# bem/102000000.xml.gz
# swc/102000000.xml.gz


(src)="1"> Ifilimo
(trg)="1"> Ukurasa wa pili

(src)="2"> January 8 , 2000
(trg)="2"> Mwezi wa 8 , 2000

(src)="3"> Abalefwaisha Ukundapwa no Kulepulwa Ukwabula Ukubikwamo Umulopa Balefulilako
(trg)="3"> Tiba na Upasuaji Bila Damu Uhitaji Unaoongezeka 3 - 11

(src)="4"> Ukundapa no kulepula kwabula ukubikamo umulopa nomba nakuseeka sana .
(trg)="4"> Sasa tiba na upasuaji bila damu ni wa kawaida zaidi kuliko wakati mwingine wowote .

(src)="5"> Mulandu nshi abalefwaya kwene bafulile fi ?
(trg)="5"> Kwa nini unahitajiwa sana namna hiyo ?

(src)="6"> Bushe nakuwamapo ukucila ukubikwamo umulopa ?
(trg)="6"> Je , ni njia badala iliyo salama ya utiaji - damu mishipani ?

(src)="11"> 16 Ukwaafwa Abalungulushiwepo
(trg)="7"> Wadudu Wenye Kustaajabisha 15

(src)="13"> 20 Ukwiba Abantu — Munsokwe Uusangwike Ubukwebo
(src)="14"> 24 Ukwiba Abantu — Ifikalamba Ifyalenga Ukuti Kubeko
(trg)="8"> Badala ya kupondaponda kila mdudu unayekutana naye , kwa nini usijifunze juu ya wadudu wenye kustaajabisha ?

(src)="15"> 26 Ukwiba Abantu — Bushe Kuti Kwapwa ?
(src)="16"> 32 ‘ Baali Aba Kupembeesula ! ’
(trg)="9"> Maoni Yaliyosawazika juu ya Desturi Zinazopendwa 26

(src)="18"> Imyata iingi yashimpwa pa kutiine mipashi ne fisambilisho fya mipepele ifya bufi .
(trg)="10"> Desturi nyingi zinategemea mawazo ya kishirikina na ya kidini yasiyo ya Biblia .

(src)="20"> Bushe Nkakwateko Kardi wa Kukongwelapo ?
(trg)="11"> Mkristo apaswa kuonaje mazoea hayo ?

# bem/102000001.xml.gz
# swc/102000001.xml.gz


(src)="1"> Basolwesolwe mu Kundapa Ukwabula Umulopa
(trg)="1"> Watangulizi Katika Tiba

(src)="2"> UMWINA Belgium wa myaka ya bukulu 61 , uwe shina lya José , uwa ku kalitauni ka Oupeye , aebelwe ukuti alekabila ukubikwamo ilibu limbi .
(trg)="2"> AKIWA na umri wa miaka 61 , José , Mbelgiji kutoka mji mdogo wa Oupeye , aliambiwa kwamba angehitaji kupandikizwa ini .

(src)="3"> Atila , “ Ici cintu camponeshe pa musao . ”
(trg)="3"> “ Hilo ndilo jambo lililonishtua zaidi maishani , ” asema .

(src)="4"> Imyaka fye 40 iyapitapo , tacatalile acumfwikapo ukuti umuntu nabamubikamo ilibu limbi .
(trg)="4"> Miongo minne tu iliyopita , lilikuwa jambo lisilofikirika kupandikizwa ini .

(src)="5"> Nangu ni muli ba 1970 , abalepusuka pa balebikwamo amabu bali fye mupepi na mapesenti 30 .
(trg)="5"> Hata katika miaka ya 1970 , kiwango cha kuokoka kilikuwa asilimia 30 hivi .

(src)="6"> Nangu cibe fyo , ilelo , ukubika amabu mu bantu cintu cilecitwa lyonse , kabili banono fye balefwa .
(trg)="6"> Hata hivyo , leo kupandikiza ini hufanywa kwa ukawaida , kukiwa na kiwango kikubwa zaidi cha mafanikio .

(src)="7"> Nalyo line kuciliko ubwafya ubukalamba .
(trg)="7"> Lakini bado kuna tatizo kubwa .

(src)="8"> Apantu pa kubika ilibu mu muntu kulaba umulopa uwingi uusuuma , badokota ilingi line balabikamo umulopa ilyo balebombela umulwele .
(trg)="8"> Kwa kuwa upandikizaji wa ini mara nyingi huhusisha kuvuja damu nyingi kwa kawaida madaktari hutumia damu wakati wa upasuaji .

(src)="9"> Pa mulandu wa fisumino fyakwe ifya mipepele , José alikeene ukumubikamo umulopa .
(trg)="9"> Kwa sababu ya masadikisho yake ya kidini , José hakutaka damu .

(src)="10"> Lelo , alefwaya ukumubikamo ilibu .
(trg)="10"> Lakini alitaka apandikizwe ini .

(src)="11"> Bushe kuti cacitika ?
(trg)="11"> Haiwezekani ?

(src)="12"> E fyo bamo bengepusha .
(trg)="12"> Huenda wengine wakafikiri hivyo .

(src)="13"> Lelo umukalamba wa badokota babombela abantu capamo na babomfi banankwe bamwene ifyo kuti bamubombela fye bwino ukwabula no kumubikamo umulopa .
(trg)="13"> Lakini daktari - mpasuaji mkuu alihisi kwamba yeye pamoja na wafanyakazi wenzake walikuwa na fursa nzuri ya kufanya upasuaji kwa mafanikio bila damu .

(src)="14"> Kabili ifyo fine fye e fyo bacitile !
(trg)="14"> Na hivyo ndivyo walivyofanya haswa !

(src)="15"> Inshiku fye 25 pa numa ya kumubombela , José alifumine mu cipatala no kubwelela ku mwakwe ku mukashi no mwana wakwe umwanakashi .
(trg)="15"> Siku 25 tu baada ya kupasuliwa , José alikuwa amerudi nyumbani akiwa pamoja na mke na binti yake .

(src)="16"> *
(trg)="16"> *

(src)="17"> Pa mulandu wa kulamuka kwa balya badokota abo magazini wa Time eta ukuti “ impalume sha fya cipatala , ” umuti wabulamo umulopa no kulepula ukwabula ukubikwamo umulopa nomba nakuseeka ukucila na kale lyonse .
(trg)="17"> Kwa sababu ya ustadi wa watu ambao gazeti Time huwaita “ mashujaa wa tiba , ” sasa tiba na upasuaji bila damu umepata kuwa jambo la kawaida zaidi .

(src)="18"> Lelo mulandu nshi abengi balekufwaila ?
(trg)="18"> Lakini kwa nini unatakwa na watu wengi ?

(src)="19"> Pa kwasuka ico cipusho , lekeni tupituluke mu lyashi lyakokwesha ililenga ukupusana pa lwa mimwene ya kubikwamo umulopa .
(trg)="19"> Ili kujibu swali hilo , acheni tuchunguze historia yenye matatizo ya utiaji - damu mishipani .

(src)="20"> [ Futunoti ]
(trg)="20"> [ Maelezo ya Chini ]

(src)="21"> Inte sha kwa Yehova shimona opareshoni ya kukuushishamo ifilundwa fya mubili ngo mulandu wa kuipingwila ukulingana na kampingu .
(trg)="21"> Mashahidi wa Yehova huona upasuaji wa kupandikizwa viungo kuwa jambo linalotegemea dhamiri ya mtu mmoja - mmoja .

(src)="22"> [ Icikope pe bula 3 ]
(trg)="22"> [ Picha katika ukurasa wa 3 ]

(src)="23"> Pali nomba kuliko badokota ukucila 90,000 mwi sonde lyonse abailandile abene ukuti bali abaipeelesha ukundapa Inte sha kwa Yehova ukwabula umulopa
(trg)="23"> Sasa ulimwenguni pote kuna madaktari zaidi ya 90,000 ambao wamesema wazi kwamba wako tayari kuwatibu Mashahidi wa Yehova bila damu

# bem/102000002.xml.gz
# swc/102000002.xml.gz


(src)="1"> Ukubikwamo Umulopa — Ilyashi lyalenga Abantu Ukupaashanya pa Myaka Iyingi
(trg)="1"> Utiaji - Damu Mishipani Historia Ndefu Yenye Ubishi

(src)="2"> Dokota Jeffrey McCullough atile , “ Nga ca kuti insandesande shakashika isha mu mulopa shali e muti uupya pali lelo , kuti cakosa sana ukusuminishiwa ukuubomfya . ”
(trg)="2"> “ Ikiwa chembe nyekundu za damu zingekuwa dawa mpya leo , ingekuwa vigumu sana kuziidhinisha . ” — Dakt .
(trg)="3"> Jeffrey McCullough .

(src)="3"> MU MUPEPO wa 1667 , ishilu lyasakatuka ilye shina lya Antoine Mauroy lyaletelwe kuli Jean - Baptiste Denis , dokota walumbuka uwa kwa Louis Mfumu yalenga 14 iya ku France .
(trg)="4"> MNAMO majira ya baridi kali ya mwaka wa 1667 , mtu fulani mwenye kichaa na jeuri anayeitwa Antoine Mauroy alipelekwa kwa Jean - Baptiste Denis , tabibu mheshimiwa wa Mfalme Louis wa 14 wa Ufaransa .

(src)="4"> Denis akwete umuti uyo atile kuti waposha ubushilu bwa kwa Mauroy .
(src)="5"> Atile pa kuti umulwele wakwe apole kano abikwamo umulopa wa ng’ombe .
(trg)="5"> Denis alikuwa na “ ponyo ” kamili la kichaa cha Mauroy — kumtia damu ya ndama mishipani , ambayo alifikiri ingetuliza mgonjwa wake .

(src)="6"> Nalyo line Mauroy tapolele .
(trg)="6"> Lakini mambo hayakumwendea sawa Mauroy .

(src)="7"> Pa numa ya kubikwamo umulopa umuku wa bubili , alyumfwileko eyefilya .
(trg)="7"> Kwa kweli , baada ya kutiwa damu mishipani mara ya pili , alipata nafuu .

(src)="8"> Lelo mu kwangufyanya fye ubushilu bwalibwele na kabili muli ulya umwina France kabili ukwabula no kupoose inshita alifwile .
(trg)="8"> Lakini punde si punde mwanamume huyo Mfaransa alipatwa na kichaa tena , na baada ya muda mfupi akafa .

(src)="9"> Nangu ca kuti caishileishibikwa pa numa ukuti Mauroy afwile kuli sumu wa arsenic , amatukuto ya kwa Denis pa lwa kubikamo umulopa wa nama yabalamwine ukupaashanya kukalamba mu France .
(trg)="9"> Hata ingawa baadaye iligunduliwa kwamba kwa kweli Mauroy alikufa kutokana na kemikali yenye sumu , majaribio ya Denis ya kutumia damu ya mnyama yalizusha ubishi mkali sana katika Ufaransa .

(src)="10"> Kuli pele pele , mu 1670 ukubikwamo umulopa kwalibindilwe .
(trg)="10"> Hatimaye , mnamo mwaka wa 1670 hatua hiyo ilipigwa marufuku .

(src)="11"> Mu kupita kwa nshita , Ing’anda ya mafunde iya ku Britain ukusanshako fye na papa bonse babindile ukubikwamo umulopa .
(trg)="11"> Baada ya muda , Bunge la Uingereza , na hata papa alipiga marufuku hatua hiyo pia .

(src)="12"> Pa myaka 150 iyakonkelepo , ukubikwamo umulopa takwatalile akulandwapo .
(trg)="12"> Miaka 150 iliyofuata karibu utiaji - damu mishipani usahaulike .

(src)="13"> Amasanso ya Kutendekelako
(trg)="13"> Hatari za Mapema

(src)="14"> Muli ba 1800 , ukubikwamo umulopa kwalibukulwilwe .
(trg)="14"> Katika karne ya 19 , utiaji - damu mishipani ulianza kutumiwa tena .

(src)="15"> Uwa kutendeke cipya cipya ali cimbusa umuNgeleshi uwe shina lya James Blundell .
(trg)="15"> Urudishaji huo uliongozwa na tabibu wa uzazi kutoka Uingereza anayeitwa James Blundell .

(src)="16"> Mu kuba ne nshila shakwe ishawaminako ne fisolobelo fyakwe ifyacishapo ukuwama , e lyo no mupampamina wakwe uwa kufwaya ukubomfya umulopa wa buntunse , Blundell alengele ukuti abantu batendeke na kabili ukutontonkanya pa lwa kubikwamo umulopa .
(trg)="16"> Akitumia mbinu zilizoboreshwa na vifaa vya hali ya juu — na kusisitiza kwamba ni damu ya binadamu tu inayopasa kutumiwa — Blundell alifanya utiaji - damu mishipani ujulikane tena na umma .

(src)="17"> Lelo mu 1873 , dokota umwina Poland , F .
(trg)="17"> Lakini mnamo mwaka wa 1873 , F .

(src)="18"> Gesellius , alengele ukubikwamo umulopa uko kwabukulwilwe ukukanaluminishiwa pa mulandu wa kusanga kwakwe ukwa kutiinya : Ukucila pali hafu wababikilwemo umulopa e bafwile .
(trg)="18"> Gesellius , daktari kutoka Poland , alipunguza mwendo wa kurudishwa kwa utiaji - damu mishipani kwa kutoa ugunduzi wenye kuogofya : Zaidi ya nusu ya visa vya utiaji - damu mishipani vilisababisha vifo .

(src)="19"> Pa kumfwa ici , badokota balumbuka batendeke ukusuusha imyundapile ya kubikamo umulopa .
(trg)="19"> Baada ya kupata habari hizo , matabibu waheshimiwa walianza kushutumu hatua hiyo .

(src)="20"> Na kabili ukundapa kwa kubikamo umulopa kwabwelele pa nshi .
(trg)="20"> Kwa mara nyingine tena , watu wakaacha kupendezwa na zoea la utiaji - damu mishipani .

(src)="21"> Lyene , mu 1878 , dokota umwina France Georges Hayem apwishishe ukupanga umuti wasongoloka uwe shina lya saline solution , uyo aatungile fyo kuti wapyanikapo umulopa .
(trg)="21"> Kisha , mnamo mwaka wa 1878 , tabibu Mfaransa Georges Hayem alikamilisha mchanganyiko wa chumvi , ambao alidai ungeweza kutumiwa badala ya damu .

(src)="22"> Ukupusanako no mulopa , umuti wasongoloka uwa saline tawakwetemo ubusanso , tawaletimba , kabili cali icayanguka ukuusenda .
(trg)="22"> Tofauti na damu , mchanganyiko huo wa chumvi haukuwa na athari zozote , haukuganda , na ilikuwa rahisi kuusafirisha .

(src)="23"> Na muli fyo , saline solution iya kwa , Hayem e yatendeke ukubomfiwa mpanga fye yonse .
(trg)="23"> Basi inaeleweka ni kwa nini mchanganyiko wa chumvi wa Hayem ulianza kutumiwa sana .

(src)="24"> Ku ca kupapusha , nangu cibe fyo , abantu na kabili bafwaile umulopa .
(trg)="24"> Hata hivyo , kwa kushangaza , punde si punde watu wakavutiwa na damu tena .

(src)="25"> Mulandu nshi ?
(trg)="25"> Kwa nini ?

(src)="26"> Mu 1900 , umwina Austria we shina lya Karl Landsteiner dokota wa pathology asangile ukuti umulopa waba mu misango yalekanalekana , kabili ukuti te lyonse umulopa ubombela pamo no unankwe .
(trg)="26"> Mnamo mwaka wa 1900 , mwanapatholojia wa Austria Karl Landsteiner aligundua aina mbalimbali za damu , na akagundua kwamba aina moja ya damu haipatani na nyingine daima .

(src)="27"> E mulandu wine tushingapapila umulandu abengi ababikilwemo umulopa mu nshita ya ku numa balefwila !
(trg)="27"> Kwa hiyo haishangazi kwamba wakati uliopita utiaji - damu mishipani ulitokeza misiba mingi !

(src)="28"> Pali lelo ico kuti casengaukwa pa kushininkisha fye ukuti ulya alepeela umulopa akwete umusango umo wine no mulopa wa ulebikwamo .
(trg)="28"> Sasa mambo yangeweza kubadilishwa , kwa kuhakikisha kwamba damu ya mtoaji inapatana na ya mpokeaji .

(src)="29"> Ubu bwishibilo bwalengele badokota ukubukulula cipya cipya ukucetekela kwabo mu kubikamo umulopa ilyo fye Inkondo ya Calo iya 1 yatendeke .
(trg)="29"> Wakiwa na ujuzi huo , matabibu walikuwa na imani mpya kuhusu utiaji - damu mishipani — wakati barabara kwa ajili ya Vita ya Ulimwengu ya Kwanza .

(src)="30"> Inkondo no Kubikwamo Umulopa
(trg)="30"> Utiaji - Damu Mishipani na Vita

(src)="31"> Mu Nkondo ya Calo iya 1 , abalebikwamo sana umulopa bashilika balecenwa .
(trg)="31"> Wakati wa Vita ya Ulimwengu ya Kwanza , askari - jeshi waliojeruhiwa walitiwa damu kwa wingi .

(src)="32"> Ca cine , umulopa ulatimba bwangu , kabili ku numa tacali na kucitika ukusenda umulopa ku nkondo .
(trg)="32"> Bila shaka , damu huganda haraka , na wakati uliotangulia karibu ilikuwa haiwezekani kusafirisha damu kwenye uwanja wa mapigano .

(src)="33"> Lelo ku kutendeka kwa ba 1900 , Dokota Richard Lewisohn , uwa pa cipatala ca Mount Sinai Hospital mu New York City , alibombeshe pa kupanga umuti wa ku kanatikamika umulopa uwitwa ukuti sodium citrate .
(trg)="33"> Lakini mapema katika karne ya 20 , Dakt .
(trg)="34"> Richard Lewisohn , wa Hospitali ya Mount Sinai huko New York City , alifanikiwa kufanyia majaribio dutu ya kuzuia kuganda inayoitwa sitrati natiri .

(src)="34"> Uku kulunduluka kwa kucincimusha kwamwenwe kuli badokota nge cipesha amano .
(trg)="35"> Uvumbuzi huo wenye kusisimua ulionwa kuwa muujiza na madaktari fulani .

(src)="35"> Dokota Bertram M .
(trg)="37"> Bertram M .

(src)="36"> Bernheim , shing’anga walumbwike pali ilya nshita alembele ukuti : “ Cali fye kwati akasuba kapene ukwiminikwa shilili . ”
(trg)="38"> Bernheim , tabibu mashuhuri wa wakati huo .

(src)="37"> Kwaliko ukufwaisha kwakulilako ukwa mulopa mu Nkondo ya Calo iya 2 .
(trg)="39"> Uhitaji wa damu uliongezeka wakati wa Vita ya Ulimwengu ya Pili .

(src)="38"> Mpanga fye yonse kwali ifipampa fyalembelwepo amashiwi ya kuti “ Sanguleni Umulopa , ” “ Umulopa Wenu Kuti Wapususha Umuntu , ” na “ Alipeele Umulopa Wakwe .
(trg)="40"> Umma ulijionea mabango mengi yenye shime kama vile “ Toa Damu Sasa , ” “ Damu Yako Inaweza Kumwokoa , ” na “ Alitoa Damu Yake .

(src)="39"> Bushe Na Imwe Te Kuti Mupeeleko Umulopa Wenu ? ”
(trg)="41"> Je , Utatoa Yako ? ”

(src)="40"> Pa mulandu wa uku kukoselesha abengi balisangwilileko umulopa wabo .
(trg)="42"> Watu wengi walitii mwito wa kutoa damu .

(src)="41"> Mu Nkondo ya Calo iya 2 , mupepi na malita amamilioni 6 e yapeelwe mu United States .
(trg)="43"> Wakati wa Vita ya Ulimwengu ya Pili , takriban lita 6,500,000 zilitolewa huko Marekani .

(src)="42"> Catunganishiwa ukuti ukucila pa malita 260,000 aya mulopa e yalonganikwe no kusalanganishiwa mu London .
(trg)="44"> Inakadiriwa kwamba katika London zaidi ya lita 260,000 zilikusanywa na kugawanywa .

(src)="43"> Lelo kwena , ukubikwamo umulopa kwaleteleko amalwele ayengi , nga fintu caishileishibwa mu kwangufyanya .
(trg)="45"> Bila shaka , utiaji - damu mishipani ulihusisha hatari kadhaa za afya , kama ilivyoonekana waziwazi punde si punde .

(src)="44"> Amalwele Yapitila mu Mulopa
(trg)="46"> Maradhi Yanayopitishwa kwa Damu

(src)="45"> Pa numa ya Nkondo ya Calo iya 2 , ukulunduluka kukalamba mu fya miti ya cipatala kwaleteleko ukulepula uko inshita imo baleti takwingacitwa .
(trg)="47"> Baada ya Vita ya Ulimwengu ya Pili , maendeleo makubwa ya kitiba yaliwezesha upasuaji fulani ufanywe ambao hapo awali haukuwazika .

(src)="46"> Pali uyu mulandu akabungwe kalipangilwe mu fyalo fyonse akalesanga indalama ishishaifulila ukupitila mu kulapayanya umulopa wa kubikamo abalwele , uo badokota bamwene ukuti ufwile fye ukubapo ilyo abalwele balebombelwa .
(trg)="48"> Basi , kiwanda cha tufeni pote chenye kupata faida ya mabilioni ya dola kwa mwaka mmoja kiliibuka ili kutoa damu kwa ajili ya utiaji - damu mishipani ambao matabibu walianza kuuona kuwa kiwango cha upasuaji .

(src)="47"> Mu kwangufyanya , nangu cibe fyo , kwaliko isakamika lya malwele yendela pamo no kubikwamo umulopa .
(trg)="49"> Hata hivyo , punde si punde , hangaiko juu ya maradhi yanayohusiana na kutiwa damu mishipani likajulikana sana .

(src)="48"> Ku ca kumwenako , mu nkondo ya bena Korea , mupepi na mapesenti 22 aya babikilwemo umulopa balilwele ubulwele bwa ku libu uko e kuti mupepi ne miku itatu ukucila pa cipimo ca balwele mu Nkondo ya Calo iya 2 .
(trg)="50"> Kwa mfano , wakati wa Vita ya Korea , takriban asilimia 22 ya wale waliotiwa plazima walipatwa na mchochota wa ini — karibu mara tatu ya wale waliopatwa nao wakati wa Vita ya Ulimwengu ya Pili .

(src)="49"> Muli ba 1970 , akabungwe ka U.S .
(src)="50"> Centers for Disease Control katungenye ukuti pa mwaka abalefwa ku bulwele bwa ku libu pa mulandu wa kubikwamo umulopa bali 3,500 .
(trg)="51"> Kufikia miaka ya 1970 , Vitovu vya Kudhibiti Maradhi vya Marekani vilikadiria idadi ya vifo vilivyosababishwa na utiaji - damu mishipani na maradhi ya mchochota wa ini kuwa 3,500 kwa mwaka .

(src)="51"> Bambi batunganya ukuti icipendo cali imiku 10 ukucilapo .
(trg)="52"> Wengine walikadiria tarakimu hiyo kuwa mara kumi zaidi .

(src)="52"> Pa mulandu wa kukwata bamashini basuma abengamona ubulwele buli mu mulopa e lyo no kusala bwino abalepeela umulopa , impendwa yabaleambula ubulwele bwa ku libu ubwa hepatitis - B yalicefiweko .
(trg)="53"> Kwa sababu ya uchunguzi wa damu ulio bora na kuteua watoaji - damu kwa umakini , visa kadhaa vya ambukizo la mchochota wa ini - B vilipungua .

(src)="53"> Lelo lyene ubulwele bwa ku libu ubupya kabili inshita shimo ubwakwata akashishi kepaya ubwa hepatitis C bwaipeye abengi .
(trg)="54"> Lakini aina mpya ya virusi ambavyo nyakati nyingine ni vyenye kufisha — mchochota wa ini C — vilisababisha vifo vingi .

(src)="54"> Catunganishiwa ukuti abena Amerika amamilioni yane e bayambwile aka kashishi , kabili abengi bakambwile ukupitila mu kubikwamo umulopa .
(trg)="55"> Inakadiriwa kwamba Wamarekani milioni nne waliambukizwa virusi hivyo , mamia ya maelfu kati yao kwa kutiwa damu mishipani .

(src)="55"> Ca cine , ukuceeceeta kwashininkishiwa mu kupelako kwalengele ubulwele bwa hepatitis C ukukanaseeka .
(trg)="56"> Ni kweli kwamba upimaji madhubuti hatimaye ulipunguza kuenea kwa mchochota wa ini C .

(src)="56"> Nalyo line , abengi batila amalwele na yambi kuti yatumbukamo kabili lintu yaishibikwa ninshi abengi balilwala kale .
(trg)="57"> Hata hivyo , wengine wanahofu kwamba hatari mpya zitatokea na zitajulikana tu baada ya kuchelewa mno .

(src)="57"> Ukufilwa na Kumbi : Umulopa wa Kashishi ka HIV
(trg)="58"> Kashfa Nyingine : Damu Iliyoambukizwa HIV

(src)="58"> Muli ba 1980 , casangilwe ukuti umulopa kuti wabamo akashishi ka HIV , akalenga AIDS .
(trg)="59"> Mnamo miaka ya 1980 , ilijulikana kwamba damu inaweza kuambukizwa HIV , virusi inayosababisha UKIMWI .

(src)="59"> Pa kubala , abapoka umulopa ku bantu tabalefwaya ukumfwa ukuti umulopa bapokele nalimo walimo akashishi ka HIV .
(trg)="60"> Mwanzoni , benki za damu zilichukizwa na wazo la kwamba damu yao ingeweza kuwa imeambukizwa .