# bcl/2015002.xml.gz
# nch/2015002.xml.gz


(src)="1"> TEMA SA COVER | SARONG GOBYERNO NA DAING KORAPSIYON
(trg)="1"> TLAMACHTILI TLEN IKA PEUA : SE TLANAUATIJKETL KICHIUAS TLEN XITLAUAK

(src)="2"> An korapsiyon sa gobyerno iyo an pag - abuso sa itinaong kapangyarihan para sa sadiring kapakinabangan .
(trg)="2"> Kiijtouaj se akajya kichiua tlen amo xitlauak pampa kineki kipias tlen ya kineki .

(src)="3"> Haloy na an siring na pag - abuso .
(trg)="3"> Ni kampa ueli kichiuaj .

(src)="5"> Ipinapahiling kaini na lakop na an korapsiyon kaidto pa , labing 3,500 na taon na an nakaagi .
(src)="6"> ( Exodo 23 : 8 ) Siyempre , bako sanang pag - ako nin suhol an kaiba sa korapsiyon .
(trg)="4"> Kipia se 3,500 xiuitl ipa kichiuayayaj , yeka Biblia kiijtoua amo ma kinmakakaj tomij tekichiuanij uan kiampa ma kichiuakaj tlen amo xitlauak kema kitlajtolsenkauasej se akajya ( Éxodo 23 : 8 ) .

(src)="7"> An koraptong mga opisyal nin gobyerno kun minsan nangangamkam nin mga pagsasadiri nin iba , pig - aaprobetsaran an mga serbisyo na bako man para sa sainda , o hayagan pa nganing naghahabon nin pondo .
(trg)="5"> Maske tlanauatianij amo kinamiki kitekiuisej tlen onka kampa tekichiuaj , kinmakaj ininchampoyouaj uan ininuampoyouaj , uan nojkia amo pinauaj kiichtekisej tomij .

(src)="9"> An korapsiyon puwede talagang mangyari sa arin man na organisasyon nin tawo , pero minalataw na an korapsiyon sa gobyerno an pinakagrabe .
(trg)="6"> Maske kampa ueli kichiuaj tlen amo xitlauak , tlauel kichiuaj kampa tekichiuaj .

(src)="10"> An 2013 Global Corruption Barometer , na ipinublikar kan Transparency International , nagsabi na an mga tawo sain man sa kinaban nag - iisip na an limang pinakakoraptong institusyon iyo an mga partido pulitikal , pulisya , opisyal sa gobyerno , lehislatura , asin hudikatura .
(trg)="7"> Ipan nopa Barómetro Global de la Corrupción 2013 , tlen kichijkej katli tekitij ipan Transparencia Internacional , kiijtoua tlauel kichiuaj tlen amo xitlauak políticos , policías , tekichiuanij , katli tekitij ipan el poder legislativo uan ipan el poder judicial .

(src)="11"> Konsideraron an pira sana sa mga report na nagpapahiling kan problema .
(trg)="8"> Ma tikitakaj kenijkatsa kichijtokej :

(src)="12"> APRIKA : Kan 2013 , mga 22,000 na opisyal sa gobyerno sa South Africa an inakusaran na nagbalga sa ley huli sa korapsiyon .
(trg)="9"> ÁFRICA : Ipan xiuitl 2013 , ne Sudáfrica kinteljuijkej se 22,000 tekichiuanij pampa kichijkej tlen amo xitlauak .

(src)="13"> SOUTH AMERICA : Kan 2012 , sa Brazil , 25 katawo an napatunayan na nagkasala huli sa paggamit kan kuwarta kan mga tawo para bakalon an suporta kan ibang partido pulitikal .
(trg)="10"> SUDAMÉRICA : Ipan xiuitl 2012 , ne Brasil , kintsajkej 25 tlanauatianij pampa ika tomij tlen amo ininaxka kintlaxtlauijkej katli kinpaleuijkej ma mochiuakaj tlanauatianij .

(src)="14"> Kaiba diyan an ikaduwa sa pinakamakapangyarihan na tawo kan nasyon , an dating chief of staff kan presidente .
(trg)="11"> Se eliyaya tlen kipixtoya miak tomij uan eliyaya se tlayakanketl katli kitlalijtoya nopa tlanauatijketl tlen achtouia tekichiuayaya .

(src)="15"> ASIA : Sa Seoul , South Korea , 502 katawo an nagadan kan biglang magaba an sarong department store kan 1995 .
(trg)="12"> ASIA : Ipan xiuitl 1995 , ne Seúl , ( Corea del Sur ) mijkej 502 maseualmej kema uetski se ueyi kali .

(src)="16"> Naaraman kan mga imbestigador na sinuhulan an mga opisyal kan siyudad para tugutan an mga kontratista na maggamit nin maluyang klaseng materyales asin dai sunudon an mga susundon para sa kaligtasan .
(trg)="13"> Teipa , kimatkej nopa kalchiuanij kintlaxtlauijkej tlanauatianij uan yeka kinkajkej ma kitekiuikaj amo kuajkuali tlamantli uan ma kiixpanokaj tlanauatili .

(src)="17"> EUROPA : “ Mabibigla ka sa kun gurano kagrabe kan problemang ini [ korapsiyon sa Europa ] , ” an sabi ni Commissioner Cecilia Malmström kan European Commission Home Affairs .
(trg)="14"> EUROPA : Cecilia Malmström , comisaria de Asuntos de Interior de la Comisión Europea , kiijtok : “ Nikaj Europa tlauel kichiuaj tlen amo xitlauak ” .

(src)="18"> Sinabi pa niya na “ garo dai man nahihiling sa mga pulitiko na pursigido sindang halion an ugat kan korapsiyon . ”
(trg)="15"> Uan nojkia kiijtok : “ Tlaj tijnekij ayokmo ma mochiua , moneki políticos mosentlalisej amo kichiuasej , uan nesi amo kinekij ” .

(src)="19"> Hararom an pagkakaugat kan korapsiyon sa gobyerno .
(trg)="16"> ¡ Kampa ueli kichiuaj tlen amo xitlauak !

(src)="20"> Si Propesor Susan Rose - Ackerman , sarong eksperto kun manungod sa paglaban sa korapsiyon , nagsurat na an reporma mangangaipo nin “ pagbabago sa pinakapundasyon kan palakaw sa gobyerno . ”
(trg)="17"> Susan Rose - Ackerman , katli kitemolia amo ma mochiua tlen amo xitlauak , kiijtok kema moyankuilis tlanauatili moneki “ kipatlasej kej tekitij tlanauatianij ” .

(src)="21"> Dawa ngani garo dai na nin paglaom na mabago an sitwasyon , sinasabi kan Bibliya na bako sanang posible an mas dakula pang pagbabago kundi sigurado man iyan .
(trg)="18"> Maske nesi nochipa kichijtosej tlen amo xitlauak , Biblia kiijtoua temachtli tlamis .

# bcl/2015003.xml.gz
# nch/2015003.xml.gz


(src)="1"> TEMA SA COVER | SARONG GOBYERNO NA DAING KORAPSIYON
(trg)="1"> TLAMACHTILI TLEN IKA PEUA : SE TLANAUATIJKETL KICHIUAS TLEN XITLAUAK

(src)="2"> “ Maski pa ano an gibuhon ta , an mga opisyal kan gobyerno mga ordinaryong namamanwaan pa man giraray saka gabos kita produkto kan sosyedad . ”
(trg)="2"> Katli kitlachilia tlaj kuali kitekiuia tomij nopa tlanauatijketl ne Nicaragua , kiijtok : “ Tieuaj kampa nochi kichiuaj tlen amo xitlauak , yeka tekikalko nojkia kej nopa mochiua ” .

(src)="3"> Iyan an sinabi kan chief auditor kan Nicaragua kan ipinaliwanag niya kun taano ta para sa saiya , imposibleng mahali an korapsiyon sa gobyerno .
(trg)="3"> Kiampa kiijtok nochipa mochijtos tlen amo xitlauak .

(src)="4"> Dai ka daw mauyon na kun korapto an sosyedad nin tawo , magigin korapto man an ano man na gobyerno na parte kaiyan ?
(trg)="4"> Tlaj tlanauatianij euaj kampa kichiuaj tlen amo xitlauak , tekichiuanij nochipa kej nopa kichiuasej .

(src)="5"> Kun arog kaiyan , bako talagang sa sosyedad nin tawo magikan an sarong gobyerno na daing korapsiyon .
(trg)="5"> Yeka , tlaj tijnekij se tlanauatijketl tlen kichiua san tlen xitlauak moneki ualas kampa kichiuaj tlen xitlauak .

(src)="6"> Iyan an klase nin gobyerno na pigsasabi kan Bibliya ​ — an Kahadian nin Diyos , an gobyerno na itinukdo ni Jesus na ipamibi kan saiyang mga parasunod . ​ — Mateo 6 : 9 , 10 .
(trg)="6"> Biblia kiijtoua katli toTeotsij kitekitlalis kichiuas tlen xitlauak , yeka Jesús kiniljuik itokilijkauaj ya nopa ma kitlajtlanikaj toTeotsij ( Mateo 6 : 9 , 10 ) .

(src)="8"> Iyan an masalida sa gabos na gobyerno nin tawo .
(src)="9"> ( Salmo 2 : 8 , 9 ; Kapahayagan 16 : 14 ; 19 : 19 - 21 ) Kaiba sa mga bendisyon na itatao kan Kahadian sa katawuhan iyo an paghali kan korapsiyon sa gobyerno .
(trg)="7"> ToTeotsij iTlanauatijkayo tekichiua iluikak uan nechka kintekipatlas nochi tlanauatianij ( Salmo 2 : 8 , 9 ; Apocalipsis [ o Revelación ] 16 : 14 ; 19 : 19 - 21 ) .
(trg)="8"> Ni tlanauatijketl kitlamiltis nochi tlen amo xitlauak .

(src)="10"> Pag - isipan an anom na panginot na bagay manungod sa Kahadian na naggagarantiya kaini .
(trg)="9"> Ma tikitakaj kenke uelis timotemachisej temachtli kichiuas .

(src)="11"> PROBLEMA : An pondo kan gobyerno hali sa mga tawo , na sa parati paagi sa mga buhis asin impuwesto .
(trg)="10"> TLEN AMO XITLAUAK : Tlanauatianij kiixtlauaj tlen kichiuaj ika nopa impuestos tlen maseualmej kiixtlauaj .

(src)="12"> Huli sa naglalaog na pondong ini , may mga opisyal na natetentaran na maghabon ; an iba man nag - aako nin suhol sa mga tawo na gustong pabawasan an binabayadan na buhis o iba pang bayadan sa gobyerno .
(trg)="11"> Pampa kiseliaj miak tomij miakej tekichiuanij kiichtekij , uan katli amo kinekij ma kininamakaj miak impuestos , kinmakaj tomij .

(src)="13"> Puwede ining magresulta sa daing katapusan na problema ​ — lalangkawan kan gobyerno an buhis para mataparan an siring na kawaran , na pupunan na man nin mas grabeng korapsiyon .
(trg)="12"> Yeka tlanauatianij moneki tlainamasej miak impuestos uan tlauel kichiuaj tlen amo xitlauak .

(src)="14"> Sa arog kaining kamugtakan , an mga tawong onesto an naaapektaran na marhay .
(trg)="13"> Uan maseualmej katli kichiuaj tlen xitlauak inijuantij moneki tlaxtlauasej .

(src)="15"> SOLUSYON : An kapangyarihan kan Kahadian nin Diyos hali sa Diyos na makakamhan sa gabos , si Jehova .
(trg)="14"> TLEN KISENKAUAS : ToTeotsij iTlanauatijkayo kuali tlanauatis pampa kiyakanas Jehová ( Apocalipsis 11 : 15 ) .

(src)="16"> * Dai kaini kaipuhan na mangolekta nin buhis para magpunsiyonar .
(trg)="15"> * Ya amo moneki tlainamas impuestos uan kiampa uelis tlanauatis .

(src)="17"> Imbes , an makangangalas na “ kapangyarihan ” nin Diyos asin pagigin bukas - palad niya garantiya na abundang itatao kan Kahadian an mga pangangaipo kan gabos na nasasakupan kaini . ​ — Isaias 40 : 26 ; Salmo 145 : 16 .
(trg)="16"> Kinmakas nochi tlen kinpoloua itekipanojkauaj pampa kineki kinmakas uan pampa kipia miak chikaualistli ( Isaías 40 : 26 ; Salmo 145 : 16 ) .

(src)="18"> PROBLEMA : An paghihinguwang halion an korapsiyon “ dapat magpuon sa itaas , ” an sabi ni Susan Rose - Ackerman , na nasambit sa nainot na artikulo .
(trg)="17"> TLEN AMO XITLAUAK : Susan Rose - Ackerman , nojkia kiijtoua moneki “ tekichiuanij kipeualtisej ayokmo kichiuasej tlen amo xitlauak uan teipa sekinok ” , uan kiampa tlamis .

(src)="19"> Nawawaran nin kredibilidad an gobyerno pag pinupurbaran nindang halion an korapsiyon sa mga pulis o sa mga opisyal nin customs pero kinokonsinte man an mga ginigibo kan haralangkaw na opisyal .
(trg)="18"> Kema se tlanauatijketl kinnauatia policías uan katli tekitij ipan aduanas ayokmo ma kichiuakaj tlen amo xitlauak , uan kinkaua tekichiuanij ma kichiuakaj , maseualmej ayokmo motemachiaj ipan ya .

(src)="21"> Arog kan sinasabi kan Bibliya , “ mayo nanggad nin sarong matanos na tawo na danay na naggigibo nin karahayan sa gabos na panahon . ” ​ — Parahulit 7 : 20 , BPV .
(trg)="19"> Nochi maseualmej mokuapolouaj , yeka Biblia kiijtoua : “ Axonka niyon se tlakatl tlen nochipa kichiua tlen kuali uan axkema tlajtlakolchiua ” ( Eclesiastés 7 : 20 ) .

(src)="22"> *
(src)="23"> Sinayumahan ni Jesus an pinakadakulang suhol kasuarin man
(trg)="20"> Jesús amo tleno kinejki kiselis tlen ika Satanás kinejki kikajkayauas

(src)="24"> SOLUSYON : Bakong arog kan bakong perpektong mga tawo , si Jesu - Cristo , na pinili nin Diyos na magin Tagapamahala kan Kahadian , dai matetentaran na gumibo nin sala .
(trg)="21"> TLEN KISENKAUAS : Maseualmej amo kichiuasej Jesucristo ma kichiua tlen amo xitlauak .

(src)="25"> Ipinahiling ini ni Jesus kan sayumahan niya an pinakadakulang suhol kasuarin man ​ — ‘ an gabos na kahadian kan kinaban asin an kamurawayan ninda . ’
(src)="26"> Ini an ipinangako ki Jesus karibay kan sarong akto nin pagsamba sa tagapamahala kan kinaban , an Diyablo .
(trg)="22"> Ni kuali neski kema Satanás katli kinauatia Tlaltipaktli , kinejki kikajkayauas kema kiiljuik kimakaskia “ nochi tlanauatianij ipan nochi tlaltinij ” tlaj motlankuaketsaskia iixpa uan kiueyichiuaskia , uan Jesús amo kinejki kichiuas ( Mateo 4 : 8 - 10 ; Juan 14 : 30 ) .

(src)="28"> Sinayumahan niya an ipinapainom sa saiya na puwede kutanang makatabang para dai niya mamatian an kulog pero mawawaran man siya nin bilog na kontrol sa sadiri .
(trg)="23"> Kema kitlaijiyouiltijtoyaj amo kiselik nopa droga tlen kimakayayaj , pampa maske kipaleuijtoskia ayokmo kuajkualos , uelis kikuatlapololtijtoskia ( Mateo 27 : 34 ) .

(src)="29"> Binuhay siya liwat nin Diyos asin yaon na ngunyan sa langit .
(src)="30"> Pinatunayan ni Jesus na talagang kuwalipikado siyang mamahala sa Kahadian . ​ — Filipos 2 : 8 - 11 .
(trg)="24"> Jesús kinextik uelis tekichiuas ipan toTeotsij iTlanauatijkayo pampa moyolkuik uan itstok iluikak ( Filipenses 2 : 8 - 11 ) .

(src)="31"> PROBLEMA : Sa dakul na nasyon regular an eleksiyon .
(trg)="25"> TLEN AMO XITLAUAK : Kema ipan altepemej kitlapejpeniaj se inintlanauatijka , kiijtouaj uelij kinkixtiaj katli kichiuaj tlen amo xitlauak .

(src)="32"> Paagi kaini , magigibo daa kan mga tawo na pahalion sa puwesto an koraptong mga opisyal .
(trg)="26"> Maske kiampa kiijtouaj , kampa ueli miakej kichiuaj tlen amo xitlauak .

(src)="34"> Paagi sa pagtao nin donasyon kan mga mayaman para sa kampanya asin iba pa , naiimpluwensiyahan nindang marhay an mga nakatukaw sa puwesto saka an masurunod pang matukaw .
(trg)="27"> Katli tlatominpiaj kinchiualtiaj tekichiuanij ma kichiuakaj tlen inijuantij kinekij pampa kinpaleuiaj ika tomij kema kintlapejpeniaj .

(src)="35"> An huwes na si John Paul Stevens kan Korte Suprema kan Estados Unidos nagsurat na nararaot kan siring na impluwensiya “ bako sana an pagigin lehitimo asin kalidad kan Gobyerno kundi pati an tiwala kan mga tawo diyan . ”
(src)="36"> Kaya bakong makangangalas na dakul na tawo sa bilog na kinaban an nag - iisip na an mga partido pulitikal an pinakakorapto sa gabos na institusyon .
(trg)="28"> John Paul Stevens , katli tekiti ipan Tribunal Supremo de Estados Unidos , kiijtoua kema kichiuaj tlen amo xitlauak “ tekichiuanij ayokmo tlanauatiaj kej kinamiki yon kej kiijtoua inintlanauatiljuaj , uan maseualmej ayokmo motemachiaj ipan inijuantij ” .

(src)="37"> SOLUSYON : Dai na nin pandadaya sa kampanya o sa eleksiyon huling establisado asin permanente an pamamahala kan Kahadian nin Diyos .
(trg)="29"> Yeka , miakej moiljuiaj nopa políticos tlauel kichiuaj tlen amo xitlauak .

(src)="38"> ( Daniel 7 : 13 , 14 ) Huling an Diyos an nagpili kan Tagapamahala kaini , an Kahadian dai nakadepende sa boto kan mga tawo asin dai ninda puwedeng pabagsakon .
(trg)="30"> TLEN KISENKAUAS : ToTeotsij iTlanauatijkayo nochipa tekichiuas , yeka ayokmo itstosej políticos uan amo aka kichiuas tlen amo xitlauak ( Daniel 7 : 13 , 14 ) .

(src)="39"> Huli sa pagigin masarig kan Kahadian , makakasiguro kita na an mga ginigibo kaiyan pirming para sa pinakaikakarahay kan mga nasasakupan kaiyan .
(trg)="31"> ToTeotsij kitekitlalis itlanauatijka uan amo aka kitekipatlas .
(trg)="32"> Uajka , san setsi tlanauatis uan tlen kichiuas kinpaleuis nochi .

(src)="40"> An Kahadian nin Diyos sarong totoong gobyerno na nasa langit asin namamahala na
(trg)="33"> ToTeotsij iTlanauatijkayo nelnelia tekichiua iluikak

(src)="41"> PROBLEMA : Sa inot , puwedeng maisip mo na makakatabang an pagpautob nin bagong mga ley para mapakarhay an mga bagay - bagay .
(trg)="34"> TLEN AMO XITLAUAK : Sekij moiljuiaj tlaj kiijkuiloskiaj sekinok tlanauatili ayokmo kichiuaskiaj tlen amo xitlauak .

(src)="42"> Pero uyon sa mga eksperto , pag nadadagdagan an mga ley , sa parati , mas nagdadakul sana an oportunidad para sa korapsiyon .
(trg)="35"> Miakej kiitstokej maske onka miak tlanauatili , miakej kiixpanoj .

(src)="43"> Saro pa , an ipinapasar na mga ley na an partikularmenteng katuyuhan bawasan an korapsiyon , sa parati , magastos iimplementar pero dikit an nagiginibo .
(trg)="36"> Uan kema kinekij kichiuasej ma kineltokakaj nopa tlanauatili moneki kitekiuisej miak tomij , uan amo uelij kitlamiltiaj tlen amo xitlauak .

(src)="44"> SOLUSYON : An mga ley kan Kahadian nin Diyos nakakalabing marhay sa mga ley kan mga gobyerno nin tawo .
(trg)="37"> TLEN KISENKAUAS : ToTeotsij itlanauatiljuaj kena tepaleuia .

(src)="45"> Halimbawa , imbes na magtao si Jesus nin halabang listahan nin susundon manungod sa dapat asin dai dapat gibuhon , itinao niya an parating inaapod na Golden Rule .
(trg)="38"> Jesús amo temakak miak tlanauatili kampa kiijtoua tlake kuali se kichiuas uan tlake amo , ya kiijtok san ni : “ Xikinchiuilikaj sekinok , iuikal keja inkinekij sekinok ma inmechchiuilikaj ” ( Mateo 7 : 12 ) .

(src)="46"> Sinabi niya : ‘ An gabos na buot nindong gibuhon sa saindo nin mga tawo , gibuhon man nindo iyan sa sainda . ’
(trg)="39"> Uan nojkia onka tlanauatili tlen mosentlalia ipan tlen tijyolmatij , amo ipan tlen tijchiuaj .

(src)="47"> An mas mahalaga pa , an mga ley kan Kahadian nakapokus sa motibo sagkod sa gibo .
(trg)="40"> Yeka Jesús kiijtok : “ Xikinikneli sekinok keja timoiknelia moselti ” ( Mateo 22 : 39 ) .

(src)="49"> Siyempre , an Diyos , na nakakabasa nin puso , puwede talagang magpautob nin siring na mga pagbuot . ​ — 1 Samuel 16 : 7 .
(trg)="41"> ToTeotsij kichiuas ma moaxiti nopa tlanauatili pampa ya kiita tlen tijpiaj ipan toyolo ( 1 Samuel 16 : 7 ) .

(src)="50"> PROBLEMA : An puwersang nasa likod kan korapsiyon iyo an kahanaban asin pagigin makasadiri .
(src)="51"> Parating nahihiling sa mga opisyal kan gobyerno sagkod sa mga nasasakupan ninda an siring na negatibong ugali .
(trg)="42"> TLEN AMO XITLAUAK : Kema tekichiuanij uan maseualmej tlauel kinekij tlapijpiasej uan amo temakasej tlen kipiaj , kichiuaj tlen amo xitlauak .

(src)="52"> Sa nagabang department store sa Seoul , na sinambit sa nainot na artikulo , nag - ako nin suhol an mga opisyal kan gobyerno sa mga kontratista , na nakakaaram na mas makakatipid kun matao nin suhol kisa sa gumamit nin tamang mga materyales asin sunudon an mga susundon sa pagtugdok .
(trg)="43"> Ipan achtoui tlamachtili tikitakej katli kalchiuaj kintlaxtlauijkej tlanauatianij pampa kimatiyayaj amo nelpatiyo kisaskia tlaj kinkauaskiaj ma kitekiuikaj amo kuajkuali tlamantli tlen ika kalchiuaj yon kej tekichiuanij tlanauatiaj .

(src)="53"> Kaya para mawara an korapsiyon , dapat matukduan an mga tawo na halion an nakagamot nang mga motibo , arog kan kahanaban asin pagkamakasadiri .
(trg)="44"> Tlaj maseualmej kinmachtisej amo tlauel ma tlapijpiakaj uan ma kinekikaj temakasej tlen kipiaj , ayokmo mochiuas tlen amo xitlauak .

(src)="54"> Pero , an mga gobyerno nin tawo mayo nin pagmawot asin kakayahan na iimplementar an arog kaining programa nin edukasyon .
(trg)="45"> Maske tekichiuanij kichiuaskiaj ni , amo uelij uan amo kinekij ma kinmachtikaj nopa .

(src)="55"> SOLUSYON : Hahalion kan Kahadian nin Diyos an ugat kan korapsiyon paagi sa pagtukdo sa mga tawo kun paano madaog an salang mga motibo na pinupunan kaiyan .
(trg)="46"> TLEN KISENKAUAS : ToTeotsij kena uelis kitlamiltis tlen amo xitlauak , pampa kinmachtia ika tlen uelis kuali moyakanasej .

(src)="56"> * Tinatabangan sinda kan edukasyon na ini na ‘ mabago an saindang pag - iisip . ’
(trg)="47"> * Nopa ‘ kiyankuilia inintlalnamikilis ’ ( Efesios 4 : 23 ) .

(src)="57"> Nanunudan nindang magin kontento asin magmakulog sa iba imbes na magin mahanab asin makasadiri . ​ — Filipos 2 : 4 ; 1 Timoteo 6 : 6 .
(trg)="48"> Uan kinpaleuia amo ma kinekikaj tlauel tlapijpiasej uan ma temakakaj tlen kipiaj , kiampa pakisej ika tlen kipiaj uan kintekipachos tlen sekinok kinpoloua ( Filipenses 2 : 4 ; 1 Timoteo 6 : 6 ) .

(src)="58"> PROBLEMA : Dawa sa pinakamarahay na kamugtakan asin pagtutukdo sa moral , may mga tawo na pinipiling magin bakong onesto asin magin korapto .
(trg)="49"> TLEN AMO XITLAUAK : Maske kampa tiitstokej kichiuaj tlen kuali uan momachtijtokej miak , sekij kichiuaj tlen amo xitlauak .

(src)="59"> Sinabi mismo nin mga eksperto na iyo ini an dahilan kun taano ta dai kayang halion kan mga gobyerno nin tawo an korapsiyon .
(src)="60"> An pinakamalalauman ta sana iyo na puwedeng mabawasan an korapsiyon asin an maraot na epekto kaiyan .
(trg)="50"> Yeka miakej kiijtouaj amo ueli kitlamiltiaj tlen amo xitlauak , uan san uelis kichiuasej amo tlauel ma teyolkokokaj kema kichiuaj tlen amo xitlauak .

(src)="61"> SOLUSYON : Sinabi kan United Nations Convention Against Corruption na para malabanan an korapsiyon , dapat na itulod kan gobyerno an “ integridad , pagkaonesto asin pagigin responsable . ”
(trg)="51"> TLEN KISENKAUAS : Ipan nopa Convención de las Naciones Unidas , kiijtouaj uelis kitlamiltisej tlen amo xitlauak tlaj tlanauatianij tlamachtisej “ amo ma tlakajkayauakaj uan ma kichiuakaj tlen kinamiki ” .

(src)="62"> Iyo , marahayon an katuyuhan na ini , pero dai sana itinutulod kan Kahadian nin Diyos an mga kuwalidad na ini ​ — hinahagad iyan sa mga sakop kan Kahadian .
(trg)="52"> ToTeotsij amo techiljuia san ma tijnekikaj tijchiuasej , ya technauatia ma tijchiuakaj .

(src)="63"> Sinasabi kan Bibliya na an mga “ paslo ” o mahanab asin “ putikon ” dai magmamana kan Kahadian . ​ — 1 Corinto 6 : 9 - 11 , BPV ; Kapahayagan 21 : 8 .
(trg)="53"> Yeka Biblia kiijtoua ipan toTeotsij iTlanauatijkayo amo itstosej katli kinekij tlauel tlapijpiasej yon istlakatinij ( 1 Corintios 6 : 9 - 11 ; Apocalipsis 21 : 8 ) .

(src)="64"> Puwedeng manudan kan mga tawo na sunudon an halangkaw na mga pamantayan na ini sa moral , arog kan ginibo kan inot na mga Kristiyano .
(trg)="54"> Nochi uelis kitlepanitasej toTeotsij itlanauatiljuaj , kej kichijkej nopa achtoui Cristo itokilijkauaj .

(src)="65"> Halimbawa , kan an sarong disipulo na an pangaran Simon nagpurbar na bakalon sa mga apostol an banal na espiritu , sinayumahan ninda an suhol asin nagsabi : ‘ Magsulsol ka kan karatan mong ini . ’
(trg)="55"> Kema Simón kinejki kinmakas tomij , inijuantij amo kiselijkej uan kiiljuijkej : “ Xijpatla moyolo uan xijkaua nopa tlajtlakoli ” .

(src)="66"> Kan maaraman ni Simon an puwedeng kaabtan kan saiyang salang pagmawot , pinakiulayan niya an mga apostol na ipamibi siya tanganing mapaglabanan niya iyan . ​ — Guibo 8 : 18 - 24 .
(trg)="56"> Kema Simón kimatki amo kuali tlen kinekiyaya , kiniljuik ma kitlajtlanikaj toTeotsij ma kipaleui ( Hechos 8 : 18 - 24 ) .

(src)="67"> Ano man an saimong nasyonalidad , may oportunidad kang magin sakop kan Kahadian nin Diyos .
(src)="68"> Paano ?
(trg)="57"> Maske tieua ipan tlen ueli altepetl , nojkia uelis tijpaleuis toTeotsij iTlanauatijkayo ( Hechos 10 : 34 , 35 ) .

(src)="69"> Maaaraman mo iyan sa pig - aalok kan Kahadian na programa nin edukasyon ​ — na bukas ngunyan sa gabos na tawo sa bilog na kinaban .
(trg)="58"> Tlen tlamachtia toTeotsij mitsnextilis kenijkatsa uelis tijchiuas .

(src)="70"> Mauugma an Mga Saksi ni Jehova na ipahiling sa saimo kun paano ginigibo an libreng pag - adal sa Bibliya , na puwedeng gibuhon dawa sampulong minutos sana kada semana .
(trg)="59"> Jehová itlajtoltemakauaj tlauel kinpaktis mitsnextilisej kenijkatsa tlamachtiaj ika Biblia .

(src)="71"> Apuwera kaiyan , makakanuod ka nin urog pa manungod sa ‘ marahay na bareta kan Kahadian nin Diyos , ’ kaiba na kun paano kaiyan hahalion an korapsiyon sa gobyerno .
(trg)="60"> Tlaj tijneki ma mitsmachtikaj se keski minutos sejse chikueyi , tikixmatis nopa tlamachtili tlen toTeotsij iTlanauatijkayo uan kenijkatsa toTeotsij kitlamiltis tlen amo xitlauak ( Lucas 4 : 43 ) .

(src)="72"> Puwede mong kaulayon an mga Saksi ni Jehova sa saindong lugar o buksan an samong Web site na jw.org .
(trg)="61"> Ximonojnotsa ininuaya Jehová itlajtoltemakauaj katli itstokej nechka mochaj o ipan www.jw.org / nah xikita sekinok tlamachtili .

(src)="73"> Gusto mo nin daing bayad na pag - adal sa Bibliya ?
(trg)="62"> ¿ Mitspaktiskia ma mitsmachtikaj ika Biblia ?

(src)="75"> An Marahay na Bareta Biblia ( Bikol Popular Version ) .
(trg)="63"> Biblia kiijtoua toTeotsij itoka Jehová .

(src)="76"> Halimbawa , hilingon an artikulong “ Posible daw na Magin Onesto sa Kinaban na Pano nin Korapsion ? ”
(src)="77"> sa An Torrengbantayan na Oktubre 1 , 2012 .
(trg)="64"> Xijpoua nopa tlamachtili “ ¿ Es posible ser honrado en un mundo corrupto ? ” , ipan La Atalaya , octubre 1 , 2012 .

# bcl/2015040.xml.gz
# nch/2015040.xml.gz


(src)="1"> Mga Laog
(trg)="1"> Tlen nikaj uala

(src)="2"> © 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="2"> © 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="12"> PAHINA 28 • KANTA : 72 , 63
(trg)="3"> Ma tijtlaskamatilikaj Jehová