# bem/102013000.xml.gz
# om/102013000.xml.gz


(src)="1"> Ifilimo
(trg)="1"> Ittiin Baafata

(src)="2"> January – February 2013
(src)="3"> © 2013 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania .
(trg)="2"> © 2013 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania .

(src)="4"> All rights reserved .
(trg)="3"> Mirgi abbummaa seeraan eegamaadha .

(src)="6"> 3 Ilyashi lya Pano Isonde
(trg)="4"> 3 Adunyaa Mararraa

(src)="7"> 4 Ifingafwa Ulupwa
(trg)="5"> 4 Maatiidhaaf

(src)="8"> Ifya Kulanshanya na Bana Benu Imisepela
(trg)="6"> Mucaa Keessan Isa Dargaggeessa Taʼee Wajjin Haasaʼuu Kan Dandeessan Akkamitti ?

(src)="9"> 6 Ukulanshanya
(trg)="7"> 6 Gaafannoo

(src)="10"> Sayantisti wa Biochemistry Alondolola Ifyo Asuminamo
(trg)="8"> Baayookeemistiin Tokko Amantiishee Ibsite

(src)="11"> 12 Ifyalo na Bantu
(trg)="9"> 12 Biyyootaafi Ummata

(src)="12"> Ukutandalila ku Cameroon
(trg)="10"> Kaameruuniin Daawwachuu

(src)="13"> 14 Ifyo Baibolo Isambilisha
(trg)="11"> 14 Macaafni Qulqulluun Maal Jedha ?

(src)="14"> Pali Paradaise
(trg)="12"> Jannata

(src)="15"> 16 Bushe Capangilwe fye ?
(trg)="13"> 16 Qaamni Kana Tolche Jiraa ?

(src)="16"> Icuni Beta Ukuti Bar - Tailed Godwit
(trg)="14"> Simbirri Baarteeyildi Goodwiit Jedhamtu Kallattii Itti Balaliitu Akkamitti Beekti ?

(src)="17"> BELENGELENIPO NA FIMBI PA INTANETI
(trg)="15"> INTARNEETIIRRATTI

(src)="18"> www.jw.org
(trg)="16"> www.jw.org

(src)="19"> IMISEPELA
(trg)="17"> DARGAGGOOTA

(src)="20"> ABACAICE BEPUSHA UKUTI . . .
(trg)="18"> GAAFFII DARGAGGOOTAA . . .

(src)="21"> Kuti Nacita Shani nga Balencusha ku Muntu wa Lwinso ?
(trg)="19"> Nama Addaggee Taʼerraa Of Eeguu Kanan Dandaʼu Akkamitti ?

(src)="22"> Coretta atile : “ Abalumendo ba pa sukulu , balentinta mukafunga mabele no kulanjeba ifishilolelemo ati kuti naumfwa bwino sana nga naulungene nabo . ”
(trg)="20"> Koreettaan akkas jetteetti : “ Mana barumsaa giddu galeessaatti , dargaggoonni dubbii addaggummaa kan dubbatan siʼa taʼu , fakkeenyaaf uffata harmakootii duubaan harkisaa , utuun takkaa isaanii wajjin saalqunnamtii raawwadhee hammam akkan gammadu natti himu ” jetteetti .

(src)="23"> Bushe iwe kuti wacita shani ica musango yu nga calikucitikiile ?
(trg)="21"> Haalli akkasii utuu si mudatee ati maal goota turte ?

(src)="24"> Abaume kuti baleka ukukucusha nga ca kutila nawishiba bwino ifyo ulingile ukucita !
(trg)="22"> Deebii akkamii kennuu akka qabdu yoo beekte , balaa kanarraa of eeguu dandeessa !
(trg)="23"> ( Ingiliffaan argama .

(src)="25"> ABANA
(trg)="25"> IJOOLLEE

(src)="26"> IFIKOPE
(trg)="26"> GILGAALA FAKKII

(src)="27"> Kopololeni ici cikope pa Inteneti no kupulinta .
(trg)="27"> Fakkicha garagalfattanii erga maxxanfattanii booda , ijoollee keessanii wajjin gilgaalasaa hojjedhaa .

(src)="28"> Citeni ifyo balandile ukucita pa cikope na bana benu .
(trg)="29"> ( Ingiliffaan argama .

(src)="29"> Mulebasambilisha pa bantu abalembwa mu Baibolo na pa mibele isuma iyo bengasambililako .
(trg)="30"> BIBLE TEACHINGS / CHILDREN jalaa ilaali )

# bem/102013001.xml.gz
# om/102013001.xml.gz


(src)="3"> Ubusanso ubwacitike mu April 2010 palya bafumisha oilo muli bemba , bwalengele oilo iingi sana ukufuma no kuya muli bemba pa myeshi nalimo itatu .
(trg)="1"> Ebla 2010 dhaabbata bobaʼaa tokkorra balaan erga gaʼee booda , gara jiʼa sadiitiif bobaʼaafi gaaziin hammana hin jedhamne gara galaanichaatti namʼee ture .

(src)="4"> Pa numa ya myeshi ibili na hafu , ibumba lya basambilila sana abaile mu kumona ifyacitike basangile muli bemba tamuli oilo iingi iyaitikilemo .
(trg)="2"> Erga kun taʼee gara jiʼa lamaafi walakkaa booda , gareen qorattootaa tokko , keemikaalota galaana kana faaluu dandaʼan keessaa muraasni , baakteeriyaa gaazii meeteen jedhamu bittinneessuun akka badan ibseera .

(src)="5"> Utushishi utwatemwa ifyaba muli oilo e twaliile oilo yonse .
(trg)="3"> Hayyoonni tokko tokko garuu yaada kanarratti shakkii qabu .

(src)="6"> Lelo bambi abasambilila balatwishika nga e fyacitike .
(src)="7"> Bena batila iyo oilo yaibila fye pa nshi ya bemba .
(trg)="4"> Bobaʼaa sana keessaa hedduunsaa gara dachee galaanichaa keessatti akka gad lixe amanu .

(src)="8"> Russia
(src)="9"> Ukulingana ne fyo bafwailishe , abena Russia ukucila pali hafu , abali ne myaka 18 ukufika ku 35 , batila “ pa kuti ifintu file - enda bwino mu bumi , umuntu limo afwile ukukucitako ifyabipa ifyo amafunde yakaanya .
(src)="10"> E fyali mu nyunshipepala ya Rossiiskaya Gazetta .
(trg)="5"> Qorannaan godhame tokko akka argisiisutti , namoota Raashiyaa umriinsaanii waggaa 18 hanga 35 taʼu keessaa dhibbeentaa 59 kan taʼan , ‘ jireenya keessatti milkaaʼina argachuuf , yeroo tokko tokko karaa seerawwan amalaaf baʼanirraa faallaa taʼeen deemuun barbaachisaa akka taʼe ’ kan amanan taʼuusaanii , gaazexaan Roosiiskaayaa Gaazeetaa jedhamu gabaaseera .

(src)="11"> Peru
(src)="12"> Amataba ya kale ayo basanga muli ici calo , ( pamo nga aya ayali pa muulu ) yalanga fye ukuti abantu ba ku kapinda ka ku kuso aka calo ca Peru balelya amataba ya kuposha iciwaya , kabili balekwata no bunga bwa mataba kale sana , imyaka nalimo 3,000 iyapita .
(trg)="6"> Qoroqondaawwan boqqoolloo hamma ammaatti argamaniifi waggoota dheeraa dura turan keessaa tokko tokko ( kan akka fakkiinsaa olitti argamuu ) , namoonni kaaba Peeruu jiraatan yoo xinnaate gara waggaa 3,000 dura xaaxee boqqolloofi daakuu boqqoolloo fayyadamaa akka turan argisiisu .

(src)="13"> Italy
(src)="14"> Lucio Soravito De Franceschi , Shikofu we calici lya Katolika ilya ku Adria - Rovigo asumina ukuti , “ pa kuti abantu bomfwe amashiwi ya kwa Lesa , abashimikila bafwile ukubakonka uko bekala . ”
(trg)="7"> Naannoo Adriyaa Rooviigootti phaaphaasii Kaatolikii kan taʼan Luuchoo Soraaviitoo Dee Firaancheskiin , ergaan amantii , “ kallattiidhaan dhuunfaatti ” bakka jireenyaasaaniitti namoota bira gaʼuu akka qabu amanu .

(src)="15"> Alandile no kuti “ tatulingile ukulalisha inyenjele pa macalici pa kuti abantu bese , lelo tulingile ukuya pa mayanda yabo . ”
(src)="16"> South Africa
(trg)="8"> “ Tajaajilli qeesota taʼuudhaan hojjennu , bilbila bataskaanaa bilbiluurraa gara bilbila karra namootaa bilbiluutti jijjiiramuu qaba ” jedhaniiru .

(src)="17"> Umuti uo bapangila ku masengo ya bacipembele naukosa sana umutengo .
(src)="18"> Umuti uufinine 1 kg baleushitisha pa madola ya ku America 65,000 ( amakwacha 325 milioni ) .
(trg)="9"> Gaanfi warseessaa qorichummaadhaaf karaa seeraan ala taʼeen yommuu gurguramu , gatiin kiilogiraama tokkoo doolaara Ameerikaa 65,000 gaʼeera .

(src)="19"> Mu 2011 , mu South Africa mweka fye , abepaya inama mu bumfisolo baipeye bacipembele 448 .
(trg)="10"> Bara 2011tti Afriikaa Kibbaatti qofa warseessonni 448 taʼan adamoo seeraan ala taʼeen ajjeefamaniiru .

(src)="20"> Ku bulaya , bakabolala balitoba ifikuulwa umo basungila ifya kale no mo bashitishisha ifipe pa kuti fye basende amasego .
(trg)="11"> Awurooppaatti , saamtonni gaanfa kana barbaacha godambaawwaniifi iddoowwan wantoonni kun caalbaasiidhaan itti gurguraman cabsanii galaa jiru .

(src)="21"> Na bacipempele ababa mu fifulo umo basungila no kutamba inama ku Europe , nabo nabatendeka ukubepaya .
(src)="22"> [ Icikope pe bula 3 ]
(trg)="12"> Awurooppaa keessatti warseessonni bakka bineensonni bosonaa itti eegaman keessatti argamanillee balaadhaaf akka saaxilaman yaadama .

# bem/102013002.xml.gz
# om/102013002.xml.gz


(src)="1"> IFINGAFWA ULUPWA | UKUKUSHA ABANA
(trg)="1"> MAATIIDHAAF | GAʼEE WARRAA

(src)="2"> Ifya Kulanshanya na Bana Benu Imisepela
(src)="3"> UBWAFYA
(trg)="2"> Ilmi keessan xinnummaasaatti waanuma hunda isinitti hima ture .

(src)="4"> Ilyo ali umwaice alemwebako ifili fyonse .
(src)="5"> Ilyo aba umusepela , tamwebapo nangu cimo .
(trg)="3"> Yeroo umrii dargaggummaarra gaʼu garuu homaa isinitti hin himu .

(src)="6"> Nga mwesha ukulanda nankwe , tafwaya kulanda nelyo atendeka ukuumana na imwe .
(trg)="4"> Isaa wajjin haasaʼuuf yaalii yoo gootanis dubbachuu hin barbaadu ; ykn mareen sun gara falmiitti akka jijjiiramu godha .

(src)="7"> Kuti mwaishiba ifya kulanshanya na bana benu imisepela .
(trg)="5"> Mucaa keessan isa umrii kanarratti argamuu wajjin haasaʼuu barachuu ni dandeessu .

(src)="8"> Lelo intanshi , natulande pa fintu fibili ifingalenga kwaba ubu bwafya .
(trg)="6"> Jalqaba garuu , wantoota isaa wajjin haasaʼuun rakkisaa akka isinitti taʼu godhan lama haa ilaallu .

(src)="9"> *
(trg)="7"> *

(src)="10"> UMULANDU KUBELA UBU BWAFYA
(src)="11"> Afwaya ukuba no buntungwa .
(trg)="8"> Yaalii of dandaʼanii jiraachuuf godhamu .

(src)="12"> Umusepela panono panono alaya aleba umukalamba uwa kuti aleicitila ifintu umwine ; lelo ici tacicitika fye mu nshita iinono .
(trg)="9"> Ijoolleen umrii dargaggummaarratti argaman , gaʼeessota qorumsa jireenyaa dura dhaabachuu dandaʼan kan taʼan , takkaatti utuu hin taʼin suutuma suutadha .

(src)="13"> Kwena , abana bamo balafwaya sana ubuntungwa na pashilingile ; e lyo abafyashi bamo nabo tabapeela abana ubuntungwa ubo balingile ukukwata .
(trg)="10"> Dhugaadha , ijoolleen tokko tokko mirga argachuu qabanirra caalaa kan barbaadan siʼa taʼu , warri tokko tokkommoo mirga ijoolleensaanii argachuu qaban isaan dhowwatu .

(src)="14"> Ici cilalenga abafyashi na bana ukulatintana .
(trg)="11"> Kunimmoo warraafi ijoollee gidduutti jeequmsi guddaan akka uumamu gochuu dandaʼa .

(src)="15"> Brad * uuli ne myaka 16 ailishenye ukuti : “ Abafyashi bandi balafwaya ukwishiba ifili fyonse ifyo ndecita .
(trg)="12"> Mucaa waggaa 16 kan taʼe Biraad , * “ Warrikoo guutummaa jireenyakoo toʼachuu barbaadu .

(src)="16"> Nga tabalempeela ubuntungwa , ilyo kaba ne myaka 18 nkafuma pa ng’anda ! ”
(trg)="13"> Yeroo umriinkoo waggaa 18 guutu mirga dabalataa naaf hin kennan taanaan , mana dhiiseefiin baʼa ” jechuudhaan wanta itti dhagaʼamu dubbateera .

(src)="17"> Ifyo batontonkanya .
(trg)="14"> Haala dhimma tokko duuba jiru hubachuu .

(src)="18"> Abana abanono batontonkanya ukuti ifintu fyonse fyaliba fye bwino nelyo fyalilubana , lelo imisepela balabomfya kampingu yabo ilyo baletontonkanya pa fintu .
(trg)="15"> Ijoolleen xixinnoon , wanti tokko ykn sirrii ykn dogoggoradha jedhanii yaadu ; ijoolleen umrii dargaggummaarratti argaman hedduun garuu , wanti tokko guutummaatti dogoggora ykn sirrii taʼuu dhiisuu akka dandaʼu ni hubatu .

(src)="19"> Ukutontonkanya umusango uyu kwalicindama , kabili kulalenga abacaice ukulapingula bwino pa fintu .
(trg)="16"> Dargaggeessi tokko ilaalcha akkasii qabaachuunsaammoo , haala dhimma tokko duuba jiru hubachuuf isa gargaara .

(src)="20"> Natulangilile : Ukuba no mulinganya kwalyanguka sana ku abana abanono .
(src)="21"> Baishiba ukuti pa kuba no mulinganya , abafyashi balingile ukwakanya ifintu pakati e lyo babapeela .
(trg)="17"> Haqa argisiisuun mucaa xinnoo tokkoof salphaa fakkaachuu dandaʼa ; fakkeenyaaf , ‘ Haatikoo daabboo tokko bakka lamatti cabsitee walakkaasaa anaaf , walakkaasaammoo obboleessa kootiif kennite ’ jedhee yaaduu dandaʼa .

(src)="22"> Lelo , imisepela balishiba ukuti ukuba no mulinganya takwa - anguka .
(trg)="18"> Akkas taanaan haqni foormulaa herregaa taʼuusaati .

(src)="23"> Pantu na kuba , ukuba no mulinganya takupilibula ukuti ico wacita ku muntu umo ninshi e co ulingile ukucita na kuli umbi .
(trg)="19"> Dargaggoonni garuu , haqni hamma kana salphaa akka hin taane ni hubatu .

(src)="24"> Ifyo imisepela batontonkanya filenga bale - esha na maka ukupwisha amafya bakwata .
(trg)="20"> Kana malees haqa jechuun , yeroo hunda wanta wal qixa taʼe jechuu miti ; wanti wal qixa taʼes yeroo hunda haqadha jechuu miti .

(src)="25"> Nomba ici kuti calenga no kuti belasumina fye fyonse ifyo mulefwaya .
(trg)="21"> Mucaan keessan inni dargaggeessi haala dhimma tokko duuba jiru hubachuunsaa , yaadawwan rakkisaa taʼan akkasii hubachuuf akka qabsaaʼu isa godha .

(src)="26"> IFYO MWINGACITA
(trg)="22"> Haataʼu malee kun rakkina akkamii fida ?

(src)="27"> Mulelanda nabo pa fyalekanalekana .
(trg)="23"> Isinii wajjinis akka qabsaaʼu isa gochuu dandaʼa .

(src)="28"> Mulelandako nabo amalyashi .
(trg)="24"> Yoo dandaʼame , akkuma qoosaatti haasaʼaa .

(src)="29"> Natulangilile : Abafyashi bamo basanga ukuti imisepela balalanda fyonse ifyo baletontonkanya nga balelanshanya na bafyashi ilyo balebomba imilimo , ilyo bali muli motoka , nelyo ilyo bale - enda , ukucila ifyo bengalanda nga babekalika pa nshi . — Amashiwi ya mu Baibolo ayatutungulula : Amalango 6 : 6 , 7 .
(trg)="25"> Yeroo bilisa taatanii waliin haasoftanitti fayyadamaa .
(trg)="26"> Fakkeenyaaf , warri tokko tokko dargaggoonni haasaʼuuf fedhii kan qabaatan , yommuu isaanii wajjin hojii hojjetan ykn yommuu isaanii wajjin karaa deeman , jechuunis yeroo fuulaa fuulatti wal ilaalanitti utuu hin taʼin , yeroo isaan cinaa taʼanitti akka taʼe hubataniiru . ​ — Seera buʼuuraa Macaafa Qulqulluu : Keessa Deebii 6 : 6 , 7 .

(src)="30"> Mwilafusha ifya kulanda .
(trg)="27"> Dubbii keessan gabaabsaa .

(src)="31"> Mwilatalikishanya na bana ica kuti mwabakalifya no kubakalifya .
(trg)="28"> Wanta hundarratti dargaggootaa wajjin hamma dhumaatti falmuun isinirra hin jiru .

(src)="32"> Lelo mulelanda fye icishinka . . . no kuleka .
(trg)="29"> Yaada keessan erga dubbattanii booda irra deebitanii hin kaasinaa .

(src)="33"> Ifingi ifyo musosa abana bafyumfwa cilya batontonkanyapo ilyo bali beka .
(trg)="30"> Yeroo baayʼee mucaan tokko , yeroo sanatti xiyyeeffannaa kan hin kennine fakkaatus , wanta warrisaa jedhanirratti kan xiinxaluufi wanta sana kan hubatu yeroo boodadha .

(src)="34"> Mulebapeela inshita ya kutontonkanya pa fyo mulebeba . — Amashiwi ya mu Baibolo ayatutungulula : Amapinda 1 : 1 - 4 .
(trg)="31"> Kanaaf , akkas akka godhu carraa kennaafii . ​ — Seera buʼuuraa Macaafa Qulqulluu : Fakkeenya 1 : 1 - 4 .

(src)="35"> Mulekutika kabili mwilaumina fye kumo .
(trg)="32"> Dhaggeeffadhaa , akkasumas yaada tokkorratti hin cichiinaa .

(src)="36"> Mulekutikisha , mwilabacilima ilyo balelanda , pa kuti muleishiba bwino ubwafya bakwete .
(trg)="33"> Rakkina sana guutummaatti hubachuu akka dandeessanitti , wanta dubbatu hamma xumurutti xiyyeeffannaadhaan isa dhaggeeffadhaa .

(src)="37"> Pa kubaasuka , mwilaumina fye kumo pantu kuti calenga abana benu basanga umwakusengwila .
(trg)="34"> Akkasumas gaarummaadhaan deebii kennaafii .

(src)="38"> “ Ici cilalenga abana ukulacita ifipuseneko ne fyo balanda .
(trg)="35"> Seera tokkorratti garmalee yoo cichitan , mucaan kunis karaa seera sana cabsee utuu hin adabamin miliquu itti dandaʼu barbaada .

(src)="39"> Nga bali na bafyashi balanda ifintu ifyo abafyashi bengatemwa ukumfwa e lyo cilya abafyashi bafumapo baicitila fye ifyo balefwaya . ”
(trg)="36"> Kitaabni Isteeyiingi Koonneektid Wiiz Yuur Tiineejar jedhamu , “ Kun kan taʼu yeroo ijoolleen jireenya bifa lama qabu jiraatanittidha .

(src)="40"> ( Connected to Your Teenager ) — Amashiwi ya mu Baibolo ayatutungulula : Abena Filipi 4 : 5 .
(trg)="37"> Gama tokkoon wanta warrisaanii dhagaʼuu barbaadan kan itti himan siʼa taʼu , gama biraatiinimmoo yommuu warrisaanii isaan hin arginetti akka barbaadanitti jiraatu ” jechuudhaan akeekkachiiseera . ​ — Seera buʼuuraa Macaafa Qulqulluu : Filiphisiiyus 4 : 5 .

(src)="41"> Mwilafulwa .
(trg)="38"> Tasgabbaaʼaa .

(src)="42"> Kari uuli ne myaka 17 atile : “ Nga twatalikishanya , bamayo balafulwa sana kabili tabakutika ku fyo ndelanda .
(trg)="39"> Shamarreen Kaarii jedhamtu , “ Haatikoo yeroo walii galuu dadhabnu , wantan dubbadhu hundatti ni aarti .

(src)="43"> Ici cilankalipa kabili cilenga twatendeka ukuumana . ”
(trg)="40"> Kunimmoo baayʼee waan na aarsuuf , mareen keenya yeruma sana gara falmiitti jijjiirama ” jetteetti .

(src)="44"> Mu nshita ya kufulwa , mulesosa ifingalenga umwana wenu amona ukuti namwishiba ifyo aleumfwa .
(trg)="41"> Kanaaf , isaanitti dheekkamuu mannaa wanta miirasaanii akka isaaniif hubattan argisiisu dubbadhaa .

(src)="45"> Kuti mwatila , “ Namona umulandu ici cikusakamikiile , ” ukucila ukulanda ati , “ Ifyo fine e fikusakamike ! ” — Amashiwi ya mu Baibolo ayatutungulula : Amapinda 10 : 19 .
(trg)="42"> Fakkeenyaaf , “ Kun homaa nama hin dhiphisu ” jechuu mannaa , “ Wanti kun hammam akka si yaaddessu naa gala ” jedhaa . ​ — Seera buʼuuraa Macaafa Qulqulluu : Fakkeenya 10 : 19 .

(src)="46"> Mulebatungulula ukucila ukubeba ifya kucita .
(trg)="43"> Hamma dandaʼametti qajeelfama kennaafii malee dhiibbaa irratti hin godhinaa .

(src)="47"> Ifyo imisepela batontonkanya kuti twafipashanya ku micincili .
(src)="48"> Umuntu aya alekosha imicincili panono panono .
(trg)="44"> Dandeettiin mucaan keessan haala dhimma tokko duuba jiru hubachuuf qabu , irree jabaachuun isa barbaachisuu wajjin tokkodha .

(src)="49"> Kanshi nga umwana wenu akwata ubwafya , mwicita ifyo alingile ukucita .
(trg)="45"> Kanaaf yommuu wanti tokko bitaa itti taʼu , murtoo isaaf gochuu mannaa , ofiisaatiin murtoo sirrii taʼerra akka gaʼu godhaa .

(src)="50"> Ilyo mulelanshanya pa bwafya , mulemwipusha ifyo aletontonkanya pa fya kupwisha ubwafya .
(trg)="46"> Dhimma kanarratti yommuu mariʼattan , wanta furmaata taʼa jedhu tokko tokko akka dubbatu carraa kennaafii .

(src)="51"> E lyo nga alanda ifyo aletontonkanya , kuti mwatila : “ Isho nshila nasho kuti shabomba .
(trg)="47"> Achiis , yaadawwan muraasa erga itti himtanii booda akkas jechuu dandeessu : “ Kun furmaatawwan akka fakkeenyaatti dhihaatanidha .

(src)="52"> Nomba nalakupeela ubushiku bumo nelyo shibili pa kuti utontonkanyepo , umone inshila iingawamisha e lyo pa numa tukesalanshanya pa kuti ukanjebeko inshila ukasalapo no mulandu ukaisalila . ” — Amashiwi ya mu Baibolo ayatutungulula : AbaHebere 5 : 14 .
(trg)="48"> Guyyaa tokko ykn lamaaf yaadawwan kanarratti erga xiinxaltee booda , guyyaa kan biraammoo furmaata ati filatteefi sababii itti filatterratti mariʼachuu dandeenya . ” ​ — Seera buʼuuraa Macaafa Qulqulluu : Ibroota 5 : 14 .

(src)="53"> [ Futunoti ]
(src)="54"> Ifyebo fili muli cino cipande kuti fyabomba ku balumendo na ku bakashana .
(trg)="49"> Seerawwan buʼuuraa mataduree kana keessatti ibsaman saala lamaaniifuu ni hojjetu .

(src)="55"> Te mashina yabo aya cine .
(src)="56"> [ Akabokoshi pe bula ]
(trg)="50"> Maqaawwan mataduree kana keessatti argaman jijjiiramaniiru .

(src)="57"> AMALEMBO AYAPULILEMO
(src)="58"> “ Umuntu onse abe uwayanguka ukumfwa , uukokola ukulanda , uukokola ukukalipa . ” — Yakobo 1 : 19 .
(trg)="51"> “ Dhagaʼuutti ariifataa , dubbachuutti suuta jedhaa , dheekkamuuttis suuta jedhaa [ taʼaa ] . ” ​ — Yaaqoob 1 : 19 .

(src)="59"> “ Ukwasuka ukwafuuka kunasha ubukali , lelo amashiwi ya kukalifya yalenga umuntu ukukalipa . ” — Amapinda 15 : 1 .
(trg)="52"> “ Deebiin laafaan dheekkamsa in qabbaneessa . ” ​ — Fakkeenya 15 : 1 .

(src)="60"> “ Mwilakalifya abana benu , lelo mulebakusha ukulingana no kusalapula kwa kwa Yehova no kukonkomesha kwakwe . ” — Abena Efese 6 : 4 .
(src)="61"> [ Akabokoshi pe bula ]
(trg)="53"> “ Adabaa fi barsiisa gooftaatiin ijoollee keessan guddisaa malee , isaan aarsuudhaaf isaan hin tuttuqinaa ! ” ​ — Efesoon 6 : 4 .

(src)="62"> IFYEBO FYA MISEPELA
(src)="63"> Bushe ulefwaya ukuti abafyashi bakakupeele sana ubuntungwa ?
(trg)="54"> Warrikee mirga dabalataa akka sii kennan , akkasumas haalakee akka gaariitti akka sii hubatan ni barbaaddaa ?

(src)="64"> Bushe ulafwaya ukuti baleishiba ifyo umfwa ?
(src)="65"> Niwe wingalenga ukuti bacite ifi fyonse .
(trg)="55"> Taanaan , wantoota kana sii gochuun akka isaanitti salphatu gochuu dandeessa !

(src)="66"> Kuti wacita shani ?
(trg)="56"> Akkamitti ?

(src)="67"> Ulebeba fyonse ifyo ulepitamo .
(trg)="57"> Wanta jireenyakee keessatti si mudachaa jiru isaanitti himi .