# bem/101999921.xml.gz
# cs/101999921.xml.gz


(src)="1"> Ukwiba Abantu — Kusangwike Ubukwebo bwa mwi Sonde Lyonse
(trg)="1"> Únosy — Celosvětově rozšířená živnost

(src)="2"> MU MYAKA 10 iyapitapo , ukwiba abantu nakwingilishiwako apakalamba mwi sonde lyonse .
(trg)="2"> V POSLEDNÍCH deseti letech po celém světě výrazně stouplo množství únosů .

(src)="3"> Lipoti umo atile pa kati ka 1968 na 1982 , mupepi na bantu 1,000 balibilwe mu fyalo 73 .
(trg)="3"> V letech 1968 až 1982 se podle jedné zprávy stalo rukojmím téměř tisíc lidí v sedmdesáti třech zemích .

(src)="4"> Lelo ku mpela ya ba 1990 , abantu abatunganishiwa ukuti e baaleibwa cila mwaka bali ukufuma pali 20,000 ukufika kuli 30,000 .
(trg)="4"> Odhaduje se však , že koncem devadesátých let bylo každý rok obětí únosu dvacet až třicet tisíc lidí .

(src)="5"> Ukwiba abantu ni bumpulamafunde ubulemoneka ukuseeka sana pali bampulamafunde ukushinguluke calo conse , kabili abeeba bantu balaipekanya ukwiba icili conse ica mweo .
(trg)="5"> Zdá se , že únos je mezi zločinci velmi populárním zločinem , a to na celém světě od Ruska až po Filipíny , a únosci jsou připraveni chytit jakéhokoli živého tvora .

(src)="6"> Inshita imo balibile akanya ka bushiku fye bumo .
(trg)="6"> V jednom případě bylo uneseno dítě jeden den po narození .

(src)="7"> Mu Guatemala nakulubantu uwa myaka 84 uwendela mu cicinga ca balemana balimufyushishe no kumufisa ku ncende imo pa myeshi ibili .
(trg)="7"> V Guatemale byla unesena osmdesátičtyřletá žena na invalidním vozíku a v zajetí byla držena dva měsíce .

(src)="8"> Mu Rio de Janeiro , abepaya abantu mu misebo baleiba abantu ilyo baleenda mu misebo , kabili limo indalama bafwaya ukulipilwa nga baiba umuntu shilacepa ukufika fye na ku madola 100 .
(trg)="8"> Pouliční gangsteři v Rio de Janeiru se zmocňují lidí přímo na ulici a požadují od nich výkupné v hodnotě pouhých sto amerických dolarů .

(src)="9"> Nangu fye ni nama ni nkupilwa kumo .
(trg)="9"> Ohrožena jsou dokonce i zvířata .

(src)="10"> Mu myaka ya ku numa bampulamafunde abene bene mu calo ca Thailand baibile insofu iyalebomfiwa mu milimo iyafinine amatani 6 no kweba umwine ukuti abafute indalama amadola 1,500 .
(trg)="10"> Otrlí zločinci v Thajsku unesli před lety šestitunového slona určeného na práci a požadovali za něj výkupné v hodnotě tisíc pět set amerických dolarů .

(src)="11"> Cashimikwa ukuti ibungwe lya bampulamafunde mu Mexico likoselesha abaice ukuti balebelesesha kabela ifyo bengeba abantu ukupitila mu kwiba ifitekwa ne finama .
(trg)="11"> Zločinecké gangy v Mexiku mladé členy údajně vybízejí , aby nejdříve získali zkušenosti únosem domácího zvířete a teprve potom ‚ šli na věc ‘ .

(src)="12"> Kale , abeeba abantu bapoosele amano ku kwiba abakankaala , lelo nomba ifintu nafyaluka .
(trg)="12"> Únosci se v minulosti zaměřovali hlavně na bohaté lidi , ale časy se mění .

(src)="13"> Abasabankanya ilyashi ba Reuters bashimika ukuti : “ Ukwiba abantu mu Guatemala nomba kulecitika fye cila bushiku , ica kuti abantu nomba balefuluka inshiku sha ku kale lintu bacisanguka baleiba fye bashimakwebo bakupenda abakwatiishe ifyuma .
(trg)="13"> Zpráva agentury Reuters uvádí : „ V Guatemale jsou únosy na denním pořádku a lidé rádi vzpomínají na staré zlaté časy , kdy terčem levičáckých rebelů byla pouze hrstka bohatých podnikatelů .

(src)="14"> Lelo nomba amabumba ya beeba abantu yaleiba abakankaala na bapiina , abanono na bakalamba kumo . ”
(trg)="14"> Dnes jsou kořistí únosců bohatí i chudí , mladí i staří . “

(src)="15"> Ilingi line icicitika ca kuti ukwiba abantu ukwa kapela makufi e kusabankanishiwa fye pa milabasa , lelo ukwashala ukwingi takwishibikwa ku bekala calo bonse abashala .
(trg)="15"> Významným případům věnují sdělovací prostředky obvykle značnou pozornost , ale většina únosů není veřejně známa .

(src)="16"> Na kuba , kwabako imilandu imo imo iyalenga ukuti ifyalo “ fiilabekelwa sana mu kusabankanya ubwafya bwa kwiba abantu . ”
(trg)="16"> Je totiž řada důvodů , proč státy „ nemají zájem veřejně mluvit o problému únosů “ .

(src)="17"> Icipande cikonkelepo calalanda pali iyo milandu imo imo .
(trg)="17"> V příštím článku budeme o řadě těchto důvodů uvažovat .

(src)="18"> [ Mapu pe bula 19 ]
(trg)="18"> [ Mapa na straně 3 ]

(src)="20"> MEXICO
(trg)="19"> MEXIKO

(src)="21"> Uko abantu nalimo 2,000 bebwa cila mwaka , ukwiba abantu nomba kwitwa ukuti “ ubukwebo bunono . ”
(trg)="20"> Ročně jsou uneseny asi dva tisíce lidí , a únosy jsou proto označovány jako „ domácí průmysl “ .

(src)="22"> GREAT BRITAIN
(trg)="21"> KOLUMBIE

(src)="23"> Akampani ka inshuwalansi aka Lloyd’s ku London akalipililako abebilwe pa kuti babalekeko nomba kalilundako indalama kalipilisha abo kaleafwa ukufika ku mapesenti 50 pa mwaka ukutula fye 1990 .
(src)="24"> RUSSIA
(trg)="22"> V posledních letech dochází ročně k tisícům únosů .

(src)="25"> Mu citungu ceka fye ica Caucasus icabela lwa ku kapinda ka ku kulyo aka Russia , impendwa ya bantu abaibilwe yaninine ukufuma pali 272 mu 1996 ukwisafika kuli 1,500 mu 1998 .
(trg)="23"> V květnu 1999 vzbouřenci zajali při mši stovku věřících .

(src)="26"> PHILIPPINES
(trg)="24"> VELKÁ BRITÁNIE

(src)="27"> Ukulingana ne nyunshipepala ya “ Asiaweek , ” “ Philippines nakalimo e calo umo ukwiba abantu kwafula sana mu Asia . ”
(trg)="25"> Počet pojištění proti únosu u londýnské pojišťovací společnosti Lloyd’s od roku 1990 vzrůstá o padesát procent ročně .
(trg)="26"> BRAZÍLIE

(src)="28"> Mwaliba amabumba ya beeba abantu ukucila pali 40 muli cilya calo .
(trg)="27"> Za jeden rok únosci na výkupném údajně získali 1,2 miliardy dolarů .

(src)="29"> BRAZIL
(trg)="28"> RUSKO

(src)="30"> Cashimikwa ukuti kuli iyi ncende mu mwaka fye umo abeeba abantu bapangile indalama shishaifulila ukufika ku madola amabilioni 1.2 isho abene ba bantu babafutile .
(trg)="29"> Počet lidí , kteří se stali obětí únosu , vzrostl jen na Kavkaze na jihu Ruska z 272 v roce 1996 na 1 500 v roce 1998 .

(src)="31"> COLOMBIA
(trg)="30"> FILIPÍNY

(src)="32"> Mu myaka ya nomba line abantu iminshipendwa baliibwa cila mwaka .
(trg)="31"> Podle časopisu „ Asiaweek “ „ jsou Filipíny pravděpodobně střediskem únosů v Asii “ .

(src)="33"> Mu May 1999 , bacisanguka baibile intungulushi sha fya mapepo 100 pa nshita ya minsa .
(trg)="32"> Působí zde více než čtyřicet organizovaných gangů , které se zaměřují na únosy .

(src)="34"> [ Abatusuminishe ]
(trg)="33"> [ Podpisek ]

(src)="35"> Mountain High Maps ® Copyright © 1997 Digital Wisdom , Inc .
(trg)="34"> Mountain High Maps ® Copyright © 1997 Digital Wisdom , Inc .

# bem/101999922.xml.gz
# cs/101999922.xml.gz


(src)="1"> Ukwiba Abantu — Munsokwe Uusangwike Ubukwebo
(trg)="1"> Únosy — Obchodní využití hrůzy

(src)="2"> MU CITABO cakwe ica The Kidnap Business , Mark Bles , asosele ukuti : “ Ukwiba abantu takwaba ngo kwiba ifipe .
(trg)="2"> „ ÚNOS je něco jiného než majetkový trestný čin .

(src)="3"> Ukwiba abantu te kwa cifyalilwa , kwa bukatu kabili tamwaba kumfwilako ubulanda ulupwa ulwaba e cintu icacindamisha sana ku bantunse . ”
(trg)="3"> Je to nevyzpytatelné , kruté a bezohledné jednání vzhledem k základní lidské skupině , totiž k rodině , “ říká Mark Bles ve své knize The Kidnap Business ( Únos jako řemeslo ) .

(src)="4"> Ukwiba abantu kulalungulusha imintontonkanya ya ba mu lupwa .
(trg)="4"> Únos působí členům rodiny citový zmatek .

(src)="5"> Akashita akali konse , icibasakamika ca kuti tabeshiba nampo nga umuntu wabo ali umutende atemwa nafwa , kabili balaipeela ne milandu , ukuipata no kuba mu kupeleelwa .
(trg)="5"> Minutu po minutě , hodinu po hodině se zmítají mezi nadějí a zoufalstvím , když zápasí s pocity viny , nenávisti a bezmocnosti .

(src)="7"> Pa mulandu wa kufwaisha ukukwata indalama , abeeba abantu balesha na maka ukusangako inshila bengasakamikilamo ba lupwa lwa muntu bebile .
(trg)="6"> Tento děs může trvat dny , týdny , měsíce a někdy i roky .

(src)="8"> Ibumba limo iliiba abantu lyapatikishe uo lyaibile ukulemba kalata wakonkapo ku mulabasa pa kuti akasabankanishiwe .
(trg)="7"> Zločinci ve své vytrvalé honbě za penězi těží z rodinných citových pout .

(src)="9"> Uyu kalata aleti : “ Ndelomba aba ku mulabasa ukusabankanya ku bekala calo bonse ukuti nalibwa kabili nga nshakamoneke umulandu ukaba wa banjibile ukubikako fye no lupwa lwandi lwine pa kufilwa ukundubula lelo ukutemwapo indalama ukucila umweo wandi . ”
(trg)="8"> Jedna skupina únosců donutila svou oběť , aby do tisku napsala tento otevřený dopis : „ Žádám tisk , aby tento dopis všude zveřejnil , takže pokud se nevrátím , budou tím vinni nejen únosci , ale také moje rodina , která dala přednost penězům přede mnou . “

(src)="10"> Pa kuti abene ba muntu uwibilwe bangweko ukulipila indalama sha kuti alekweko , abena Italy abeeba abantu balaputulako ifilundwa fya o bebile no kufituma kuli balupwa lwakwe atemwa ku mulabasa ukuti filangwe pa televishoni .
(trg)="9"> Italští únosci vyvíjejí nátlak na vyplacení výkupného tím , že oběti useknou některou část těla a pošlou ji příbuzným nebo do televizní stanice .

(src)="11"> Umwina Mexico uwiba bantu ena aalelungulusha fye no kulungulusha abantu ebile pa nshita alelanshanya na ba lupwa lwabo pa lwa ndalama sha kuti bamulipile .
(trg)="10"> Jeden mexický únosce dokonce mučil své oběti v průběhu telefonického vyjednávání s jejich rodinou .

(src)="12"> Lubali lumbi , abeeba abantu bamo , baleesha ukubeleleka abo bebile ukupitila mu kubasunga bwino .
(trg)="11"> Někteří únosci se naopak pokoušejí udělat na své oběti dobrý dojem .

(src)="13"> Ku ca kumwenako mu calo ca Philippines shibukwebo umo uo baibile bamusungile mwi hotela lya mutengo nga nshi mu musumba wa Manila , umo balemushitila ubwalwa no kumuletela abanakashi ba cilende aba kusendama na bo ukufikila indalama sha ku mulubwila shikalipilwe .
(trg)="12"> Na Filipínách byl například jeden podnikatel zadržován v luxusním hotelu v Manile , a než bylo zaplaceno výkupné , únosci mu poskytovali alkoholické nápoje a pobavení s prostitutkami .

(src)="14"> Nangu cibe fyo , abengi abeebwa balesalilwa beka ukwabula no kusakamanwa bwino mu fyo balekabila nangu ukusungwa mu ncende iya busaka .
(trg)="13"> Většina obětí je však vězněna , aniž by se někdo staral o jejich tělesné potřeby nebo o jejich hygienu .

(src)="15"> Abengi balapumwa icabipisha .
(trg)="14"> S mnoha oběťmi únosů se zachází surově .

(src)="16"> Ilingi line , abeebwa balalungulushiwa inshita yonse pantu tabeshiba icili no kubacitikila .
(trg)="15"> V každém případě takový člověk vždy s hrůzou čeká , co se s ním stane .

(src)="17"> Ifya Kushipikisha Ififuma mu Kwibwa
(trg)="16"> Jak se s tímto duševním otřesem vyrovnat

(src)="18"> Nangu fye ni pa numa ya kulubulwa , abaibilwe balashala balelungulushiwa mu muntontonkanya pa nshita ntali .
(trg)="17"> Lidem zůstávají dlouhodobé citové šrámy i potom , co jsou po únosu propuštěni .

(src)="19"> Nasi umo uwa ku Sweden uwaibilwe lintu ali ku Somalia alandilepo ukuti : “ Icintu cimo icacindamisha pali fyonse ca kuti nga ulefwaya ukwafwiwa ulingile ukulanda ku fibusa na kuli ba lupwa kabili no kuya ku ncenshi ishaishiba ifya kwaafwa abebilwe . ”
(trg)="18"> Jistá zdravotní sestra ve Švédsku , která se stala obětí únosu v Somálsku , vyjádřila tento názor : „ Jedna věc je ze všeho nejdůležitější .

(src)="20"> Impandamano shafwilisha abantu abaibilwe ukupuupuutuka mu co bapitilemo shalisangako inshila ya kwafwilamo aba musango uyo .
(trg)="19"> Musíte o tom se svými přáteli a příbuznými mluvit , a pokud to potřebujete , musíte vyhledat odbornou pomoc . “

(src)="21"> Abaibilwe balabala balanshanya ne ncenshi imiku yafulilako mu fiputulwa ifipi pa kuti bengafwilishiwa ilyo bashilamonana ne ndupwa shabo .
(trg)="21"> V několika krátkých sezeních takový člověk nejdříve analyzuje za odborné pomoci své zážitky , a teprve potom se setká se svou rodinou a vrátí se do normálního života .

(src)="22"> Rigmor Gillberg , impandamano ya mu kabungwe ka Red Cross iyafwilisha abaibilwe ukupuupuutuka atile : “ Uku kusambilishiwa ukwa pa numa fye ya kulubulwa ku babebile kulacefyako ukusakamikwa kwa mutatakuya . ”
(trg)="22"> „ Nebezpečí trvalého poškození se sníží , pokud je terapie poskytnuta brzy po takové události , “ říká Rigmor Gillbergová , pracovnice Červeného kříže , která se zabývá terapií krizí .

(src)="23"> Amafya na Yambi Ayafumamo
(trg)="23"> Další následky

(src)="24"> Ukwiba abantu takulungulusha fye abaibilwe ne ndupwa shabo epela .
(trg)="24"> Únos nezasáhne jen samotnou oběť a její rodinu .

(src)="25"> Kuti kwalenga na batandashi abafuma mu fyalo fimbi ukuleka ukwisa kabili kuti kwatompola na bafwaya ukuleta ubukwebo bwabo ukufuma ku fyalo fimbi kabili kulalenga na bantu ukuba no munsokwe mu bwikashi .
(trg)="25"> Strach z únosu může bránit turistickému ruchu a investicím , může také ve společnosti vyvolávat pocit nejistoty .

(src)="26"> Mu myeshi fye iinono mu 1997 , utwampani 6 utukalamba utwaba na mu fyalo fimbi twaliseelwe mu Philippines pa mulandu wa cintiinya ca beeba abantu .
(trg)="26"> Kvůli hrozbě únosu odešlo v roce 1997 z Filipín během několika měsíců šest mezinárodních firem .

(src)="27"> Umwanakashi umo uwa ku Philippines uubomba ku kabungwe ka Citizens Against Crime ( Abekashi Abacincintila Bumpulamafunde ) apapile ati : “ Nomba tuleikala mu munsokwe . ”
(trg)="27"> Jedna Filipínka , která pracuje ve skupině nazvané Občané proti zločinnosti , prohlásila : „ Žijeme v trvalé hrůze . “

(src)="28"> Icipande cimo muli magazini wa The Arizona Republic casosele ati : “ Abalashi ba ku Mexico bali no mwenso wa kwibwa , na cine balingile ukuba no yu mwenso . ”
(trg)="28"> Článek v publikaci The Arizona Republic říká : „ U vedoucích pracovníků v Mexiku je strach z únosu celkem oprávněně až na pokraji hysterie . “

(src)="29"> Magazini wa ku Brazil uwa Veja ashimika ukuti ifipondo na beeba abantu e bapyana pali fishimweshimwe ifyo abana mu Brazil batiina nga nshi .
(trg)="29"> Brazilský časopis Veja uvádí , že v nočních můrách brazilských dětí se místo příšer objevují únosci a lupiči .

(src)="30"> Mu Taiwan , abana balasambilishiwa ifya kuicingilila ku beeba abantu , kumfwa mu United States , bakamera bakuceeceeta abeeba abantu balibikwa pa masukulu ya twana tunono pa kuti tulecingililwa .
(trg)="30"> Na Tchaj - wanu se ve škole vyučuje prevence únosů a ve Spojených státech byly v rámci předcházení únosům instalovány ve školkách bezpečnostní kamery .

(src)="31"> Utwampani Tupanda Amano pa fya Kuicingilila ku Beeba Abantu Natufula
(trg)="31"> Konjunktura bezpečnostních poradců

(src)="32"> Pa mulandu wa kuti ukwiba abantu nakufula kabili apantu ubu bwafya bufwaya ukwishiba bwino bwino , cilengele ukuti no twampani twa kucingilila abantu ku kwibwa na to tufule .
(trg)="32"> Přibývání únosů a choulostivé otázky , které s tím jsou spojeny , vedly k nebývalé konjunktuře soukromých bezpečnostních firem .

(src)="33"> Mu musumba wa ku Brazil uwa Rio de Janeiro , utu twampani natucila pali 500 , kabili tulepanga indalama ukufika ku madola amabilioni 1.8 .
(trg)="33"> V brazilském městě Rio de Janeiro je těchto firem asi pět set a jejich příjmy dosahují 1,8 miliardy amerických dolarů .

(src)="34"> Utwampani utuleya tulefulilako mu fyalo ifingi tusambilisha pa fya kuicingilila ku beeba abantu , tulalemba ifyebo pa lwa ncende isha busanso , kabili e tulanshanya na beeba abantu pa lwa ndalama balefwaya ukulipilwa .
(trg)="34"> Stále větší počet mezinárodních bezpečnostních firem učí prevenci únosu , publikuje zprávy o nebezpečných oblastech a sjednává výkupné .

(src)="35"> Balafunda indupwa no twampani pa lwa mingalato abeeba abantu babomfya no kubafwa pa fyo bengaipangasha lwa mu muntontonkanya ukushipikisha ubu bwafya .
(trg)="35"> Rodinám a akciovým společnostem poskytují rady , seznamují je se strategií únosců a pomáhají jim , aby se s únosem psychicky vyrovnali .

(src)="36"> Utwampani tumo tulesha fye no kwikata abeeba abantu no kubapokolola indalama baalipilwe ilyo balekako untu baibile .
(trg)="36"> Některé firmy se dokonce snaží únosce dopadnout a po propuštění rukojmích získat zpět peníze , jež byly vyplaceny jako výkupné .

(src)="37"> Nangu cibe fyo , utu twampani tatubomba fye ukwabula ukulipilwa .
(trg)="37"> Jejich služby však nejsou zdarma .

(src)="38"> Te mulandu no kubombesha kwa musango yo , ukwiba abantu kuleiilako fye pa muulu mu fyalo ifingi .
(trg)="38"> Navzdory veškeré této snaze však v mnoha zemích únosů přibývá .

(src)="39"> Richard Johnson inkonkani ku mukalamba wa Kampani ka Seitlin mu Latin America alanda apo ukwiba abantu kufikile muli cilya calo atila : “ Ico tuleenekela fye ca kuti impendwa ya bantu abaleibwa ikaiilako fye pa muulu . ”
(trg)="39"> Richard Johnson , který je viceprezidentem pojišťovny Seitlin & Company , o situaci v Latinské Americe říká : „ Všeobecně se předpokládá , že počet únosů bude stoupat . “

(src)="40"> Umulandu Ukwiba Abantu Kufuliile
(trg)="40"> Proč únosů přibývá

(src)="41"> Incenshi shilalumbula imilandu iingi iilengele ukuti ukwiba abantu kufule muno nshiku .
(trg)="41"> Experti uvádějí množství důvodů , proč v poslední době přibývá únosů .

(src)="42"> Umo wa kuti ubupiina nabucilamo ku bantu mu ncende shimo .
(trg)="42"> Jedním z nich je zoufalá hospodářská situace v některých oblastech .

(src)="43"> Uubomba incito ya kukumbusuka abaponenwe no busanso uwa mwi tauni lya Nal’chik , mu Russia , atile : “ Inshila isuma iya kusangilamo indalama kucito ubu bwine bukwebo bwaseeka ubwa kwiba abantu . ”
(trg)="43"> Jeden humanitární pracovník v ruském městě Nal’čik řekl : „ Nejlepší způsob , jak získat peníze , je tento nechvalně známý prostředek , totiž únos . “

(src)="44"> Mu fitungu fimo ifyaletekwa ne calo icali kale Soviet , cashimikwa ukuti mu kwiba abantu e mufuma indalama sha kutungilila ifita fya mu bumfisolo ifya bakalamba ba nkondo muli iyo ncende .
(trg)="44"> V některých republikách bývalého Sovětského svazu jsou únosy údajně používány k financování soukromé armády místních vojenských diktátorů .

(src)="45"> Ilelo abantu baleya ku fyalo fimbi ku kucito bukwebo atemwa ku kutandala fye nabafula ukucile fyo cali kale .
(trg)="45"> Mnoho lidí , více než kdykoli dříve , cestuje kvůli pracovním záležitostem nebo jako turisté a tím se únoscům otevírá nové pole , kde mohou najít kořist .

(src)="46"> Ici cilengele ukuti abeeba abantu bashukile abo bengeba .
(src)="47"> Mu myaka fye 5 impendwa ya bantu abafuma ku fyalo fimbi abaibwa yalinininako imiku ibili .
(trg)="46"> Počet cizinců , kteří byli vzati jako rukojmí , se za posledních pět let zdvojnásobil .

(src)="48"> Pa kati ka 1991 na 1997 , abatandashi ukufuma mu fyalo nalimo 26 baliibilwe .
(trg)="47"> Od roku 1991 do roku 1997 došlo k únosu turistů přibližně ve dvaceti šesti zemích .

(src)="49"> Ni kwi aba bonse abeeba abantu bafuma ?
(trg)="48"> Kde se tito únosci berou ?

(src)="50"> Apo ukukansana mu fya nkondo kuleya kulepwa mu ncende shimo , cilengele ukuti abali kale abashilika babe amalofwa ayabule ndalama .
(trg)="49"> Po skončení některých vojenských konfliktů zůstali bývalí vojáci bez práce a bez prostředků .

(src)="51"> Aba bantu balicenjela icine cine mu fyo bengabomba uyu mulimo wa kwiba abantu .
(trg)="50"> A právě takoví lidé mají pro tuto výnosnou činnost nezbytné předpoklady .

(src)="52"> Na kabili , pa mulandu wa kubomfya inshila shafikapo isha kwikatilamo ifipondo fitoba amabanki e lyo no kucefyako ubukwebo bwa kushitisha imiti ikola , cilengele bampulamafunde nomba ukutendeka ukwiba abantu pa kuti balesangilamo indalama .
(trg)="51"> Podobně i účinnější opatření proti bankovním loupežím a tvrdé zásahy proti obchodování s drogami vedou k tomu , že únosy se pro zločince stávají náhradním zdrojem příjmu .

(src)="53"> Mike Ackerman , incenshi pa fya kwiba abantu , alondolola ukuti : “ Pa mulandu wa nshila ishilebomfiwa isha kulenga ukuti cikosele bampulamafunde ukwiba ifipe , cilengele nomba ukuti baleiba abantu . ”
(trg)="52"> Odborník v problematice únosů Mike Ackerman vysvětlil : „ Majetkové trestné činy jsou ve všech společenských kruzích stále obtížnější , a proto přibývá trestných činů proti lidem . “

(src)="54"> Ukusabankanya kwa ndalama ishingi ishilipilwa ku beeba abantu pa kuti balekeko untu bebile na ko kulenga bambi nabo ukutendeka ukwiba abantu .
(trg)="53"> Podnětem pro potenciální únosce by mohlo být také zveřejňování zpráv o zaplacení vysokého výkupného .

(src)="55"> Ifilenga Abantu Ukwiba Abantu Fyalipusanapusana
(trg)="54"> Motivy nejsou vždy stejné

(src)="56"> Abengi abeeba abantu bafwaya fye indalama epela .
(trg)="55"> Většině únosců nejde o nic jiného než o peníze .

(src)="57"> Indalama abeeba abantu bafwaya ukulipilwa kuti shatendekela fye pa tumadola utunono no kufika ku madola yashaifulila nga filya cali lintu amadola amamilioni 60 yalipilwe pa kuti fye balekeko shibukwebo wa fikuulwa mu Hong Kong uwanonka sana nangu line bashamulekeleko na pa numa ya kumulipililako isho ndalama .
(trg)="56"> Požadavky na výkupné kolísají od několika dolarů až do rekordní sumy šedesáti milionů dolarů , jež byla zaplacena za obchodního magnáta s nemovitostmi v Hongkongu .
(trg)="57"> Tento obchodník však přesto nebyl nikdy propuštěn .

(src)="58"> Lubali lumbi , bamo abeeba abantu nga balefwaya ukongola abantu ukuti babe ku lubali lwabo , nangu nga balefwaya ukusange fya kulya , umuti , ifilimba , bamotoka , ukukuulilwa amasukulu yapya , imisebo , ne fipatala , babomfya abo bebile .
(trg)="58"> Někteří únosci naopak používají své oběti k tomu , aby získali publicitu , potravu , léky , rádia a auta , ale také nové školy , silnice a nemocnice .

(src)="59"> Umulashi umo uwaibilwe ku Asia bamulekeeleko lintu abamwibile bapeelwe amayuniformu ne mipila ya kubomfya mu kuteya basiketibo .
(trg)="59"> Jeden vedoucí úředník , který se v Asii stal obětí únosu , byl propuštěn , když únosci dostali basketbalové dresy a míče .

(src)="60"> Bambi na bo ico beebila abantu kufwayo kutiinya no kulesha bashimakwebo na batandashi abafuma mu fyalo fimbi abafwaya ukuleta ubuyantanshi mu fya bukwebo mu calo cimbi , pa kuti tabeshile mu kunonkela pa calo cishili cabo na pa fyuma fyabamo .
(trg)="60"> Určité skupiny také používají únosy k tomu , aby vyděsily a zastrašily zahraniční investory a turisty a aby tak zabránily bezohlednému využívání země a přírodních zdrojů .

(src)="61"> Kanshi ifilenga abantu ukwiba abantu fyena fingi , ne nshila babomfya na sho shingi , kabili abacenjela muli uyu mulimo na bo bengi e lyo na bengeebwa na bo bengi .
(trg)="61"> Je tedy dostatek motivů , dostatek prostředků a dostatek potenciálních únosců i jejich obětí .

(src)="62"> Bushe e fyafula ne nshila sha kucefeshamo ubu bwafya ?
(trg)="62"> Je také dostatek možností , jak problém únosů vyřešit ?

(src)="63"> Ni nshila nshi shimo shimo isho shine , kabili bushe cine cine kuti shapwisha ubu bwafya ?
(trg)="63"> Jaké možnosti existují a mohou tento problém skutečně odstranit ?

(src)="64"> Ilyo tushilayasuka ifyo fipusho , natubale tubebete fimo ifikalamba , ifilengele ukuti ubu bukwebo bwa kwiba abantu bufule .
(trg)="64"> Než si na tyto otázky odpovíme , podívejme se blíže na některé z příčin takového vzestupu únosů .

(src)="65"> [ Akabokoshi pe bula 21 ]
(trg)="65"> [ Rámeček na straně 5 ]

(src)="66"> Nga ca Kuti Mwaibwa
(trg)="66"> Stanete - li se obětí únosu