# bem/101999921.xml.gz
# uk/101999921.xml.gz


(src)="1"> Ukwiba Abantu — Kusangwike Ubukwebo bwa mwi Sonde Lyonse
(trg)="1"> Кіднепінг .
(trg)="2"> Світовий бізнес

(src)="2"> MU MYAKA 10 iyapitapo , ukwiba abantu nakwingilishiwako apakalamba mwi sonde lyonse .
(trg)="3"> ПРОТЯГОМ минулого десятиріччя по всьому світі стрімко зросла кількість випадків кіднепінгу .

(src)="3"> Lipoti umo atile pa kati ka 1968 na 1982 , mupepi na bantu 1,000 balibilwe mu fyalo 73 .
(trg)="4"> В одному повідомленні говориться , що між 1968 і 1982 роками у 73 країнах було захоплено близько тисячі заложників .

(src)="4"> Lelo ku mpela ya ba 1990 , abantu abatunganishiwa ukuti e baaleibwa cila mwaka bali ukufuma pali 20,000 ukufika kuli 30,000 .
(trg)="5"> Але останніми роками , за приблизними підрахунками , щороку викрадали від 20 000 до 30 000 людей .

(src)="5"> Ukwiba abantu ni bumpulamafunde ubulemoneka ukuseeka sana pali bampulamafunde ukushinguluke calo conse , kabili abeeba bantu balaipekanya ukwiba icili conse ica mweo .
(trg)="6"> Кіднепінг є лиходійством , поширеним серед злочинних кіл по всьому світі , від Росії до Філіппін , причому викрадачі готові хапати все , що рухається .

(src)="6"> Inshita imo balibile akanya ka bushiku fye bumo .
(trg)="7"> Якось було викрадено немовля , котрому виповнився лише один день .

(src)="7"> Mu Guatemala nakulubantu uwa myaka 84 uwendela mu cicinga ca balemana balimufyushishe no kumufisa ku ncende imo pa myeshi ibili .
(trg)="8"> У Гватемалі обманом викрали 84 - річну жінку на інвалідному візку й тримали в неволі два місяці .

(src)="8"> Mu Rio de Janeiro , abepaya abantu mu misebo baleiba abantu ilyo baleenda mu misebo , kabili limo indalama bafwaya ukulipilwa nga baiba umuntu shilacepa ukufika fye na ku madola 100 .
(trg)="9"> У Ріо - де - Жанейро вуличні головорізи хапають людей прямо на вулиці , вимагаючи іноді у викуп якихось 100 доларів .

(src)="9"> Nangu fye ni nama ni nkupilwa kumo .
(trg)="10"> Навіть тварини не є у безпеці .

(src)="10"> Mu myaka ya ku numa bampulamafunde abene bene mu calo ca Thailand baibile insofu iyalebomfiwa mu milimo iyafinine amatani 6 no kweba umwine ukuti abafute indalama amadola 1,500 .
(trg)="11"> Декілька років тому безсоромні злочинці в Таїланді викрали робочого слона , який важив шість тонн , і вимагали у викуп 1500 доларів .

(src)="11"> Cashimikwa ukuti ibungwe lya bampulamafunde mu Mexico likoselesha abaice ukuti balebelesesha kabela ifyo bengeba abantu ukupitila mu kwiba ifitekwa ne finama .
(trg)="12"> Кажуть , що злочинні банди у Мексиці заохочують своїх нових членів , перед тим як приступити до справжнього завдання , здобувати відповідний досвід , викрадаючи домашніх і свійських тварин .

(src)="12"> Kale , abeeba abantu bapoosele amano ku kwiba abakankaala , lelo nomba ifintu nafyaluka .
(trg)="13"> Колись об’єктом викрадачів були переважно багаті люди , але часи змінились .

(src)="13"> Abasabankanya ilyashi ba Reuters bashimika ukuti : “ Ukwiba abantu mu Guatemala nomba kulecitika fye cila bushiku , ica kuti abantu nomba balefuluka inshiku sha ku kale lintu bacisanguka baleiba fye bashimakwebo bakupenda abakwatiishe ifyuma .
(trg)="14"> Інформаційне агентство Рейтер повідомляє : « Кіднепінг став щоденним явищем у Гватемалі , де люди тепло згадують старі добрі часи , коли мішенню лівих повстанців була лише групка заможних бізнесменів .

(src)="14"> Lelo nomba amabumba ya beeba abantu yaleiba abakankaala na bapiina , abanono na bakalamba kumo . ”
(trg)="15"> Сьогодні ж банди викрадачів вважають своєю « законною » здобиччю і багатих , і бідних , і молодих , і старих » .

(src)="15"> Ilingi line icicitika ca kuti ukwiba abantu ukwa kapela makufi e kusabankanishiwa fye pa milabasa , lelo ukwashala ukwingi takwishibikwa ku bekala calo bonse abashala .
(trg)="16"> Найсерйозніші випадки , як правило , набувають широкого розголосу в засобах масової інформації , але про більшість викрадень не повідомляють загалу .

(src)="16"> Na kuba , kwabako imilandu imo imo iyalenga ukuti ifyalo “ fiilabekelwa sana mu kusabankanya ubwafya bwa kwiba abantu . ”
(trg)="17"> По суті , з ряду причин країни « не мають переважно жодних спонук повідомляти про проблему кіднепінгу » .

(src)="17"> Icipande cikonkelepo calalanda pali iyo milandu imo imo .
(trg)="18"> У наступній статті розглядатимуться ці причини .

(src)="18"> [ Mapu pe bula 19 ]
(trg)="19"> [ Карта на сторінці 3 ]

(src)="19"> ( Nga mulefwaya ukumona mapu , moneni muli magazini )
(trg)="20"> ( Повністю форматований текст дивіться в публікації )

(src)="20"> MEXICO
(trg)="21"> МЕКСИКА

(src)="21"> Uko abantu nalimo 2,000 bebwa cila mwaka , ukwiba abantu nomba kwitwa ukuti “ ubukwebo bunono . ”
(trg)="22"> Щороку викрадають близько 2000 чоловік .

(src)="22"> GREAT BRITAIN
(trg)="24"> ВЕЛИКОБРИТАНІЯ

(src)="23"> Akampani ka inshuwalansi aka Lloyd’s ku London akalipililako abebilwe pa kuti babalekeko nomba kalilundako indalama kalipilisha abo kaleafwa ukufika ku mapesenti 50 pa mwaka ukutula fye 1990 .
(trg)="25"> Кількість страхувань на випадок кіднепінгу в лондонському об’єднанні Ллойдс з 1990 року зростає щорічно на 50 відсотків .

(src)="24"> RUSSIA
(trg)="26"> РОСІЯ

(src)="25"> Mu citungu ceka fye ica Caucasus icabela lwa ku kapinda ka ku kulyo aka Russia , impendwa ya bantu abaibilwe yaninine ukufuma pali 272 mu 1996 ukwisafika kuli 1,500 mu 1998 .
(trg)="27"> Лише на Кавказі кількість викрадених зросла від 272 чоловік у 1996 році до 1500 у 1998 .

(src)="26"> PHILIPPINES
(trg)="28"> ФІЛІППІНИ

(src)="27"> Ukulingana ne nyunshipepala ya “ Asiaweek , ” “ Philippines nakalimo e calo umo ukwiba abantu kwafula sana mu Asia . ”
(trg)="29"> Згідно з повідомленням у « Ейшауїк » , « Філіппіни , мабуть , є центром викрадень в Азії » .

(src)="28"> Mwaliba amabumba ya beeba abantu ukucila pali 40 muli cilya calo .
(trg)="30"> Там діє понад 40 організованих банд викрадачів .

(src)="29"> BRAZIL
(trg)="31"> БРАЗИЛІЯ

(src)="30"> Cashimikwa ukuti kuli iyi ncende mu mwaka fye umo abeeba abantu bapangile indalama shishaifulila ukufika ku madola amabilioni 1.2 isho abene ba bantu babafutile .
(trg)="32"> Згідно з повідомленням , за рік викрадачі отримали там у викуп 1,2 мільярда доларів .

(src)="31"> COLOMBIA
(trg)="33"> КОЛУМБІЯ

(src)="32"> Mu myaka ya nomba line abantu iminshipendwa baliibwa cila mwaka .
(trg)="34"> За останні роки щорічно викрадали тисячі людей .

(src)="33"> Mu May 1999 , bacisanguka baibile intungulushi sha fya mapepo 100 pa nshita ya minsa .
(trg)="35"> У травні 1999 року під час меси повстанці викрали сто парафіян .

(src)="34"> [ Abatusuminishe ]
(trg)="36"> [ Відомості про джерело ]

(src)="35"> Mountain High Maps ® Copyright © 1997 Digital Wisdom , Inc .
(trg)="37"> Mountain High Maps ® Copyright © 1997 Digital Wisdom , Inc .

# bem/101999922.xml.gz
# uk/101999922.xml.gz


(src)="1"> Ukwiba Abantu — Munsokwe Uusangwike Ubukwebo
(trg)="2"> Терор заради прибутку

(src)="2"> MU CITABO cakwe ica The Kidnap Business , Mark Bles , asosele ukuti : “ Ukwiba abantu takwaba ngo kwiba ifipe .
(trg)="3"> « КІДНЕПІНГ — це не просто злочин проти власності .

(src)="3"> Ukwiba abantu te kwa cifyalilwa , kwa bukatu kabili tamwaba kumfwilako ubulanda ulupwa ulwaba e cintu icacindamisha sana ku bantunse . ”
(trg)="4"> Це нечесне , жорстоке і байдуже ставлення до найголовнішої ланки суспільства — родини » , — написав Марк Блес у книжці « Кіднепінг .

(src)="4"> Ukwiba abantu kulalungulusha imintontonkanya ya ba mu lupwa .
(trg)="5"> Прибуткова справа » ( англ . ) .

(src)="5"> Akashita akali konse , icibasakamika ca kuti tabeshiba nampo nga umuntu wabo ali umutende atemwa nafwa , kabili balaipeela ne milandu , ukuipata no kuba mu kupeleelwa .
(trg)="6"> Викрадення спричиняє членам родини емоційне сум’яття .

(src)="6"> Uku kulungulushiwa takulabwako bwangu , kuti kwasendako inshiku ishingi , imilungu , imyeshi , limo fye ne myaka .
(trg)="7"> Хвилина за хвилиною , година за годиною вони мечуться між надією і розпачем , борючись з почуттям вини , ненависті й безпорадності .

(src)="7"> Pa mulandu wa kufwaisha ukukwata indalama , abeeba abantu balesha na maka ukusangako inshila bengasakamikilamo ba lupwa lwa muntu bebile .
(trg)="8"> Протягом днів , тижнів , місяців і навіть років їх можуть переслідувати кошмари .

(src)="8"> Ibumba limo iliiba abantu lyapatikishe uo lyaibile ukulemba kalata wakonkapo ku mulabasa pa kuti akasabankanishiwe .
(trg)="9"> У безжалісних пошуках грошей викрадачі грають на почуттях родини .

(src)="9"> Uyu kalata aleti : “ Ndelomba aba ku mulabasa ukusabankanya ku bekala calo bonse ukuti nalibwa kabili nga nshakamoneke umulandu ukaba wa banjibile ukubikako fye no lupwa lwandi lwine pa kufilwa ukundubula lelo ukutemwapo indalama ukucila umweo wandi . ”
(trg)="11"> В Італії , аби прискорити виплату грошового викупу , викрадачі відрізали своїм жертвам частини тіла й висилали їх родичам або на телебачення .

(src)="10"> Pa kuti abene ba muntu uwibilwe bangweko ukulipila indalama sha kuti alekweko , abena Italy abeeba abantu balaputulako ifilundwa fya o bebile no kufituma kuli balupwa lwakwe atemwa ku mulabasa ukuti filangwe pa televishoni .
(trg)="12"> У Мексиці викрадач навіть мучив своїх жертв у той час , як вів переговори по телефону з їхньою родиною .

(src)="11"> Umwina Mexico uwiba bantu ena aalelungulusha fye no kulungulusha abantu ebile pa nshita alelanshanya na ba lupwa lwabo pa lwa ndalama sha kuti bamulipile .
(trg)="13"> З другого боку , деякі викрадачі намагаються підлещуватися до своїх жертв .

(src)="12"> Lubali lumbi , abeeba abantu bamo , baleesha ukubeleleka abo bebile ukupitila mu kubasunga bwino .
(trg)="14"> Наприклад , на Філіппінах бізнесмена , якого викрали , тримали у розкішному готелі в Манілі .

(src)="13"> Ku ca kumwenako mu calo ca Philippines shibukwebo umo uo baibile bamusungile mwi hotela lya mutengo nga nshi mu musumba wa Manila , umo balemushitila ubwalwa no kumuletela abanakashi ba cilende aba kusendama na bo ukufikila indalama sha ku mulubwila shikalipilwe .
(trg)="15"> Злочинці давали йому спиртні напої та розважали за допомогою повій , поки не було сплачено викупу .

(src)="14"> Nangu cibe fyo , abengi abeebwa balesalilwa beka ukwabula no kusakamanwa bwino mu fyo balekabila nangu ukusungwa mu ncende iya busaka .
(trg)="16"> Проте більшість викрадених тримають в умовах , де майже не беруться до уваги їхні фізичні або гігієнічні потреби .

(src)="15"> Abengi balapumwa icabipisha .
(trg)="17"> Над багатьма жорстоко знущаються .

(src)="16"> Ilingi line , abeebwa balalungulushiwa inshita yonse pantu tabeshiba icili no kubacitikila .
(trg)="18"> У будь - якому випадку , жертва постійно перебуває в страху , задумуючись , що з нею трапиться далі .

(src)="17"> Ifya Kushipikisha Ififuma mu Kwibwa
(trg)="19"> Як справлятися з травмою

(src)="18"> Nangu fye ni pa numa ya kulubulwa , abaibilwe balashala balelungulushiwa mu muntontonkanya pa nshita ntali .
(trg)="20"> Навіть після того як жертв звільняють , у них можуть залишатися емоційні рани .

(src)="19"> Nasi umo uwa ku Sweden uwaibilwe lintu ali ku Somalia alandilepo ukuti : “ Icintu cimo icacindamisha pali fyonse ca kuti nga ulefwaya ukwafwiwa ulingile ukulanda ku fibusa na kuli ba lupwa kabili no kuya ku ncenshi ishaishiba ifya kwaafwa abebilwe . ”
(trg)="21"> Шведська медсестра , яку викрали у Сомалі , говорить про це так : « Дуже важливо пам’ятати одне : вам слід говорити про це з друзями й родичами , а в разі потреби отримати допомогу від фахівців » .

(src)="20"> Impandamano shafwilisha abantu abaibilwe ukupuupuutuka mu co bapitilemo shalisangako inshila ya kwafwilamo aba musango uyo .
(trg)="22"> Терапевти розробили метод допомоги таким жертвам .

(src)="21"> Abaibilwe balabala balanshanya ne ncenshi imiku yafulilako mu fiputulwa ifipi pa kuti bengafwilishiwa ilyo bashilamonana ne ndupwa shabo .
(trg)="23"> Перед тим як зустрітися зі своїми сім’ями й повернутися до нормального ритму життя , потерпілі на декількох коротких заняттях аналізують свої переживання з допомогою фахівців .

(src)="22"> Rigmor Gillberg , impandamano ya mu kabungwe ka Red Cross iyafwilisha abaibilwe ukupuupuutuka atile : “ Uku kusambilishiwa ukwa pa numa fye ya kulubulwa ku babebile kulacefyako ukusakamikwa kwa mutatakuya . ”
(trg)="24"> « Терапія , проведена невдовзі після випадку , зменшує ризик зазнати довготривалої шкоди » , — каже Ріґмор Ґілберґ , терапевт з Червоного Хреста , консультант у критичних ситуаціях .

(src)="23"> Amafya na Yambi Ayafumamo
(trg)="25"> Інші наслідки

(src)="24"> Ukwiba abantu takulungulusha fye abaibilwe ne ndupwa shabo epela .
(trg)="26"> Кіднепінг впливає не лише на жертви та їхні сім’ї .

(src)="25"> Kuti kwalenga na batandashi abafuma mu fyalo fimbi ukuleka ukwisa kabili kuti kwatompola na bafwaya ukuleta ubukwebo bwabo ukufuma ku fyalo fimbi kabili kulalenga na bantu ukuba no munsokwe mu bwikashi .
(trg)="27"> Страх перед викраденням може зупинити туризм і сповільнити капіталовкладення .

(src)="26"> Mu myeshi fye iinono mu 1997 , utwampani 6 utukalamba utwaba na mu fyalo fimbi twaliseelwe mu Philippines pa mulandu wa cintiinya ca beeba abantu .
(trg)="28"> Він також створює почуття небезпеки у суспільстві .

(src)="27"> Umwanakashi umo uwa ku Philippines uubomba ku kabungwe ka Citizens Against Crime ( Abekashi Abacincintila Bumpulamafunde ) apapile ati : “ Nomba tuleikala mu munsokwe . ”
(trg)="30"> Філіппінка , яка працює в організації « Громадяни проти злочинності » , вигукнула : « Наше життя — це кошмар ! »

(src)="28"> Icipande cimo muli magazini wa The Arizona Republic casosele ati : “ Abalashi ba ku Mexico bali no mwenso wa kwibwa , na cine balingile ukuba no yu mwenso . ”
(trg)="31"> Стаття в газеті « Арізонська республіка » ( англ . ) повідомляла : « Серед мексиканських урядових осіб страх перед викраденням наближається до істерії , і це виправдано » .

(src)="29"> Magazini wa ku Brazil uwa Veja ashimika ukuti ifipondo na beeba abantu e bapyana pali fishimweshimwe ifyo abana mu Brazil batiina nga nshi .
(trg)="32"> Бразильський журнал « Вежа » зазначає , що діти Бразилії у нічних кошмарах бачать не монстрів , а викрадачів і грабіжників .

(src)="30"> Mu Taiwan , abana balasambilishiwa ifya kuicingilila ku beeba abantu , kumfwa mu United States , bakamera bakuceeceeta abeeba abantu balibikwa pa masukulu ya twana tunono pa kuti tulecingililwa .
(trg)="33"> На Тайвані в школах навчають , як запобігати викраденню , а в США , аби відвернути кіднепінг , у дошкільних закладах встановлено відеокамери безпеки .

(src)="31"> Utwampani Tupanda Amano pa fya Kuicingilila ku Beeba Abantu Natufula
(trg)="34"> Різкий зріст кількості консультантів з питань безпеки

(src)="32"> Pa mulandu wa kuti ukwiba abantu nakufula kabili apantu ubu bwafya bufwaya ukwishiba bwino bwino , cilengele ukuti no twampani twa kucingilila abantu ku kwibwa na to tufule .
(trg)="35"> Внаслідок збільшення випадків викрадень і дражливих питань , пов’язаних з ними , різко зросла кількість приватних служб безпеки .

(src)="33"> Mu musumba wa ku Brazil uwa Rio de Janeiro , utu twampani natucila pali 500 , kabili tulepanga indalama ukufika ku madola amabilioni 1.8 .
(trg)="36"> У Ріо - де - Жанейро ( Бразилія ) існує понад 500 таких служб , річний дохід яких становить 1,8 мільярда доларів .

(src)="34"> Utwampani utuleya tulefulilako mu fyalo ifingi tusambilisha pa fya kuicingilila ku beeba abantu , tulalemba ifyebo pa lwa ncende isha busanso , kabili e tulanshanya na beeba abantu pa lwa ndalama balefwaya ukulipilwa .
(trg)="37"> Міжнародні служби безпеки , кількість яких чимраз збільшується , навчають , як запобігти викраденню , а також опубліковують інформацію про небезпечні регіони й про те , як вести переговори щодо викупу .

(src)="35"> Balafunda indupwa no twampani pa lwa mingalato abeeba abantu babomfya no kubafwa pa fyo bengaipangasha lwa mu muntontonkanya ukushipikisha ubu bwafya .
(trg)="38"> Вони дають поради сім’ям і компаніям , навчаючи їх стратегії викрадачів , і допомагають їм давати собі раду в емоційному плані .

(src)="36"> Utwampani tumo tulesha fye no kwikata abeeba abantu no kubapokolola indalama baalipilwe ilyo balekako untu baibile .
(trg)="39"> Після того як заложника звільнять , деякі служби намагаються навіть зловити викрадачів і повернути гроші , які давались у викуп .

(src)="37"> Nangu cibe fyo , utu twampani tatubomba fye ukwabula ukulipilwa .
(trg)="40"> Однак їхні послуги небезкоштовні .

(src)="38"> Te mulandu no kubombesha kwa musango yo , ukwiba abantu kuleiilako fye pa muulu mu fyalo ifingi .
(trg)="41"> Попри такі зусилля , у багатьох країнах кількість викрадень зростає .

(src)="39"> Richard Johnson inkonkani ku mukalamba wa Kampani ka Seitlin mu Latin America alanda apo ukwiba abantu kufikile muli cilya calo atila : “ Ico tuleenekela fye ca kuti impendwa ya bantu abaleibwa ikaiilako fye pa muulu . ”
(trg)="42"> Коментуючи ситуацію , яка склалася в Латинській Америці , Річард Джонсон , віце - президент агентства Seitlin & Company , каже : « З усього видно , що кількість викрадень збільшуватиметься » .

(src)="40"> Umulandu Ukwiba Abantu Kufuliile
(trg)="43"> Причини зросту

(src)="41"> Incenshi shilalumbula imilandu iingi iilengele ukuti ukwiba abantu kufule muno nshiku .
(trg)="44"> Фахівці наводять безліч причин , через які сьогодні зросла кількість викрадень .

(src)="42"> Umo wa kuti ubupiina nabucilamo ku bantu mu ncende shimo .
(trg)="45"> Однією з них є скрутна економічна ситуація , що панує в деяких регіонах .

(src)="43"> Uubomba incito ya kukumbusuka abaponenwe no busanso uwa mwi tauni lya Nal’chik , mu Russia , atile : “ Inshila isuma iya kusangilamo indalama kucito ubu bwine bukwebo bwaseeka ubwa kwiba abantu . ”
(trg)="46"> Працівник рятувальної служби міста Нальчик ( Росія ) сказав : « Найліпший відомий спосіб заробити гроші — це зайнятися кіднепінгом » .

(src)="44"> Mu fitungu fimo ifyaletekwa ne calo icali kale Soviet , cashimikwa ukuti mu kwiba abantu e mufuma indalama sha kutungilila ifita fya mu bumfisolo ifya bakalamba ba nkondo muli iyo ncende .
(trg)="47"> Говорять , що у деяких колишніх радянських республіках кіднепінг використовують , аби фінансувати приватні армії військових диктаторів .

(src)="45"> Ilelo abantu baleya ku fyalo fimbi ku kucito bukwebo atemwa ku kutandala fye nabafula ukucile fyo cali kale .
(src)="46"> Ici cilengele ukuti abeeba abantu bashukile abo bengeba .
(trg)="48"> Сьогодні дедалі більше людей подорожує у ділових справах або як туристи , таким чином даючи викрадачам нові можливості пошуку здобичі .

(src)="47"> Mu myaka fye 5 impendwa ya bantu abafuma ku fyalo fimbi abaibwa yalinininako imiku ibili .
(trg)="49"> За п’ять років кількість викрадень іноземців подвоїлась .

(src)="48"> Pa kati ka 1991 na 1997 , abatandashi ukufuma mu fyalo nalimo 26 baliibilwe .
(trg)="50"> Між 1991 і 1997 роками туристів викрадали у близько 26 країнах .

(src)="49"> Ni kwi aba bonse abeeba abantu bafuma ?
(trg)="51"> Звідки ці викрадачі беруться ?

(src)="50"> Apo ukukansana mu fya nkondo kuleya kulepwa mu ncende shimo , cilengele ukuti abali kale abashilika babe amalofwa ayabule ndalama .
(trg)="52"> Після припинення деяких воєнних конфліктів колишні солдати стали безробітними , з порожніми кишенями .

(src)="51"> Aba bantu balicenjela icine cine mu fyo bengabomba uyu mulimo wa kwiba abantu .
(trg)="53"> Такі люди мають всі необхідні навики , аби взятися за цю вигідну справу .

(src)="52"> Na kabili , pa mulandu wa kubomfya inshila shafikapo isha kwikatilamo ifipondo fitoba amabanki e lyo no kucefyako ubukwebo bwa kushitisha imiti ikola , cilengele bampulamafunde nomba ukutendeka ukwiba abantu pa kuti balesangilamo indalama .
(trg)="54"> Так само вживання більш ефективних заходів проти грабування банків і торгівлі наркотиками змусило злочинців вдатися до кіднепінгу , що стало для них іншим джерелом прибутку .

(src)="53"> Mike Ackerman , incenshi pa fya kwiba abantu , alondolola ukuti : “ Pa mulandu wa nshila ishilebomfiwa isha kulenga ukuti cikosele bampulamafunde ukwiba ifipe , cilengele nomba ukuti baleiba abantu . ”
(trg)="55"> Фахівець з питань кіднепінгу Майк Акерман пояснив : « Оскільки вчиняти злочини проти власності у всіх суспільствах стає дедалі складніше , збільшується кількість злочинів проти людей » .

(src)="54"> Ukusabankanya kwa ndalama ishingi ishilipilwa ku beeba abantu pa kuti balekeko untu bebile na ko kulenga bambi nabo ukutendeka ukwiba abantu .
(trg)="56"> Повідомлення про високі грошові викупи також можуть стимулювати до дій потенційних викрадачів .

(src)="55"> Ifilenga Abantu Ukwiba Abantu Fyalipusanapusana
(trg)="57"> Спонуки не завжди однакові

(src)="56"> Abengi abeeba abantu bafwaya fye indalama epela .
(trg)="58"> Більшість викрадачів бажають мати гроші й тільки гроші .

(src)="57"> Indalama abeeba abantu bafwaya ukulipilwa kuti shatendekela fye pa tumadola utunono no kufika ku madola yashaifulila nga filya cali lintu amadola amamilioni 60 yalipilwe pa kuti fye balekeko shibukwebo wa fikuulwa mu Hong Kong uwanonka sana nangu line bashamulekeleko na pa numa ya kumulipililako isho ndalama .
(trg)="59"> Вимоги щодо викупу різняться , починаючи від незначної суми до , наприклад , 60 мільйонів доларів , сплачених за заможного магната у Гонконзі , якого так і не звільнили .

(src)="58"> Lubali lumbi , bamo abeeba abantu nga balefwaya ukongola abantu ukuti babe ku lubali lwabo , nangu nga balefwaya ukusange fya kulya , umuti , ifilimba , bamotoka , ukukuulilwa amasukulu yapya , imisebo , ne fipatala , babomfya abo bebile .
(trg)="60"> З другого боку , деякі викрадачі використовують свої жертви , щоб здобути популярність , отримати їжу , ліки , радіо й автомобілі , а також добитись будівництва нових шкіл , доріг та лікарень .

(src)="59"> Umulashi umo uwaibilwe ku Asia bamulekeeleko lintu abamwibile bapeelwe amayuniformu ne mipila ya kubomfya mu kuteya basiketibo .
(trg)="61"> В Азії викрадену урядову особу звільнили лише після того , як викрадачі отримали баскетбольну форму й м’ячі .

(src)="60"> Bambi na bo ico beebila abantu kufwayo kutiinya no kulesha bashimakwebo na batandashi abafuma mu fyalo fimbi abafwaya ukuleta ubuyantanshi mu fya bukwebo mu calo cimbi , pa kuti tabeshile mu kunonkela pa calo cishili cabo na pa fyuma fyabamo .
(trg)="62"> Певні групи теж використовують кіднепінг , аби відстрашувати й залякувати іноземних вкладників і туристів з ціллю припинити зловживання землею й природними ресурсами .

(src)="61"> Kanshi ifilenga abantu ukwiba abantu fyena fingi , ne nshila babomfya na sho shingi , kabili abacenjela muli uyu mulimo na bo bengi e lyo na bengeebwa na bo bengi .
(trg)="63"> Отже , не бракує ні спонук , ні засобів , ні потенційних викрадачів або жертв .

(src)="62"> Bushe e fyafula ne nshila sha kucefeshamo ubu bwafya ?
(trg)="64"> Чи існує також багато розв’язань ?