# bfi/2015920.xml.gz
# tl/2015920.xml.gz


(src)="1"> Table of Contents
(trg)="1"> Talaan ng mga Nilalaman

(src)="2"> © 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="2"> © 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="3"> Jehovah , the God of Communication
(trg)="3"> Si Jehova , ang Diyos na Nakikipagtalastasan

(src)="4"> PAGE 4
(trg)="4"> PAHINA 4

(src)="5"> A Living Translation of God’s Word
(trg)="5"> Isang Buháy na Salin ng Salita ng Diyos

(src)="6"> PAGE 9
(trg)="6"> PAHINA 9

(src)="7"> Use the Power of Your Tongue for Good
(trg)="7"> Gamitin sa Ikabubuti ang Kapangyarihan ng Dila

(src)="8"> PAGE 18
(trg)="8"> PAHINA 18

(src)="9"> Jehovah Will Sustain You
(trg)="9"> Aalalayan Ka ni Jehova

(src)="10"> PAGE 23
(trg)="10"> PAHINA 23

(src)="11"> ▪ Jehovah , the God of Communication
(trg)="11"> ▪ Si Jehova , ang Diyos na Nakikipagtalastasan

(src)="12"> ▪ A Living Translation of God’s Word
(trg)="12"> ▪ Isang Buháy na Salin ng Salita ng Diyos

(src)="13"> For thousands of years , Jehovah has communicated with his servants in various languages .
(trg)="13"> Sa loob ng libo - libong taon , nakipagtalastasan si Jehova sa kaniyang mga lingkod gamit ang iba’t ibang wika .

(src)="14"> These articles show that his use of different languages has not hindered his communication with man .
(trg)="14"> Ipinakikita ng mga artikulong ito na hindi hadlang ang iba’t ibang wika sa pakikipagtalastasan ng Diyos sa mga tao .

(src)="15"> We will also see how the New World Translation , including the 2013 revision , has been a powerful tool to sanctify God’s name and to make his will known .
(trg)="15"> Makikita rin natin kung paanong ang New World Translation , kasama na ang 2013 rebisyon , ay naging mabisa sa pagpapabanal sa pangalan ng Diyos at paghahayag ng kaniyang layunin .

(src)="16"> ▪ Use the Power of Your Tongue for Good
(trg)="16"> ▪ Gamitin sa Ikabubuti ang Kapangyarihan ng Dila

(src)="17"> The ability to speak is a marvelous gift from God .
(trg)="17"> Ang kakayahang magsalita ay isang kamangha - manghang kaloob mula sa Diyos .

(src)="18"> This article discusses three aspects of our speech .
(trg)="18"> Tinatalakay ng artikulong ito ang tatlong bagay tungkol sa ating pagsasalita .

(src)="19"> It also encourages us to imitate Jesus ’ example in using this powerful gift to honor God and benefit others .
(trg)="19"> Pinasisigla rin tayo nitong tularan ang halimbawa ni Jesus na gamitin ang kapangyarihan ng dila para sa pagpaparangal sa Diyos at sa kabutihan ng iba .

(src)="20"> ▪ Jehovah Will Sustain You
(trg)="20"> ▪ Aalalayan Ka ni Jehova

(src)="21"> We all experience sickness ; hence , how should we view healings recorded in the Bible ?
(trg)="22"> Kaya ano ang dapat na maging pananaw natin sa mga pagpapagaling na nakaulat sa Bibliya ?

(src)="22"> What should we consider when others make health recommendations ?
(trg)="23"> Ano ang dapat nating pag - isipan kapag may nagbigay ng rekomendasyon sa kalusugan ?

(src)="23"> This article will help us to answer these questions and to make personal choices .
(trg)="24"> Tutulungan tayo ng artikulong ito na masagot ang mga tanong na ito at makagawa ng personal na pasiya .
(trg)="25"> 3 Natatandaan Mo Ba ?

(src)="24"> COVER : A special pioneer happily shares the good news with a mother and her young ones .
(trg)="29"> PABALAT : Masayang ibinabahagi ng isang special pioneer ang mabuting balita sa isang ina at sa mga anak nito .

(src)="25"> Spanish and Guarani are the official languages of the country , and the truth is being spread in both
(trg)="30"> Kastila at Guarani ang opisyal na mga wika rito , na parehong ginagamit sa pangangaral

(src)="26"> POPULATION
(trg)="31"> POPULASYON

(src)="27"> PUBLISHERS
(trg)="32"> MAMAMAHAYAG

# bfi/2015921.xml.gz
# tl/2015921.xml.gz


(src)="1"> “ Please listen , and I will speak . ” ​ — JOB 42 : 4 .
(trg)="1"> “ Dinggin mo , pakisuyo , at ako ay magsasalita . ” — JOB 42 : 4 .

(src)="2"> SONGS : 37 , 23
(trg)="2"> AWIT : 113 , 114

(src)="3"> Why does God simplify how he expresses his thoughts to humans ?
(trg)="3"> Bakit simpleng pananalita ang ginamit ng Diyos sa pakikipagtalastasan sa mga tao ?

(src)="4"> Why has the use of different human languages not hindered God’s communication with man ?
(trg)="4"> Bakit hindi hadlang ang iba’t ibang wika sa pakikipagtalastasan ng Diyos sa mga tao ?

(src)="5"> What was the goal of Jehovah’s organization in connection with the New World Translation ?
(trg)="5"> Ano ang tunguhin ng organisasyon ni Jehova may kinalaman sa New World Translation ?

(src)="6"> 1 , 2 . ( a ) Why are God’s language and communication superior to those of man ?
(trg)="6"> 1 - 3 . ( a ) Bakit nakahihigit ang wika at kakayahan ng Diyos sa pakikipagtalastasan kaysa sa kakayahan ng tao ?

(src)="7"> THE eternal God created intelligent beings with whom to share life and happiness .
(trg)="7"> ( b ) Ano ang isasaalang - alang natin sa artikulong ito ?

(src)="8"> The apostle John referred to God’s first companion as “ the Word ” and “ the beginning of the creation by God . ”
(trg)="9"> Tinukoy ni apostol Juan ang unang kasama ng Diyos bilang “ ang Salita ” at “ ang pasimula ng paglalang ng Diyos . ”

(src)="9"> Jehovah God communicated his thoughts and feelings to this firstborn Son .
(trg)="10"> Sinabi ng Diyos na Jehova sa kaniyang panganay na Anak ang kaniyang kaisipan at damdamin .

(src)="10"> The apostle Paul speaks of ‘ the tongues of angels , ’ a heavenly form of communication superior to human language . ​ — 1 Cor .
(trg)="11"> Si apostol Pablo ay may binabanggit na ‘ wika ng mga anghel , ’ isang makalangit na wikang nakahihigit sa wika ng mga tao . — 1 Cor .

(src)="11"> 13 : 1 .
(trg)="12"> 13 : 1 .

(src)="12"> Jehovah has intimate knowledge of billions of intelligent creatures , earthly and heavenly .
(trg)="13"> Kilalá ni Jehova ang bilyon - bilyong matatalinong nilalang sa langit at sa lupa .

(src)="13"> At any given moment , countless individuals may be praying to him in many languages .
(trg)="14"> Anumang oras , kaya niyang pakinggan ang napakaraming tao kahit sabay - sabay pa silang manalangin sa iba’t ibang wika .

(src)="14"> Not only does he listen to those prayers but he simultaneously gives direction to and communicates with heavenly beings .
(trg)="15"> Habang nakikinig sa mga panalanging iyon , nakikipag - usap din siya at nagbibigay ng tagubilin sa mga anghel .

(src)="15"> To accomplish this , his thoughts , language , and communication must be vastly superior to those of humans .
(trg)="16"> Para magawa ito , tiyak na ang kaniyang kaisipan , wika , at kakayahan sa pakikipagtalastasan ay nakahihigit kaysa sa kakayahan ng tao .

(src)="16"> ( Read Isaiah 55 : 8 , 9 . )
(trg)="17"> ( Basahin ang Isaias 55 : 8 , 9 . )

(src)="17"> Clearly , when Jehovah communicates with humans , he simplifies how he expresses his thoughts so that man can understand them .
(src)="18"> What will we consider in this article ?
(trg)="18"> Kaya naman , maliwanag na pinasisimple ni Jehova ang paraan ng kaniyang pakikipagtalastasan para maunawaan natin ang kaniyang mensahe .

(src)="19"> We will now consider how this all - wise God has taken steps to ensure clear communication with his people throughout history .
(trg)="19"> Isasaalang - alang natin ngayon kung paano malinaw na nakikipagtalastasan ang Diyos sa kaniyang bayan .

(src)="20"> We will also see how he adapts the means of communication according to the need and circumstances .
(trg)="20"> Makikita rin natin kung paano niya binabago ang kaniyang paraan ng pakikipagtalastasan , depende sa pangangailangan at kalagayan .

(src)="21"> ( a ) What language did Jehovah use to communicate with Moses , Samuel , and David ?
(trg)="21"> ( a ) Anong wika ang ginamit ni Jehova para makipag - usap kina Moises , Samuel , at David ?

(src)="22"> ( b ) What does the Bible contain ?
(trg)="22"> ( b ) Ano ang nilalaman ng Bibliya ?

(src)="23"> Jehovah communicated with Adam in the garden of Eden , using human language .
(trg)="23"> Nakipag - usap si Jehova kay Adan sa hardin ng Eden gamit ang wika ng tao , na marahil ay isang uri ng sinaunang Hebreo .

(src)="24"> God likely did so in an ancient form of Hebrew .
(src)="25"> He later made his thoughts known to Hebrew - speaking Bible writers , such as Moses , Samuel , and David , and they expressed these thoughts in their own words and style .
(trg)="24"> Nang maglaon , ipinaalam niya ang kaniyang mga kaisipan sa mga manunulat ng Bibliya na nagsasalita ng Hebreo , gaya nina Moises , Samuel , at David , at isinulat nila ang mga kaisipang iyon gamit ang kanilang sariling salita at istilo .

(src)="26"> Besides recording direct statements from God , they told of his dealings with his people , including accounts of their faith and love as well as those that revealed their failings and unfaithfulness .
(trg)="25"> Bukod sa mga salitang sinabi ng Diyos , isinulat din nila ang pakikitungo niya sa kaniyang bayan .

(src)="27"> All this information is of great value today . ​ — Rom .
(trg)="26"> Kasama rito ang ulat tungkol sa kanilang pananampalataya at pag - ibig , pati na ang kanilang mga pagkakamali at di - katapatan .

(src)="28"> 15 : 4 .
(trg)="27"> Lahat ng impormasyong ito ay kapaki - pakinabang sa atin sa ngayon . — Roma 15 : 4 .

(src)="29"> Did Jehovah insist that his people use only Hebrew ?
(trg)="28"> Hebreo lang ba ang wikang ipinagamit ni Jehova sa kaniyang bayan ?

(src)="30"> Explain .
(trg)="29"> Ipaliwanag .

(src)="31"> As circumstances changed , God did not restrict his communication with humans to Hebrew .
(trg)="30"> Nang magbago ang mga kalagayan , hindi lang sa wikang Hebreo nakipag - usap ang Diyos sa mga tao .

(src)="32"> After the Babylonian exile , Aramaic became the everyday language of some of God’s people .
(trg)="31"> Matapos lumaya ang mga Israelita mula sa Babilonya , Aramaiko na ang wika ng ilan sa bayan ng Diyos .

(src)="33"> Perhaps to indicate what was to come , Jehovah inspired the prophets Daniel and Jeremiah and the priest Ezra to record portions of their Bible books in Aramaic . ​ — See the footnotes to Ezra 4 : 8 ; 7 : 12 ; Jeremiah 10 : 11 ; and Daniel 2 : 4 .
(trg)="32"> Marahil iyan ang dahilan kung kaya kinasihan ni Jehova ang mga propetang sina Daniel at Jeremias , pati na ang saserdoteng si Ezra , na isulat sa Aramaiko ang ilang bahagi ng mga aklat ng Bibliya na isinulat nila . — Tingnan ang talababa ng Ezra 4 : 8 ; 7 : 12 ; Jeremias 10 : 11 ; at Daniel 2 : 4 sa New World Translation .

(src)="34"> How did God’s Word become available in languages other than Hebrew ?
(trg)="33"> Paano naisalin sa Griego ang Hebreong Kasulatan ?

(src)="35"> Alexander the Great later conquered much of the ancient world , and common , or Koine , Greek became an international language .
(trg)="34"> Nang maglaon , nasakop ni Alejandrong Dakila ang kalakhan ng sinaunang daigdig , kaya naging internasyonal na wika ang karaniwang Griego , o Koine .

(src)="36"> Many Jews began to speak that language , leading to the translation of the Hebrew Scriptures into Greek .
(trg)="35"> Maraming Judio ang nagsimulang magsalita ng wikang iyan , kaya naisalin ang Hebreong Kasulatan sa wikang Griego .

(src)="37"> This translation , thought to have been done by 72 translators , became known as the Septuagint .
(trg)="36"> Ang saling ito , na ipinapalagay na ginawa ng 72 tagapagsalin , ay nakilala bilang Septuagint .

(src)="38"> It was the first translation of the Bible and one of the most important .
(trg)="37"> Ito ang unang salin ng Bibliya at isa sa pinakamahalaga .

(src)="42"> The work of so many translators resulted in varied translation styles , from literal to rather free .
(trg)="38"> * Iba - iba ang istilo ng pagkakasalin ng mga tagapagsalin , ang iba ay literal , ang iba naman ay masyadong liberal .

(src)="43"> Nevertheless , the Septuagint was viewed as God’s Word by Greek - speaking Jews and later by Christians .
(trg)="39"> Pero kinikilala ng mga Judiong nagsasalita ng Griego at ng mga Kristiyano ang Septuagint bilang Salita ng Diyos .

(src)="44"> What language did Jesus likely use to teach his disciples ?
(trg)="40"> Anong wika ang malamang na ginamit ni Jesus para turuan ang kaniyang mga alagad ?

(src)="45"> When God’s firstborn came to earth , he likely spoke and taught in what the Bible calls Hebrew .
(trg)="41"> Noong nasa lupa si Jesus , malamang na Hebreo ang ginamit niya sa pagsasalita at pagtuturo .

(src)="46"> First - century Hebrew was evidently influenced by Aramaic , so Jesus may have used some Aramaic expressions .
(trg)="42"> Maliwanag na naimpluwensiyahan ng Aramaiko ang wikang Hebreo noon kaya maaaring gumamit din si Jesus ng ilang terminong Aramaiko .

(src)="47"> However , he also knew the ancient Hebrew of Moses and the prophets , which was read each week in the synagogues .
(trg)="43"> Pero marunong din siya ng sinaunang Hebreo na ginamit ni Moises at ng mga propeta , na binabasa linggo - linggo sa mga sinagoga .

(src)="48"> In addition , Greek and Latin were spoken in Israel .
(trg)="44"> Ginagamit din noon sa Israel ang Griego at Latin , pero walang sinasabi ang Bibliya kung ginamit ni Jesus ang mga wikang iyon .

(src)="49"> The Scriptures are silent about whether Jesus also spoke those languages .
(trg)="45"> 8 , 9 .

(src)="50"> As Christianity spread , why was Greek the primary language used among God’s people ?
(trg)="46"> Bakit maraming Kristiyano noon ang nagsasalita ng Griego , at ano ang ipinakikita nito tungkol kay Jehova ?

(src)="51"> Jesus ’ early followers knew Hebrew , but after his death , his disciples spoke other languages .
(trg)="47"> Marunong ng Hebreo ang unang mga tagasunod ni Jesus , pero pagkamatay niya , gumamit ng ibang wika ang kaniyang mga alagad .

(src)="52"> ( Read Acts 6 : 1 . )
(trg)="48"> ( Basahin ang Gawa 6 : 1 . )

(src)="53"> As Christianity spread , much communication among Christians was in Greek .
(trg)="49"> Habang lumalaganap ang Kristiyanismo , Griego na ang ginagamit ng maraming Kristiyano sa halip na Hebreo .

(src)="54"> In fact , the Gospels of Matthew , Mark , Luke , and John , which contain inspired records of what Jesus taught and did , were widely distributed in Greek .
(trg)="50"> Sa katunayan , ang mga Ebanghelyo nina Mateo , Marcos , Lucas , at Juan , na naglalaman ng kinasihang mga ulat tungkol sa itinuro at ginawa ni Jesus , ay malawakang ipinamahagi sa wikang Griego .

(src)="55"> Thus , the language of many disciples was Greek rather than Hebrew .
(trg)="51"> * Ang mga liham ni apostol Pablo at iba pang kinasihang aklat ay isinulat din sa Griego .

(src)="56"> The letters of the apostle Paul and the other inspired books were also distributed in Greek .
(trg)="52"> Kapansin - pansin , kapag sumisipi ang mga manunulat ng Kristiyanong Griegong Kasulatan mula sa Hebreong Kasulatan , karaniwan nang Septuagint ang ginagamit nila .

(src)="57"> Some feel that Matthew wrote his Gospel in Hebrew and that it was then translated into Greek , perhaps by Matthew himself .
(trg)="53"> Kung minsan , ang mga pagsiping ito ay bahagyang naiiba sa orihinal na Hebreo .

(src)="59"> It is noteworthy that when writers of the Christian Greek Scriptures quoted from the Hebrew Scriptures , they usually did so from the Septuagint .
(trg)="54"> Pero ang mga ito ay bahagi na ngayon ng kinasihang Kasulatan .

(src)="60"> These quotations , which at times vary somewhat from the exact Hebrew wording , are now part of the inspired Scriptures .
(trg)="55"> Kaya ang saling ginawa ng di - sakdal na mga tagapagsalin ay naging bahagi ng kinasihang Salita ng Diyos .

(src)="61"> Thus , the work of imperfect human translators became part of the inspired Word of God , a God who does not favor one culture or language over another . ​ — Read Acts 10 : 34 .
(trg)="56"> Ipinakikita nito na para kay Jehova , walang wika o kultura na nakahihigit sa iba . — Basahin ang Gawa 10 : 34 .

(src)="62"> What can we conclude about Jehovah’s making his Word available to people ?
(trg)="57"> Ano ang matututuhan natin sa paraan ng pakikipagtalastasan ni Jehova sa mga tao ?

(src)="63"> Our brief review of God’s communication with humans teaches us that Jehovah communicates according to need and circumstances .
(trg)="58"> Sa ating mga tinalakay , nakita natin na nakikipagtalastasan si Jehova sa mga tao ayon sa pangangailangan at kalagayan .

(src)="64"> He does not insist that we learn a specific language in order for us to get to know him or his purposes .
(trg)="59"> Hindi niya tayo pinipilit na mag - aral ng isang partikular na wika para makilala natin siya at malaman ang kaniyang layunin .

(src)="65"> ( Read Zechariah 8 : 23 ; Revelation 7 : 9 , 10 . )
(trg)="60"> ( Basahin ang Zacarias 8 : 23 ; Apocalipsis 7 : 9 , 10 . )

(src)="66"> Jehovah directed the inspiration of the Bible , but he allowed it to be presented in different styles .
(trg)="61"> Nakita rin natin na kinasihan ni Jehova ang mga manunulat ng Bibliya , pero pinahintulutan niya silang isulat ang kaniyang kaisipan gamit ang sarili nilang pananalita .

(src)="67"> Why have language differences not hindered God’s communication with people ?
(trg)="62"> Bakit hindi hadlang ang iba’t ibang wika sa pakikipagtalastasan ng Diyos sa mga tao ?

(src)="68"> Has God’s communication with humans been hindered by the use of different languages and minor variations in translation ?
(trg)="63"> Hadlang ba sa pakikipagtalastasan ng Diyos sa mga tao ang iba’t ibang wika at bahagyang pagkakaiba - iba ng salin ?

(src)="69"> No .
(trg)="64"> Hindi .

(src)="70"> For example , we may be aware of only a few of the original - language words that Jesus used .
(trg)="65"> Halimbawa , iilan lang sa mga salitang ginamit ni Jesus sa orihinal niyang wika ang alam natin .