# bfi/2015920.xml.gz
# et/2015920.xml.gz


(src)="1"> Table of Contents
(trg)="1"> Sisukord

(src)="2"> © 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="2"> © 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="3"> Jehovah , the God of Communication
(trg)="3"> Jehoova soovib oma loodutega suhelda

(src)="4"> PAGE 4
(trg)="4"> LK 4

(src)="5"> A Living Translation of God’s Word
(trg)="5"> Jumala sõna mõjus tõlge

(src)="6"> PAGE 9
(trg)="6"> LK 9

(src)="7"> Use the Power of Your Tongue for Good
(trg)="7"> Kasuta oma kõneandi targasti

(src)="8"> PAGE 18
(trg)="8"> LK 18

(src)="9"> Jehovah Will Sustain You
(trg)="9"> Jehoova toetab sind

(src)="10"> PAGE 23
(trg)="10"> LK 23

(src)="11"> ▪ Jehovah , the God of Communication
(trg)="11"> ▪ Jehoova soovib oma loodutega suhelda

(src)="12"> ▪ A Living Translation of God’s Word
(trg)="12"> ▪ Jumala sõna mõjus tõlge

(src)="13"> For thousands of years , Jehovah has communicated with his servants in various languages .
(trg)="13"> Jehoova on tuhandete aastate jooksul suhelnud oma teenijatega erinevates keeltes .

(src)="14"> These articles show that his use of different languages has not hindered his communication with man .
(trg)="14"> See artikkel näitab , et eri keelte olemasolu pole tal takistanud inimkonnaga suhtlemist .

(src)="15"> We will also see how the New World Translation , including the 2013 revision , has been a powerful tool to sanctify God’s name and to make his will known .
(trg)="15"> Samuti uurime , miks võib öelda , et „ Uue maailma tõlge ” , kaasa arvatud 2013 . aasta uuendatud ingliskeelne väljaanne , on võimas tööriist Jumala nime pühitsemiseks ja tema tahte teatavaks tegemiseks .

(src)="16"> ▪ Use the Power of Your Tongue for Good
(trg)="16"> ▪ Kasuta oma kõneandi targasti

(src)="17"> The ability to speak is a marvelous gift from God .
(trg)="17"> Kõnevõime on imeline kingitus Jumalalt .

(src)="18"> This article discusses three aspects of our speech .
(trg)="18"> Selles artiklis arutatakse keelekasutuse kolme aspekti .

(src)="19"> It also encourages us to imitate Jesus ’ example in using this powerful gift to honor God and benefit others .
(trg)="19"> Samuti innustatakse meid järgima Jeesuse eeskuju ning kasutama seda andi Jumala kiitmiseks ja teiste aitamiseks .

(src)="20"> ▪ Jehovah Will Sustain You
(trg)="20"> ▪ Jehoova toetab sind

(src)="21"> We all experience sickness ; hence , how should we view healings recorded in the Bible ?
(trg)="22"> Kas me võiks oodata , et Jehoova tervendab inimesi tänapäeval nagu piibliaegadelgi ?

(src)="22"> What should we consider when others make health recommendations ?
(trg)="23"> Millele oleks hea mõelda , kui meile antakse nõu terviseküsimustes ?

(src)="23"> This article will help us to answer these questions and to make personal choices .
(trg)="24"> See artikkel aitab meil neile küsimustele vastused leida ja tasakaalukaid otsuseid teha .

(src)="24"> COVER : A special pioneer happily shares the good news with a mother and her young ones .
(trg)="25"> 3 Kas sa mäletad ?
(trg)="26"> 14 Uuendatud ingliskeelne „ Uue maailma tõlge ”

(src)="25"> Spanish and Guarani are the official languages of the country , and the truth is being spread in both
(trg)="27"> 28 Saavutasin rahu Jumala ja oma emaga
(trg)="28"> 32 Vahitorni teemaregister 2015

(src)="26"> POPULATION
(trg)="30"> RAHVAARV

(src)="27"> PUBLISHERS
(trg)="31"> KUULUTAJAID

# bfi/2015921.xml.gz
# et/2015921.xml.gz


(src)="1"> “ Please listen , and I will speak . ” ​ — JOB 42 : 4 .
(trg)="1"> „ Palun kuula mind ja ma räägin . ”

(src)="2"> SONGS : 37 , 23
(trg)="2"> LAULUD : 113 , 114

(src)="3"> Why does God simplify how he expresses his thoughts to humans ?
(trg)="3"> Miks väljendab Jumal inimestega suheldes oma mõtteid lihtsalt ?

(src)="4"> Why has the use of different human languages not hindered God’s communication with man ?
(trg)="4"> Miks pole keelte rohkus takistanud Jumalal inimestega suhelda ?

(src)="5"> What was the goal of Jehovah’s organization in connection with the New World Translation ?
(trg)="5"> Mis eesmärgil on Jehoova organisatsioon andnud välja „ Uue maailma tõlke ” ?

(src)="6"> 1 , 2 . ( a ) Why are God’s language and communication superior to those of man ?
(trg)="6"> – 3 . a ) Millest võib järeldada , et Jumala keelteoskus ja suhtlemisvõime ületavad kaugelt inimeste oma ?

(src)="7"> THE eternal God created intelligent beings with whom to share life and happiness .
(trg)="8"> IGAVIKULINE Jumal on loonud intelligentsed olendid , et nad võiksid elust rõõmu tunda .

(src)="8"> The apostle John referred to God’s first companion as “ the Word ” and “ the beginning of the creation by God . ”
(trg)="9"> Apostel Johannes nimetas Jumala esimest poega Sõnaks ja „ Jumala loomistöö alguseks ” .

(src)="9"> Jehovah God communicated his thoughts and feelings to this firstborn Son .
(trg)="10"> Jumal Jehoova suhtles oma esmasündinud pojaga ning rääkis talle enda mõtetest ja tunnetest .

(src)="10"> The apostle Paul speaks of ‘ the tongues of angels , ’ a heavenly form of communication superior to human language . ​ — 1 Cor .
(trg)="11"> Apostel Paulus mainis oma kirjas inglite keelt , mis on inimkeelest palju kõrgem taevane suhtlemisviis .

(src)="11"> 13 : 1 .
(src)="12"> Jehovah has intimate knowledge of billions of intelligent creatures , earthly and heavenly .
(trg)="12"> Jehoova tunneb väga hästi kõiki oma intelligentseid looduid , keda on nii taevas kui ka maa peal miljardeid .

(src)="13"> At any given moment , countless individuals may be praying to him in many languages .
(trg)="13"> Iga hetk võib tema poole palves pöörduda lugematul hulgal inimesi mistahes keeles .

(src)="14"> Not only does he listen to those prayers but he simultaneously gives direction to and communicates with heavenly beings .
(trg)="14"> Ta kuulab neid kõiki ning suhtleb samal ajal ka oma taevaste loodutega ja annab neile juhendeid .

(src)="15"> To accomplish this , his thoughts , language , and communication must be vastly superior to those of humans .
(trg)="15"> Ta suudab seda kõike , sest tema mõtted ning keelteoskus ja suhtlemisvõime on võrreldamatult kõrgemad inimeste omast .

(src)="16"> ( Read Isaiah 55 : 8 , 9 . )
(trg)="16"> ( Loe Jesaja 55 : 8 , 9 . )

(src)="17"> Clearly , when Jehovah communicates with humans , he simplifies how he expresses his thoughts so that man can understand them .
(trg)="17"> Kui aga Jehoova suhtleb inimestega , väljendab ta oma mõtteid lihtsalt , et nad saaksid temast aru .

(src)="19"> We will now consider how this all - wise God has taken steps to ensure clear communication with his people throughout history .
(trg)="18"> Arutagem nüüd , mida on meie ülimalt tark Jumal läbi kogu ajaloo ette võtnud , et anda inimestele oma mõtted selgelt teada .

(src)="20"> We will also see how he adapts the means of communication according to the need and circumstances .
(trg)="19"> Samuti vaatame , kuidas ta on kohandanud inimestega suhtlemist vastavalt olukorrale ja vajadustele .

(src)="21"> ( a ) What language did Jehovah use to communicate with Moses , Samuel , and David ?
(trg)="20"> a ) Mis keelt kasutas Jehoova näiteks Moosese , Saamueli ja Taavetiga suhtlemiseks ?

(src)="22"> ( b ) What does the Bible contain ?
(trg)="21"> b ) Mida Piibel sisaldab ?

(src)="23"> Jehovah communicated with Adam in the garden of Eden , using human language .
(src)="24"> God likely did so in an ancient form of Hebrew .
(trg)="22"> Jehoova suhtles Aadamaga Eedeni aias inimkeeles , milleks oli ilmselt muistne heebrea keel .

(src)="25"> He later made his thoughts known to Hebrew - speaking Bible writers , such as Moses , Samuel , and David , and they expressed these thoughts in their own words and style .
(trg)="23"> Hiljem andis ta oma mõtted teada heebrea keelt kõnelevatele piiblikirjutajatele , nagu Mooses , Saamuel ja Taavet , kes panid need kirja oma sõnade ja väljendusviisiga .

(src)="26"> Besides recording direct statements from God , they told of his dealings with his people , including accounts of their faith and love as well as those that revealed their failings and unfaithfulness .
(trg)="24"> Lisaks otsestele Jumalalt saadud teadaannetele kirjutasid nad sellest , kuidas Jumal tegeles oma rahvaga , ning enda usust ja armastusest , aga ka oma ebaõnnestumistest ja vigadest .

(src)="27"> All this information is of great value today . ​ — Rom .
(trg)="25"> Kogu see info on meile praegu väga väärtuslik .

(src)="28"> 15 : 4 .
(src)="29"> Did Jehovah insist that his people use only Hebrew ?
(trg)="26"> Kas Jehoova ootas , et tema rahvas kasutaks ainult heebrea keelt ?

(src)="30"> Explain .
(trg)="27"> Selgita .

(src)="31"> As circumstances changed , God did not restrict his communication with humans to Hebrew .
(trg)="28"> Kui olukord muutus , ei piirdunud Jumal inimestega suhtlemisel vaid heebrea keelega .

(src)="32"> After the Babylonian exile , Aramaic became the everyday language of some of God’s people .
(trg)="29"> Pärast Babüloonia vangipõlve sai paljude jumalateenijate igapäevaseks keeleks aramea keel .

(src)="33"> Perhaps to indicate what was to come , Jehovah inspired the prophets Daniel and Jeremiah and the priest Ezra to record portions of their Bible books in Aramaic . ​ — See the footnotes to Ezra 4 : 8 ; 7 : 12 ; Jeremiah 10 : 11 ; and Daniel 2 : 4 .
(trg)="30"> Võib - olla seepärast lasigi Jumal oma vaimu abil Taanielil ja Jeremijal ning preester Esral nende kirjutised osaliselt kirja panna aramea keeles .
(trg)="31"> ( Vaata piiblitekstide Esra 4 : 8 ; 7 : 12 ; Jeremija 10 : 11 ; Taaniel 2 : 4 allmärkusi . )

(src)="34"> How did God’s Word become available in languages other than Hebrew ?
(trg)="32"> Miks tõlgiti heebrea pühakiri kreeka keelde ?

(src)="35"> Alexander the Great later conquered much of the ancient world , and common , or Koine , Greek became an international language .
(trg)="33"> Hiljem vallutas Aleksander Suur märkimisväärse osa tolle aja riikidest ja seetõttu sai rahvusvaheliseks keeleks kreeka ühiskeel ehk koinee .

(src)="36"> Many Jews began to speak that language , leading to the translation of the Hebrew Scriptures into Greek .
(trg)="34"> Seda keelt hakkasid kõnelema ka paljud juudid ja see viis selleni , et heebrea pühakiri tõlgiti kreeka keelde .

(src)="37"> This translation , thought to have been done by 72 translators , became known as the Septuagint .
(trg)="35"> Arvatavalt oli tõlkijaid 72 ja seepärast sai see tõlge tuntuks kui Septuaginta .

(src)="38"> It was the first translation of the Bible and one of the most important .
(trg)="36"> See oli esimene piiblitõlge ja samas üks tähtsamaid .

(src)="41"> This translation is still important , as it gives scholars insight into the meaning of certain obscure Hebrew words and passages .
(trg)="37"> * Tõlkijate rohkuse tõttu oli see tõlge stiililiselt päris kirev , mõni osa sõnasõnaline , teine jälle üsna vaba .

(src)="43"> Nevertheless , the Septuagint was viewed as God’s Word by Greek - speaking Jews and later by Christians .
(trg)="38"> Sellegipoolest pidasid kreeka keelt kõnelevad juudid ja hiljem ka kristlased Septuagintat Jumala sõnaks .

(src)="44"> What language did Jesus likely use to teach his disciples ?
(trg)="39"> Mis keelt Jeesus oma jüngreid õpetades arvatavasti kasutas ?

(src)="45"> When God’s firstborn came to earth , he likely spoke and taught in what the Bible calls Hebrew .
(trg)="40"> Jumala esmasündinud poeg kõneles maa peal olles ilmselt heebrea keeles .

(src)="46"> First - century Hebrew was evidently influenced by Aramaic , so Jesus may have used some Aramaic expressions .
(trg)="41"> Esimese sajandi heebrea keeles oli tõenäoliselt aramea keele mõjutusi , nii et Jeesus võis kasutada ka mõningaid aramea väljendeid .

(src)="47"> However , he also knew the ancient Hebrew of Moses and the prophets , which was read each week in the synagogues .
(trg)="42"> Ent samuti tundis ta muistset heebrea keelt , mida olid rääkinud Mooses ja prohvetid , kelle kirjutisi iga nädal sünagoogis ette loeti .

(src)="48"> In addition , Greek and Latin were spoken in Israel .
(trg)="43"> Lisaks räägiti Iisraelis kreeka ja ladina keelt .

(src)="49"> The Scriptures are silent about whether Jesus also spoke those languages .
(trg)="44"> Pühakiri ei ütle , kas ka Jeesus neis keeltes kõneles .
(trg)="45"> , 9 .

(src)="50"> As Christianity spread , why was Greek the primary language used among God’s people ?
(trg)="46"> Miks oli kreeka keel kristluse levides Jumala rahva peamine keel ja mida näitab see Jehoova kohta ?

(src)="51"> Jesus ’ early followers knew Hebrew , but after his death , his disciples spoke other languages .
(trg)="47"> Jeesuse esimesed järelkäijad kõnelesid heebrea keelt , kuid pärast tema surma lisandus uusi jüngreid , kes rääkisid teisi keeli .

(src)="52"> ( Read Acts 6 : 1 . )
(trg)="48"> ( Loe Apostlite teod 6 : 1 . )

(src)="53"> As Christianity spread , much communication among Christians was in Greek .
(trg)="49"> Kristluse levides sai kristlaste peamiseks suhtluskeeleks kreeka keel .

(src)="54"> In fact , the Gospels of Matthew , Mark , Luke , and John , which contain inspired records of what Jesus taught and did , were widely distributed in Greek .
(trg)="50"> Matteuse , Markuse , Luuka ja Johannese evangeeliumid Jeesuse õpetustest ja tegudest olid kreeka keeles laialdaselt levinud .

(src)="55"> Thus , the language of many disciples was Greek rather than Hebrew .
(trg)="51"> Seega rääkisid paljud jüngrid kreeka , mitte heebrea keelt .

(src)="56"> The letters of the apostle Paul and the other inspired books were also distributed in Greek .
(trg)="52"> * Pauluse kirjad ja teised Jumala vaimu mõjul kirjapandud piibliraamatud olid samuti kreekakeelsed .

(src)="57"> Some feel that Matthew wrote his Gospel in Hebrew and that it was then translated into Greek , perhaps by Matthew himself .
(trg)="53"> On tähelepanuväärne , et kui Piibli kreekakeelse osa kirjutajad tsiteerisid heebreakeelset osa , kasutasid nad allikana tavaliselt Septuagintat .

(src)="58"> What does this indicate about Jehovah ?
(trg)="54"> Need tsitaadid , mis tihtipeale erinevad veidi algsest heebrea sõnastusest , on saanud inspireeritud pühakirja osaks .

(src)="59"> It is noteworthy that when writers of the Christian Greek Scriptures quoted from the Hebrew Scriptures , they usually did so from the Septuagint .
(trg)="55"> Seega sai ebatäiuslike tõlkijate kirjapandu osaks Jumala sõnast .

(src)="60"> These quotations , which at times vary somewhat from the exact Hebrew wording , are now part of the inspired Scriptures .
(trg)="56"> See näitab , et Jumal ei pea üht kultuuri või keelt teisest paremaks .

(src)="61"> Thus , the work of imperfect human translators became part of the inspired Word of God , a God who does not favor one culture or language over another . ​ — Read Acts 10 : 34 .
(trg)="57"> ( Loe Apostlite teod 10 : 34 . )

(src)="62"> What can we conclude about Jehovah’s making his Word available to people ?
(trg)="58"> Mida me õpime Jehoova kohta sellest , kuidas ta on inimestega suhelnud ?

(src)="63"> Our brief review of God’s communication with humans teaches us that Jehovah communicates according to need and circumstances .
(trg)="59"> Lühike ülevaade sellest , kuidas Jehoova inimestega on suhelnud , õpetab meile , et ta arvestab suhtlemisel olukorra ja vajadustega .

(src)="64"> He does not insist that we learn a specific language in order for us to get to know him or his purposes .
(trg)="60"> Ta ei oota , et peaksime tema ja ta eesmärkide tundmaõppimiseks omandama teatud keele .

(src)="65"> ( Read Zechariah 8 : 23 ; Revelation 7 : 9 , 10 . )
(trg)="61"> ( Loe Sakarja 8 : 23 ; Ilmutus 7 : 9 , 10 . )

(src)="66"> Jehovah directed the inspiration of the Bible , but he allowed it to be presented in different styles .
(trg)="62"> Jehoova juhatas Piibli kirjutamist oma vaimu kaudu , kuid ta lasi selle kirjutajatel teha seda oma sõnadega ja igale kirjutajale omases stiilis .

(src)="67"> Why have language differences not hindered God’s communication with people ?
(trg)="63"> Miks pole keelte rohkus takistanud Jumalal inimestega suhelda ?

(src)="68"> Has God’s communication with humans been hindered by the use of different languages and minor variations in translation ?
(trg)="64"> Kas Jumala suhtlust inimestega on takistanud see , et on olemas nii palju eri keeli ja väikseid erinevusi piiblitõlgetes ?

(src)="69"> No .
(trg)="65"> Ei ole .

(src)="70"> For example , we may be aware of only a few of the original - language words that Jesus used .
(trg)="66"> Näiteks me teame ehk vaid mõnda sõna selles keeles , mida Jeesus kasutas .

(src)="71"> However , Jehovah made sure that Jesus ’ message was transmitted in Greek and , in time , in other languages .
(trg)="67"> Ent Jehoova hoolitses selle eest , et Jeesuse edastatud sõnum tõlgitaks kreeka keelde ja hiljem ka teistesse keeltesse .

(src)="72"> Later , Bible manuscripts were copied again and again by Jews and Christians , preserving the holy writings .
(trg)="68"> Aja jooksul kirjutasid juudid ja kristlased algseid käsikirju üha uuesti ümber , säilitades niimoodi pühi kirjutisi .

(src)="73"> These were translated into many more languages .
(trg)="69"> Need ümberkirjutised tõlgiti omakorda paljudesse teistesse keeltesse .