# bg/102013000.xml.gz
# om/102013000.xml.gz


(src)="1"> Съдържание
(trg)="1"> Ittiin Baafata

(src)="2"> © 2013 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania .
(trg)="2"> © 2013 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania .

(src)="3"> Всички права запазени .
(trg)="3"> Mirgi abbummaa seeraan eegamaadha .

(src)="4"> 3 Поглед към света
(trg)="4"> 3 Adunyaa Mararraa

(src)="5"> 4 За семейството
(trg)="5"> 4 Maatiidhaaf

(src)="6"> Как да общуваш с подрастващото си дете ?
(trg)="6"> Mucaa Keessan Isa Dargaggeessa Taʼee Wajjin Haasaʼuu Kan Dandeessan Akkamitti ?

(src)="7"> 6 Интервю
(trg)="7"> 6 Gaafannoo

(src)="8"> Биохимичка обяснява вярванията си
(trg)="8"> Baayookeemistiin Tokko Amantiishee Ibsite

(src)="9"> 12 Страни и народи
(trg)="9"> 12 Biyyootaafi Ummata

(src)="10"> На гости в Камерун
(trg)="10"> Kaameruuniin Daawwachuu

(src)="11"> 14 Гледната точка на Библията
(trg)="11"> 14 Macaafni Qulqulluun Maal Jedha ?

(src)="12"> Раят
(trg)="12"> Jannata

(src)="13"> 16 Замисъл или случайност ?
(trg)="13"> 16 Qaamni Kana Tolche Jiraa ?

(src)="14"> Навигационната система на крайбрежния бекас
(trg)="14"> Simbirri Baarteeyildi Goodwiit Jedhamtu Kallattii Itti Balaliitu Akkamitti Beekti ?

(src)="15"> ПОВЕЧЕ ОНЛАЙН НА
(trg)="15"> INTARNEETIIRRATTI

(src)="16"> www.jw.org
(trg)="16"> www.jw.org

(src)="17"> МЛАДЕЖИ
(trg)="17"> DARGAGGOOTA

(src)="18"> ВЪПРОСИ НА МЛАДИТЕ ХОРА :
(trg)="18"> GAAFFII DARGAGGOOTAA . . .

(src)="19"> Как да се справя със сексуалния тормоз ?
(trg)="19"> Nama Addaggee Taʼerraa Of Eeguu Kanan Dandaʼu Akkamitti ?

(src)="20"> Корета споделя : „ Когато бях в основното училище , момчетата заставаха зад гърба ми и ми дърпаха сутиена , като правеха унизителни коментари от рода на колко по – добре ще се чувствам , ако спя с тях . “
(trg)="20"> Koreettaan akkas jetteetti : “ Mana barumsaa giddu galeessaatti , dargaggoonni dubbii addaggummaa kan dubbatan siʼa taʼu , fakkeenyaaf uffata harmakootii duubaan harkisaa , utuun takkaa isaanii wajjin saalqunnamtii raawwadhee hammam akkan gammadu natti himu ” jetteetti .

(src)="21"> Какво би направил ти в подобна ситуация ?
(trg)="21"> Haalli akkasii utuu si mudatee ati maal goota turte ?

(src)="22"> Ако знаеш как да реагираш , е по – вероятно да се справиш със сексуалния тормоз .
(trg)="22"> Deebii akkamii kennuu akka qabdu yoo beekte , balaa kanarraa of eeguu dandeessa !
(trg)="23"> ( Ingiliffaan argama .
(trg)="24"> BIBLE TEACHINGS / TEENAGERS jalaa ilaali )

(src)="23"> ДЕЦА
(trg)="25"> IJOOLLEE

(src)="24"> ЗАДАЧА С РИСУНКИ
(trg)="26"> GILGAALA FAKKII

(src)="25"> Свали и отпечатай картинката .
(trg)="27"> Fakkicha garagalfattanii erga maxxanfattanii booda , ijoollee keessanii wajjin gilgaalasaa hojjedhaa .

(src)="26"> Изпълни задачата с децата си .
(trg)="28"> Ijoolleen keessan , waaʼee namoota Macaafa Qulqulluu keessatti ibsamaniifi waaʼee seerawwan amalaa caalaatti akka beekan gargaaraa .

(src)="27"> Помогни им да придобият повече познание за библейските личности и моралните принципи .
(trg)="29"> ( Ingiliffaan argama .
(trg)="30"> BIBLE TEACHINGS / CHILDREN jalaa ilaali )

# bg/102013001.xml.gz
# om/102013001.xml.gz


(src)="1"> След инцидент на нефтена платформа през април 2010 г . в продължение на почти три месеца се изливаха огромни количества петрол и газ в океана .
(trg)="1"> Ebla 2010 dhaabbata bobaʼaa tokkorra balaan erga gaʼee booda , gara jiʼa sadiitiif bobaʼaafi gaaziin hammana hin jedhamne gara galaanichaatti namʼee ture .

(src)="2"> Проучване на група изследователи установи , че два месеца и половина след това някои от токсичните химикали са изчезнали .
(src)="3"> Те предполагат , че са били усвоени от бактерии , които разграждат метана .
(trg)="2"> Erga kun taʼee gara jiʼa lamaafi walakkaa booda , gareen qorattootaa tokko , keemikaalota galaana kana faaluu dandaʼan keessaa muraasni , baakteeriyaa gaazii meeteen jedhamu bittinneessuun akka badan ibseera .

(src)="4"> Но някои специалисти са на друго мнение .
(trg)="3"> Hayyoonni tokko tokko garuu yaada kanarratti shakkii qabu .

(src)="5"> Според тях голямо количество от нефта се е утаило на дъното на океана .
(trg)="4"> Bobaʼaa sana keessaa hedduunsaa gara dachee galaanichaa keessatti akka gad lixe amanu .

(src)="6"> Според едно проучване 59 % от руснаците на възраст между 18 и 35 години смятат , че „ за да имаш успех в живота , понякога трябва да пренебрегваш моралните си принципи “ , се казва във вестник „ Росийская газета “ .
(trg)="5"> Qorannaan godhame tokko akka argisiisutti , namoota Raashiyaa umriinsaanii waggaa 18 hanga 35 taʼu keessaa dhibbeentaa 59 kan taʼan , ‘ jireenya keessatti milkaaʼina argachuuf , yeroo tokko tokko karaa seerawwan amalaaf baʼanirraa faallaa taʼeen deemuun barbaachisaa akka taʼe ’ kan amanan taʼuusaanii , gaazexaan Roosiiskaayaa Gaazeetaa jedhamu gabaaseera .

(src)="7"> Някои от най – старите открити царевични кочани навеждат на мисълта , че преди около 3000 години жителите на северната част на Перу са правели пуканки и царевично брашно .
(trg)="6"> Qoroqondaawwan boqqoolloo hamma ammaatti argamaniifi waggoota dheeraa dura turan keessaa tokko tokko ( kan akka fakkiinsaa olitti argamuu ) , namoonni kaaba Peeruu jiraatan yoo xinnaate gara waggaa 3,000 dura xaaxee boqqolloofi daakuu boqqoolloo fayyadamaa akka turan argisiisu .

(src)="8"> Лучо Соравито де Франчески , католическият епископ на Адриа Ровиго , смята , че религиозното послание трябва да стигне „ до всеки поотделно “ в дома му .
(trg)="7"> Naannoo Adriyaa Rooviigootti phaaphaasii Kaatolikii kan taʼan Luuchoo Soraaviitoo Dee Firaancheskiin , ergaan amantii , “ kallattiidhaan dhuunfaatti ” bakka jireenyaasaaniitti namoota bira gaʼuu akka qabu amanu .

(src)="9"> Епископът казва : „ Трябва да се грижим за паството не като бием камбаните в църквата , а като звъним на вратите на хората . “
(trg)="8"> “ Tajaajilli qeesota taʼuudhaan hojjennu , bilbila bataskaanaa bilbiluurraa gara bilbila karra namootaa bilbiluutti jijjiiramuu qaba ” jedhaniiru .

(src)="10"> Цената на черно на рог от носорог , използван за медицински цели , се е увеличила до 65 000 долара за килограм .
(trg)="9"> Gaanfi warseessaa qorichummaadhaaf karaa seeraan ala taʼeen yommuu gurguramu , gatiin kiilogiraama tokkoo doolaara Ameerikaa 65,000 gaʼeera .

(src)="11"> През 2011 г . само в Южна Африка бракониери са убили 448 носорози .
(trg)="10"> Bara 2011tti Afriikaa Kibbaatti qofa warseessonni 448 taʼan adamoo seeraan ala taʼeen ajjeefamaniiru .

(src)="12"> В търсене на ценната стока крадци са прониквали в музеи и аукционни къщи в Европа .
(trg)="11"> Awurooppaatti , saamtonni gaanfa kana barbaacha godambaawwaniifi iddoowwan wantoonni kun caalbaasiidhaan itti gurguraman cabsanii galaa jiru .

(src)="13"> Застрашени са дори носорозите в европейските зоопаркове .
(trg)="12"> Awurooppaa keessatti warseessonni bakka bineensonni bosonaa itti eegaman keessatti argamanillee balaadhaaf akka saaxilaman yaadama .

# bg/102013002.xml.gz
# om/102013002.xml.gz


(src)="1"> ЗА СЕМЕЙСТВОТО | ВЪЗПИТАВАНЕ НА ДЕЦАТА
(trg)="1"> MAATIIDHAAF | GAʼEE WARRAA

(src)="2"> Когато е било малко , детето ти е говорело за всичко с тебе .
(trg)="2"> Ilmi keessan xinnummaasaatti waanuma hunda isinitti hima ture .

(src)="3"> Но сега , когато е в пубертета , вече не споделя нищо .
(trg)="3"> Yeroo umrii dargaggummaarra gaʼu garuu homaa isinitti hin himu .

(src)="4"> В случай че се опиташ да започнеш разговор , то или отговаря едносрично , или започва разгорещено да спори .
(trg)="4"> Isaa wajjin haasaʼuuf yaalii yoo gootanis dubbachuu hin barbaadu ; ykn mareen sun gara falmiitti akka jijjiiramu godha .

(src)="5"> Ти обаче можеш да се научиш да разговаряш с подрастващото си дете .
(trg)="5"> Mucaa keessan isa umrii kanarratti argamuu wajjin haasaʼuu barachuu ni dandeessu .

(src)="6"> Но първо обърни внимание на две причини , които може да пораждат проблема .
(trg)="6"> Jalqaba garuu , wantoota isaa wajjin haasaʼuun rakkisaa akka isinitti taʼu godhan lama haa ilaallu .

(src)="7"> Желанието за независимост .
(trg)="7"> *
(trg)="8"> Yaalii of dandaʼanii jiraachuuf godhamu .

(src)="8"> За да стане отговорна личност , детето ти трябва постепенно да се научи да се справя с трудностите в живота .
(trg)="9"> Ijoolleen umrii dargaggummaarratti argaman , gaʼeessota qorumsa jireenyaa dura dhaabachuu dandaʼan kan taʼan , takkaatti utuu hin taʼin suutuma suutadha .

(src)="9"> Разбира се , някои младежи искат повече свобода , отколкото им се полага .
(trg)="10"> Dhugaadha , ijoolleen tokko tokko mirga argachuu qabanirra caalaa kan barbaadan siʼa taʼu , warri tokko tokkommoo mirga ijoolleensaanii argachuu qaban isaan dhowwatu .

(src)="10"> От друга страна , някои родители дават прекалено малко свобода на децата си .
(trg)="11"> Kunimmoo warraafi ijoollee gidduutti jeequmsi guddaan akka uumamu gochuu dandaʼa .

(src)="12"> Брад * , който е на 16 години , се оплаква : „ Родителите ми се опитват да контролират всичко в живота ми .
(trg)="12"> Mucaa waggaa 16 kan taʼe Biraad , * “ Warrikoo guutummaa jireenyakoo toʼachuu barbaadu .

(src)="13"> Ако не ми дадат повече свобода , преди да навърша 18 , ще се изнеса ! “
(trg)="13"> Yeroo umriinkoo waggaa 18 guutu mirga dabalataa naaf hin kennan taanaan , mana dhiiseefiin baʼa ” jechuudhaan wanta itti dhagaʼamu dubbateera .

(src)="14"> Абстрактното мислене .
(trg)="14"> Haala dhimma tokko duuba jiru hubachuu .

(src)="15"> Обикновено за малките деца всичко е или черно , или бяло , докато много младежи разбират , че нещата в живота са по – сложни , тоест имат и сиви нюанси .
(trg)="15"> Ijoolleen xixinnoon , wanti tokko ykn sirrii ykn dogoggoradha jedhanii yaadu ; ijoolleen umrii dargaggummaarratti argaman hedduun garuu , wanti tokko guutummaatti dogoggora ykn sirrii taʼuu dhiisuu akka dandaʼu ni hubatu .

(src)="16"> Това е важен аспект на абстрактното мислене и им помага да придобият добра преценка .
(trg)="16"> Dargaggeessi tokko ilaalcha akkasii qabaachuunsaammoo , haala dhimma tokko duuba jiru hubachuuf isa gargaara .

(src)="17"> Помисли върху следния пример : За детето понятието „ справедливост “ изглежда просто — „ мама разчупи бисквитата и даде на мене едната половина , а на брат ми другата “ .
(trg)="17"> Haqa argisiisuun mucaa xinnoo tokkoof salphaa fakkaachuu dandaʼa ; fakkeenyaaf , ‘ Haatikoo daabboo tokko bakka lamatti cabsitee walakkaasaa anaaf , walakkaasaammoo obboleessa kootiif kennite ’ jedhee yaaduu dandaʼa .

(src)="18"> В този случай справедливостта се свежда само до математическа формула .
(trg)="18"> Akkas taanaan haqni foormulaa herregaa taʼuusaati .

(src)="19"> Младежите обаче осъзнават , че това понятие включва повече .
(trg)="19"> Dargaggoonni garuu , haqni hamma kana salphaa akka hin taane ni hubatu .

(src)="20"> Все пак справедливостта не означава еднакво отношение към всички и еднаквото отношение към всички не винаги е справедливо .
(trg)="20"> Kana malees haqa jechuun , yeroo hunda wanta wal qixa taʼe jechuu miti ; wanti wal qixa taʼes yeroo hunda haqadha jechuu miti .

(src)="21"> Абстрактното мислене помага на подрастващото ти дете да разрешава сложни въпроси , но може също да го накара да оспорва мнението ти .
(trg)="21"> Mucaan keessan inni dargaggeessi haala dhimma tokko duuba jiru hubachuunsaa , yaadawwan rakkisaa taʼan akkasii hubachuuf akka qabsaaʼu isa godha .
(trg)="22"> Haataʼu malee kun rakkina akkamii fida ?

(src)="22"> Опитвай се да водиш непринуден разговор .
(trg)="23"> Isinii wajjinis akka qabsaaʼu isa gochuu dandaʼa .

(src)="23"> Възползвай се от моментите в спокойна обстановка .
(trg)="24"> Yoo dandaʼame , akkuma qoosaatti haasaʼaa .
(trg)="25"> Yeroo bilisa taatanii waliin haasoftanitti fayyadamaa .

(src)="24"> Например някои родители са забелязали , че децата им са по – склонни да споделят с тях , докато вършат домакински задачи или докато пътуват с колата , тъй като тогава не се налага да говорят лице в лице .
(src)="25"> ( Библейски принцип : Второзаконие 6 : 6 , 7 )
(trg)="26"> Fakkeenyaaf , warri tokko tokko dargaggoonni haasaʼuuf fedhii kan qabaatan , yommuu isaanii wajjin hojii hojjetan ykn yommuu isaanii wajjin karaa deeman , jechuunis yeroo fuulaa fuulatti wal ilaalanitti utuu hin taʼin , yeroo isaan cinaa taʼanitti akka taʼe hubataniiru . ​ — Seera buʼuuraa Macaafa Qulqulluu : Keessa Deebii 6 : 6 , 7 .

(src)="26"> Бъди кратък .
(trg)="27"> Dubbii keessan gabaabsaa .

(src)="27"> Не е нужно да водиш дълги спорове , за да наложиш мнението си .
(trg)="28"> Wanta hundarratti dargaggootaa wajjin hamma dhumaatti falmuun isinirra hin jiru .

(src)="29"> Дай възможност на подрастващото си дете да осъзнае какво си искал да кажеш .
(trg)="29"> Yaada keessan erga dubbattanii booda irra deebitanii hin kaasinaa .

(src)="30"> Когато остане само , то може да разсъждава над думите ти .
(trg)="30"> Yeroo baayʼee mucaan tokko , yeroo sanatti xiyyeeffannaa kan hin kennine fakkaatus , wanta warrisaa jedhanirratti kan xiinxaluufi wanta sana kan hubatu yeroo boodadha .

(src)="31"> ( Библейски принцип : Притчи 1 : 1 – 4 )
(trg)="31"> Kanaaf , akkas akka godhu carraa kennaafii . ​ — Seera buʼuuraa Macaafa Qulqulluu : Fakkeenya 1 : 1 - 4 .

(src)="32"> Слушай и проявявай добра преценка .
(trg)="32"> Dhaggeeffadhaa , akkasumas yaada tokkorratti hin cichiinaa .

(src)="33"> За да разбереш напълно проблема , изслушвай внимателно детето си , без да го прекъсваш .
(trg)="33"> Rakkina sana guutummaatti hubachuu akka dandeessanitti , wanta dubbatu hamma xumurutti xiyyeeffannaadhaan isa dhaggeeffadhaa .

(src)="34"> Когато отговаряш , проявявай добра преценка .
(trg)="34"> Akkasumas gaarummaadhaan deebii kennaafii .

(src)="35"> Ако прекалено стриктно се придържаш към правилата , детето ще си търси „ вратички “ в тях .
(trg)="35"> Seera tokkorratti garmalee yoo cichitan , mucaan kunis karaa seera sana cabsee utuu hin adabamin miliquu itti dandaʼu barbaada .

(src)="36"> В книгата „ Поддържай добри взаимоотношения с подрастващото си дете “ се казва : „ В тези случаи децата водят двойствен живот — казват на родителите си онова , което искат да чуят , а зад гърба им правят каквото си искат . “
(trg)="36"> Kitaabni Isteeyiingi Koonneektid Wiiz Yuur Tiineejar jedhamu , “ Kun kan taʼu yeroo ijoolleen jireenya bifa lama qabu jiraatanittidha .

(src)="37"> ( Библейски принцип : Филипяни 4 : 5 )
(trg)="37"> Gama tokkoon wanta warrisaanii dhagaʼuu barbaadan kan itti himan siʼa taʼu , gama biraatiinimmoo yommuu warrisaanii isaan hin arginetti akka barbaadanitti jiraatu ” jechuudhaan akeekkachiiseera . ​ — Seera buʼuuraa Macaafa Qulqulluu : Filiphisiiyus 4 : 5 .

(src)="38"> Запазвай спокойствие .
(trg)="38"> Tasgabbaaʼaa .

(src)="39"> Кери , която е на юношеска възраст , споделя : „ Когато с майка ми не сме на едно мнение , тя се засяга от всяка моя дума , което много ме ядосва и разговорът прераства в спор . “
(trg)="39"> Shamarreen Kaarii jedhamtu , “ Haatikoo yeroo walii galuu dadhabnu , wantan dubbadhu hundatti ni aarti .

(src)="40"> Недей да отговаряш прибързано , а покажи с думите си , че разбираш как се чувства детето ти .
(trg)="40"> Kunimmoo baayʼee waan na aarsuuf , mareen keenya yeruma sana gara falmiitti jijjiirama ” jetteetti .

(src)="41"> Например , вместо да кажеш „ Няма за какво да се тревожиш “ , кажи „ Разбирам какво те притеснява “ .
(trg)="41"> Kanaaf , isaanitti dheekkamuu mannaa wanta miirasaanii akka isaaniif hubattan argisiisu dubbadhaa .

(src)="42"> ( Библейски принцип : Притчи 10 : 19 )
(trg)="42"> Fakkeenyaaf , “ Kun homaa nama hin dhiphisu ” jechuu mannaa , “ Wanti kun hammam akka si yaaddessu naa gala ” jedhaa . ​ — Seera buʼuuraa Macaafa Qulqulluu : Fakkeenya 10 : 19 .

(src)="43"> Стреми се да напътстваш , а не да нареждаш .
(trg)="43"> Hamma dandaʼametti qajeelfama kennaafii malee dhiibbaa irratti hin godhinaa .

(src)="44"> Абстрактното мислене на подрастващото ти дете подобно на мускулите изисква упражнения .
(trg)="44"> Dandeettiin mucaan keessan haala dhimma tokko duuba jiru hubachuuf qabu , irree jabaachuun isa barbaachisuu wajjin tokkodha .

(src)="45"> Затова , когато детето ти е изправено пред някакъв проблем , не прави „ упражненията “ вместо него .
(trg)="45"> Kanaaf yommuu wanti tokko bitaa itti taʼu , murtoo isaaf gochuu mannaa , ofiisaatiin murtoo sirrii taʼerra akka gaʼu godhaa .

(src)="46"> Когато обсъждате въпроса , му позволи да даде предложения .
(trg)="46"> Dhimma kanarratti yommuu mariʼattan , wanta furmaata taʼa jedhu tokko tokko akka dubbatu carraa kennaafii .

(src)="48"> Обмисли ги за ден – два и после ми кажи коя от тях предпочиташ и защо . “
(trg)="47"> Achiis , yaadawwan muraasa erga itti himtanii booda akkas jechuu dandeessu : “ Kun furmaatawwan akka fakkeenyaatti dhihaatanidha .

(src)="49"> ( Библейски принцип : Евреи 5 : 14 )
(trg)="48"> Guyyaa tokko ykn lamaaf yaadawwan kanarratti erga xiinxaltee booda , guyyaa kan biraammoo furmaata ati filatteefi sababii itti filatterratti mariʼachuu dandeenya . ” ​ — Seera buʼuuraa Macaafa Qulqulluu : Ibroota 5 : 14 .

(src)="50"> Имената в статията са променени .
(trg)="50"> Maqaawwan mataduree kana keessatti argaman jijjiiramaniiru .

(src)="51"> „ Нека всеки човек бъде бърз да слуша , а бавен да говори и бавен да се гневи . “
(trg)="51"> “ Dhagaʼuutti ariifataa , dubbachuutti suuta jedhaa , dheekkamuuttis suuta jedhaa [ taʼaa ] . ” ​ — Yaaqoob 1 : 19 .

(src)="52"> „ Мекият отговор укротява яростта . “
(trg)="52"> “ Deebiin laafaan dheekkamsa in qabbaneessa . ” ​ — Fakkeenya 15 : 1 .

(src)="53"> „ Не дразнете децата си , но ги възпитавайте с нежност чрез истинско християнско обучение и съвети . “
(trg)="53"> “ Adabaa fi barsiisa gooftaatiin ijoollee keessan guddisaa malee , isaan aarsuudhaaf isaan hin tuttuqinaa ! ” ​ — Efesoon 6 : 4 .

(src)="54"> Искаш ли родителите ти да ти дават повече свобода ?
(trg)="54"> Warrikee mirga dabalataa akka sii kennan , akkasumas haalakee akka gaariitti akka sii hubatan ni barbaaddaa ?

(src)="55"> Иска ли ти се те наистина да те разбират ?
(trg)="55"> Taanaan , wantoota kana sii gochuun akka isaanitti salphatu gochuu dandeessa !

(src)="57"> Как ?
(trg)="56"> Akkamitti ?

(src)="58"> Като им казваш какво се случва с тебе .
(trg)="57"> Wanta jireenyakee keessatti si mudachaa jiru isaanitti himi .

(src)="59"> Говори открито .
(trg)="58"> Ifatti isaanii wajjin haasaʼi .

(src)="60"> Ако си потаен , те няма да ти имат пълно доверие , а доверието е ключът към придобиването на повече свобода .
(trg)="59"> Yoo kana gochuu baatte guutummaatti si amanuu hin dandaʼan ; mirga dabalataa akka sii kennanimmoo si amanuunsaanii barbaachisaadha .

(src)="61"> Извод : Не оставяй само родителите ти да започват разговора .
(trg)="60"> Yeroo hunda haasaʼuu kan qaban , warrakee qofa akka taʼan gootee hin yaadin .