# bfi/2015920.xml.gz
# ceb/2015920.xml.gz


(src)="1"> Table of Contents
(trg)="1"> Kaundan

(src)="2"> © 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="2"> © 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="3"> Jehovah , the God of Communication
(trg)="3"> Si Jehova , ang Diyos nga Makigkomunikar

(src)="4"> PAGE 4
(trg)="4"> PANID 4

(src)="5"> A Living Translation of God’s Word
(trg)="5"> Buhi nga Hubad sa Pulong sa Diyos

(src)="6"> PAGE 9
(trg)="6"> PANID 9

(src)="7"> Use the Power of Your Tongue for Good
(trg)="7"> Gamita ang Gahom sa Imong Dila Alang sa Ikaayo

(src)="8"> PAGE 18
(trg)="8"> PANID 18

(src)="9"> Jehovah Will Sustain You
(trg)="9"> Si Jehova Magpalig - on Kanimo

(src)="10"> PAGE 23
(trg)="10"> PANID 23

(src)="11"> ▪ Jehovah , the God of Communication
(trg)="11"> ▪ Si Jehova , ang Diyos nga Makigkomunikar

(src)="12"> ▪ A Living Translation of God’s Word
(trg)="12"> ▪ Buhi nga Hubad sa Pulong sa Diyos

(src)="13"> For thousands of years , Jehovah has communicated with his servants in various languages .
(trg)="13"> Sa linibo ka katuigan , si Jehova nakigkomunikar sa iyang mga alagad gamit ang lainlaing pinulongan .

(src)="14"> These articles show that his use of different languages has not hindered his communication with man .
(trg)="14"> Hisgotan niining mga artikuloha nga ang paggamit niyag lainlaing pinulongan dili makababag sa iyang pagpakigkomunikar sa tawo .

(src)="15"> We will also see how the New World Translation , including the 2013 revision , has been a powerful tool to sanctify God’s name and to make his will known .
(trg)="15"> Hisgotan sab nato kon nganong ang New World Translation , apil na ang 2013 nga rebisyon , nakatabag dako sa pagbalaan sa ngalan sa Diyos ug sa pagpahibalo sa iyang kabubut - on .

(src)="16"> ▪ Use the Power of Your Tongue for Good
(trg)="16"> ▪ Gamita ang Gahom sa Imong Dila Alang sa Ikaayo

(src)="17"> The ability to speak is a marvelous gift from God .
(trg)="17"> Ang katakos sa pagsulti maoy kahibulongang regalo gikan sa Diyos .

(src)="18"> This article discusses three aspects of our speech .
(trg)="18"> Hisgotan niining artikuloha ang tulo ka butang nga angayng tagdon una mosulti .

(src)="19"> It also encourages us to imitate Jesus ’ example in using this powerful gift to honor God and benefit others .
(trg)="19"> Magdasig sab kini kanato sa pagsundog sa ehemplo ni Jesus sa paggamit sa maong katakos sa pagpasidungog sa Diyos ug sa ikaayo sa uban .

(src)="20"> ▪ Jehovah Will Sustain You
(trg)="20"> ▪ Si Jehova Magpalig - on Kanimo

(src)="21"> We all experience sickness ; hence , how should we view healings recorded in the Bible ?
(trg)="21"> Kitang tanan masakit .
(trg)="22"> Busa unsaon nato paglantaw ang pagpang - ayo nga narekord sa Bibliya ?

(src)="22"> What should we consider when others make health recommendations ?
(trg)="23"> Unsay angay natong konsiderahon dihang may mosugyot bahin sa panglawas ?

(src)="23"> This article will help us to answer these questions and to make personal choices .
(trg)="27"> 28 Nakabaton Kog Kalinaw Uban sa Diyos ug sa Akong Inahan
(trg)="28"> 32 Indise sa Ulohan sa Ang Bantayanang Torre sa 2015

(src)="24"> COVER : A special pioneer happily shares the good news with a mother and her young ones .
(trg)="29"> HAPIN : Espesyal payunir nga malipayong nagsangyaw sa inahan ug sa mga anak niini .

(src)="25"> Spanish and Guarani are the official languages of the country , and the truth is being spread in both
(trg)="30"> Kinatsila ug Guarani ang opisyal nga mga pinulongan sa nasod , ug parehas kining gigamit sa pagsangyaw

(src)="26"> POPULATION
(trg)="31"> POPULASYON

(src)="27"> PUBLISHERS
(trg)="32"> MAGMAMANTALA

# bfi/2015921.xml.gz
# ceb/2015921.xml.gz


(src)="1"> “ Please listen , and I will speak . ” ​ — JOB 42 : 4 .
(trg)="1"> “ Pamati , palihog , ug ako mosulti . ” — JOB 42 : 4 .

(src)="2"> SONGS : 37 , 23
(trg)="2"> AWIT : 113 , 114

(src)="3"> Why does God simplify how he expresses his thoughts to humans ?
(trg)="3"> Nganong mogamit ang Diyos ug simpleng pinulongan dihang makigkomunikar sa mga tawo ?

(src)="4"> Why has the use of different human languages not hindered God’s communication with man ?
(trg)="4"> Nganong ang lainlaing pinulongan sa tawo wala makapugong sa Diyos sa pagpakigkomunikar kanila ?

(src)="5"> What was the goal of Jehovah’s organization in connection with the New World Translation ?
(trg)="5"> Unsay tumong sa organisasyon ni Jehova maylabot sa New World Translation ?

(src)="6"> 1 , 2 . ( a ) Why are God’s language and communication superior to those of man ?
(trg)="6"> 1 - 3 . ( a ) Nganong ang pinulongan ug paagi sa Diyos sa pagpakigkomunikar labaw kay nianang sa tawo ?

(src)="7"> THE eternal God created intelligent beings with whom to share life and happiness .
(trg)="7"> ( b ) Unsay atong hisgotan ?
(trg)="8"> ANG walay pagkatapos nga Diyos naglalang ug intelihenteng mga linalang aron matagamtam usab nila ang kinabuhi ug kalipay .

(src)="8"> The apostle John referred to God’s first companion as “ the Word ” and “ the beginning of the creation by God . ”
(trg)="9"> Si apostol Juan nagtawag sa unang kauban sa Diyos ingong “ Pulong ” ug “ sinugdan sa kalalangan sa Diyos . ”

(src)="9"> Jehovah God communicated his thoughts and feelings to this firstborn Son .
(trg)="10"> Gisulti ni Jehova nga Diyos ang iyang hunahuna ug pagbati ngadto niining panganayng Anak .

(src)="10"> The apostle Paul speaks of ‘ the tongues of angels , ’ a heavenly form of communication superior to human language . ​ — 1 Cor .
(trg)="11"> Si apostol Pablo naghisgot bahin sa ‘ pinulongan sa mga manulonda , ’ usa ka langitnong matang sa komunikasyon nga mas labaw sa pinulongan sa tawo . — 1 Cor .

(src)="11"> 13 : 1 .
(trg)="12"> 13 : 1 .

(src)="12"> Jehovah has intimate knowledge of billions of intelligent creatures , earthly and heavenly .
(trg)="13"> Si Jehova nahibalo sa tanan maylabot sa bilyonbilyong intelihenteng linalang sa yuta ug sa langit .

(src)="13"> At any given moment , countless individuals may be praying to him in many languages .
(trg)="14"> Siya makahimo sa pagpamati sa mga pag - ampo sa milyonmilyong tawo sa samang higayon , ug makasabot sa ilang mga pag - ampo bisag unsang pinulongan ang ilang gamiton .

(src)="14"> Not only does he listen to those prayers but he simultaneously gives direction to and communicates with heavenly beings .
(trg)="15"> Samtang mamati siya sa maong mga pag - ampo , makigkomunikar sab siya sa langitnong mga linalang ug maghatag kanilag direksiyon .

(src)="15"> To accomplish this , his thoughts , language , and communication must be vastly superior to those of humans .
(trg)="16"> Aron mahimo kini , ang iyang hunahuna , pinulongan , ug paagi sa pagpakigkomunikar kinahanglang mas labaw kay nianang sa tawo .

(src)="16"> ( Read Isaiah 55 : 8 , 9 . )
(trg)="17"> ( Basaha ang Isaias 55 : 8 , 9 . )

(src)="17"> Clearly , when Jehovah communicates with humans , he simplifies how he expresses his thoughts so that man can understand them .
(trg)="18"> Klaro nga si Jehova mogamit ug simpleng pinulongan dihang makigkomunikar sa mga tawo aron ilang masabtan ang iyang mensahe .

(src)="18"> What will we consider in this article ?
(src)="19"> We will now consider how this all - wise God has taken steps to ensure clear communication with his people throughout history .
(trg)="19"> Atong hisgotan karon kon sa unsang paagi kining maalamon sa tanan nga Diyos mihimog paagi aron tin - awng makigkomunikar sa iyang katawhan latas sa kasaysayan .

(src)="20"> We will also see how he adapts the means of communication according to the need and circumstances .
(trg)="20"> Hisgotan sab nato kon giunsa niya pagpasibo ang paagi sa pagpakigkomunikar sumala sa panginahanglan ug sirkumstansiya .

(src)="21"> ( a ) What language did Jehovah use to communicate with Moses , Samuel , and David ?
(trg)="21"> ( a ) Unsang pinulongan ang gigamit ni Jehova dihang nakigkomunikar siya kang Moises , Samuel , ug David ?

(src)="22"> ( b ) What does the Bible contain ?
(trg)="22"> ( b ) Unsay anaa sa Bibliya ?

(src)="23"> Jehovah communicated with Adam in the garden of Eden , using human language .
(trg)="23"> Si Jehova nakigkomunikar kang Adan sa tanaman sa Eden gamit ang pinulongan sa tawo .

(src)="24"> God likely did so in an ancient form of Hebrew .
(trg)="24"> Lagmit gigamit sa Diyos ang karaang matang sa Hebreohanong pinulongan .

(src)="25"> He later made his thoughts known to Hebrew - speaking Bible writers , such as Moses , Samuel , and David , and they expressed these thoughts in their own words and style .
(trg)="25"> Sa ulahi , iyang gipahayag ang iyang hunahuna sa nagsultig Hebreohanon nga mga magsusulat sa Bibliya , sama ni Moises , Samuel , ug David , ug ilang gisulat ang maong panghunahuna sa ilang kaugalingong pulong ug estilo .

(src)="26"> Besides recording direct statements from God , they told of his dealings with his people , including accounts of their faith and love as well as those that revealed their failings and unfaithfulness .
(trg)="26"> Gawas sa pagrekord ug direktang mga pahayag gikan sa Diyos , gisulat sab nila ang iyang pagpakiglabot sa iyang katawhan , lakip na ang asoy bahin sa ilang pagtuo ug gugma , ingon man , ang ilang kasaypanan ug pagkadili - matinumanon .

(src)="27"> All this information is of great value today . ​ — Rom .
(src)="28"> 15 : 4 .
(trg)="27"> Kining tanang impormasyon mapuslanon kaayo karon . — Roma 15 : 4 .

(src)="29"> Did Jehovah insist that his people use only Hebrew ?
(trg)="28"> Hebreohanon lang ba ang gigamit ni Jehova sa pagpakigkomunikar sa iyang katawhan ?

(src)="30"> Explain .
(trg)="29"> Ipatin - aw .

(src)="31"> As circumstances changed , God did not restrict his communication with humans to Hebrew .
(trg)="30"> Sa dihang nausab ang sirkumstansiya , dili lang pinaagig Hebreohanong pinulongan nga nakigkomunikar ang Diyos sa mga tawo .

(src)="32"> After the Babylonian exile , Aramaic became the everyday language of some of God’s people .
(trg)="31"> Human makabatog kagawasan ang mga Israelinhon gikan sa Babilonya , nahimong adlaw - adlawng pinulongan sa pipila kanila ang Aramaiko .

(src)="33"> Perhaps to indicate what was to come , Jehovah inspired the prophets Daniel and Jeremiah and the priest Ezra to record portions of their Bible books in Aramaic . ​ — See the footnotes to Ezra 4 : 8 ; 7 : 12 ; Jeremiah 10 : 11 ; and Daniel 2 : 4 .
(trg)="32"> Tingali , sa pagpakita kon unsay mahitabo sa umaabot , giinspirar ni Jehova ang manalagnang si Daniel ug Jeremias ug ang saserdoteng si Esdras sa pagrekord ug mga bahin sa basahon sa Bibliya sa Aramaiko .
(trg)="33"> *

(src)="34"> How did God’s Word become available in languages other than Hebrew ?
(trg)="34"> Sa unsang paagi ang Pulong sa Diyos gihubad sa ubang pinulongan gawas sa Hebreohanon ?

(src)="35"> Alexander the Great later conquered much of the ancient world , and common , or Koine , Greek became an international language .
(trg)="35"> Sa ulahi , gisakop ni Alejandrong Bantogan ang dakong bahin sa kalibotan kaniadto , ug ang komon , o Koine , nga Grego nahimong internasyonal nga pinulongan .

(src)="36"> Many Jews began to speak that language , leading to the translation of the Hebrew Scriptures into Greek .
(trg)="36"> Daghang Hudiyo ang misugod paggamit niana , ug sa ngadtongadto gihubad ang Hebreohanong Kasulatan ngadto sa Grego .

(src)="37"> This translation , thought to have been done by 72 translators , became known as the Septuagint .
(trg)="37"> Kini nga hubad , nga gituohang gihimo sa 72 ka maghuhubad , gitawag ug Septuagint .

(src)="38"> It was the first translation of the Bible and one of the most important .
(trg)="38"> Kini ang unang hubad sa Bibliya ug usa sa labing importante .

(src)="42"> The work of so many translators resulted in varied translation styles , from literal to rather free .
(trg)="39"> * Lainlain ang estilo sa mga maghuhubad , ang uban literal , ang uban dili .

(src)="43"> Nevertheless , the Septuagint was viewed as God’s Word by Greek - speaking Jews and later by Christians .
(trg)="40"> Bisan pa niana , ang mga Hudiyo nga nagsultig Grego ug sa ulahi ang mga Kristohanon nag - isip sa Septuagint ingong Pulong sa Diyos .

(src)="44"> What language did Jesus likely use to teach his disciples ?
(trg)="41"> Unsang pinulongan ang lagmit gigamit ni Jesus sa pagtudlo sa iyang mga tinun - an ?

(src)="45"> When God’s firstborn came to earth , he likely spoke and taught in what the Bible calls Hebrew .
(trg)="42"> Dihang ang panganayng Anak sa Diyos mianhi sa yuta , siya lagmit nagsulti ug nagtudlo gamit ang Hebreohanon .

(src)="46"> First - century Hebrew was evidently influenced by Aramaic , so Jesus may have used some Aramaic expressions .
(trg)="43"> Ang unang siglong Hebreohanon dayag nga nasagolag Aramaiko , busa si Jesus lagmit migamit ug pipila ka Aramaikong ekspresyon .

(src)="47"> However , he also knew the ancient Hebrew of Moses and the prophets , which was read each week in the synagogues .
(trg)="44"> Apan makamao sab siya sa karaang Hebreohanon nga gigamit ni Moises ug sa mga propeta , kansang mga sinulat ginabasa sa sinagoga matag semana .

(src)="48"> In addition , Greek and Latin were spoken in Israel .
(trg)="45"> Dugang pa , gigamit sab ang pinulongang Grego ug Latin sa Israel .

(src)="49"> The Scriptures are silent about whether Jesus also spoke those languages .
(trg)="46"> Walay giingon ang Kasulatan kon gigamit ba ni Jesus ang maong mga pinulongan .

(src)="50"> As Christianity spread , why was Greek the primary language used among God’s people ?
(trg)="47"> 8 , 9 .
(trg)="48"> Sa pagkaylap sa Kristiyanidad , nganong Grego ang pangunang pinulongan sa katawhan sa Diyos , ug unsay gipakita niini bahin kang Jehova ?

(src)="51"> Jesus ’ early followers knew Hebrew , but after his death , his disciples spoke other languages .
(trg)="49"> Ang unang mga sumusunod ni Jesus makamaog Hebreohanon , pero human sa iyang kamatayon , ang iyang mga tinun - an naggamit ug ubang pinulongan .

(src)="52"> ( Read Acts 6 : 1 . )
(trg)="50"> ( Basaha ang Buhat 6 : 1 . )

(src)="53"> As Christianity spread , much communication among Christians was in Greek .
(trg)="51"> Sa pagkaylap sa Kristiyanidad , ang mga Kristohanon sagad makigkomunikar gamit ang Grego .

(src)="54"> In fact , the Gospels of Matthew , Mark , Luke , and John , which contain inspired records of what Jesus taught and did , were widely distributed in Greek .
(trg)="52"> Gani , ang Ebanghelyo ni Mateo , Marcos , Lucas , ug Juan , nga naundan sa inspiradong mga rekord sa gitudlo ug gibuhat ni Jesus , kaylap nga gipanagtag sa Gregong pinulongan .

(src)="55"> Thus , the language of many disciples was Greek rather than Hebrew .
(trg)="53"> Busa , Grego ang pinulongan sa kadaghanan sa mga tinun - an imbes Hebreohanon .

(src)="57"> Some feel that Matthew wrote his Gospel in Hebrew and that it was then translated into Greek , perhaps by Matthew himself .
(trg)="54"> * Ang mga sulat ni apostol Pablo ug ang ubang inspiradong mga basahon gisulat usab sa Grego .

(src)="58"> What does this indicate about Jehovah ?
(src)="59"> It is noteworthy that when writers of the Christian Greek Scriptures quoted from the Hebrew Scriptures , they usually did so from the Septuagint .
(trg)="55"> Makapainteres nga dihang ang mga magsusulat sa Kristohanon Gregong Kasulatan nagkutlo sa Hebreohanong Kasulatan , sagad gihimo nila kana gikan sa Septuagint .

(src)="60"> These quotations , which at times vary somewhat from the exact Hebrew wording , are now part of the inspired Scriptures .
(trg)="56"> Ang maong mga pangutlo , nga usahay may diyutayng kalainan sa pagkahan - ay sa mga pulong sa Hebreohanon , bahin na karon sa inspiradong Kasulatan .

(src)="61"> Thus , the work of imperfect human translators became part of the inspired Word of God , a God who does not favor one culture or language over another . ​ — Read Acts 10 : 34 .
(trg)="57"> Busa ang nahimo sa dili hingpit nga mga maghuhubad nahimong bahin sa inspiradong Pulong sa Diyos , usa ka Diyos nga walay gidapigang kultura o pinulongan . — Basaha ang Buhat 10 : 34 .

(src)="62"> What can we conclude about Jehovah’s making his Word available to people ?
(trg)="58"> Unsay atong ikahinapos bahin sa paagi ni Jehova sa pagpakigkomunikar sa mga tawo ?

(src)="63"> Our brief review of God’s communication with humans teaches us that Jehovah communicates according to need and circumstances .
(trg)="59"> Ang atong mubong pagrepaso sa paagi sa Diyos sa pagpakigkomunikar sa mga tawo nagtudlo kanato nga si Jehova nakigkomunikar sumala sa panginahanglan ug sirkumstansiya .

(src)="64"> He does not insist that we learn a specific language in order for us to get to know him or his purposes .
(trg)="60"> Dili siya moinsistir nga magtuon tag espesipikong pinulongan aron mailhan siya ug mahibaloan ang iyang katuyoan .

(src)="65"> ( Read Zechariah 8 : 23 ; Revelation 7 : 9 , 10 . )
(trg)="61"> ( Basaha ang Zacarias 8 : 23 ; Pinadayag 7 : 9 , 10 . )

(src)="66"> Jehovah directed the inspiration of the Bible , but he allowed it to be presented in different styles .
(trg)="62"> Giinspirar ni Jehova ang mga magsusulat sa Bibliya , pero gitugot niya nga isulat kana sa lainlaing estilo .

(src)="67"> Why have language differences not hindered God’s communication with people ?
(trg)="63"> Nganong ang lainlaing pinulongan wala makapugong sa Diyos sa pagpakigkomunikar sa mga tawo ?

(src)="68"> Has God’s communication with humans been hindered by the use of different languages and minor variations in translation ?
(trg)="64"> Makapugong ba sa Diyos sa pagpakigkomunikar sa mga tawo ang lainlaing pinulongan ug diyutayng kalainan sa paghubad ?

(src)="69"> No .
(trg)="65"> Dili .

(src)="70"> For example , we may be aware of only a few of the original - language words that Jesus used .
(trg)="66"> Pananglitan , tingali pipila lang ka pulong ang atong nahibaloan sa orihinal nga pinulongang gigamit ni Jesus .

(src)="71"> However , Jehovah made sure that Jesus ’ message was transmitted in Greek and , in time , in other languages .
(trg)="67"> Pero giseguro ni Jehova nga mahubad ang mensahe ni Jesus sa Grego ug , sa ngadtongadto , sa ubang pinulongan .

(src)="72"> Later , Bible manuscripts were copied again and again by Jews and Christians , preserving the holy writings .
(trg)="68"> Sa ulahi , ang mga manuskrito sa Bibliya balikbalik nga gikopya sa mga Hudiyo ug mga Kristohanon , nga nagpreserbar sa balaang mga sinulat .

(src)="73"> These were translated into many more languages .
(trg)="69"> Gihubad kini sa mas daghan pang pinulongan .

(src)="74"> John Chrysostom of the fourth / ​ fifth century C.E . said that by his day , Jesus ’ teachings had been translated into the languages of the Syrians , Egyptians , Indians , Persians , Ethiopians , and innumerable other peoples .
(trg)="70"> Si John Chrysostom niadtong ikaupat / ikalimang siglo C.E . miingon nga sa iyang adlaw , ang mga pagtulon - an ni Jesus gihubad sa mga pinulongan sa mga taga - Sirya , Ehipto , India , Persia , Etiopia , ug uban pang katawhan .