# bg/2015734.xml.gz
# nyu/2015734.xml.gz


(src)="1"> ДРЕВНА МЪДРОСТ ЗА СЪВРЕМЕННИЯ ЖИВОТ
(trg)="1"> NZERU ZAKALE KU MOYO UPSA

(src)="2"> БИБЛЕЙСКИ ПРИНЦИП : „ Прощавайте си щедро , ако някой от вас има причина за оплакване срещу другия .
(trg)="2"> NFUNDO ZA M’BIBLIYA : ‘ Pitirizani kupirirana na kulekererana na mtima wense napo penu alipo omwe ana mathangwe yakudandaulira mwanzace .

(src)="3"> И както Йехова щедро ви е простил , така си прощавайте и вие . “
(trg)="3"> Ninga momwe Yahova adakulekererani na mtima wense , imwepo mucitembo tenepoyo . ’ — Wakoloso 3 : 13 .

(src)="4"> Какво означава ?
(trg)="4"> Kodi bzimwebzi bzimbathandauza ciyani ?

(src)="5"> В Библията грехът е сравнен с дълг , а прошката — с отменяне на дълг .
(trg)="5"> M’Bibliya , pikado imbandendemezedwa na mangawa ndipo kukhululukira kumbandendemezedwa na kulekerere munthu wamangawa .

(src)="6"> Според един справочник гръцката дума , преведена в Писанието като „ прощавам “ , означава „ да освободя от дълг , като не изисквам да ми се плати “ .
(trg)="6"> ( Luka 11 : 4 ) Bukhu linango limbalewa kuti m’Bzinembo , fala lakusandulizidwa lakuti ‘ kukhululukidwa ’ n’cigerego limbathandauza ‘ kulekerera mangawa mwa kuleka kusunda pomwe mangawaya . ’

(src)="7"> Следователно , когато решим да простим на някого , който ни е засегнал , ние не очакваме той да компенсира с нещо обидата .
(trg)="7"> Tenepo , tikafuna kukhululukira munthu omwe watiphonyera , timbalekerera bzinthu bziri bzense bzakufunika bzomwe watiphonyerabzo .

(src)="8"> Готовността ни да простим не означава , че одобряваме лошата постъпка или омаловажаваме болката , която ни е причинена .
(trg)="8"> Kufuna kwathu kukhululukira kumbathandauza lini kuti takomedwa na khalidwe lakuipalo ayai tacepesa bzakuipa bomwe aticitira .

(src)="9"> По – скоро решаваме да се отърсим от огорчението , дори да имаме основателна „ причина за оплакване “ .
(trg)="9"> Kusiyana na bzimwebzi , timbandosankhula kuleka kukoya ca mumtima , napo kuti bzingakhale “ bzikunesa kuti tibzicoseretu . ”

(src)="10"> Приложим ли е днес ?
(trg)="10"> Kodi bzimwebzi mpsakuthandiza nsiku zino ?

(src)="11"> Като несъвършени хора , всички грешим .
(trg)="11"> Ninga wanthu wakuperewera , tinsenefe tina pikado .

(src)="12"> Ето защо ще е мъдро да прощаваме на другите , тъй като рано или късно ще се наложи те да ни простят .
(trg)="12"> ( Waroma 3 : 23 ) Na tenepo , mpswanzeru kulekerere winango , napo nsiku ziwande ayai zicepe tin’funika kulekerera winango .

(src)="13"> А и като правим това , ние самите ще изпитаме полза .
(trg)="13"> Tenepo , tikambakhululuka , timbagumana phindu .

(src)="14"> Каква ?
(trg)="14"> Kodi tingacite tani bzimwebzo ?

(src)="15"> Ако таим гняв и неприязън и не прощаваме , нараняваме себе си .
(trg)="15"> Tikambakhala wakukalipa ticikoya bza mumtima — ndipo tikaleka kukhululuka — timbabzipweteka tekha .

(src)="16"> Отрицателните чувства може да станат пречка в живота ни и да ни направят нещастни .
(trg)="16"> Ndipo bzimwebzi bzingaticitise kuleka kukhala wakukondwa , kucepesa moyo wanthu na kusaya mtendere .

(src)="17"> Могат също да застрашат здравето ни .
(trg)="17"> Bzingacitise pomwe kukhala na mabvuto makulu mu mtima .

(src)="18"> В доклада си в „ Журнала на Американския колеж по кардиология “ д – р Йоичи Чида и професорът по психология Андрю Стептоу правят следното заключение : „ Според последните открития има опасна връзка между гнева и враждебността и ИБС [ исхемична болест на сърцето ] . “
(trg)="18"> Nkhani inango yomwe idafotokozedwa mu Jornal ya American College of Cardiology , na Dotolo Yoichi Chida pabodzi na mpfunzisi wa omwe ambawona bza makumbukidwe ya wanthu wakucemeredwa Andrew Steptoe idati : “ Bzakutewera bzatsapano bzinkulatiza kuti matenda makulu yomwe yankuwoneka yankuyambisidwa na ukali pabodzi na kuwengana . ”

(src)="19"> От друга страна , когато прощаваме щедро , запазваме единството и мира , а така и добрите си отношения с другите .
(trg)="19"> Ku mbali inango yabwino , kukhululukira kumbabweresa bzisimo .
(trg)="20"> Tikambalekerera anzathu na mtima wense , timbakhazikisa ciphatano na mtendere , timbakhotcerera pomwe mbvereno wathu .

(src)="20"> И което е по – важно , подражаваме на Бога , който щедро прощава на разкайващите се грешници и очаква от нас да правим същото .
(trg)="21"> Kuposa bzimwebzi , timbalatiza kuti timbatewezera Mulungu , omwe ambakhululuka na mtima wense anyakuphonya womwe ambakungula ndipo ambadikhira kuti ifembo ticitembo bzibodzi - bodzi . — Marko 11 : 25 ; Wayefezo 4 : 32 ; 5 : 1 .

# bg/2016002.xml.gz
# nyu/2016002.xml.gz


(src)="1"> ТЕМА НА БРОЯ | ЗАЩО ДА СИ ЧЕСТЕН ?
(trg)="1"> NKHANI YA PA TSAMBA LAKUYAMBA | THANGWE RANYI TIN’FUNIKA KUKHALA WAKUKHULUPIRIKA

(src)="2"> Хитоши работел в счетоводството на една агенция за работа в Япония .
(trg)="3"> Pomwe akhalewenga kobiri na bwana wace mu cipinda comwe akhaphatira basa , Hitoshi adauzidwa na bwana waceyo kuti anembe mulewengo wakunama wa kobirizo .

(src)="3"> Веднъж , докато преглеждали някои сметки , неговият началник му казал да впише неверни данни в отчета .
(trg)="4"> Hitoshi adamuuza kuti cikumbu - mtima cace cingadamubvumiza lini kuti iye acite bzimwebzo .

(src)="4"> Хитоши обяснил , че съвестта му не му позволява да постъпи нечестно , заради което бил заплашен с уволнение и в крайна сметка загубил работата си .
(trg)="5"> Bzakutewera bzace , Hitoshi adagopswedwa kuti angadatenthedwa na moto ndipo pakumalizira pace iye adacosedwa basa .

(src)="5"> През следващите месеци Хитоши се отчаял , защото нямал добри изгледи за работа .
(trg)="6"> Patapita minyezi ming’ono - ng’ono , Hitoshi adasunama kwene - kwene mu mtima mwace thangwe akhapenukira bzakuti angadagumana basa linango .

(src)="6"> Например , когато на едно интервю той споменал , че не участва в нищо нечестно , интервюиращият казал : „ Вие сте странен човек . “
(trg)="7"> Pomwe akhacitidwa mibvunzo ku basa linango , Hitoshi adalewa kuti angadacite lini basa la cinyengo .
(trg)="8"> Omwe akhamubvunzayo adalewa kuti : “ Kakumbukidwe kakoka n’kacirendo ! ”

(src)="7"> Семейството и приятелите на Хитоши го насърчавали да запази решимостта си да е честен , но той започнал да изпитва съмнения .
(trg)="9"> Wadzinza na axamwali wace wa Hitoshi adamulimbisa kuti apitirize kukhala wakulimba mtima acitsimikiza kukhala wakukhulupirika , koma iye akhambapenukira .

(src)="8"> Хитоши споделя : „ Чудех се дали си струва да казвам какви са убежденията ми . “
(trg)="10"> Patsogolo pace iye adayamba kumbabzibvunza kuti , “ Kodi kukhala wakukhulupirika pa bzomwe ndimbakhulupira ni nzeru yabwino ? ”

(src)="9"> Случилото се с този мъж разкрива тъжната действителност , че не всички ценят честността .
(trg)="11"> Cakucitika ca Hitoshi cikutikumbusa kuti si wanthu wense omwe wambawona kukhulupirika kukhala cinthu cakufunika .

(src)="10"> Всъщност за някои тя дори може да е недостатък , особено в света на бизнеса .
(trg)="12"> Ndipopa , winango wangawone ninga cinthu cakusaya basa , maka - maka kwa anyakucita malonda .

(src)="11"> „ Заобиколена съм от хора , които постъпват нечестно — казва една работеща жена в Южна Африка , — и понякога натискът и ти да си такъв е много силен . “
(trg)="13"> Mkazi munango omwe ambaphata basa ku Africa do Sul adalewa kuti : “ Ndidazunguliridwa na wanthu omwe wambacita bzinthu mwa kusaya kukhulupirika , ndipo nthawe zizinji mtima wakufuna kucita bzinthu bza cinyengo umbakhala wamphanvu . ”

(src)="12"> Един вид нечестност , който е доста разпространен днес , е лъжата .
(trg)="14"> Mtundu winango wa kusaya kukhulupirika omwe umbadziwika kwene - kwene nsiku zino ni kunama .

(src)="13"> Преди няколко години проучване на Робърт Фелдман , психолог в Масачузетския университет в Амхърст , показа , че 60 % от хората лъжат поне веднъж в рамките на 10 – минутен разговор .
(trg)="15"> Magole yanango m’mbuyomu kafuku - fuku winango omwe udacitika ku Universidade ya Massachusetts Amherst , nyakupfunza makumbukidwe ya wanthu Robert S .

(src)="14"> Фелдман коментира : „ Този резултат беше много изненадващ .
(trg)="16"> Feldman adatsimikiza kuti pa wanthu 100 omwe ni akulu - akulu 60 wa iwo ambanama pomwe wambaceza kwa phindi khumi .

(src)="15"> Не очаквахме лъжата да е толкова срещана в ежедневието . “
(trg)="17"> Feldman adalewa kuti : “ Bzimwebzi mpsakudabwisa kwene - kwene .

(src)="16"> Не е ли иронично , че хората обикновено не обичат да бъдат лъгани и все пак повечето от тях лъжат ?
(trg)="18"> Ifepano tikhadikhira lini kuti kunama kumbacitika kawiri - kawiri pa moyo wathu wa nsiku na nsiku . ”

(src)="17"> Защо лъжата , кражбата и други форми на нечестност са толкова разпространени днес ?
(trg)="19"> Kodi mpsakudabwisa lini kuti wanthu azinji wambawenga kunama koma nthawe ibodzi - bodziyo wanthu ambanama kwene - kwene kusiyana na kucita makhalidwe yanango yakuipa ?

(src)="18"> Как се отразяват на обществото като цяло ?
(trg)="20"> Thangwe ranyi kunama , kuba na mtundu winango wa kusaya kukhulupirika umbacitika kawiri - kawiri nsiku zino ?

(src)="19"> И преди всичко как можем да се предпазим да не бъдем въвлечени в такива непочтени действия ?
(trg)="21"> Kodi kusaya kukhulupirika kumbatokonya tani wanthu wense ?
(trg)="22"> Ndipo mbvunzo wakufunika kwene - kwene ngwakuti , kodi tingacite ciyani kuti titcenkhe kusaya kukhulupirika ?

# bg/2016003.xml.gz
# nyu/2016003.xml.gz


(src)="1"> ТЕМА НА БРОЯ | ЗАЩО ДА СИ ЧЕСТЕН ?
(trg)="1"> NKHANI YA PA TSAMBA LAKUYAMBA | THANGWE RANYI TIN’FUNIKA KUKHALA WAKUKHULUPIRIKA ?

(src)="2"> „ Винаги има трудни ситуации , с които можеш да се справиш с малко нечестност . “
(trg)="2"> Samantha , wa ku Africa do Sul adalewa kuti : “ Pana nkhani zinango zakunesa zomwe zimbatongedwa mwa kuphatisa basa cinyengo . ”

(src)="4"> Съгласен ли си с това изказване ?
(trg)="3"> Kodi imwepo munkutawirizambo lini bzimwebzi ?

(src)="5"> Като Саманта всички ние сме изпадали в трудно положение .
(trg)="4"> Mwakundendemerana na Samantha , timbagumana nkhani zakunesa nthawe zinango .

(src)="6"> Реакцията ни в ситуации , в които се изкушаваме да постъпим нечестно , показва какви са ценностите ни .
(trg)="5"> Kodi tingacite ciyani pa cakucitika cakunesa comwe cingatipumpse kuti tikhale wakusaya kukhulupirika komwe kungaticitise kudzonga makhalidwe yathu yakufunika kwene - kwene ?

(src)="7"> Например , ако за нас е най – важно да запазим репутацията си , навярно ще смятаме нечестността просто за още едно средство да постигнем това .
(trg)="6"> Mwa ciratizo , penu kukhotcerera unthu bwathu timbakuwona kukhala cinthu cakufunika kwa ifepano , mwa kusaya kupenukira tin’dzawona kukhala wakusaya kukhulupirika ninga cinthu cakuphatisa basa kuti tikwanise kucita bzinthu bzinango .

(src)="8"> Когато обаче истината излезе наяве , често последствията не са никак приятни .
(trg)="7"> Pomwe cadidi cikadziwika , tenepo kusaya kukhulupirika kumbabweresa bzakutewera bzakuipa .

(src)="9"> Обърни внимание на следното .
(trg)="8"> Mbatiwoneni ibzi .

(src)="10"> Отношенията се градят на взаимно доверие .
(trg)="9"> Uxamwali bumbamangidwa na kukhulupirirana .

(src)="11"> Когато двама души си вярват , те изпитват сигурност .
(trg)="10"> Pomwe wanthu awiri akambakhala wankukhulupirirana , iwo wambabzibva kukhala wakusungika na wakukhotcerereka .

(src)="12"> Но това не се постига за един ден .
(trg)="11"> Tsono kukhulupiranako kumbandocitika lini kabodzi na kabodzi .

(src)="13"> Те прекарват време заедно , като общуват открито и постъпват неегоистично .
(trg)="12"> Wanthu wambakhulupirana pomwe ambakhala ankumala nthawe izinji ali pabodzi , komwe kumbaphatanidza kulewa - lewana mwa kukhulupirika na kucita bzinthu mwakusaya dyera .

(src)="14"> Доверието обаче може да бъде загубено само с една нечестна постъпка .
(trg)="13"> Kukhulupirana kungamale na cinthu cing’ono - ng’ono comwe munango angacite mwakusaya kukhulupirika .

(src)="15"> И когато това стане , е много трудно да бъде върнато .
(trg)="14"> Ndipo kukhulupirana kukamala , kungakhale kwakunesa kuti muyambe pomwe kukhulupiranako .

(src)="16"> Подвеждал ли те е човек , когото си смятал за добър приятел ?
(trg)="15"> Kodi mudanamizidwa kale na munthu omwe mukhamuwona kuti akhali xamwali wanu wa bwino ?

(src)="17"> Как се почувства ?
(trg)="16"> Penu n’tenepo kodi mudabva tani ?

(src)="18"> Вероятно наранен , дори предаден .
(trg)="17"> Mwakusaya kupenukira mudawawidwa mu mtima mwanu .

(src)="19"> Това е разбираемо .
(trg)="18"> Bzimwebzi mpsakubveseseka .

(src)="20"> Несъмнено нечестността може да срине из основи ценни приятелства .
(trg)="19"> Mwakusaya kupenukira kukhala wakusaya kukhulupirika kumbamalisa uxamwali bwakulimba .

(src)="21"> Изследване на Робърт Инес , професор по икономика в Калифорнийския университет , сочи , че „ нечестността е заразна “ .
(trg)="20"> Nyakufufudza munango omwe ambacemeredwa Robert Innes , omwe ni mpfunzisi wa ku Universidade ya ku California , adazindikira kuti “ kusaya kukhulupirika kuli ninga matenda yakupasirana . ”

(src)="22"> Следователно тя може да се сравни с вирус — колкото по – често си в контакт с нечестен човек , толкова по – голям е рискът да се „ заразиш “ .
(trg)="21"> Tenepo kusaya kukhulupirika kuli ninga kacirombo kakuyambisa matenda , ndipo pomwe tin’ceza kwene - kwene na munthu wakunama , tin’dzakhala pa ngozi ikulu yakumbalewambo bzinthu bzakunama .

(src)="23"> Как да се предпазиш ?
(trg)="22"> Kodi mungacite ciyani kuti mutcenkhe kusaya kukhulupirika ?

(src)="24"> С помощта на Библията .
(trg)="23"> Bibliya lingakuthandizeni imwepo .

(src)="29"> „ След като отхвърлихте лъжата , говорете истината , всеки с ближния си . “
(trg)="24"> Taphata minyendo mbatiwoneni mitemo yakucepa ya m’Bibliya , yomwe in’dzafotokozedwa mu nkhani inkubwerayi .

# bg/2016004.xml.gz
# nyu/2016004.xml.gz


(src)="1"> ТЕМА НА БРОЯ | ЗАЩО ДА СИ ЧЕСТЕН ?
(trg)="1"> NKHANI YA PA TSAMBA LAKUYAMBA | THANGWE RANYI TIN’FUNIKA KUKHALA WAKUKHULUPIRIKA

(src)="2"> „ Уверени сме , че имаме чиста съвест , понеже искаме да постъпваме честно във всичко . “
(trg)="2"> ‘ Pakuti timbakhulupira kuti tina cikumbu - mtima cakulungama , thangwe tinkufuna kucita bzinthu bzense mwa cirungamo . ’ — Wahebereu 13 : 18 .

(src)="3"> Оригиналната гръцка дума в Библията , която понякога се превежда като „ честност “ , буквално означава „ нещо добро по своята същност “ .
(trg)="3"> M’Bibliya , fala lakuti “ kukhulupirika ” mu cigirego limbasanduliziridwa kuti cinthu cabwino .

(src)="4"> Тя също може да носи смисъла на нещо красиво наглед в морален смисъл .
(trg)="4"> Fala limweri lingathandauzembo cinthu cabwino kwene - kwene koma mu makhalidwe .

(src)="5"> Християните гледат сериозно на вдъхновените думи на Павел : „ Искаме да постъпваме честно във всичко . “
(trg)="5"> Akristau wambaphatisisa mwa mphanvu mafala yakufulizidwa na mpostolo Paulo yakuti : ‘ Thangwe tinkufuna kucita bzinthu bzense mwa cirungamo . ’

(src)="6"> Какво включва това ?
(trg)="6"> Kodi kucita bzimwebzi kumbaphatanidza ciyani ?

(src)="7"> Повечето хора се оглеждат в огледалото всяка сутрин , преди да излязат .
(trg)="7"> Wanthu azinji wambabziwona pa supedyo macibese yali - yense pomwe wakanati kuyenda kuna wanthu winango .

(src)="8"> Защо ?
(trg)="8"> Thangwe ranyi ?

(src)="9"> Защото искат да изглеждат възможно най – добре .
(trg)="9"> Thangwe rakuti iwo ambafuna kuti wawoneke bwino .

(src)="10"> Но има нещо по – важно от хубавата прическа и модерните дрехи .
(trg)="10"> Tsono pana cinthu cakufunika kwene - kwene kuposa kagwatidwe ka tsisi katsapano ayai kabvalidwe katsapano .

(src)="11"> Нашата личност , или какви сме отвътре , може или да ни разхубави , или да ни загрози външно .
(trg)="11"> Tsono kulewa cadidi , unthu bwathu bwa mkati bungathumizire ayai kucepswa mawonekedwe yathu yakunja .

(src)="12"> Божието Слово откровено признава , че сме склонни да вършим каквото е лошо .
(trg)="12"> Mafala ya Mulungu yambatitsimikizira kuti mwacibadwa timbafuna kucita bzinthu bzakuipa .

(src)="13"> В Битие 8 : 21 се казва : „ Сърцето на човека клони към зло още от младостта му . “
(trg)="13"> Pa Ciyambo 8 : 21 pambalewa kuti : ‘ Pakuti mtima wa wanthu ngwakuipa kuyambira pa ubwana bwace . ’

(src)="14"> Ето защо , за да сме честни , трябва да се борим срещу вродените си грешни склонности .
(trg)="14"> Tenepo , kuti tikhale wakukhulupirika , tin’funika kumenya nkhondo kuti tireke kukhala na bzikhumbo bzakufuna kucita bzinthu bzakuipa .

(src)="15"> Апостол Павел ярко описва собствената си борба срещу греха : „ Наистина намирам радост в Божия закон според човека , който съм отвътре , но в тялото си виждам друг закон , който воюва срещу закона на ума ми и ме отвежда в плен на закона на греха в тялото ми . “
(trg)="15"> Pakulewa bza nkhondo yomwe mpostolo Paulo adaimenya iye adalewa kuti : ‘ Mu mtima mwangu ndimbakondwa kwene - kwene na cakutonga ca Mulungu , koma ndimbawona lamulo linango m’thupi mwangu linkumenyana na lamulo la m’makumbukidwe yangu , licindikhalisa kapolo wa lamulo la pikado lomwe liri m’thupi mwangu . ’ — Waroma 7 : 22 , 23 .

(src)="16"> Например сърцето ни може да ни подтиква да постъпим нечестно и ние силно да се изкушаваме да го направим , но не е нужно да ставаме роби на сърцето си .
(trg)="16"> Mwa ciratizo , pakuti mitima yathu imbatilimbisa kucita bzinthu bzakuipa , tenepo cibadwa cakufuna kucita bzinthu bzacinyengo cimbakhala ca mphanvu kwene - kwene .
(trg)="17"> N’thangwe race tin’funika kutcenkha kukhala kapolo wa mtima wathu .

(src)="17"> Имаме право на избор .
(trg)="18"> Ifepano tin’funika kucita cakusankhula pa nkhani iri - yense .

(src)="18"> Ако решим да отхвърлим лошите мисли , можем да останем честни въпреки безчестието около нас .
(trg)="19"> Pomwe tin’sankhula kulamba makumbukidwe yakuipa , tingakhale wakukhulupirika , napo tinkukhala na wanthu wakusaya kukhulupirika .

(src)="19"> За да сме честни , трябва да имаме здрав морал .
(trg)="20"> Kuti tikhale munthu wakusaya cinyengo tin’funika kukuza makhalidwe yabwino .

(src)="20"> Но за съжаление много хора прекарват повече време в мислене какво ще облекат , отколкото какви са ценностите им .
(trg)="21"> Koma bzimbakhala bzakupasa nsisi kuti wanthu azinji wambakhala wankutaya nthawe yawo pa kusankhula bzakubvala bzomwe wabvale m’mbuto mwa kukumbukira kukhala na makhalidwe yabwino .

(src)="21"> В резултат на това , ако малко нечестност ще им е удобна , те си я позволяват и я оправдават .
(trg)="22"> Bzakutewera bzace , iwo wambawona cinyengo kukhala cakufunika ninga njira yakucokera pa bzakucitika bzomwe iwo wali .

(src)="22"> В книгата „ ( Честната ) истина за нечестността “ се казва : „ Като цяло мамим дотолкова , доколкото след това можем да продължим да се смятаме за честни хора . “
(trg)="23"> Bukhu linango lakuti The ( Honest ) Truth About Disonesty lidati : “ Ifepano timbacita cinyengo mu njira ya kuti wanthu wambatiwona ninga wanhtu wakukhulupirika . ”