# bg/101993123.xml.gz
# nl/101993123.xml.gz


(src)="1"> Планиране на семейството — християнският възглед
(trg)="1"> Gezinsplanning — De christelijke zienswijze

(src)="2"> СТО и четиридесетте страни , които участвуваха в първата Световна конференция по въпросите на населението , проведена през 1974 г . , решиха , че всяко семейство „ има основното право да решава свободно и отговорно относно броя на децата си , а също и разликата помежду им , и да има информацията , образованието и средствата да прави това “ .
(trg)="2"> OP DE eerste , in 1974 gehouden Wereldbevolkingsconferentie beslisten de 140 landen die daar bijeenwaren , dat alle echtparen „ het grondrecht hebben om op vrije en verantwoorde wijze te beslissen over het aantal en de spreiding van hun kinderen en om daartoe de informatie , voorlichting en middelen te krijgen ” .

(src)="3"> Много хора смятат , че това решение е добро .
(trg)="3"> Velen vinden dat een juiste beslissing .

(src)="4"> Вярно , Бог казал на Адам и Ева , а по – късно и на семейството на Ной , да ‘ се плодят и да се размножават ’ , но на християните не била дадена такава заповед .
(trg)="4"> Weliswaar heeft God Adam en Eva en later Noachs gezin opgedragen ’ vruchtbaar te zijn , tot velen te worden en de aarde te vullen ’ , maar christenen hebben die opdracht niet gekregen .

(src)="5"> Писанията нито насърчават християнските семейства да имат деца , нито им казват да нямат .
(trg)="5"> De Schrift moedigt christelijke echtparen niet tot het krijgen van kinderen aan maar zegt hun evenmin ervan af te zien .

(src)="6"> Семейните партньори могат да решат сами дали да имат деца , или не , и ако планират да имат деца , колко и кога да имат .
(trg)="6"> Gehuwde paren kunnen zelf beslissen of zij kinderen willen of niet en , als het in hun bedoeling ligt kinderen te krijgen , hoeveel zij er willen en wanneer zij ze willen .

(src)="7"> Дадена от Бога отговорност
(trg)="7"> Een door God gegeven verantwoordelijkheid

(src)="8"> Но дали забеляза , че декларацията на Световната конференция по въпросите на населението казва , че семейните партньори трябва да решават „ отговорно относно броя на децата си , а също и разликата помежду им “ ?
(trg)="8"> Hebt u echter opgemerkt dat in de verklaring van de Wereldbevolkingsconferentie werd gezegd dat echtparen op „ verantwoorde wijze . . . over het aantal en de spreiding van hun kinderen ” moeten beslissen ?

(src)="9"> Този принцип за отговорността е в съгласие и с Библията .
(trg)="9"> Dit beginsel van verantwoordelijkheidsbesef strookt ook met de bijbel .

(src)="10"> Родителите християни съзнават , че макар и децата да са скъпоценен дар от Бога , заедно с този дар идва и значителна отговорност .
(trg)="10"> Christelijke ouders beseffen dat hoewel kinderen een kostbaar geschenk van God zijn , dat geschenk met een aanzienlijke verantwoordelijkheid gepaard gaat .

(src)="11"> Първо , налице е отговорността за материалните грижи за децата .
(trg)="11"> Allereerst is er de verantwoordelijkheid in stoffelijk opzicht voor kinderen te zorgen .

(src)="12"> Библията казва : „ Наистина , ако някой не осигурява онези , които му принадлежат , и особено онези , които са членове на семейството му , той се е отрекъл от вярата и е по – лош от човек , който няма вяра . “ — 1 Тимотей 5 : 8 , NW .
(trg)="12"> De bijbel zegt : „ Ja , indien iemand niet voor de zijnen zorgt , en in het bijzonder voor hen die leden van zijn huisgezin zijn , dan heeft hij het geloof verloochend en is erger dan een ongelovige . ” — 1 Timotheüs 5 : 8 .

(src)="13"> Да осигуряваш семейството си означава нещо повече от това да слагаш храна на масата и да плащаш сметките , макар че често това само по себе си е сериозна работа .
(trg)="13"> De zorg voor het gezin omvat meer dan voedsel op tafel zetten en de rekeningen betalen , hoewel dat op zich vaak al een hele opgaaf is .

(src)="14"> При планирането на размера на своето семейство християните с чувство за отговорност вземат предвид и физическото благополучие на майката , както и нейното емоционално , умствено и духовно добруване .
(trg)="14"> Christelijke echtparen met verantwoordelijkheidsbesef nemen bij het plannen van de grootte van hun gezin zowel de lichamelijke als de emotionele , mentale en geestelijke conditie van de moeder in aanmerking .

(src)="15"> Грижите за едно дете отнемат много време и когато бебетата се раждат едно след друго , майките често жертвуват не само своята почивка , отдих , лично развитие и участието в християнските дейности , но също така и своето физическо и духовно здраве .
(trg)="15"> De zorg voor een kind kost veel tijd , en als er baby na baby na baby komt , gaat dat voor de moeder vaak niet alleen ten koste van haar rust , ontspanning , persoonlijke ontplooiing en betrokkenheid bij christelijke activiteiten , maar ook van haar lichamelijke en geestelijke gezondheid .

(src)="16"> Родителите християни с чувство за отговорност имат предвид също и потребностите на своите деца .
(trg)="16"> Christelijke ouders met verantwoordelijkheidsbesef houden ook rekening met de behoeften van hun kinderen .

(src)="17"> В изданието The State of the World’s Population 1991 [ „ Състоянието на населението на света през 1991 г . “ ] се казва : „ Децата , родени едно след друго в големи семейства , трябва да се състезават с братята и сестрите си за храна , дрехи и родителско внимание .
(trg)="17"> In The State of the World’s Population 1991 wordt gezegd : „ Kinderen die kort op elkaar in een groot gezin worden geboren , moeten met broertjes en zusjes wedijveren om voedsel , kleding en ouderlijke genegenheid .

(src)="18"> Освен това те са по – податливи на инфекции .
(trg)="18"> Zij zijn ook vatbaarder voor infecties .

(src)="19"> Ако тези деца преживеят уязвимите години на детството , вероятно растежът им ще бъде потиснат и интелектуалното им развитие — накърнено .
(trg)="19"> Als deze kinderen door hun kwetsbare kinderjaren heen komen , is de kans groter dat hun groei achterblijft en hun intellectuele ontwikkeling veel te wensen overlaat .

(src)="20"> Перспективите на тези деца в живота като възрастни са силно ограничени . “
(trg)="20"> De vooruitzichten van deze kinderen als volwassenen zijn aanzienlijk slechter . ”

(src)="21"> Това , разбира се , не е така във всички големи семейства , но е нещо , което партньорите християни трябва да имат предвид , когато планират броя на децата си .
(trg)="21"> Dit is natuurlijk niet het geval in alle grote gezinnen , maar het is iets wat christelijke echtparen in aanmerking moeten nemen wanneer zij plannen hoeveel kinderen zij willen hebben .

(src)="22"> Родителите християни са задължени да се грижат духовно за своите деца , както нарежда Библията : „ Вие , бащи , не дразнете децата си , но продължавайте да ги възпитавате с дисциплинирането и умственото ръководство на Йехова . “ — Ефесяни 6 : 4 , NW .
(trg)="22"> Op christelijke ouders rust de plicht in geestelijk opzicht voor hun kinderen te zorgen , want de bijbel gebiedt : „ Gij , vaders , irriteert uw kinderen niet , maar blijft hen in het strenge onderricht en de ernstige vermaning van Jehovah grootbrengen . ” — Efeziërs 6 : 4 .

(src)="23"> Емека , християнин , който преподава право в Нигерия , е женен от една година и не бърза да става баща на голямо семейство .
(trg)="23"> Emeka , een christen die recht doceert in Nigeria , is één jaar getrouwd en heeft geen haast om vader te worden van een groot gezin .

(src)="24"> „ Заедно със съпругата ми обсъдихме въпроса за това колко деца ще имаме .
(trg)="24"> „ Mijn vrouw en ik hebben besproken hoeveel kinderen wij willen hebben .

(src)="25"> Мислехме да имаме пет , но се спряхме на три .
(trg)="25"> Wij dachten aan vijf , maar besloten tot drie .

(src)="26"> По – късно стигнахме до извода , че две е по – добре .
(trg)="26"> Later kwamen wij tot de conclusie dat twee beter zou zijn .

(src)="27"> Трудно е да се възпитават деца в съгласие с библейските принципи .
(trg)="27"> Het valt niet mee om kinderen groot te brengen volgens bijbelse beginselen .

(src)="28"> Това е голяма отговорност . “
(trg)="28"> Het is een grote verantwoordelijkheid . ”

(src)="29"> Някои християнски семейства са решили да нямат деца , за да посветят цялото си време на служба на Бога .
(trg)="29"> Sommige christelijke echtparen hebben besloten kinderloos te blijven om al hun tijd te kunnen besteden aan het dienen van God .

(src)="30"> Една мисионерка в Африка , решила заедно със съпруга си да нямат деца , казва : „ Не смятам , че съм изпуснала нещо , като не съм родила дете .
(trg)="30"> Zo vertelde een zendelinge in Afrika die met haar man was overeengekomen kinderloos te blijven : „ Ik heb niet het gevoel dat ik iets gemist heb door geen kinderen ter wereld te brengen .

(src)="31"> Макар че съпругът ми и аз не сме изпитали радостта на родителството , животът ни е пълен с друга радост .
(trg)="31"> Hoewel mijn man en ik niet de vreugden van het ouderschap hebben ervaren , is ons leven vol andere vreugden geweest .

(src)="32"> Тъй като помагаме на другите да научават библейската истина , ние имаме духовни деца в много краища на света .
(trg)="32"> Door ons aandeel aan het helpen van anderen de bijbelse waarheid te leren kennen , hebben wij in veel delen van de wereld geestelijke kinderen .

(src)="33"> Ние ги обичаме и те ни обичат .
(trg)="33"> Wij houden van hen en zij houden van ons .

(src)="34"> Между нас съществува специална връзка .
(trg)="34"> Er is een bijzondere band tussen ons .

(src)="35"> С основание апостол Павел се сравнил с кърмеща майка поради своята нежна обич към онези , на които помогнал в духовно отношение . “ — 1 Солунци 2 : 7 , 8 , NW .
(trg)="35"> De apostel Paulus had vanwege zijn tedere genegenheid voor degenen die hij in geestelijk opzicht hielp , alle reden om zichzelf te vergelijken met een zogende moeder . ” — 1 Thessalonicenzen 2 : 7 , 8 .

(src)="36"> Контрол върху раждаемостта
(trg)="36"> Geboortenregeling

(src)="37"> Дали Библията осъжда контрола върху раждаемостта ?
(trg)="37"> Veroordeelt de bijbel geboortenregeling ?
(trg)="38"> Nee .

(src)="38"> Не , не го осъжда .
(trg)="39"> De keuze wordt aan het echtpaar overgelaten .

(src)="39"> Решението е оставено на семейните партньори .
(trg)="40"> Als een gehuwd paar besluit geboortenregeling toe te passen , dan is hun keuze van voorbehoedmiddelen een persoonlijke zaak .

(src)="41"> Но методът на контрол , избран от християнското семейство , трябва да бъде ръководен от уважение към светостта на живота .
(trg)="41"> Een christelijk echtpaar moet zich bij het kiezen van een methode voor geboortenregeling echter laten leiden door respect voor de heiligheid van het leven .

(src)="42"> Тъй като Библията показва , че животът на една личност започва при зачатието , християните трябва да избягват противозачатъчни методи , които абортират , или прекратяват , живота на развиващото се дете . — Псалм 139 : 16 ; сравни Изход 21 : 22 , 23 ; Йеремия 1 : 5 .
(trg)="42"> Daar de bijbel te kennen geeft dat iemands leven begint bij de bevruchting , zullen christenen anticonceptiemethoden vermijden die neerkomen op een abortus of levensbeëindiging van een zich ontwikkelend kind . — Psalm 139 : 16 ; vergelijk Exodus 21 : 22 , 23 ; Jeremia 1 : 5 .

(src)="43"> Така че е възможно семействата да вземат различни решения относно планирането на децата .
(trg)="43"> Echtparen kunnen dus met recht tot verschillende keuzen komen wanneer het om gezinsplanning gaat .

(src)="44"> Някои може да искат да ограничат броя на децата , които ще имат .
(trg)="44"> Sommigen zullen hun kindertal beperkt willen houden .

(src)="45"> Други , които използуват някакво противозачатъчно средство , могат да решат изобщо да нямат деца .
(trg)="45"> Anderen kunnen beslissen om met behulp van een anticonceptiemethode totaal kinderloos te blijven .

(src)="46"> На разположение са много методи за контрол на раждаемостта и всеки от тях има предимства и недостатъци .
(trg)="46"> Er zijn veel methoden voor geboortenregeling beschikbaar , elk met voor - en nadelen .

(src)="47"> При решаването на това кой метод е най – подходящ за тях , брачните партньори трябва да имат предвид , че някои методи са далеч по – резултатни от други .
(trg)="47"> Bij het beslissen welke methode het beste voor hen is , moeten echtparen bedenken dat sommige methoden veel betrouwbaarder zijn dan andere .

(src)="48"> Те трябва също така да се поинтересуват и от възможните странични въздействия .
(trg)="48"> Zij moeten ook informeren naar mogelijke bijwerkingen .

(src)="50"> Решението да имат много или малко деца , или изобщо да нямат деца е лично решение за всяко семейство .
(trg)="49"> Artsen en klinieken voor gezinsplanning zijn toegerust om raad te geven op het gebied van geboortenregelingsmethoden en om echtparen te helpen de methode te kiezen die het beste aan hun behoeften voldoet .

(src)="51"> То е важно решение с дълготрайни последствия .
(trg)="50"> Of een echtpaar veel , weinig of geen kinderen wil , is een persoonlijke beslissing .

(src)="52"> Семейните партньори ще постъпят разумно , ако преценят въпроса внимателно и молитвено .
(trg)="51"> Het is ook een belangrijke beslissing met verstrekkende gevolgen .
(trg)="52"> Gehuwde paren doen er verstandig aan de kwestie zorgvuldig en onder gebed af te wegen .

(src)="53"> [ Блок на страници 16 — 17 ]
(trg)="53"> [ Kader op blz .
(trg)="54"> 8 , 9 ]

(src)="54"> Разпространени методи за контрол на раждаемостта
(trg)="55"> Veel toegepaste geboortenregelingsmethoden

(src)="55"> Стерилизация
(trg)="56"> Sterilisatie

(src)="56"> При мъжете : Несложна хирургическа процедура , при която се прави малък разрез в скротума , и тръбичките , които пренасят спермата , биват прекъснати .
(trg)="57"> Bij mannen : Een eenvoudige chirurgische ingreep waarbij een kleine insnijding wordt gemaakt in de balzak en de zaadleiders worden gekliefd .

(src)="57"> При жените : Хирургическа процедура , при която фалопиевите тръби се връзват или прерязват , за да се попречи на яйцеклетката да премине в матката .
(trg)="58"> Bij vrouwen : Een chirurgische ingreep waarbij de eileiders worden afgebonden of gekliefd om te voorkomen dat de eicel in de baarmoeder terechtkomt .

(src)="58"> Предимства : От всички методи за контрол на раждаемостта стерилизацията е най – резултатна .
(trg)="59"> Voordelen : Van alle methoden voor geboortenregeling is sterilisatie de doeltreffendste .

(src)="59"> Недостатъци : Може да бъде необратима .
(trg)="60"> Nadelen : Kan blijvend zijn .

(src)="60"> Както при мъжете , така и при жените плодовитостта е била възстановявана чрез операция , но това не може да бъде гарантирано .
(trg)="61"> Het is bij zowel mannen als vrouwen gelukt de vruchtbaarheid langs operatieve weg te herstellen , maar dit kan niet gegarandeerd worden .

(src)="61"> *
(trg)="62"> *

(src)="62"> Противозачатъчни хапчета
(trg)="63"> Anticonceptiepillen

(src)="63"> Едно от тях е минихапчето само с прогестин .
(trg)="64"> Daartoe behoort ook de minipil , die uitsluitend een progestageen bevat .

(src)="64"> Те влияят върху нормалното хормонално равнище у жената , така че да попречат на яйцеклетката да узрее и да бъде отделена .
(trg)="65"> Ze onderdrukken de normale hormoonvorming en - uitscheiding van een vrouw om te voorkomen dat de eicel rijpt en vrijkomt .

(src)="65"> *
(trg)="66"> *

(src)="66"> Предимства : Много резултатно при предпазването от бременност .
(trg)="67"> Voordelen : Zeer doeltreffend om zwangerschap te voorkomen .

(src)="67"> Недостатъци : Има някои физиологични странични въздействия , но те са по – слаби при здрави непушачки под 40 години .
(trg)="68"> Nadelen : Enkele lichamelijke bijwerkingen , maar die zijn niet zo ernstig bij gezonde niet - rooksters onder de veertig .

(src)="68"> Диафрагма и спермицид
(trg)="69"> Pessarium en zaaddodend middel

(src)="69"> Диафрагмата е куполообразна гумена чашка , опъната върху еластична рамка .
(trg)="70"> Het pessarium is een koepelvormig rubberen kapje omsloten door een flexibele rand .

(src)="70"> След намазването на чашката с убиващо спермата желе или крем ( спермицид ) , тя се поставя във влагалището около маточната шийка .
(trg)="71"> Na het kapje met zaaddodende pasta of crème ingesmeerd te hebben , wordt het dusdanig in de vagina ingebracht dat het rond de baarmoederhals sluit .

(src)="71"> Предимства : Сигурен , доста надежден метод за контрол на раждаемостта , когато се прилага правилно .
(trg)="72"> Voordelen : Een veilige , zeer betrouwbare vorm van anticonceptie wanneer het goed gebruikt wordt .

(src)="72"> Недостатъци : Трябва да се прилага всеки път , когато брачните партньори имат сексуално сношение .
(trg)="73"> Nadelen : Moet iedere keer dat een echtpaar gemeenschap heeft , worden gebruikt .

(src)="73"> За да се постави добре , е необходимо умение , трябва да бъде поставена преди сношението и да остане на място шест – осем часа след това .
(trg)="74"> Het vereist handigheid om het goed in te brengen en het moet vóór de gemeenschap worden ingebracht en nog zes tot acht uur erna blijven zitten .

(src)="74"> Цервикална шапчица
(trg)="75"> Portiokapje

(src)="75"> Пластмасова или гумена чашка , която е по – малка от диафрагмата .
(trg)="76"> Een plastic of rubber kapje dat kleiner is dan het pessarium .

(src)="76"> Подобно на диафрагмата , тя се поставя върху шийката на матката , но е по – стегната и при нея е необходимо по – малко желе или крем .
(trg)="77"> Net als het pessarium wordt het over de baarmoederhals aangebracht , maar het sluit beter af en er is minder zaaddodende crème of pasta nodig .

(src)="77"> Предимства : Може да се сравни с диафрагмата по ефикасност и може да остане на място 48 часа .
(trg)="78"> Voordelen : Het kapje is qua doeltreffendheid vergelijkbaar met het pessarium en kan 48 uur blijven zitten .

(src)="78"> При повторно сношение не е необходимо ново използуване на спермицид .
(trg)="79"> Er behoeft geen zaaddodend middel te worden aangebracht bij herhaling van de gemeenschap .

(src)="79"> Недостатъци : По – трудна е за поставяне от диафрагмата и точното поставяне върху шийката на матката трябва да бъде проверявано преди и след всяко полово сношение .
(trg)="80"> Nadelen : Het is moeilijker in te brengen dan het pessarium en de plaatsing over de baarmoederhals moet vóór en na elke gemeenschap worden gecontroleerd .

(src)="80"> Съществува риск от маточни или цервикални възпаления .
(trg)="81"> Infecties van de baarmoeder of baarmoederhals behoren tot de risico’s .

(src)="81"> Шапчицата може да бъде прилагана само от жени с нормална цервикална намазка .
(trg)="82"> Het kapje mag alleen worden gedragen door vrouwen met een normaal uitstrijkje .

(src)="82"> Гъбичка
(trg)="83"> Sponsje

(src)="83"> Съдържаща спермицид полиуретанова гъбичка , която се поставя във влагалището , за да покрие маточната шийка , като така образува механична и химична преграда за спермата .
(trg)="84"> Een polyurethaan sponsje dat een zaaddodend middel bevat en in de vagina wordt ingebracht om de baarmoederhals af te dekken , waardoor het een mechanische en chemische barrière voor sperma vormt .

(src)="84"> Изхвърля се след употреба .
(trg)="85"> Het wordt na gebruik weggegooid .

(src)="85"> Предимства : Гъбичката може да остане на място до 24 часа и е ефикасна , ако сношението се повтори през това време .
(trg)="86"> Voordelen : Het sponsje kan maximaal 24 uur blijven zitten en is doeltreffend als de gemeenschap binnen die periode wordt herhaald .

(src)="86"> Недостатъци : Има сведения за някои алергични реакции и за няколко случая на синдром на токсичния шок .
(trg)="87"> Nadelen : Er zijn enkele allergische reacties en een paar gevallen van ’ toxic shock ’ - syndroom ofte wel tamponziekte gemeld .

(src)="87"> Вътрематочна спирала
(trg)="88"> Het spiraaltje

(src)="88"> Наричана още вътрематочно средство , пръстен , примка , тази метална или пластмасова спирала се поставя в матката .
(trg)="89"> Ook intra - uterien pessarium , intra - uterien middel of IUD genoemd ; dit metalen of plastic voorwerp wordt in de baarmoeder geplaatst .

(src)="89"> Макар че не е сигурно как точно действува , лекарите смятат , че тя предпазва от забременяване по няколко начина .
(trg)="90"> Hoewel er onzekerheid bestaat over de manier waarop het in feite werkt , geloven artsen dat het op verschillende manieren zwangerschap verhindert .

(src)="90"> Един от тях вероятно е възпрепятствуването на оплодената вече яйцеклетка да се закрепи за стената на матката .
(trg)="91"> Een van deze manieren is waarschijnlijk dat het voorkomt dat het bevruchte eitje zich aan de baarmoederwand hecht .

(src)="91"> Предимства : Надеждно средство за контрол на раждаемостта .
(trg)="92"> Voordelen : Een betrouwbaar anticonceptiemiddel .

(src)="92"> Недостатъци : Понякога води до кървене или болка , и понякога може да предизвика аборт при своето действие .
(trg)="93"> Nadelen : Leidt af en toe tot bloeding of pijn en de werking ervan kan soms abortief zijn .

(src)="93"> *
(trg)="94"> *

(src)="94"> Презервативи
(trg)="95"> Condooms

(src)="95"> Предпазител , който покрива пениса , за да попречи на семенната течност да попадне във влагалището .
(trg)="96"> Een hoesje dat over de penis wordt geschoven om te verhinderen dat het zaad in de vagina komt .

(src)="96"> Предимства : Сигурно , ефикасно средство за контрол върху раждаемостта .
(trg)="97"> Voordelen : Een veilig , doeltreffend anticonceptiemiddel .

(src)="97"> Намалява вероятността от заразяване с предавани по полов път заболявания , включително и СПИН .
(trg)="98"> Vermindert de kansen op overbrenging van seksueel overdraagbare ziekten , waaronder AIDS .

(src)="98"> Недостатъци : Не се харесва на някои хора , защото за поставянето му е необходимо прекъсване на половия акт .
(trg)="99"> Nadelen : Sommigen hebben er een hekel aan omdat het aanbrengen ervan een onderbreking van de seksuele daad betekent .

(src)="99"> Оттегляне
(trg)="100"> Coitus interruptus

(src)="100"> Оттегляне на пениса от влагалището точно преди еякулацията .
(trg)="101"> Terugtrekking van de penis uit de vagina vlak voor de zaadlozing .