาม ​ และ ​ ฮาวา และ ​ ต่อ ​ มา ​ กับ ​ ครอบครัว ​ โนฮา ​ ให้ “ บังเกิด ​ ทวี ​ มาก ​ ขึ้น ​ ทั่ว ​ ทั้ง ​ แผ่น ดิน ” แต่ ​ ไม่ ​ ได้ ​ ทรง ​ มี ​ พระ ​ บัญชา ​ เช่น ​ นั้น ​ แก่ ​ คริสเตียน .

(src)="5"> Писанията нито насърчават християнските семейства да имат деца , нито им казват да нямат .
(trg)="5"> พระ ​ คัมภีร์ ​ มิ ​ ได้ ​ สนับสนุน ​ คู่ ​ สมรส ​ คริสเตียน ​ ให้ ​ มี ​ บุตร ทั้ง ​ มิ ​ ได้ ​ บอก ​ พวก ​ เขา ​ ให้ ​ ยับยั้ง .

(src)="6"> Семейните партньори могат да решат сами дали да имат деца , или не , и ако планират да имат деца , колко и кога да имат .
(trg)="6"> คู่ ​ สมรส ​ อาจ ​ ตัดสิน ​ เอา ​ เอง ​ ว่า ​ จะ ​ มี ​ บุตร ​ หรือ ​ ไม่ และ ​ ถ้า ​ พวก ​ เขา ​ วาง ​ แผน ​ จะ ​ มี ​ บุตร ก็ ​ เลือก ​ ได้ ​ เอง ​ ว่า ​ จะ ​ มี ​ กี่ ​ คน ​ หรือ ​ จะ ​ มี ​ ใน ​ ช่วง ​ ไหน .

(src)="7"> Дадена от Бога отговорност
(trg)="7"> หน้า ​ ที่ ​ รับ ผิด ชอบ ​ ซึ่ง ​ พระเจ้า ​ ประทาน ​ ให้

(src)="8"> Но дали забеляза , че декларацията на Световната конференция по въпросите на населението казва , че семейните партньори трябва да решават „ отговорно относно броя на децата си , а също и разликата помежду им “ ?
(trg)="8"> กระนั้น คุณ ​ สังเกต ​ ไหม ​ ว่า ​ ถ้อย ​ แถลง ​ จาก ​ การ ​ ประชุม ​ ใหญ่ ​ เรื่อง ​ ประชากร ​ โลก ​ บอก ​ ว่า คู่ ​ สมรส ​ ควร ​ จะ ​ ตัดสิน ​ ใจ “ ด้วย ​ ความ ​ รับ ผิด ชอบ เรื่อง ​ จำนวน ​ บุตร ​ และ ​ ช่วง ​ ห่าง ​ ของ ​ การ ​ มี ​ บุตร ” ?

(src)="9"> Този принцип за отговорността е в съгласие и с Библията .
(trg)="9"> หลัก การ ​ ที่ ​ ให้ ​ มี ​ ความ ​ รับ ผิด ชอบ ​ ก็ ​ สอดคล้อง ​ กับ ​ คัมภีร์ ​ ไบเบิล ​ เช่น ​ กัน .

(src)="10"> Родителите християни съзнават , че макар и децата да са скъпоценен дар от Бога , заедно с този дар идва и значителна отговорност .
(trg)="10"> บิดา ​ มารดา ​ คริสเตียน ​ ยอม ​ รับ ​ ว่า ​ แม้ ​ เด็ก ๆ เป็น ​ ของ ​ ประทาน ​ อัน ​ ล้ำ ​ ค่า ​ จาก ​ พระ ​ ยะ โฮ วา มี ​ ความ ​ รับ ผิด ชอบ ​ ไม่ ​ ใช่ ​ น้อย ​ ที่ ​ มา ​ พร้อม ​ กับ ​ ของ ​ ประทาน ​ นั้น .

(src)="11"> Първо , налице е отговорността за материалните грижи за децата .
(trg)="11"> แรก ​ ที ​ เดียว มี ​ ความ ​ รับ ผิด ชอบ ​ ที่ ​ จะ ​ เอา ​ ใจ ​ ใส่ ​ ดู ​ แล ​ บุตร ​ ทาง ​ ด้าน ​ วัตถุ .

(src)="12"> Библията казва : „ Наистина , ако някой не осигурява онези , които му принадлежат , и особено онези , които са членове на семейството му , той се е отрекъл от вярата и е по – лош от човек , който няма вяра . “ — 1 Тимотей 5 : 8 , NW .
(trg)="12"> พระ ​ คัมภีร์ ​ บอก ​ ดัง ​ นี้ : “ ถ้า ​ แม้ ​ ผู้ ​ ใด ​ ไม่ ​ เลี้ยง ​ ดู ​ วงศ์ ​ ญาติ ​ ของ ​ ตน , และ ​ คน ​ ใน ​ บ้าน ​ เรือน ​ ของ ​ ตน ​ ยิ่ง ​ กว่า ​ ผู้ ​ อื่น , ผู้ ​ นั้น ​ ก็ ​ ปฏิเสธ ​ ความ ​ เชื่อ ​ เสีย ​ แล้ว , และ ​ ซ้ำ ​ ชั่ว ​ ยิ่ง ​ กว่า ​ คน ​ ที่ ​ ไม่ ​ ได้ ​ เชื่อ ​ เลย . ” — 1 ติ โม เธียว 5 :⁠ 8 .

(src)="13"> Да осигуряваш семейството си означава нещо повече от това да слагаш храна на масата и да плащаш сметките , макар че често това само по себе си е сериозна работа .
(trg)="13"> การ ​ เลี้ยง ​ ดู ​ ครอบครัว ​ ของ ​ ตน ​ เกี่ยว ​ พัน ​ มาก ​ ยิ่ง ​ กว่า ​ จัด ​ หา ​ อาหาร ​ วาง ​ บน ​ โต๊ะ ​ และ ​ ชำระ ​ ค่า ​ ใช้ ​ จ่าย แม้ ​ ว่า ​ เรื่อง ​ นี้ ​ ใน ​ ตัว ​ เอง ​ มัก ​ จะ ​ เป็น ​ งาน ​ ใหญ่ .

(src)="14"> При планирането на размера на своето семейство християните с чувство за отговорност вземат предвид и физическото благополучие на майката , както и нейното емоционално , умствено и духовно добруване .
(trg)="14"> สำหรับ ​ คู่ ​ สมรส ​ คริสเตียน ​ ที่ ​ มี ​ ความ ​ รับ ผิด ชอบ ​ แล้ว ใน ​ การ ​ วาง ​ แผน ​ ขนาด ​ ของ ​ ครอบครัว จะ ​ พิจารณา ​ สวัสดิภาพ ​ ทาง ​ ร่าง ​ กาย ​ ของ ​ มารดา รวม ​ ทั้ง ​ สวัสดิภาพ ​ ทาง ​ อารมณ์ , จิตใจ , และ ​ ฝ่าย ​ วิญญาณ .

(src)="15"> Грижите за едно дете отнемат много време и когато бебетата се раждат едно след друго , майките често жертвуват не само своята почивка , отдих , лично развитие и участието в християнските дейности , но също така и своето физическо и духовно здраве .
(trg)="15"> การ ​ เลี้ยง ​ ดู ​ บุตร ​ ใช้ ​ เวลา ​ มาก และ ​ เมื่อ ​ ทารก ​ คลอด ​ ไม่ ​ ขาด ​ ระยะ ​ คน ​ แล้ว ​ คน ​ เล่า มารดา ​ มัก ​ จะ ​ สละ ​ ไม่ ​ เฉพาะ ​ การ ​ พัก ผ่อน , นันทนาการ , การ ​ พัฒนา ​ ตน , และ ​ การ ​ เข้า ​ ร่วม ​ ใน ​ กิจกรรม ​ คริสเตียน ​ เท่า ​ นั้น แต่ ​ ยัง ​ รวม ​ ทั้ง ​ สุขภาพ ​ ทาง ​ ร่าง ​ กาย ​ และ ​ ฝ่าย ​ วิญญาณ ​ ของ ​ เธอ ​ ด้วย .

(src)="16"> Родителите християни с чувство за отговорност имат предвид също и потребностите на своите деца .
(trg)="16"> บิดา ​ มารดา ​ คริสเตียน ​ ผู้ ​ มี ​ ความ ​ รับ ผิด ชอบ ​ ยัง ​ พิจารณา ​ ถึง ​ ความ ​ ต้องการ ​ ของ ​ บุตร ​ อีก ​ ด้วย .

(src)="17"> В изданието The State of the World’s Population 1991 [ „ Състоянието на населението на света през 1991 г . “ ] се казва : „ Децата , родени едно след друго в големи семейства , трябва да се състезават с братята и сестрите си за храна , дрехи и родителско внимание .
(trg)="17"> รายงาน สถานภาพ ​ ของ ​ ประชากร ​ โลก 1991 ( ภาษา ​ อังกฤษ ) บอก ​ ว่า “ เด็ก ๆ ที่ ​ เกิด ​ ใน ​ ครอบครัว ​ ใหญ่ ​ ซึ่ง ​ มี ​ ลูก ​ ตาม ​ กัน ​ มา ​ ติด ๆ ต้อง ​ แก่ง ​ แย่ง ​ กับ ​ พี่ ๆ น้อง ๆ เรื่อง ​ อาหาร , เสื้อ ​ ผ้า ​ และ ​ ความ ​ รัก ​ ชอบ ​ ของ ​ บิดา ​ มารดา .

(src)="18"> Освен това те са по – податливи на инфекции .
(trg)="18"> พวก ​ เขา ​ ยัง ​ รับ ​ ผล ​ กระทบ ​ ง่าย ​ กว่า ​ จาก ​ การ ​ ติด ​ เชื้อ .

(src)="19"> Ако тези деца преживеят уязвимите години на детството , вероятно растежът им ще бъде потиснат и интелектуалното им развитие — накърнено .
(trg)="19"> ถ้า ​ เด็ก ​ เหล่า ​ นั้น ​ รอด ​ จาก ​ วัย ​ เยาว์ ​ อัน ​ เปราะ ​ บาง ​ เช่น ​ นั้น ​ มา ​ ได้ การ ​ เติบโต ​ ของ ​ เขา ​ ก็ ​ มัก ​ จะ ​ แคระ ​ แกร็น ​ และ ​ เกิด ​ ผล ​ เสีย หาย ​ ต่อ ​ การ ​ พัฒนา ​ ทาง ​ เชาวน์ ​ ปัญญา .

(src)="20"> Перспективите на тези деца в живота като възрастни са силно ограничени . “
(trg)="20"> โอกาส ​ ของ ​ เด็ก ​ เหล่า ​ นั้น ​ ใน ​ ชีวิต ​ วัย ​ ผู้ ​ ใหญ่ ​ จะ ​ อับเฉา ​ ลง ​ ไป ​ มาก ​ ที ​ เดียว . ”

(src)="21"> Това , разбира се , не е така във всички големи семейства , но е нещо , което партньорите християни трябва да имат предвид , когато планират броя на децата си .
(trg)="21"> แน่ ​ ละ มิ ​ ได้ ​ หมาย ​ ความ ​ ถึง ​ ครอบครัว ​ ใหญ่ ​ ทุก ​ ครอบครัว แต่ ​ ก็ ​ เป็น ​ อะไร ​ บาง ​ อย่าง ​ ที่ ​ คู่ ​ สมรส ​ คริสเตียน ​ ควร ​ พิจารณา ​ เมื่อ ​ วาง ​ แผน ​ ว่า ​ จะ ​ มี ​ บุตร ​ กี่ ​ คน .

(src)="22"> Родителите християни са задължени да се грижат духовно за своите деца , както нарежда Библията : „ Вие , бащи , не дразнете децата си , но продължавайте да ги възпитавате с дисциплинирането и умственото ръководство на Йехова . “ — Ефесяни 6 : 4 , NW .
(trg)="22"> บิดา ​ มารดา ​ คริสเตียน ​ มี ​ พันธะ ​ ที่ ​ จะ ​ เอา ​ ใจ ​ ใส่ ​ ดู ​ แล ​ บุตร ​ ของ ​ ตน ​ ทาง ​ ฝ่าย ​ วิญญาณ ดัง ​ ที่ ​ คัมภีร์ ​ ไบเบิล ​ มี ​ บัญชา ​ ว่า “ ท่าน ​ ทั้ง ​ หลาย ​ ผู้ ​ เป็น ​ บิดา อย่า ​ ยั่ว ​ บุตร ​ ของ ​ ท่าน ​ ให้ ​ ขัด ​ เคือง ​ ใจ แต่ ​ จง ​ อบรม ​ เขา ​ ด้วย ​ การ ​ ตี ​ สอน ​ และ ​ การ ​ ปรับ ​ ความ ​ คิด ​ จิตใจ ​ ตาม ​ หลัก การ ​ ของ ​ พระ ​ ยะ โฮ วา . ” — เอ เฟ โซ 6 : 4 , ล .
(trg)="23"> ม .

(src)="23"> Емека , християнин , който преподава право в Нигерия , е женен от една година и не бърза да става баща на голямо семейство .
(trg)="24"> เอ เม กา คริสเตียน ​ ผู้ ​ หนึ่ง ​ ซึ่ง ​ สอน ​ กฎหมาย ​ ใน ​ ไนจีเรีย ได้ ​ สมรส ​ มา ​ แล้ว ​ หนึ่ง ​ ปี ​ และ ​ มิ ​ ได้ ​ รีบ ​ ร้อน ​ ที่ ​ จะ ​ เป็น ​ บิดา ​ ของ ครอบครัว ​ ใหญ่ .

(src)="24"> „ Заедно със съпругата ми обсъдихме въпроса за това колко деца ще имаме .
(trg)="25"> “ ภรรยา ​ และ ​ ผม ​ ได้ ​ ถก ​ กัน ​ ว่า ​ เรา ​ จะ ​ มี ​ ลูก ​ กี่ ​ คน .

(src)="25"> Мислехме да имаме пет , но се спряхме на три .
(trg)="26"> เรา ​ คุย ​ กัน ​ ว่า ​ จะ ​ มี ​ สัก ​ ห้า ​ คน แต่ ​ ก็ ​ ตัดสิน ​ ใจ ​ ที่ ​ จะ ​ มี ​ สาม ​ คน .

(src)="26"> По – късно стигнахме до извода , че две е по – добре .
(trg)="27"> ต่อ ​ มา ​ เรา ​ ได้ ​ ตก ​ ลง ​ กัน ​ ว่า ​ สอง ​ คน ​ คง ​ จะ ​ ดี ​ กว่า .

(src)="27"> Трудно е да се възпитават деца в съгласие с библейските принципи .
(trg)="28"> เป็น ​ สิ่ง ​ ยาก ​ ที่ ​ จะ ​ เลี้ยง ​ ดู ​ บุตร ​ ตาม ​ หลัก ​ พระ ​ คัมภีร์ .

(src)="28"> Това е голяма отговорност . “
(trg)="29"> นับ ​ เป็น ​ ความ ​ รับ ผิด ชอบ ​ ใหญ่ . ”

(src)="29"> Някои християнски семейства са решили да нямат деца , за да посветят цялото си време на служба на Бога .
(trg)="30"> คู่ ​ สมรส ​ คริสเตียน ​ บาง ​ ราย ​ ได้ ​ ตัดสิน ​ ใจ ​ ว่า ​ จะ ​ ไม่ ​ มี ​ บุตร ​ เลย ​ เพื่อ ​ จะ ​ อุทิศ ​ เวลา ​ ทั้ง ​ สิ้น ​ ใน ​ การ ​ รับ ใช้ ​ พระเจ้า .

(src)="30"> Една мисионерка в Африка , решила заедно със съпруга си да нямат деца , казва : „ Не смятам , че съм изпуснала нещо , като не съм родила дете .
(trg)="31"> มิช ชัน นารี ​ คน ​ หนึ่ง ​ ใน ​ แอฟริกา ​ ซึ่ง ​ เห็น ​ พ้อง ​ กับ ​ สามี ​ ของ ​ เธอ ​ ที่ ​ จะ ​ ไม่ ​ มี ​ บุตร ​ นั้น ​ กล่าว ​ ว่า “ ดิฉัน ​ ไม่ ​ รู้สึก ​ ว่า ​ ขาด ​ อะไร ​ ใน ​ การ ​ ไม่ ​ มี ​ บุตร .

(src)="31"> Макар че съпругът ми и аз не сме изпитали радостта на родителството , животът ни е пълен с друга радост .
(trg)="32"> ถึง ​ แม้ ​ ว่า ​ สามี ​ และ ​ ดิฉัน ​ ไม่ ​ เคย ​ ประสบ ​ กับ ​ ความ ​ ยินดี ​ ของ ​ ความ ​ เป็น ​ บิดา ​ มารดา ชีวิต ​ ของ ​ เรา ​ เต็ม ​ ไป ​ ด้วย ​ ความ ​ ยินดี ​ อื่น ๆ .

(src)="32"> Тъй като помагаме на другите да научават библейската истина , ние имаме духовни деца в много краища на света .
(trg)="33"> โดย ​ พะวง ​ อยู่ ​ กับ ​ การ ​ ช่วย เหลือ ​ ผู้ ​ อื่น ​ เรียน ​ ความ ​ จริง ​ จาก ​ คัมภีร์ ​ ไบเบิล เรา ​ มี ​ บุตร ​ ฝ่าย ​ วิญญาณ ​ ใน ​ หลาย ​ ส่วน ​ ของ ​ โลก .

(src)="33"> Ние ги обичаме и те ни обичат .
(trg)="34"> เรา ​ รัก ​ พวก ​ เขา และ ​ พวก ​ เขา ​ รัก ​ เรา .

(src)="34"> Между нас съществува специална връзка .
(trg)="35"> มี ​ ความ ​ ผูก ​ พัน ​ ชนิด ​ พิเศษ ​ ระหว่าง ​ เรา .

(src)="35"> С основание апостол Павел се сравнил с кърмеща майка поради своята нежна обич към онези , на които помогнал в духовно отношение . “ — 1 Солунци 2 : 7 , 8 , NW .
(trg)="36"> ด้วย ​ เหตุ ​ ผล ​ ที่ ​ ดี อัคร สาวก ​ เปาโล ​ เปรียบ ​ ตัว ​ เอง ​ เสมือน ​ มารดา ​ ให้ ​ นม ​ บุตร ​ เนื่อง ​ จาก ​ ความ ​ รัก ​ อัน ​ อ่อน ​ ละมุน ​ ต่อ ​ ผู้ ​ ที่ ​ ท่าน ​ ช่วย เหลือ ​ ทาง ​ ฝ่าย ​ วิญญาณ . ” — 1 เธ ซะ โลนิ เก 2 : 7 , 8 .

(src)="36"> Контрол върху раждаемостта
(trg)="37"> การ ​ คุม ​ กำเนิด

(src)="37"> Дали Библията осъжда контрола върху раждаемостта ?
(trg)="38"> คัมภีร์ ​ ไบเบิล ​ ห้าม ​ การ ​ คุม ​ กำเนิด ​ ไหม ?

(src)="38"> Не , не го осъжда .
(trg)="39"> เปล่า ​ เลย .

(src)="39"> Решението е оставено на семейните партньори .
(trg)="40"> การ ​ เลือก ​ ขึ้น ​ อยู่ ​ กับ ​ คู่ ​ สมรส .

(src)="40"> Ако двама брачни партньори решат да контролират раждаемостта в семейството , изборът на противозачатъчно средство е техен личен въпрос .
(trg)="41"> ถ้า ​ คู่ ​ สมรส ​ ตัดสิน ​ ใจ ​ จะ ​ คุม ​ กำเนิด การ ​ เลือก ​ วิธี ​ คุม ​ กำเนิด ​ ถือ ​ เป็น ​ เรื่อง ​ ส่วน ​ ตัว .

(src)="41"> Но методът на контрол , избран от християнското семейство , трябва да бъде ръководен от уважение към светостта на живота .
(trg)="42"> อย่างไร ​ ก็ ​ ดี วิธี ​ คุม ​ กำเนิด ​ ที่ ​ คู่ ​ สมรส ​ คริสเตียน ​ เลือก ​ ควร ​ ให้ ​ อยู่ ​ ใต้ ​ การ ​ ควบคุม ​ ของ ​ ความ ​ นับถือ ​ ต่อ ​ ความ ​ ศักดิ์สิทธิ์ ​ ของ ​ ชีวิต .

(src)="42"> Тъй като Библията показва , че животът на една личност започва при зачатието , християните трябва да избягват противозачатъчни методи , които абортират , или прекратяват , живота на развиващото се дете . — Псалм 139 : 16 ; сравни Изход 21 : 22 , 23 ; Йеремия 1 : 5 .
(trg)="43"> เนื่อง ​ จาก ​ คัมภีร์ ​ ไบเบิล ​ ระบุ ​ ว่า ​ ชีวิต ​ ของ ​ คน ​ เรา ​ เริ่ม ​ ต้น ​ ขณะ ​ ปฏิสนธิ คริสเตียน ​ จะ ​ หลีก ​ เลี่ยง ​ วิธี ​ คุม ​ กำเนิด ​ ซึ่ง ​ ทำ ​ ให้ ​ แท้ง ​ หรือ ​ ยุติ ​ ชีวิต ​ ของ ​ ทารก ​ ที่ ​ กำลัง ​ เติบโต ​ ใน ​ ครรภ์ . — บทเพลง ​ สรรเสริญ 139 : 16 ; เทียบ ​ เอ็ก โซ โด 21 : 22 , 23 ; ยิ ระ มะ ยา 1 :⁠ 5 .

(src)="43"> Така че е възможно семействата да вземат различни решения относно планирането на децата .
(trg)="44"> ฉะนั้น คู่ ​ สมรส ​ อาจ ​ เลือก ​ ได้ ​ แตก ต่าง ​ กัน ​ ตาม ​ ความ ​ เหมาะ ​ สม ​ เมื่อ ​ มา ​ ถึง ​ เรื่อง ​ การ ​ วาง ​ แผน ​ ครอบครัว .

(src)="44"> Някои може да искат да ограничат броя на децата , които ще имат .
(trg)="45"> บาง ​ คน ​ อาจ ​ ต้องการ ​ จำกัด ​ จำนวน ​ เด็ก ​ ที่ ​ พวก ​ เขา ​ จะ ​ มี .

(src)="45"> Други , които използуват някакво противозачатъчно средство , могат да решат изобщо да нямат деца .
(trg)="46"> คน ​ อื่น ๆ ซึ่ง ​ ใช้ ​ วิธี ​ คุม ​ กำเนิด ​ บาง ​ อย่าง อาจ ​ ตัดสิน ​ ใจ ​ ไม่ ​ มี ​ บุตร ​ เลย .

(src)="46"> На разположение са много методи за контрол на раждаемостта и всеки от тях има предимства и недостатъци .
(trg)="47"> วิธี ​ คุม ​ กำเนิด ​ มี ​ อยู่ ​ หลาย ​ วิธี แต่ ​ ละ ​ วิธี ​ ต่าง ​ ก็ ​ มี ​ ข้อ ​ ดี ​ และ ​ ข้อ ​ เสีย .

(src)="47"> При решаването на това кой метод е най – подходящ за тях , брачните партньори трябва да имат предвид , че някои методи са далеч по – резултатни от други .
(trg)="48"> ใน ​ การ ​ ตัดสิน ​ ว่า ​ วิธี ​ ไหน ​ ดี ​ ที่ ​ สุด ​ สำหรับ ​ ตน ​ นั้น คู่ ​ สมรส ​ พึง ​ จด ​ จำ ​ ไว้ ​ ว่า ​ วิธี ​ คุม ​ กำเนิด ​ บาง ​ อย่าง ​ ได้ ​ ผล ​ สูง ​ กว่า ​ วิธี ​ อื่น ๆ .

(src)="48"> Те трябва също така да се поинтересуват и от възможните странични въздействия .
(trg)="49"> อนึ่ง พวก ​ เขา ​ ควร ​ จะ ​ ถาม ​ เกี่ยว ​ กับ ​ ผล ​ ข้าง ​ เคียง ​ ที่ ​ อาจ ​ จะ ​ เกิด ​ ได้ .

(src)="49"> Лекарите и клиниките по семейно планиране са подготвени да дадат съвет относно средствата за контрол върху раждаемостта и да помогнат на семейните партньори да изберат този метод , който отговаря на техните нужди .
(trg)="50"> แพทย์ ​ และ ​ คลินิก ​ วาง ​ แผน ​ ครอบครัว ​ พร้อม ​ จะ ​ ให้ ​ คำ ​ แนะ ​ นำ ​ เรื่อง ​ วิธี ​ คุม ​ กำเนิด ​ และ ​ ช่วย ​ คู่ ​ สมรส ​ ให้ ​ เลือก ​ วิธี ​ ซึ่ง ​ เหมาะ ​ กับ ​ ความ ​ จำเป็น ​ ของ ​ ตน ​ อย่าง ​ ดี ​ ที่ ​ สุด .

(src)="50"> Решението да имат много или малко деца , или изобщо да нямат деца е лично решение за всяко семейство .
(trg)="51"> การ ​ ตัดสิน ​ ของ ​ คู่ ​ สมรส ​ ว่า ​ จะ ​ มี ​ ลูก ​ มาก , ลูก ​ น้อย , หรือ ​ ไม่ ​ มี ​ ลูก ​ เลย ​ นั้น ​ เป็น ​ เรื่อง ​ ส่วน ​ ตัว .

(src)="51"> То е важно решение с дълготрайни последствия .
(trg)="52"> ทั้ง ​ ยัง ​ เป็น ​ การ ​ ตัดสิน ​ ใจ ​ ที่ ​ สำคัญ ​ พร้อม ​ ด้วย ​ ผล ​ สืบ ​ เนื่อง ​ อัน ​ กว้าง ​ ไกล .

(src)="52"> Семейните партньори ще постъпят разумно , ако преценят въпроса внимателно и молитвено .
(trg)="53"> นับ ​ ว่า ​ สุขุม ​ ที่ ​ คู่ ​ สมรส ​ จะ ​ ไตร่ตรอง ​ เรื่อง ​ นี้ ​ อย่าง ​ รอบคอบ ​ และ ​ ด้วย ​ คำ ​ อธิษฐาน .

(src)="53"> [ Блок на страници 16 — 17 ]
(trg)="54"> [ กรอบ ​ หน้า 8 , 9 ]

(src)="54"> Разпространени методи за контрол на раждаемостта
(trg)="55"> วิธี ​ คุม ​ กำเนิด ​ ที่ ​ นิยม ​ ใช้ ​ กัน

(src)="55"> Стерилизация
(trg)="56"> การ ​ ทำ ​ หมัน

(src)="56"> При мъжете : Несложна хирургическа процедура , при която се прави малък разрез в скротума , и тръбичките , които пренасят спермата , биват прекъснати .
(trg)="57"> ใน ​ ผู้ ​ ชาย : การ ​ ผ่าตัด ​ ง่าย ๆ เป็น ​ รอย ​ เล็ก ๆ บริเวณ ​ ถุง ​ อัณฑะ ​ และ ​ ตัด ​ ท่อ ​ นำ ​ เชื้อ ​ อสุจิ .

(src)="57"> При жените : Хирургическа процедура , при която фалопиевите тръби се връзват или прерязват , за да се попречи на яйцеклетката да премине в матката .
(trg)="58"> ใน ​ ผู้ ​ หญิง : การ ​ ผ่าตัด ​ เพื่อ ​ ผูก ​ หรือ ​ ตัด ​ ท่อ ​ ปีก ​ มดลูก ​ เพื่อ ​ ป้องกัน ​ มิ ​ ให้ ​ ไข่ ​ เคลื่อน ​ สู่ ​ มดลูก .

(src)="58"> Предимства : От всички методи за контрол на раждаемостта стерилизацията е най – резултатна .
(trg)="59"> ข้อ ​ ดี : จาก ​ วิธี ​ คุม ​ กำเนิด ​ ทั้ง ​ หมด ​ การ ​ ทำ ​ หมัน ​ เป็น ​ วิธี ​ ได้ ​ ผล ​ ดี ​ ที่ ​ สุด .

(src)="59"> Недостатъци : Може да бъде необратима .
(trg)="60"> ข้อ ​ เสีย : อาจ ​ จะ ​ เป็น ​ หมัน ​ อย่าง ​ ถาวร .

(src)="60"> Както при мъжете , така и при жените плодовитостта е била възстановявана чрез операция , но това не може да бъде гарантирано .
(trg)="61"> ทั้ง ​ ผู้ ​ ชาย ​ และ ​ ผู้ ​ หญิง การ ​ ผ่าตัด ​ เคย ​ ช่วย ​ ให้ ​ มี ​ บุตร ​ ได้ ​ อีก แต่ ​ รับ ประกัน ​ ไม่ ​ ได้ .

(src)="61"> *
(trg)="62"> *

(src)="62"> Противозачатъчни хапчета
(trg)="63"> ยา ​ คุม ​ กำเนิด

(src)="63"> Едно от тях е минихапчето само с прогестин .
(trg)="64"> รวม ​ ถึง ​ ยา ​ เม็ด ​ เล็ก ๆ ที่ ​ มี ​ เฉพาะ ​ โปร เจ สติ น .

(src)="64"> Те влияят върху нормалното хормонално равнище у жената , така че да попречат на яйцеклетката да узрее и да бъде отделена .
(trg)="65"> ยา ​ เหล่า ​ นี้ ​ จะ ​ เข้า ​ ไป ​ แทรกแซง ​ ระบบ ​ ฮอร์โมน ​ ปกติ ​ ของ ​ ผู้ ​ หญิง ​ เพื่อ ​ ป้องกัน ​ มิ ​ ให้ ​ ไข่ ​ สุก ​ และ ​ ร่วง ​ สู่ ​ ท่อ ​ รังไข่ .

(src)="65"> *
(trg)="66"> *

(src)="66"> Предимства : Много резултатно при предпазването от бременност .
(trg)="67"> ข้อ ​ ดี : มี ​ ประสิทธิภาพ ​ สูง ​ ใน ​ การ ​ ป้องกัน ​ การ ​ ตั้ง ​ ครรภ์ .

(src)="67"> Недостатъци : Има някои физиологични странични въздействия , но те са по – слаби при здрави непушачки под 40 години .
(trg)="68"> ข้อ ​ เสีย : อาจ ​ มี ​ ผล ​ ข้าง ​ เคียง ​ ทาง ​ กาย แต่ ​ มี ​ น้อย ​ กว่า ​ สำหรับ ​ ผู้ ​ มี ​ สุขภาพ ​ ดี , ไม่ ​ สูบ ​ บุหรี่ วัย ​ ต่ำ ​ กว่า 40 ปี .

(src)="68"> Диафрагма и спермицид
(trg)="69"> ได อะแฟ รม ​ และ ​ สาร ​ ฆ่า ​ เชื้อ ​ อสุจิ

(src)="69"> Диафрагмата е куполообразна гумена чашка , опъната върху еластична рамка .
(trg)="70"> ได อะแฟ รม ​ คือ ​ ถ้วย ​ ยาง ​ รูป ​ คล้าย ​ โดม ซึ่ง ​ ยืด ​ ขึง ​ บน ​ ขอบ ​ โค้ง ​ งอ ​ ได้ .

(src)="70"> След намазването на чашката с убиващо спермата желе или крем ( спермицид ) , тя се поставя във влагалището около маточната шийка .
(trg)="71"> หลัง ​ จาก ​ ทา ​ ครีม ​ หรือ ​ เยล ลี ​ ฆ่า ​ เชื้อ ​ อสุจิ ​ ลง ​ ใน ​ ถ้วย ​ แล้ว สอด ​ ถ้วย ​ เข้า ​ ใน ​ ช่อง ​ คลอด ​ เพื่อ ​ เข้า ​ กระชับ ​ พอ ​ ดี ​ กับ ​ คอ ​ มดลูก .

(src)="71"> Предимства : Сигурен , доста надежден метод за контрол на раждаемостта , когато се прилага правилно .
(trg)="72"> ข้อ ​ ดี : เป็น ​ วิธี ​ คุม ​ กำเนิด ​ ที่ ​ ไม่ ​ มี ​ อันตราย ค่อน ข้าง ​ จะ ​ วางใจ ​ ได้ ​ เมื่อ ​ ใช้ ​ อย่าง ​ ถูก ​ วิธี .

(src)="72"> Недостатъци : Трябва да се прилага всеки път , когато брачните партньори имат сексуално сношение .
(trg)="73"> ข้อ ​ เสีย : ต้อง ​ ใช้ ​ ทุก ​ ครั้ง ​ ที่ ​ มี ​ เพศ ​ สัมพันธ์ .

(src)="73"> За да се постави добре , е необходимо умение , трябва да бъде поставена преди сношението и да остане на място шест – осем часа след това .
(trg)="74"> ต้อง ​ อาศัย ​ ความ ​ ชำนาญ ​ เพื่อ ​ สอด ​ เข้า ​ ที่ ​ อย่าง ​ ถูก ​ ต้อง ​ และ ​ ควร ​ จะ ​ สอด ​ เข้า ​ ไป ​ ก่อน ​ มี ​ เพศ ​ สัมพันธ์ ​ และ ​ ปล่อย ​ ไว้ ​ หก ​ ถึง ​ แปด ​ ชั่วโมง ​ หลัง ​ จาก ​ นั้น .

(src)="74"> Цервикална шапчица
(trg)="75"> หมวก ​ หุ้ม ​ คอ ​ มดลูก

(src)="75"> Пластмасова или гумена чашка , която е по – малка от диафрагмата .
(trg)="76"> อุปกรณ์ ​ รูป ​ ถ้วย ​ ทำ ​ ด้วย ​ ยาง ​ หรือ ​ พลาสติก มี ​ ขนาด ​ เล็ก ​ กว่า ​ ได อะแฟ รม .

(src)="76"> Подобно на диафрагмата , тя се поставя върху шийката на матката , но е по – стегната и при нея е необходимо по – малко желе или крем .
(trg)="77"> คล้าย ​ กับ ​ ได อะแฟ รม สอด ​ เข้า ​ ไป ​ หุ้ม ​ คอ ​ มดลูก แต่ ​ จะ ​ ปิด ​ ได้ ​ สนิท ​ ยิ่ง ​ กว่า ​ และ ​ ใช้ ​ ครีม ​ หรือ ​ เยล ลี ​ ฆ่า ​ เชื้อ ​ อสุจิ ​ น้อย ​ กว่า .

(src)="77"> Предимства : Може да се сравни с диафрагмата по ефикасност и може да остане на място 48 часа .
(trg)="78"> ข้อ ​ ดี : ถ้วย ​ นี้ ​ ได้ ​ ผล ​ ดี ​ เทียบ เท่า ​ ได อะแฟ รม และ ​ อยู่ ​ ได้ ​ ใน ​ ที่ ๆ สอด ​ ไว้ ​ นาน ​ ถึง 48 ชั่วโมง .

(src)="78"> При повторно сношение не е необходимо ново използуване на спермицид .
(trg)="79"> ไม่ ​ ต้อง ​ ใช้ ​ ยา ​ ฆ่า ​ เชื้อ ​ อสุจิ ​ อีก ​ หาก ​ มี ​ เพศ ​ สัมพันธ์ ​ ซ้ำ .

(src)="79"> Недостатъци : По – трудна е за поставяне от диафрагмата и точното поставяне върху шийката на матката трябва да бъде проверявано преди и след всяко полово сношение .
(trg)="80"> ข้อ ​ เสีย : สอด ​ เข้า ​ ยาก ​ กว่า ​ ได อะแฟ รม การ ​ แนบ ​ หุ้ม ​ คอ ​ มดลูก ​ ควร ​ ตรวจ ​ ดู ​ ทั้ง ​ ก่อน ​ และ ​ หลัง ​ เพศ ​ สัมพันธ์ ​ แต่ ​ ละ ​ ครั้ง .

(src)="80"> Съществува риск от маточни или цервикални възпаления .
(trg)="81"> อาจ ​ เสี่ยง ​ ต่อ ​ การ ​ ติด ​ เชื้อ ​ ที่ ​ มดลูก ​ หรือ ​ ปาก ​ มดลูก .

(src)="81"> Шапчицата може да бъде прилагана само от жени с нормална цервикална намазка .
(trg)="82"> ใช้ ​ ได้ ​ เฉพาะ ​ สำหรับ ​ ผู้ ​ หญิง ​ ที่ ​ ผ่าน ​ การ ​ ทดสอบ ​ หา ​ เซลล์ ​ มะเร็ง ​ ของ ​ มดลูก ​ และ ​ มี ​ ผล ​ ออก ​ มา ​ เป็น ​ ปกติ .

(src)="82"> Гъбичка
(trg)="83"> ฟองน้ำ

(src)="83"> Съдържаща спермицид полиуретанова гъбичка , която се поставя във влагалището , за да покрие маточната шийка , като така образува механична и химична преграда за спермата .
(trg)="84"> ฟองน้ำ ​ โพ ลี ยู ริ เทน ​ ชุบ ​ สาร ​ ฆ่า ​ เชื้อ ​ อสุจิ ​ ใช้ ​ สอด ​ เข้า ​ ใน ​ ช่อง ​ คลอด ​ เพื่อ ​ ปิด ​ คอ ​ มดลูก ฉะนั้น จึง ​ เป็น ​ สิ่ง ​ กีด ​ ขวาง ​ ทั้ง ​ ทาง ​ กายภาพ ​ และ ​ ทาง ​ เคมี ​ ต่อ ​ เชื้อ ​ อสุจิ .

(src)="84"> Изхвърля се след употреба .
(trg)="85"> ใช้ ​ แล้ว ​ ทิ้ง .

(src)="85"> Предимства : Гъбичката може да остане на място до 24 часа и е ефикасна , ако сношението се повтори през това време .
(trg)="86"> ข้อ ​ ดี : ฟองน้ำ ​ นี้ ​ สามารถ ​ ปล่อย ​ ทิ้ง ​ ไว้ ​ ใน ​ ช่อง ​ คลอด ​ ได้ ​ นาน ​ ถึง 24 ชั่วโมง และ ​ มี ​ ประสิทธิภาพ ​ หาก ​ มี ​ เพศ ​ สัมพันธ์ ​ ซ้ำ ​ อีก ​ ใน ​ ช่วง ​ เวลา ​ นั้น .

(src)="86"> Недостатъци : Има сведения за някои алергични реакции и за няколко случая на синдром на токсичния шок .
(trg)="87"> ข้อ ​ เสีย : อาจ ​ มี ​ อาการ ​ แพ้ และ ​ น้อย ​ ราย ​ ที่ ​ มี ​ รายงาน ​ ว่า ​ เกิด ​ อาการ ​ ช็อก ​ เนื่อง ​ จาก ​ เป็น ​ พิษ .

(src)="87"> Вътрематочна спирала
(trg)="88"> อุปกรณ์ ​ สอด ​ เข้า ​ ไป ​ ใน ​ มดลูก

(src)="88"> Наричана още вътрематочно средство , пръстен , примка , тази метална или пластмасова спирала се поставя в матката .
(trg)="89"> เรียก ​ อีก ​ อย่าง ​ หนึ่ง ​ ว่า ​ ห่วง ​ คุม ​ กำเนิด ทำ ​ ด้วย ​ โลหะ ​ หรือ ​ พลาสติก ​ ใส่ ​ ไว้ ​ ใน ​ มดลูก .

(src)="89"> Макар че не е сигурно как точно действува , лекарите смятат , че тя предпазва от забременяване по няколко начина .
(trg)="90"> แม้ ​ ยัง ​ ไม่ ​ รู้ ​ แน่ชัด ​ ว่า ​ มัน ​ ทำ ​ งาน ​ อย่าง ​ ไร แต่ ​ แพทย์ ​ ก็ ​ เชื่อ ​ ว่า ​ มัน ​ ป้องกัน ​ การ ​ ตั้ง ​ ครรภ์ ​ ใน ​ หลาย ​ แนว ​ ทาง .

(src)="90"> Един от тях вероятно е възпрепятствуването на оплодената вече яйцеклетка да се закрепи за стената на матката .
(trg)="91"> วิธี ​ หนึ่ง ​ อาจ ​ เป็น ​ โดย ​ ป้องกัน ​ มิ ​ ให้ ​ ไข่ ​ ที่ ​ ผสม ​ แล้ว ​ เกาะ ​ ติด ​ ผนัง ​ มดลูก .

(src)="91"> Предимства : Надеждно средство за контрол на раждаемостта .
(trg)="92"> ข้อ ​ ดี : เป็น ​ วิธี ​ วางใจ ​ ได้ ​ ใน ​ การ ​ คุม ​ กำเนิด .

(src)="92"> Недостатъци : Понякога води до кървене или болка , и понякога може да предизвика аборт при своето действие .
(trg)="93"> ข้อ ​ เสีย : บาง ​ ครั้ง ​ มี ​ เลือด ​ ออก ​ หรือ ​ เจ็บ และ ​ บาง ​ ครั้ง ​ ลักษณะ ​ การ ​ ทำ ​ งาน ​ ของ ​ มัน ​ เสมือน ​ การ ​ ทำ ​ แท้ง .

(src)="93"> *
(trg)="94"> *

(src)="94"> Презервативи
(trg)="95"> ถุง ​ ยาง ​ อนามัย

(src)="95"> Предпазител , който покрива пениса , за да попречи на семенната течност да попадне във влагалището .
(trg)="96"> ปลอก ​ สวม ​ อวัยวะ ​ เพศ ​ ชาย ​ เพื่อ ​ ป้องกัน ​ มิ ​ ให้ ​ น้ำ ​ อสุจิ ​ เข้า ​ สู่ ​ ช่อง ​ คลอด .

(src)="96"> Предимства : Сигурно , ефикасно средство за контрол върху раждаемостта .
(trg)="97"> ข้อ ​ ดี : เป็น ​ วิธี ​ คุม ​ กำเนิด ​ ที่ ​ ไม่ ​ มี ​ อันตราย ได้ ​ ผล ​ ดี .

(src)="97"> Намалява вероятността от заразяване с предавани по полов път заболявания , включително и СПИН .
(trg)="98"> ลด ​ โอกาส ​ ของ ​ การ ​ ติด ​ เชื้อ ​ ที่ ​ ติด ​ ต่อ ​ กัน ​ ทาง ​ เพศ ​ สัมพันธ์ รวม ​ ทั้ง ​ โรค ​ เอดส์ .

(src)="98"> Недостатъци : Не се харесва на някои хора , защото за поставянето му е необходимо прекъсване на половия акт .
(trg)="99"> ข้อ ​ เสีย : บาง ​ คน ​ ไม่ ​ ชอบ เพราะ ​ การ ​ ใช้ ​ ขัด ​ จังหวะ ​ การ ​ มี ​ เพศ ​ สัมพันธ์ .

(src)="99"> Оттегляне
(trg)="100"> การ ​ ถอน ​ ออก

(src)="100"> Оттегляне на пениса от влагалището точно преди еякулацията .
(trg)="101"> การ ​ ถอน ​ อวัยวะ ​ เพศ ​ ชาย ​ ออก ​ จาก ​ ช่อง ​ คลอด ​ ก่อน ​ จะ ​ หลั่ง ​ น้ำ ​ อสุจิ .