# bg/2016400.xml.gz
# jw_dgr/2016400.xml.gz


(src)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="6"> Това издание не е предназначено за продажба .
(trg)="2"> Бесплатно .

(src)="7"> Неговото разпространяване е част от световна библейска образователна дейност , поддържана от доброволни дарения .
(src)="8"> Може да направите дарение , като посетите www.jw.org .
(trg)="3"> Это издание — часть всемирной библейской просветительной деятельности , которая проводится христианскими Свидетелями Иеговы и поддерживается добровольными пожертвованиями .

(src)="9"> Ако не е посочено друго , библейските цитати са взети от „ Превод на новия свят на Свещеното писание “ .
(trg)="4"> Кӕд ӕндӕрхузи амунд нӕй , уӕд Библий стихтӕ тӕлмацгонд ӕрцудӕнцӕ англисаг ӕвзагбӕл уагъд « Библи – Нӕуӕг дуйней тӕлмац » - ӕй .

# bg/2016402.xml.gz
# jw_dgr/2016402.xml.gz


(src)="1"> ТЕМА НА БРОЯ | ВИДЕНИЯ , РАЗКРИВАЩИ ДУХОВНАТА ОБЛАСТ
(trg)="1"> СӔЙРАГ ТЕМӔ | УӔЛӔРВТИ КА ЦӔРУЙ ?

(src)="2"> Питал ли си се какво представлява духовната област и кой живее там ?
(trg)="2"> Ескӕд сагъӕс кодтай , уӕларвон цард ци ӕй ӕма си ка цӕруй , уобӕл ?

(src)="3"> Ако е така , не си единствен .
(trg)="3"> Кӕд гъо , уӕд еунӕг нӕ дӕ .

(src)="4"> Хилядолетия наред хората са разсъждавали по този въпрос .
(trg)="4"> Адӕн мингай ӕнзти дӕргъи сагъӕс кӕнунцӕ еци фарстабӕл .

(src)="5"> Някои вярват , че духовният свят се обитава от предците ни , които трябва да бъдат почитани .
(trg)="5"> Еуӕй - еуетӕ ӕууӕндунцӕ , уӕлӕрвти сӕ фиддӕлтӕ ке цӕрунцӕ ӕма син кадӕ кӕнун ке гъӕуй , уобӕл .

(src)="6"> Други си представят , че в небето в състояние на пълно блаженство живеят ангели и добри хора , които са починали .
(trg)="6"> Иннети гъудимӕ гӕсгӕ ба уӕларвон цард ӕй , адӕймаг уодӕнцойнӕ кӕми иссеруй , уӕхӕн бунат , ӕма си цӕрунцӕ изӕдтӕ , удта , хуарз адӕнӕй ка рамардӕй , етӕ .

(src)="7"> А според трети духовният свят е дом на стотици милиони божества .
(trg)="7"> Ес ма , уӕлӕрвтӕ сӕдӕгай милиуан хуцӕутти цӕрӕнбунат ка хонуй , уӕхӕнттӕ дӕр .

(src)="8"> Мнозина твърдят , че не можем да разберем какво представлява духовната област , тъй като оттам не се е върнал никой , който да ни разкаже .
(trg)="8"> Беретӕ ба уотӕ дӕр гъуди кӕнунцӕ , ӕма уӕларвон царди туххӕй неци ес базонӕн , уомӕн ӕма , дан , уордиги некӕдма неке ӕрхизтӕй ӕма ин неке неци зонуй .

(src)="9"> Това обаче не е вярно .
(trg)="9"> Фал е раст гъуди нӕй .

(src)="10"> Исус Христос живял в небето , в духовната област , преди да дойде на земята .
(trg)="10"> Йесо Киристе цалинмӕ зӕнхӕмӕ нӕма ӕрцудӕй , уӕдмӕ уӕлӕрвти цардӕй .

(src)="11"> Той ясно заявил пред религиозните водачи през първи век : „ Слязох от небето , за да върша не своята воля , а волята на онзи , който ме изпрати . “
(trg)="11"> Фиццаг ӕноси дини разамонгутӕн ӕргом загъта : « Ӕз уӕларвӕй уой туххӕй не ’ рцудтӕн , цӕмӕй , мӕхе ци фӕндуй , уой кӕнон , фал мӕ рарветӕги ци фӕндуй , уой » .

(src)="12"> Следователно Исус говорел като очевидец , когато казал на апостолите си : „ В дома на моя Баща има много места за живеене . “
(trg)="12"> Ӕ апостолтӕн ци загъта , уомӕй дӕр бӕрӕг ӕй , бӕлвурд хабӕртти туххӕй ке дзурдта : « Мӕ Фиди хӕдзари бунӕттӕ берӕ ес » ( Иоанни 6 : 38 ; 14 : 2 ) .

(src)="13"> Разбира се , Бащата на Исус е Бог , чието име е Йехова , и той обитава невидимите небеса .
(trg)="13"> Йесой Фидӕ , ӕ ном Йеговӕ кӕмӕн ӕй , еци Хуцау дӕр цӕруй уӕлӕрвти ( Псалом 83 : 18 ) .

(src)="14"> Следователно никой не би могъл да опише духовната област по – добре от Йехова Бог и Исус Христос .
(trg)="14"> Мадта уӕлӕрвти ци ес , уой нин Йеговӕ Хуцау ӕма Йесо Киристейӕй хуӕздӕр неке балӕдӕрун кӕндзӕй .

(src)="15"> Те разкрили много на свои верни служители посредством впечатляващи видения .
(trg)="15"> Етӕ сӕ еузӕрдон лӕггадгӕнгутӕн цӕстӕбӕлуайӕнтӕ ке ӕвдистонцӕ , уой фӕрци нин уӕлӕрвти туххӕй берӕ цидӕртӕ раргом ӕй .

(src)="16"> В следващата статия се разглеждат откъси от Библията , описващи някои от тези видения .
(trg)="16"> Иннӕ статьяй ӕркӕсдзиан Библийӕй еуӕй - еу скъуддзӕгтӕмӕ .
(trg)="17"> Уоми дзурд цӕуй , адӕн цӕстӕбӕлуайӕнти цитӕ уидтонцӕ , уобӕл .

(src)="17"> Когато ги четеш , имай предвид , че духовната област не е материална , тоест в нея няма неща , които можем да видим или докоснем .
(trg)="18"> Ку сӕ кӕсайтӕ , уӕд уӕ зӕрдӕбӕл даретӕ , уӕлӕрвтӕ зӕнхи хузӕн ке нӕ ’ нцӕ .
(trg)="19"> Зӕнхӕбӕл ци ес , уони ӕнгъезуй фӕууинун ӕма сӕмӕ къохӕй дӕр бавналун .

(src)="18"> Затова вместо да използва духовни термини , които биха били непонятни за нас , Бог предал виденията , разкриващи духовната област , по разбираем за нас начин .
(trg)="20"> Уӕлӕрвти хабар ба ӕндӕрхузи ӕй .
(trg)="21"> Уомӕ гӕсгӕ Хуцау хабӕрттӕ , ӕрмӕстдӕр изӕдтӕ ке балӕдӕрдтайуонцӕ , уӕхӕн дзурдтӕй нӕ ниффинсун кодта .

(src)="19"> Тези видения ще ти помогнат да разбереш кой обитава „ многото места за живеене “ в небесата .
(trg)="23"> Еци цӕстӕбӕлуайӕнти фӕрци базондзиан , уӕлӕрвти ци берӕ « бунӕттӕ » ес , уоми ка цӕруй , уой .

# bg/2016403.xml.gz
# jw_dgr/2016403.xml.gz


(src)="1"> ТЕМА НА БРОЯ | ВИДЕНИЯ , РАЗКРИВАЩИ ДУХОВНАТА ОБЛАСТ
(trg)="1"> СӔЙРАГ ТЕМӔ | УӔЛӔРВТИ КА ЦӔРУЙ ?

(src)="2"> Библията съдържа някои забележителни видения , които ни позволяват да надникнем в невидимата небесна област .
(trg)="2"> Библий ци дессаги цӕстӕбӕлуайӕнтӕ финст ес , уони фӕрци , зӕгъӕн ес , ӕма нӕ бон ӕй уӕлӕрвтӕ фӕууинун .

(src)="3"> Каним те да ги разгледаш внимателно .
(trg)="3"> Мадта сӕмӕ лӕмбунӕгдӕр ӕркӕсӕн .

(src)="4"> Макар че не всичко в тези видения трябва да бъде приемано буквално , те ни позволяват не само да си представим онези , които живеят в духовната област , но и да разберем какво влияние ни оказват .
(trg)="4"> Аци цӕстӕбӕлуайӕнти ци финст ес , етӕ еугурӕй комкоммӕ лӕдӕргӕ нӕ ’ нцӕ .

(src)="5"> „ На небето имаше престол и на престола седеше някой .
(trg)="5"> Фал дин уӕддӕр банхус кӕндзӕнцӕ , цӕмӕй уӕлӕрвти ка цӕруй , уони дӕ цӕститӕбӕл рауайун кӕнай ӕма , дӕ цардбӕл куд бӕрӕг кӕнунцӕ , уой базонай .

(src)="6"> И на външен вид седналият приличаше на яспис и сард , а навсякъде около престола имаше дъга , подобна на смарагд . “
(trg)="6"> « Уӕлӕрвти лӕууй паддзахбадӕн , ӕма паддзахбадӕнбӕл кадӕр бадуй .

(src)="7"> ( Откровение 4 : 2 , 3 )
(trg)="7"> Ка ибӕл бадтӕй , уомӕн ӕ хузӕ адтӕй яшми ӕма хъазар сурх дори хузӕн , паддзахбадӕни алливарс ба адтӕй арвӕрдунӕ , изумруди хузӕн » ( Раргомадӕ 4 : 2 , 3 ) .

(src)="8"> „ Навсякъде около него имаше блестяща светлина .
(trg)="8"> « Ӕ алливарс адтӕй ирд рохс .

(src)="9"> И видях нещо подобно на дъга , която се появява в облаците в дъждовен ден .
(src)="10"> Така изглеждаше светлината , която блестеше наоколо .
(trg)="9"> Сӕх - сӕх уарун ку рацӕуй , уӕд мегъти астӕу арвӕрдунӕ куд фӕззиннуй , уотӕ адтӕй , ӕ алливарс ка адтӕй , еци рохс .

(src)="11"> Това беше нещо , което изглеждаше като славата на Йехова . “
(src)="12"> ( Езекиил 1 : 27 , 28 )
(trg)="10"> Е адтӕй Йегови кади хузӕн » ( Йезекил 1 : 27 , 28 ) .

(src)="13"> Тези видения , които получили апостол Йоан и пророк Езекиил , изобразяват великолепието на Всевишния Бог , Йехова , с неща , които лесно можем да си представим — блестящи скъпоценни камъни , дъга и величествен престол .
(trg)="11"> Апостол Иоанн ӕма пахампар Йезекил ци цӕстӕбӕлуайӕнтӕ фӕууидтонцӕ , уоми хуарз ӕвдист цӕуй Еунӕг Устур Хуцау Йегови кадӕ ӕма намус .
(trg)="12"> Етӕ фӕууидтонцӕ , цӕхӕртӕ ка калдта , уӕхӕн хъазар дортӕ , арвӕрдунӕ ӕма кадгин паддзахбадӕн , ӕма сӕ махӕн дӕр нӕ цӕститӕбӕл рауайун кӕнун зин нӕй .

(src)="14"> Те ни разкриват , че в присъствието на Йехова има вдъхваща страхопочитание красота , хармония и мир .
(trg)="13"> Еци цӕстӕбӕлуайӕнтӕй бӕрӕг ӕй , Йеговӕ кӕми цӕруй , уоми алцидӕр куд хъӕбӕр рӕсугъд ӕй ӕма си куд рохс ӕй , е .

(src)="15"> Тези видения на Бога са в съгласие с думите на псалмиста , който писал : „ Йехова е велик и достоен за най – голямата възхвала .
(trg)="14"> Аци цӕстӕбӕлуайӕнти Хуцауи туххӕй ци финст ес , уой ку фӕккӕсӕн , уӕд нӕ зӕрдӕбӕл ӕрлӕуунцӕ псаломзаргӕнӕги дзурдтӕ : « Йеговӕ ӕй устур Хуцау , е ӕй ’ стур кади аккаг .

(src)="16"> Той вдъхва страх повече от всички други богове .
(trg)="15"> Е адӕймагбӕл иннӕ хуцӕуттӕй еугуремӕй хъӕбӕрдӕр ӕфтауй тас .

(src)="17"> Защото всички богове на народите са безполезни , а Йехова направи самите небеса .
(trg)="16"> Адӕнти хуцӕуттӕ еугурӕйдӕр ӕнцӕ нецӕййаг хуцӕуттӕ , Йеговӕ ба сфӕлдиста уӕлӕрвтӕ .

(src)="18"> Достойнството и великолепието са пред него , силата и красотата са в неговото светилище . “
(trg)="17"> Ӕ рази – кадӕ ӕма намус , ӕ ковӕндони – хъаурӕ ӕма рӕсугъддзийнадӕ » ( Псалом 96 : 4 – 6 ) .

(src)="19"> Въпреки че е Всевишният , Йехова ни кани да се обръщаме към него в молитва и ни уверява , че ни слуша .
(trg)="18"> Кӕд Йеговӕ Дун - дуйней Хецау ӕй , уӕддӕр нӕ разӕнгард кӕнуй , цӕмӕй имӕ ковӕн ӕма имӕ хӕстӕг кӕнӕн , удта нин зӕрдӕ ӕвӕруй , нӕ кувдтитӕ нин ке игъосуй ( Псалом 65 : 2 ) .

(src)="20"> Бог толкова ни обича и е загрижен за нас , че апостол Йоан с основание написал : „ Бог е любов . “
(trg)="19"> Хуцау нӕ хъӕбӕр ке уарзуй ӕма нӕбӕл хъӕбӕр ке тухсуй , уомӕ гӕсгӕ апостол Иоанн загъта : « Хуцау ӕй уарзондзийнадӕ » ( 1 Иоанни 4 : 8 ) .

(src)="21"> „ Изпълнен със свети дух , [ християнският ученик Стефан ] погледна към небето и видя славата на Бога и Исус , който стоеше от дясната страна на Бога , и каза : ‘ Ето , виждам небесата отворени и Човешкия син , стоящ от дясната страна на Бога . ’ “
(src)="22"> ( Деяния 7 : 55 , 56 )
(trg)="20"> « [ Киристей фӕдбӕлдзӕуӕг Стефан ] Хуцауи сугъдӕг хъаурӕй исхайгин ӕй , искастӕй арвмӕ ӕма фӕууидта Хуцауи кадӕ ӕма Йесой Хуцауи рахес фарс лӕугӕ , ӕма загъта : „ Уӕлӕ уинун арв игонӕй ӕма Адӕймаги Фурти Хуцауи рахес фарс лӕугӕ “ » ( Гъуддӕгтӕ 7 : 55 , 56 ) .

(src)="23"> Стефан говорел на юдейските религиозни водачи , заради чиито подстрекателства Исус бил убит .
(trg)="21"> Стефан еци дзурдтӕ загъта , Киристей ка рамарун кодта , уонӕн – дзиуиттаг дини разамонгутӕн .

(src)="24"> Видението потвърдило , че Исус е жив и че е възкресен и прославен .
(trg)="22"> Киристей ба рамардтонцӕ , Стефан цӕстӕбӕлуайӕн ку фӕууидта , уомӕй минкъий раздӕр .

(src)="25"> Апостол Павел писал за това : „ [ Йехова ] възкреси [ Исус ] от мъртвите и го постави до десницата си в небесните места , далеч над всяко правителство , власт , сила и господство и над всяко име , назовавано не само в тази система , но и в онази , която ще дойде . “
(trg)="24"> Уой туххӕй апостол Павел ниффинста : « [ Йеговӕ ] Киристей мӕрдтӕй . . . райгас кодта ӕма ’ й уӕлӕрвти ӕ рахес фарс . . . ӕрбадун кодта , цидӕриддӕр хецауадӕ , хецаудзийнадӕ , баргинтӕ , сӕргълӕугутӕ ӕма ном ес , уонӕй ӕй сӕ еугуремӕй дӕр уӕлдӕр ку исӕвардта , уӕд , ӕма айдагъ аци цардӕвӕрди нӕ , фал , ка ’ рцӕуа , уоми дӕр » ( Ефесӕгтӕмӕ 1 : 20 , 21 ) .

(src)="26"> Освен че описва извисената му позиция , Библията разкрива , че подобно на Йехова Исус е искрено загрижен за хората .
(trg)="25"> Йесойӕн кадгин бунат ке ес , уомӕй уӕлдай ма Библийӕй базонӕн ес , е дӕр Йегови хузӕн , адӕни берӕ ке уарзуй .

(src)="27"> По време на службата си на земята Исус лекувал болести и недъзи и възкресявал мъртви .
(trg)="26"> Зӕнхӕбӕл ку адтӕй , уӕд сӕйгити дзӕбӕх кодта ӕма мӕрдтӕ игас кодта .

(src)="28"> Чрез жертвената си смърт той показал силната си любов към Бога и човечеството .
(trg)="27"> Ӕ цард нивонди ке ӕрхаста , уомӕй ба бӕрӕг ӕй , Хуцауи ӕма адӕни куд хъӕбӕр уарзуй , е ( Ефесӕгтӕмӕ 2 : 4 , 5 ) .

(src)="29"> Исус стои от дясната страна на Бога и скоро ще упражни властта си и ще донесе много благословии на всички послушни хора .
(trg)="28"> Йесо бадуй Хуцауи рахес фарс ӕма тагъд ӕ бартӕй испайда кӕндзӕй ӕма коммӕгӕс адӕни устур арфӕдзийнӕдтӕй исхайгин кӕндзӕй .

(src)="30"> Пророк Даниил записал : „ Докато гледах , бяха поставени престоли и Древният по дни [ Йехова ] седна . . .
(trg)="29"> « Ӕз [ пахампар Данел ] кастӕн , цалинмӕ паддзахбадӕнтӕ не ’ рӕвардтонцӕ ӕма , рагидзамантӕй фӕстӕмӕ Ка ӕй , е [ Йеговӕ ] не ’ рбадтӕй , уӕдмӕ . . .

(src)="31"> Хиляда по хиляда му служеха и десет хиляди по десет хиляди стояха пред него . “
(trg)="30"> Мин - минтӕ ин лӕггадӕ кодтонцӕ ӕма сӕдӕ милиуани лӕудтӕнцӕ ӕ рази .

(src)="32"> ( Даниил 7 : 9 , 10 )
(trg)="31"> Тӕрхонгӕнӕг ӕрбадтӕй , ӕма киунугутӕ райгон ӕнцӕ » ( Данел 7 : 9 , 10 ) .

(src)="33"> В това вдъхващо страхопочитание видение на небесната област Даниил видял не един , а множество ангели .
(trg)="32"> Данел цӕстӕбӕлуайӕни уӕлӕрвтӕ ку фӕууидта , уӕд си хъӕбӕр берӕ изӕдтӕ адтӕй .

(src)="34"> Ангелите са величествени духовни създания , които притежават разум и много сила .
(trg)="33"> Е ӕй , ӕвӕдзи , устур деси бафтудта .

(src)="35"> Някои от тях са серафими и херувими .
(trg)="34"> Изӕдтӕ ӕнцӕ хъӕбӕр зундгин ӕма хъаурӕгин .

(src)="36"> В Библията се говори за ангелите повече от 250 пъти .
(trg)="36"> Библий изӕдти кой цӕуй 250 хаттӕй фулдӕр .

(src)="37"> Според определени вярвания някои хора стават ангели след смъртта си .
(trg)="37"> Беретӕ ӕууӕндунцӕ , ка рамардӕй , еци адӕн изӕдтӕ ке исунцӕ .

(src)="38"> Но това не е вярно .
(trg)="38"> Фал е раст гъуди нӕй .

(src)="39"> Бог създал ангелите много преди хората .
(trg)="39"> Хуцау изӕдти адӕнӕй берӕ раздӕр сфӕлдиста .

(src)="40"> Ангелите присъствали при създаването на земята и издигнали възглас на възхвала .
(trg)="40"> Ӕма зӕнхӕн бундор ку ӕрӕвардта , уӕд изӕдтӕ дӕр уой уидтонцӕ ӕма « фур цийнӕй . . . гъӕр кодтонцӕ » ( Иов 38 : 4 – 7 ) .

(src)="41"> Верните ангели служат на Бога , например като участват в най – важната дейност , извършвана на земята днес — известяването на добрата новина за Божието Царство .
(trg)="41"> Изӕдти лӕггадӕмӕ хауй , абони зӕнхӕбӕл тӕккӕ ӕхсидзгӕдӕр кусти ке архайунцӕ , е – ӕнхус кӕнунцӕ Хуцауи Паддзахади туххӕй хуарз хабар игъосун кӕнунмӕ ( Матфеййи 24 : 14 ) .

(src)="42"> Фактът , че имат дял в тази дейност , личи от едно видение на апостол Йоан , който писал : „ Видях друг ангел да лети сред небето , и той носеше вечната добра новина , за да я съобщи като радостна вест на живеещите на земята — на всеки народ и племе , и език , и род . “
(trg)="42"> Е ӕцӕгӕйдӕр уотӕ ке ӕй , уой апостол Иоанн цӕстӕбӕлуайӕни фӕууидта .
(trg)="43"> Е ниффинста : « Фӕууидтон ӕндӕр изӕди арви бӕрзӕндти тӕхгӕ – уомӕ адтӕй ӕносон хуарз хабар , цӕмӕй зӕнхӕбӕл цӕргутӕн , гъома алли адӕнӕн , алли муггагӕн , алли ӕвзагӕн ӕма алли адӕнихаттӕн , игъосун кӕна цийни хабар » ( Раргомадӕ 14 : 6 ) .

(src)="43"> Макар че днес ангелите не говорят на хората , както правели понякога в миналото , те насочват онези , които проповядват добрата новина , към хората с честни сърца .
(trg)="44"> Рагидзаманти изӕдтӕ адӕни хӕццӕ куд дзурдтонцӕ , кӕд абони уотӕ нӕбал дзорунцӕ , уӕддӕр нин кӕдзосзӕрдӕ адӕни иссерунмӕ ӕнхус кӕнунцӕ , цӕмӕй син хуарз хабар фегъосун кӕнӕн .

(src)="44"> „ Избухна война на небето — Михаил и неговите ангели се сражаваха със змея , и змеят и неговите ангели също се сражаваха , но не успяха да победят , нито се намери вече място за тях на небето .
(trg)="45"> « Уӕлӕрвти райдӕдта тугъд : Михаил [ Йесо Киристе ] ӕма ӕ изӕдтӕ схуӕстӕнцӕ залиаг хелаги хӕццӕ , ӕма залиаг хелагӕ дӕр ӕ изӕдти хӕццӕ сӕ хӕццӕ хуӕстӕй , фал сӕбӕл нӕ фӕхъхъӕбӕрдӕр ӕй , ӕма син уӕлӕрвти бунат нӕбал разиндтӕй .

(src)="45"> Така беше изхвърлен големият змей , древната змия , онзи , който се нарича Дявол и Сатана , който заблуждава целия свят , той беше изхвърлен долу на земята и ангелите му бяха изхвърлени заедно с него . “
(trg)="46"> Гъема устур залиаг хелагӕ , Ибилис ӕма Сайтан ка хуннуй , зӕнхӕбӕл ӕгас адӕни дӕр ка сайуй , еци рагон хелагӕ , зӕнхӕмӕ гӕлст ӕрцудӕй .

(src)="46"> ( Откровение 12 : 7 – 9 )
(trg)="47"> Ӕ хӕццӕ гӕлст ӕрцудӕнцӕ ӕ изӕдтӕ дӕр » ( Раргомадӕ 12 : 7 – 9 ) .

(src)="47"> В небесата не винаги е имало мир .
(trg)="48"> Абони уӕлӕрвти ес фарнӕ , фал алкӕд уотӕ н ’ адтӕй .

(src)="48"> В самото начало на човешката история един от ангелите , обсебен от желание да му се покланят , се разбунтувал срещу Бога и така станал Сатана , което означава „ противник “ .
(trg)="49"> Фиццаг адӕн ку фӕззиндтӕнцӕ , уӕд еу изӕди бафӕндадтӕй , цӕмӕй уомӕн кувтайуонцӕ , ӕма Йегови нихмӕ рацудӕй .

(src)="49"> Към бунта се присъединили и други ангели , които били наречени демони .
(trg)="50"> Уотемӕй иссӕй Сайтан , гъома « Нихмӕлӕууӕг » .

(src)="50"> Те са напълно зли , противопоставят се яростно на Йехова и карат много хора да постъпват в разрез с любещото ръководство на Бога .
(trg)="51"> Фӕстӕдӕр ӕ фӕдбӕл рацудӕнцӕ ӕндӕр изӕдтӕ дӕр , ӕма иссӕнцӕ сайтӕнттӕ .

(src)="51"> Сатана и демоните му са покварени и жестоки .
(trg)="52"> Етӕ ӕнцӕ Йегови фуддӕр знӕгтӕ ӕма адӕнӕн сӕ фулдӕри уӕхӕн зундбӕл аразунцӕ , цӕмӕй сӕ уарзӕгой Сфӕлдесӕги разамундмӕ ма игъосонцӕ .

(src)="52"> Те са врагове на хората и са причина за много от страданията на земята .
(trg)="53"> Сайтан ӕма ӕ фӕдбӕл ка рацудӕй , етӕ хъӕбӕр ихӕлд ӕма ӕнӕхатир ӕнцӕ .

(src)="53"> Например Сатана избил добитъка и служителите на верния мъж Йов .
(trg)="54"> Етӕ ӕнцӕ адӕни знӕгтӕ , ӕма уони фудӕй зӕнхӕбӕл фуддзийнадӕ хъӕбӕр ниппурхӕ ’ й .

(src)="54"> След това убил и десетте му деца , като направил така , че „ силен вятър “ да събори къщата , в която се намирали .
(trg)="55"> Зӕгъӕн , Хуцауи еузӕрдон адӕймагӕн , Иовӕн , Сайтан ӕ фонс ӕма ӕ лӕггадгӕнгути ниццагъта .

(src)="55"> После Сатана поразил Йов с „ ужасни циреи от главата до петите “ .
(trg)="56"> Уой фӕсте ба « тухдунгӕ » исистун кодта ӕма Иови дӕс сувӕллони ци хӕдзари адтӕнцӕ , е никкалдӕй ӕма ин етӕ дӕр фӕммардӕнцӕ .

(src)="56"> Скоро обаче Сатана ще бъде премахнат .
(trg)="57"> Фӕстагмӕ ба ма Сайтан Иовбӕл « къахӕй сӕрмӕ лӕгъуз гъӕдгинтӕ бафтудта » ( Иов 1 : 7 – 19 ; 2 : 7 ) .

(src)="57"> Тъй като бил изхвърлен в областта на земята , той знае , че „ му остава малко време “ .
(trg)="58"> Фал тагъд рӕстӕги Сайтанӕн ӕ кӕрон ӕрцӕудзӕй .

(src)="58"> Сатана е обречен и това несъмнено е добра новина !
(trg)="59"> Зӕнхӕмӕ гӕлст ке ӕрцудӕй , уомӕ гӕсгӕ ’ й зонуй , « рӕстӕг ин берӕ ке нӕбал байзадӕй » ( Раргомадӕ 12 : 12 ) .

(src)="59"> „ [ Исус ] купи за Бога хора от всяко племе , език , род и народ , и ги направи царство и свещеници за нашия Бог , и те ще царуват над земята . “
(trg)="60"> Сайтанӕн мӕлӕти тӕрхон хаст ӕрцудӕй , ӕма е хуарз хабар куд нӕй !

(src)="60"> ( Откровение 5 : 9 , 10 )
(trg)="61"> « Ду [ Киристе ] балхӕдтай адӕн алли муггагӕй , алли ӕвзагӕй , алли адӕнихаттӕй ӕма алли адӕнӕй ӕма сӕ искодтай нӕ Хуцауи паддзӕхтӕ ӕма саугинтӕ , ӕма етӕ зӕнхӕн уодзӕнцӕ паддзӕхтӕ » ( Раргомадӕ 5 : 9 , 10 ) .

(src)="61"> Някои от земята ще бъдат възкресени за живот в небето , както станало с Исус .
(trg)="62"> Йесо уӕларвон цардмӕ куд райгас ӕй , уотӕ ма райгас уодзӕнцӕ ӕндӕртӕ дӕр .

(src)="62"> Той казал на верните си апостоли : „ Отивам да приготвя място за вас .
(trg)="63"> Йесо ӕ еузӕрдон апостолтӕн загъта : « Ӕз цӕун , цӕмӕй уин бунат ӕрцӕттӕ кӕнон .

(src)="63"> И . . . пак ще дойда и ще ви взема при себе си , така че където съм аз , там да бъдете и вие . “
(trg)="64"> Ӕма . . . нӕуӕгӕй ӕрцӕудзӕн ӕма уӕ мӕхемӕ ӕркӕндзӕн , цӕмӕй , ӕз кӕми дӕн , сумах дӕр уоми уайтӕ » ( Иоанни 14 : 2 , 3 ) .

(src)="64"> Тези хора отиват в небето с определена цел .
(trg)="65"> Уӕлӕрвтӕмӕ ка цӕуй , етӕ Киристей хӕццӕ уодзӕнцӕ уӕларвон Паддзахади паддзӕхтӕ ӕма зӕнхӕн разамунд дӕтдзӕнцӕ .

(src)="65"> Заедно с Исус те ще образуват Божието Царство , което след време ще владее над цялата земя и ще донесе много благословии на жителите ѝ .
(trg)="66"> Уой фӕрци адӕн берӕ арфӕдзийнӕдтӕй исхайгин уодзӕнцӕ .

(src)="66"> Исус казал на последователите си да се молят за това Царство в молитвата образец : „ Татко наш , който си на небесата , нека се свети твоето име .
(trg)="67"> Йесо ӕ фӕдбӕлдзӕугути еци Паддзахади туххӕй ахур кодта ковун : « Нӕ уӕларвон Фидӕ , исрохс уӕд дӕ ном .

(src)="67"> Нека дойде твоето царство .
(trg)="68"> Ӕрцӕуӕд дӕ паддзахадӕ .

(src)="68"> Нека бъде твоята воля както на небето , така и на земята . “
(trg)="69"> Дӕ фӕндон уӕлӕрвти куд ӕй , уотӕ уӕд зӕнхӕбӕл дӕр » ( Матфеййи 6 : 9 , 10 ) .

(src)="69"> Апостол Йоан записал : „ Чух силен глас от престола да казва : ‘ Ето , шатърът на Бога е при хората и Бог ще живее с тях , и те ще бъдат негов народ .
(trg)="70"> « [ Апостол Иоанмӕ ] паддзахбадӕнӕй райгъустӕй тухгин гъӕлӕс : „ Ракӕсай !

(src)="70"> И самият той ще бъде с тях , и ще изтрие всяка сълза от очите им , и вече няма да има смърт , нито жалеене , плач или болка .
(trg)="71"> Хуцауи цатур ӕй адӕни астӕу , ӕма Хуцау цӕрдзӕй сӕ хӕццӕ , ӕма етӕ уодзӕнцӕ ӕ адӕн .

(src)="71"> Предишните неща отминаха . ’ “
(trg)="72"> Ӕма Хуцау ӕхуӕдӕг уодзӕй сӕ хӕццӕ .

(src)="72"> ( Откровение 21 : 3 , 4 )
(trg)="74"> Раздӕр ци адтӕй , е фӕййевгъудӕй “ » ( Раргомадӕ 21 : 3 , 4 ) .