# bg/2015680.xml.gz
# csl/2015680.xml.gz


(src)="1"> Съдържание
(trg)="1"> 目录

(src)="2"> © 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="2"> © 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="3"> Стремиш ли се да достигнеш ръста на Христос ?
(trg)="3"> 你 ​ 已 ​ 达到 ​ 基督 ​ 长 ​ 成 ​ 的 ​ 身 量 ​ 吗 ?
(trg)="4"> 1

(src)="4"> 3 СТРАНИЦА
(src)="5"> Надежден водач ли е съвестта ти ?
(trg)="7"> “ 总 ​ 要 ​ 凭 ​ 信心 ​ 站稳 ”
(trg)="8"> 3

(src)="9"> Как Йехова проявява любовта си към нас ?
(trg)="9"> 耶和华 ​ 怎样 ​ 爱 ​ 我们 ?

(src)="10"> 18 СТРАНИЦА
(trg)="10"> 4

(src)="11"> Как проявяваме любовта си към Йехова ?
(trg)="11"> 我们 ​ 爱 ​ 耶和华 ​ 就 ​ 会 ​ 怎样 ​ 做 ?

(src)="12"> 23 СТРАНИЦА
(trg)="12"> 5

(src)="13"> ▪ Стремиш ли се да достигнеш ръста на Христос ?
(trg)="13"> ▪ 你 ​ 已 ​ 达到 ​ 基督 ​ 长 ​ 成 ​ 的 ​ 身 量 ​ 吗 ?

(src)="14"> ▪ Надежден водач ли е съвестта ти ?
(trg)="14"> ▪ 你 ​ 的 ​ 良心 ​ 发出 ​ 的 ​ 指引 ​ 可靠 ​ 吗 ?

(src)="15"> Служителите на Бога трябва да се стремят да напредват духовно , с цел да достигнат духовна зрялост .
(trg)="15"> 上帝 ​ 的 ​ 仆人 ​ 应该 ​ 不断 ​ 努力 ​ 进步 , 迈 ​ 向 ​ 成熟 ​ 的 ​ 阶段 。

(src)="16"> Нужно е също да обучават дадената им от Бога съвест .
(trg)="16"> 另外 , 他们 ​ 也 ​ 要 ​ 用 ​ 圣经 ​ 熏陶 ​ 自己 ​ 的 ​ 良心 。

(src)="17"> Тези статии осигуряват практично ръководство и в двете области , като разглеждат аспекти от живота , в които зрелостта и съвестта са важни .
(trg)="17"> 这 ​ 两 ​ 篇 ​ 课文 ​ 会 ​ 讨论 ​ 跟 ​ 这 ​ 两 ​ 方面 ​ 有关 ​ 的 ​ 实用 ​ 原则 , 而且 ​ 说明 ​ 与 ​ 我们 ​ 的 ​ 生活 ​ 有 ​ 什么 ​ 关系 。

(src)="18"> ▪ „ Стойте непоколебимо във вярата “
(trg)="18"> ▪ “ 总 ​ 要 ​ 凭 ​ 信心 ​ 站稳 ”

(src)="19"> Можем да извлечем важни поуки относно вярата от опита на Петър да ходи по Галилейското езеро .
(trg)="19"> 彼得 ​ 曾经 ​ 尝试 ​ 在 ​ 加 利 利 海 ​ 的 ​ 水面 ​ 上 ​ 行走 。
(trg)="20"> 我们 ​ 从 ​ 他 ​ 这 ​ 次 ​ 的 ​ 经历 , 可以 ​ 学 ​ 到 ​ 一些 ​ 跟 ​ 信心 ​ 有关 ​ 的 ​ 重要 ​ 道理 。

(src)="20"> Тази статия ще ни помогне да установим дали вярата ни е започнала да отслабва и ще разберем как да я укрепим .
(trg)="21"> 这 ​ 篇 ​ 课文 ​ 也 ​ 会 ​ 帮助 ​ 我们 ​ 看 ​ 出 , 自己 ​ 的 ​ 信心 ​ 在 ​ 哪 ​ 方面 ​ 可能 ​ 有 ​ 不足 ​ 的 ​ 地方 , 以及 ​ 可以 ​ 怎样 ​ 巩固 ​ 信心 。

(src)="21"> ▪ Как Йехова проявява любовта си към нас ?
(trg)="22"> ▪ 耶和华 ​ 怎样 ​ 爱 ​ 我们 ?

(src)="22"> ▪ Как проявяваме любовта си към Йехова ?
(trg)="23"> ▪ 我们 ​ 爱 ​ 耶和华 ​ 就 ​ 会 ​ 怎样 ​ 做 ?

(src)="23"> Да знаем , че Йехова ни обича , и да отвръщаме на тази любов , ни носи истинско удовлетворение и радост в живота .
(trg)="24"> 我们 ​ 感受 ​ 到 ​ 耶和华 ​ 的 ​ 爱 , 而且 ​ 以 ​ 爱 ​ 还 ​ 爱 , 人生 ​ 就 ​ 会 ​ 充满 ​ 意义 、 幸福 ​ 快乐 。

(src)="24"> В тези две статии ще разгледаме как Йехова проявява любовта си към нас и как ние можем да показваме , че го обичаме .
(trg)="25"> 在 ​ 这 ​ 两 ​ 篇 ​ 课文 ​ 里 , 我们 ​ 会 ​ 看看 ​ 耶和华 ​ 怎样 ​ 流露 ​ 他 ​ 的 ​ 爱 , 而 ​ 我们 ​ 又 ​ 可以 ​ 怎样 ​ 表达 ​ 对 ​ 他 ​ 的 ​ 爱 。

(src)="25"> 28 Благословията на Йехова обогати живота ми
(trg)="26"> 封面 : 在 ​ 意大利 ​ 的 ​ 罗马 , 汉语 ​ 会 众 ​ 的 ​ 传 道员 ​ 向 ​ 游客 ​ 作 ​ 见证 。

(src)="26"> КОРИЦА : Италиански вестители от китайски сбор разговарят с туристи , посещаващи Рим .
(trg)="27"> 他们 ​ 在 ​ 著名 ​ 的 ​ 古迹 ​ 附近 ​ 展示 ​ 我们 ​ 的 ​ 书刊 , 每 ​ 个 ​ 月 ​ 有 ​ 成千上万 ​ 的 ​ 游客 ​ 看 ​ 到

(src)="28"> НАСЕЛЕНИЕ
(trg)="28"> 人口

(src)="29"> ВЕСТИТЕЛИ
(trg)="29"> 传 道员

(src)="30"> ПИОНЕРИ
(trg)="30"> 先驱

(src)="31"> Добрата новина бива проповядвана на 37 езика от над 24 000 вестители
(trg)="31"> 在 ​ 意大利 , 有 ​ 超过 ​ 2 万 4000 ​ 个 ​ 传 道员 ​ 在 ​ 外语 ​ 地区 ​ 服务 , 分别 ​ 以 ​ 37 ​ 种 ​ 语言 ​ 向 ​ 人 ​ 传 讲 ​ 王国 ​ 的 ​ 好消息

# bg/2015681.xml.gz
# csl/2015681.xml.gz


(src)="1"> ‘ Да израснем до мярката на пълния ръст на Христос ’
(trg)="1"> 达到 ​ 基督 ​ 长 ​ 成 ​ 的 ​ 身 量 。 — — 以 弗 所 书 ​ 4 : 13

(src)="2"> ПЕСНИ : 69 , 70
(trg)="2"> 唱 诗 ​ 69,70 ​ 首

(src)="3"> Каква полза извличат зрелите християни от точното познание ?
(trg)="3"> 确切 ​ 的 ​ 知识 ​ 对 ​ 成熟 ​ 的 ​ 基督徒 ​ 有 ​ 什么 ​ 好 ​ 的 ​ 影响 ?

(src)="4"> Как зрелите християни допринасят за единството в сбора ?
(trg)="4"> 成熟 ​ 的 ​ 基督徒 ​ 可以 ​ 怎样 ​ 促进 ​ 会 众 ​ 的 ​ 团结 ?

(src)="5"> Как добрите приятели помагат на онези , които искат да станат зрели християни ?
(trg)="5"> 良朋 ​ 益友 ​ 可以 ​ 怎样 ​ 帮助 ​ 我们 ​ 迈 ​ 向 ​ 成熟 ​ 的 ​ 阶段 ?

(src)="6"> 1 , 2 .
(trg)="6"> 1,2 .

(src)="7"> Към какъв растеж трябва да се стреми всеки християнин ?
(trg)="7"> 每 ​ 个 ​ 基督徒 ​ 都 ​ 应该 ​ 以 ​ 什么 ​ 为 ​ 目标 ?

(src)="8"> Дай пример .
(trg)="8"> 请 ​ 用 ​ 比喻 ​ 说明 。

(src)="10"> Тя търси узрелите плодове и иска те да са вкусни , с хубав аромат и да съдържат полезни хранителни вещества .
(trg)="9"> 精明 ​ 的 ​ 主妇 ​ 挑选 ​ 水果 , 不 ​ 一定 ​ 会 ​ 挑 ​ 最 ​ 大 ​ 的 ​ 或 ​ 是 ​ 最 ​ 便宜 ​ 的 。

(src)="12"> Дори след отдаването и покръстването си човек продължава да расте .
(trg)="10"> 她 ​ 会 ​ 看 ​ 水果 ​ 是 ​ 不 ​ 是 ​ 熟 ​ 了 , 是 ​ 不 ​ 是 ​ 香甜 ​ 好 ​ 吃 、 营养 ​ 丰富 。

(src)="13"> Неговата цел е да стане зрял служител на Бога .
(trg)="11"> 只 ​ 有 ​ 完全 ​ 成长 , 已经 ​ 成熟 ​ 的 ​ 水果 , 她 ​ 才 ​ 会 ​ 看 上 ​ 眼 。

(src)="14"> Зрелостта , за която става въпрос , не е физическа , а духовна .
(trg)="12"> 一 ​ 个 ​ 人 ​ 进步 ​ 到 ​ 献身 ​ 受 浸 ​ 后 , 还 ​ 要 ​ 继续 ​ 进步 , 立 ​ 下 ​ 目标 ​ 做 ​ 个 ​ 成熟 ​ 的 ​ 基督徒 。

(src)="15"> Апостол Павел писал на християните в Ефес , че трябва да израстват в духовно отношение .
(trg)="13"> 我们 ​ 这里 ​ 说 ​ 的 ​ 成熟 , 不 ​ 是 ​ 指 ​ 人 ​ 年纪 ​ 大 ​ 了 , 而 ​ 是 ​ 指 ​ 人 ​ 在 ​ 属 灵 ​ 方面 ​ 有 ​ 进步 。

(src)="16"> Той ги насърчил да се стремят ‘ да достигнат единство във вярата и в точното познание за Божия син и да станат като напълно зрял човек , израснали до мярката на пълния ръст на Христос ’ .
(trg)="14"> 使徒 ​ 保罗 ​ 留意 ​ 到 ​ 以 弗 所 ​ 的 ​ 基督徒 ​ 需要 ​ 在 ​ 属 灵 ​ 方面 ​ 进步 , 所以 ​ 写 ​ 信 ​ 鼓励 ​ 他们 ​ 要 “ 信仰 ​ 一致 , 而且 ​ 一致 ​ 地 ​ 确切 ​ 认识 ​ 上帝 ​ 的 ​ 儿子 , 长大 ​ 成人 , 达到 ​ 基督 ​ 长 ​ 成 ​ 的 ​ 身 量 ” 。 (
(trg)="15"> 以 弗 所 书 ​ 4 : 13 )

(src)="17"> Каква ситуация в сбора в Ефес може да се наблюдава и сред народа на Йехова днес ?
(trg)="16"> 3 .
(trg)="17"> 古代 ​ 的 ​ 以 弗 所 ​ 会 众 ​ 和 ​ 今天 ​ 的 ​ 基督徒 ​ 会 众 , 都 ​ 有 ​ 什么 ​ 情况 ?

(src)="18"> Когато Павел писал писмото си , сборът в Ефес вече съществувал от известно време .
(trg)="18"> 保罗 ​ 写 ​ 信 ​ 给 ​ 以 弗 所 ​ 的 ​ 基督徒 ​ 时 , 当地 ​ 的 ​ 会 众 ​ 已经 成立 ​ 了 ​ 多 ​ 年 , 不 ​ 少 ​ 成员 ​ 已经 ​ 相当 ​ 成熟 。

(src)="19"> Много от учениците там били опитни и зрели християни .
(trg)="19"> 可是 ​ 他们 ​ 当中 ​ 有些 ​ 人 ​ 却 ​ 仍 ​ 要 ​ 迈 ​ 向 ​ 成熟 ​ 的 ​ 阶段 。

(src)="20"> Но някои все още трябвало да напредват към зрялост .
(trg)="20"> 今天 , 耶和华 见证 人 ​ 的 ​ 情况 ​ 也 ​ 类似 。

(src)="21"> Подобна е ситуацията сред Свидетелите на Йехова днес .
(trg)="21"> 许多 ​ 弟兄 ​ 姊妹 ​ 事 奉 ​ 上帝 ​ 多 ​ 年 , 已经 ​ 是 ​ 成熟 ​ 的 ​ 基督徒 , 但 ​ 不 ​ 是 ​ 所有 ​ 弟兄 ​ 姊妹 ​ 都 ​ 一样 。

(src)="22"> Много братя и сестри служат на Йехова от дълги години и са достигнали духовна зрялост .
(trg)="22"> 例如 , 最近 ​ 每 ​ 年 ​ 都 ​ 有 ​ 20 ​ 多 ​ 万人 ​ 受 浸 , 他们 ​ 都 ​ 要 ​ 继续 ​ 迈 ​ 向 ​ 成熟 。

(src)="23"> Но е очевидно , че не всички са постигнали такъв напредък .
(trg)="23"> 你 ​ 又 ​ 怎样 ​ 呢 ? (

(src)="25"> Как стои въпросът с тебе ?
(trg)="24"> 歌 罗 西 书 ​ 2 : 6,7 )

(src)="26"> 4 , 5 .
(trg)="25"> 4,5 .

(src)="27"> По какво зрелите християни може да се различават един от друг , но какво е общото между тях ?
(trg)="26"> 成熟 ​ 的 ​ 基督徒 ​ 之 ​ 间 ​ 有 ​ 什么 ​ 差异 ?

(src)="28"> ( Виж илюстрацията в началото . )
(trg)="27"> 有 ​ 什么 ​ 共通点 ? (

(src)="29"> Когато разглеждаш зрелите плодове на пазара , виждаш , че не всички са еднакви .
(trg)="28"> 见 ​ 课文 ​ 开头 ​ 的 ​ 图片 )

(src)="31"> По подобен начин зрелите християни може да се различават по своята националност , произход , здравословно състояние , възраст и опит .
(trg)="29"> 如果 ​ 你 ​ 仔细 ​ 看 ​ 那些 ​ 已经 ​ 成熟 ​ 的 ​ 水果 , 你 ​ 会 ​ 发现 ​ 不 ​ 是 ​ 每 ​ 一 ​ 个 ​ 都 ​ 一 模 一样 , 却 ​ 有 ​ 共同 ​ 的 ​ 特征 。

(src)="32"> Дори съществуват различия в характера или навиците им .
(src)="33"> Въпреки това всички , които израстват духовно , развиват качества , които показват , че са зрели .
(trg)="30"> 同样 , 成熟 ​ 基督徒 ​ 的 ​ 国籍 、 背景 、 文化 ​ 也许 ​ 不 ​ 同 , 年纪 、 性格 、 经验 ​ 和 ​ 健康 ​ 状况 ​ 也 ​ 可能 ​ 不 ​ 一样 , 但 ​ 他们 ​ 都 ​ 培养 ​ 出 ​ 一些 ​ 特 质 , 让 ​ 人 ​ 看 ​ 出 ​ 他们 ​ 是 ​ 成熟 ​ 的 ​ 基督徒 。

(src)="34"> В какъв смисъл ?
(trg)="31"> 是 ​ 哪些 ​ 特 质 ​ 呢 ?

(src)="35"> Един зрял служител на Йехова подражава на Исус , който ни е оставил пример — ‘ да следваме неговите стъпки ’ .
(trg)="32"> 成熟 ​ 的 ​ 基督徒 ​ 会 ​ 在 ​ 生活 ​ 中 ​ 仿效 ​ 耶稣 ​ 的 ​ 榜样 , “ 紧紧 ​ 跟随 ​ 他 ​ 的 ​ 脚 踪 ​ 走 ” 。 (

(src)="36"> Какво било много важно според Исус ?
(trg)="33"> 彼得 前 书 ​ 2 : 21 ) 在 ​ 耶稣 ​ 看 ​ 来 , 什么 ​ 是 ​ 最 ​ 重要 ​ 的 ​ 呢 ?

(src)="37"> Да обичаме Йехова с цялото си сърце , с цялата си душа и с целия си ум и да обичаме ближния както себе си .
(trg)="34"> 就是 ​ 要 ​ 全 心 、 全 ​ 意 、 全智 ​ 爱 ​ 耶和华 , 以及 ​ 爱人如己 。 (

(src)="38"> Зрелият християнин се стреми да живее според тези заповеди .
(trg)="35"> 马太福音 ​ 22 : 37 - 39 ) 成熟 ​ 的 ​ 基督徒 ​ 会 ​ 尽力 ​ 在 ​ 生活 ​ 上 ​ 实践 ​ 耶稣 ​ 所 ​ 教 ​ 的 。

(src)="39"> Със своя живот той показва , че най – важни за него са взаимоотношенията му с Йехова и проявяването на самопожертвувателна любов към другите .
(trg)="36"> 别人 ​ 应该 ​ 不 ​ 难 ​ 从 ​ 他 ​ 所 ​ 过 ​ 的 ​ 生活 ​ 看 ​ 到 , 他 ​ 十分 ​ 重视 ​ 自己 ​ 跟 ​ 耶和华 ​ 的 ​ 关系 , 而且 ​ 努力 ​ 向 ​ 人 ​ 表现 ​ 无 私 ​ 的 ​ 爱 。

(src)="40"> Възрастните християни проявяват смирение , като подкрепят по – младите , които поемат ръководството ( Виж 6 абзац )
(trg)="37"> 年 长 ​ 的 ​ 基督徒 ​ 会 ​ 像 ​ 基督 ​ 一样 ​ 谦卑 , 扶助 ​ 带头 ​ 的 ​ 年轻 ​ 弟兄 ( 见 ​ 第 ​ 6 ​ 段 )

(src)="41"> 6 , 7 . а ) С какви качества се отличава зрелият християнин ?
(trg)="38"> 6,7 . (
(trg)="39"> 甲 ) 成熟 ​ 的 ​ 基督徒 ​ 都 ​ 有 ​ 哪些 ​ 特 质 ? (

(src)="42"> б ) Какво ще разгледаме ?
(trg)="40"> 乙 ) 我们 ​ 应该 ​ 想想 ​ 什么 ​ 问题 ?

(src)="43"> Ние разбираме обаче , че любовта е само една част от плода на духа , който зрелият християнин проявява .
(trg)="41"> 我们 ​ 知道 , 成熟 ​ 的 ​ 基督徒 ​ 会 ​ 结 ​ 出 ​ 圣灵 ​ 的 ​ 果实 , 而 ​ 爱心 ​ 只是 ​ 其中 ​ 一 ​ 个 ​ 特 质 。 (

(src)="44"> Много важни качества също са мекотата , самоконтролът и дълготърпението .
(trg)="42"> 加 拉 太 书 ​ 5 : 22,23 ) 其他 ​ 特 质 , 比如 ​ 温和 、 自制 ​ 和 ​ 坚忍 ​ 也 ​ 都 ​ 很 ​ 重要 。

(src)="45"> Те ще му помагат да се справя с трудни ситуации , без да се раздразнява , и да издържа дълбоки разочарования , без да губи надежда .
(trg)="43"> 有 ​ 了 ​ 这些 ​ 特 质 , 基督徒 ​ 就算 ​ 在 ​ 逆境 ​ 中 ​ 也 ​ 不 ​ 会 ​ 烦躁 ​ 不安 , 在 ​ 失望 ​ 时 ​ 也 ​ 不 ​ 会 ​ 感到 ​ 绝望 。

(src)="46"> В своята програма за лично изучаване този християнин неуморно търси библейски принципи , които да му помагат да различава кое е правилно и кое е погрешно .
(src)="47"> В резултат на това решенията , които взема , ще показват духовната му зрялост .
(trg)="44"> 做 ​ 个人 ​ 研 读 ​ 的 ​ 时候 , 他 ​ 总 ​ 会 ​ 看看 ​ 有 ​ 哪些 ​ 圣经 ​ 原则 ​ 可以 ​ 帮助 ​ 自己 ​ 分辨 ​ 是非 ​ 对 ​ 错 , 而且 ​ 让 ​ 自己 ​ 的 ​ 良心 ​ 受 ​ 到 ​ 圣经 ​ 熏陶 。

(src)="48"> Например той се вслушва в своята обучена от Библията съвест .
(trg)="45"> 之后 , 他 ​ 听从 ​ 良心 ​ 的 ​ 指引 , 作 ​ 出 ​ 明智 ​ 的 ​ 决定 , 就 ​ 表明 ​ 他 ​ 是 ​ 成熟 ​ 的 ​ 基督徒 。

(src)="49"> Зрелият християнин проявява смирение , като признава , че стандартите на Йехова винаги са по – добри от неговите .
(trg)="46"> 此外 , 成熟 ​ 的 ​ 基督徒 ​ 是 ​ 谦卑 ​ 的 , 他 ​ 会 ​ 承认 ​ 耶和华 ​ 的 ​ 指引 ​ 和 ​ 标准 ​ 比 ​ 他 ​ 自己 ​ 的 ​ 更 ​ 高明 。

(src)="50"> * Той пламенно проповядва добрата новина и допринася за единството в сбора .
(trg)="47"> * 他 ​ 也 ​ 会 ​ 热心 ​ 地 ​ 传 讲 ​ 好消息 , 并且 ​ 促进 ​ 会 众 ​ 的 ​ 团结 。

(src)="51"> Независимо от колко време служим на Йехова , всеки от нас може да се запита : „ Има ли области , в които трябва да подражавам по – пълно на Исус , за да напредвам духовно ? “
(trg)="48"> 无论 ​ 我们 ​ 事 奉 ​ 了 ​ 耶和华 ​ 多 ​ 久 , 我们 ​ 都 ​ 可以 ​ 想 ​ 一 ​ 想 : “ 我 ​ 在 ​ 哪些 ​ 方面 ​ 要 ​ 继续 ​ 改善 , 以 ​ 求 ​ 更 ​ 全面 ​ 地 ​ 仿效 ​ 耶稣 ​ 的 ​ 榜样 ​ 呢 ? ”

(src)="52"> Колко добре Исус познавал и разбирал Божието Слово ?
(trg)="49"> 8 .
(trg)="50"> 耶稣 ​ 对 ​ 圣经 ​ 有 ​ 多 ​ 了解 ?

(src)="53"> Исус Христос разбирал Божието Слово изключително добре .
(trg)="51"> 耶稣 ​ 基督 ​ 非常 ​ 了解 ​ 上帝 ​ 的 ​ 话语 。

(src)="54"> Когато бил едва на 12 години , той обсъждал библейски теми с учителите в храма .
(trg)="52"> 才 ​ 12 ​ 岁 , 他 ​ 已经 ​ 能 ​ 跟 ​ 圣殿 ​ 里 ​ 的 ​ 导师 ​ 一起 ​ 探讨 ​ 经文 ​ 的 ​ 含义 。 “

(src)="55"> В повествованието се казва : „ Всички , които го слушаха , се удивляваха непрекъснато на неговото разбиране и на отговорите му . “
(trg)="53"> 凡 ​ 听见 ​ 的 ​ 人 , 都 ​ 对 ​ 他 ​ 的 ​ 悟性 ​ 和 ​ 对 答 ​ 诧异 ​ 不已 。 ” (

(src)="56"> По – късно по време на службата си на земята Исус накарал противниците си да замълчат , като използвал подходящи цитати от Божието Слово .
(trg)="54"> 路加福音 ​ 2 : 46,47 ) 后来 , 耶稣 ​ 传道 ​ 期间 , 也 ​ 曾 ​ 巧妙 ​ 地 ​ 引用 ​ 圣经 , 使 ​ 反对 ​ 他 ​ 的 ​ 人 ​ 哑 口 无 言 。 (
(trg)="55"> 马太福音 ​ 22 : 41 - 46 )
(trg)="56"> 9 . (

(src)="57"> а ) Какви навици за изучаване са ни необходими , за да напредваме духовно ?
(trg)="57"> 甲 ) 基督徒 ​ 如果 ​ 想 ​ 要 ​ 迈 ​ 向 ​ 成熟 ​ 的 ​ 阶段 , 就 ​ 要 ​ 养 ​ 成 ​ 什么 ​ 研 读 ​ 习惯 ? (

(src)="58"> б ) Каква трябва да бъде целта ни , когато изучаваме Библията ?
(trg)="58"> 乙 ) 看 ​ 圣经 ​ 的 ​ 时候 ​ 要 ​ 注意 ​ 什么 ?

(src)="59"> За да следва примера на Исус , християнинът , който иска да израства духовно , няма да се задоволява само с повърхностно познание върху Библията .
(trg)="59"> 耶稣 ​ 的 ​ 榜样 ​ 说明 , 基督徒 ​ 如果 ​ 想 ​ 要 ​ 迈 ​ 向 ​ 成熟 ​ 的 ​ 阶段 , 就 ​ 不 ​ 会 ​ 认为 ​ 有 ​ 了 ​ 基本 ​ 的 ​ 圣经 ​ 知识 ​ 就 ​ 够 ​ 了 。

(src)="60"> Той редовно ще я изследва задълбочено , защото разбира , че „ твърдата храна е за зрелите хора “ .
(trg)="60"> 他 ​ 知道 ​ 成熟 ​ 的 ​ 人 ​ 要 ​ 吃 “ 固体 ​ 食物 ” , 所以 ​ 经常 ​ 深入 ​ 研 读 ​ 圣经 。 (

(src)="61"> Зрелият християнин иска да придобие „ точно познание за Божия син “ .
(trg)="61"> 希伯来 书 ​ 5 : 14 ) 成熟 ​ 的 ​ 基督徒 ​ 都 ​ 希望 “ 确切 ​ 认识 ​ 上帝 ​ 的 ​ 儿子 ” 。 (

(src)="62"> Имаш ли програма за ежедневно четене на Библията ?
(trg)="62"> 以 弗 所 书 ​ 4 : 13 ) 你 ​ 安排 ​ 了 ​ 时间 ​ 天天 ​ 看 ​ 圣经 ​ 吗 ?

(src)="63"> Създал ли си си навика да изучаваш лично и отделяш ли време всяка седмица за семейно поклонение ?
(trg)="63"> 你 ​ 有 ​ 做 ​ 个人 ​ 研 读 ​ 的 ​ 习惯 , 而且 ​ 每 ​ 周 ​ 抽 ​ 时间 ​ 举行 ​ 家庭 ​ 崇拜 ​ 吗 ?

(src)="64"> Когато изследваш Божието Слово , търси библейски принципи , които ще ти помогнат да разбираш по – ясно мисленето и чувствата на Йехова .
(trg)="64"> 看 ​ 圣经 ​ 的 ​ 时候 , 要 ​ 注意 ​ 经文 ​ 反映 ​ 出 ​ 耶和华 ​ 有 ​ 什么 ​ 想法 ​ 和 ​ 感受 , 分析 ​ 其中 ​ 的 ​ 圣经 ​ 原则 。

(src)="65"> След това се старай да се ръководиш от тях при вземането на решения , като така ще се приближиш още повече до Йехова .
(trg)="65"> 然后 , 要 ​ 努力 ​ 把 ​ 学 ​ 到 ​ 的 ​ 实践 ​ 出来 , 也 ​ 就是 ​ 要 ​ 按照 ​ 这些 ​ 圣经 ​ 原则 ​ 作 ​ 决定 。

(src)="66"> Как познанието на зрелия християнин влияе на ежедневния му живот ?
(trg)="66"> 这样 , 你 ​ 就 ​ 会 ​ 更 ​ 亲近 ​ 耶和华 。
(trg)="67"> 10 .

(src)="67"> Зрелият християнин разбира , че е необходимо нещо повече от познание .
(trg)="68"> 圣经 ​ 的 ​ 知识 ​ 对 ​ 成熟 ​ 的 ​ 基督徒 ​ 有 ​ 什么 ​ 影响 ?

(src)="68"> Той трябва също да обича Божиите съвети и принципи .
(trg)="69"> 成熟 ​ 的 ​ 基督徒 ​ 明白 , 光 ​ 是 ​ 有 ​ 知识 ​ 还 ​ 不 ​ 足够 , 他 ​ 也 ​ 要 ​ 爱 上帝 ​ 的 ​ 指引 ​ 和 ​ 原则 。

(src)="69"> Един начин , по който може да проявява тази любов , е , като на първо място в живота си поставя вършенето на Божията воля , а не своята .
(trg)="70"> 这样 ​ 的 ​ 爱 ​ 会 ​ 促使 ​ 他 ​ 在 ​ 安排 ​ 生活 ​ 事务 ​ 时 , 先 ​ 考虑 ​ 耶和华 ​ 的 ​ 想法 , 而 ​ 不 ​ 是 ​ 自己 ​ 的 ​ 喜好 。

(src)="70"> Освен това християнинът несъмнено е положил усилия „ да съблече “ предишната си нагласа и поведение .
(trg)="71"> 此外 , 基督徒 ​ 也 ​ 一定 ​ 会 ​ 努力 ​ 除 ​ 掉 ​ 不良 ​ 的 ​ 行为 ​ 和 ​ 态度 , 而且 ​ 效法 ​ 基督 , 穿 ​ 上 ​ 新品 格 。 “

(src)="71"> С тази промяна той облича новата личност , подобна на личността на Христос , която е „ създадена според волята на Бога в истинска праведност и лоялност “ .
(trg)="72"> 这 ​ 新品 格 是 ​ 按照 ​ 上帝 ​ 的 ​ 旨意 ​ 创造 ​ 的 , 体现 ​ 真实 ​ 的 ​ 正义 ​ 和 ​ 忠贞 。 ” (