# bg/2009880.xml.gz
# ng/2009880.xml.gz


(src)="1"> „ Докога . . . ще викам за помощ ? “
(trg)="1"> “ Sigo uunake ndi na oku ku kugila ekwatho ? ”

(src)="2"> „ Искам само болката да спре ! “ — казала Джейн със сълзи на очи .
(trg)="2"> Jayne okwa li a lili ta ti : “ Onda hala owala uuwehame wu pole . ”

(src)="3"> Тя била болна от рак , който вече бил обхванал цялото ѝ тяло .
(trg)="3"> Okwa li e na uuvu wokankela ndjoka ya li tayi ihanene nolutu aluhe .

(src)="4"> Само колко много семейството и приятелите ѝ искали да могат да премахнат болестта ѝ и да спрат силните ѝ болки .
(trg)="4"> Yaandjawo nookuume ke kaya li tuu ya hala okukutha po omukithi ngoka nokuhulitha po uuwehame mboka !

(src)="5"> Те се молели на Бога за помощ .
(trg)="5"> Oya li ya galikana Kalunga e mu kwathele .

(src)="6"> Но дали той щял да ги чуе ?
(trg)="6"> Mbela Kalunga okwa li ngaa a pulakene kuyo ?

(src)="7"> Дали Бог се интересувал от това , което ставало с Джейн ?
(trg)="7"> Mbela okwa li ngaa e na ko nasha nayo ?

(src)="8"> БОГ знае в какво състояние се намира човечеството .
(trg)="8"> KALUNGA onkalo yaantu oku yi wete .

(src)="9"> В неговото Слово , Библията , се казва : „ Цялото създание заедно стене и страда . “
(trg)="9"> Oohapu dhe , Ombiimbeli , otadhi ti : “ Kehe shimwe shomeshito otashi fudhagana kuuwehame . ”

(src)="10"> Бог знае , че подобно на Джейн стотици милиони хора всеки ден изпитват физическа , емоционална или душевна болка .
(trg)="10"> ( Aaroma 8 : 22 ) Kalunga okwa tseya kutya opu na aantu omamiliyona omathele mboka taye ehama esiku kehe tashi vulika palutu , pamaiyuvo nenge pamadhiladhilo , ngaashi Jayne .

(src)="11"> Той вижда как осемстотин милиона души си лягат гладни всяка вечер , как милиони други страдат поради домашно насилие и как много родители се притесняват за добруването на децата си и за тяхното бъдеще .
(trg)="11"> Kalunga oku wete aantu omamiliyona 800 mboka haya lala nondjala esiku kehe , yalwe omamiliyona otaya monithwa iihuna momagumbo naavali oyendji otayi ipula nonakuyiwa yoyana nosho wo onkalonawa yawo .

(src)="12"> Питал ли си се дали Бог ще направи нещо , за да разреши тези проблеми ?
(trg)="12"> Mbela owi ipula nale ngele Kalunga ota ka ninga po sha opo a kandule po omaupyakadhi ngaka ?

(src)="13"> Щом ние искаме да помогнем на онези , които обичаме , не би ли трябвало и Бог да иска да помогне на хората , които е създал ?
(trg)="13"> Dhoshili , molwaashoka otwa hala okukwathela mboka tu hole , mbela Kalunga oye ando a kale inaa hala okukwathela aantu mboka ye li eshito lye ?

(src)="14"> Ако си си задавал тези въпроси , не си единственият .
(trg)="14"> Ngele owi ipula nale omapulo ga tya ngawo , hangoye awike .

(src)="15"> Преди около 2600 години един верен служител на Бога , Авакум , изпитвал същите чувства , каквито измъчват много хора днес , и попитал Бога : „ Докога , Йехова , ще викам за помощ , а ти няма да слушаш ?
(trg)="15"> Oomvula dhi vulithe 2 600 dha piti , omulumentu omudhiginini Habakuk okwa li ta dhiladhila ngaashi oyendji kunena haya dhiladhila , nokwa li a pula Kalunga a ti : “ OMUWA , sigo uunake ndi na oku ku kugila ekwatho ngoye itoo pulakene , ngoye itoo tu hupitha mo momathiminiko ?

(src)="16"> Докога ще те викам на помощ поради насилието , а ти няма да осигуряваш спасение ?
(trg)="16"> Omolwashike to talitha ndje omalwa ?

(src)="17"> Защо ме караш да гледам злото и защо гледаш бедите ?
(trg)="17"> Sigo uunake to idhidhimikile iilonga yuukolokoshi ?

(src)="18"> Защо пред мене има грабеж и насилие , защо стават кавги и защо възникват раздори ? “
(trg)="18"> Eyonuko nomathiminiko oya kunduka ndje , naapehe ope na omalugodhi noontamanana . ”

(src)="19"> Еврейският пророк Авакум станал свидетел на жестоки прояви на насилие и враждебност .
(trg)="19"> ( Habakuk 1 : 2 , 3 ) Omupolofeti Omuhebeli Habakuk okwa li a mono iilonga iinyanyalithi yelongitho lyoonkondo noyonyanya pethimbo lye .

(src)="20"> Днес за такива жестокости чуваме по новините ежедневно и това силно безпокои състрадателните хора .
(trg)="20"> Kunena iilonga ya tya ngaaka oyi li oonkundana dhaapuhe ndhoka hadhi uvitha nayi aantu mboka ye na ohenda .

(src)="21"> Дали Йехова омаловажил чувствата на Авакум ?
(trg)="21"> Mbela Kalunga okwa li a dhini omaipulo gaHabakuk ?

(src)="22"> Не , той изслушал неговите искрени въпроси и след това утешил и насърчил притеснения мъж .
(trg)="22"> Aawe .
(trg)="23"> Okwa li a pulakene komapulo gaHabakuk ge shi okuuviwa ko nopo nduno okwa li a hekeleke omulumentu nguka Habakuk a nika oluhodhi nokwe mu ladhipike .

(src)="23"> Йехова Бог укрепил вярата на Авакум , като обещал , че ще сложи край на страданията .
(trg)="24"> Jehova Kalunga okwa li a koleke eitaalo lyaHabakuk moku mu uvanekela kutya ota ka hulitha po okumona iihuna .

(src)="24"> Както станало с Джейн и семейството ѝ , надеждата , която Бог дава , може да вдъхне увереност и на тебе .
(trg)="25"> Etumwalaka lyaKalunga li na ko nasha netegameno otali vulu oku ku shilipalekulula wo , ngaashi Jayne noyaandjawo .

(src)="25"> В следващите статии ще бъдат разгледани следните въпроси : Защо можем да бъдем сигурни , че Бог наистина е загрижен за нас ?
(trg)="26"> Iitopolwa tayi landula otayi ka yamukula omapulo ngaka : Ongiini tatu vulu okukala nuushili kutya Kalunga oku na ko nasha natse shili ?

(src)="26"> Какво ще направи той , за да сложи край на страданията , и кога ще стане това ?
(trg)="27"> Kalunga ota ka ninga shike opo a hulithe po okumona iihuna , nuunake te ke shi ninga ?

# bg/2009881.xml.gz
# ng/2009881.xml.gz


(src)="1"> Защо можем да сме сигурни , че Бог наистина е загрижен за нас ?
(trg)="1"> Otu shi shi ngiini kutya Kalunga oku na ko nasha natse shili ?

(src)="2"> ВЕКОВЕ наред хората са си задавали един важен въпрос : Ако Бог ни обича , защо има толкова много страдания ?
(trg)="2"> EPULO ndika lyonale nolya simana , olya kala nokupulwa kaantu uule womayovimimvo : Ngele Kalunga oku tu hole , omolwashike ano pu na okumona iihuna okundji noonkondo ?

(src)="3"> Вероятно ще се съгласиш , че когато обичаш някого , ти не искаш той да страда , и ако този човек изпадне в беда , ще се опиташ да му помогнеш .
(trg)="3"> Otashi vulika nangoye to tsu kumwe nasho kutya ngele owu hole omuntu gwontumba , ito ka kala wa hala a mone iihuna , nongele e li muupyakadhi oto ka kala wa hala oku mu kwathela .

(src)="4"> Разсъждавайки по този начин , много хора стигат до извода , че щом има толкова много страдания в света , Бог вероятно не се интересува от нас .
(trg)="4"> Molwaashoka muuyuni omu na okumona iihuna okundji , oyendji ohaya dhiladhila kutya Kalunga ke na ko nasha natse .

(src)="5"> Затова е важно най – напред да разгледаме някои доказателства за това , че Бог наистина ни обича и е загрижен за нас .
(trg)="5"> Onkee ano , osha simana tu tale tango uunzapo mboka tawu ulike kutya Kalunga oku tu hole lela noku na ko nasha natse .

(src)="6"> Творенията свидетелстват за Божията любов
(trg)="6"> Eshito otali ulike kutya Kalunga oku na ohole

(src)="7"> Йехова Бог е ‘ онзи , който е създал небето , земята , морето и всичко в тях ’ .
(trg)="7"> Jehova Kalunga oye “ Omushiti gwegulu nevi nefuta naashihe shoka sha kala muyo . ”

(src)="8"> Като наблюдаваме творенията на Йехова , без съмнение ще стигнем до заключението , че той е загрижен за нас .
(trg)="8"> ( Iilonga 4 : 24 ) Ngele tatu tedhatedha kwaashoka Jehova a shita , otu na okuthika lela pehulithodhiladhilo kutya Kalunga oku na ko nasha natse .

(src)="9"> Помисли например за нещата , които ти доставят наслада и удоволствие .
(trg)="9"> Pashiholelwa , dhiladhila owala kiinima mbyoka hayi ku nyanyudha .

(src)="10"> Обичаш ли да ядеш вкусна храна ?
(trg)="10"> Mbela owu hole iikulya iiwanawa ?

(src)="11"> Йехова можеше да осигури само един вид храна за поддържането на нашия живот .
(trg)="11"> Jehova okwa li ta vulu oku tu pa owala oludhi lumwe lwiikulya opo yi tu kaleke nomwenyo .

(src)="12"> Но той създал невероятно голямо разнообразие от храни , чийто вкус да ни носи наслада .
(trg)="12"> Pehala lyaashoka , Kalunga okwa shita iikulya yomaludhi gi ili nogi ili mbyoka tatu vulu okunyanyukilwa .

(src)="13"> Освен това Йехова украсил земята с най – различни дървета , цветя и пейзажи , които да правят живота ни приятен и интересен .
(trg)="13"> Sha faathana , Jehova okwa shita evi lyo opala li na omiti , oongala nosho wo omushitilo omukumithi opo onkalamwenyo yi kale yinyanyudha noyihokitha kutse .

(src)="14"> Помисли също за начина , по който сме направени .
(trg)="14"> Dhiladhila wo nkene twa shitwa .

(src)="15"> Чувството ни за хумор , както и способността ни да се наслаждаваме на музиката и да ценим красотата не са необходими за поддържането на живота ни , но всички тези способности са дарове от Бога , които обогатяват живота ни .
(trg)="15"> Nonando uukwatya wetu wokuvula okukala twa nyanyukwa , okunyanyukilwa omusika nosho wo okunyanyukilwa eopalo lyiinima iiwanawa inayi pumbiwa lela opo tu kale nomwenyo , ayihe oyi li omagano ga za kuKalunga ngoka ha ningitha onkalamwenyo yetu yi kale ombwanawa .

(src)="16"> Нека помислим и за взаимоотношенията ни с другите .
(trg)="16"> Dhiladhila ishewe kombinga yekwatathano lyoye nayalwe .

(src)="17"> Кой не се радва на приятната компания на добри приятели или на прегръдката на някого , когото обича ?
(trg)="17"> Mbela olye ihaa nyanyukilwa eendathano lyopahole nookuume aawanawa nenge okupapatelwa kugumwe ngoka tu hole noonkondo ?

(src)="18"> Способността да обичаме е друг дар от Бога , който също проявява обич .
(trg)="18"> Okukala tu na ohole yokuhola yalwe , kaku li tuu omagano ga za kuKalunga omunahole !

(src)="19"> Нима щом Бог създал хората със способността да обичат , не трябва и той да е способен на това ?
(trg)="19"> Molwaashoka Kalunga omuntu okwe mu shita e na uukwatya wohole , shoka otashi ulike kutya Kalunga naye oku na uukwatya mboka .

(src)="20"> Библията ни уверява в Божията любов
(trg)="20"> Ombiimbeli otayi tu shilipaleke kutya Kalunga oku na ohole

(src)="21"> Библията ни казва , че Бог е любов .
(trg)="21"> Ombiimbeli otayi tu lombwele kutya Kalunga oye ohole .

(src)="22"> Доказателства за неговата любов намираме не само в творенията , но и в неговото Слово , Библията .
(trg)="22"> ( 1 Johannes 4 : 8 ) Ohole ye itayi ulikwa owala meshito , ihe oyi iwetikile wo nomOohapu dhe , Ombiimbeli .

(src)="23"> Например тя ни дава напътствия , които допринасят за доброто ни здраве , насърчава ни да водим уравновесен живот и ни предупреждава да избягваме пиянството и лакомията .
(trg)="23"> Pashiholelwa , Ombiimbeli otayi gandja wo omisindalandu ndhoka tadhi humitha komeho uukolele notadhi tu kumagidha tu kale nondjele miinima ayihe , notadhi tu londodha shi na ko nasha nuunkolwe nosho wo nuufukedhi . — 1 Aakorinto 6 : 9 , 10 .

(src)="24"> Освен това Библията ни дава мъдри съвети относно взаимоотношенията ни с останалите хора .
(trg)="24"> Ombiimbeli otayi tu pe wo omayele gopandunge ge na ko nasha nokweendathana naantu yalwe sho tayi tu kumagidha tu kale tu holathane nokuungaunga nayalwe nesimaneko nonombili .

(src)="25"> Тя ни подканя да обичаме другите , да проявяваме към тях любезност и уважение и да зачитаме достойнството им .
(trg)="25"> ( Mateus 7 : 12 ) Otayi pangula iilonga nomikalo ndhoka hadhi eta okumona iihuna , olwiho , oluhoko , ondumbo , eyonondjokana nokudhipaga .

(src)="27"> Ако всички хора живееха според чудесните съвети , които намираме в Библията , със сигурност в света щеше да има много по – малко страдания .
(trg)="26"> Ngele kehe gumwe okwa kambadhala okuvulika komayele omawanawa ngoka taga adhika mOmanyolo , osha yela kutya otapu ka kala okumona iihuna okushona muuyuni auhe .

(src)="28"> Но най – голямото доказателство за любовта на Бога е това , че той дал своя Син Исус като откуп за човечеството .
(trg)="27"> Ihe Kalunga oku ulike ohole ye momukalo gwa dhenga mbanda sho a gandja Omwana , Jesus , a kulile aantu .

(src)="29"> В Йоан 3 : 16 се казва : „ Бог толкова обикна света , че даде своя единороден Син , та всеки , който вярва в него , да не бъде унищожен , но да има вечен живот . “
(trg)="28"> Johannes 3 : 16 ota ti : ‘ Kalunga okwa kala e hole uuyuni nokwa gandja Omwana awike , opo shaa ngoka te mu itaale , kaa kane , ihe a kale e na omwenyo gwaaluhe . ’

(src)="30"> Така че Йехова вече е взел мерки да премахне смъртта и всички страдания завинаги .
(trg)="29"> Kungawo , Jehova okwa kala a longekidha nale okuhulitha po eso nokumona iihuna akuhe sigo aluhe . — 1 Johannes 3 : 8 .

(src)="31"> Както разбираме , има много доказателства , че Бог ни обича .
(trg)="30"> Osha yela kutya opu na uuyelele owundji mboka tawu ulike kutya Jehova oku tu hole .

(src)="32"> Следователно той не се радва , когато ни вижда да страдаме .
(trg)="31"> Ano oshi li pandunge kutya Kalunga iha kala a nyanyukwa ngele tatu mono iihuna .

(src)="33"> Бог със сигурност ще сложи край на страданията и Библията ни казва точно как ще направи това .
(trg)="32"> Ota ka katuka onkatu opo a hulithe po okumona iihuna .
(trg)="33"> Katu na okutengeneka shi na ko nasha noshinima shika , Ombiimbeli otayi tu lombwele lela nkene Kalunga ta ka hulitha po okumona iihuna .

(src)="34"> [ Снимка на страница 4 ]
(trg)="34"> [ Ethano pepandja 4 ]

(src)="35"> Способността да обичаме е дар от Бога , който проявява обич
(trg)="35"> Okukala tu hole yalwe , oko omagano ga za kuKalunga omunahole

# bg/2009882.xml.gz
# ng/2009882.xml.gz


(src)="1"> Световен проблем , за който има решение
(trg)="1"> Uupyakadhi muuyuni auhe otawu ka kandulwa po

(src)="2"> СТРАДАНИЯТА са навсякъде около нас и много хора , подтикнати от състрадание , помагат на страдащите .
(trg)="2"> OKUMONA iihuna otaku monika apuhe , noyendji ohaya kwathele nohenda mboka taya mono iihuna .

(src)="3"> Лекарите например работят дълги часове , грижейки се за болните и ранените .
(trg)="3"> Pashiholelwa , aaniilonga yopaunamiti ohaya longo omalufo ethimbo ele miipangelo okukwathela mboka taye ehama nenge ye ehamekwa .

(src)="4"> Пожарникарите , полицаите , спасителните екипи и хората , които съставят законите , се опитват да облекчат или предотвратят страданията на другите .
(trg)="4"> Aadhimi yomililo , aapolisi , aatotimpango naaniilonga yokuhupitha , ohaya kambadhala okuhulitha po okumona iihuna nenge oku ku keelela .

(src)="5"> Макар че техните усилия са от голяма помощ за отделните хора , никой човек и никоя организация не могат да премахнат страданията по целия свят .
(trg)="5"> Oonkambadhala dha tya ngawo ohadhi kwathele noonkondo aantu paumwene mboka ye li mompumbwe , ihe kapu na omuntu gwontumba nenge ehangano lyontumba tali vulu okuhulitha po okumona iihuna muuyuni auhe .

(src)="6"> Бог обаче има силата да разреши този проблем и ще го направи .
(trg)="6"> Mepingathano naashoka , Kalunga oye ta vulu oku shi ninga noku li poku shi ninga .

(src)="7"> Уверение за това намираме в последната книга на Библията , където се казва : „ [ Бог ] ще изтрие всяка сълза от очите им , и вече няма да има смърт , нито жалеене , плач или болка .
(trg)="7"> Membo lyOmbiimbeli lyahugunina otamu adhika eshilipaleko tali ti : “ [ Kalunga ] ota ka theta omahodhi agehe momeho gawo .

(src)="8"> Предишните неща отминаха . “
(trg)="8"> Oko noitaku ka kala we eso , oluhodhi , [ elilo ] nenge uuwehame .

(src)="9"> Обърни внимание колко много хора ще извлекат полза от това обещание .
(trg)="9"> Oshoka iikulu oya hula po . ”
(trg)="10"> ( Ehololo 21 : 4 ) Dhiladhila owala kutya aantu yangapi taya ka gumwa keuvaneko ndyoka .

(src)="10"> Както става ясно , Бог има намерение да сложи край на всички страдания .
(trg)="11"> Otali ngongo elalakano lyaKalunga lyokuhulitha po okumona iihuna akuhe .

(src)="11"> Той ще направи това , като премахне войните , глада , болестите , несправедливостите , както и всички зли хора .
(trg)="12"> Ote ke shi ninga mokuhulitha po iita , ondjala , uuwehame , okwaahenuuyuuki naantu ayehe aakolokoshi kombanda yevi .

(src)="12"> Никой човек не може да направи това .
(trg)="13"> Kapu na omuntu ta vulu oku shi ninga .

(src)="13"> Какво ще постигне Божието Царство
(trg)="14"> Shoka Uukwaniilwa waKalunga tawu ka ninga

(src)="14"> Бог ще изпълни своите обещания чрез втората най – могъща личност във вселената — възкресеният Исус Христос .
(trg)="15"> Kalunga ota ka gwanitha po omauvaneko ge okupitila momuntu omutiyali omunankondonkondo meshito alihe , omuyumudhwa Jesus Kristus .

(src)="15"> Наближава времето , когато Исус ще управлява като Цар над цялата земя , без никой да му се противопоставя .
(trg)="16"> Ethimbo otali ya uuna Jesus ta ka pangela ombanda yevi alihe e li Omukwaniilwa kaapu na ngoka te mu pataneke .

(src)="17"> Това Царство ще премахне всяка форма на човешко управление .
(trg)="17"> Aantu itaya ka pangelwa we kaakwaniilwa yopantu , kaapresidende nenge kaanapolotika .

(src)="18"> Преди много време в Библията било предсказано : „ Небесният Бог ще издигне царство , което никога няма да бъде разрушено .
(trg)="18"> Pehala lyaashono , otaya ka pangelwa kOmukwaniilwa gumwe nokepangelo limwe , sha hala okutya , Uukwaniilwa waKalunga .

(src)="19"> И това царство няма да премине към друг народ .
(trg)="19"> Uukwaniilwa mboka otawu ka hulitha po omapangelo agehe gopantu .

(src)="20"> То ще строши всички тези царства и ще ги унищожи , а самото то ще остане до безпределни времена . “
(trg)="20"> Ombiimbeli oya hunganeka okuza nale ya ti : “ Kalunga nguka komegulu ota ka dhika uukwaniilwa itaawu ka teka po sigo aluhe nepangelo lyawo itali ka gandjwa koshigwana shilwe .

(src)="21"> Хората по цялата земя ще бъдат обединени под управлението на едно праведно правителство — Божието Царство .
(trg)="21"> Ihe owo otawu ka nyanyagula notawu ka teyagula omaukwaniilwa agehe noku ga hulitha po , ihe wo wene otawu ka kala sigo aluhe . ”

(src)="22"> Когато бил на земята , Исус многократно говорел за това Царство .
(trg)="22"> ( Daniel 2 : 44 , KB ) Aantu ayehe yokombanda yevi otaya ka hangana kohi yepangelo limwe li li pauyuuki , sha hala okutya , Uukwaniilwa waKalunga .

(src)="23"> Той го споменал в молитвата образец , когато наставлявал учениците си да се молят по следния начин : „ Нека дойде твоето царство .
(trg)="23"> Sho Jesus a li kombanda yevi e li omuntu , okwa li a popi kombinga yUukwaniilwa mboka lwiikando oyindji .

(src)="24"> Нека бъде твоята воля както на небето , така и на земята . “
(trg)="24"> Okwa li a popi kombinga yUukwaniilwa mboka moshiholelwa shegalikano , sho a li ta longo aalongwa ya kale haya galikana taya ti : “ [ Uukwaniilwa woye nawu ye , KB ] , ehalo lyoye nali gwanithwe kombanda yevi wo ngaashi megulu . ”

(src)="25"> Обърни внимание , че Исус свързал Божието Царство с изпълняването на Божията воля на земята , а Божията воля е да бъде сложен край на страданията по цялата земя .
(trg)="25"> ( Mateus 6 : 10 ) Ndhindhilika kutya Jesus okwa kwatakanitha kumwe Uukwaniilwa nokugwanithwa kwehalo lyaKalunga kombanda yevi , ndyoka kutya Kalunga okwa hala okuhulitha po okumona iihuna kombanda yevi alihe .

(src)="26"> Божието праведно управление ще донесе благословии , каквито никое човешко правителство не може да донесе .
(trg)="26"> Epangelo lyaKalunga li li pauyuuki otali ke eta omalaleko nuuyamba ngoka epangelo lyopantu itaali vulu okweeta .

(src)="27"> Спомни си , че Йехова дал своя Син като откуп , за да могат хората да получат вечен живот .
(trg)="27"> Dhimbulukwa kutya Jehova okwa li a gandja Omwana e li eyambo opo aantu ya vule okumona omwenyo gwaaluhe .

(src)="28"> Под чудесното управление на Царството хората постепенно ще станат съвършени .
(trg)="28"> Kohi yepangelo lyopahole lyUukwaniilwa waKalunga , aantu otaya ka galulilwa megwaneneno kashona nakashona .

(src)="29"> Какъв ще бъде резултатът ?
(trg)="29"> Oshizemo otashi ka kala shini ?

(src)="30"> Йехова „ ще погълне смъртта завинаги .
(trg)="30"> Jehova “ Omupangeliawike ota ka hanagula po eso sigo aluhe .

(src)="31"> Върховният господар Йехова ще избърше сълзите от всички лица “ .
(trg)="31"> Ota ka theta po omahodhi momeho gaayehe . ” — Jesaja 25 : 8 .

(src)="32"> Но някой може да попита : „ Защо Бог не се е намесил досега ?
(trg)="32"> Yamwe otashi vulika ya pule taya ti : ‘ Omolwashike Kalunga inaa katuka onkatu nale ?

(src)="33"> Защо чака ? “
(trg)="33"> Okwa tegelela shike ? ’

(src)="34"> Йехова е можел още преди много години да премахне или да предотврати всички страдания .
(trg)="34"> Jehova okwa li ta vulu okukatuka onkatu nale a hulithe po nenge a kelele okumona iihuna akuhe .

(src)="35"> Но той позволил те да продължат да съществуват не поради някаква егоистична причина , а защото имал предвид вечната полза на своите деца на земята .
(trg)="35"> Pehala lyaashono , Jehova okwe etha okumona iihuna ku tsikile , hamolwokwiihola mwene , ihe omolwuuwanawa waaluhe woyana yokombanda yevi .

(src)="36"> Без съмнение едни любещи родители ще позволят детето им да изпита известни страдания , ако знаят , че това ще му донесе трайна полза .
(trg)="36"> Aavali aanahole otaye ke etha okanona kawo ka pite muudhigu ngele oye shi shi kutya shika otashi ke ke etela uuwanawa tawu kalelele .

(src)="37"> По подобен начин Бог има основателни причини да позволява хората временно да страдат и за тези причини намираме обяснение в Библията .
(trg)="37"> Sha faathana , Jehova oku na omatompelo omawanawa molwaashoka e etha aantu ya mone iihuna uule wokathimbo , nomatompelo ngaka oga yelithwa mOmbiimbeli .

(src)="38"> Те са свързани със свободната воля , греха и един спорен въпрос , засягащ правото на Йехова да управлява .
(trg)="38"> Oga kwatela mo iinima ngaashi emanguluko lyokuninga omatokolo , uulunde niinima yi na ko nasha nuuthemba waJehova wokupangela .

(src)="39"> В Библията се обяснява също , че за определено време на едно зло духовно създание било позволено да управлява света .
(trg)="39"> Ombiimbeli otayi yelitha wo kutya oshishitwa shopambepo oshiwinayi oshe ethiwa okupangela uuyuni uule wethimbo lya ngambekwa .