# bfi/2017240.xml.gz
# svk/2017240.xml.gz


(src)="1"> 1 “ Trust in Jehovah and Do What Is Good ”
(trg)="1"> 1 „ Dôveruj Jehovovi a konaj dobro “

(src)="2"> This article discusses how our yeartext for 2017 encourages us to look to Jehovah for help when faced with challenges .
(trg)="2"> V tomto článku si rozoberieme ročný text na rok 2017 .
(trg)="3"> Povzbudí nás , aby sme prosili Jehovu o pomoc , keď sa ocitneme v náročnej situácii .

(src)="3"> Using faithful examples from the past , we will examine how we can trust in Jehovah to support us while taking whatever action we can to solve problems and help others .
(trg)="4"> Pouvažujeme aj o verných Božích služobníkoch z minulosti .
(trg)="5"> Posilníme si tým dôveru , že Jehova nám pomôže vyriešiť naše problémy , ak v danej situácii robíme , čo môžeme , a slúžime druhým .

(src)="4"> 2 Treasure Your Gift of Free Will
(trg)="6"> 2 Ceň si dar slobodnej vôle

(src)="5"> In this article , we will learn how to treasure God’s gift of free will by using it in a way that pleases the Giver of that gift .
(trg)="7"> V tomto článku sa dozvieme , ako môžeme prejaviť vďačnosť Bohu za dar slobodnej vôle .

(src)="6"> It will also help us to see how we can respect the way that others exercise their gift of free will .
(trg)="8"> Mali by sme ho používať tak , aby sme robili radosť Bohu , a zároveň rešpektovať právo druhých na vlastné rozhodnutia .

(src)="7"> 3 Why Modesty Still Matters
(trg)="9"> 3 Prečo je dôležité byť skromný

(src)="8"> 4 You Can Remain Modest Under Test
(trg)="10"> 4 Zostaň skromný aj v náročných situáciách

(src)="9"> These articles will help us to understand better the desirable quality of modesty .
(trg)="11"> V týchto článkoch sa dozvieme viac o skromnosti a o tom , prečo je táto vlastnosť dôležitá .

(src)="10"> The first article explains what modesty is and what it is not .
(trg)="12"> V prvom článku sa rozoberá , čo znamená byť skromný a čo to neznamená .

(src)="11"> The second article teaches us how to remain modest even when we are under test .
(trg)="13"> V druhom článku sa dočítame , ako môžeme zostať skromní aj v náročných situáciách .

(src)="12"> 5 “ These Things Entrust to Faithful Men ”
(trg)="14"> 5 Zveruj úlohy verným mužom

(src)="13"> As one generation replaces another , younger ones take on the work of older ones .
(trg)="15"> Generácia strieda generáciu a starší bratia zverujú prácu mladším .

(src)="14"> This article discusses how both young and old can successfully make the transition .
(trg)="16"> V tomto článku budeme hovoriť o tom , ako môžu mladší i starší bratia zvládnuť túto výmenu generácií čo najlepšie .

# bfi/2017242.xml.gz
# svk/2017242.xml.gz


(src)="1"> “ Trust in Jehovah and do what is good . . . and act with faithfulness . ” ​ — PS .
(src)="2"> 37 : 3 .
(trg)="1"> „ Dôveruj Jehovovi a konaj dobro . . . počínaj si s vernosťou . “ ​

(src)="3"> SONGS : 49 , 18
(trg)="2"> PIESNE : 49 , 18

(src)="4"> Noah ?
(trg)="3"> Noacha ?

(src)="5"> David ?
(trg)="4"> Dávida ?

(src)="6"> other faithful servants of Jehovah ?
(trg)="5"> iných Jehovových služobníkov ?

(src)="7"> Jehovah created humans with what remarkable abilities ?
(trg)="6"> Aké pozoruhodné schopnosti nám dal Jehova ?

(src)="8"> JEHOVAH created humans with remarkable abilities .
(trg)="7"> JEHOVA vytvoril človeka s pozoruhodnými schopnosťami .

(src)="9"> He gave us thinking ability to solve problems and plan for the future .
(trg)="9"> Dal nám tiež silu , aby sme mohli uskutočniť svoje plány a dosiahnuť ciele , ktoré sme si stanovili .

(src)="10"> He gave us power to carry out our plans , enabling us to work toward proper goals .
(trg)="10"> A dostali sme od neho aj svedomie — vrodený zmysel pre to , čo je správne a čo je nesprávne .

(src)="11"> He also created us with a conscience ​ — an inborn sense of right and wrong — ​ that can help us avoid wrongdoing and correct our mistakes when we fall short . ​ — Rom .
(trg)="11"> Vďaka tomu sa môžeme vyhnúť zlému konaniu a napraviť chyby , ktoré sme urobili .

(src)="12"> 2 : 15 .
(src)="13"> How does Jehovah expect us to use our abilities ?
(trg)="12"> Čo Jehova od nás očakáva , pokiaľ ide o naše schopnosti ?

(src)="14"> Jehovah expects us to put our abilities to good use .
(trg)="13"> Jehova očakáva , že budeme svoje schopnosti využívať správne .

(src)="15"> Why ?
(trg)="14"> Prečo ?

(src)="16"> Because he loves us , and he knows that it brings us satisfaction when we employ these gifts .
(trg)="15"> Pretože nás miluje a vie , že ak tieto dary budeme používať na správny účel , budeme šťastní .

(src)="17"> Through his Word , Jehovah repeatedly admonishes us to use our abilities for good .
(trg)="17"> Napríklad v Hebrejských Písmach čítame : „ Plány usilovného vedú určite k výhode “ a „ všetko , čo nájde tvoja ruka robiť , rob celou svojou silou “ .

(src)="18"> For example , in the Hebrew Scriptures , we read : “ The plans of the diligent surely lead to success ” ; and “ whatever your hand finds to do , do with all your might . ”
(trg)="18"> A v Kresťanských gréckych Písmach sa hovorí : „ Kým máme na to príhodný čas , robme dobro všetkým . “

(src)="19"> In the Christian Greek Scriptures , we are told : “ As long as we have the opportunity , let us work what is good toward all ” ; and “ to the extent that each one has received a gift , use it in ministering to one another . ”
(trg)="19"> Alebo : „ Podľa toho , aký dar kto dostal , používajte ho tak , že si navzájom slúžite . “ ​

(src)="20"> Clearly , Jehovah wants us to do what we can to benefit ourselves and others .
(trg)="20"> Jehova teda od nás chce , aby sme sa zo všetkých síl snažili využívať svoje schopnosti na úžitok druhých i nás samých .

(src)="21"> What limitations do humans have ?
(trg)="21"> V čom sú naše možnosti obmedzené ?

(src)="22"> At the same time , Jehovah knows that humans have limitations .
(trg)="22"> Jehova si však uvedomuje , že naše možnosti sú obmedzené .

(src)="23"> On our own , we can never eliminate imperfection , sin , and death ; neither can we control other people , for all have free will .
(trg)="23"> Sami by sme nikdy nedokázali odstrániť nedokonalosť , hriech a smrť .
(trg)="24"> Takisto nemôžeme rozhodovať za druhých , lebo majú slobodnú vôľu .

(src)="24"> And no matter how much knowledge or experience we gain , we will always be like children in comparison with Jehovah . ​ — Isa .
(trg)="25"> A bez ohľadu na to , koľko toho vieme alebo aké máme skúsenosti , vždy budeme v porovnaní s Jehovom ako deti .

(src)="25"> 55 : 9 .
(src)="26"> When dealing with problems , “ trust in Jehovah and do what is good ”
(trg)="26"> Keď sa stretneš s ťažkosťami , „ dôveruj Jehovovi a konaj dobro “

(src)="27"> What will we consider in this article ?
(trg)="27"> Čo budeme rozoberať v tomto článku ?

(src)="28"> In all circumstances , we need to lean on Jehovah for guidance , trusting in him to support us and do for us what we cannot do for ourselves .
(trg)="28"> V každej situácii musíme dôverovať Jehovovi , že nás povedie , bude nám pomáhať a urobí pre nás to , čo sami nedokážeme .

(src)="29"> At the same time , we should do what we can , taking appropriate action to solve problems and help others .
(trg)="29"> No na druhej strane by sme mali robiť , čo je v našich možnostiach , aby sme vyriešili svoje problémy a pomáhali druhým .
(trg)="30"> ( Prečítajte Žalm 37 : 3 . )

(src)="30"> In short , we need both ‘ to trust in Jehovah and to do what is good ’ ; we need ‘ to act with faithfulness . ’
(trg)="31"> Stručne povedané , musíme „ dôverovať Jehovovi a konať dobro “ a musíme si „ počínať s vernosťou “ .

(src)="31"> In this regard , let us consider what we can learn from the examples of Noah , David , and other faithful servants of God who relied on Jehovah and took appropriate action .
(trg)="32"> Pouvažujme v tejto súvislosti o tom , čo sa môžeme naučiť z príkladu Noacha , Dávida a iných Božích služobníkov , ktorí sa spoliehali na Jehovu a súčasne robili , čo v danej situácii mohli .

(src)="32"> As we will see , this involved distinguishing between what they could not do and what they could do and then acting accordingly .
(trg)="33"> No zároveň si uvedomovali , čo nemôžu robiť a čo môžu , a podľa toho konali .

(src)="33"> Describe the situation that Noah faced .
(trg)="34"> Opíš Noachovu situáciu .

(src)="34"> Noah lived in a world that was “ filled with violence ” and immorality .
(trg)="35"> V Noachových dňoch bola zem „ naplnená násilím “ a nemravnosťou .

(src)="35"> He knew that Jehovah would eventually bring an end to that wicked world .
(src)="36"> Even so , Noah must have been distressed by such ungodly conditions .
(trg)="36"> Hoci Noach vedel , že Jehova so zlým svetom skoncuje , určite v tom bezbožnom prostredí veľmi trpel .

(src)="37"> In that situation , Noah recognized that there were some things he could not do but other things he could do .
(trg)="37"> Jasne si uvedomoval , čo v tejto situácii nemôže robiť a čo môže .

(src)="38"> Opposition to our preaching ( See paragraphs 6 - 9 )
(trg)="38"> Odpor v službe ( Pozri 6 . – 9 . odsek . )

(src)="39"> 6 , 7 . ( a ) What could Noah not do ?
(trg)="39"> , 7 . a ) Čo nemohol Noach robiť ?

(src)="40"> ( b ) How are we in a situation similar to Noah’s ?
(trg)="40"> b ) V čom sa naša situácia podobá Noachovej ?

(src)="41"> What Noah could not do : Although Noah faithfully preached Jehovah’s warning message , he could not force wicked people around him to accept that message , nor could he make the Flood come any sooner .
(trg)="41"> Čo Noach nemohol robiť : Noach verne zvestoval posolstvo výstrahy od Jehovu , ale nemohol zlých ľudí donútiť , aby toto posolstvo prijali , ani nemohol urýchliť príchod potopy .

(src)="42"> Noah had to trust that Jehovah would keep His promise to end wickedness , believing that God would do so at just the right time . ​ — Gen .
(trg)="42"> Musel sa spoliehať na Jehovu , že splní svoj sľub a ukončí zlo a že to urobí v tom správnom čase .

(src)="43"> 6 : 17 .
(src)="44"> We too live in a world filled with wickedness , which we know Jehovah has promised to destroy .
(trg)="43"> Aj my žijeme vo svete , ktorý je presiaknutý skazenosťou , a poznáme Jehovov sľub , že ho zničí .

(src)="45"> In the meantime , we cannot force people to accept the “ good news of the Kingdom . ”
(trg)="44"> No kým to urobí , nemôžeme ľudí donútiť , aby prijali „ dobré posolstvo o Kráľovstve “ .

(src)="46"> And we cannot do anything to speed up the start of the “ great tribulation . ”
(trg)="45"> A ani nemôžeme urýchliť príchod „ veľkého súženia “ .

(src)="47"> Like Noah , we need strong faith , trusting that God will soon intervene .
(trg)="46"> Tak ako Noach musíme mať pevnú vieru , že Boh čoskoro odstráni všetko zlo .

(src)="48"> We are convinced that Jehovah will not allow this wicked world to continue for even one day longer than his purpose requires . ​ — Hab .
(src)="49"> 2 : 3 .
(trg)="47"> Sme presvedčení , že Jehova nepripustí , aby tento skazený svet trval čo i len o jeden deň dlhšie , ako to určil .

(src)="50"> How did Noah focus on what he could do ?
(trg)="48"> Na čo sa Noach zameral ?

(src)="51"> ( See opening picture . )
(trg)="49"> ( Pozri obrázok v úvode článku . )

(src)="52"> What Noah could do : Instead of giving up because of what he could not do , Noah focused on what he could do .
(trg)="50"> Čo Noach mohol robiť : Aj keď Noach niektoré veci nemohol robiť , neodradilo ho to , aby sa zameral na veci , ktoré mohol robiť .

(src)="53"> As “ a preacher of righteousness , ” Noah faithfully proclaimed the warning message he had been given .
(trg)="51"> Stal sa „ zvestovateľom spravodlivosti “ a verne oznamoval varovné posolstvo od Jehovu .

(src)="54"> No doubt , doing so helped Noah keep his faith strong .
(trg)="53"> Okrem toho využíval svoje fyzické i duševné schopnosti , aby splnil úlohu , ktorú dostal od Boha , a postavil koráb .

(src)="55"> In addition to preaching , he also used his physical and mental abilities to accomplish the God - assigned work of building an ark . ​ — Read Hebrews 11 : 7 .
(trg)="54"> ( Prečítajte Hebrejom 11 : 7 . )

(src)="56"> How can we imitate Noah’s example ?
(trg)="55"> Ako môžeme napodobňovať Noacha ?

(src)="57"> Like Noah , we strive to have “ plenty to do in the work of the Lord . ”
(trg)="56"> Podobne ako Noach , aj my chceme mať „ hojnosť práce v Pánovom diele “ .

(src)="58"> Such work may include the construction and maintenance of facilities for worship , volunteering to assist at assemblies and conventions , or caring for assignments at a branch office or a remote translation office .
(trg)="57"> Možno sme zapojení do výstavby a údržby budov , v ktorých uctievame Jehovu , pomáhame ako dobrovoľníci na zjazdoch alebo slúžime v niektorej z pobočiek či vysunutých prekladateľských kancelárií .

(src)="59"> Above all , we stay busy in the preaching work , knowing that this work strengthens our hope for the future .
(trg)="58"> A čo je najdôležitejšie , horlivo sa zúčastňujeme na zvestovateľskej službe , lebo vieme , že si tak posilňujeme nádej do budúcnosti .

(src)="60"> One faithful sister put it this way : “ When you talk to others about the blessings of God’s Kingdom , you realize that your listeners have absolutely no hope and that they see their problems as permanent . ”
(trg)="59"> Istá verná sestra sa vyjadrila : „ Keď sa rozprávate s inými o požehnaniach Božieho Kráľovstva , vidíte , že vaši poslucháči nemajú vôbec žiadnu nádej a považujú svoje problémy za trvalé . “

(src)="61"> Indeed , sharing in the preaching work fortifies our positive view of the future and our resolve not to give up in the race for life . ​ — 1 Cor .
(src)="62"> 9 : 24 .
(trg)="60"> Keď chodíme do služby , udržiavame si pozitívny pohľad do budúcnosti a posilňujeme si odhodlanie nevzdať sa v pretekoch o život .

(src)="63"> Describe the situation that David faced .
(trg)="61"> Opíš Dávidovu situáciu .

(src)="64"> Jehovah described King David as “ a man agreeable to [ his ] heart . ”
(trg)="62"> Jehova sa o kráľovi Dávidovi vyjadril , že je to „ muž príjemný jeho srdcu “ .

(src)="65"> Overall , David’s life course was one of faithfulness .
(trg)="63"> Dávidov život sa vyznačoval výnimočnou vernosťou .

(src)="66"> Even so , on occasion he fell into serious sin .
(trg)="64"> Raz sa však dopustil vážneho hriechu , keď scudzoložil s Bat - šebou .

(src)="67"> He committed adultery with Bath - sheba .
(trg)="65"> Svoj hriech sa pokúsil zatajiť .

(src)="68"> To make matters worse , he tried to hide the sin by arranging for her husband , Uriah , to be killed in battle .
(trg)="66"> Zariadil , aby jej manžel Urijah padol v boji .
(trg)="67"> To situáciu ešte zhoršilo .

(src)="69"> David even sent what amounted to Uriah’s death sentence by means of the man’s own hand !
(trg)="68"> Dokonca poslal po Urijahovi list , v ktorom si niesol svoj vlastný rozsudok smrti !

(src)="70"> Inevitably , David’s sins came to light .
(trg)="69"> No Dávidove hriechy museli skôr či neskôr vyjsť najavo .
(trg)="70"> A to sa aj stalo .

(src)="71"> When that happened , how did David react ?
(trg)="71"> Ako na to Dávid zareagoval ?

(src)="72"> Past sins ( See paragraphs 11 - 14 )
(trg)="72"> Hriechy spáchané v minulosti ( Pozri 11 . – 14 . odsek . )

(src)="73"> 11 , 12 . ( a ) After he sinned , what could David not do ?
(trg)="73"> , 12 . a ) Čo nemohol Dávid urobiť , keď zhrešil ?

(src)="74"> ( b ) If we repent after making serious mistakes , we can trust that Jehovah will do what for us ?
(trg)="74"> b ) V čo môžeme dôverovať , keď sa zo svojho hriechu kajáme ?

(src)="75"> What David could not do : David could not undo what he had done .
(trg)="75"> Čo Dávid nemohol robiť : Dávid nemohol odčiniť svoj hriech ani nemohol uniknúť jeho následkom .

(src)="76"> And he could not escape the consequences of his mistakes .
(trg)="76"> Niektoré z nich musel znášať do konca života .

(src)="78"> Thus , he needed faith .
(trg)="77"> Preto potreboval vieru .

(src)="79"> He had to trust that when he truly repented , Jehovah would forgive him and help him endure the consequences of his actions .
(trg)="78"> Musel dôverovať , že keď sa bude úprimne kajať , Jehova mu odpustí a pomôže mu znášať ťažkosti , ktoré si spôsobil svojím konaním .

(src)="80"> Being imperfect , all of us sin .
(trg)="79"> Pretože sme nedokonalí , všetci hrešíme .

(src)="81"> Some mistakes are more serious than others .
(trg)="80"> Niekedy sa dopustíme menších , inokedy väčších chýb .

(src)="82"> In some cases , we may not be able to undo our mistakes .
(trg)="81"> V niektorých prípadoch nemôžeme svoje chyby odčiniť .

(src)="83"> We may simply have to live with the consequences .
(trg)="82"> Musíme jednoducho znášať ich následky .

(src)="84"> But we take God at his word , trusting that if we are repentant , Jehovah will support us through difficult times ​ — even when those difficulties are of our own making . ​ — Read Isaiah 1 : 18 , 19 ; Acts 3 : 19 .
(trg)="83"> Môžeme však dôverovať Božiemu sľubu , že ak svoj hriech úprimne oľutujeme , Jehova nám pomôže zvládať naše ťažkosti , a to i vtedy , keď sme si ich zavinili sami .
(trg)="84"> ( Prečítajte Izaiáša 1 : 18 ; Skutky 3 : 19 . )

(src)="85"> How did David recover spiritually ?
(trg)="85"> Ako sa Dávid duchovne uzdravil ?

(src)="86"> What David could do : David allowed Jehovah to help him recover spiritually .
(trg)="86"> Čo Dávid mohol robiť : Dávid chcel , aby mu Jehova pomohol duchovne sa uzdraviť .

(src)="87"> One way he did that was by accepting correction from Jehovah’s representative , the prophet Nathan .
(trg)="87"> Preto prijal nápravu od Jehovovho proroka Nátana .

(src)="88"> David also prayed to Jehovah , confessing his sins and expressing a sincere desire to be restored to Jehovah’s favor .
(trg)="88"> Okrem toho v modlitbe vyznal svoj hriech a vyjadril úprimnú túžbu , aby mu Jehova opäť prejavil priazeň .

(src)="89"> Instead of being paralyzed by guilt , David learned from his mistakes .
(src)="90"> Indeed , he never repeated those serious sins .
(trg)="89"> Nedovolil , aby ho pocit viny ochromil , ale zo svojich chýb sa poučil a už nikdy sa nedopustil takých závažných hriechov .

(src)="91"> Years later , he died faithful , his record of integrity firmly sealed in Jehovah’s memory . ​ — Heb .
(trg)="90"> Zomrel vo vernosti a práve pre svoju vernosť zostal nezmazateľne zapísaný v Jehovovej pamäti .