# bg/101993123.xml.gz
# sw/101993123.xml.gz


(src)="1"> Планиране на семейството — християнският възглед
(trg)="1"> Kupanga Uzazi — Maoni ya Kikristo

(src)="2"> СТО и четиридесетте страни , които участвуваха в първата Световна конференция по въпросите на населението , проведена през 1974 г . , решиха , че всяко семейство „ има основното право да решава свободно и отговорно относно броя на децата си , а също и разликата помежду им , и да има информацията , образованието и средствата да прави това “ .
(trg)="2"> KWENYE Mkutano wa kwanza wa Idadi ya Watu wa Ulimwengu , katika 1974 , mataifa 140 yaliyokutana yaliazimia kwamba waume na wake wote “ wana haki ya msingi ya kuamua kwa hiari na kwa kujali daraka idadi na kipindi cha kuachana kwa watoto wao na kupata habari , elimu , na njia za kufanya hivyo . ”

(src)="3"> Много хора смятат , че това решение е добро .
(trg)="3"> Wengi huliona azimio hilo kuwa jema .

(src)="4"> Вярно , Бог казал на Адам и Ева , а по – късно и на семейството на Ной , да ‘ се плодят и да се размножават ’ , но на християните не била дадена такава заповед .
(trg)="4"> Ni kweli , Mungu aliwaambia Adamu na Hawa , na baadaye familia ya Noa , ‘ wazae , waongezeke , waijaze nchi , ’ lakini Wakristo hawakupewa amri kama hiyo .

(src)="5"> Писанията нито насърчават християнските семейства да имат деца , нито им казват да нямат .
(trg)="5"> Maandiko hayatii moyo waume na wake Wakristo wawe na watoto wala hayawaambii wasiwe nao .

(src)="6"> Семейните партньори могат да решат сами дали да имат деца , или не , и ако планират да имат деца , колко и кога да имат .
(trg)="6"> Waume na wake waliofunga ndoa waweza kujiamulia wao wenyewe kama watakuwa na watoto au la na , wakipanga kuwa nao watakuwa na wangapi na watakuwa nao wakati gani .

(src)="7"> Дадена от Бога отговорност
(trg)="7"> Daraka la Kupewa na Mungu

(src)="8"> Но дали забеляза , че декларацията на Световната конференция по въпросите на населението казва , че семейните партньори трябва да решават „ отговорно относно броя на децата си , а също и разликата помежду им “ ?
(trg)="8"> Ingawa hivyo , je , uliona kwamba taarifa ya Mkutano wa Idadi ya Watu wa Ulimwengu ilisema kwamba waume na wake wapaswa kuamua “ kwa kujali daraka idadi na kipindi cha kuachana kwa watoto wao ” ?

(src)="9"> Този принцип за отговорността е в съгласие и с Библията .
(trg)="9"> Kanuni hiyo ya daraka yapatana pia na Biblia .

(src)="10"> Родителите християни съзнават , че макар и децата да са скъпоценен дар от Бога , заедно с този дар идва и значителна отговорност .
(trg)="10"> Wazazi Wakristo hutambua kwamba ingawa watoto ni zawadi yenye thamani kutoka kwa Mungu , daraka kubwa huja pamoja nayo .

(src)="11"> Първо , налице е отговорността за материалните грижи за децата .
(trg)="11"> Kwanza kabisa , kuna lile daraka la kutunza watoto kimwili .

(src)="12"> Библията казва : „ Наистина , ако някой не осигурява онези , които му принадлежат , и особено онези , които са членове на семейството му , той се е отрекъл от вярата и е по – лош от човек , който няма вяра . “ — 1 Тимотей 5 : 8 , NW .
(trg)="12"> Biblia husema hivi : “ Lakini mtu ye yote asiyewatunza walio wake , yaani , wale wa nyumbani mwake hasa , ameikana Imani , tena ni mbaya kuliko mtu asiyeamini . ” — 1 Timotheo 5 : 8 .

(src)="13"> Да осигуряваш семейството си означава нещо повече от това да слагаш храна на масата и да плащаш сметките , макар че често това само по себе си е сериозна работа .
(trg)="13"> Kuandalia familia ya mtu kunahusu mengi zaidi ya kutoa riziki na kulipa madeni , ingawa mara nyingi hiyo yenyewe ni kazi kubwa .

(src)="14"> При планирането на размера на своето семейство християните с чувство за отговорност вземат предвид и физическото благополучие на майката , както и нейното емоционално , умствено и духовно добруване .
(trg)="14"> Waume na wake Wakristo wenye kujali daraka , wanaopangia ukubwa wa washiriki wa familia yao , hufikiria masilahi ya kimwili pamoja na ya kihisiamoyo , kiakili na kiroho ya mama .

(src)="15"> Грижите за едно дете отнемат много време и когато бебетата се раждат едно след друго , майките често жертвуват не само своята почивка , отдих , лично развитие и участието в християнските дейности , но също така и своето физическо и духовно здраве .
(trg)="15"> Kutunza mtoto huchukua wakati mwingi , na watoto wanapofuatana mmoja baada ya mwingine , mara nyingi mama hawadhabihu tu pumziko , tafrija , usitawi wa kibinafsi , na ushiriki wao katika utendaji mbalimbali wa Kikristo bali pia afya yao ya kimwili na ya kiroho .

(src)="16"> Родителите християни с чувство за отговорност имат предвид също и потребностите на своите деца .
(trg)="16"> Wazazi Wakristo wenye kujali daraka hufikiria pia mahitaji ya watoto wao .

(src)="17"> В изданието The State of the World’s Population 1991 [ „ Състоянието на населението на света през 1991 г . “ ] се казва : „ Децата , родени едно след друго в големи семейства , трябва да се състезават с братята и сестрите си за храна , дрехи и родителско внимание .
(trg)="17"> The State of the World’s Population 1991 chasema hivi : “ Watoto ambao huzaliwa kwa kufuatana karibu - karibu katika familia kubwa hulazimika kushindana na ndugu na dada zao wapate chakula , mavazi na shauku ya wazazi wao .

(src)="18"> Освен това те са по – податливи на инфекции .
(trg)="18"> Pia huelekea zaidi kupatwa na maambukizo .

(src)="19"> Ако тези деца преживеят уязвимите години на детството , вероятно растежът им ще бъде потиснат и интелектуалното им развитие — накърнено .
(trg)="19"> Watoto hao wakiokoka ile miaka hatari ya utoto wao , ukuzi wao utaelekea zaidi kudumaa na usitawi wao wa kiakili kupungua .

(src)="20"> Перспективите на тези деца в живота като възрастни са силно ограничени . “
(trg)="20"> Matarajio ya watoto hao katika maisha ya mtu mzima hupungua sana . ”

(src)="21"> Това , разбира се , не е така във всички големи семейства , но е нещо , което партньорите християни трябва да имат предвид , когато планират броя на децата си .
(trg)="21"> Bila shaka , haiko hivyo kwa habari ya kila familia kubwa , lakini ni jambo ambalo waume na wake Wakristo wapaswa kufikiria wanapopanga idadi ya watoto watakaokuwa nao .

(src)="22"> Родителите християни са задължени да се грижат духовно за своите деца , както нарежда Библията : „ Вие , бащи , не дразнете децата си , но продължавайте да ги възпитавате с дисциплинирането и умственото ръководство на Йехова . “ — Ефесяни 6 : 4 , NW .
(trg)="22"> Wazazi Wakristo wana wajibu wa kutunza watoto wao kiroho , kama vile Biblia huamuru : “ Nanyi , akina baba , msiwachokoze watoto wenu ; bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana [ Yehova , NW ] . ” — Waefeso 6 : 4 .

(src)="24"> „ Заедно със съпругата ми обсъдихме въпроса за това колко деца ще имаме .
(trg)="23"> Emeka , Mkristo afundishaye sheria katika Naijeria , amefunga ndoa kwa mwaka mmoja naye hana haraka ya kuwa baba ya familia kubwa .

(src)="25"> Мислехме да имаме пет , но се спряхме на три .
(trg)="24"> “ Mke wangu nami tumezungumzia idadi ya watoto tutakaokuwa nao .

(src)="26"> По – късно стигнахме до извода , че две е по – добре .
(trg)="25"> Tulifikiria kuwa na watano lakini tukaamua kuwa na watatu .

(src)="27"> Трудно е да се възпитават деца в съгласие с библейските принципи .
(trg)="26"> Baadaye tulifikia mkataa kwamba wawili wangekuwa afadhali .

(src)="28"> Това е голяма отговорност . “
(trg)="27"> Ni vigumu kulea watoto kulingana na kanuni za Biblia .

(src)="29"> Някои християнски семейства са решили да нямат деца , за да посветят цялото си време на служба на Бога .
(trg)="28"> Ni daraka kubwa . ”
(trg)="29"> Waume na wake wengine Wakristo wameamua kutokuwa na watoto ili watumie wakati wao wote kutumikia Mungu .

(src)="30"> Една мисионерка в Африка , решила заедно със съпруга си да нямат деца , казва : „ Не смятам , че съм изпуснала нещо , като не съм родила дете .
(trg)="30"> Mishonari mmoja katika Afrika aliyeafikiana na mume wake wakae bila watoto alitaarifu hivi : “ Mimi sihisi kwamba nimekosa chochote kwa kutozaa watoto .

(src)="31"> Макар че съпругът ми и аз не сме изпитали радостта на родителството , животът ни е пълен с друга радост .
(trg)="31"> Ijapokuwa mume wangu nami hatukupata shangwe ya uzazi , maisha zetu zimejaa shangwe nyinginezo .

(src)="32"> Тъй като помагаме на другите да научават библейската истина , ние имаме духовни деца в много краища на света .
(trg)="32"> Kwa kujihusisha katika kusaidia wengine wajifunze kweli ya Biblia , sisi tuna watoto wengi wa kiroho katika sehemu nyingi za ulimwengu .

(src)="33"> Ние ги обичаме и те ни обичат .
(trg)="33"> Tunawapenda , nao wanatupenda .

(src)="34"> Между нас съществува специална връзка .
(trg)="34"> Kuna kifungo cha pekee kati yetu .

(src)="35"> С основание апостол Павел се сравнил с кърмеща майка поради своята нежна обич към онези , на които помогнал в духовно отношение . “ — 1 Солунци 2 : 7 , 8 , NW .
(trg)="35"> Kukiwa na sababu nzuri , mtume Paulo alijifananisha na mama mlezi kwa sababu ya shauku nyororo aliyokuwa nayo kwa wale aliosaidia kiroho . ” — 1 Wathesalonike 2 : 7 , 8 .

(src)="36"> Контрол върху раждаемостта
(trg)="36"> Kudhibiti Uzazi
(trg)="37"> Je !

(src)="37"> Дали Библията осъжда контрола върху раждаемостта ?
(trg)="38"> Biblia hushutumu kudhibiti uzazi ?
(trg)="39"> La , haifanyi hivyo .

(src)="38"> Не , не го осъжда .
(trg)="40"> Uchaguzi huachiwa mume na mke .

(src)="39"> Решението е оставено на семейните партньори .
(trg)="41"> Mume na mke waliofunga ndoa wakiamua kutumia njia za kudhibiti uzazi , chaguo la vizuia - mimba ni jambo la kibinafsi .

(src)="40"> Ако двама брачни партньори решат да контролират раждаемостта в семейството , изборът на противозачатъчно средство е техен личен въпрос .
(trg)="42"> Hata hivyo , njia ya kudhibiti uzazi ambayo mume na mke Wakristo wanachagua yapasa kuongozwa na staha yao kwa utakatifu wa uhai .

(src)="42"> Тъй като Библията показва , че животът на една личност започва при зачатието , християните трябва да избягват противозачатъчни методи , които абортират , или прекратяват , живота на развиващото се дете . — Псалм 139 : 16 ; сравни Изход 21 : 22 , 23 ; Йеремия 1 : 5 .
(trg)="43"> Kwa kuwa Biblia huonyesha kwamba uhai wa mtu huanza wakati wa mtungo wa mimba , Wakristo wangeepuka vizuia - mimba ambavyo huharibu mimba , au kuangamiza uhai wa mtoto anayekuwa . — Zaburi 139 : 16 ; linganisha Kutoka 21 : 22 , 23 ; Yeremia 1 : 5 .

(src)="43"> Така че е възможно семействата да вземат различни решения относно планирането на децата .
(trg)="44"> Kwa hiyo , waume na wake waweza kwa kufaa kufanya uchaguzi mbalimbali inapohusu kupanga uzazi .

(src)="44"> Някои може да искат да ограничат броя на децата , които ще имат .
(trg)="45"> Huenda wengine wakataka kupunguza idadi ya watoto watakaokuwa nao .

(src)="45"> Други , които използуват някакво противозачатъчно средство , могат да решат изобщо да нямат деца .
(trg)="46"> Wengine , wakitumia vizuia - mimba huenda wakaamua kutokuwa na watoto wowote kabisa .

(src)="46"> На разположение са много методи за контрол на раждаемостта и всеки от тях има предимства и недостатъци .
(trg)="47"> Njia nyingi za kudhibiti uzazi zinapatikana , kila moja ikiwa na faida na hasara zayo .

(src)="47"> При решаването на това кой метод е най – подходящ за тях , брачните партньори трябва да имат предвид , че някои методи са далеч по – резултатни от други .
(trg)="48"> Katika kuamua ni njia ipi inayowafaa zaidi , waume na wake wapaswa kukumbuka kwamba njia fulani uzazi ni zenye mafanikio zaidi ya nyingine .

(src)="48"> Те трябва също така да се поинтересуват и от възможните странични въздействия .
(trg)="49"> Wapaswa pia kuuliza juu ya yale yanayoweza kuwa matokeo mabaya .

(src)="50"> Решението да имат много или малко деца , или изобщо да нямат деца е лично решение за всяко семейство .
(trg)="50"> Madaktari na kliniki za kupanga uzazi zimetayarishwa ili kutoa shauri juu ya njia za kudhibiti uzazi na kusaidia waume na wake wachague ile inayotimiza vizuri zaidi mahitaji yao .

(src)="51"> То е важно решение с дълготрайни последствия .
(trg)="51"> Uamuzi wafanyao waume na wake wa kuwa na watoto wengi , wachache , au kutokuwa nao ni wa kibinafsi .

(src)="52"> Семейните партньори ще постъпят разумно , ако преценят въпроса внимателно и молитвено .
(trg)="52"> Pia ni uamuzi wa maana wenye matokeo makubwa .
(trg)="53"> Waume na wake waliofunga ndoa wangekuwa na hekima wakipima jambo hilo kwa uangalifu na kwa sala .

(src)="53"> [ Блок на страници 16 — 17 ]
(trg)="54"> [ Sanduku katika ukurasa wa 8 , 9 ]

(src)="54"> Разпространени методи за контрол на раждаемостта
(trg)="55"> Njia za Kawaida za Kudhibiti Uzazi

(src)="55"> Стерилизация
(trg)="56"> Kufunga Uwezo wa Kuzaa

(src)="56"> При мъжете : Несложна хирургическа процедура , при която се прави малък разрез в скротума , и тръбичките , които пренасят спермата , биват прекъснати .
(trg)="57"> Katika wanaume : Utaratibu rahisi wa upasuaji ambapo mkato kidogo hufanywa katika kifuko cha mapumbu na mirija ambayo hupeleka shahawa hukatwa .

(src)="57"> При жените : Хирургическа процедура , при която фалопиевите тръби се връзват или прерязват , за да се попречи на яйцеклетката да премине в матката .
(trg)="58"> Katika wanawake : Utaratibu wa upasuaji ambapo mirija ya Falopia hufungwa au kukatwa ili kuzuia yai lisipite kuingia ndani ya tumbo la uzazi .

(src)="58"> Предимства : От всички методи за контрол на раждаемостта стерилизацията е най – резултатна .
(trg)="59"> Manufaa : Kati ya njia zote za kudhibiti uzazi , kufunga uwezo wa kuzaa ndiyo yenye mafanikio zaidi .

(src)="59"> Недостатъци : Може да бъде необратима .
(trg)="60"> Hasara : Yaweza kuwa yenye kudumu .

(src)="60"> Както при мъжете , така и при жените плодовитостта е била възстановявана чрез операция , но това не може да бъде гарантирано .
(trg)="61"> Katika wanaume na wanawake pia , upasuaji umerudisha uzazi , lakini jambo hilo haliwezi kuhakikishwa .

(src)="61"> *
(trg)="62"> *

(src)="62"> Противозачатъчни хапчета
(trg)="63"> Vibonge vya Kudhibiti Uzazi

(src)="63"> Едно от тях е минихапчето само с прогестин .
(trg)="64"> Hizo hutia ndani kibonge kidogo chenye projestini - tu .

(src)="64"> Те влияят върху нормалното хормонално равнище у жената , така че да попречат на яйцеклетката да узрее и да бъде отделена .
(trg)="65"> Hufanya kazi ili kutatiza viwango vya kawaida vya homoni za mwanamke ili kuzuia yai lisikomae na kuachiliwa litoke .

(src)="65"> *
(trg)="66"> *

(src)="66"> Предимства : Много резултатно при предпазването от бременност .
(trg)="67"> Manufaa : Ni yenye mafanikio sana katika kuzuia mimba .

(src)="67"> Недостатъци : Има някои физиологични странични въздействия , но те са по – слаби при здрави непушачки под 40 години .
(trg)="68"> Hasara : Matokeo fulani mabaya ya kimwili , ni machache kwa wanawake wenye afya ambao hawavuti tumbaku wenye umri wa chini ya miaka 40 .

(src)="68"> Диафрагма и спермицид
(trg)="69"> Kiwambo na Viua - shahawa

(src)="69"> Диафрагмата е куполообразна гумена чашка , опъната върху еластична рамка .
(trg)="70"> Kiwambo ni kikombe cha mpira chenye umbo la mviringo ambacho hutanuliwa juu ya kizingo chenye kupindika .

(src)="70"> След намазването на чашката с убиващо спермата желе или крем ( спермицид ) , тя се поставя във влагалището около маточната шийка .
(trg)="71"> Baada ya kupaka jeli au krimu yenye kuua - shahawa kwenye kikombe hicho , kikombe hicho hutiwa ndani ya uke ili kifunike vizuri shingo ya mji wa mimba .

(src)="71"> Предимства : Сигурен , доста надежден метод за контрол на раждаемостта , когато се прилага правилно .
(trg)="72"> Manufaa : Ni namna salama , yenye kutegemeka sana ya kudhibiti uzazi ikitumiwa ifaavyo .

(src)="72"> Недостатъци : Трябва да се прилага всеки път , когато брачните партньори имат сексуално сношение .
(trg)="73"> Hasara : Lazima kitumiwe kila wakati mume na mke wanapofanya ngono .

(src)="73"> За да се постави добре , е необходимо умение , трябва да бъде поставена преди сношението и да остане на място шест – осем часа след това .
(trg)="74"> Ustadi hutakwa ili kukitia kidude ifaavyo , chapasa kutiwa kabla ya kufanya ngono na kuachwa ndani kwa saa sita kufika nane baada ya hapo .

(src)="74"> Цервикална шапчица
(trg)="75"> Kifuniko cha Shingo ya Mji wa Mimba

(src)="75"> Пластмасова или гумена чашка , която е по – малка от диафрагмата .
(trg)="76"> Kidude cha mpira au plastiki kifananacho na kikombe na kilicho kidogo zaidi ya kiwambo .

(src)="76"> Подобно на диафрагмата , тя се поставя върху шийката на матката , но е по – стегната и при нея е необходимо по – малко желе или крем .
(trg)="77"> Kama kiwambo , kinatiwa juu ya shingo ya mji wa mimba lakini hicho hufunika vizuri zaidi na hakihitaji krimu au jeli nyingi ya viua - shahawa .

(src)="77"> Предимства : Може да се сравни с диафрагмата по ефикасност и може да остане на място 48 часа .
(trg)="78"> Manufaa : Mafanikio ya kifuniko hicho ni kama ya kiwambo , na kinaweza kubaki mahali pacho kwa saa 48 .

(src)="78"> При повторно сношение не е необходимо ново използуване на спермицид .
(trg)="79"> Viua - shahawa havihitaji kutumiwa wakati wa kurudia kufanya ngono .

(src)="79"> Недостатъци : По – трудна е за поставяне от диафрагмата и точното поставяне върху шийката на матката трябва да бъде проверявано преди и след всяко полово сношение .
(trg)="80"> Hasara : Ni vigumu zaidi kukitia ndani kuliko kiwambo , na lazima kuchunguza jinsi kinavyokaa juu ya shingo ya mji wa mimba kabla na baada ya kila kitendo cha ngono .

(src)="80"> Съществува риск от маточни или цервикални възпаления .
(trg)="81"> Maambukizo ya shingo na mji wa mimba ni hatari ziwezekanazo kutukia .

(src)="81"> Шапчицата може да бъде прилагана само от жени с нормална цервикална намазка .
(trg)="82"> Kifuniko chapasa kutumiwa na wanawake waliofanyiwa michunguzo ya kansa kwa njia ya “ Pap ” peke yao .

(src)="82"> Гъбичка
(trg)="83"> Sifongo

(src)="83"> Съдържаща спермицид полиуретанова гъбичка , която се поставя във влагалището , за да покрие маточната шийка , като така образува механична и химична преграда за спермата .
(trg)="84"> Ni sifongo ya poliyurethene yenye viua - shahawa ambayo hutiwa ndani ya uke ili kufunika shingo ya mji wa mimba , hivyo ikifanyiza kizuizi halisi na cha kemikali kwa shahawa .

(src)="84"> Изхвърля се след употреба .
(trg)="85"> Hutupwa baada ya kutumiwa .

(src)="85"> Предимства : Гъбичката може да остане на място до 24 часа и е ефикасна , ако сношението се повтори през това време .
(trg)="86"> Manufaa : Sifongo yaweza kuachwa mahali hapo kufikia saa 24 na huwa na mafanikio ngono ikirudiwa katika wakati huo .

(src)="86"> Недостатъци : Има сведения за някои алергични реакции и за няколко случая на синдром на токсичния шок .
(trg)="87"> Hasara : Visa fulani vya kutukia kwa mizio na vya kushikwa na mshtuko wa sumu vimeripotiwa .

(src)="87"> Вътрематочна спирала
(trg)="88"> Kidude Kitiwacho Ndani ya Mji wa Mimba

(src)="88"> Наричана още вътрематочно средство , пръстен , примка , тази метална или пластмасова спирала се поставя в матката .
(trg)="89"> Huitwa pia IUD , tanzi , au pindi , kidude hiki cha chuma au plastiki hutiwa ndani ya tumbo la uzazi .

(src)="89"> Макар че не е сигурно как точно действува , лекарите смятат , че тя предпазва от забременяване по няколко начина .
(trg)="90"> Ingawa hakuna uhakika juu ya jinsi kifanyavyo kazi hasa , madaktari huamini kwamba huzuia uzazi kwa njia kadhaa .

(src)="90"> Един от тях вероятно е възпрепятствуването на оплодената вече яйцеклетка да се закрепи за стената на матката .
(trg)="91"> Mojapo hizo labda ni kuzuia yai lililotungika mimba lisijishikishe kwenye ukuta wa tumbo la uzazi .

(src)="91"> Предимства : Надеждно средство за контрол на раждаемостта .
(trg)="92"> Manufaa : Ni njia yenye kutegemeka ya kudhibiti uzazi .

(src)="92"> Недостатъци : Понякога води до кървене или болка , и понякога може да предизвика аборт при своето действие .
(trg)="93"> Hasara : Nyakati nyingine hutokeza kuvuja damu au maumivu , na jinsi kitumikavyo huenda nyakati nyingine ikawa sawa na kuharibu mimba .

(src)="93"> *
(trg)="94"> *

(src)="94"> Презервативи
(trg)="95"> Kondomu ( Mipira )

(src)="95"> Предпазител , който покрива пениса , за да попречи на семенната течност да попадне във влагалището .
(trg)="96"> Ala ifunikayo uume kuzuia shahawa zisiingie ndani ya uke .

(src)="96"> Предимства : Сигурно , ефикасно средство за контрол върху раждаемостта .
(trg)="97"> Manufaa : Njia salama , yenye mafanikio ya kudhibiti uzazi .

(src)="97"> Намалява вероятността от заразяване с предавани по полов път заболявания , включително и СПИН .
(trg)="98"> Hupunguza uwezekano wa kuambukizwa magonjwa yapitishwayo kingono , kutia na UKIMWI .

(src)="98"> Недостатъци : Не се харесва на някои хора , защото за поставянето му е необходимо прекъсване на половия акт .
(trg)="99"> Hasara : Haipendwi na wengine kwa sababu kuitumia hukatiza - katiza kitendo cha ngono .

(src)="99"> Оттегляне
(trg)="100"> Kuondoa Uume

(src)="100"> Оттегляне на пениса от влагалището точно преди еякулацията .
(trg)="101"> Kuondoa uume ndani ya uke kabla tu ya kutokwa shahawa .