# bcl/2018240.xml.gz
# bzj/2018240.xml.gz


(src)="1"> 3 Gikan sa Buot na Iprinesentar an Saindang Sadiri — Sa Madagascar
(trg)="1"> 3 Dehn Mi Wilin fi Goh Help Owt — Da Madagascar

(src)="2"> 7 ‘ Nagtatao Siya nin Kusog sa mga Napapagal ’
(trg)="2"> 7 “ Hihn Gi Schrent tu di Wan Weh Taiyad ”

(src)="3"> Kun pagmati ta dai ta na kaya an mga problema , ano an puwede niyatong gibuhon ?
(trg)="3"> Weh wi ku du wen wi feel laik di prablemz eena laif da tu moch fi deel wid ?

(src)="4"> Pag - uulayan sa artikulong ini an satong teksto para sa taon 2018 asin ipapahiling kun taano ta kaipuhan niyatong tawan si Jehova nin oportunidad na pakusugon kita asin kun paano niya iyan ginigibo .
(trg)="4"> Dis aatikl wahn diskos wi yaateks fi 2018 , wai wi need fi alow Jehoava fi schrentn wi , ahn how hihn wahn schrentn wi .

(src)="5"> 12 Nakakaugmang Pagkasararo Asin an Memoryal
(trg)="5"> 12 Di Memoaryal Yoonait Wi

(src)="6"> An taunan na pagselebrar kan Memoryal kan kagadanan ni Cristo gigibuhon sa Sabado , Marso 31 , 2018 .
(trg)="6"> Dis yaa , di Memoaryal wahn bee pahn Satideh Maach 31 , 2018 .

(src)="7"> Paano kita maandam para sa okasyon na ini , paano kita makikinabang sa pag - atender diyan , asin paano an taunan na okasyon na iyan nakakakontribwir sa pagkasararo kan mga lingkod nin Diyos sa bilog na daga ?
(trg)="7"> How wi ku pripyaa fahn now fi dis ivent ?
(trg)="8"> How wi wahn benifit if wi goh ?
(trg)="9"> Ahn how di Memoaryal yoonait aala Jehoava Witnisiz aal oava di werl ?

(src)="8"> Aramon an simbag sa artikulong ini .
(trg)="10"> Fain owt di ansa dehn eena dis aatikl .

(src)="9"> 17 Kun Taano ta Nagtatao Kita sa Saro na Igwa Na kan Gabos
(trg)="11"> 17 Wai Wi Giv Bak tu di Wan Weh Ga Evriting ?

(src)="10"> An gabos na yaon sa sato hali ki Jehova .
(trg)="12"> Evriting weh wi ga da fahn Jehoava .

(src)="11"> Pero linalauman pa man giraray niyang gagamiton ta an satong mahalagang mga bagay sa pagsuportar sa gibuhon kan saiyang organisasyon ngunyan .
(trg)="13"> Bot ih gi wi di apachooniti fi giv bak tu hihn , fi yooz weh wi ga fi sopoat ih aaganaizayshan .
(trg)="14"> Wai wi fi giv tu Jehoava ?

(src)="12"> Pag - uulayan sa artikulong ini kun taano asin paano kita makikinabang sa pagtao nin onra ki Jehova paagi kan satong mahalagang mga bagay .
(trg)="15"> How wi wahn benifit wen wi aana hihn wid aal weh wi gat ?

(src)="13"> 22 Anong Klase nin Pagkamuot an Nagtatao nin Tunay na Kaugmahan ?
(trg)="16"> 22 Weh Kaina Lov Mek Wi Feel Reeli Hapi ?

(src)="14"> 27 Mahihiling Nindo an Pagkakalain nin mga Tawo
(trg)="17"> 27 Si di Difrens Bitween di Raichos ahn di Wikid

(src)="15"> Tutukaron sa inot na artikulo kun paanong an tunay na kaugmahan minagikan sa pagkamuot sa Diyos bakong sa palsipikadong mga klase nin pagkamuot na magigin risang - risa sa “ huring mga aldaw . ”
(trg)="18"> Wi wahn laan fahn di fos aatikl dat di onli way fi bee reeli hapi da fi lov Gaad , noh fi lov di ada tingz weh peepl eena “ di laas dayz ” lov .

(src)="16"> Ipapaliwanag sa ikaduwang artikulo kun paano napapalain na marhay an mga ugali kan mga tawo sa huring mga aldaw sa mga ugaling mahihiling sa mga lingkod nin Diyos .
(trg)="19"> ( 2 Tim .
(trg)="20"> 3 : 1 ) Di sekant aatikl lis aaf som a di wayz how Gaad peepl difrent fahn moas peepl tudeh .

(src)="17"> 32 Aram Mo Daw ?
(trg)="21"> 32 Yu Mi Noa ?

# bcl/2018241.xml.gz
# bzj/2018241.xml.gz


(src)="1"> “ PAG nag - iistorya kan saindang mga eksperyensiya an mga amiga kong naglilingkod sa mga lugar na nangangaipo nin dugang pang payunir , gustong - gusto ko man na maeksperyensiyahan iyan , ” an sabi ni Sylviana , sarong 27 anyos na payunir .
(trg)="1"> WAHN painyaa eena ih 20ʼs weh mi naym Sylviana seh : “ Wen Ah lisn tu aala di ekspeeryens fahn mi fren dehn weh di serv eena wahn difrent ayrya , Ah kyaahn wayt fi goh feel da saym hapinis tu .

(src)="2"> “ Pero , ” an sabi niya , “ natakot akong magin need - greater ta huna ko dai ko iyan kaya . ”
(trg)="2"> Bot , Ah feel frayd dat Ah wahn kyaahn goh help owt sohnweh els . ”

(src)="3"> Arog ka man daw ki Sylviana ?
(trg)="3"> Yoo feel di saym way laik Sylviana sohntaim ?

(src)="4"> Gustong - gusto mo man daw na maglingkod sa sarong teritoryo na mas nangangaipo nin paraani kan Kahadian pero dai ka sigurado kun baga makakaya mo iyan ?
(trg)="4"> Yoo waahn goh serv sohnweh weh need help eena di minischri bot wanda if yu wahn eva reech da goal ?

(src)="5"> Kun iyo , kusugi an buot mo !
(trg)="5"> If dis da yu sichuwayshan , ga korij !

(src)="6"> Sa tabang ni Jehova , ribo - ribong brother asin sister an napangganahan an mga nakakaulang sa sainda na mapahiwas an saindang ministeryo .
(trg)="6"> Jehoava di help towznz a bradaz ahn sistaz fi deel wid prablemz weh mait stap dehn fahn du moa eena dehn minischri .

(src)="7"> Para maaraman kun paano sinda tinabangan ni Jehova , magduman kita sa Madagascar , an ikaapat sa pinakadakulang isla sa kinaban .
(trg)="7"> Fi fain owt how Jehoava help dehn , mek wi vizit Madagascar , di foat bigis ailan pahn di ert .

(src)="8"> Sa nakaaging sampulong taon , labing 70 maigot na parahayag asin payunir hali sa 11 nasyon * an nagbalyo sa mabungang teritoryong ini sa Aprika , kun sain dakula an pagpapahalaga kan mga tawo sa Bibliya .
(trg)="8"> Lata peepl eena dis paat a Africa lov ahn rispek di Baibl .
(trg)="9"> Joorin di paas ten yaaz , moa dan 70 poblishaz ahn painyaaz fahn 11 difrent konchri * gaahn serv deh .

(src)="9"> Saka , dakul na parahayag na nakaistar mismo sa isla an andam na magtabang sa pagpalakop kan mensahe kan Kahadian sa mahiwason na isla .
(trg)="10"> Ahn wahn lata di poblisha dehn fahn rait deh mi wilin fi moov soh dat dehn ku help owt eena di preechin werk pahn dis ailan .

(src)="10"> Midbidon niyato an pira sa sainda .
(trg)="11"> Mek wi laan bowt som a dehn .

(src)="11"> Si Perrine asin Louis
(trg)="12"> Perrine ahn Louis

(src)="12"> An mag - agom na si Louis asin Perrine , na labi nang 30 anyos , nagbalyo sa Madagascar haling Pransia .
(trg)="13"> Louis ahn Perrine , wahn kopl eena dehn 30ʼs , mi moov fahn France tu Madagascar .

(src)="13"> Haloy na nindang pinag - iisipan na pahiwason an saindang ministeryo paagi sa pagbalyo sa ibang nasyon , pero nagduwa - duwa kaidto si Perrine .
(trg)="14"> Fi yaaz , dehn mi - di tink bowt moov ahn du moa eena dehn minischri , bot Perrine kudn mek op ih main .

(src)="14"> Sinabi niya : “ Natatakot akong magbalyo sa lugar na bako akong pamilyar .
(trg)="15"> Shee seh : “ Ah mi frayd fi goh da wahn plays weh Ah noh noa .

(src)="15"> Nahahadit akong bayaan an sakong pamilya , kongregasyon , apartment , an gabos na kinatudan kong lugar , asin an samuyang rutina .
(trg)="16"> Ah mi frayd fi lef mi famili , kangrigayshan , hows , aala di plays dehn weh Ai noa , ahn how wi yoostu liv .

(src)="16"> Kaya an totoo , an mga ikinakahadit ko an pinakadakulang ulang na kinaipuhan kong pangganahan . ”
(trg)="17"> Da mee stap mi oanself sayka weh Ah mi - di wori soh moch . ”

(src)="17"> Kan 2012 , nagkaigwa na nin kusog nin buot si Perrine , kaya nagbalyo na sinda ni Louis .
(trg)="18"> Wel , eena 2012 , Perrine ahn Louis moov .

(src)="18"> Ano an masasabi niya sa nagin desisyon ninda ?
(trg)="19"> How shee feel bowt dehn disizhan ?

(src)="19"> “ Pag binabalikan ko an nakaagi , masasabi kong nakakapakusog sa pagtubod na maeksperyensiyahan mismo sa buhay mi an pagtabang ni Jehova . ”
(trg)="20"> Shee seh : “ Now , wen Ah luk bak , Ah ku si how Jehoava mi werk tingz owt fi wi ahn dat mi reeli schrentn wi fayt . ”

(src)="20"> Ini man an sabi ni Louis , “ Isipon mo , sa inot ming pag - Memoryal sa Madagascar , sampulo sa mga Bible study mi an nag - atender ! ”
(trg)="21"> Louis seh : “ Da di fos Memoaryal wi gaahn tu ya , ten a wi Baibl stodiz mi dehdeh ! ”

(src)="21"> Ano an nakatabang sa mag - agom na magdanay sa saindang asignasyon kan may nag - abot na mga kadipisilan ?
(trg)="22"> Weh mi help di kopl fi stay eena dehn asainment wen prablemz kom op ?

(src)="22"> Nakimahirak sinda ki Jehova sa pamibi na tawan sinda nin kusog na kaipuhan tanganing makatagal .
(trg)="23"> Dehn bayg Jehoava eena pryaa fi di schrent fi bayr op .
(trg)="24"> ( Fil .

(src)="23"> Sinabi ni Louis : “ Namatian ming sinimbag ni Jehova an samuyang mga pamibi asin tinawan kami kan ‘ katuninungan nin Diyos . ’
(trg)="25"> 4 : 13 ) Louis seh : “ Wi si how Jehoava ansa wi pryaaz ahn gi wi ‘ fi hihn pees .

(src)="24"> Paagi kaiyan , nakapagpokus kami sa kaugmahan na itinatao samo kan samuyang paglilingkod .
(trg)="26"> ʼ Wi foakos pahn di hapinis wi geh fahn wi servis .

(src)="25"> Saka , an mga amigo mi sa Pransia nagpadara samo nin mga e - mail saka surat tanganing pakusugon kaming dai sumuko . ” — Fil .
(trg)="27"> Ahn wi fren dehn fahn bak hoam sen e - mayl ahn letaz tu wi fi inkorij wi noh fi giv op . ” — Fil .

(src)="26"> 4 : 6 , 7 ; 2 Cor .
(trg)="28"> 4 : 6 , 7 ; 2 Kor .

(src)="27"> 4 : 7 .
(trg)="29"> 4 : 7 .

(src)="28"> Abundang binendisyunan ni Jehova si Louis asin Perrine huli sa saindang pakatagal .
(trg)="30"> Jehoava mi bles Louis ahn Perrine .

(src)="29"> “ Kan Oktubre 2014 , nakapagklase kami sa Bible School for Christian Couples * sa Pransia , ” an sabi ni Louis .
(trg)="31"> Louis seh : “ Eena Aktoaba 2014 , wi gaahn da di Baibl Skool fi Kristyan Koplz * da France .

(src)="30"> “ Saro iyan sa dai malilingawan na regalo sa samo ni Jehova . ”
(trg)="32"> Dat da - mi wahn gif fahn Jehoava weh wi wahn neva faget . ”

(src)="31"> Pagkatapos kan klase , naugmang marhay an mag - agom huling sa Madagascar man giraray sinda iinasignar .
(trg)="33"> Da dehn grajuwayshan , dehn mi hapi fi get asain bak tu Madagascar .

(src)="32"> Si Nadine asin Didier
(trg)="34"> Nadine ahn Didier

(src)="33"> Nagbalyo sa Madagascar kan 2010 an mag - agom na taga Pransia na si Didier asin Nadine kan sinda labing 50 anyos na .
(trg)="35"> Didier ahn Nadine , wahn oalda kopl fahn France , moov tu Madagascar eena 2010 .

(src)="34"> Sinabi ni Didier : “ Nagpayunir kami kan hoben pa kami , dangan nagkaigwa kami nin tulong aki asin pinadakula sinda .
(trg)="36"> Didier seh : “ Wi mi painyaa wen wi mi yonga , ahn den wi rayz chree chiljren .

(src)="35"> Kan magin adulto na sinda , pinag - isipan mi kun puwede kaming maglingkod sa ibang nasyon . ”
(trg)="37"> Wen dehn ton adolt , wi staat tu tink bowt goh serv eena wahn nada konchri . ”

(src)="36"> Sinabi ni Nadine : “ Garo dai ko kayang maparayo sa mga aki mi kaya nagduwa - duwa ako , pero sinabi ninda samo : ‘ Kun mabalyo po kamo sa ibang nasyon para magin need - greater , magigin proud kami sa saindo ! ’
(trg)="38"> Nadine seh : “ Ah neva waahn deh faar fahn mi chiljren , bot dehn tel wi : ‘ Noh wori , if unu goh serv eena wahn nada konchri , wi wahn prowd a unu !

(src)="37"> Napahiro kami kan sinabi ninda na bumalyo na .
(trg)="39"> ʼ Dis mi reeli inkorij wi fi moov .

(src)="38"> Dawa nakaistar kami ngunyan harayo sa mga aki mi , maugma ako ta pirmi mi man sindang nakakaulay . ”
(trg)="40"> Wi liv faar fahn wi chiljren now , bot wi glad wi ku stil taak tu dehn aal di taim . ”

(src)="39"> Dai nagin madali ki Didier asin Nadine an pag - adal kan lengguwaheng Malagasy .
(trg)="41"> Di peepl dehn fahn Madagascar taak di Malagasy langwij .

(src)="40"> “ Bako na kaming mga hoben na madali sanang makanuod nin lengguwahe , ” an nakangirit na sabi ni Nadine .
(trg)="42"> Da - mi wahn chalenj fi Didier ahn Nadine laan dis langwij .
(trg)="43"> Nadine joak rong ahn seh : “ Wi noh deh eena wi 20ʼs nohmoh . ”

(src)="41"> Ano an ginibo ninda ?
(trg)="44"> Soh weh dehn du ?

(src)="42"> Nag - atender nguna sinda sa kongregasyon na French .
(trg)="45"> Dehn jain wahn French kangrigayshan fi di biginin .

(src)="43"> Pero pag - abot nin panahon , kan sa hiling ninda andam na sindang mag - adal kan lengguwahe duman , nagbalyo na sinda sa sarong kongregasyon na Malagasy .
(trg)="46"> Laytaraan , wen dehn mi feel laik dehn ku laan di langwij , dehn jain wahn Malagasy kangrigayshan .

(src)="44"> Sinabi ni Nadine : “ Dakul sa mga nakakaulay mi sa ministeryo gustong - gustong pag - adalan an Bibliya .
(trg)="47"> Nadine seh : “ Lata peepl wi meet eena di minischri reeli laik stodi di Baibl .

(src)="45"> Sa parati , pinapasalamatan ninda kami sa pagbisita mi sa sainda .
(trg)="48"> Wahn lata taimz dehn tel wi tanks fi goh stodi di Baibl wid dehn .

(src)="46"> Kan primero , huna ko nangangaturugan sana ako .
(trg)="49"> Sohntaim , Ah feel laik Ah di jreem .

(src)="47"> Gustuhon ko talaga an pagpayunir sa teritoryong ini .
(trg)="50"> Ah lov painyaa eena di teritori ya .

(src)="48"> Sa pagmata ko kada aga , sinasabi ko sa sadiri , ‘ Ayos !
(trg)="51"> Wen Ah get op da maanin , Ah tel miself , ‘ Dis soh wandaful , Ah gwehn preech tudeh !

(src)="49"> Mahulit ako ngunyan ! ’ ”
(trg)="52"> ʼ ”

(src)="50"> Napapangirit si Didier mantang iniistorya niya kaidtong nagpupuon pa sana siyang mag - Malagasy : “ Nagkokondukta ako kaidto sa sarong pagtiripon pero dai ko maintindihan an gabos na itinataong simbag kan mga tugang .
(trg)="53"> Didier staat laaf wen hihn memba di taim ih mi - di fos laan Malagasy .
(trg)="54"> Ih seh : “ Ah mi - di du mi paat fi di meetin bot Ah neva andastan di ansa dehn fahn di bradaz ahn sistaz .

(src)="51"> An pirmi ko sanang nasasabi , ‘ Salamat . ’
(trg)="55"> Di onli ting Ah kuda mi seh da , ‘ Tank yu .

(src)="52"> Kan pasalamatan ko an sarong sister sa simbag niya , su mga nasa likod niya pigpaparasenyasan akong sala su simbag kan sister .
(trg)="56"> ʼ Wahn taim afta Ah tel wahn sista tanks fi ih ansa , di bradaz weh mi - di sidong bihain shee staat tu mek aal kaina sain tu mi fi mek Ah noa dat di ansa neva karek .

(src)="53"> Dangan nag - apod tulos ako nin sarong brother na makakatao nin tamang simbag — siguro tama man su simbag niya . ”
(trg)="57"> Soh Ah hori kaal pahn wahn nada brada weh mi gi di karek ansa — wel , at lees Ah mi - di hoap da mi di karek ansa . ”

(src)="54"> Sa sarong kumbensiyon kan 2005 , nahiling ni Thierry asin kan agom niyang si Nadia an dramang “ Pursue Goals That Honor God . ”
(trg)="58"> Da wahn kanvenshan eena 2005 , Thierry an ih waif , Nadia , mi si di jrama “ Pursue Goals That Honor God . ”

(src)="55"> Napahiro sinda kan dramang iyan dapit ki Timoteo asin napakusog kaiyan an saindang pagmawot na maglingkod kun sain mas nangangaipo nin mga paraani kan Kahadian .
(trg)="59"> Di jrama mi toch dehn haat ; da mi bowt Timoti .
(trg)="60"> Ih mek dehn reeli waahn goh serv sohnweh els .

(src)="56"> Sinabi ni Thierry : “ Sa pagtatapos kan drama , mantang nagpapalakpak kami , nagsandig ako ki agom dangan hinapot ko siya , ‘ Sain kita mabalyo ? ’
(trg)="61"> Thierry seh : “ Wen di jrama don , Ah aks mi waif , ‘ Wehpaat wi gwehn ?

(src)="57"> Sinabi ni agom na iyan man an iniisip niya . ”
(trg)="62"> ʼ Shee seh ih mi - di tink di saym ting . ”

(src)="58"> Dai nahaloy pagkatapos kaiyan , naggibo sinda nin mga pagbabago tanganing maabot an saindang pasuhan .
(trg)="63"> Lee bit afta dat , dehn staat werk tuwaadz dehn goal .

(src)="59"> Sinabi ni Nadia , “ Padiit - diit ming binawasan an mga gamit mi sagkod na an natada husto na sana sa apat na maleta ! ”
(trg)="64"> Nadia seh : “ Wi geh rid a tingz lee bit bai lee bit til aal weh wi oan fit eena foa sootkays ! ”

(src)="60"> Sa pinakapuro sa wala : Si Nadia asin Marie - Madeleine ; Sa pinakapuro sa tuo : Si Thierry
(trg)="65"> Faar lef : Nadia ahn Marie - Madeleine ; Faar rait : Thierry

(src)="61"> Nag - abot sinda sa Madagascar kan 2006 asin sa puon pa sana , ikinaugma na ninda an saindang ministeryo .
(trg)="66"> Fahn dehn get da Madagascar eena 2006 , dehn di injai dehn minischri .

(src)="62"> Sinabi ni Nadia , “ Nauugma kaming marhay sa kun paano naghihimati sa mensahe an mga tawong nakakaulay mi . ”
(trg)="67"> Nadia seh : “ Di peepl wi meet mek wi feel soh hapi . ”

(src)="63"> Pero pakalihis nin anom na taon , nagkaproblema an mag - agom .
(trg)="68"> Siks yaaz layta , dehn fays wahn chalenj .

(src)="64"> An ina ni Nadia na si Marie - Madeleine , na nakaistar sa Pransia , nadarinas kaya nabari an saiyang takyag asin nalugadan an payo .
(trg)="69"> Nadia mami , Marie - Madeleine , weh mi liv da France , faal dong ahn brok ih han ahn hert ih hed .

(src)="65"> Pagkatapos magkonsulta sa doktor , hinapot kan mag - agom an saindang ina kun gusto kaining umiba sa sainda sa Madagascar asin duman na mag - istar .
(trg)="70"> Afta dehn taak tu di dakta weh mi - di ten tu ahn , dehn aks dehn mami fi kohn liv wid dehn da Madagascar .

(src)="66"> Dawa 80 anyos na si Marie - Madeleine kan panahon na iyan , maugma niyang inako an alok kan mag - agom .
(trg)="71"> Eevn doa shee mi 80 yaaz oal , shee gaahn liv wid dehn .

(src)="67"> Ano an masasabi niya dapit sa pag - istar sa ibang nasyon ?
(trg)="72"> How shee feel fi liv deh ?

(src)="68"> Ini an sabi niya : “ Masakit kun minsan mag - adjust , pero dawa limitado na an nagigibo ko , namamatian kong mahalaga ako sa kongregasyon .
(trg)="73"> Ih seh : “ Sohntaim ih haad fi ajos , bot eevn doa Ah kyaahn du moch , Ah stil feel laik Ah di du sohnting eena di kangrigayshan .

(src)="69"> Saka an talagang nakakapaugma sako , ta kan mag - istar ako digdi , nakapagpadagos an mga aki ko sa mabunga nindang ministeryo sa lugar na ini . ”
(trg)="74"> Mi daata an ih hozban ku kantinyu preech eena di minischri ya bikaaz Ah mi kohn liv wid dehn .
(trg)="75"> Dis mek Ah feel reeli hapi . ”

(src)="70"> Si Riana na nagpapahayag sa lengguwaheng Tandroy
(trg)="76"> Riana di gi wahn taak eena di Tandroy langwij

(src)="71"> Si Riana na sarong brother na 22 anyos pa sana nagdakula sa Alaotra Mangoro , sarong rehiyon na may produktibong daga sa sirangan na parte kan Madagascar .
(trg)="77"> Riana da wahn brada eena ih erli 20ʼs .
(trg)="78"> Hihn da fahn Alaotra Mangoro , di eestan paat a Madagascar .

(src)="72"> Matibay siya sa klase asin gusto niya kaidtong magkua nin halangkaw na edukasyon .
(trg)="79"> Ih mi du gud da skool an ih mi waahn goh ferda ih ejukayshan .

(src)="73"> Pero kan nag - aadal na siya nin Bibliya , nagbago an isip niya .
(trg)="80"> Bot , afta ih don stodi di Baibl , ih chaynj ih main .

(src)="74"> Inistorya niya : “ Hininguwa kong makatapos tulos sa hayskul saka nanuga ako ki Jehova , ‘ Kun makakapasar po ako sa final exam , mapayunir na ako . ’ ”
(trg)="81"> Ih seh : “ Ah chrai mi bes fi finish hai skool , ahn Ah pramis Jehoava , ‘ If Ah paas mi fainal egzam , Ah wahn staat painyaa .

(src)="75"> Pakagradwar , inutob ni Riana an saiyang panuga .
(src)="76"> Nag - istar siya kaiba nin sarong payunir na brother , nagkua nin part - time na trabaho , dangan nagpayunir .
(trg)="82"> ʼ ” Wel , Riana kip ih pramis fi chroo ; afta ih grajuayt , ih moov een wid wahn painyaa brada , geh paat - taim werk , ahn staat painyaa .

(src)="77"> Sinabi niya , “ Ini an pinakamarahay na desisyon na nagibo ko . ”
(trg)="83"> Ih seh .
(trg)="84"> “ Da mi di bes disizhan Ah eva mek . ”

(src)="78"> Pero dai naintindihan kan mga paryentes ni Riana kun taano ta dai siya nag - abot nin sekular na karera .
(trg)="85"> Bot , Riana relitiv dehn neva andastan wai ih mek dis disizhan .

(src)="79"> Sinabi niya : “ Si Papa , su tiyo ko , saka su nguhod ni Lola , gabos sinda gustong kumua ako nin halangkaw na edukasyon .
(trg)="86"> Ih mi seh : “ Mi pa , mi onkl , ahn mi aanti mi - di inkorij mi fi goh ferda mi ejukayshan .

(src)="80"> Pero habo kong magpundo sa pagpapayunir nin basta na sana . ”
(trg)="87"> Bot , Ah neva waahn stap painyaa . ”

(src)="81"> Dai nahaloy , gusto na ni Riana na maglingkod kun sain mas nangangaipo nin parahayag .
(trg)="88"> Noh lang afta dat , Riana mi waahn goh serv wehpaat dehn need help eena di minischri .

(src)="82"> Ano an sarong nakapahiro sa saiya na gibuhon iyan ?
(trg)="89"> Weh mek ih waahn du dis ?

(src)="83"> Inistorya niya : “ Linaog nin mga parahabon an iniistaran mi asin dakul na gamit ko an nakua .
(trg)="90"> Ih seh : “ Sohn teef brok eena wi hows ahn gaahn wid evriting weh Ah oan .

(src)="84"> Huli sa pangyayaring iyan , napag - isip - isip ko an mga sinabi ni Jesus mapadapit sa pagtipon nin ‘ kayamanan sa langit . ’
(trg)="91"> Ih mek Ah memba weh Jeezas mi seh bowt fi “ sayv op richiz eena hevn . ”