# bg/102013000.xml.gz
# tdt/102013000.xml.gz


(src)="1"> Съдържание
(trg)="1"> Lista

(src)="2"> © 2013 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania .
(trg)="2"> Janeiru 2013

(src)="3"> Всички права запазени .
(trg)="3"> © 2013 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania .

(src)="4"> 3 Поглед към света
(trg)="6"> 3 Notísias Husi rai Oioin

(src)="5"> 4 За семейството
(trg)="7"> 4 Ajuda ba Família

(src)="6"> Как да общуваш с подрастващото си дете ?
(trg)="8"> Oinsá atu koʼalia hamutuk ho Ita - nia oan joven

(src)="7"> 6 Интервю
(trg)="9"> 6 Entrevista

(src)="8"> Биохимичка обяснява вярванията си
(trg)="10"> Ema neʼebé estuda kona - ba biokímika esplika ninia fiar

(src)="9"> 12 Страни и народи
(trg)="11"> 12 Nasaun no Povu

(src)="10"> На гости в Камерун
(trg)="12"> Vizita ba rai - Kamaroins

(src)="11"> 14 Гледната точка на Библията
(trg)="13"> 14 Bíblia nia Hanorin

(src)="12"> Раят
(trg)="14"> Paraízu

(src)="13"> 16 Замисъл или случайност ?
(trg)="15"> 16 Maromak Mak Kria ka Lae ?

(src)="14"> Навигационната система на крайбрежния бекас
(trg)="16"> Manu fuselu nia sistema navegasaun

(src)="15"> ПОВЕЧЕ ОНЛАЙН НА
(trg)="17"> INFORMASAUN LIUTÁN

(src)="16"> www.jw.org
(trg)="18"> iha www.jw.org / tdt

(src)="17"> МЛАДЕЖИ
(trg)="19"> HALAʼO MORIS NEʼEBÉ KONTENTE NUʼUDAR FAMÍLIA

(src)="18"> ВЪПРОСИ НА МЛАДИТЕ ХОРА :
(trg)="20"> Xave atu iha moris família nian neʼebé kontente mak halo tuir Bíblia nia matadalan sira .

(src)="19"> Как да се справя със сексуалния тормоз ?
(trg)="21"> Bíblia nia matadalan sira bele ajuda duni ema ida - idak iha família laran atu hasoru susar naran deʼit .

(src)="20"> Корета споделя : „ Когато бях в основното училище , момчетата заставаха зад гърба ми и ми дърпаха сутиена , като правеха унизителни коментари от рода на колко по – добре ще се чувствам , ако спя с тях . “
(trg)="22"> KUANDU EMA NEʼEBÉ ITA HADOMI MATE

(src)="21"> Какво би направил ти в подобна ситуация ?
(trg)="23"> Tuir Ita - nia hanoin , loron ida ita sei la lakon ona ema ne’ebé ita hadomi tan mate ka lae ?

(src)="22"> Ако знаеш как да реагираш , е по – вероятно да се справиш със сексуалния тормоз .
(trg)="24"> Broxura ne’e fó sai Bíblia nia promete katak lakleur tan loron ne’e sei mai duni .
(trg)="25"> No promete ne’e fó kmaan tiha ona ba ema rihun ba rihun .
(trg)="26"> Vol .

(src)="23"> ДЕЦА
(trg)="27"> 94 , No .

(src)="24"> ЗАДАЧА С РИСУНКИ
(trg)="28"> 1 / Quarterly / TETUM

(src)="26"> Изпълни задачата с децата си .
(trg)="29"> Kada fulan halo livru hamutuk : 43.524.000 iha língua 98

# bg/102013001.xml.gz
# tdt/102013001.xml.gz


(src)="1"> След инцидент на нефтена платформа през април 2010 г . в продължение на почти три месеца се изливаха огромни количества петрол и газ в океана .
(trg)="3"> Iha fulan - Abríl tinan 2010 , depois asidente mosu iha tasi laran iha fatin neʼebé ema keʼe mina , mina barak tebes nakfakar iha tasi ba fulan tolu nia laran .

(src)="3"> Те предполагат , че са били усвоени от бактерии , които разграждат метана .
(trg)="4"> Grupu ida neʼebé peskiza kona - ba neʼe haree katak iha fulan rua ho balu nia laran , mina neʼebé nakfakar iha tasi laran , neineik - neineik sai lakon .

(src)="4"> Но някои специалисти са на друго мнение .
(trg)="5"> Sira dehan katak iha baktéria balu neʼebé halakon mina neʼebé nakfakar .

(src)="5"> Според тях голямо количество от нефта се е утаило на дъното на океана .
(trg)="6"> Maski nuneʼe , ema matenek balu ladún fiar kona - ba ida - neʼe .
(trg)="7"> Sira fiar katak mina mout deʼit ba tasi nia okos liu .
(trg)="8"> Rai - Rúsia

(src)="6"> Според едно проучване 59 % от руснаците на възраст между 18 и 35 години смятат , че „ за да имаш успех в живота , понякога трябва да пренебрегваш моралните си принципи “ , се казва във вестник „ Росийская газета “ .
(trg)="9"> Tuir relatóriu ida , porsentu 59 husi ema Rúsia neʼebé tinan 18 toʼo 35 fiar katak “ atu hetan moris neʼebé susesu , dala ruma ita presiza kontra ita rasik nia morál no buat loos neʼebé ita hatene ona ” . — Jornál ho naran Rossiiskaya Gazeta .

(src)="7"> Някои от най – старите открити царевични кочани навеждат на мисълта , че преди около 3000 години жителите на северната част на Перу са правели пуканки и царевично брашно .
(trg)="10"> Rai - Perú
(trg)="11"> Batar - fulin balu neʼebé tuan tebes neʼebé ema hetan ( hanesan hatudu iha foto iha leten ) , hatudu katak ema sira neʼebé hela iha parte norte husi rai - Perú halo batar - uut no sona batar - funan husi tinan 3.000 liubá .

(src)="8"> Лучо Соравито де Франчески , католическият епископ на Адриа Ровиго , смята , че религиозното послание трябва да стигне „ до всеки поотделно “ в дома му .
(trg)="12"> Rai - Itália
(trg)="13"> Igreja Katólika nia amu - bispu Lucio Soravito De Franceschi , iha fatin naran Adria - Rovigo , fiar katak relijiaun nia mensajen tenke “ hatoʼo ba ema ida - idak ” iha sira - nia hela - fatin .

(src)="9"> Епископът казва : „ Трябва да се грижим за паството не като бием камбаните в църквата , а като звъним на вратите на хората . “
(trg)="14"> Nia hatete : “ Ita tenke haklaken ita - nia fiar laʼós iha igreja deʼit , maibé mós iha ema ida - idak nia uma rasik . ”
(trg)="15"> Rai - Áfrika Súl

(src)="10"> Цената на черно на рог от носорог , използван за медицински цели , се е увеличила до 65 000 долара за килограм .
(trg)="16"> Kuandu ema faʼan ilegál animál rinoseronte ( binatang badak ) nia dikur , neʼe folin aas tebes .
(trg)="17"> Kilograma ida iha folin dolar U.S .

(src)="11"> През 2011 г . само в Южна Африка бракониери са убили 448 носорози .
(trg)="18"> 65.000 .
(trg)="19"> Iha tinan 2011 , iha rai - Áfrika súl deʼit , ema oho rinoseronte hamutuk 448 .

(src)="12"> В търсене на ценната стока крадци са прониквали в музеи и аукционни къщи в Европа .
(trg)="20"> Gang naʼok - teen sira tama iha museum sira no fatin atu faʼan sasán lelang iha rai - Europa atu naʼok rinoseronte nia dikur .

(src)="13"> Застрашени са дори носорозите в европейските зоопаркове .
(trg)="21"> Ema mós hanoin katak rinoseronte sira neʼebé iha zou iha rai - Europa , karik sira mós iha perigu laran .
(trg)="22"> [ Dezeñu iha pájina 3 ]

# bg/102013002.xml.gz
# tdt/102013002.xml.gz


(src)="1"> ЗА СЕМЕЙСТВОТО | ВЪЗПИТАВАНЕ НА ДЕЦАТА
(trg)="1"> AJUDA BA FAMÍLIA | HABOOT OAN
(trg)="2"> Oinsá atu koʼalia hamutuk ho Ita - nia oan joven

(src)="2"> Когато е било малко , детето ти е говорело за всичко с тебе .
(trg)="3"> TANSÁ MAK SUSAR ?
(trg)="4"> Kuandu Ita - nia oan sei kiʼik , nia koʼalia ba Ita kona - ba buat hotu .

(src)="3"> Но сега , когато е в пубертета , вече не споделя нищо .
(trg)="5"> Maibé , kuandu nia sai joven ona , nia la koʼalia tan ba Ita .

(src)="4"> В случай че се опиташ да започнеш разговор , то или отговаря едносрично , или започва разгорещено да спори .
(trg)="6"> No kuandu Ita koko atu koʼalia ho nia , nia hatudu katak nia la gosta atu koʼalia ho Ita ka nia hakarak haksesuk malu deʼit ho Ita .

(src)="5"> Ти обаче можеш да се научиш да разговаряш с подрастващото си дете .
(trg)="7"> Maibé Ita bele duni koʼalia ho Ita - nia oan joven .
(trg)="8"> Oinsá ?

(src)="6"> Но първо обърни внимание на две причини , които може да пораждат проблема .
(trg)="9"> Ulukliu , mai ita haree razaun rua tansá mak susar ba Ita atu koʼalia hamutuk ho Ita - nia oan joven .

(src)="7"> Желанието за независимост .
(trg)="10"> TANSÁ MAK SUSAR NEʼE MOSU ?
(trg)="11"> Hakarak atu iha liberdade .

(src)="8"> За да стане отговорна личност , детето ти трябва постепенно да се научи да се справя с трудностите в живота .
(trg)="12"> Ita - nia oan joven sei sai ema boot neʼebé hatene kaer responsabilidade , no hatene oinsá atu hasoru susar neʼebé mosu iha ninia moris rasik .

(src)="9"> Разбира се , някои младежи искат повече свобода , отколкото им се полага .
(trg)="13"> Maibé ida - neʼe sei akontese neineik - neineik , laʼós derrepente deʼit .

(src)="10"> От друга страна , някои родители дават прекалено малко свобода на децата си .
(trg)="14"> Dala ruma , maski joven balu nia idade seidauk toʼo atu hetan liberdade barak , maibé sira hakarak ona hetan ida - neʼe .

(src)="11"> Напрежението , което възниква впоследствие , може да се отрази отрицателно както на родителите , така и на младежите .
(trg)="15"> Iha parte seluk , inan - aman balu ladún fó liberdade ba sira - nia oan maski sira - nia oan nia idade toʼo ona atu iha liberdade liután .
(trg)="16"> Ida - neʼe hamosu duni problema entre inan - aman no oan joven sira .

(src)="12"> Брад * , който е на 16 години , се оплаква : „ Родителите ми се опитват да контролират всичко в живота ми .
(trg)="17"> Joven ida ho tinan 16 , naran Jason * hatete : “ Haʼu - nia inan - aman koko atu kontrola buat hotu iha haʼu - nia moris .

(src)="13"> Ако не ми дадат повече свобода , преди да навърша 18 , ще се изнеса ! “
(trg)="18"> Se sira la fó liberdade liután ba haʼu kuandu haʼu tinan 18 , haʼu sei sai husi uma . ”

(src)="14"> Абстрактното мислене .
(trg)="19"> Matenek atu komprende situasaun .

(src)="15"> Обикновено за малките деца всичко е или черно , или бяло , докато много младежи разбират , че нещата в живота са по – сложни , тоест имат и сиви нюанси .
(trg)="20"> Baibain , labarik kiʼikoan sira hanoin deʼit kona - ba saida mak loos no saida mak sala .

(src)="16"> Това е важен аспект на абстрактното мислене и им помага да придобият добра преценка .
(trg)="21"> Hanoin toʼok kona - ba ezemplu neʼe .

(src)="17"> Помисли върху следния пример : За детето понятието „ справедливост “ изглежда просто — „ мама разчупи бисквитата и даде на мене едната половина , а на брат ми другата “ .
(trg)="22"> Kuandu amá fahe dose ba rua hodi fó ba ninia oan kiʼik naʼin - rua , fasil deʼit ba ninia oan sira atu komprende katak hahalok neʼe mak justisa , tanba sira naʼin - rua simu dose neʼebé fahe hanesan .

(src)="18"> В този случай справедливостта се свежда само до математическа формула .
(trg)="23"> Maibé joven sira - nia hanoin la hanesan neʼe , sira bele komprende ona kona - ba situasaun .

(src)="19"> Младежите обаче осъзнават , че това понятие включва повече .
(trg)="24"> No ida - neʼe importante tebes tanba sei ajuda joven sira atu haburas sira - nia kbiit atu hanoin .

(src)="20"> Все пак справедливостта не означава еднакво отношение към всички и еднаквото отношение към всички не винаги е справедливо .
(trg)="25"> Joven sira hatene katak atu halo buat neʼebé loos ka justisa , neʼe la dehan katak Ita sempre hatudu hahalok neʼebé hanesan ba ema hotu .

(src)="21"> Абстрактното мислене помага на подрастващото ти дете да разрешава сложни въпроси , но може също да го накара да оспорва мнението ти .
(trg)="26"> Sin , Ita - nia oan joven bele hanoin rasik kona - ba oinsá atu rezolve susar neʼebé nia hasoru , maibé problema mak nia mós bele haburas hanoin neʼebé la hanesan ho Ita - nian .

(src)="22"> Опитвай се да водиш непринуден разговор .
(trg)="27"> SAIDA MAK ITA BELE HALO ?
(trg)="28"> Koʼalia halimar ho Ita - nia oan .

(src)="23"> Възползвай се от моментите в спокойна обстановка .
(trg)="29"> Buka tempu atu koʼalia halimar ho Ita - nia oan .

(src)="24"> Например някои родители са забелязали , че децата им са по – склонни да споделят с тях , докато вършат домакински задачи или докато пътуват с колата , тъй като тогава не се налага да говорят лице в лице .
(trg)="30"> Porezemplu , inan - aman balu haree katak kuandu sira koko atu koʼalia ba sira - nia oan joven ho oin ba oin , sira - nia oan lakohi koʼalia nakloke .

(src)="25"> ( Библейски принцип : Второзаконие 6 : 6 , 7 )
(trg)="31"> Maibé kuandu sira halo serbisu ka laʼo hamutuk , tempu hanesan neʼe mak sira - nia oan joven bele koʼalia nakloke . — Matadalan husi Bíblia : Deuteronômio ( Ulangan ) 6 : 6 , 7 .

(src)="26"> Бъди кратък .
(trg)="32"> Lalika koʼalia barak .

(src)="27"> Не е нужно да водиш дълги спорове , за да наложиш мнението си .
(trg)="33"> Kuandu Ita ho Ita - nia oan joven iha hanoin neʼebé la hanesan , Ita lalika haksesuk malu ho nia hodi buka atu manán deʼit .

(src)="28"> Вместо това кажи какво имаш предвид и спри дотам .
(trg)="34"> Duké halo nuneʼe , diʼak liu atu Ita koʼalia sai buat neʼebé Ita hakarak no tuirmai la koʼalia barak tan .

(src)="30"> Когато остане само , то може да разсъждава над думите ти .
(trg)="35"> Maski Ita hanoin Ita - nia oan joven la rona ba buat neʼebé Ita koʼalia , maibé ikusmai nia sei hanoin no komprende buat neʼebé Ita hatete ba nia .

(src)="31"> ( Библейски принцип : Притчи 1 : 1 – 4 )
(trg)="36"> Tan neʼe , diʼak liu atu la koʼalia barak hodi bele fó oportunidade ba Ita - nia oan joven atu hanoin kona - ba buat neʼebé Ita hatete ba nia . — Matadalan husi Bíblia : Provérbios ( Amsal ) 1 : 1 - 4 .
(trg)="37"> Rona no prontu atu troka hanoin .

(src)="32"> Слушай и проявявай добра преценка .
(trg)="38"> Kuandu Ita - nia oan joven fó sai ninia hanoin , rona didiʼak no la koko atu hapara nia koʼalia .

(src)="33"> За да разбереш напълно проблема , изслушвай внимателно детето си , без да го прекъсваш .
(trg)="39"> Hodi nuneʼe Ita bele hatene ho klaru kona - ba ninia problema .

(src)="34"> Когато отговаряш , проявявай добра преценка .
(trg)="40"> No mós , koko atu la sai toos demais .

(src)="35"> Ако прекалено стриктно се придържаш към правилата , детето ще си търси „ вратички “ в тях .
(trg)="41"> Se Ita toos demais kona - ba Ita - nia lei sira , Ita - nia oan joven sei koko atu buka dalan atu la halo tuir lei sira - neʼe subasubar .

(src)="36"> В книгата „ Поддържай добри взаимоотношения с подрастващото си дете “ се казва : „ В тези случаи децата водят двойствен живот — казват на родителите си онова , което искат да чуят , а зад гърба им правят каквото си искат . “
(trg)="42"> No kuandu Ita - nia oan halo ida - neʼe , neʼe hanesan nia halaʼo ninia moris ho oin - rua .

(src)="37"> ( Библейски принцип : Филипяни 4 : 5 )
(trg)="43"> Livru ida ( Staying Connected to Your Teenager ) hatete : ‘ Kuandu labarik halo ida - neʼe , sira sei finje halo tuir sira - nia inan - aman , maibé kuandu inan - aman la haree , sira sei halo sira rasik nia hakarak deʼit . ’ — Matadalan husi Bíblia : Filipe 4 : 5 .

(src)="38"> Запазвай спокойствие .
(trg)="44"> Kalma nafatin .

(src)="39"> Кери , която е на юношеска възраст , споделя : „ Когато с майка ми не сме на едно мнение , тя се засяга от всяка моя дума , което много ме ядосва и разговорът прераства в спор . “
(trg)="45"> Joven feto ida naran Kari hatete : “ Kuandu haʼu no haʼu - nia amá haksesuk malu , amá sai hirus ho buat hotu neʼebé haʼu koʼalia .

(src)="40"> Недей да отговаряш прибързано , а покажи с думите си , че разбираш как се чувства детето ти .
(trg)="46"> Ida - neʼe halo haʼu laran - kanek , no ami komesa istori malu . ”

(src)="41"> Например , вместо да кажеш „ Няма за какво да се тревожиш “ , кажи „ Разбирам какво те притеснява “ .
(trg)="47"> Entaun , duké sai hirus kedas , diʼak liu atu dehan buat ruma neʼebé hatudu katak Ita komprende Ita - nia oan joven nia sentimentu .

(src)="42"> ( Библейски принцип : Притчи 10 : 19 )
(trg)="48"> Porezemplu , duké dehan : “ Neʼe laʼós problema boot ” , diʼak liu dehan : “ Haʼu komprende tansá ó sente hanesan neʼe . ” — Matadalan husi Bíblia : Provérbios 10 : 19 .

(src)="43"> Стреми се да напътстваш , а не да нареждаш .
(trg)="49"> Labele fó - hatene buat neʼebé oan tenke halo , maibé fó matadalan .

(src)="45"> Затова , когато детето ти е изправено пред някакъв проблем , не прави „ упражненията “ вместо него .
(trg)="50"> Bele kompara Ita - nia oan joven nia matenek atu komprende situasaun hanesan isin neʼebé presiza hetan treinu hodi sai forte .

(src)="46"> Когато обсъждате въпроса , му позволи да даде предложения .
(trg)="51"> Diʼak atu la rezolve kedas kuandu Ita - nia oan hasoru problema ruma , maibé uza oportunidade neʼe atu fó treinu ba nia .

(src)="47"> След като обсъдите някои варианти , може да кажеш : „ Това са само някои от възможностите .
(trg)="52"> Depois koʼalia hamutuk kona - ba problema neʼe no buat neʼebé Ita - nia oan bele halo atu rezolve ida - neʼe , Ita bele dehan ba nia : “ Neʼe buat balu deʼit neʼebé ó bele halo .

(src)="48"> Обмисли ги за ден – два и после ми кажи коя от тях предпочиташ и защо . “
(src)="49"> ( Библейски принцип : Евреи 5 : 14 )
(trg)="53"> Ó bele hanoin kona - ba buat hirak - neʼe ba loron ida ka rua nia laran , depois neʼe ita sei koʼalia hamutuk fali no fó - hatene ba haʼu kona - ba ó - nia desizaun no tansá mak ó hakarak hili ida - neʼe . ” — Matadalan husi Bíblia : Ebreu 5 : 14 .
(trg)="54"> [ Nota – rodapé ]

(src)="50"> Имената в статията са променени .
(trg)="55"> Naran sira iha informasaun neʼe laʼós naran neʼebé loos .
(trg)="56"> [ Box on page 5 ]

(src)="51"> „ Нека всеки човек бъде бърз да слуша , а бавен да говори и бавен да се гневи . “
(trg)="57"> MATADALAN SELUK TAN HUSI BÍBLIA
(trg)="58"> “ Lalais atu see tilun bá ; neineik atu koʼalia , neineik atu hirus . ” — Tiago 1 : 19 .
(trg)="59"> “ Resposta neʼebé mamar , hasees hirus . ” — Provérbios 15 : 1 .

(src)="52"> „ Мекият отговор укротява яростта . “
(trg)="60"> “ Keta halo imi - nia oan sira laran - susar .

(src)="53"> „ Не дразнете децата си , но ги възпитавайте с нежност чрез истинско християнско обучение и съвети . “
(trg)="61"> Maibé hanorin sira dixiplina no Naʼi nia doutrina loloos . ” — Efeso 6 : 4 .
(trg)="62"> [ Box on page 5 ]

(src)="54"> Искаш ли родителите ти да ти дават повече свобода ?
(trg)="63"> BA JOVEN SIRA
(trg)="64"> Ita hakarak Ita - nia inan - aman atu fó Ita liberdade liután ka lae ?

(src)="55"> Иска ли ти се те наистина да те разбират ?
(trg)="65"> Ita hakarak sira atu komprende Ita ho didiʼak ka lae ?

(src)="56"> Можеш да ги улесниш в това отношение .
(trg)="66"> Tuir loloos , Ita bele ajuda sira atu halo buat rua neʼe .

(src)="57"> Как ?
(trg)="67"> Oinsá ?

(src)="58"> Като им казваш какво се случва с тебе .
(trg)="68"> Hodi koʼalia nakloke ho sira kona - ba buat neʼebé akontese iha Ita - nia moris .