# bg/2015001.xml.gz
# cjk/2015001.xml.gz


(src)="2"> © 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2014 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania .

(src)="3"> Покварата на корупцията във властта 3
(trg)="2"> Ulembe wa Yiyulo ya Kalimbalimba 3

(src)="4"> Божието Царство — власт без корупция 4
(trg)="3"> Wanangana wa Zambi ​ — Chiyulo Chize Kuchishi Kalimbalimba 4

(src)="5"> Библията променя живота на хората
(trg)="4"> Kumbululo lia Yihula ya Mbimbiliya 32
(trg)="5"> Sakwilenu Yehova Hanga Anuwahise

(src)="6"> Библейската истина утоли жаждата ми за отговори 8
(trg)="6"> Mutuhasa kupwa ni mbunge ya kusakwila nyi twapukuna ha yiwape yize Yehova akutwaha .

(src)="7"> Мъже , направете дома си сигурно място 10
(trg)="11"> Muulumbununa , yika mbolo ni vinyu ya Chiwanyino yinalumbunuka ni chize mutu manyingika ngwenyi katamba kulia mbolo ni vinyu nyi ka .

(src)="8"> Знаеш ли . . .
(trg)="15"> Akwa - kulimbata kanamono kapinda ni yeseko yinji .

(src)="9"> 13
(src)="10"> Дали трябва да се молим на Исус ?
(trg)="16"> Chipwe chocho , ni ukwaso wa Yehova , ayo mahasa kukolesa ulo wo ni kupwa ni uwahililo .

(src)="11"> 14
(src)="12"> Отговори на библейски въпроси 16
(trg)="18"> Mutwe wamuchiali muulumbununa chize chatamba kukolesa ulo ku spiritu .

(src)="13"> Отговори на други библейски въпроси :
(trg)="19"> Shina Chili Chashi Kupwa ni Zango Lize Kulishi Kuhwa ?

(src)="14"> Какво казва Библията за брака между двама души от същия пол ?
(trg)="20"> Zango liamwenemwene hakachi ka lunga ni pwo yika linalumbunuka ?
(trg)="21"> Kutala lunga ni pwo mahasa kulizanga mashimbu eswe nyi ?

(src)="15"> ( Виж БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ > ОТГОВОРИ НА БИБЛЕЙСКИ ВЪПРОСИ > СЕМЕЙСТВО )
(trg)="22"> Kuchi mahasa kusolola zango liacho ?
(trg)="23"> Nyingikenu yize Mwaso wa Solomone unatulongesa hakutwala ku zango lize kulishi kuhwa .

# bg/2015002.xml.gz
# cjk/2015002.xml.gz


(src)="1"> ТЕМА НА БРОЯ | ЩЕ ИМА ЛИ ВЛАСТ БЕЗ КОРУПЦИЯ ?
(trg)="1"> MITWE YA KULILONGESA | MUTWE WA HELU LIA KAPOSHI

(src)="2"> Корупцията във властта се определя като злоупотреба с обществена власт с цел лични облаги .
(trg)="2"> Kalimbalimba wa yiyulo kakumulumbununa ngwo , kuzachisa chipi wata kuli akwa - kuyula hanga ayuke .
(trg)="3"> Yitanga yacho yaputukile kulu .

(src)="3"> Подобна злоупотреба се наблюдава отдавна в човешката история .
(trg)="4"> Chakutalilaho , Mbimbiliya yili ni shimbi yize yakanjisa kuliaha chijiko ha kusopa milonga , chekwamba ngwo yitanga ya kalimbalimba hi yalinga miaka 3,500 .

(src)="5"> Разбира се , корупцията не включва единствено вземане на подкупи .
(trg)="5"> ( Kutuhuka 23 : 8 ) Chochene , kalimbalimba hi kutambula chijiko wika ko .

(src)="6"> Нечестни чиновници понякога си присвояват стоки , възползват се от услуги , които не им се полагат , или дори открито крадат средства .
(trg)="6"> Akwa - kukalakala akalimbalimba ha mashimbu akwo kakumbata yuma yambala ni kulinga yimwe milimo yize kuyaatambile hanga atambule ko yuma hanji kwiya mbongo jambala ja ku mulimo .
(trg)="7"> Ayo nawa kakuzachisa wata uze alinawo ku mulimo hanga akwase masepa ni asoko jo .

(src)="7"> Също така може да използват позицията си , за да облагодетелстват приятели и роднини .
(trg)="8"> Chipwe ngwe kalimbalimba mahasa kupwa mu ululikiso weka wa atu , alioze wahiana naye kuli akwa - kuyula .

(src)="8"> Макар че във всяка човешка организация може да има корупция , изглежда тя се среща предимно в политиката .
(trg)="9"> Mukanda umwe afwambwishile kuli akwa - chizavu cha Transparência Internacional , unambe ngwo , hashi heswe atu kakwamba ngwo ululikiso utano uze ukwete kalimbalimba munji uli yizavu ya mafwefwe , policia , akwa - kukalakala mu unguvulu , akwa - kulinga shimbi ni ngaji .

(src)="9"> Изследването „ Световен корупционен барометър “ за 2013 г . , публикувано от асоциация „ Прозрачност без граници “ , показва , че според хората по света петте най – корумпирани институции са политическите партии , полицията , чиновниците , законодателната и съдебната власт .
(trg)="10"> ( 2013 Barômetro Global da Corrupção ) Tutalenu jimwe sango jinasolola yuma yacho .

(src)="10"> Обърни внимание на някои сведения , които разкриват сериозността на проблема .
(trg)="11"> AFRICA : Ha mwaka 2013 , akwa - kukalakala ku nguvulu 22,000 mu Africa do Sul , kanakafwetesa mbongo ha mukunda wa yitanga ya kalimbalimba .

(src)="12"> ЮЖНА АМЕРИКА : През 2012 г . в Бразилия 25 души бяха осъдени за използване на обществени средства за купуване на политическа подкрепа .
(trg)="12"> AMERICA : Ha mwaka 2012 , mu Brazil miata 25 kanakasopesa ha mukunda wa kuzachisa mbongo ja nguvulu hanga atu asakule .

(src)="13"> Сред обвинените беше и помощникът на бившия президент , вторият най – влиятелен мъж в страната .
(trg)="13"> Hali waze asopesele , umwe te muhato wa mwata , mutu wamuchiali mu chifuchi .

(src)="14"> АЗИЯ : В Сеул ( Южна Корея ) 502 души загинаха при срутване на универсален магазин през 1995 г .
(trg)="14"> ASIA : Mu Seoul , Korea do Sul , kwafwile atu 502 muze zuwo liakulanjishila liapuzukile ha mwaka wa 1995 .

(src)="15"> Разследването разкри , че общински служители били подкупени , за да позволят при строежа да се използва бетон , който не отговаря на стандартите , и да се нарушат правилата за безопасност .
(trg)="15"> Akwa - kuhengula yawana ngwo yilolo a mbonge katambwile mbongo hanga eche akwa - kutunga atunge chakuhona kukaula shimbi ja kutunga najo mazuwo .

(src)="16"> ЕВРОПА : „ Обхватът на проблема [ корупцията в Европа ] е поразяващ “ , според Европейския комисар за вътрешните работи , Сесилия Малмстрьом .
(trg)="16"> EUROPA : Mwata wa Comissão Europeia dos Assuntos Internos , Cecília Malmström , kambile ngwenyi : “ Kalimbalimba kanoko chinji mu europa . ”

(src)="17"> Тя добави : „ Изглежда липсва истинска политическа воля за изкореняване на корупцията . “
(trg)="17"> Iye yamba nawa ngwenyi : “ Chinakaliwa chinji manguvulu kuhwisa yitanga ya kalimbalimba . ”

(src)="18"> Корупцията във властта трудно може да бъде премахната .
(trg)="18"> Kalimbalimba wa unguvulu kali ni miji yikolo .

(src)="19"> Професор Сюзан Роуз – Акерман , експерт по темата за борба с корупцията , писала , че евентуални реформи ще изискват „ фундаментални промени в начина , по който функционира правителството “ .
(trg)="19"> Mutu walilongesa chinji , Suzana Rose - Ackeman , yoze wakuhengwojola yikuma ya kuhwisa kalimbalimba , yasoneka ngwenyi , kuhwisa kalimbalimba , “ ndo kwalumuna chize unguvulu wakukalakala .

(src)="20"> Въпреки че ситуацията може да изглежда безнадеждна , Библията разкрива , че още по – мащабни промени са не само възможни , но и със сигурност ще настъпят .
(trg)="20"> Chipwe yitanga yacho muyisoloka ngwe yikalu chinji , alioze Mbimbiliya yinasolola ngwo yuma yinji muyikalumuka pundu .

# bg/2015003.xml.gz
# cjk/2015003.xml.gz


(src)="1"> ТЕМА НА БРОЯ | ЩЕ ИМА ЛИ ВЛАСТ БЕЗ КОРУПЦИЯ ?
(trg)="1"> MITWE YA KULILONGESA | MUTWE WA HELU LIA KAPOSHI

(src)="2"> „ В края на краищата чиновниците са граждани и всички ние сме продукт на обществото . “
(trg)="2"> Mwata wa akwa - kuhitulula mu mbongo ku Nicaragua yamba ngwenyi : “ Kalimbalimba kakusoloka chinji mumu ni waze akalakala ku nguvulu kali atu ngwe yetu , kashika nyi atu mu chifuchi mapwa akwa - kalimbalimba no nawa mapwa ni kalimbalimba . ”

(src)="3"> Това казал главният одитор на Никарагуа , когато обяснявал защо според него е невъзможно да се премахне корупцията във властта .
(trg)="3"> Yamba chocho ha kulumbununa yize unguvulu unahonena kuhwisa kalimbalimba .
(trg)="4"> Amu atu eswe kali akwa - kalimbalimba kukushi unguvulu niumwe uze kuushi kalimbalimba .

(src)="4"> Не си ли съгласен , че ако човешкото общество е покварено , то всяко управление , което е част от него , неизбежно също ще бъде покварено ?
(trg)="5"> Chekwamba ngwo , atu kechi kuhasa kuneha unguvulu uze kuushi kalimbalimba .

(src)="5"> Следователно , за да бъде неподкупно , то трябва да не произхожда от човешкото общество .
(trg)="6"> Alioze , Mbimbiliya yakuvuluka unguvulu wacho ​ — we Wanangana wa Zambi , unguvulu uze Yesu alongesele tumbaji twenyi kulemba . ​ — Mateu 6 : 9 , 10 .

(src)="6"> Библията говори за подобно управление — Божието Царство , за което Исус учел последователите си да се молят .
(trg)="7"> Wanangana wa Zambi uli unguvulu wamwenemwene uze unayulu mu malilu .
(trg)="8"> Muukasalakana unguvulu weswe wa atu .

(src)="7"> Божието Царство е реално управление , което владее в небето .
(trg)="9"> ( Masamu 2 : 8 , 9 ; Usolwelo 16 : 14 ; 19 : 19 - 21 ) Wanangana wa Zambi muukanongesa unguvulu wa atu weswe wa kalimbalimba .

(src)="8"> То ще замени всички човешки правителства .
(trg)="10"> Tutalenu yuma yisambano yize Wanangana muukalinga .

(src)="9"> Една от благословиите , които Царството ще донесе на хората , ще бъде премахването на корупцията във властта .
(trg)="11"> KAPINDA : Unguvulu wa atu wakuzachisa mbongo jize atu jo akufweta , ja lijimu ni ja milimo yikwo yize nguvulu akulinga .

(src)="10"> Обърни внимание на шест характеристики на Царството , които гарантират това .
(trg)="12"> Kashika akwa - kukalakala ku nguvulu kakwivwa kuzo ni kwiya mbongo jacho .

(src)="11"> ПРОБЛЕМЪТ : Човешките правителства се финансират от своите граждани обикновено чрез данъци и налози .
(trg)="13"> Akwo kakulinga kalimbalimba ha kukolweza atu amwe afwete lijimu hanji kwafweta mbongo jize te atamba kufweta nguvulu .

(src)="13"> Така възниква порочен кръг — за да компенсира загубите , правителството вдига данъците , което поощрява корупцията .
(trg)="14"> Yitanga yacho yakulingisa unguvulu kwokesa fweto lia lijimu hanga awane mbongo , alioze achi chakwokesa nawa chinji kalimbalimba .

(src)="14"> В такава среда най – много страдат честните хора .
(trg)="15"> Ha chino atu a yitanga yipema mahasa kumona lamba .

(src)="15"> РЕШЕНИЕТО : Божието Царство получава властта си от Всемогъщия Бог , Йехова * .
(trg)="16"> KUHWA CHA KAPINDA : Wanangana wa Zambi wakutambula ndundo kuli Yehova , Zambi mukwa - ndundo - jeswe .

(src)="16"> Не е необходимо то да събира данъци , за да плаща на служителите си .
(trg)="17"> * ( Usolwelo 11 : 15 ) Wanangana wacho kuushi kufupa mbongo ja lijimu hanga ukalakale .

(src)="17"> Вместо това „ огромната сила “ на Бога и неегоистичната му щедрост гарантират , че Царството ще се грижи добре за нуждите на поданиците си .
(trg)="18"> Alioze Zambi , wa ‘ ndundo jinene ’ yoze nawa ukwete mbunge ya kuhana , kakuzachisa Wanangana ni kuhana atu jenyi yuma yinji . ​ — Izaia 40 : 26 ; Masamu 145 : 16 .

(src)="18"> ПРОБЛЕМЪТ : Сюзан Роуз – Акерман , цитирана в предишната статия , отбелязва , че усилията за премахване на корупцията „ трябва да започнат от върха “ .
(trg)="19"> KAPINDA : Susan Rose - Ackerman yoze twevwa ha chikuma chize chahwa , kambile nawa ngwenyi , “ chatamba kuteta chishina cha kalimbalimba ” mba kalimbalimba ahwe .

(src)="19"> Правителствата губят доверието на гражданите си , когато се опитват да изкоренят корупцията в полицията или митниците , а я допускат сред високопоставените си служители .
(trg)="20"> Unguvulu unji keshi kuusa vumbi , nyi muweseka kuhwisa kalimbalimba mukachi ka ma policia ni kuli akwa - kukalakala akwo , alioze uneche yilolo alemu kupwa ni kalimbalimba .

(src)="20"> Но дори най – почтеният човешки владетел е подвластен на вроденото несъвършенство .
(trg)="21"> Chikwo nawa , chipwe tuhu nguvulu mapwa mupema nihindu kali chihenge .

(src)="21"> Както казва Библията , „ няма праведен човек на земята , който прави само добро “ .
(trg)="22"> Kashika Mbimbiliya yinambe ngwo : ‘ Pundu kuheshi mutu niumwe hano hashi yoze wakulinga chipema ni kuvulumuna ka . ’ ​ — Chilumbununyi 7 : 20 .

(src)="22"> Исус отхвърлил най – големия подкуп , предлаган някога
(trg)="23"> Wanangana wa Zambi uli chiyulo chamwenemwene chize chinayulu mu malilu

(src)="23"> РЕШЕНИЕТО : За разлика от несъвършените хора Исус Христос , когото Бог е избрал за владетел на Царството , не може да бъде изкушен да извърши зло .
(trg)="24"> KUHWA CHA KAPINDA : Yesu Kristu , yoze Zambi hanasakula hanga apwe Mwanangana mu Wanangana wenyi , kalisa ni atu akwa - uhenge , kashika niumwe mahasa kumweseka hanga alinge yuma ya kalimbalimba wakuhi .

(src)="24"> Исус показал това , като отхвърлил най – големия подкуп , предлаган някога — „ всички царства на света и тяхната слава “ .
(trg)="25"> Yesu kasolwele ngwo keshi kalimbalimba ha kulituna kutambula “ mawanangana eswe a hano hashi ni uhenya wo . ”

(src)="25"> Той щял да ги получи само ако се поклони на владетеля на този свят , Дявола .
(trg)="26"> Yesu yamulakenya kumwaha yuma yino nyi te mafukama ni kuwayila Ndiapu , mwanangana wa hano hashi .

(src)="27"> Исус доказал , че е напълно способен да владее Царството , и бил възкресен за небесен живот от Бога .
(trg)="27"> ( Mateu 4 : 8 - 10 ; Yoano 14 : 30 ) Ni muze te Yesu anamumwesa lamba shimbu kanda afwa , iye yalituna kunwa vinyu amuhele ngwo yitepulule yikola ni kumuzengewesa .

(src)="28"> ПРОБЛЕМЪТ : В много страни редовно се провеждат избори , което на теория дава на хората възможност да свалят корумпираните служители от длъжност .
(trg)="28"> ( Mateu 27 : 34 ) Muze amuhindwishile kuli Zambi ni kuya mu malilu , Yesu yasolola ngwenyi kajama kanawa kuyula Wanangana wa Zambi . ​ — A - Fwilipu 2 : 8 - 11 .

(src)="29"> В действителност обаче предизборните кампании и изборите също може да бъдат засегнати от корупция дори в т.нар . развити страни .
(trg)="29"> KAPINDA : Mu yifuchi yinji kakuvotala mashimbu eswe ni kusakula tetekeli jo , chino chakulingisa atu asakule tetekeli akwa - kalimbalimba .

(src)="30"> Като спонсорират кампаниите или използват други средства , богатите могат по несправедлив начин да влияят на решението кой да заема определени длъжности .
(trg)="30"> Alioze atu kakuzachisa chinji kalimbalimba hanga aasakule , chipwe ni mu yifuchi yize yikwete upite unji .
(trg)="31"> Pichi kakuzachisa mbongo ni yuma yikwo hanga atu aasakule .

(src)="31"> Съдия Джон Пол Стивънс от Върховния съд на САЩ писал , че подобно влияние застрашава „ не само легитимността и качеството на управление на правителството , но и доверието на обществото в него “ .
(trg)="32"> Ngaji wa chota chinene cha mu EUA , Justice John Paul Stevens , kasonekene ngwenyi yitanga yacho kuyishi kwenyeka wika “ ulite ni kuyula chipema cha manguvulu , alioze yakulingisa atu ahone kufuliela muli tetekeli jo . ”

(src)="32"> Не е чудно тогава , че много хора по света смятат политическите партии за най – корумпирани от всички институции .
(trg)="33"> Hi kukomoka ko , ha kumona atu anji mamba ngwo yizavu ya mafwefwe ye yikwete kalimbalimba munji .

(src)="33"> РЕШЕНИЕТО : При Божието Царство няма опасност от изборна измама , понеже то е стабилно , постоянно управление .
(trg)="34"> KUHWA CHA KAPINDA : Wanangana wa Zambi kuushi kufupiwa kulinga votu , mumu , uli unguvulu ungunu nawa wa mutolo .

(src)="34"> Тъй като Владетелят му е избран от Бога , Царството не зависи от гласоподаватели , нито може да бъде свалено от тях .
(trg)="35"> ( Daniele 7 : 13 , 14 ) Amu Mwanangana wamo kali wakusakula kuli Zambi , kashika Wanangana wacho kuushi kufupiwa kulinga votu chipwe kuuchizaho .

(src)="35"> Стабилността му гарантира , че действията , които предприема , са винаги за дълготрайното благополучие на неговите поданици .
(trg)="36"> Ungunu wawo unahana ushindakenyo ngwo yuma yize wakulinga mashimbu eswe yipema hali atu jawo .

(src)="36"> Божието Царство е реално управление , което владее в небето
(trg)="37"> Wanangana wa Zambi uli unguvulu wamwenemwene uze unayulu mu malilu

(src)="37"> ПРОБЛЕМЪТ : Може би смяташ , че въвеждането на нови закони би могло да промени нещата .
(trg)="38"> KAPINDA : Kota mutuhasa kunyonga ngwetu kusa shimbi jaha muchihasa kupemesa yuma .

(src)="38"> Специалистите обаче установяват , че увеличаването на законите често предоставя повече възможности за корупция .
(trg)="39"> Alioze akwa - kuhengula yikuma ngwo , kwokesa shimbi chakwokesa nawa chinji kalimbalimba .

(src)="39"> Освен това въвеждането и прилагането на закони за ограничаване на корупцията обикновено изисква много усилия , но в крайна сметка се постига малко .
(trg)="40"> Chikwo nawa , shimbi ja kutepulula kalimbalimba ja kufwika mbongo jinji , alioze kujishi kulinga nichimwe .

(src)="40"> РЕШЕНИЕТО : Законите на Божието Царство далеч превъзхождат законите на човешките правителства .
(trg)="41"> KUHWA CHA KAPINDA : Shimbi ja Wanangana wa Zambi jahiana chinji ja unguvulu wa atu .

(src)="41"> Например , вместо да дава подробен списък с правила , Исус осигурил т.нар . златно правило .
(trg)="42"> Chakutalilaho , Yesu kakahanyine shimbi jinji alioze kahanyine wika yize akuvuluka ngwo Shimbi ya Oru .

(src)="42"> Той казал : „ Както искате хората да постъпват с вас , така трябва и вие да постъпвате с тях . “
(trg)="43"> Iye yamba ngwenyi : “ Yuma yeswe kashika nunazange atu alinge hali yenu , lingenu chizechene hali ayo . ”

(src)="43"> Още по – важно е , че законите на Царството се съсредоточават както върху действията , така и върху подбудите .
(trg)="44"> ( Mateu 7 : 12 ) Chochene , shimbi ja Wanangana jakutondekeza ha mbunge ni yitanga ya mutu .

(src)="44"> Исус казал : „ Обичай ближния си както себе си . “
(trg)="45"> Yesu ngwenyi , “ Ukazange mwenyembo we ngwe wakulizanga yena mwene . ”

(src)="45"> Разбира се , Бог , който чете сърцата , е в състояние да даде подобна заповед .
(trg)="46"> ( Mateu 22 : 39 ) Chochene , Zambi yoze wakuhasa kumona yize yili ku mbunge , mwe watamba kusa shimbi jacho . ​ — 1 Samuele 16 : 7

(src)="46"> ПРОБЛЕМЪТ : В основата на корупцията стоят алчността и егоизмът на хората .
(trg)="47"> KAPINDA : Kuzo ni chipululu ye yakuneha kalimbalimba .

(src)="47"> Държавните служители и гражданите често проявяват тези отрицателни качества .
(trg)="48"> Akwa - kuyula ni atu anji e akusolola yitanga yacho .

(src)="49"> Следователно , за да бъде изкоренена корупцията , хората трябва да бъдат учени да премахват неправилни подбуди като алчността и егоизма .
(trg)="49"> Chitanda chapuzukile mu mbonge ya Seoul chize twatongola ha chikuma chize chapalika , yilolo a mbonge yatayiza mbongo ja akwa - kutunga waze te ananyingika ngwo chili chashi kufweta mbongo jikehe ja kalimbalimba kuhiana kutunga zuwo likolo .

(src)="50"> Но на човешките правителства им липсва както желанието , така и способността да въведат подобна образователна програма .
(trg)="50"> Mba kalimbalimba ahwe , atu katamba kwaalongesa chize mahasa kwehuka mbunge ya kuzo ni chipululu .
(trg)="51"> Alioze , akwa - kuyula kazangile chocho nawa keshi ni uhashi wa kululieka malongeso jacho .

(src)="51"> РЕШЕНИЕТО : Божието Царство се справя с причината за корупцията , като учи хората да премахват погрешните подбуди , които я причиняват .
(trg)="52"> KUHWA CHA KAPINDA : Wanangana wa Zambi wakuchiza chishina cha kalimbalimba ha kulongesa atu chize atamba kwehuka mbunge yize yakuneha yitanga yacho .

(src)="52"> * Това образование им помага ‘ да се обновяват в силата , подбуждаща ума им ’ .
(trg)="53"> Longeso liacho liakwaakwasa hanga ‘ apwe atu aha mu kunyonga cho . ’

(src)="53"> Те се научават , вместо да проявяват алчност и егоизъм , да се задоволяват с онова , което имат , и да са загрижени за другите .
(trg)="54"> ( A - Efwesu 4 : 23 ) Ayo kakulilongesa kuchiza kuzo ni chipululu ku mbunge hanga awahilile ni yize alinayo ni kuzanga akwo . ​ — A - Fwilipu 2 : 4 ; 1 Timoteu 6 : 6 .

(src)="54"> ПРОБЛЕМЪТ : Дори в най – добрата обстановка и при най – доброто образование по етика , някои хора ще изберат да постъпват нечестно .
(trg)="55"> KAPINDA : Chipwe mu yifuchi yize yikwete upite unji ni malongeso a yitanga yipema , nihindu amwe atu kakuzanga kulinga kalimbalimba .

(src)="55"> Специалистите признават , че това е причината човешките правителства да не могат да премахнат корупцията .
(trg)="56"> Akwa - kuhengula yikuma kakwamba ngwo ayi ye yakulingisa unguvulu uhone kuhwisa kalimbalimba .

(src)="56"> Най – доброто , на което биха могли да се надяват , е мащабът и разрушителните последствия от нея да бъдат ограничени .
(trg)="57"> Chuma ayo akushimbwila wika ndo kutepuluka cha kalimbalimba .

(src)="57"> РЕШЕНИЕТО : В Конвенцията на ООН срещу корупцията се казва , че за да се борят с корупцията , правителствата трябва да насърчават „ интегритета , честността и отговорността “ .
(trg)="58"> KUHWA CHA KAPINDA : Chipatulo cha Nações Unidas chize chatala ha kalimbalimba yichamba ngwo manguvulu katamba kulongesa atu apwe ni yitanga “ yingunu , ashishika nawa amwenemwene , ” mba kalimbalimba ahwe .

(src)="58"> Макар това да е достойна цел , Божието Царство не само насърчава тези качества , а и ги изисква от своите поданици .
(trg)="59"> Lino lili nyonga lipema , Wanangana wa Zambi ushi kulongesa wika yitanga yacho , alioze wakuzanga ngwo atu jamo apwe ni yitanga yacho .

(src)="59"> В Библията се казва , че „ алчните хора “ и „ лъжците “ няма да наследят Царството .
(trg)="60"> Mbimbiliya yinambe ngwo “ akwa kwivwa kuzo ” ni “ akwa mahuza ” kechi kajama kuhinga Wanangana . ​ — 1 A - Korindu 6 : 9 - 11 ; Usolwelo 21 : 8 .