# bg/101993123.xml.gz
# ko/101993123.xml.gz


(src)="1"> Планиране на семейството — християнският възглед
(trg)="1"> 가족 계획 — 그리스도인 ​ 의 견해

(src)="2"> СТО и четиридесетте страни , които участвуваха в първата Световна конференция по въпросите на населението , проведена през 1974 г . , решиха , че всяко семейство „ има основното право да решава свободно и отговорно относно броя на децата си , а също и разликата помежду им , и да има информацията , образованието и средствата да прави това “ .
(trg)="2"> 천구백칠십사 년 ​ 에 열린 제 ​ 1 ​ 차 세계 인구 회의 ​ 에 참석 ​ 한 140 ​ 개 국 ​ 은 모든 부부 ​ 에게 “ 자녀 ​ 의 수 ​ 와 터울 ​ 을 자유 ​ 로이 책임감 있게 결정 ​ 할 기본 권리 ​ 가 있으며 , 그렇게 하기 위해 지식 , 교육 , 수단 ​ 을 이용 ​ 할 권리 ​ 가 있다 ” 고 결의 ​ 하였다 .

(src)="3"> Много хора смятат , че това решение е добро .
(trg)="3"> 많은 사람 ​ 들 ​ 은 그런 결의 ​ 가 바람직 ​ 한 것 ​ 이라고 생각 ​ 한다 .

(src)="4"> Вярно , Бог казал на Адам и Ева , а по – късно и на семейството на Ной , да ‘ се плодят и да се размножават ’ , но на християните не била дадена такава заповед .
(trg)="4"> 하나님 ​ 께서 아담 ​ 과 하와 ​ 에게 그리고 후 ​ 에 노아 ​ 의 가족 ​ 에게 “ 생육 ​ 하고 번성 ​ 하여 땅 ​ 에 충만 ​ 하라 ” 고 말씀 ​ 하신 것 ​ 은 사실 ​ 이다 .
(trg)="5"> 그러나 그리스도인 ​ 에게는 결코 그런 명령 ​ 을 하시지 않았다 .

(src)="5"> Писанията нито насърчават християнските семейства да имат деца , нито им казват да нямат .
(trg)="6"> 성경 ​ 은 그리스도인 부부 ​ 에게 자녀 ​ 를 가질 것 ​ 을 권하지도 않으며 갖지 말라고 말 ​ 하지도 않는다 .

(src)="6"> Семейните партньори могат да решат сами дали да имат деца , или не , и ако планират да имат деца , колко и кога да имат .
(trg)="7"> 자녀 ​ 를 가질 것 ​ 인지 말 것 ​ 인지 , 갖기 ​ 로 한다면 몇 ​ 이나 가질 것 ​ 인지 , 언제 가질 것 ​ 인지는 부부 스스로 결정 ​ 할 일 ​ 이다 .

(src)="7"> Дадена от Бога отговорност
(trg)="8"> 하나님 ​ 께서 주신 책임

(src)="8"> Но дали забеляза , че декларацията на Световната конференция по въпросите на населението казва , че семейните партньори трябва да решават „ отговорно относно броя на децата си , а също и разликата помежду им “ ?
(trg)="9"> 하지만 세계 인구 회의 ​ 의 결의문 ​ 에서 부부 ​ 는 ‘ 자녀 ​ 의 수 ​ 와 터울 ​ 을 책임감 있게 ’ 결정 ​ 해야 한다고 언명 ​ 한 것 ​ 에 유의 ​ 하였는가 ?

(src)="9"> Този принцип за отговорността е в съгласие и с Библията .
(trg)="10"> 책임 ​ 을 져야 한다는 이 원칙 ​ 은 성서 ​ 와 일치 ​ 한 것 ​ 이기도 하다 .

(src)="10"> Родителите християни съзнават , че макар и децата да са скъпоценен дар от Бога , заедно с този дар идва и значителна отговорност .
(trg)="11"> 그리스도인 부모 ​ 는 자녀 ​ 가 하나님 ​ 의 귀중 ​ 한 선물 ​ 이지만 그 선물 ​ 과 더불어 상당 ​ 한 책임 ​ 도 따른다는 것 ​ 을 인정 ​ 한다 .

(src)="11"> Първо , налице е отговорността за материалните грижи за децата .
(trg)="12"> 우선 자녀 ​ 를 물질적 ​ 으로 돌보아야 할 책임 ​ 이 있다 .
(trg)="13"> 성서 ​ 는 이렇게 말 ​ 한다 .

(src)="12"> Библията казва : „ Наистина , ако някой не осигурява онези , които му принадлежат , и особено онези , които са членове на семейството му , той се е отрекъл от вярата и е по – лош от човек , който няма вяра . “ — 1 Тимотей 5 : 8 , NW .
(trg)="14"> “ 누구 ​ 든지 자기 친족 특히 자기 가족 ​ 을 돌아보지 아니하면 믿음 ​ 을 배반 ​ 한 자 ​ 요 불신자 ​ 보다 더 악한 자 ​ 니라 . ” — 디모데 전 5 : 8 .

(src)="13"> Да осигуряваш семейството си означава нещо повече от това да слагаш храна на масата и да плащаш сметките , макар че често това само по себе си е сериозна работа .
(trg)="15"> 가족 ​ 을 부양 ​ 하는 데 ​ 는 의식주 ​ 를 마련 ​ 하는 것 ​ 만 관련 ​ 된 것 ​ 이 아니다 .
(trg)="16"> 물론 그런 일 자체 ​ 도 꽤 큰 일 ​ 이기도 하다 .

(src)="14"> При планирането на размера на своето семейство християните с чувство за отговорност вземат предвид и физическото благополучие на майката , както и нейното емоционално , умствено и духовно добруване .
(trg)="17"> 책임감 있는 그리스도인 부부 ​ 는 가족 ​ 의 규모 ​ 를 계획 ​ 할 때 아내 ​ 의 신체적 복지 ​ 뿐 아니라 감정적 , 정신적 , 영적 복지 ​ 를 생각 ​ 한다 .

(src)="15"> Грижите за едно дете отнемат много време и когато бебетата се раждат едно след друго , майките често жертвуват не само своята почивка , отдих , лично развитие и участието в християнските дейности , но също така и своето физическо и духовно здраве .
(trg)="18"> 자녀 ​ 를 돌보는 데 ​ 는 시간 ​ 이 많이 들며 , 아기 ​ 가 연이어 있을 때 어머니 ​ 는 종종 휴식 ​ 과 오락 , 개인 발전 ​ 과 그리스도인 활동 ​ 에 참여 ​ 하는 몫 ​ 을 희생 ​ 할 뿐 아니라 신체적 · 영적 건강 ​ 도 희생 ​ 한다 .

(src)="16"> Родителите християни с чувство за отговорност имат предвид също и потребностите на своите деца .
(trg)="19"> 책임감 있는 그리스도인 부모 ​ 는 또한 자녀 ​ 가 필요 ​ 로 하는 것 ​ 을 생각 ​ 한다 .

(src)="17"> В изданието The State of the World’s Population 1991 [ „ Състоянието на населението на света през 1991 г . “ ] се казва : „ Децата , родени едно след друго в големи семейства , трябва да се състезават с братята и сестрите си за храна , дрехи и родителско внимание .
(trg)="20"> 「 세계 인구 상태 1991 」 ( The State of the World’s Population 1991 ) 은 이렇게 말 ​ 한다 .
(trg)="21"> “ 자녀 ​ 도 많고 터울 ​ 도 잦은 집 ​ 에 태어난 아이 ​ 는 먹을 것 ​ 과 입을 것 ​ 과 부모 ​ 의 애정 ​ 을 놓고 동기 ​ 간 ​ 에 다투어야 한다 .
(trg)="22"> 이런 아이 ​ 는 또한 병 ​ 에 더 쉽게 걸린다 .

(src)="18"> Освен това те са по – податливи на инфекции .
(trg)="23"> 어린 시절 ​ 을 위태위태 ​ 하게 넘긴다 해도 잘 자라지 못하거나 지능 발달 ​ 이 잘 안될 가능성 ​ 이 많다 .

(src)="19"> Ако тези деца преживеят уязвимите години на детството , вероятно растежът им ще бъде потиснат и интелектуалното им развитие — накърнено .
(trg)="24"> 이런 아이 ​ 가 커서 잘될 전망 ​ 은 상당 ​ 히 희박 ​ 하다 . ”
(trg)="25"> 물론 자녀 ​ 가 많은 집 ​ 의 아이 ​ 가 모두 그렇다는 말 ​ 은 아니다 .

(src)="20"> Перспективите на тези деца в живота като възрастни са силно ограничени . “
(trg)="26"> 그러나 그리스도인 부부 ​ 는 자녀 ​ 를 몇 ​ 이나 둘 것 ​ 인지를 계획 ​ 할 때 그 점 ​ 을 염두 ​ 에 두어야 한다 .

(src)="21"> Това , разбира се , не е така във всички големи семейства , но е нещо , което партньорите християни трябва да имат предвид , когато планират броя на децата си .
(trg)="27"> 그리스도인 부모 ​ 에게는 자녀 ​ 를 영적 ​ 으로 돌볼 책임 ​ 이 있다 .
(trg)="28"> 성서 ​ 에서 이렇게 명령 ​ 하기 때문 ​ 이다 .

(src)="22"> Родителите християни са задължени да се грижат духовно за своите деца , както нарежда Библията : „ Вие , бащи , не дразнете децата си , но продължавайте да ги възпитавате с дисциплинирането и умственото ръководство на Йехова . “ — Ефесяни 6 : 4 , NW .
(trg)="29"> “ 여러분 , 아버지 ​ 들 ​ 이여 , 여러분 ​ 의 자녀 ​ 들 ​ 을 노엽게 하지 말고 그 ​ 들 ​ 을 여호와 ​ 의 징계 ​ 와 정신적 단속 ​ 으로 양육 ​ 하십시오 . ” — 에베소 6 : 4 , 「 신세 」 .

(src)="23"> Емека , християнин , който преподава право в Нигерия , е женен от една година и не бърза да става баща на голямо семейство .
(trg)="30"> 나이지리아 ​ 에서 법학 ​ 을 가르치면서 그리스도인 생활 ​ 을 하는 에메카 ​ 는 결혼 ​ 한 지 1 ​ 년 ​ 이 되었는데 , 서둘러 자녀 ​ 를 많이 두려고 하지 않는다 .

(src)="24"> „ Заедно със съпругата ми обсъдихме въпроса за това колко деца ще имаме .
(trg)="31"> “ 아내 ​ 와 나 ​ 는 자녀 ​ 를 몇 ​ 이나 둘 것 ​ 인지를 상의 ​ 하였습니다 .

(src)="25"> Мислехме да имаме пет , но се спряхме на три .
(trg)="32"> 우리 ​ 는 다섯 ​ 을 가질까 하고 생각 ​ 하다가 셋 ​ 만 두기 ​ 로 하였지요 .

(src)="26"> По – късно стигнахме до извода , че две е по – добре .
(trg)="33"> 후 ​ 에 우리 ​ 는 둘 ​ 만 낳는 것 ​ 이 더 좋겠다고 결정 ​ 하였습니다 .

(src)="27"> Трудно е да се възпитават деца в съгласие с библейските принципи .
(trg)="34"> 성서 원칙 ​ 에 따라 자녀 ​ 를 키우기 ​ 가 쉬운 일 ​ 은 아니지요 .

(src)="28"> Това е голяма отговорност . “
(trg)="35"> 커다란 책임 ​ 이 따르는 일 ​ 입니다 . ”

(src)="29"> Някои християнски семейства са решили да нямат деца , за да посветят цялото си време на служба на Бога .
(trg)="36"> 일부 그리스도인 부부 ​ 들 ​ 은 하나님 ​ 을 섬기는 데 시간 ​ 을 다 바치기 위하여 자녀 ​ 를 갖지 않기 ​ 로 결정 ​ 하였다 .

(src)="30"> Една мисионерка в Африка , решила заедно със съпруга си да нямат деца , казва : „ Не смятам , че съм изпуснала нещо , като не съм родила дете .
(trg)="37"> 남편 ​ 과 상의 ​ 하여 자녀 ​ 를 갖지 않기 ​ 로 결정 ​ 한 아프리카 ​ 의 한 선교인 ​ 은 이렇게 말 ​ 하였다 .
(trg)="38"> “ 자녀 ​ 가 없다고 섭섭 ​ 하게 생각 ​ 하지는 않습니다 .

(src)="31"> Макар че съпругът ми и аз не сме изпитали радостта на родителството , животът ни е пълен с друга радост .
(trg)="39"> 남편 ​ 과 제 ​ 가 부모 ​ 로서 누리는 즐거움 ​ 은 경험 ​ 하지 못하지만 , 우리 ​ 의 생활 ​ 에는 다른 즐거움 ​ 들 ​ 로 가득 차 있습니다 .

(src)="32"> Тъй като помагаме на другите да научават библейската истина , ние имаме духовни деца в много краища на света .
(trg)="40"> 성서 진리 ​ 를 배워 알도록 다른 사람 ​ 들 ​ 을 돕는 일 ​ 에 참여 ​ 함 ​ 으로써 우리 ​ 는 세계 여러 곳 ​ 에 영적 자녀 ​ 를 두었지요 .

(src)="33"> Ние ги обичаме и те ни обичат .
(trg)="41"> 우리 ​ 는 그 ​ 들 ​ 을 사랑 ​ 하며 그 ​ 들 ​ 도 우리 ​ 를 사랑 ​ 합니다 .

(src)="34"> Между нас съществува специална връзка .
(trg)="42"> 우리 사이 ​ 에는 특별 ​ 한 유대 ​ 가 있지요 .

(src)="35"> С основание апостол Павел се сравнил с кърмеща майка поради своята нежна обич към онези , на които помогнал в духовно отношение . “ — 1 Солунци 2 : 7 , 8 , NW .
(trg)="43"> 사도 바울 ​ 은 자신 ​ 이 영적 ​ 으로 도운 사람 ​ 들 ​ 에 대해 부드러운 애정 ​ 을 가지고 있었기 때문 ​ 에 자신 ​ 을 유모 ​ 에 견주었는데 , 거기 ​ 에는 그럴 만한 이유 ​ 가 있었던 것 ​ 입니다 . ” — 데살로니가 전 2 : 7 , 8 .

(src)="36"> Контрол върху раждаемостта
(trg)="44"> 수태 조절

(src)="37"> Дали Библията осъжда контрола върху раждаемостта ?
(trg)="45"> 성서 ​ 는 수태 조절 ​ 을 정죄 ​ 하는가 ?

(src)="38"> Не , не го осъжда .
(trg)="46"> 결코 정죄 ​ 하지 않는다 .

(src)="39"> Решението е оставено на семейните партньори .
(trg)="47"> 부부 ​ 의 선택 ​ 에 달려 있다 .

(src)="40"> Ако двама брачни партньори решат да контролират раждаемостта в семейството , изборът на противозачатъчно средство е техен личен въпрос .
(trg)="48"> 부부 ​ 가 수태 조절 ​ 을 하기 ​ 로 결정 ​ 할 경우 , 피임법 ​ 을 택하는 것 ​ 은 개인 문제 ​ 다 .

(src)="41"> Но методът на контрол , избран от християнското семейство , трябва да бъде ръководен от уважение към светостта на живота .
(trg)="49"> 하지만 그리스도인 부부 ​ 는 생명 ​ 의 신성 ​ 함 ​ 에 대한 존경심 ​ 을 근거 ​ 로 수태 조절법 ​ 을 택해야 한다 .

(src)="42"> Тъй като Библията показва , че животът на една личност започва при зачатието , християните трябва да избягват противозачатъчни методи , които абортират , или прекратяват , живота на развиващото се дете . — Псалм 139 : 16 ; сравни Изход 21 : 22 , 23 ; Йеремия 1 : 5 .
(trg)="50"> 성서 ​ 는 사람 ​ 의 생명 ​ 이 수태 ​ 시 ​ 에 시작 ​ 된다고 알려 주므로 그리스도인 ​ 은 자라는 아기 ​ 를 낙태 ​ 하는 즉 그 생명 ​ 을 없애는 피임법 ​ 을 쓰지 않아야 할 것 ​ 이다 . — 시 139 : 16 ; 비교 출애굽 21 : 22 , 23 , 「 신세 」 참조 ; 예레미야 1 : 5 .

(src)="43"> Така че е възможно семействата да вземат различни решения относно планирането на децата .
(trg)="51"> 그러므로 부부 ​ 는 가족 계획 ​ 을 할 때 적합 ​ 한 여러 방법 ​ 을 택할 수 있을 것 ​ 이다 .

(src)="44"> Някои може да искат да ограничат броя на децата , които ще имат .
(trg)="52"> 일부 부부 ​ 들 ​ 은 자녀 ​ 의 수 ​ 를 제한 ​ 하고 싶어할지 모른다 .

(src)="45"> Други , които използуват някакво противозачатъчно средство , могат да решат изобщо да нямат деца .
(trg)="53"> 어떤 부부 ​ 들 ​ 은 특정 ​ 한 피임법 ​ 을 사용 ​ 하여 자녀 ​ 를 아예 갖지 않기 ​ 로 결정 ​ 할지도 모른다 .

(src)="46"> На разположение са много методи за контрол на раждаемостта и всеки от тях има предимства и недостатъци .
(trg)="54"> 여러 가지 수태 조절법 ​ 을 쓸 수 있다 .
(trg)="55"> 각 방법 ​ 에는 장단점 ​ 이 있다 .

(src)="47"> При решаването на това кой метод е най – подходящ за тях , брачните партньори трябва да имат предвид , че някои методи са далеч по – резултатни от други .
(trg)="56"> 어떤 방법 ​ 이 자신 ​ 들 ​ 에게 가장 좋은 것 ​ 인지를 결정 ​ 할 때 , 부부 ​ 들 ​ 은 일부 방법 ​ 이 다른 것 ​ 보다 훨씬 효과 있음 ​ 을 기억 ​ 해야 한다 .

(src)="48"> Те трябва също така да се поинтересуват и от възможните странични въздействия .
(trg)="57"> 또한 있을 수 있는 부작용 ​ 에 대해서도 알아보아야 한다 .

(src)="49"> Лекарите и клиниките по семейно планиране са подготвени да дадат съвет относно средствата за контрол върху раждаемостта и да помогнат на семейните партньори да изберат този метод , който отговаря на техните нужди .
(trg)="58"> 의사 ​ 와 가족 계획 상담원 ​ 들 ​ 은 수태 조절법 ​ 에 대해 조언 ​ 을 하며 부부 ​ 들 ​ 이 자신 ​ 에게 가장 잘 맞는 방법 ​ 을 택하도록 도울 준비 ​ 를 하고 있다 .

(src)="50"> Решението да имат много или малко деца , или изобщо да нямат деца е лично решение за всяко семейство .
(trg)="59"> 자녀 ​ 를 많이 가질 것 ​ 인지 적게 가질 것 ​ 인지 , 아예 갖지 않을 것 ​ 인지는 부부 스스로 결정 ​ 할 일 ​ 이다 .

(src)="51"> То е важно решение с дълготрайни последствия .
(trg)="60"> 또한 이것 ​ 은 두고두고 영향 ​ 을 미치는 중요 ​ 한 결정 ​ 이다 .

(src)="52"> Семейните партньори ще постъпят разумно , ако преценят въпроса внимателно и молитвено .
(trg)="61"> 부부 ​ 가 이 문제 ​ 를 신중 ​ 히 , 기도 ​ 하는 마음 ​ 으로 저울질 ​ 해 보는 것 ​ 이 지혜 ​ 로운 일 ​ 일 것 ​ 이다 .

(src)="53"> [ Блок на страници 16 — 17 ]
(trg)="62"> [ 8 , 9 ​ 면 네모 ]

(src)="54"> Разпространени методи за контрол на раждаемостта
(trg)="63"> 널리 사용 ​ 되는 수태 조절법

(src)="55"> Стерилизация
(trg)="64"> 불임 수술

(src)="56"> При мъжете : Несложна хирургическа процедура , при която се прави малък разрез в скротума , и тръбичките , които пренасят спермата , биват прекъснати .
(trg)="65"> 남자 ​ 의 경우 : 음낭 ​ 을 약간 절제 ​ 하여 정자 ​ 를 운반 ​ 하는 정관 ​ 을 절단 ​ 하는 간단 ​ 한 외과 수술 .

(src)="57"> При жените : Хирургическа процедура , при която фалопиевите тръби се връзват или прерязват , за да се попречи на яйцеклетката да премине в матката .
(trg)="66"> 여자 ​ 의 경우 : 난자 ​ 가 자궁 안 ​ 으로 들어가지 못하도록 난관 ​ 을 묶거나 절제 ​ 하는 외과 수술 .

(src)="58"> Предимства : От всички методи за контрол на раждаемостта стерилизацията е най – резултатна .
(trg)="67"> 장점 : 모든 수태 조절법 중 ​ 에서 가장 효과적 ​ 인 방법 ​ 이다 .

(src)="59"> Недостатъци : Може да бъде необратима .
(trg)="68"> 단점 : 영구적 ​ 일 수 있다 .

(src)="60"> Както при мъжете , така и при жените плодовитостта е била възстановявана чрез операция , но това не може да бъде гарантирано .
(trg)="69"> 남녀 모두 수술 ​ 하면 다시 생식력 ​ 이 복원 ​ 되나 , 보장 ​ 할 수 ​ 는 없다 .

(src)="61"> *
(trg)="70"> *

(src)="62"> Противозачатъчни хапчета
(trg)="71"> 경구 피임약

(src)="63"> Едно от тях е минихапчето само с прогестин .
(trg)="72"> 여기 ​ 에는 황체 호르몬 단일 제제 ​ 가 포함 ​ 된다 .

(src)="64"> Те влияят върху нормалното хормонално равнище у жената , така че да попречат на яйцеклетката да узрее и да бъде отделена .
(trg)="73"> 경구 피임약 ​ 은 난자 ​ 가 성숙 ​ 하여 방출 ​ 되는 것 ​ 을 막기 위해 여성 ​ 의 정상 호르몬 수준 ​ 을 억제 ​ 한다 .

(src)="65"> *
(trg)="74"> *

(src)="66"> Предимства : Много резултатно при предпазването от бременност .
(trg)="75"> 장점 : 임신 ​ 을 막는 효과 ​ 가 크다 .
(trg)="76"> 단점 : 몸 ​ 에 어느 정도 부작용 ​ 이 있다 .

(src)="67"> Недостатъци : Има някои физиологични странични въздействия , но те са по – слаби при здрави непушачки под 40 години .
(trg)="77"> 그러나 40 ​ 세 이하 ​ 의 건강 ​ 한 비흡연자 ​ 들 ​ 의 경우 신체 부작용 ​ 이 조금 적다 .

(src)="68"> Диафрагма и спермицид
(trg)="78"> 격막 피임 기구 ​ 와 살정제

(src)="69"> Диафрагмата е куполообразна гумена чашка , опъната върху еластична рамка .
(trg)="79"> 격막 피임 기구 ​ 는 모자 모양 ​ 의 고무막 가장 자리 ​ 에 유연 ​ 한 테 ​ 를 두른 것 ​ 이다 .

(src)="70"> След намазването на чашката с убиващо спермата желе или крем ( спермицид ) , тя се поставя във влагалището около маточната шийка .
(trg)="80"> 고무막 안 ​ 에 정자 ​ 를 죽이는 젤리 ​ 나 크림 ( 살정제 ) 을 바른 다음 질 안 ​ 으로 밀어 넣어 자궁 경부 ​ 를 막는다 .

(src)="71"> Предимства : Сигурен , доста надежден метод за контрол на раждаемостта , когато се прилага правилно .
(trg)="81"> 장점 : 올바로 사용 ​ 할 경우 안전 ​ 하고 매우 믿을 만한 수태 조절법 ​ 이다 .

(src)="72"> Недостатъци : Трябва да се прилага всеки път , когато брачните партньори имат сексуално сношение .
(trg)="82"> 단점 : 부부 ​ 가 관계 ​ 를 가질 때 ​ 마다 사용 ​ 해야 한다 .

(src)="73"> За да се постави добре , е необходимо умение , трябва да бъде поставена преди сношението и да остане на място шест – осем часа след това .
(trg)="83"> 격막 피임 기구 ​ 를 올바로 삽입 ​ 하는 데 ​ 는 기술 ​ 이 필요 ​ 하다 .
(trg)="84"> 그리고 관계 ​ 를 갖기 전 ​ 에 삽입 ​ 해야 하며 그 후 여섯 시간 ​ 에서 여덟 시간 동안 그대로 두어야 한다 .

(src)="74"> Цервикална шапчица
(trg)="85"> 자궁경 캡

(src)="75"> Пластмасова или гумена чашка , която е по – малка от диафрагмата .
(trg)="86"> 격막 피임 기구 ​ 보다 조금 작은 , 플라스틱 혹은 고무 ​ 로 된 컵 모양 ​ 의 장치 .

(src)="76"> Подобно на диафрагмата , тя се поставя върху шийката на матката , но е по – стегната и при нея е необходимо по – малко желе или крем .
(trg)="87"> 격막 피임 기구 ​ 처럼 자궁 경부 ​ 로 밀어 넣지만 좀더 부드럽게 자리 ​ 잡으며 , 정자 ​ 를 죽이는 크림 ​ 이나 젤리 ​ 가 격막 피임 기구 ​ 의 경우 ​ 보다 덜 필요 ​ 하다 .

(src)="77"> Предимства : Може да се сравни с диафрагмата по ефикасност и може да остане на място 48 часа .
(trg)="88"> 장점 : 이 캡 ​ 은 효과 면 ​ 에서 격막 피임 기구 ​ 에 버금 ​ 가며 , 48 ​ 시간 동안 유지 ​ 할 수 있다 .

(src)="78"> При повторно сношение не е необходимо ново използуване на спермицид .
(trg)="89"> 그 동안 관계 ​ 를 거듭 가질 때 살정제 ​ 를 바르지 않아도 된다 .

(src)="79"> Недостатъци : По – трудна е за поставяне от диафрагмата и точното поставяне върху шийката на матката трябва да бъде проверявано преди и след всяко полово сношение .
(trg)="90"> 단점 : 격막 피임 기구 ​ 보다 밀어넣기 ​ 가 더 어려우며 , 관계 ​ 를 가지기 전 ​ 과 후 ​ 에 이 캡 ​ 이 자궁 경부 ​ 에 놓여 있는지를 확인 ​ 해야 한다 .

(src)="80"> Съществува риск от маточни или цервикални възпаления .
(trg)="91"> 자궁 ​ 이나 자궁경 ​ 이 감염 ​ 될 위험 ​ 이 있다 .

(src)="81"> Шапчицата може да бъде прилагана само от жени с нормална цервикална намазка .
(trg)="92"> 이 캡 ​ 은 표준 파파니콜로 시험 ​ 을 거친 여자 ​ 들 ​ 만 사용 ​ 해야 한다 .

(src)="82"> Гъбичка
(trg)="93"> 스폰지

(src)="83"> Съдържаща спермицид полиуретанова гъбичка , която се поставя във влагалището , за да покрие маточната шийка , като така образува механична и химична преграда за спермата .
(trg)="94"> 살정제 ​ 가 함유 ​ 된 폴리우레탄 스폰지 .
(trg)="95"> 이것 ​ 을 질 안 ​ 에 밀어 넣어 자궁 경부 ​ 를 막음 ​ 으로 정자 ​ 를 물리적 ​ 으로 화학적 ​ 으로 저지 ​ 한다 .

(src)="84"> Изхвърля се след употреба .
(trg)="96"> 사용 후 ​ 에는 버린다 .

(src)="85"> Предимства : Гъбичката може да остане на място до 24 часа и е ефикасна , ако сношението се повтори през това време .
(trg)="97"> 장점 : 스폰지 ​ 를 24 ​ 시간 넣어 둘 수 있으며 그 사이 ​ 에 관계 ​ 를 거듭 가져도 효과 ​ 가 있다 .

(src)="86"> Недостатъци : Има сведения за някои алергични реакции и за няколко случая на синдром на токсичния шок .
(trg)="98"> 단점 : 일부 알레르기 반응 ​ 과 독성 충격 증후군 사례 ​ 가 몇 차례 있었다 .

(src)="87"> Вътрематочна спирала
(trg)="99"> 자궁 내 장치

(src)="88"> Наричана още вътрематочно средство , пръстен , примка , тази метална или пластмасова спирала се поставя в матката .
(trg)="100"> IUD , 루프 , 혹은 피임 링 ​ 이라고도 하는 이 기구 ​ 는 금속 혹은 플라스틱 ​ 으로 된 것 ​ 으로 자궁 안 ​ 에 삽입 ​ 한다 .

(src)="89"> Макар че не е сигурно как точно действува , лекарите смятат , че тя предпазва от забременяване по няколко начина .
(trg)="101"> 이것 ​ 이 실제 ​ 로 어떻게 효과 ​ 를 발휘 ​ 하는지는 확실 ​ 하게 알려지지 않았으나 의사 ​ 들 ​ 은 이것 ​ 이 여러 면 ​ 으로 수태 ​ 를 막는다고 생각 ​ 한다 .

(src)="90"> Един от тях вероятно е възпрепятствуването на оплодената вече яйцеклетка да се закрепи за стената на матката .
(trg)="102"> 한 가지 면 ​ 은 필시 수정란 ​ 이 자궁 벽 ​ 에 착상 ​ 하지 못하게 하는 것 ​ 일 것 ​ 이다 .

(src)="91"> Предимства : Надеждно средство за контрол на раждаемостта .
(trg)="103"> 장점 : 수태 조절 ​ 을 하는 데 믿을 만한 수단 ​ 이다 .

(src)="92"> Недостатъци : Понякога води до кървене или болка , и понякога може да предизвика аборт при своето действие .
(trg)="104"> 단점 : 때때로 출혈 ​ 이나 통증 ​ 을 일으키고 , 기능 ​ 상 낙태 ​ 되는 경우 ​ 도 있을 것 ​ 이다 .

(src)="93"> *
(trg)="105"> *

(src)="94"> Презервативи
(trg)="106"> 콘돔

(src)="95"> Предпазител , който покрива пениса , за да попречи на семенната течност да попадне във влагалището .
(trg)="107"> 정액 ​ 이 질 ​ 에 들어가지 않도록 음경 ​ 에 씌우는 얇은 막 .

(src)="96"> Предимства : Сигурно , ефикасно средство за контрол върху раждаемостта .
(trg)="108"> 장점 : 안전 ​ 하고 효과적 ​ 인 수태 조절 수단 .

(src)="97"> Намалява вероятността от заразяване с предавани по полов път заболявания , включително и СПИН .
(trg)="109"> AIDS ​ 를 포함 ​ 하여 성 매개 질환 ​ 이 퍼질 가능성 ​ 이 줄어든다 .

(src)="98"> Недостатъци : Не се харесва на някои хора , защото за поставянето му е необходимо прекъсване на половия акт .
(trg)="110"> 단점 : 성행위 ​ 의 방해 요인 때문 ​ 에 콘돔 사용 ​ 을 싫어하는 사람 ​ 도 있다 .

(src)="99"> Оттегляне
(trg)="111"> 질 ​ 외 사정법

(src)="100"> Оттегляне на пениса от влагалището точно преди еякулацията .
(trg)="112"> 사정 ​ 하기 직전 ​ 에 음경 ​ 을 질 ​ 에서 빼내어 질 밖 ​ 에 사정 ​ 하는 것 .