# bfi/2016204.xml.gz
# mfe/2016204.xml.gz


(src)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> COVER IMAGE :
(trg)="2"> ZIMAZ LOR KOUVERTIR :

(src)="3"> The Wijnegem Kingdom Hall is located on one of the busiest roads in Antwerp .
(trg)="3"> Lasal kot fer renion dan Wijnegem li lor enn parmi bann semin pli frekante dan Antwerp .

(src)="4"> An eye - catching JW.ORG sign has been on the site since early in construction
(trg)="4"> Ti met logo JW.ORG ki ti bien vizib depi koumansman konstriksion sa Lasal - la

(src)="5"> POPULATION
(trg)="5"> POPILASION

(src)="6"> PUBLISHERS
(trg)="6"> PROKLAMATER

(src)="7"> MEMORIAL ATTENDANCE ( 2014 )
(trg)="7"> LASISTANS POU MEMORYAL ( 2014 )

(src)="8"> This publication is not for sale .
(trg)="8"> Sa magazinn - la pa vande .

(src)="9"> It is provided as part of a worldwide Bible educational work supported by voluntary donations .
(trg)="9"> Ou kapav gagn sa magazinn - la parski sa fer parti dan enn travay lansegnman Labib ki fer dan lemond antie ek ki soutenir par bann kontribision volonter .

(src)="10"> To make a donation , please visit www.jw.org .
(trg)="10"> Pou fer enn kontribision , silvouple al lor nou sit www.jw.org .

(src)="11"> Unless otherwise indicated , Scripture quotations are from the modern - language New World Translation of the Holy Scriptures .
(trg)="13"> Kan ena NW apre enn sitasion , sa montre ki sa verse - la inn tradir apartir New World Translation of the Holy Scriptures .

# bfi/2016284.xml.gz
# mfe/2016284.xml.gz


(src)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> COVER IMAGE :
(trg)="2"> ZIMAZ LOR KOUVERTIR :

(src)="3"> The Wayuu people like to talk about God .
(trg)="3"> Pep Wayuu bien kontan koz lor Bondie .

(src)="4"> Many efforts are made to reach them with the good news .
(trg)="4"> Bann frer pe fer boukou zefor pou zwenn sa pep - la ek pou pres bonn nouvel ar zot .

(src)="5"> They are skilled artisans who usually sell their products in the city .
(trg)="5"> Sa bann dimounn - la bien konn fer bann kitsoz artizanal ek zot abitie al dan lavil pou vann zot bann lartik .

(src)="6"> There they hear the good news through public witnessing
(trg)="6"> Se laba ki zot tann bonn nouvel atraver temwaniaz informel

(src)="7"> PUBLISHERS
(trg)="7"> PROKLAMATER

(src)="8"> BIBLE STUDIES
(trg)="8"> LETID LABIB

(src)="9"> MEMORIAL ATTENDANCE ( 2015 )
(trg)="9"> LASISTANS POU MEMORYAL ( 2015 )

(src)="10"> This publication is not for sale .
(trg)="10"> Sa magazinn - la pa vande .

(src)="11"> It is provided as part of a worldwide Bible educational work supported by voluntary donations .
(trg)="12"> Amwin ki’nn mansionn enn lot tradiksion , bann sitasion Lekritir Ebre inn tradir apartir New World Translation of the Holy Scriptures , ek bann Psom sorti dan Psom an Kreol Morisien .

(src)="12"> To make a donation , please visit www.jw.org .
(trg)="13"> Bann referans dan Lekritir Grek sorti dan Nouvo Testaman an Kreol Morisien .

(src)="13"> Unless otherwise indicated , Scripture quotations are from the modern - language New World Translation of the Holy Scriptures .
(trg)="14"> Kan ena NW apre enn sitasion , sa montre ki sa verse - la inn tradir apartir New World Translation of the Holy Scriptures .

# bfi/2016365.xml.gz
# mfe/2016365.xml.gz


(src)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> COVER IMAGE :
(trg)="2"> ZIMAZ LOR KOUVERTIR :

(src)="3"> A resourceful Kingdom proclaimer uses one of our tracts to witness to fellow students .
(trg)="3"> Enn proklamater bien ekipe pe servi enn parmi nou bann trak pou pres avek bann lezot zelev .

(src)="4"> She lives in the town of Ho in the Volta region of Ghana
(trg)="4"> Li res dan vilaz Ho dan rezion Volta , dan Ghana

(src)="5"> PUBLISHERS
(trg)="5"> PROKLAMATER

(src)="6"> BIBLE STUDIES
(trg)="6"> LETID LABIB

(src)="7"> MEMORIAL ATTENDANCE ( 2014 )
(trg)="7"> LASISTANS POU MEMORYAL ( 2014 )

(src)="8"> This publication is not for sale .
(trg)="8"> Sa magazinn - la pa vande .

(src)="9"> It is provided as part of a worldwide Bible educational work supported by voluntary donations .
(trg)="9"> Ou kapav gagn sa magazinn - la parski sa fer parti dan enn travay lansegnman Labib ki fer dan lemond antie ek ki soutenir par bann kontribision volonter .

(src)="10"> To make a donation , please visit www.jw.org .
(trg)="11"> Bann referans dan Lekritir Grek sorti dan Nouvo Testaman an Kreol Morisien .

(src)="11"> Unless otherwise indicated , Scripture quotations are from the modern - language New World Translation of the Holy Scriptures .
(trg)="12"> Kan ena NW apre enn sitasion , sa montre ki sa verse - la inn tradir apartir New World Translation of the Holy Scriptures .

# bfi/2016446.xml.gz
# mfe/2016446.xml.gz


(src)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> COVER IMAGE :
(trg)="2"> ZIMAZ LOR KOUVERTIR :

(src)="3"> There are many fishing villages along the coasts of Trinidad and Tobago .
(trg)="3"> Toutlong lakot Trinité ek Tobago , ena boukou vilaz kot bann dimounn lapes .

(src)="4"> Jehovah’s Witnesses often take the opportunity to speak with fishermen they meet
(trg)="4"> Souvan , bann Temwin Zeova profit lokazion pou koz avek bann peser ki zot zwenn

(src)="5"> PUBLISHERS
(trg)="5"> PROKLAMATER

(src)="6"> BIBLE STUDIES
(trg)="6"> LETID LABIB

(src)="7"> MEMORIAL ATTENDANCE ( 2015 )
(trg)="7"> LASISTANS POU MEMORYAL ( 2015 )

(src)="8"> This publication is not for sale .
(trg)="8"> Sa magazinn - la pa vande .

(src)="9"> It is provided as part of a worldwide Bible educational work supported by voluntary donations .
(trg)="10"> Amwin ki’nn mansionn enn lot tradiksion , bann sitasion Lekritir Ebre inn tradir apartir New World Translation of the Holy Scriptures , ek bann Psom sorti dan Psom an Kreol Morisien .

(src)="10"> To make a donation , please visit www.jw.org .
(trg)="11"> Bann referans dan Lekritir Grek sorti dan Nouvo Testaman an Kreol Morisien .

(src)="11"> Unless otherwise indicated , Scripture quotations are from the modern - language New World Translation of the Holy Scriptures .
(trg)="12"> Kan ena NW apre enn sitasion , sa montre ki sa verse - la inn tradir apartir New World Translation of the Holy Scriptures .

# bfi/2016525.xml.gz
# mfe/2016525.xml.gz


(src)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> COVER IMAGE :
(trg)="2"> ZIMAZ LOR KOUVERTIR :

(src)="3"> On the beach at Las Terrenas , a special pioneer uses the Bible to share the good news with a man who has harvested coconuts
(trg)="3"> Lor laplaz Las Terrenas , enn pionie spesial pe servi Labib pou partaz bonn nouvel avek enn misie ki’nn ramas so rekolt koko

(src)="4"> PUBLISHERS
(trg)="4"> PROKLAMATER

(src)="5"> BIBLE STUDIES
(trg)="5"> LETID LABIB

(src)="6"> MEMORIAL ATTENDANCE ( 2015 )
(trg)="6"> LASISTANS POU MEMORYAL ( 2015 )

(src)="7"> This publication is not for sale .
(trg)="7"> Sa magazinn - la pa vande .

(src)="8"> It is provided as part of a worldwide Bible educational work supported by voluntary donations .
(trg)="9"> Amwin ki’nn mansionn enn lot tradiksion , bann sitasion Lekritir Ebre inn tradir apartir New World Translation of the Holy Scriptures , ek bann Psom sorti dan Psom an Kreol Morisien .

(src)="9"> To make a donation , please visit www.jw.org .
(trg)="10"> Bann referans dan Lekritir Grek sorti dan Nouvo Testaman an Kreol Morisien .

(src)="10"> Unless otherwise indicated , Scripture quotations are from the modern - language New World Translation of the Holy Scriptures .
(trg)="11"> Kan ena NW apre enn sitasion , sa montre ki sa verse - la inn tradir apartir New World Translation of the Holy Scriptures .

# bfi/2016605.xml.gz
# mfe/2016605.xml.gz


(src)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> COVER IMAGE :
(trg)="2"> ZIMAZ LOR KOUVERTIR :

(src)="3"> What a pleasure it is to give a witness in the morning hours along the Danube River !
(trg)="3"> Se vremem enn plezir pou prese dan gramatin akote Larivier Danube !

(src)="4"> These happy publishers are sharing the Kingdom message with an appreciative listener at Vigadó Square in Budapest , Hungary
(trg)="4"> Sa bann proklamater bien zwaye la pe partaz mesaz lor Rwayom Bondie avek enn dimounn ki pe ekout zot bien .
(trg)="5"> Zot dan Vigado Square , dan Budapest , Hongrie

(src)="5"> PUBLISHERS
(trg)="6"> PROKLAMATER

(src)="6"> PIONEERS
(trg)="7"> PIONIE

(src)="7"> BIBLE STUDIES
(trg)="8"> LETID LABIB

(src)="8"> This publication is not for sale .
(trg)="9"> Sa magazinn - la pa vande .

(src)="9"> It is provided as part of a worldwide Bible educational work supported by voluntary donations .
(trg)="11"> Amwin ki’nn mansionn enn lot tradiksion , bann sitasion Lekritir Ebre inn tradir apartir New World Translation of the Holy Scriptures , ek bann Psom sorti dan Psom an Kreol Morisien .

(src)="10"> To make a donation , please visit www.jw.org .
(trg)="12"> Bann referans dan Lekritir Grek sorti dan Nouvo Testaman an Kreol Morisien .

(src)="11"> Unless otherwise indicated , Scripture quotations are from the modern - language New World Translation of the Holy Scriptures .
(trg)="13"> Kan ena NW apre enn sitasion , sa montre ki sa verse - la inn tradir apartir New World Translation of the Holy Scriptures .

# bfi/2016685.xml.gz
# mfe/2016685.xml.gz


(src)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> COVER IMAGE :
(trg)="2"> ZIMAZ LOR KOUVERTIR :

(src)="3"> Brothers and sisters in rural areas outside of Suva , the capital of Fiji , happily share the good news with all whom they encounter
(trg)="3"> Bann frer ek ser bien kontan pres bon nouvel avek tou bann dimounn ki zot zwenn dan bann teritwar andeor Suva , kapital Fidji

(src)="4"> POPULATION
(trg)="4"> POPILASION

(src)="5"> PUBLISHERS
(trg)="5"> PROKLAMATER

(src)="6"> MEMORIAL ATTENDANCE ( 2015 )
(trg)="6"> LASISTANS POU MEMORYAL ( 2015 )

(src)="7"> This publication is not for sale .
(trg)="7"> Sa magazinn - la pa vande .

(src)="8"> It is provided as part of a worldwide Bible educational work supported by voluntary donations .
(trg)="8"> Ou kapav gagn sa magazinn - la parski sa fer parti dan enn travay lansegnman Labib ki fer dan lemond antie ek ki soutenir par bann kontribision volonter .

(src)="9"> To make a donation , please visit www.jw.org .
(trg)="10"> Bann referans dan Lekritir Grek sorti dan Nouvo Testaman an Kreol Morisien .

(src)="10"> Unless otherwise indicated , Scripture quotations are from the modern - language New World Translation of the Holy Scriptures .
(trg)="11"> Kan ena NW apre enn sitasion , sa montre ki sa verse - la inn tradir apartir New World Translation of the Holy Scriptures .

# bfi/2016764.xml.gz
# mfe/2016764.xml.gz


(src)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> COVER IMAGE :
(trg)="2"> ZIMAZ LOR KOUVERTIR :

(src)="3"> Brothers working business territory witness to a mechanic in an auto repair garage .
(trg)="3"> Bann frer ki pe pres dan bann teritwar komersial pe koz avek enn mekanisien dan so garaz .

(src)="4"> They use the tract How Do You View the Bible ?
(trg)="4"> Zot pe montre li trak Kouma Ou Konsider Labib ?

(src)="5"> to draw his attention to God’s Word
(trg)="5"> pou atir so latansion lor Parol Bondie

(src)="6"> POPULATION
(trg)="6"> POPILASION

(src)="7"> PUBLISHERS
(trg)="7"> PROKLAMATER

(src)="8"> MEMORIAL ATTENDANCE ( 2015 )
(trg)="8"> LASISTANS POU MEMORYAL ( 2015 )

(src)="9"> This publication is not for sale .
(trg)="9"> Sa magazinn - la pa vande .

(src)="10"> It is provided as part of a worldwide Bible educational work supported by voluntary donations .
(trg)="10"> Ou kapav gagn sa magazinn - la parski sa fer parti dan enn travay lansegnman Labib ki fer dan lemond antie ek ki soutenir par bann kontribision volonter .

(src)="11"> To make a donation , please visit www.jw.org .
(trg)="11"> Si ou anvi fer enn kontribision , ou kapav al lor www.jw.org .

(src)="12"> Unless otherwise indicated , Scripture quotations are from the modern - language New World Translation of the Holy Scriptures .
(trg)="14"> Kan ena NW apre enn sitasion , sa montre ki sa verse - la inn tradir apartir New World Translation of the Holy Scriptures .

# bfi/2016846.xml.gz
# mfe/2016846.xml.gz


(src)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania