# bg/102003768.xml.gz
# run/102003768.xml.gz


(src)="1"> Въпроси на младите хора
(trg)="1"> Urwaruka ruribaza . . .

(src)="2"> Как да изляза от сянката на родителите си ?
(trg)="2"> Noshobora gute kutaba nkimenyekanira ku bavyeyi banje ?

(src)="3"> „ Баща ми е известен старейшина в един сбор на Свидетелите на Йехова .
(trg)="3"> “ Dawe ni umukurambere azwi cane mw’ishengero rimwe ry’Ivyabona vya Yehova .

(src)="4"> Уважавам го , но понякога никак не ми е приятно , че където и да отида ме познават само като „ сина на Бил “ . “ — Лари * .
(trg)="4"> Ndamwubaha , mugabo rimwe na rimwe narababazwa no kubona ahantu hose nja , bazi ko ndi umuhungu wa Bill ” . — Larry * .

(src)="5"> „ Тъй като баща ми е известен старейшина , всички очакваха много от мене и ми беше трудно да съм просто себе си . “ — Александър .
(trg)="5"> “ Kubera ko dawe ari umukurambere amenyekana cane , nabona ko umuntu wese yiteze ko ngira ico ndushije abandi , kandi ivyo vyatuma bitanyorohera na gato kumera uko nsanzwe ndi ” . — Alexander .

(src)="6"> С ГОДИНИТЕ е съвсем естествено да желаеш известна независимост , да си изградиш име , или репутация .
(trg)="6"> UKO ukura , ni ibisanzwe yuko wipfuza kugira umwidegemvyo munaka , ni ukuvuga kuba ushoboye kwishiriraho izina ryawe bwite .

(src)="7"> При раждането ти твоите родители са ти дали име , което им е харесвало .
(trg)="7"> Igihe wavuka , abavyeyi bawe baraguhitiyemwo izina ribahimbaye .

(src)="8"> Когато вече пораснеш , искаш сам да избереш „ името “ си , тоест да си изградиш определена репутация .
(trg)="8"> Ubu na ho uriko uraba umuyabaga , ushaka akaryo ko kwihitiramwo “ izina ” ryawe bwite , ni ukuvuga ukuntu womenyekana .

(src)="9"> Цар Соломон писал : „ За предпочитане е добро име , нежели голямо богатство , и благоволение е по – добро от сребро и злато . “
(trg)="9"> Wa Mwami Salomo yanditse ati : “ Kuvugwa neza kuruta kugira ubutunzi bginshi , kandi kuba rurangwa kuruta kugira ifeza n’izahabu ” .

(src)="10"> Още докато си млад , вероятно ще искаш да намериш своето собствено „ аз “ .
(trg)="10"> Naho ukiri muto , kumbure ushaka kwishiriraho akaranga kawe bwite .

(src)="11"> В сянката на родителите
(trg)="11"> Kumenyekanira ku bavyeyi

(src)="12"> Подобно на Лари и Александър някои младежи се чувстват така , сякаш живеят в сянката на родителите си — на техните постижения и репутация .
(trg)="12"> Nka kumwe kwa Larry na Alexander , abakiri bato bamwebamwe bumva yuko umenga bamenyekanira kw’izina ry’abavyeyi babo canke ku vyo abavyeyi babo baranguye .

(src)="13"> Може би родителите им са известни в обществото заради работата или образованието си .
(trg)="13"> Kumbure abavyeyi babo ni abantu bamenyekana mu kibano kubera akazi bakora canke amashure bize .

(src)="14"> Или пък са известни в християнския сбор .
(trg)="14"> Canke bishobora guterwa n’uko ari abantu bazwi cane mw’ishengero rya gikirisu .

(src)="15"> Ако това се отнася за родителите ти , може понякога да чувстваш , че всяко твое действие се наблюдава и че всичко , което правиш , се гледа под лупа .
(trg)="15"> Nimba abavyeyi bawe bamenyekanira kuri kimwe muri ivyo , ushobora rimwe na rimwe kwumva yuko uguma uhanzwe ijisho kandi yuko akantu kose ukora kaguma gasuzumwa .

(src)="16"> Вероятно не ти е приятно , че трябва да се държиш по определен начин само защото родителите ти са известни .
(trg)="16"> Hari aho woterwa ubuyega n’ukwumva uri mu mukazo wo kwigenza mu buryo bunaka kubera gusa ico abavyeyi bawe bari .

(src)="17"> Бащата на Иван , например , е старейшина в местен сбор на Свидетелите на Йехова .
(trg)="17"> Nk’akarorero , se wa Ivan ni umukurambere mw’ishengero ry’Ivyabona vya Yehova ryo mu karere kabo .

(src)="18"> Иван казва : „ Тъй като баща ми е известен и уважаван , смятах , че винаги трябва да давам добър пример в училище и вкъщи .
(trg)="18"> Ivan avuga ati : “ Kubera yuko dawe yari azwi cane kandi akaba yari umuntu yubahwa , nama numva ko ntegerezwa kuba akarorero kw’ishure no muhira .

(src)="19"> Виждах , че другите родители гледат на мене като на образец за това как искат да се държат децата им .
(trg)="19"> Nabona yuko abandi bavyeyi bantangako akarorero ku bijanye n’ukuntu bitega ko abana babo bifata .

(src)="20"> От една страна това ме ласкаеше , но от друга страна се чувствах задължен винаги да се държа добре пред другите .
(trg)="20"> Naho ukwo kwari ukunsiga amavuta , vyatuma numva mpatiwe rwose kubera akarorero abandi .

(src)="21"> Така че понякога ми липсваше скромност и отказвах да приема недостатъците си . “
(trg)="21"> Ivyo vyatuma rimwe na rimwe ntifata ruto kandi bikananira kwemera utunenge mfise ” .

(src)="22"> Александър споделя : „ Чувствах , че постоянно ме наблюдават и когато правех грешки , винаги бяха готови да ме критикуват . “
(trg)="22"> Alexander avuga ati : “ Numva yuko baguma banyitegereza igihe cose kandi yuko ndamutse nkoze agakosa , boca bantunga urutoke ” .

(src)="23"> Лари , чиито думи са поместени в началото на статията , се опитал да избегне прекаленото внимание , като криел фамилното си име .
(trg)="23"> Larry , umwe yavugwa mu ntango , yaririnze gukwega amaso y’abantu mu guhisha izina ry’umuryango wabo .

(src)="24"> Той казва : „ Когато на някое събиране се запознавах с нови хора , казвах само „ Здравейте , аз съм Лари “ и спирах дотук , без да споменавам фамилията си .
(trg)="24"> Avuga ati : “ Mpuye n’abantu bashasha ku mitororokano yo kwidagadura , naca mvuga nti : ‘ Bite , jewe nitwa Larry ’ , ngaca nigereza aho , sinirirwe ndavuga izina twese mu muryango twitwa .

(src)="25"> Ако можех , дори се подписвах само с първото си име .
(trg)="25"> Igihe bishoboka , natera mbere umukono nkoresheje iritazirano ryanje gusa .

(src)="26"> Страхувах се хората да не се отнасят към мене различно , като знаят кой е баща ми .
(trg)="26"> Naratinya ko abantu bohava batamfata cokimwe n’abandi hamwe boramuka bamenye dawe uwo ari we .

(src)="27"> Исках връстниците ми да не виждат нищо специално в мене . “
(trg)="27"> Nashaka ko abo mu runganwe rwanje bamfata cokimwe n’abandi ” .

(src)="28"> Разбира се , логично е другите да очакват повече от тебе , ако баща ти е старейшина или помощник – служител .
(trg)="28"> Erega ni ko , birumvikana yuko abandi bokwitegako vyinshi nimba so wawe ari umukurambere mukirisu canke umukozi w’ishengero .

(src)="29"> Все пак тези мъже трябва „ да управляват добре чадата си и домовете си “ .
(trg)="29"> Nakare , abagabo bagenywe mu mabanga nk’ayo bakwiye kuba ‘ baganza neza abana babo n’abo mu rugo rwabo ’ .

(src)="30"> Тогава не е чудно , че хората очакват да си образец във всяко отношение .
(trg)="30"> Ntibitangaje rero kuba abantu bitega ko uba intangakarorero !

(src)="31"> Но дали това е непременно нещо лошо ?
(trg)="31"> Mugabo none , ico coba cama ari ikintu kibi ?

(src)="32"> Не и ако имаш предвид , че младият християнин Тимотей бил избран от Павел , вероятно докато все още не бил навършил 20 години , за да пътува с него и да участва в жизненоважна проповедна дейност .
(trg)="32"> Si ikintu kibi iyo urimbuye ivy’uko wa musore w’umukirisu Timoteyo , naho ashobora kuba yari akiri umuyabaga , Paulo yamuhisemwo kugira ngo bajane yongere agire uruhara mu gikorwa c’ubusuku gihambaye .

(src)="33"> Така че трябва да се стремиш поведението ти да е образцово , независимо дали баща ти е старейшина , или не .
(trg)="33"> Ku bw’ivyo rero , ukwiye kwihatira kuba akarorero , so wawe yaba ari umukurambere yagenywe canke atari we .

(src)="34"> Бунтуването не е добро решение
(trg)="34"> Ubugarariji si ihitamwo ryiza

(src)="35"> Някои младежи се опитват да излязат от сянката на родителите си , като се бунтуват .
(trg)="35"> Ariko rero , abakiri bato bamwebamwe baragerageza kwikurako ivyo kumenyekanira ku bavyeyi babo mu kugarariza .

(src)="36"> Иван казва : „ Преди се дразнех от това , че трябва да съм пример във всяко отношение .
(trg)="36"> Ivan avuga ati : “ Vyarashika aho ivy’uko ntegerezwa kuba akarorero bimbuza amahoro .

(src)="37"> Бунтувах се , като оставях косата си да порасне колкото може повече , докато някой не ми направи забележка . “
(trg)="37"> Naragarariza mu kuraba urugero imishatsi yanje yogejejeko mu gukura bataragira ico bayivuzeko ” .

(src)="38"> Авесалом бил син на цар Давид и също се бунтувал .
(trg)="38"> Abusalomu , umwe mu bahungu b’Umwami Dawidi , yarakurikiye ingendo y’ubugarariji .

(src)="39"> Баща му бил известен с предаността си към Йехова и много от израилтяните го обичали .
(trg)="39"> Se wiwe yari azwi cane kubera yibanda kuri Yehova kandi agakundwa n’abantu benshi mw’ihanga rya Isirayeli .

(src)="40"> Всички имали големи очаквания от Авесалом , като син на Давид .
(trg)="40"> Abusalomu yari yitezweko vyinshi kubera ko yari mwene Dawidi .

(src)="41"> Но вместо да оправдае разумните очаквания , той избрал да си изгради репутация , като се разбунтува срещу баща си .
(trg)="41"> Mugabo rero , aho gushitsa ibintu bitegereka yari yitezweko , Abusalomu yahisemwo kwigirira izina ryiwe mu kugarariza se wiwe .

(src)="42"> Тъй като Давид бил помазаният представител на Йехова , Авесалом всъщност се бунтувал срещу Йехова .
(trg)="42"> Kubera yuko Dawidi yari umuntu yasizwe aserukira Yehova , Abusalomu mu vy’ukuri yariko agarariza Yehova .

(src)="43"> Действията му донесли позор за семейството му и нещастие за самия него .
(trg)="43"> Ivyo yakoze vyaratukishije umuryango vyongera bimukwegera akarambaraye . — 2 Samweli 15 : 1 - 15 ; 16 : 20 - 22 ; 18 : 9 - 15 .

(src)="44"> Бунтуването може да има ужасни последствия и за тебе .
(trg)="44"> Kugarariza na wewe vyoshobora kukugirira ingaruka mbi .

(src)="45"> Обърни внимание какво казва Библията за Неемия .
(trg)="45"> Rimbura nk’akarorero ico Bibiliya itubwira kuri Nehemiya .

(src)="46"> Някои от враговете му се опитали да го подмамят да върши неща , които Бог не одобрява .
(trg)="46"> Bamwebamwe mu bansi biwe baragerageje kumukwegakwegera mu nyifato y’ukutibanga Imana .

(src)="47"> Защо ?
(trg)="47"> Kubera iki ?

(src)="48"> „ Та да имат за мене лошо мнение и да ме преследват за това с укори “ — казва Неемия .
(trg)="48"> ‘ Kugira ngo bande inkuru mbi kandi bamwambike ibara ’ , nk’uko Nehemiya yabivuze .

(src)="49"> Като се бунтуваш , можеш да си изградиш лоша репутация , която хората не винаги забравят лесно .
(trg)="49"> Kugarariza bishobora gutuma ugira izina ribi , izina ryogora abantu kwibagira .

(src)="50"> Не трябва да пренебрегваш въздействието на бунтовното поведение върху другите .
(trg)="50"> Ikitokwirengagizwa coco ni ingaruka inyifato y’ubugarariji ishobora kugira ku bandi .

(src)="51"> Най – малкото ще причиниш на родителите си ненужна мъка .
(trg)="51"> N’imiburiburi , wotuma abavyeyi bawe batuntura bitari bikenewe .

(src)="52"> Действията ти могат да се отразят пагубно и на други младежи .
(trg)="52"> Ivyo ukora vyoshobora kandi kugira ingaruka mbi ku rundi rwaruka .

(src)="53"> Иван признава : „ Поведението ми се отрази отрицателно на брат ми .
(trg)="53"> Ivan yiyemerera ati : “ Inyifato yanje yaragize ingaruka mbi kuri mwenewacu .

(src)="54"> За известно време той напусна християнския сбор и правеше всички неща , за които знаеше , че не съответстват на библейските стандарти .
(trg)="54"> Harageze igihe aheba rwose ishengero rya gikirisu , yikurikiranira ibintu biteye kubiri n’ingingo mfatirwako za Bibiliya .

(src)="55"> За радост накрая той се осъзна , днес отново служи на Йехова и е щастлив . “
(trg)="55"> Igishimishije ni uko yisubiyeko , ubu akaba yarasubiye gusukurira Yehova kandi akaba ahimbawe ” .

(src)="56"> По – добро решение
(trg)="56"> Ingendo nziza kuruta

(src)="57"> Соломон , природеният брат на Авесалом , постъпвал по – различно .
(trg)="57"> Salomo , uwavukana na Abusalomu kuri se , yafashe ingendo itameze nk’iyiwe .
(trg)="58"> Yari yiteguriye kwigira kuri se Dawidi yicishije bugufi .

(src)="58"> Той бил готов да се учи смирено от баща си Давид .
(trg)="59"> Aho kurondera kumenyekana , Salomo yarondeye kwihesha izina ryiza ku Mana .

(src)="59"> Вместо да търси начини да се изтъкне пред хората , Соломон се опитвал да си изгради добро име пред Бога .
(trg)="60"> Igihe ivyo yabigira , yarateje iteka umuryango wiwe yongera arihesha izina ryiza , ni ukuvuga iryo kuba umwe mu bami ba Isirayeli bari bahambaye kuruta abandi bose . — 1 Abami 3 : 4 - 14 .

(src)="60"> Докато правел така , носел чест на семейството си и станал известен като един от най – великите царе на Израил .
(trg)="61"> Akarorero keza ka Salomo karashira ahabona ibintu bihambaye bibiri : Ica mbere , ntiwishiriraho akaranga kawe bwite mu kurondera kwiyonkora ku muryango wawe , mugabo ukishiriraho mu kwigira kuri kamere nziza z’umuryango wawe .

(src)="61"> Добрият пример на Соломон подчертава два важни факта .
(src)="62"> Първо , трябва да намериш своето „ аз “ не като търсиш начини да се разграничиш от семейството си , а като се учиш от положителните качества на родителите си .
(trg)="62"> Ikinyamakuru kimwe ( Adolescence ) kivuga giti : “ Ubuyabaga ntibukwiye kuba na gato igihe c’uko urwaruka rwiyonkora ku bavyeyi kugira ngo rushike ku kwumva ko rwifitiye akaranga gakomeye ” .

(src)="64"> В списанието се добавя още , че „ подкрепата на родителите ти не пречи “ да изградиш собствена самоличност , „ а по – скоро помага [ за това ] “ .
(trg)="63"> Ubushobozi ufise bwo kwishiriraho akaranga kawe bwite “ ntibutandukana n’ugushigikirwa n’abavyeyi , ahubwo riho ni kwo kububungabunga ” , nk’uko ico kinyamakuru kibandanya kibivuga .

(src)="65"> Интересно е , че самият Соломон съветвал : „ Слушай баща си , който те е родил , и не презирай майка си , когато остарее . “
(trg)="64"> Igishimishije , Salomo ubwiwe yahimirije ati : “ Wumvire so yakuvyaye , kandi ntugakēngēre nyoko ashitse mu butāmakazi ” .

(src)="66"> Соломон явно не се обръщал към малки деца , защото когато родителите са стари , децата им са вече големи .
(trg)="65"> Biragaragara ko Salomo atariko yandikira abana batoyi kubera ko igihe abavyeyi baba bashitse “ [ mu butama no ] mu butāmakazi ” , umwana ashobora kuba akuze .

(src)="67"> Каква е поуката ?
(trg)="66"> Bishaka kuvuga iki ?

(src)="68"> Дори като пораснеш и вече имаш собствено семейство , все още можеш да извличаш полза от мъдростта на родителите си .
(trg)="67"> Naho nyene woba ukuze kandi ukaba waramaze gushinga urwawe , urashobora kuguma wungukira ku bukerebutsi bw’abavyeyi bawe .

(src)="69"> Иван също разбрал това .
(trg)="68"> Ivan yahavuye abitahura .

(src)="70"> Той казва : „ Сега , когато съм вече голям , се опитвам да подражавам на положителните качества на родителите си и да не повтарям техните грешки . “
(trg)="69"> Avuga ati : “ Uko nkura ni ko ngerageza kwigana kamere nziza z’abavyeyi banje , muri ico gihe nyene nkagerageza kwirinda amakosa yabo ” .

(src)="71"> Второ , за Соломон по – важно било не да изгради своя „ самоличност “ , а да угоди на Йехова .
(trg)="70"> Iciyumviro kigira kabiri tworimbura ni ic’uko ico Salomo yashira imbere kutari ukwishiriraho “ akaranga ” kiwe bwite , ahubwo kwari uguhimbara Yehova .

(src)="72"> Наистина от него , като син на Давид , се очаквало много .
(trg)="71"> Ego ni ko , hari vyinshi yari yitezweko kubera ko yari mwene Dawidi .

(src)="73"> Но Соломон разчитал на Йехова и това му помогнало да се справи с отговорностите си .
(trg)="72"> Mugabo ukwiheka kuri Yehova kwa Salomo kwaramufashije kurangura amabanga yiwe .

(src)="74"> Александър гледал по подобен начин на нещата .
(trg)="73"> Alexander yahavuye abona ibintu muri ubwo buryo .

(src)="75"> Той казва : „ Вече приемам факта , че от децата на старейшините обикновено се очаква повече .
(trg)="74"> Avuga ati : “ Ubu ndemera ivy’uko abana b’abakurambere mu bisanzwe bitegwako vyinshi .

(src)="76"> Положителният възглед спрямо това се оказа защита за мене .
(trg)="75"> Nafashe ingingo yo kubona ibintu muri mwene ubwo buryo , kandi vyarambereye uburinzi .

(src)="77"> Разбрах , че най – важно е какво мисли Йехова за мене .
(trg)="76"> Narashitse ku gutahura yuko uburyo Yehova ambona ari co kintu gihambaye kuruta ibindi vyose .

(src)="78"> Той знае какъв съм в действителност , а не само на кого съм син . “
(trg)="77"> Arazi uwo ndi , uretse gusa kumenya uwo nkomokako ” .

(src)="79"> Дарън , чийто баща е завършил Библейското училище Гилеад на „ Стражева кула “ * , в което се обучават мисионери , също се научил да се справя с това , че има известни родители .
(trg)="78"> Daryn , uwo se wiwe yasohotse rya Shure ry’ivya Bibiliya ry’i Gileyadi rya Watchtower * , rikaba ari ishure rimenyereza abamisiyonari , na we nyene yarize guhangana n’ivy’ukuba afise abavyeyi bazwi cane .

(src)="80"> Той казва : „ Когато се покръстих , се отдадох на Йехова , а не на някой друг .
(trg)="79"> Avuga ati : “ Igihe nabatizwa , niyeguriye Yehova , siniyeguriye uwundi muntu n’umwe .

(src)="81"> Като се старая да живея според отдаването си , имам душевен мир , защото знам , че съм угоден на Йехова дори ако не мога да постигна всички неща , които са постигнали родителите ми . “
(trg)="80"> Mu kubaho nisunga ukwiyegura kwanje uko nshoboye kwose , ndagira amahoro yo mu mutima ava ku kumenya yuko Yehova ampimbarirwa , naho ntashobora gukora ibintu vyose abavyeyi banje bakoze ” .

(src)="82"> Цар Соломон отбелязал : „ Даже и детето се явява чрез постъпките си — дали делата му са чисти и прави . “
(trg)="81"> Umwami Salomo yagize uwu mwihwezo : “ Kandi n’umwana amenyekanira ku vyo akora , kw ingeso ziwe zizotungana zikaba nziza ” .

(src)="83"> Накрая хората ще те помнят с това , което си казал и направил .
(trg)="82"> Amaherezo , abantu bazokwibukira ku vyo uvuga no ku vyo ukora .

(src)="84"> Бъди „ пример в слово , в поведение , в любов , във вяра , в чистота “ .
(trg)="83"> Nube akarorero “ mu vy’uvuga , no mu ngeso zawe , no mu rukundo , no mu kwizera , no ku mutima utanduye ” .

(src)="85"> Тогава хората ще те обичат и уважават заради това , което си .
(trg)="84"> Nimba uri akarorero , abantu bazogukundira ico uri bongere bakikwubahire ! — 1 Timoteyo 4 : 12 .

(src)="86"> За други младежи обаче е предизвикателство да излязат от сянката на братята и сестрите си , които са по – добри в някои отношения .
(trg)="85"> Ariko rero , ku rundi rwaruka , ingorane ni iyo kwikurako ivy’ukumenyekanira ku bo bavukana bashitse ku bintu bihambaye .

(src)="87"> В бъдеща статия ще бъде обсъдено как да се справиш с този проблем .
(trg)="86"> Ikiganiro kizokurikira kizoca irya n’ino ukuntu ushobora guhangana n’iyo ngorane .

(src)="88"> [ Бележки под линия ]
(trg)="87"> [ Utujambo tw’epfo ]

(src)="89"> Някои от имената са променени .
(trg)="88"> Amazina amwamwe yarahinduwe .

(src)="90"> Училището Гилеад се ръководи от Свидетелите на Йехова .
(trg)="89"> Ishure ry’i Gileyadi riyoborwa n’Ivyabona vya Yehova kandi akaba ari na bo barihagarikira .

(src)="91"> [ Текст в блока на страница 30 ]
(trg)="90"> [ Iciyumviro ku rup .
(trg)="91"> 22 ]

(src)="92"> Бунтуването само ще причини мъка на родителите ти и ще накърни репутацията ти
(trg)="92"> Kugarariza nta kindi bizokora atari ugutuntuza abavyeyi bawe no gutuma uvugwa nabi

(src)="93"> [ Снимка на страница 30 ]
(trg)="93"> [ Ifoto ku rup .
(trg)="94"> 22 ]

(src)="94"> Другите могат да извлекат полза от добрия ти пример
(trg)="95"> Akarorero kawe keza karashobora kwungura abandi

# bg/102003806.xml.gz
# run/102003806.xml.gz


(src)="1"> Какво научихме от пигмеите
(trg)="2"> VYASHIKIRIJWE N’UMWANDITSI WA BE MASO !

(src)="2"> ОТ АВТОР , ПИШЕЩ ЗА „ ПРОБУДЕТЕ СЕ ! “
(trg)="3"> MURI RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
(trg)="4"> “ Nimukure ibirato .

(src)="3"> В ЦЕНТРАЛНОАФРИКАНСКАТА РЕПУБЛИКА
(trg)="5"> Tugiye guca mu mazi hanyuma tujabuke akayira inzovu zicamwo .

(src)="4"> „ Свалете си обувките .
(trg)="6"> Mukurikize neza ivyo ndababwira .

(src)="5"> Ще вървим през водата и после ще пресечем пътеката на слоновете .
(trg)="7"> Nitwahura n’imamfu , muce mubunda , ntimuyirabe mu maso .

(src)="6"> Следвайте указанията ми стриктно .
(trg)="8"> Duhuye n’inzovu , muce muhagarara mudakakaza ” .