# bem/102017122.xml.gz
# cy/102017122.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Ino magazini te yakushitisha .
(trg)="2"> Ni chodir tâl am y cyhoeddiad hwn .

(src)="3"> Tuibomfya mu mulimo wa kusambilisha abantu Baibolo mwi sonde lyonse , kabili ubupe bwa kuitemenwa bulatwala pa ntanshi uyu umulimo .
(trg)="3"> Fe’i darperir fel rhan o waith addysgol Beiblaidd byd - eang a gefnogir gan gyfraniadau gwirfoddol .

(src)="4"> Nga mulefwaya ukupeela ubupe , kabiyeni pa www.jw.org / bem .
(trg)="4"> Gallwch chi gyfrannu drwy fynd i www.jw.org / cy .

(src)="5"> Amalembo ayali muli ino magazini yafumine muli Baibolo — Amalembo ya Calo Cipya , kano fye nga nabalembapo ishina lya Baibolo imbi .
(trg)="5"> Oni nodir yn wahanol , daw dyfyniadau Ysgrythurol o beibl.net .

# bem/102017123.xml.gz
# cy/102017123.xml.gz


(src)="1"> Ifilimo
(trg)="1"> Cynnwys

(src)="2"> 8 Akoni Beta ati Arctic Tern
(trg)="2"> 8 Rhyfeddod Môr - wennol y Gogledd

(src)="3"> 9 ‘ Ishina Ilisuma Lyaliwama Ukucila Ifyuma Ifingi ’
(trg)="3"> 9 “ Mae Enw Da yn Well na Chyfoeth Mawr ”

(src)="4"> 10 IFINGAFWA ULUPWA
(trg)="4"> 10 HELP AR GYFER Y TEULU

(src)="5"> Abana nga Bafuma pa Ng’anda
(trg)="5"> Ar ôl i’r Plant Adael y Nyth

(src)="6"> 12 UKULANSHANYA
(trg)="6"> 12 CYFWELIAD

(src)="7"> Abasambilila Sana pa Malwele ya Kuli Bongobongo Balondolola Ifyo Basuminamo
(trg)="7"> Patholegydd yr Ymennydd yn Esbonio ei Ffydd

(src)="8"> 14 IFYO BAIBOLO ISAMBILISHA
(trg)="8"> 14 SAFBWYNT Y BEIBL

(src)="9"> Ukweshiwa
(trg)="9"> Temtasiwn

(src)="10"> 16 IFILANGA UKUTI KWALIBA KABUMBA ?
(trg)="10"> 16 WEDI EI DDYLUNIO ?

(src)="11"> Ilangi Lyabeeka Ilya blu Ilya ka Pollia Berry
(trg)="11"> Glas Gloyw Aeron y Pollia

# bem/102017124.xml.gz
# cy/102017124.xml.gz


(src)="1"> Abantu abengi muno nshiku balipamfiwa sana ica kuti balafilwa no kukwata inshita ya kuba pamo ne fibusa fyabo na balupwa .
(trg)="1"> Heddiw , mae llawer o bobl yn hynod o brysur , ac mae hyn yn rhoi’r teulu o dan straen aruthrol .

(src)="2"> Finshi tulingile ukucita pa kuti tulekwatako inshita ya kuba na balupwa ne fibusa ?
(trg)="2"> Sut gallwn ni fod yn gytbwys wrth ddefnyddio’n hamser ?

(src)="3"> Umuntu umo uwali sana na mano atile : “ Ukutuusha panono kwawama ukucila ukucishamo ukubombesha no kuuma fye umwela . ” — Lukala Milandu 4 : 6 .
(trg)="3"> Dyma beth ddywedodd un dyn doeth : “ ‘ Mae un llond llaw gyda gorffwys yn well na dau lond llaw o ganlyniad i orweithio . ’
(trg)="4"> Ydy , mae fel ceisio rheoli’r gwynt ! ” — Pregethwr 4 : 6 .

(src)="4"> Ino “ Loleni ! ”
(trg)="5"> Mae’r rhifyn yma o “ Deffrwch ! ”

(src)="5"> nailanda pa fingatwafwa ukulabomfya bwino inshita , kabili pa fyo ilandile pali no kulabalilapo ukucita ifyacindama sana .
(trg)="6"> yn rhoi awgrymiadau ymarferol ynglŷn â rhoi’r lle cyntaf i bethau pwysig mewn bywyd .

# bem/102017125.xml.gz
# cy/102017125.xml.gz


(src)="1"> ICIPANDE ICIKALAMBA
(trg)="1"> AR Y CLAWR

(src)="2"> Bushe mumona kwati mwalikwata ifya kucita ifingi ?
(trg)="2"> Ydych chi’n teimlo eich bod chi’n rhy brysur ?

(src)="3"> Ifi fine e fyo na bantu abengi bamona .
(trg)="3"> Os ydych chi , dydych chi ddim ar eich pennau eich hunain .

(src)="4"> Magazini itila The Economist yalandile ukuti , “ konse uko wingaya abantu bamoneka fye abapamfiwa . ”
(trg)="4"> “ Mae hi’n ymddangos bod pawb ym mhobman yn brysur , ” meddai’r cylchgrawn The Economist .

(src)="5"> UKUFWAILISHA kumo uko bacitile mu 2015 , mu fyalo 8 , abantu abengi ababomba incito abo baipwishe balandile ukuti balapoosa sana inshita ku ncito ica kuti balafilwa ukuba pamo no lupwa lwabo .
(trg)="5"> YN 2015 , trefnwyd arolwg o weithwyr llawn - amser mewn wyth gwlad .
(trg)="6"> Dywedodd llawer ohonyn nhw ei bod hi’n anodd ymdopi â gofynion y gweithle a’r teulu .

(src)="6"> Ne filenga balefilwa ukusangwa sana no lupwa lwabo kukwata ifya kucita ifingi ku ncito nelyo pa ng’anda , ifintu ukukosa umutengo e lyo no kubomba amaawala ayengi .
(trg)="7"> Ymhlith y rhesymau dros hyn oedd mwy o gyfrifoldebau yn y gwaith neu yn y cartref , costau byw yn codi , ac oriau gwaith hir .

(src)="7"> Ku ca kumwenako , mu America , ababomfi balabomba amaawala nalimo 47 cila mulungu .
(trg)="8"> Yn yr Unol Daleithiau , er enghraifft , mae gweithwyr llawn - amser yn dweud eu bod nhw’n gweithio , ar gyfartaledd , 47 awr yr wythnos .

(src)="8"> Na kabili umuntu umo pa bantu 5 alabomba amaawala 60 nelyo ukucilapo mu mulungu .
(trg)="9"> Roedd bron 1 o bob 5 yn honni eu bod nhw’n gweithio 60 awr neu fwy !

(src)="9"> Mu kufwailikisha kumbi uko bacitile mu fyalo 36 , umuntu umo pa bantu 4 abo baipwishe alandile ukuti alakwata ifya kucita ifingi na lintu fye aletuusha .
(trg)="10"> Mewn arolwg arall , a oedd yn cynnwys 36 o wledydd , dywedodd dros chwarter o’r rhai a holwyd eu bod nhw’n gorfod rhuthro hyd yn oed yn ystod eu hamser hamdden !

(src)="10"> Ifi fine e fyo ciba na ku bana nga ca kuti nabakwata ifya kucita ifingi .
(trg)="11"> Gall hyn hefyd effeithio ar blant os ydyn nhw wedi cael eu gorlwytho ag amserlen sy’n rhy dynn .

(src)="11"> Nga tulecita ifintu ifingi ukucila mu cipimo , kuti tulenaka sana .
(trg)="12"> Os ydyn ni’n wastad yn ceisio gwneud mwy nag y mae amser yn ei ganiatáu , gallwn ddod o dan straen neu o dan yr hyn sy’n cael ei alw’n “ bwysau amser . ”

(src)="12"> Nomba bushe umuntu kuti abomba ukwabula ukucila mu cipimo ?
(trg)="13"> Ond , ydy hi’n bosib byw bywyd mwy cytbwys ?

(src)="13"> Bushe ifyo twasuminamo , ifyo tusalapo ukucita na ifyo tufwaya ukucita kuti fyalenga shani twalabomba ukucila mu cipimo ?
(trg)="14"> Yn hyn o beth , pa mor bwysig ydy ein daliadau , ein dewisiadau , a’n bwriadau ?

(src)="14"> Lekeni tubalilepo ukulanda pa fintu 4 ifilenga abantu ukulabomba ukucila mu cipimo .
(trg)="15"> Yn gyntaf , ystyriwch bedair rheswm pam y mae rhai’n ceisio gwneud gormod .

(src)="15"> Ba Gary batile , “ Nalebomba inshiku shonse mu mulungu , kabili icalengele ndebomba ifi ni co nalefwaya abana bandi baleikala bwino .
(trg)="16"> “ Roeddwn i’n gweithio saith diwrnod yr wythnos , ” meddai tad o’r enw Gary .
(trg)="17"> “ Gwneud hyn roeddwn i oherwydd fy mod i’n wastad eisiau rhoi rhywbeth gwell i fy mhlant i .

(src)="16"> Nalefwaya balekwata ifintu ifyo ine nshatalile nkwatapo . ”
(trg)="18"> Roeddwn i eisiau iddyn nhw gael y pethau nad oeddwn i wedi eu cael . ”

(src)="17"> Nangu ca kuti abafyashi balafwaya ukuti abana baleikala bwino , balingile ukwishiba ifintu ifyacindamisha ifyo balingile ukubacitila .
(trg)="19"> Er bod eu rhesymau’n ddilys , mae’n rhaid i rieni asesu eu blaenoriaethau .

(src)="18"> Abafwailisha pa fintu basanga ukuti abakalamba na baice ababika sana amano ku ndalama na ku kufwaisha ukukwata ifintu ifingi , tababa ne nsansa , batwalilila fye ukufwailapo ifintu na fimbi , kabili ubumi bwabo tabuba bwino , lelo ifi te fyo ciba ku bantu abashabika amano ku fyuma .
(trg)="20"> Yn ôl rhai astudiaethau , mae oedolion a phlant sy’n gosod pwys mawr ar arian a phethau materol yn tueddu bod yn llai hapus , yn llai bodlon ar fywyd , ac yn llai iach na’r rhai sydd ddim yn faterol .

(src)="19"> Abana abo bakusha ukuti balingile ukubika amano ku kukwata ifintu ifingi tababa ne nsansa
(trg)="21"> Mae plant sydd wedi eu magu i roi eu bryd ar bethau materol yn llai hapus

(src)="20"> Abafyashi bamo balaipeela sana imilimo e lyo na bana babo pa kufwaya ukuti abana babo bakekale bwino ku ntanshi .
(trg)="22"> Mewn ymdrech i helpu eu plant i baratoi ar gyfer bywyd llwyddiannus , mae rhai rhieni yn llenwi pob munud o bob dydd â rhyw weithgaredd neu’i gilydd .

(src)="21"> Icitabo ca Putting Family First citila abafyashi nga balecita ifi , “ balalenga bena na bana babo balekwata ifya kucita ifingi . ”
(trg)="23"> Er bod y rhieni hyn yn llawn bwriadau da , mae’r llyfr Putting Family First yn dweud eu bod nhw’n “ ymddwyn fel y rhai sy’n gyfrifol am drefnu adloniant ar longau teithio ac yn gwneud yn siŵr fod yr amserlen yn llawn dop o weithgareddau . ”

(src)="22"> Abasabankanya ifya makwebo balalenga twalamona kwati nga tatuleshita ifintu ifipya ninshi tuleipusula .
(trg)="24"> Mae hysbysebwyr yn ceisio ein perswadio ni i feddwl ein bod ni’n colli allan os nad ydyn ni’n prynu’r teclynnau diweddaraf .

(src)="23"> Magazini ya The Economist itila : “ Abantu tabakwata inshita iikalamba nga ca kuti aba makwebo batendeka ukushitisha ifintu ifipya , ifya kulya ne fya kutambisha ifipya pantu bapoosa inshita iikalamba ukusala ifyo fintu .
(trg)="25"> Yn ôl yr Economist : “ Mae gormodedd o nwyddau di - ben - draw wedi gwneud i amser fynd yn brin , ” wrth i bobl “ stryffaglu i benderfynu beth i’w brynu neu i’w wylio neu i’w fwyta ” yn yr ychydig amser sydd ganddyn nhw .

(src)="24"> Mu 1930 , umuntu uwasambilila sana pa fya makwebo alandile ukuti ukuya pa ntanshi mu fya kupangapanga kukalenga abantu bakalekwata inshita iikalamba iya kutuusha .
(trg)="26"> Yn y flwyddyn 1930 , gwnaeth un economegydd blaenllaw ragfynegi y byddai datblygiadau technolegol yn rhoi mwy o amser hamdden i weithwyr .

(src)="25"> Ifyo alandile te fyo caba .
(trg)="27"> Roedd yn hollol anghywir !

(src)="26"> Ba Elizabeth Kolbert ababomba uko balemba magazini itila New Yorker batile , ifya kupangapanga “ tafilenga abantu ukulainuka bwangu ku ncito pantu apo balafwaya ukushita ifyo fintu , ” balingile ukulabombesha pa kuti balekwata indalama sha kufishitamo kabili balingile ukusanga inshita ya kufibomfya .
(trg)="28"> “ Yn hytrach nag ymddeol yn gynnar , ” meddai Elizabeth Kolbert yn y cylchgrawn New Yorker , mae pobl “ yn dod o hyd i bethau newydd y mae arnyn nhw eu heisiau ” — ac mae’r pethau hyn yn costio arian ac amser .

(src)="27"> Abantu bamo balabomba inshita iikalamba pa kuti fye basekeshe ababengisha incito .
(trg)="29"> Mae rhai gweithwyr yn gweithio oriau hir iawn er mwyn plesio eu cyflogwr .

(src)="28"> Abantu bambi nabo balalenga abo babomba nabo ukumfwa ububi nga babomba inshita iinono .
(trg)="30"> Mae cyd - weithwyr hefyd yn gallu eich rhoi chi o dan bwysau drwy wneud ichi deimlo’n euog am beidio â gweithio’n hwyr .

(src)="29"> Na kabili kulaba ifintu na fimbi ifilenga abantu ukubomba inshita iikalamba nelyo ukusumina ukulabomba pa nshita iili yonse iyo babeba ukubomba .
(trg)="31"> Ar ben hynny , gall yr ansicrwydd economaidd wneud i bobl weithio oriau mawr neu achosi iddyn nhw fod ar gael drwy’r amser .

(src)="30"> Cimbi icilenga ni co abafyashi balafwaya indupwa shabo ukulaikala nga filya aba mu ndupwa shimbi bekala .
(trg)="32"> Yn yr un modd , gall rhieni deimlo o dan bwysau i fod yr un mor brysur â theuluoedd eraill .

(src)="31"> Nga ca kuti ulupwa lwabo taluleikala nge fyo indupwa shimbi shikala , abafyashi balomfwa ububi pantu bamona kwati balepusula abana .
(trg)="33"> Os nad ydyn nhw’n cydymffurfio , hawdd ydy iddyn nhw deimlo’n euog gan feddwl bod eu plant yn “ colli allan . ”

(src)="32"> Ba Tim abekala ku America , batile : “ Nalitemenwe incito nalebomba , kabili inshita yonse nalebombesha .
(trg)="34"> Mae Tim , sy’n byw yn yr Unol Daleithiau , yn dweud : “ Roedd fy ngwaith yn bwysig iawn imi , ac roeddwn ni’n gweithio fel lladd nadroedd drwy’r amser .

(src)="33"> Nalemona kwati ifi fine e fyo nalingile fye ukulacita . ”
(trg)="35"> Teimlais fod gen i rywbeth i’w brofi i mi fy hun . ”

(src)="34"> Nga filya ba Tim balemona , abantu abengi nabo bamona kwati ukukwata ifya kucita ifingi e kulenga umuntu balemumona ukuti alicindama nelyo iyo .
(trg)="36"> Yn debyg i Tim , mae llawer yn teimlo bod yna gysylltiad rhwng eu hunan - ddelwedd a chyflymder eu bywyd .

(src)="35"> Finshi ficitika pa mulandu ne fi abantu batontonkanya ?
(trg)="37"> Y canlyniad ?

(src)="36"> Ba Elizabeth Kolbert abo tulandilepo kale batile , “ ukukwata ifya kucita ifingi kwalilenga abantu balemoneka abacindama mu bwikashi .
(trg)="38"> “ Mae prysurdeb yn arwydd o statws cymdeithasol , ” meddai Elizabeth Kolbert , a ddyfynnwyd yn gynharach .

(src)="37"> Kanshi nga mwalikwata ifya kucita ifingi , e lyo abantu bengamona ukuti mwalicindama sana . ”
(trg)="39"> Mae hi’n ychwanegu : “ Y mwyaf prysur wyt ti , y mwyaf pwysig wyt ti’n ymddangos . ”

(src)="38"> Baibolo itila tulingile ukulabombesha .
(trg)="40"> Mae bod yn weithgar yn cael ei annog yn y Beibl .

(src)="39"> Na lyo line , tatulingile ukulabomba ukucila mu cipimo .
(trg)="41"> ( Diarhebion 13 : 4 ) Ond mae hynny hefyd yn wir am gydbwysedd .

(src)="40"> Baibolo pali Lukala Milandu 4 : 6 itila , “ Ukutuusha panono kwawama ukucila ukucishamo ukubombesha no kuuma fye umwela . ”
(trg)="42"> “ Mae un llond llaw gyda gorffwys yn well na dau lond llaw o ganlyniad i orweithio , ” meddai Pregethwr 4 : 6 .

(src)="41"> Ukukanalabomba ukucila mu cipimo kulalenga umuntu aletontonkanya bwino kabili kulalenga ubumi bwakwe ukuba bwino .
(trg)="43"> Mae byw bywyd cytbwys yn gwneud lles i’n hiechyd meddwl a chorfforol .

(src)="42"> Na lyo line , bushe calyanguka ukucefyanyako ifya kucita ?
(trg)="44"> Ond a ydy hi’n wir bosib gwneud llai neu dynnu’n ôl ?

(src)="43"> Ee .
(trg)="45"> Ydy .

(src)="44"> Lekeni tulande pa fintu 4 ifingatwafwa .
(trg)="46"> Ystyriwch y pedwar awgrym canlynol :

(src)="45"> Ukukwata ifyuma takwabipa .
(trg)="47"> Mae dymuno rhywfaint o ddiogelwch ariannol yn gwbl naturiol .

(src)="46"> Nomba ni ndalama shinga tulingile ukukwata ?
(trg)="48"> Ond faint o arian sy’n ddigon ?

(src)="47"> Finshi filenga umuntu ukuba ne nsansa ?
(trg)="49"> Sut mae rhywun yn diffinio llwyddiant ?

(src)="48"> Bushe ni ndalama nelyo fintu ifyo akwata ?
(trg)="50"> A yw’n cael ei fesur yn ôl incwm neu asedau materol ?

(src)="49"> Nga mulepoosa inshita iikalamba ku kutuusha nelyo ku kulesha icitendwe kuti mulefilwa ukukwata inshita ya kucita ifyacindama .
(trg)="51"> I’r gwrthwyneb , gall gormod o orffwys ac amser hamdden ein rhoi ni o dan bwysau amser .

(src)="50"> Ba Tim abo tulandilepo kale , batile : “ Ine na bena mwandi twalefwaya ukwangushako imikalile .
(trg)="52"> Mae Tim , a ddyfynnwyd yn gynharach , yn dweud : “ Gwnaeth fy ngwraig a minnau edrych yn ofalus ar ein ffordd o fyw a phenderfynon ni symleiddio pethau .

(src)="51"> Twalitontonkenye pa fyo twaleikala na pa fyo twalepanga ukucita .
(trg)="53"> Gwnaethon ni lunio siart a oedd yn dangos ein sefyllfa bresennol a’n hamcanion newydd .

(src)="52"> Twalitontonkenye pa fyo twalepingulapo ukucita kale ne fyalefumamo kabili twalitontonkenye na pa fyo tulingile ukucita pa kufikilisha ifyo twapanga . ”
(trg)="54"> Hefyd , gwnaethon ni drafod effaith penderfyniadau’r gorffennol a’r hyn y byddai’n rhaid inni ei wneud er mwyn cyflawni ein hamcanion . ”

(src)="53"> Baibolo itweba ukuti tatufwile ukuba no “ lunkumbwa lwa menso . ”
(trg)="55"> Y cyngor a geir yn y Beibl yw inni reoli ein “ chwant am bethau materol . ”

(src)="54"> Abasabankanya amakwebo kuti balenga umuntu aba no lunkumbwa ica kuti alabomba inshita iikalamba nelyo ukupoosa inshita iikalamba nelyo indalama mu kulesha icitendwe .
(trg)="56"> ( 1 Ioan 2 : 15 - 17 ) Gall hysbysebu roi rhagor o danwydd ar dân ein chwantau , gan wthio person i weithio oriau mawr neu i gymryd pleser mewn gweithgareddau hamdden sy’n costio’n ddrud .

(src)="55"> Kwena te kuti musengauke fyonse ifyo basabankanya , lelo kuti mwacefyanyako ukufitamba nelyo ukukutikako .
(trg)="57"> Yn wir , ni allwch chi osgoi pob hysbyseb ond mae hi’n bosib ichi leihau eu dylanwad .

(src)="56"> Na kabili nangu fye fintu ifyo mukabila , mulingile ukumona nga ca cine mufwile ukulafishita .
(trg)="58"> Hefyd , gallwch feddwl yn ofalus am yr hyn rydych chi yn ei wirioneddol angen .

(src)="57"> Muleibukisha ukuti ifibusa fimo kuti fyalenga mwaba no lunkumbwa .
(trg)="59"> Cofiwch hefyd am ddylanwad eich ffrindiau .

(src)="58"> Nga ca kuti ifibusa mwakwata filafwaisha ifyuma nelyo fimona kwati ukukwata ifyuma e kwingalenga mwaba ne nsansa , kuti cawama mwafwaya ifibusa fimbi ifyabika amano ku fintu ifyacindama .
(trg)="60"> Os ydyn nhw’n rhoi eu holl fryd ar bethau materol , neu’n defnyddio pethau materol i fesur llwyddiant , call fyddai ichi ffeindio ffrindiau sydd â blaenoriaethau gwell .

(src)="59"> Baibolo itila : “ Uule - enda na ba mano akaba uwa mano . ” — Amapinda 13 : 20 .
(trg)="61"> “ Mae cwmni pobl ddoeth yn eich gwneud chi’n ddoeth , ” meddai’r Beibl . — Diarhebion 13 : 20 .

(src)="60"> Landeni na bamwingisha incito pa milimo mubomba na pa fyo mwacindamika sana .
(trg)="62"> Siaradwch â’ch cyflogwr am eich blaenoriaethau .

(src)="61"> Na kabili tamufwile ukumfwa ububi nga muletuusha .
(trg)="63"> A pheidiwch â theimlo’n euog am gael bywyd y tu allan i’ch gwaith .

(src)="62"> Icitabo ca Work to Live citila : “ Abantu abashibomba imilimo ya ku ncito nga bainuka nangu ilyo baletuusha basanga ukuti nangu tabele ku ncito , fyonse filaba fye bwino . ”
(trg)="64"> Dywed y llyfr Work to Live : “ Mae pobl sy’n gosod terfynau rhwng eu swyddi a’u bywyd teuluol neu sy’n mynd ar eu gwyliau yn dod i ddeall hyn : Dydy’r byd ddim wedi dod i ben tra oeddech chi i ffwrdd . ”

(src)="63"> Ilyo ba Gary abo tulandilepo bamwene ukuti balikwete indalama isho bengabomfya mu fyo balekabila , balilekele ukubomba amaawala ayengi .
(trg)="65"> Roedd Gary , a ddyfynnwyd eisoes , yn gyffyrddus yn ariannol ac felly penderfynodd leihau ei oriau gwaith .

(src)="64"> Batile : “ Nalilanshenye na ba mu lupwa lwandi pa fyo twali no kwangushako imikalile .
(trg)="66"> “ Siaradais gyda’r teulu ac awgrymu inni symleiddio ein ffordd o fyw , ” meddai .

(src)="65"> Lyena twalitendeke panono panono ukwangushako imikalile .
(trg)="67"> “ Yna , cymeron ni’r camau angenrheidiol .

(src)="66"> Na kabili nalilanshenye nabanjingishe incito ukuti ndebomba fye inshiku ishinono mu mulungu , kabili balisumiine . ”
(trg)="68"> Siaradais hefyd gyda fy nghyflogwr a chynnig gweithio llai o ddiwrnodau’r wythnos , a dyma’n cytuno . ”

(src)="67"> Abaupana balingile ukulakwata inshita ya kuba pamo e lyo ne nshita ya kuba pamo na bana .
(trg)="69"> Mae’n angenrheidiol i wŷr a gwragedd dreulio amser gyda’i gilydd , ac mae’n hanfodol fod rhieni’n treulio amser gyda’u plant .

(src)="68"> Kanshi mwilailinganya ku ba mu ndupwa shimbi ababomba ukucila mu cipimo .
(trg)="70"> Felly , peidiwch â cheisio rhedeg yr un mor gyflym â theuluoedd sy’n wastad yn llawn mynd .

(src)="69"> Ba Gary batile : “ Mwilacita ifintu ifishacindama pa kuti mulekwatako inshita ya kutuusha . ”
(trg)="71"> “ Rhowch amser o’r neilltu i orffwys ac ymlacio , ” awgrymodd Gary , “ a pheidiwch â gwneud pethau diangen . ”

(src)="70"> Nga muli pamo no lupwa , mwilaleka TV , foni , nelyo ifintu fimbi filelenga mulefilwa ukulanshanya .
(trg)="72"> Pan fydd y teulu gyda’i gilydd , peidiwch â gadael i’r teledu , ffonau symudol , a theclynnau tebyg ddod rhyngoch chi .

(src)="71"> Cila bushiku muleliila capamo ifya kulya , nangu fye umuku umo , kabili mulelanshanya ilyo mulelya .
(trg)="73"> Bwytewch o leiaf un pryd o fwyd gyda’ch gilydd y diwrnod , a defnyddiwch yr amser hwnnw i drafod pethau .

(src)="72"> Nga ca kuti abafyashi balecita ifi , abana balaba ne nsansa e lyo na mano ya ku sukulu .
(trg)="74"> O ddilyn cyngor o’r fath , mae plant yn ffynnu ac yn gwneud yn well yn yr ysgol .

(src)="73"> Mulelanshanya ilyo mulelya no lupwa
(trg)="75"> Siaradwch fel teulu amser bwyd

(src)="74"> E ico yipusheni amuti : ‘ Finshi nabikako sana amano ?
(src)="75"> Finshi mfwaya ukucitila ulupwa lwandi ? ’
(trg)="76"> Gofynnwch i chi eich hun : ‘ Pa fath o fywyd rwyf eisiau , i mi a’r teulu ? ’

(src)="76"> Nga mufwaya ukuba ne nsansa no kulaikala bwino , mufwile ukulacita ifilanga ukuti mulakonka ifyo Baibolo ilanda .
(trg)="77"> Os ydych eisiau bywyd mwy ystyrlon , blaenoriaethwch ar sail egwyddorion doeth y Beibl .

(src)="77"> Bushe amafoni na matabuleti yalalenga tulekwata inshita iikalamba iya kutuusha nelyo yalalenga twilakwata inshita ?
(trg)="78"> Ydy ffonau clyfar a thabledi yn eich rhoi chi o dan fwy o bwysau amser neu yn arbed amser ichi ?

(src)="78"> Ifyo tubomfya amafoni nelyo amatabuleti e fingalenga tulekwata inshita iikalamba iya kutuusha nelyo iyo .
(trg)="79"> Mae’r ateb yn dibynnu ar sut mae’r teclynnau hyn yn cael eu defnyddio .

(src)="79"> Ku ncito : Amafoni na matabuleti kuti yalenga ababomba incito ukulabomba pa nshita iili yonse kabili ukuli konse uko bali .
(trg)="80"> Yn y gwaith : Mae hyblygrwydd dyfeisiau symudol yn caniatáu i weithwyr ddewis yn lle maen nhw’n gweithio a pha bryd .

(src)="80"> Na lyo line , kuti yalenga abantu ukulanaka sana pantu abakalamba ba ncito kuti balamona kwati ababomfi kuti babomba imilimo pa nshita iili yonse .
(trg)="81"> Ond maen nhw hefyd yn gallu eich rhoi chi o dan straen drwy gyfrannu at y disgwyliadau fod gweithwyr ar gael bob awr o bob dydd .