# bg/2013641.xml.gz
# seh/2013641.xml.gz


(src)="1"> Съдържание
(trg)="4"> MISOLO YA PFUNDZIRO

(src)="2"> © 2013 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania .
(trg)="8"> Ndzidzi onsene Yahova asaphatisira pikumbuso toera kutsogolera mbumba yace .

(src)="3"> Защо толкова невинни жертви ?
(trg)="9"> Ninji pinaphatanizwa mu pikumbuso pyenepi ?

(src)="4"> 3
(trg)="26"> 3

(src)="7"> Краят на страданията е близо !
(trg)="27"> Kumala Kwa Nyatwa Kuli Cifupi !

(src)="8"> 6
(trg)="28"> 5

(src)="14"> Отговори на библейски въпроси 16
(trg)="29"> Kutawirwa Kwa Mibvundzo Ya Bhibhlya 32

# bg/2013643.xml.gz
# seh/2013643.xml.gz


(src)="2"> Макар че причините са различни и често сложни , можем да сме благодарни , че Библията разкрива какви са те .
(trg)="1"> Toera kudziwa thangwi yanji pasaoneka nyatwa zizinji , pontho thangwi yanji kuwangisira kwa anthu toera kumalisa nyatwa nkhabe pembera , tisafunika kudzindikira mathangwi a nyatwa zonsene zinaoneka .

(src)="3"> В тази статия ще обсъдим пет основни причини за страданията .
(trg)="2"> Maseze mathangwi ndi akusiyana na akunentsa , tinakwanisa kupereka takhuta kudziwa kuti Bhibhlya inatiphedza toera kudzindikira mathangwi a nyatwa zinaoneka .

(src)="4"> Насърчаваме те да обърнеш внимание на записаното в Библията .
(trg)="3"> Mu nsolo uno , tinadzadinga mathangwi maxanu , anapangiza thangwi yanji pasaoneka nyatwa zizinji .

(src)="5"> Тя ни помага да видим под повърхността , така че да разберем истината по този важен въпрос .
(trg)="4"> Tisakuphembani toera kudinga mwacidikhodikho kuti ninji pinalonga Bhibhlya na kuona kuti Mafala a Mulungu asatiphedza tani toera kubvesesa thangwi yandimomwene ya nkhani ineyi yakufunika kakamwe . ​ — 2 Timoti 3 : 16 .

(src)="6"> В Библията се казва : „ Когато управлява неправедният , народът въздиша . “
(trg)="5"> “ Panatonga akusowa ulinganiri , anthu onsene asalira . ” ​ — Misangani 29 : 2 .

(src)="7"> През историята е имало жестоки диктатори , чието управление е донесло страдания на поданиците им .
(trg)="6"> Mbiri yadzala na anthu anatonga okhene akuti asatonga mwakuipa , asabweresa nyatwa zakukhonda longeka kwa anthu anatonga iwo .

(src)="8"> Разбира се , това не може да се каже за всички управници .
(trg)="7"> Mwandimomwene , pyenepi nee pisacitwa na atongi onsene .

(src)="9"> Някои искрено се опитват да помогнат на съгражданите си .
(trg)="8"> Anango anakwanisa kukhala na pifuno pyadidi toera kuphedza andzawo .

(src)="10"> Но когато започнат да управляват , разбират , че усилията им се провалят поради вътрешни борби и жажда за власт .
(trg)="9"> Mbwenye , mu ndzidzi unatonga iwo , kazinji kene asadzindikira kuti kuwangisira kwawo kusacimwaniswa mu kuthimbana na mapika a mautongi .

(src)="11"> Други злоупотребяват с властта си за собствена изгода и в ущърб на народа .
(trg)="10"> Peno asaphatisira mwakuipa mphambvu zawo toera kuwina okhene , na kuthabusa anthu .

(src)="12"> „ Историята е изпълнена с примери за провалени усилия и неосъществени намерения “ — заявил Хенри Кисинджър , бивш американски държавен секретар .
(src)="13"> В Библията се казва още : „ Пътят на човека не е в неговата власт .
(trg)="11"> Ntongi wakale wa mu dziko ya Estados Unidos , Henry Kissinger alonga : “ Mbiri ndi pinthu pyakucitika pyakuti pyacimwanika , natenepa , ninga nyakudziwisa pya mbiri yakale , munthu asafunika kudziwa kuti dzedze nkhabe calirwa . ”

(src)="14"> Човек не може дори да насочва стъпките си . “
(trg)="12"> Bhibhlya isalongambo : “ Nkhabepo munthu wakucitwa na pfumbi anakwanisa kutsogolera njira ya umaso wace . ”

(src)="15"> Несъвършените хора нямат нужната мъдрост и проницателност да вършат всичките си дейности успешно .
(trg)="13"> ( Yeremiya 10 : 23 , Tradução do Novo Mundo ) Anthu akusowa ungwiro nkhabe udziwisi wakukwana na luso yakudziwa pya ntsogolo toera kucita pinthu pyawo mwakupembera .

(src)="16"> Ако хората не могат да насочват собствените си стъпки , как биха могли да насочват стъпките на цял народ ?
(trg)="14"> Khala anthu nkhabe kwanisa kutsogolera njira ya umaso wawo , anakwanisa tani kutsogolera mbumba ?

(src)="17"> Разбираш ли защо човешките управници не са способни да премахнат страданията ?
(trg)="15"> Munakwanisa kuona kuti thangwi yanji atongi nkhabe luso toera kumalisa nyatwa ?

(src)="18"> Всъщност често именно лошите правителства , или управления , са причината за страданията !
(trg)="16"> Mbwenye kazinji kene , utongi wakuipa ndi unacitisa nyatwa !

(src)="19"> Исус казал : „ Всички ще знаят , че сте мои ученици , ако има любов между вас . “
(trg)="17"> Yezu alonga : “ Na kufunana kwanu anthu onsene anadzadzindikira kuti ndimwe anyakupfundza anga . ” ​ — Jwau 13 : 35 .

(src)="20"> Религиозни водачи от всякакви вероизповедания проповядват любов и единство .
(trg)="18"> Atsogoleri onsene auphemberi asalonga pya ufuni na kuphatana .

(src)="21"> В действителност обаче не успяват да внедрят в последователите си любов , която да е толкова силна , че да преодолее предразсъдъците .
(trg)="19"> Undimomwene ndi wakuti iwo asaphonya kucitisa atowereri awo kukhala na ufuni wakuwanga toera kumalisa tsankhu .

(src)="22"> Вместо да помага на хората да развиват любов , религията често допринася за разделението , фанатизма и конфликтите между народи и национални групи .
(trg)="20"> Mbuto mwakuphedza anthu kukulisa ufuni , kazinji kene uphemberi usacitisa anthu kumwazana , kukhala abibvu , na nthonga pakati pa mitundu ya anthu .

(src)="23"> В заключението на своята книга „ Християнството и световните религии “ Ханс Кюнг писал : „ Най – фанатичните , най – жестоките политически борби са тези , които са били повлияни , вдъхновени и одобрени от религията . “
(trg)="21"> Pakumalisa bukhu yace O Cristianismo e as Religiões do Mundo , Hans Küng alemba : “ Anthu anafuna kakamwe pya ndale , anamenyana mwausumankha ndi ale ananyengererwa na kuphatisira uphemberi . ”

(src)="24"> Освен това духовниците в много религии открито оправдават предбрачните и извънбрачните сексуални отношения , както и хомосексуализма .
(trg)="22"> Mwakuthimizira , atsogoleri azinji auphemberi asalekerera anthu kupita m’mabonde mbadzati kumanga banja na kupita m’mabonde kwa amuna na amuna na kwa akazi na akazi .

(src)="25"> Това води до болести , аборти , нежелана бременност , разбити семейства , неизказана болка и мъка .
(trg)="23"> Pyenepi pisamwazisa mautenda , kutaya mimba , kumita mimba mwakukhonda funa , kumwalana , na kumwazana kwa mabanja , pontho pisacitisa kubva kupha mu ntima na kutsukwala .

(src)="26"> „ Всеки е изпитван , като бива теглен и примамван от собственото си желание .
(trg)="24"> “ [ Munthu ] kusirira kwache , kunansosa mbakunkwekweta .

(src)="27"> И след като желанието зачене , ражда грях . “
(trg)="25"> Penepo munthu angapitawira , kusirira kwache kule kunabala mu ntima mwache madawo . ” ​ — Tyago 1 : 14 , 15 .

(src)="28"> Поради наследеното несъвършенство всички ние грешим и трябва да се борим срещу ‘ онова , което иска плътта ’ .
(trg)="26"> Na thangwi yakusowa ungwiro kwakubalwa nako , tonsene tiri na cipendamiro cakucita madodo , kuphonya , pontho kuthimbana na pifuno ‘ pinasirira manungo . ’

(src)="29"> Но може да ни бъде особено трудно да отхвърлим някое погрешно желание , когато се появи възможност да го изпълним .
(trg)="27"> ( Aefesi 2 : 3 ) Makamaka ndi kwakunentsa kukhonda cifuno cakuipa tingakhala na mwai wakucicita .

(src)="30"> Ако се поддадем , последствията може да бъдат опустошителни .
(trg)="28"> Tingacita cifuno cakuipa , makhaliro athu anakhala pa nyatwa .
(trg)="29"> Nyakulemba mabukhu P .

(src)="31"> Авторът Фироз Мета писал : „ Много от страданията се дължат на собствените ни погрешни желания , на неконтролирания стремеж към удоволствия и задоволяване на прищевките ни , на нашата алчност и амбиции . “
(trg)="30"> D .
(trg)="31"> Mehta alemba : “ Pakati pa nyatwa zizinji zinaoneka ndi toera kukwanirisa pifuno pyathu , kusaka kakamwe mpfuma , kufuna pyonsene na umbirimi . ”

(src)="32"> Ненаситното желание и всякаква зависимост — към алкохол , наркотици , хазарт , секс — съсипват живота на много „ уважавани граждани “ и причиняват страдания на техните семейства , приятели и други .
(trg)="32"> Umbirimi na misambo yakuipa yonsene — pyakumwa pyakuledzeresa , mitombwe yakuledzeresa , cabutha , ulukwali , na pinthu pinango — pisafudza ndzika zizinji zakulemedzwa , pontho pyabweresa nyatwa kwa mabanja awo , axamwali awo na anango .

(src)="33"> Като имаме предвид човешкото несъвършенство , ще се съгласим със записаното в Библията : „ Цялото създание заедно стене и страда . “
(trg)="33"> Na thangwi yakusowa ungwiro kwa anthu , tisafunika kutawira pinalonga Bhibhlya : “ Mphyakubveka kuti anthu onsene aone na maso awo kuti ndzidzi uno pyakucitwa pyonsene pya umaso piri kubulira thangwi ya nyatwa zibodzi zene . ” ​ — Aroma 8 : 22 , Novo Testamento em Inglês Moderno , yakulembwa na J .

(src)="34"> Библията разкрива , че Сатана е „ богът на тази система “ и че негови поддръжници са силни зли духове , наречени демони .
(trg)="34"> B .
(trg)="35"> Phillips .
(trg)="36"> Bhibhlya isalonga kuti Sathani ndi “ mulungu wakuipa wa pantsi pano , ” pontho iye asaphatana na mphambvu ya mizimu yakuipa inacemerwa mademonyo . ​ — 2 Akorinto 4 : 4 ; Apokalipse 12 : 9 .

(src)="35"> Както Сатана , така и демоните имат за цел да влияят на хората и да ги заблуждават .
(trg)="37"> Ninga Sathani , mwaphinga mademonyo ali kuyang’anira anthu toera kuapeusa .

(src)="36"> Апостол Павел признал това с думите : „ Водим борба не срещу кръв и плът , но срещу правителствата , срещу властите , срещу световните владетели на тъмнината , срещу злите духовни сили в небесните места . “
(trg)="38"> Mpostolo Paulu adzindikira pyenepi mudalonga iye kuti : ‘ Nkhondo yathu si yakumenyana na ale ana manungo na chiropa , mbwenye yakumenyana na akulu na anyamphambvu a dziko ino ya chidima na mizimumbo yakuipa yakundzendza - ndzendza mu mphepo . ’ ​ — Aefesi 6 : 12 .

(src)="37"> Макар че демоните изпитват удоволствие да вредят на хората , главната им цел е друга .
(trg)="39"> Maseze mademonyo asakomerwa kuthabusa anthu , ceneci nee ndi cifuno cawo cakutoma .

(src)="38"> Тяхното желание е да ни отвърнат от Всевишния Бог , Йехова .
(trg)="40"> Iwo asafuna kupeusa anthu toera kukhonda Mulungu Wakudzulu , Yahova .

(src)="39"> За да мамят и да държат под властта си хората , те използват различни методи , сред които са астрологията , магията , гадателството и предсказването на бъдещето .
(trg)="41"> ( Masalmo 83 : 18 , Tradução do Novo Mundo ) Macitiro ninga kupfundza nyenyezi , kuombeza , ufiti na kulotera ndi pinthu pingasi pinaphatisira mademonyo toera kupeusa anthu .

(src)="40"> Ето защо Йехова ни предупреждава за тази опасност и предлага защита на всички , които се противопоставят на Сатана и демоните .
(trg)="42"> Ineyi ndi thangwi inaticenjeza Yahova ku ngozwi zenezi na kutsidzikiza ale onsene anakhonda Sathani na mademonyo . ​ — Tyago 4 : 7 .

(src)="41"> Преди около две хиляди години Библията предсказала : „ Знай , че в последните дни ще настъпят особено тежки времена . “
(trg)="43"> Mu pyaka pikwi piwiri nduli , Bhibhlya yalongeratu : “ Udziwe kuti pa ntsiku zakumalisa , inadzaoneka midzidzi yakugopswa . ”

(src)="42"> Тя разкрива и защо времената са особено тежки : „ Защото хората ще обичат само себе си , ще обичат парите , ще бъдат самонадеяни , високомерни , . . . безсърдечни , ще са чужди на всякакво разбирателство , клеветници , без самоконтрол , свирепи , без любов към добротата , предатели , твърдоглави , надути , ще обичат удоволствията , вместо да обичат Бога . “
(trg)="44"> Kupangiza kuti ninji pinacitisa midzidzi ineyi kukhala yakunentsa , Bhibhlya isapitiriza kufokotoza : “ Thangwi anthu anadzafuna pinthu pyawo pyokha basi , anadzasirira ndalama basi , anadzagaya mbadzachita umbirimi , . . . anadzakhonda kufunana , anadzakhonda kubverana , anadzapambizira , anadzachita pya lukwali , anadzakhonda kubvera ntsisi , anadzatchinga anthu adidi , anadzaasandukira , anadzanyozeka , anadzafuna pya upombo kupita kufuna Mulungu . ”

(src)="43"> Несъмнено една от основните причини за страданията днес е това , че живеем в „ последните дни “ .
(trg)="45"> Mwandimomwene , thangwi ibodzi inacitisa nyatwa zonsene zinaona ife lero ndi yakuti tikukhala mu “ ntsiku zakumalisa . ” ​ — 2 Timoti 3 : 1 - 4 .

(src)="44"> Като имаме предвид фактите , които разгледахме , нима не е ясно защо хората не са способни да премахнат страданията въпреки добрите си намерения ?
(trg)="46"> Mu pinthu pidadinga ife , nkhabe kupangiza pakweca kuti thangwi yanji anthu nkhabe kwanisa kumalisa nyatwa , ngakhale kuti ali na pifuno pyadidi ?

(src)="45"> Къде тогава можем да намерим помощ ?
(trg)="47"> Mbani anafuna kutiphedza ?

(src)="46"> Трябва да се обърнем към нашия Създател , който обещава „ да унищожи делата на Дявола “ и неговите поддръжници .
(trg)="48"> Tisafunika kuyang’ana Nciti wathu , ule anapikira ‘ kufudza mabasa a Demonyo ’ na atowereri ace .

(src)="47"> От следващата статия ще разберем какво ще направи Бог , за да премахне всички причини за страданията .
(trg)="49"> ( 1 Jwau 3 : 8 ) Nsolo unatowerera unadzadinga kuti Mulungu anadzacitanji toera kumalisa pyonsene pinacitisa nyatwa .

# bg/2013644.xml.gz
# seh/2013644.xml.gz


(src)="1"> Представи си да живееш в свят без страдания — свят без престъпления , войни , болести и природни бедствия .
(trg)="1"> Nyerezerani kukhala mu dziko yakusowa nyatwa , uphanga , nkhondo , utenda na pidengwa pyacibaliro .

(src)="2"> Представи си да се събуждаш всяка сутрин , без да се безпокоиш поради икономическата нестабилност , дискриминацията или потисничеството .
(trg)="2"> Pontho , nyerezerani kulamuka macibese onsene mbamukhonda kudzudzumika na tsankhu , kupondererwa peno kugwa kwa mpfuma .

(src)="3"> Дали всичко това ти звучи прекалено хубаво , за да е истина ?
(trg)="3"> Kodi pyenepi pyonsene ndi pyandimomwene ?

(src)="4"> Разбира се , никой човек или човешка организация не може да установи подобни условия на живот .
(trg)="4"> Mwandimomwene , nee munthu m’bodzi peno utongi unakwanisa kucitisa makhaliro anewa .

(src)="7"> „ Небесният Бог ще издигне царство , което никога няма да бъде разрушено .
(trg)="5"> Mbwenye Mulungu apikira kumalisa pyonsene pinacitisa nyatwa za anthu , kuphataniza pire pidalongwa mu nsolo udamala .

(src)="8"> И това царство няма да премине към друг народ .
(trg)="6"> Onani mapikiro anatowerera akubuluka m’Mafala a Mulungu , Bhibhlya .

(src)="9"> То ще строши всички тези царства и ще ги унищожи , а самото то ще остане до безпределни времена . “
(trg)="7"> “ Pa utongi wenewu wakumalisa , Mulungu anadzalamusa utongi unango wakukhonda kufudzika , na wakukhondambo kungonjeswa .

(src)="10"> Божието Царство е небесно управление .
(trg)="8"> Utongi uyu , unadzakunda [ mbupasa ] manyadzo utongi unango , iwo mbukhala pyawo mwa kuwanga mwene . ” ​ — Daniyele 2 : 44 .

(src)="11"> За негов Владетел е избран Исус Христос .
(trg)="9"> Umambo wa Mulungu ndi utongi wakudzulu .

(src)="12"> То ще замени всички човешки управления и ще се погрижи Божията воля да бъде изпълнена не само на небето , но и на земята .
(trg)="10"> Uli na Mambo wakusankhulwa , Yezu Kristu , wakuti unadzapitira mbuto mautongi onsene a anthu , pontho unadzapasa cibaso kuti cifuno ca Mulungu cinadzacitwa kudzulu na pantsi pano .

(src)="13"> Това Царство няма да бъде заменено от човешко управление , тъй като е ‘ вечно царство на нашия Господар и Спасител Исус Христос ’ .
(trg)="11"> ( Mateo 6 : 9 , 10 ) Utongi unoyu nkhabe kudzapitirwa mbuto na mautongi a anthu thangwi umambo unoyu unadzakhala ‘ wakukhonda kumala wa Mbuyathu , Mpulumusi wathu Yezu Kristu . ’
(trg)="12"> Ntendere wakukhonda mala unadzakhala wakunyindirika . ​ — 2 Pedro 1 : 11 .
(trg)="13"> “ Satani asasangizira anju wa cheza .

(src)="14"> То ще установи траен мир .
(trg)="14"> Mphapo si chinthu chakudzumisa tayu , mabichu a Satani anasangizira adzakazi adidi a Mulungu .

(src)="15"> „ Сам Сатана се преправя на ангел на светлината .
(trg)="15"> Iwo anamalisira sawasawa ninga mabasa awo . ” ​ — 2 Akorito 11 : 14 , 15 .

(src)="16"> Тогава не е кой знае какво и неговите служители да се преправят на служители на праведността .
(trg)="16"> Uphemberi waunthawatawa unadzapangiza mabasa a Dyabo , pontho unadzafudzwa pa dziko yapantsi .

(src)="17"> Но техният край ще бъде според делата им . “
(trg)="17"> Bibvu yonsene ya uphemberi inadzamala pabodzi na kuthedzesa ciropa .

(src)="18"> Фалшивата религия ще бъде изобличена като ‘ дело на Дявола ’ и ще бъде премахната от земята .
(trg)="18"> Pyenepi pinadzacitisa kuti anyakufuna ‘ Mulungu wa moyo na wandimomwene , ’ amulambire mu njira ibodzi yacikhulupiro , “ mu nzimu na mu udidi [ peno undimomwene ] . ”

(src)="19"> Няма да има религиозен фанатизъм и кръвопролития .
(trg)="19"> Pyenepi pinadzabweresa ntendere na kuphatana ! ​ — 1 Atesalonika 1 : 9 ; Aefesi 4 : 5 ; Jwau 4 : 23 .

(src)="20"> Така всички , които обичат „ живия и истински Бог “ , ще му се покланят в „ една вяра “ и „ с дух и истина “ .
(trg)="20"> “ Mulungu anadzakhala pabodzi na anthu , mbapukuta misozi yonsene m’maso mwawo .