# bg/2009530.xml.gz
# sid/2009530.xml.gz


(src)="1"> Християнски семейства , следвайте примера на Исус !
(trg)="1"> Kiristaanu Madaarsha Kawajjaamo , Quwa Sainokkihanna Magano Hagiirsiisannoha

(src)="2"> „ Христос . . . ви остави образец — да следвате отблизо неговите стъпки . “
(trg)="2"> XISSIISIˈRE wiˈlanno manni huuro xeertote nafa macciishshantanno .

(src)="3"> ( а ) Каква била ролята на Божия Син при сътворението ?
(trg)="3"> Dadillino manni baxxinoha kolidda xiddu uduunne uddiˈre , garri - garimmo laikki uulla uwanni no .

(src)="4"> ( б ) Какво изпитва Исус към хората ?
(trg)="4"> Muuziiqu huuro harunse sirbanno mannino no .

(src)="7"> Божият Син , който по – късно станал известен като Исус , изпитвал огромна любов към хората .
(trg)="5"> Wolootu qolte ittanninna agganni hattono hikikkisse osoˈlitanni no .

(src)="8"> ‘ Наслаждението му било с човешките чада ’ .
(trg)="6"> Hakkonni boodu manni woyinenna biira quwa sae age dimbe uwe no .

(src)="9"> ( а ) Как Йехова се погрижил за несъвършеното човечество ?
(trg)="7"> Kuri baalunku gamba yitinohu maahooti ?

(src)="10"> ( б ) Коя е една от областите на живота , за които Библията дава напътствия ?
(trg)="8"> Mite gobbuwara , mannootu reyino fiixansa geegiissineemmo yite gamba yitannowa wiˈlate mine togoo coyibba rosantinote .

(src)="11"> След като първата човешка двойка съгрешила , изкуплението на грешното човечество станало основна част от намерението на Йехова .
(trg)="9"> Alamete aana batinyu qooxeessira mannu haafa coye ammane kuttuwamino , hattono reyitinore lowo geeshsha waajjanno .

(src)="12"> За да може човечеството да бъде спасено , Йехова осигурил изкупителната жертва на Христос .
(trg)="10"> Lowohu Yihowa Farciˈraasine fiixinna olliinsa mannino togoore ammananno .

(src)="13"> Освен това Бог дал своето Слово , Библията , което осигурява ръководство на хората , за да се справят с наследеното несъвършенство .
(trg)="11"> Lowo miliyoone ikkanno manni , mittu manchi reyanno wote lubbote noore kaaˈlanno woy gawajjanno ayyaana ikkanno yee ammananno .

(src)="14"> В своето Слово Йехова дава напътствия , които помагат за изграждането на здрави и щастливи семейства .
(trg)="12"> Madaarshu yannara wonshinannihu lowo seeri tenne ammana ledo xaado afiˈrinoho .

(src)="15"> Относно брака в книгата Битие се казва , че е необходимо човек ‘ да се привърже към жена си и те да бъдат една плът ’ .
(trg)="13"> Mannu reyanno wote wiˈlanna xissiisiˈra hige nooreentilla .

(src)="16"> ( а ) Какво поучавал Исус относно брака ?
(trg)="14"> Yesuusinna rosaanosi xissiisidhinonna wiˈlitino yanna no .
(trg)="15"> ( Yoh .

(src)="17"> ( б ) Какво ще разгледаме в тази статия ?
(trg)="16"> 11 : 33 - 35 , 38 ; Looso 8 : 2 ; 9 : 39 ) Ikkollana , insa yannansa manni ikkanno garinni quwa saˈe dixissiisidhino .

(src)="21"> Как християнският съпруг почита жена си
(trg)="17"> ( Luq .
(trg)="18"> 23 : 27 , 28 ; 1 Tes .
(trg)="19"> 4 : 13 ) Mayira ?

(src)="22"> Каква прилика съществува между ролята на Исус и тази на християнските съпрузи ?
(trg)="20"> Mittu korkaati , reyote daafira halaale affinohuraati .

(src)="23"> Бог назначил съпруга за глава на семейството , точно както Исус е глава на сбора .
(trg)="21"> Qullaawu Maxaafi xawise togo yaanno : “ Heeshshote noori reyitannota affino ; reyitinori kayinni mittoreno diaffanno . . .

(src)="24"> Апостол Павел заявил : „ Мъжът е глава на своята жена , както и Христос е глава на сбора , като е спасител на това тяло .
(trg)="22"> Qoleno , xaate baxanna giwa hattono hinaasa didandiitanno . . .

(src)="25"> Мъже , обичайте своите жени , както и Христос обичаше сбора и предаде себе си за него . “
(trg)="23"> Ati haˈrattowa Waammate giddo , loosu woy iqqide woy egenno woy hayyo dino . ”
(trg)="24"> ( Mek .

(src)="26"> Начинът , по който Исус се отнасял към своите последователи , е образец за това как християните трябва да се отнасят към своите съпруги .
(trg)="25"> 9 : 5 , 6 , 10 ) Tini Qullaawu Maxaafi xiqise , mittu manchi reyi kaˈa mittoreno afannokkita xawisse kultanno .

(src)="27"> Нека разгледаме как Исус упражнявал дадената му от Бога власт .
(trg)="26"> Reyino manchi diassaawanno , macciishshamannosiri dino , dicoyiˈranno , woy huwatannori dino .

(src)="28"> Как Исус упражнявал властта си над своите ученици ?
(trg)="27"> Konne Qullaawu Maxaafi halaale afa Kiristaanu madaarshi hiittooha ikkanno gede assitanno ?

(src)="29"> Исус бил „ с мек нрав и смирено сърце “ .
(trg)="28"> “ BATTE IKKINORE KISA AGURRE ”

(src)="30"> Освен това той предприемал решителни действия , когато било нужно , и никога не пренебрегвал своите отговорности .
(trg)="29"> Yihowa Farciˈraasine albi budinsanna lophitino qooxeessi baxihano ikkiro , reyino manchi lubbote noore kaaˈlanno woy gawajjanno yitanno ammana ledo xaado afiˈrino budi baalunkuwiinni xeertidhanno .

(src)="32"> Но той не им се карал , не ги унижавал и не ги карал да се чувстват отхвърлени или неспособни да вършат онова , на което ги учел .
(src)="33"> Вместо това Исус хвалел и насърчавал своите ученици .
(src)="34"> Не е чудно , че Исус спечелил уважението им със своето любещо и състрадателно отношение .
(trg)="30"> Reeshsha dukkinse agarre gala , madaarshu gedensaanni jila jille gamba yaa , yannate kiiro wiˈla kayisa , reyinohura xorshiˈra , galte shiidhinori galtensa fiixi ledo siimu xaado assitanno gede woy biso hayishshidhukki lowo agana keeshshitanno gede assa lawino budi baalunku battetenna Magano dadillisannoho ; korkaatuno kuni baalunku budi lubbo woy foolu direyanno yaannohu agaanintete rosi ledo xaado afiˈrinoho .

(src)="35"> ( а ) Какво може да научи един съпруг от начина , по който Исус се отнасял към учениците си ?
(trg)="31"> ( Hiz .
(trg)="32"> 18 : 4 ) Addu Kiristaani “ ‘ Yihowa sagaleno ’ ‘ agaanintete sagaleno ’ sagaˈla didandaanno ” ; hakko daafira togoo budira dikarsamanno .

(src)="40"> ( Прочети 1 Петър 3 : 7 . )
(trg)="33"> ( 1 Qor .

(src)="42"> Как съпругът може да покаже , че почита съпругата си ?
(trg)="34"> 10 : 21 ) Togo yitanno hajajo harunsanno : “ Baxxitine fulle , . . . hattono batte ikkinore kisa agurre . ”

(src)="43"> Дай пример .
(trg)="35"> ( 2 Qor .

(src)="47"> Така на съпругата ще ѝ е по – лесно да подкрепи съпруга си .
(trg)="36"> 6 : 17 ) Ikkirono , togoo budiwiinni xeertiˈra shota ikkitannokki woti no .

(src)="48"> Християнските мъже , които почитат жените си , се радват не само на любовта и уважението им , но най – вече на одобрението на Йехова .
(trg)="37"> Afirikahono ikko wolu qooxeessira , mito seera wonshinikki agurriro reyino manni ekera hanqitanno yee ammananno manni no .

(src)="49"> Как съпругата проявява дълбоко уважение към своя съпруг
(trg)="38"> Togoo seera wonsha hooga , dagoomu giddo rumo woy dano abbitanno yine hendanni .

(src)="50"> Защо не бива да следваме примера на Ева ?
(trg)="39"> Yihowa daga Qullaawa Borro rosi ledo sumuu yaannokkihu togoohu madaarshu budira karsama gibbino daafira , olluu manninna fiixu qacifatinonsa , xoninosa , hattono bohinonsa .

(src)="51"> Исус е съвършен пример за съпругите по отношение на подчинението .
(trg)="40"> Mito roduuwa isinni mannunni digaltannoreeti hattono reyitinore diayirrissannoreeti yinoonninsa .

(src)="53"> Ева не оставила добър пример за подражание на съпругите .
(trg)="41"> Yihowa Farciˈraasine ikkinokki manni Kiristaanu madaarshira giddete eˈˈe annatino yannano no .

(src)="54"> Тя имала назначен от Йехова глава и чрез него получавала Божието ръководство .
(trg)="42"> Hakko daafira , madaarshu yannara Magano dadillisanno seera wonshinara murciˈre kaˈˈanno manni ledo gaance gata dandiineemmohu hiittoonniiti ?

(src)="58"> Вместо това Ева самонадеяно казала на съпруга си какво да прави .
(trg)="43"> Hakkiinni saeno , Yihowa ledo noonke fiixooma daafara dandaannohu battaawino budinna seerinni umonke agadha dandiineemmohu ma garinniiti ?

(src)="59"> Какъв пример на подчинение дал Исус ?
(trg)="44"> WOSSAˈNITINOONNIRE XAWISSINE KULLE

(src)="60"> За разлика от Ева Исус осигурил съвършен пример на подчинение спрямо своя Глава .
(trg)="45"> Mitu qooxeessira , olluu murrootinna xeertote fiixi madaarshu hajora eansa rosantinote .

(src)="61"> Нагласата на Исус и начинът му на живот показват , че той ‘ не помислил да заграбва нещо , а именно , да бъде равен на Бога ’ .
(trg)="46"> Konni daafira mittu ammanamino Kiristaanchi , albillitte madaarshasi Qullaawu Maxaafihu xintu seeri garinni biddi assitannori Yihowa Farciˈraasine ikkitinota xawise kula hasiissannosi .
(trg)="47"> ( 2 Qor .

(src)="62"> Вместо това ‘ той лишил сам себе си от всичко и приел образа на роб ’ .
(trg)="48"> 6 : 14 - 16 ) Kiristaanu madaarshiwa ikkannori ammanate roduuwanke koffi assannokki gede woy reyino manni daafira rosiinseemmo rosonna noonke ammana afinohura wolu mannira guficho ikkannokki gede qoropha hasiissanno .

(src)="63"> Днес , като управляващ цар , Исус проявява същата нагласа .
(src)="64"> Той смирено се подчинява на своя Баща във всичко и подкрепя неговото главенство .
(trg)="49"> Kiristaanu songo madaarsha biddi assitara xaˈminiro , madaarshu seeri gudisire Qullaawa Borro biddishshi ledo sumuu yaanno gede songote cimeeyye kaaˈlitanno assaawe kultara dandiitanno ; hattono shiirinohu ammanino ayiddi Qullaawu Maxaafiha xintu seera huwatanno gede kaaˈlitanno .

(src)="66"> Християнската съпруга трябва да подражава на Исус , като подкрепя главенството на своя съпруг .
(trg)="50"> Yihowa Farciˈraasincho ikkinokkihu mittu manchi batte ikkino seera karsa hasiˈrannoha ikkiro , kaajjine uurranna wossaˈninoommore awu afiinninna ayirrinyunni xawinse kula hasiissannonke .
(trg)="51"> ( 1 Phe .

(src)="67"> ( Прочети 1 Петър 2 : 21 ; 3 : 1 , 2 . )
(trg)="52"> 3 : 15 ) Ammaninokki manchi togo awinseennano giwe batte ikkino seera wonshate kairona ?

(src)="68"> Обърни внимание на една ситуация , в която тя би могла да направи това .
(trg)="53"> Hatto ikkiro , ammantino maate madaarsha agurte haˈrate wossaˈnitara dandiitanno .
(trg)="54"> ( 1 Qor .

(src)="70"> Тъй като въпросът все още не е бил обсъждан от двамата родители , би било добре майката да го попита : „ Говори ли с баща си за това ? “
(trg)="55"> 10 : 20 ) Togoori ikkanno yannara , qooxeessaho Mangistete Addaraashera woy wole injiitanno basera harancho madaarshu nigiggire shiqqanno gede assine , shiidhe xissiisidhanni noore ‘ Qullaawa Borronni sheshifachisha ’ dandiinanni .

(src)="71"> Ако синът не го е направил , тя трябва да обсъди въпроса със съпруга си , преди да бъде взето решение .
(trg)="56"> ( Rom .
(trg)="57"> 15 : 4 ) Togoo qixxaawo , bayichoho reeshshu hoogirono ayirradotenna qarra afidhinokkite .

(src)="72"> Освен това без съмнение една християнска съпруга не би искала да противоречи на съпруга си или да оспорва мнението му пред децата .
(trg)="58"> ( Marro 34 : 5 , 6 , 8 ) Ammaninokki manni gariweelo mereero eansa , qarranna dadille leddara dandiitannota ikkiturono , gara ikkinore assate murciˈne kaˈnoommo gara Yihowa laˈˈannota afanke sheshifachishshannonke ; isi qole “ bayira wolqa ” aankera dandaanno . — 2 Qor .

(src)="74"> Исус е пример за родителите
(trg)="59"> 4 : 7 .
(trg)="60"> ASSAAWEˈNE BORREESSITINE WODHE

(src)="75"> Какъв пример оставил Исус на родителите ?
(src)="76"> Макар че не бил женен и нямал деца , Исус е чудесен пример за християнските родители .
(trg)="61"> Mittu manchi madaarshisi yannara assinannire balaxe borreesse wodhiro , Yihowa Farciˈraasine ikkitinokkire maatete miilla hasaawisa diqarrissanno ; korkaatuno insa roore wote isi hedo ayirrissanno .

(src)="77"> Защо можем да кажем това ?
(src)="78"> Той любещо и търпеливо учел своите ученици с думите и примера си .
(trg)="62"> Madaarshu yannara maa maa assinanniro , madaarshu hiikko ikkannoro , hattono madaarshu seera illaallisate silxaane afiˈrannohu ayetiro borreesse wodha lowore kaaˈlitanno .

(src)="79"> Исус им показал как да извършат задачата , която им бил възложил .
(trg)="63"> ( Kal .
(trg)="64"> 50 : 5 ) Togoo borro roore kaaˈlitannohu naqaashete albaanni furma ganne wodhinirooti .

(src)="80"> Той научил учениците си как трябва да се отнасят помежду си посредством своето отношение и нагласа спрямо тях .
(trg)="65"> Seedise assaawannohunna Qullaawu Maxaafite xintu seerubba aana xintantino hayyo noosi manchi , togoore borreesse wodhate geedha geeshsha woy buuto xiwama geeshsha diagaranno . — Law .

(src)="81"> ( Прочети Йоан 13 : 14 – 17 . )
(trg)="66"> 22 : 3 ; Mek .

(src)="82"> 12 , 13 .
(trg)="67"> 9 : 12 .

(src)="86"> Кои в действителност са най – важните неща в нашето семейство ?
(trg)="68"> Mitootu togoore balaxe borreesse wodha makkidhanno .

(src)="88"> Родителите трябва първо да са приели Божия закон в собствените си сърца , за да могат да възпитат децата си като боящи се от Бога личности .
(trg)="69"> Ikkirono , togoo biddishsha borreesse wodha ayyaanaamittetenni gikki yinoommotanna wolootaho assaambeemmota leellishshanno .
(trg)="70"> ( Fil .

(src)="89"> Ако родителите се стремят да прилагат библейските принципи в ежедневието си , децата им несъмнено ще забележат това .
(trg)="71"> 2 : 4 ) Tenne hajo ganaanni shiidhe xissiisidhanno maatera wore agurantenni umonni meessa guxxa woyyitanno ; hakkuyi kaˈa shiidhino maate reyino manchi ammanannokkire woy hasiˈrannokkire asse yine qarrinsansara dandiinanni .

(src)="90"> Тогава думите и наставленията на родителите ще имат по – силно въздействие .
(trg)="72"> MADAARSHU QUWA SAOONKE
(trg)="73"> Duucha Afiriku gobbuwara , reyino manchi ekera hanqitannokki gede madaarshu hoola yinoonniha ikkanno gede assa hasiissanno yine hendanni .

(src)="92"> Тогава е по – вероятно децата да се поддадат на натиска на света .
(trg)="74"> Wolootu qolte noonsa silxaanenna jiro madaarshu yannara ‘ leellishidhanno . ’

(src)="93"> 14 , 15 .
(trg)="75"> ( 1 Yoh .

(src)="94"> Какви ценности трябва да развиват родителите в своите деца , и как могат да правят това ?
(trg)="76"> 2 : 16 ) Reyino manchira hasiisanno yine hendanni madaarsha qixxeessate lowo yanna , wolqanna woxe fushshinanni .

(src)="95"> Християнските родители осъзнават , че отглеждането на детето включва много повече от удовлетворяването на материалните му потребности .
(trg)="77"> Batinyu manni madaarsha fulanno gede egensiisate , reyino manchi foto bowirsine kayinse basete baalira worranni .

(src)="96"> Затова не би било проява на мъдрост човек да учи детето си да се стреми към цели , които биха му донесли единствено материална полза .
(trg)="78"> Reyino manchi foto noo kanateerra qixxeessine wiˈlaanchu uddiˈranno gede tuqinsanni .

(src)="97"> Исус учел последователите си да поставят духовните ценности и стремежи на първо място в живота си .
(trg)="79"> Laˈˈanno manni hoola yaanno gede assate , quwa saˈinota reeshshu saaxine hirranni .

(src)="99"> Един начин , по който родителите могат да правят това , е като предоставят колкото се може повече възможности на децата си да общуват с братя и сестри , които участват в целодневната служба .
(trg)="80"> Mitte Afiriku gobbara isinni , mitootu jironsa , ayirrinyensanna qawaaxxonsa leellishiˈrate makeenna , horophillanna wole togoore labbannota reeshshu saaxine seekkidhanno .

(src)="100"> Помисли само колко насърчаващо ще бъде за младежите да се запознаят с някои пионери или с окръжния надзорник и неговата съпруга .
(trg)="81"> Reeshsha saaxinetenni fushshine baxxino garinni seesiinsoonni daallasira worre mannu laˈˈanno gede assinanni .

(src)="101"> Гостуващи мисионери , бетелови служители и международни строители могат да говорят с ентусиазъм за радостта , идваща от службата за Йехова .
(trg)="82"> Reyitinoti meyata ikkituro , waajjo idayichote uduunne uddisiinsanni , lowoha seesu uduunne worrannise , hattono diigga dirrannise .

(src)="104"> Деца , какво ще ви помогне да следвате примера на Исус ?
(trg)="83"> Ikkina togoo assooti Maganu mannira hasiisannoho ?

(src)="105"> Как Исус почитал своите земни родители и своя небесен Баща ?
(trg)="84"> Ayyaanaamittetenni gikki yiino Kiristaani , Maganu seera afinokki woy ayirrisannokki manni gede madaarshu yannara quwa sainore diassanno .

(src)="106"> Деца , Исус осигурява чудесен пример и за вас .
(trg)="85"> Deerra sainohunna Qullaawa Borro rosi ledo sumuu yaannokki budinna assooti , ‘ Maganuwiinni ikkikkinni tenne saˈanni noo alamenni dayinoha ’ ikkinota anfoommo .