# bfi/2015920.xml.gz
# sk/2015920.xml.gz


(src)="1"> Table of Contents
(trg)="1"> Obsah

(src)="2"> © 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="2"> © 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="3"> Jehovah , the God of Communication
(trg)="3"> Ako Jehova komunikuje s ľudstvom

(src)="4"> PAGE 4
(trg)="4"> STRANA 4

(src)="5"> A Living Translation of God’s Word
(trg)="5"> Pôsobivý preklad Božieho Slova

(src)="6"> PAGE 9
(trg)="6"> STRANA 9

(src)="7"> Use the Power of Your Tongue for Good
(trg)="7"> Používaš správne moc jazyka ?

(src)="8"> PAGE 18
(trg)="8"> STRANA 18

(src)="9"> Jehovah Will Sustain You
(trg)="9"> Jehova ti bude oporou aj v čase choroby

(src)="10"> PAGE 23
(trg)="10"> STRANA 23

(src)="11"> ▪ Jehovah , the God of Communication
(trg)="11"> ▪ Ako Jehova komunikuje s ľudstvom

(src)="12"> ▪ A Living Translation of God’s Word
(trg)="12"> ▪ Pôsobivý preklad Božieho Slova

(src)="13"> For thousands of years , Jehovah has communicated with his servants in various languages .
(trg)="13"> Jehova už celé tisícročia komunikuje so svojimi služobníkmi napriek tomu , že hovoria rôznymi jazykmi .

(src)="14"> These articles show that his use of different languages has not hindered his communication with man .
(trg)="14"> V týchto článkoch sa dozvieme , že existencia rôznych jazykov nie je preňho a pre jeho komunikáciu s ľudstvom žiadnym problémom .

(src)="15"> We will also see how the New World Translation , including the 2013 revision , has been a powerful tool to sanctify God’s name and to make his will known .
(trg)="15"> Okrem toho si ukážeme , prečo je Preklad nového sveta vrátane revízie z roku 2013 mocným nástrojom na posvätenie Božieho mena a na to , aby ľudstvo spoznalo jeho predsavzatie .

(src)="16"> ▪ Use the Power of Your Tongue for Good
(trg)="16"> ▪ Používaš správne moc jazyka ?

(src)="17"> The ability to speak is a marvelous gift from God .
(trg)="17"> Schopnosť rozprávať je pozoruhodným darom od Boha .

(src)="18"> This article discusses three aspects of our speech .
(trg)="18"> V tomto článku sa rozoberajú tri hľadiská týkajúce sa reči .

(src)="19"> It also encourages us to imitate Jesus ’ example in using this powerful gift to honor God and benefit others .
(trg)="19"> Okrem toho dostaneme povzbudenie , aby sme napodobňovali Ježišov príklad tak , že budeme dar reči používať na chválu Boha a na úžitok druhých .

(src)="20"> ▪ Jehovah Will Sustain You
(trg)="20"> ▪ Jehova ti bude oporou aj v čase choroby

(src)="21"> We all experience sickness ; hence , how should we view healings recorded in the Bible ?
(trg)="22"> Ako by sme sa mali pozerať na správy o uzdravení , ktoré nachádzame v Biblii ?

(src)="22"> What should we consider when others make health recommendations ?
(trg)="23"> Čo by sme mali brať do úvahy , keď nám druhí dávajú rady v súvislosti so zdravím ?

(src)="23"> This article will help us to answer these questions and to make personal choices .
(trg)="24"> V tomto článku nájdeme odpovede .
(trg)="25"> Pomôžu nám , aby sme sa správne rozhodovali .
(trg)="26"> 3 Spomínaš si ?

(src)="24"> COVER : A special pioneer happily shares the good news with a mother and her young ones .
(trg)="30"> TITULNÁ STRANA : Zvláštna priekopníčka sa s radosťou delí o dobré posolstvo s jednou matkou a jej deťmi .

(src)="25"> Spanish and Guarani are the official languages of the country , and the truth is being spread in both
(trg)="31"> Úradnými jazykmi v krajine sú španielčina a guaraníjčina .
(trg)="32"> Biblická pravda sa šíri v oboch týchto jazykoch

(src)="26"> POPULATION
(trg)="33"> POČET OBYVATEĽOV :

(src)="27"> PUBLISHERS
(trg)="34"> POČET ZVESTOVATEĽOV :

# bfi/2015921.xml.gz
# sk/2015921.xml.gz


(src)="1"> “ Please listen , and I will speak . ” ​ — JOB 42 : 4 .
(trg)="1"> „ Počúvaj , prosím , a ja budem hovoriť . “ ​

(src)="2"> SONGS : 37 , 23
(trg)="2"> PIESNE : 113 , 114

(src)="3"> Why does God simplify how he expresses his thoughts to humans ?
(trg)="3"> Prečo Boh pri komunikácii s ľuďmi vyjadruje svoje myšlienky jednoduchšie ?

(src)="4"> Why has the use of different human languages not hindered God’s communication with man ?
(trg)="4"> Prečo Jehovovi nebráni v komunikácii s ľuďmi to , že hovoria rôznymi jazykmi ?

(src)="5"> What was the goal of Jehovah’s organization in connection with the New World Translation ?
(trg)="5"> S akým cieľom vydala Jehovova organizácia Preklad nového sveta ?

(src)="6"> 1 , 2 . ( a ) Why are God’s language and communication superior to those of man ?
(trg)="6"> – 3 . a ) Z čoho vieme , že Božie myšlienky a komunikácia sú na vyššej úrovni ako u ľudí ?

(src)="7"> THE eternal God created intelligent beings with whom to share life and happiness .
(trg)="7"> b ) O čom budeme uvažovať v tomto článku ?

(src)="8"> The apostle John referred to God’s first companion as “ the Word ” and “ the beginning of the creation by God . ”
(trg)="8"> JEHOVA , Boh večnosti , sa rozhodol stvoriť inteligentné bytosti , lebo chcel , aby sa aj iní mohli tešiť z daru života a prežívať pocity šťastia .

(src)="9"> Jehovah God communicated his thoughts and feelings to this firstborn Son .
(trg)="9"> Najskôr stvoril svojho Syna , ktorého apoštol Ján označil ako „ Slovo “ a „ začiatok Božieho stvorenia “ .

(src)="10"> The apostle Paul speaks of ‘ the tongues of angels , ’ a heavenly form of communication superior to human language . ​ — 1 Cor .
(trg)="10"> Jehova hovoril tomuto prvorodenému Synovi o svojich myšlienkach a pocitoch .

(src)="11"> 13 : 1 .
(src)="12"> Jehovah has intimate knowledge of billions of intelligent creatures , earthly and heavenly .
(trg)="11"> A apoštol Pavol píše o „ anjelských jazykoch “ , z čoho vyplýva , že aj anjeli navzájom komunikujú , a to na oveľa vyššej úrovni , ako je ľudská reč .

(src)="13"> At any given moment , countless individuals may be praying to him in many languages .
(trg)="12"> Jehova veľmi dobre pozná všetky tie miliardy anjelov i ľudí .

(src)="14"> Not only does he listen to those prayers but he simultaneously gives direction to and communicates with heavenly beings .
(trg)="13"> Dokáže naraz počúvať milióny modlitieb vyslovovaných v mnohých jazykoch a súčasne komunikovať s anjelmi a dávať im pokyny .

(src)="15"> To accomplish this , his thoughts , language , and communication must be vastly superior to those of humans .
(trg)="14"> Úroveň jeho myšlienok a komunikácie je teda oveľa vyššia ako u ľudí .

(src)="16"> ( Read Isaiah 55 : 8 , 9 . )
(trg)="15"> ( Prečítajte Izaiáša 55 : 8 , 9 . )

(src)="17"> Clearly , when Jehovah communicates with humans , he simplifies how he expresses his thoughts so that man can understand them .
(trg)="16"> Z toho vyplýva , že keď s nami komunikuje , musí svoje myšlienky vyjadrovať jednoduchšie , aby sme im rozumeli .

(src)="19"> We will now consider how this all - wise God has taken steps to ensure clear communication with his people throughout history .
(trg)="17"> V tomto článku budeme uvažovať o tom , ako Boh v priebehu dejín komunikoval so svojimi služobníkmi .

(src)="20"> We will also see how he adapts the means of communication according to the need and circumstances .
(trg)="18"> Zamyslíme sa aj nad tým , ako prispôsobuje svoj spôsob komunikácie aktuálnej situácii a potrebám .

(src)="21"> ( a ) What language did Jehovah use to communicate with Moses , Samuel , and David ?
(trg)="19"> a ) Akým jazykom Jehova komunikoval s Mojžišom , Samuelom a Dávidom ?

(src)="22"> ( b ) What does the Bible contain ?
(trg)="20"> b ) O čom sa dočítame v Biblii ?

(src)="23"> Jehovah communicated with Adam in the garden of Eden , using human language .
(trg)="21"> Jehova komunikoval s Adamom v záhrade Eden ľudským jazykom .

(src)="24"> God likely did so in an ancient form of Hebrew .
(trg)="22"> Zrejme to bola nejaká stará forma hebrejčiny .

(src)="25"> He later made his thoughts known to Hebrew - speaking Bible writers , such as Moses , Samuel , and David , and they expressed these thoughts in their own words and style .
(trg)="23"> Neskôr oznamoval svoje myšlienky hebrejsky hovoriacim pisateľom Biblie , ako boli Mojžiš , Samuel a Dávid , a tí ich potom zapísali vlastnými slovami a štýlom .

(src)="26"> Besides recording direct statements from God , they told of his dealings with his people , including accounts of their faith and love as well as those that revealed their failings and unfaithfulness .
(trg)="24"> Zaznamenali nielen Božie priame výroky , ale aj správy o tom , ako Jehova zaobchádzal s členmi svojho ľudu .
(trg)="25"> V Biblii sa dočítame o ich viere a láske , ale aj o ich zlyhaniach a zrade .

(src)="27"> All this information is of great value today . ​ — Rom .
(src)="28"> 15 : 4 .
(trg)="26"> Všetky tieto informácie majú pre nás veľkú hodnotu .

(src)="29"> Did Jehovah insist that his people use only Hebrew ?
(trg)="27"> Komunikoval Jehova s ľuďmi len po hebrejsky ?

(src)="30"> Explain .
(trg)="28"> Vysvetli to .

(src)="31"> As circumstances changed , God did not restrict his communication with humans to Hebrew .
(trg)="29"> Boh však reagoval na vývoj udalostí a začal s ľuďmi komunikovať aj v iných jazykoch než v hebrejčine .

(src)="32"> After the Babylonian exile , Aramaic became the everyday language of some of God’s people .
(trg)="30"> Po návrate z babylonského zajatia niektorí Židia hovorili po aramejsky .

(src)="33"> Perhaps to indicate what was to come , Jehovah inspired the prophets Daniel and Jeremiah and the priest Ezra to record portions of their Bible books in Aramaic . ​ — See the footnotes to Ezra 4 : 8 ; 7 : 12 ; Jeremiah 10 : 11 ; and Daniel 2 : 4 .
(trg)="31"> Možno práve preto Jehova viedol svojím duchom prorokov Daniela a Jeremiáša a kňaza Ezdráša , aby časti svojich kníh zapísali v aramejčine .

(src)="34"> How did God’s Word become available in languages other than Hebrew ?
(trg)="32"> *
(trg)="33"> Prečo boli Hebrejské Písma preložené do gréčtiny ?

(src)="35"> Alexander the Great later conquered much of the ancient world , and common , or Koine , Greek became an international language .
(trg)="34"> Keď si Alexander Veľký podmanil značnú časť vtedajšieho sveta , stala sa medzinárodným jazykom hovorová gréčtina koiné .

(src)="36"> Many Jews began to speak that language , leading to the translation of the Hebrew Scriptures into Greek .
(trg)="35"> Začali ňou hovoriť aj mnohí Židia , čo viedlo k tomu , že Hebrejské Písma boli preložené do gréčtiny .

(src)="37"> This translation , thought to have been done by 72 translators , became known as the Septuagint .
(trg)="37"> Je známy ako Septuaginta .
(trg)="38"> Predpokladá sa , že na ňom pracovalo celkovo 72 učencov .

(src)="41"> This translation is still important , as it gives scholars insight into the meaning of certain obscure Hebrew words and passages .
(trg)="39"> * Keďže do tejto práce bolo zapojených toľko prekladateľov , výsledkom boli odlišné štýly podania .

(src)="42"> The work of so many translators resulted in varied translation styles , from literal to rather free .
(trg)="40"> Niektorí sa rozhodli pre doslovný spôsob prekladu , iní pre voľnejší .

(src)="43"> Nevertheless , the Septuagint was viewed as God’s Word by Greek - speaking Jews and later by Christians .
(trg)="41"> Napriek tomu sa grécky hovoriaci Židia a neskôr i kresťania pozerali na Septuagintu ako na Božie Slovo .

(src)="44"> What language did Jesus likely use to teach his disciples ?
(trg)="42"> Akým jazykom pravdepodobne hovoril Ježiš , keď bol na zemi ?

(src)="45"> When God’s firstborn came to earth , he likely spoke and taught in what the Bible calls Hebrew .
(trg)="43"> Keď prišiel na zem Boží prvorodený Syn , pravdepodobne hovoril jazykom , ktorý Biblia nazýva hebrejčina .

(src)="46"> First - century Hebrew was evidently influenced by Aramaic , so Jesus may have used some Aramaic expressions .
(trg)="44"> Hebrejčina bola v tom čase zjavne ovplyvnená aramejčinou , a tak i Ježiš možno používal niektoré aramejské výrazy .

(src)="47"> However , he also knew the ancient Hebrew of Moses and the prophets , which was read each week in the synagogues .
(trg)="45"> Poznal však aj starovekú hebrejčinu , jazyk Mojžiša a prorokov , ktorých spisy sa každý týždeň čítavali v synagógach .

(src)="48"> In addition , Greek and Latin were spoken in Israel .
(trg)="46"> V Izraeli sa okrem toho hovorilo po grécky a latinsky .

(src)="49"> The Scriptures are silent about whether Jesus also spoke those languages .
(trg)="47"> Z Písma sa však nedozvedáme , či Ježiš hovoril aj týmito jazykmi .
(trg)="48"> , 9 .

(src)="50"> As Christianity spread , why was Greek the primary language used among God’s people ?
(trg)="49"> Prečo boli niektoré biblické knihy napísané v gréčtine a čo sa z toho učíme o Jehovovi ?

(src)="51"> Jesus ’ early followers knew Hebrew , but after his death , his disciples spoke other languages .
(trg)="51"> Ale po jeho smrti prijímali kresťanské učenie ďalší ľudia a tí hovorili inými jazykmi .

(src)="52"> ( Read Acts 6 : 1 . )
(trg)="52"> ( Prečítajte Skutky 6 : 1 . )

(src)="53"> As Christianity spread , much communication among Christians was in Greek .
(trg)="53"> Časom , ako sa kresťanstvo šírilo , stále viac kresťanov hovorilo po grécky .

(src)="54"> In fact , the Gospels of Matthew , Mark , Luke , and John , which contain inspired records of what Jesus taught and did , were widely distributed in Greek .
(trg)="54"> To bol dôvod , prečo boli evanjeliá podľa Matúša , Marka , Lukáša a Jána , ktoré obsahovali inšpirovaný záznam o Ježišovom živote a učení , k dispozícii práve v gréčtine .

(src)="55"> Thus , the language of many disciples was Greek rather than Hebrew .
(trg)="55"> * To isté platí o listoch apoštola Pavla a o ďalších biblických knihách .

(src)="56"> The letters of the apostle Paul and the other inspired books were also distributed in Greek .
(trg)="56"> Stojí za zmienku , že keď sa pisatelia Kresťanských gréckych Písiem odvolávali na Hebrejské Písma , väčšinou citovali zo Septuaginty .

(src)="57"> Some feel that Matthew wrote his Gospel in Hebrew and that it was then translated into Greek , perhaps by Matthew himself .
(src)="58"> What does this indicate about Jehovah ?
(trg)="57"> Tieto citáty sa niekedy trochu líšili od pôvodného hebrejského textu , no napriek tomu boli zahrnuté do inšpirovaného Písma .

(src)="59"> It is noteworthy that when writers of the Christian Greek Scriptures quoted from the Hebrew Scriptures , they usually did so from the Septuagint .
(trg)="58"> Áno , práca nedokonalých prekladateľov sa stala súčasťou inšpirovaného Božieho Slova .

(src)="60"> These quotations , which at times vary somewhat from the exact Hebrew wording , are now part of the inspired Scriptures .
(trg)="59"> Z toho sa učíme , že Jehova nepovažuje jeden jazyk alebo kultúru za lepšiu ako ostatné .

(src)="61"> Thus , the work of imperfect human translators became part of the inspired Word of God , a God who does not favor one culture or language over another . ​ — Read Acts 10 : 34 .
(trg)="60"> ( Prečítajte Skutky 10 : 34 . )

(src)="62"> What can we conclude about Jehovah’s making his Word available to people ?
(trg)="61"> Čo sme sa dozvedeli o tom , ako Jehova komunikuje s ľuďmi ?

(src)="63"> Our brief review of God’s communication with humans teaches us that Jehovah communicates according to need and circumstances .
(trg)="62"> Z doterajšieho krátkeho prehľadu vyplýva , že Jehova komunikuje s ľuďmi podľa aktuálnych potrieb a situácie .

(src)="64"> He does not insist that we learn a specific language in order for us to get to know him or his purposes .
(trg)="63"> Nevyžaduje , aby sa tí , ktorí chcú spoznať jeho osobnosť a predsavzatie , učili nejaký konkrétny jazyk .

(src)="65"> ( Read Zechariah 8 : 23 ; Revelation 7 : 9 , 10 . )
(trg)="64"> ( Prečítajte Zechariáša 8 : 23 ; Zjavenie 7 : 9 , 10 . )

(src)="66"> Jehovah directed the inspiration of the Bible , but he allowed it to be presented in different styles .
(trg)="65"> Pripomenuli sme si tiež , že Jehova síce riadil písanie Biblie , ale jej pisateľom umožnil , aby vyjadrili jeho myšlienky vlastnými slovami .

(src)="67"> Why have language differences not hindered God’s communication with people ?
(trg)="66"> Prečo to nepredstavuje pre Jehovu žiadny problém , že ľudia hovoria rôznymi jazykmi ?

(src)="68"> Has God’s communication with humans been hindered by the use of different languages and minor variations in translation ?
(trg)="67"> Predstavuje to pre Jehovu a jeho komunikáciu s ľudstvom nejaký problém , že existuje toľko jazykov a že pri preklade jeho Slova môžu vzniknúť menšie odchýlky ?

(src)="69"> No .
(trg)="68"> Vôbec nie .