# bci/2018015.xml.gz
# zpa/2018015.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Be yoman fluwa nga i atɛ .
(src)="3"> Mɛn wunmuan nun’n , be fa kle sran’m be Biblu’n nun like .
(trg)="2"> Guiich reʼ diti radoʼni , láani goyaʼni par guigaisni lo guidopynac gudxlio par guisuidy buñ láani toibsi né la Biblia .

(src)="4"> Be klunklo like nga be man’n yɛ be fa suan junman sɔ’n i bo ɔ .
(trg)="3"> Né láani riaʼni por guirá donación .

(src)="5"> Sɛ a kunndɛ kɛ á mán wɔ klunklo like’n , kɔ ɛntɛnɛti adrɛsi www.jw.org su .
(trg)="4"> Pal nainy looy gonylo toib donación , goyee ló www.jw.org / zpa .

(src)="6"> Sɛ b’a boman Biblu uflɛ dunman’n , ndɛ mma’m be fin Nyanmiɛn Ndɛ’n nun .
(trg)="5"> Guirá texto ni sieed reʼ biréni ló Biblia Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras , edición de 2013 en inglés .

(src)="7"> Sɛ be klɛ NW , ndɛ mma’n fin Les Saintes Ecritures .
(src)="8"> Traduction du monde nouveau nun .
(trg)="6"> REVISTA ni laa , Guiich ni caniʼ nacni toib guiich ni ronyxiroʼ laa Jehová , Dios ni bisaʼ guibá né Gudxlio .

(src)="9"> SASAFUƐ TRANWLƐ’N , ɔ manman Ɲanmiɛn Zoova m’ɔ sie nglo nin asiɛ’n .
(src)="10"> Ɔ kan jasin fɛ kun m’ɔ fɔnvɔ nvlenvlefuɛ mun’n i ndɛ .
(trg)="7"> Rasialdóni xcalnabany buñ portín raniʼni de Reino xtuny Dios , toib Gobierno ni noʼ guibá , ni mápa mer guinitló guirá cós mal né gony Gudxlio reʼ toib lagary móz .

(src)="11"> Yɛle kɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n wá núnnún klunwifuɛ’m be kwlaa .
(src)="12"> Kpɛkun ɔ́ yó maan asiɛ’n káci lika klanman kun .
(trg)="8"> Láaca racnéni lóono gapno fe ló Jesucristo , Rey ni gony mandary ló Gobierno xtuny Dios , láabu goitybu por lóono par labúu guibanyno tipzó .

(src)="14"> Kɛ é sé yɛ’n , ɔ ti Ɲanmiɛn Sielɛ’n i su Famiɛn .
(src)="15"> Afuɛ 1879 nun yɛ be boli fluwa nga i yilɛ’n i bo - ɔ , yɛ ɔ kanman politiki ndɛ .
(src)="16"> I nun ndɛ’n taka Biblu’n su .
(trg)="9"> Revista reʼ careʼni desde íz 1879 , diti rioʼni lad partid né rabeʼ loguiaʼni la Biblia xomod Xtiitz Dios .

# bci/2018016.xml.gz
# zpa/2018016.xml.gz


(src)="1"> 3 ?
(src)="2"> Afɔtuɛ nga be o Biblu’n nun’n be kwla yo e ye andɛ ?
(trg)="1"> 3 ¿ Raquiinra xilitz la Biblia ló xtzúno la ?

(src)="3"> 4 E kwla di Biblu’n nun afɔtuɛ’m be su tititi
(trg)="2"> 4 Xcalnan la Biblia dipa radudy xtzúni

(src)="4"> 6 ?
(src)="5"> Biblu’n i blɛ w’a sin ?
(trg)="3"> 6 ¿ Ma godudy xtzúni o más nanni que buñnan la ?

(src)="6"> ( Kuku’n )
(trg)="4"> ( Cuadriyen )

(src)="7"> 8 Biblu’n uka e naan sa wie’m b’a ɲanman e
(trg)="5"> 8 Racnéni lóono diti tzaguiabno ló galnagan

(src)="8"> 10 Biblu’n uka e naan y’a wun sa nga be o e su’m be trawlɛ
(trg)="6"> 10 Racnéni lóono gony reglarno galnagan

(src)="9"> 12 Biblu’n uka e naan y’a tra e awlɛn
(trg)="7"> 12 Racnéni lóono guicalóno galnagan

(src)="10"> 14 Biblu’n ti’n e lafi su kɛ e liɛ yó ye
(trg)="8"> 14 La Biblia né ló dzú ni sietra

(src)="11"> 16 ?
(src)="12"> Amun bu i sɛ ?
(trg)="9"> 16 ¿ Looy xí nálo ?

# bci/2018017.xml.gz
# zpa/2018017.xml.gz


(src)="1"> Andɛ’n e kwla si ninnge kpanngban ɛntɛnɛti su .
(src)="2"> Ɔ maan , e kwla usa kɛ : ?
(trg)="1"> Rabésno ló toib Gudxlio ro bidza información né tecnología .

(src)="3"> Biblu’n mɔ nán andɛ sa yɛ be klɛli’n , ɔ kwla yo e ye andɛ ?
(trg)="2"> ¿ Raquiinra la Biblia ná nacni toib libro ni ma xidzú íz cuá la ?

(src)="4"> Biblu’n bɔbɔ se kɛ :
(trg)="3"> La Biblia , láacani náni :

(src)="5"> “ Nyanmiɛn Ndɛ nga be klɛli’n , [ Ɲanmiɛn ] bɔbɔ yɛ ɔ fɛ i kwlaa mannin sran mun yɛ be klɛli - ɔ .
(src)="6"> Be fa kle like . ” — 2 Timote 3 : 16 .
(trg)="4"> « Guirá ni caa ló la Biblia sieedni de Dios né rasuidyni buñ » ( 2 Timoteo 3 : 16 ) .

(src)="7"> Fluwa Sasafuɛ Tranwlɛ’n nga kle kɛ ndɛ sɔ mɔ Biblu’n kan’n , ɔ ti su .
(trg)="5"> Revista reʼ ni laa , Guiich ni caniʼ rasetlani pal la Biblia nigolúpa labúu guisanésni lóono ló guirá galnagan ni racalóno laʼga nabanyno .

# bci/2018018.xml.gz
# zpa/2018018.xml.gz


(src)="1"> SRAN WIE’M BE TƐ SU KƐ CƐCƐ .
(trg)="1"> TIPNÉS BUÑ NÁ QUE YACA .

(src)="2"> Dɔɔtrɔ bian kun waan be nga be fa Biblu’n be kle like’n , be ti kɛ sran mɔ su fa fluwa kun mɔ be yili i afuɛ 1920 nun’n , ɔ́ klé andɛ fluwa sifuɛ’m be like sa .
(trg)="2"> Toib doctor goniʼbu que pal buñ naquiin la Biblia nacni suusi toib mextra naquiin toib libro ni bireʼ ló íz 1920 par nasuidy mbiox de Química .

(src)="3"> Be nga be lafiman Biblu’n nun ndɛ’n su’n , be kwla usa kɛ : ‘ ?
(src)="4"> Laa ɔrdinatɛli kun mɔ w’a saci’n , be kwla fɛ i su fluwa’n be kle sran kun i like , naan ɔ nian su di ɔrdinatɛli nga be yi be andɛ’n be su junman ? ’
(trg)="3"> Buñ ni diti nap respet la Biblia sigory dada nanabdiitzyibu looy pal naquiinlo manual xtuny toib computadora ni ma godudy xtzú par nasuidylo naquiinlo toib computadora copy .

(src)="5"> Be bu i kɛ Biblu’n kwlá yoman e ye andɛ .
(trg)="4"> Modcuca noʼ buñ ni ná que la Biblia ma godudy xtzúni .

(src)="6"> ?
(src)="7"> Ngue ti yɛ bé kó fá Biblu’n mɔ nán andɛ sa yɛ ɔ o lɛ’n i nun afɔtuɛ’m be su - ɔ ?
(trg)="5"> Nabanyno ló toib tiemp ro bidza cós copy né noʼ xidal clas tecnologías , ¿ xigony ñoʼ ni ñaiby naquiin la Biblia ni ma xidzúgolu cuá ?

(src)="8"> Like ng’ɔ ti sran’m be cinnjin andɛ’n , yɛle ɛntɛnɛti nin ɔrdinatɛli’n .
(trg)="6"> Né máspa ló naareʼ ni noʼ xidal páginas ló Internet ro sieed xí labúu gony buñ .

(src)="9"> Ndɛ nin afɔtuɛ nga be klɛ be sie i ɛntɛnɛti su cɛn kwlakwla’n , be diman be yalɛ .
(trg)="7"> Noʼ programas né entrevistas ro rareʼ psicólogos , buñ ni raduidy consej né buñ ni rabeʼ libros .

(src)="11"> I kpa bɔbɔ’n , b’a yi fluwa kpanngban kpa naan sran’m be nian be nun afɔtuɛ’m be su be nanti .
(trg)="8"> Né empresas rabeʼ xidalguixo guiich par gacnéni buñ né modreʼ ronyibu gan xiroʼ bidxiich .

(src)="13"> Biblu’n kusu’n , be klɛli i nun ndɛ’n i afuɛ kɔe 2.000 yɛ . ?
(src)="14"> Ngue ti yɛ bé kó dí i nun afɔtuɛ’m be su - ɔ ? ?
(trg)="9"> Né información ni guirá ór careʼ , ¿ xigony raquiinno xcalrracné la Biblia , toib libro ni cuá ma de goló chop mil íz ?

(src)="15"> Be nga be waan sɛ e fa Biblu’n e kle like’n , ɔ ti kɛ e su fa siansifuɛ’m be fluwa kun mɔ be diman su kun’n é klé like sa’n , be ndɛ yoman fɛ yɛ ɔ o lɛ - ɔ ?
(trg)="10"> ¿ Nap razón buñ ni diti raluladx ló la Biblia órni náyibu que pal rayopyno xilitz la Biblia nacni suusi nayopyno xcalrracné toib libro de química o manual xtuny toib computadora ni ma godudy xtzú la ?

(src)="16"> Be ndɛ’n timan su .
(trg)="11"> Yaca , diti láani ngú ni raniʼyibu .

(src)="17"> Afin , ndɛ nga siansifuɛ’m be kan’n , ɔ kacikaci ndɛndɛ kpa .
(trg)="12"> Ciencia né tecnología naguel radzaʼni , per ¿ ma bidzaʼ mod nac buñgudxlio la ?

(src)="18"> Yɛ ninnge nga be yi be’n , be blɛ’n sin ndɛndɛ kpa .
(src)="19"> Sanngɛ , like nga klɔ sran miɛn i wun’n , ɔ kaciman .
(src)="20"> Kɛ ɔ fɛ i lalafuɛ nun lele andɛ’n , sran’m be kunndɛ kɛ bé sí like nga ti yɛ be o asiɛ’n su’n .
(trg)="13"> Buñ raniinysa guibany goxt , guibany toib lagary ro diti tzoʼ ni guitzuiby layibu , raniiny guiguaʼyibu sacró né xfamilyibu né gapyibu ximigyibu ni cobioo layibu .

(src)="21"> Yɛ be kunndɛ kɛ bé dí alaje .
(src)="22"> Asa ekun’n , be kunndɛ kɛ be nin be awlofuɛ mun nin be janvuɛ’m bé trán klanman .
(trg)="14"> Ná la Biblia ma xidzú de goló cuáni , raniʼni ximod guicaló buñ guirá galnagan ni ma bisetlano né raniʼni más .

(src)="24"> Ɲanmiɛn m’ɔ boli e’n yɛ maan be klɛli Biblu’n i nun ndɛ’n niɔn .
(trg)="15"> Láaca náni que Dios ni Bisaʼ lóono , golonésbu buñgudxlio par nacaʼ láani .

(src)="25"> Ɔ kwla uka e naan y’a wun sa nga be tɔ e su’n be trawlɛ .
(src)="26"> ( 2 Timote 3 : 16 , 17 ) Asa ekun’n , afɔtuɛ nga be o Biblu’n nun’n be blɛ sinman le .
(trg)="16"> Ralitzni lóono ló guirá clas galnagan né raibyni lóono ximod guicalóno láani ( 2 Timoteo 3 : 16 , 17 ) .

(src)="27"> Be klɛli i Biblu’n nun kɛ : “ Nyanmiɛn i ndɛ nga ɔ ko kan’n , wuun w’a kan ɔ kaci - mɛn i . ” — Ebre Mun 4 : 12 .
(src)="28"> ?
(trg)="17"> Per ni máspa , xilitzni noʼni por tipzó , dipa sadudy xtzúni .
(trg)="18"> La Biblia láacani náni : « Xtiitz Dios nabanyni » ( Hebreos 4 : 12 ) .

(src)="29"> Ndɛ nga Biblu’n kan’n ti nanwlɛ ? ?
(trg)="19"> ¿ Nigolúpani la ?

(src)="30"> E kwla di i nun afɔtuɛ’m be su andɛ , annzɛ be blɛ w’a sin ? ?
(src)="31"> I nun ndɛ’n , ɔ kaciman ?
(trg)="20"> ¿ Ma godudy xtzú la Biblia o nacni toib libro ni más racné lóono que nitisi libro ni noʼ la ?

(src)="32"> Fluwa Sasafuɛ Tranwlɛ’n nga , ɔ nin nga bé bɛ́ i sin’n , bé wá úka e naan y’a wun kosan trele kɛ nga lɛ sa’m be su tɛlɛ’n .
(trg)="21"> Revista Guiich ni caniʼ , goyaʼni par gacnéni looy guicapylo guirá galrranabdiitz reʼ né nacni primer revista ni guiniʼ de toibsi tema .

# bci/2018019.xml.gz
# zpa/2018019.xml.gz


(src)="1"> WIENUN - ƆN , amun su wlanwlan sua dan kun mɔ be sie lalafuɛ ninnge’m be lɔ’n i nun .
(trg)="1"> BUNYSI PENSARY que noʼlo lainy toib museo ro bidza palory ni ma xidzú íz goyaʼ .

(src)="2"> Amun wun kɛ ninnge nga be o lɔ’n , be dan lika b’a wie saci .
(trg)="2"> Casi guiráni ma noʼ guʼur láani , ma nibalaʼni .

(src)="3"> Sanngɛ kun liɛ’n , ɔ te o i osu sɛsɛsɛ , i lika wie fi timan saciwa .
(trg)="3"> Tipnésni ma biroʼ cueʼ .

(src)="6"> Sran’n tɛ amun su kɛ : “ I kpɛnngbɛn tra be kwlaa .
(trg)="4"> Per rabiʼlo que toibticani nasacdxiich .

(src)="7"> Kɛ be yili i lele’n , yɛ ɔ te o lɛ - ɔ . ”
(trg)="5"> Riendxich ximod goyaʼni .

(src)="8"> Amun usɛ i ekun kɛ : “ ?
(src)="9"> Be sieli i kpa ti - ɔ ?
(trg)="6"> Ranabdiitzlo buñ ni sané looy : « ¿ Ndeʼ más nicopyni que stipnésca la ? »

(src)="10"> Ɔ tɛ amun su kɛ : “ Cɛcɛ .
(trg)="7"> Láabu racapybu : « Yaca , más nigolienni , dipa ma goyoʼ ór góc copyni » .

(src)="11"> Nzue’n boli i lele .
(src)="12"> Yɛ aunmuan’n tu sinnin su lele .
(trg)="8"> Ranabdiitzlo láabu stoib : « ¿ Ragoʼtzaydxichto láani la ? » .

(src)="13"> Sran wie mun bɔbɔ be kunndɛli kɛ bé sáci i . ”
(src)="14"> Atrɛkpa’n , i sɔ’n bó amun nuan .
(src)="15"> Ɔ maan , amun usɛ i kɛ : ‘ ?
(src)="16"> Ngue yɛ be fa yili - ɔ ? ’
(trg)="9"> Láabu racapybu looy : « Yaca , ndeʼ chonan xi guirá cós ma gosaclóo , ma gonás guiee né buu láani né xidal buñ ná nabann láani » .

(src)="17"> Biblu’n ti kɛ lalafuɛ like sɔ’n sa .
(src)="18"> Be klɛli Biblu’n w’a cɛ kpa .
(trg)="10"> Sigory ranabdiitzlo looyca : « ¿ Xí clas yoo biquiinyibu órni bisaʼyibu láani ? » .

(src)="19"> Yɛ i kpɛnngbɛn tra lalafuɛ fluwa sunman .
(src)="20"> Sanngɛ , ɔ ti i liɛ ngunmin .
(trg)="11"> Labúu guinino que la Biblia nacni xomod palory ni ma xidzú íz goyaʼ per ná scú nasacdxiichni .

(src)="21"> Lalafuɛ fluwa’m be dan lika b’a saci .
(trg)="12"> Láani más nigolienni que casiʼ guirá libros ni noʼ .

(src)="22"> Yɛ ndɛ nga laa siansifuɛ’m be kɛnnin i fluwa sɔ’m be nun’n , ɔ nin nga andɛ siansifuɛ’m be kan’n , be sansan be wun .
(trg)="13"> Nanno que noʼ stipnés guiich ni láaca nigolien xomod palory ni bisetlano noʼ lainy museo , per ma biooxni portín ma napni xidal íz .

(src)="23"> Asa ekun’n , laa ayre yolɛ fluwa nga dɔɔtrɔ’m be klɛli’n , andɛ’n be diman be su kun .
(trg)="14"> Tipnés temas ni raniʼ de ciencia ni sieed ló guiich golien reʼ , ma godudy xtzúni portín ma bireʼ temas ni más nicopy .

(src)="24"> Sran nga i waan ɔ́ fá fluwa sɔ’m be nun ndɛ’n su’n , i bo kwla gua tɛ mɛn i .
(trg)="15"> Remeidy ni rasetlani , xalagary gacnéni buñ más ronyni mal .

(src)="25"> Kpɛkun , lalafuɛ fluwa sunman b’a titi , annzɛ b’a saci mlɔnmlɔn .
(trg)="16"> Né xidal guiich golien reʼ ma nosi tiplaʼsi noʼ , portín ma biooxni o ma bixinni .

(src)="26"> Be boli Biblu’n i klɛli bo i afuɛ 3.500 tra su yɛ .
(trg)="17"> Per la Biblia diti nacni scú .

(src)="27"> Sanngɛ , ɔ te o lɛ .
(trg)="18"> Ma napni más de tzón mil gaaygayoʼ íz , né diti ma biooxni .

(src)="28"> Kusu nn sran’m be fali ajalɛ fanunfanun naan bé núnnún i mlɔnmlɔn .
(src)="29"> Sran wie’m be wɔli Biblu’m be nun .
(trg)="19"> Né desde ló dzú ni see dada ló naareʼ , goyoʼ ni bisaʼij láani , gobierno diti raduidy permís gap buñ láani né noʼ ni raniʼ mal de láani , ná scú diti ma binitlóni .

(src)="30"> Wie’m be seli sran mun kɛ nán be kanngan Biblu’n nun .
(src)="31"> Wie’m be kusu’n , be buman Biblu’n i like fi .
(src)="32"> Sanngɛ , ndɛ ng’ɔ o Biblu’n nun’n w’a kaciman .
(trg)="20"> Galnan ni noʼ ló naareʼ diti ma buny gan láani , portín antes que buñnan ñan toib cós , la Biblia ma goniʼ láani ( bibiʼ cuadriyen ni ná , « ¿ Ma godudy xtzúni o más nanni que buñnan la ? » ) .

(src)="33"> Kannzɛ bɔbɔ be klɛli Biblu’n w’a cɛ’n , sanngɛ i nun ndɛ’n kwla yo e ye .
(trg)="21"> Ná scú , sigory ranabdiitzlo looyca : « ¿ Nigolúpa racné xilitz la Biblia buñ la ? » .

(src)="34"> An nian kuku nga be flɛ i kɛ “ ?
(src)="35"> Biblu’n i blɛ w’a sin ? ”
(src)="36"> nun .
(trg)="22"> Par ganno ximod rarexa galrranabdiitz reʼ , buny pensary ló guirá galnagan ni racaló buñ ló naareʼ .

(src)="37"> Atrɛkpa’n , amun usa amun wun kɛ : ‘ ?
(trg)="23"> ¿ Xí cós más radzuiby buñ ?

(src)="40"> Sa benin mun yɛ be o klɔ sran’m be su andɛ mɔ be ti tɛ kpa - ɔ ? ’
(trg)="24"> Sigory rieed ló xpensarylo guerr , Gudxlio caxinni , buñ ronynaa saʼ .

(src)="42"> Maan e kan afɔtuɛ nga Biblu’n man e’n , be nun wie’m be ndɛ .
(src)="43"> Kɛ amún fá amun ɲin bé síe i afɔtuɛ sɔ’m be su’n , amun fa kosan yɛ’n usa amun wun : ‘ ?
(trg)="25"> Nigoreʼ buny pensary ló tipnés galrrasuidy ni sieed ló la Biblia né , laʼga casuidylo láani , gonabdiitz looyca : « ¿ Más sacró nabésno pal buñ nasob guirá ndeʼ la ? » .

(src)="45"> MAAN E NIN E WIENGU MUN E TRAN KLANMAN
(trg)="26"> BUÑ NI RAYOPY MOD GUIGUAʼ SACRÓ

(src)="46"> “ Be nga be ti ndɛ siesiefuɛ’n , be liɛ su ti ye , afin Nyanmiɛn wá flɛ́ be i mma mun ! ”
(trg)="27"> « Dichós buñ ni rayopy mod guiguaʼ sacró né saʼ , portín layibu sacyibu xiin Dios » ( Mateo 5 : 9 ) .

(src)="47"> ( Matie 5 : 9 ) “ Like kwlaa nga amun kwla yo bɔ amun nin sran su kan - man ndɛ’n , amun yo . ” — Rɔmfuɛ Mun 12 : 18 .
(trg)="28"> « Pal labúuni , colgony rutirigaʼlni lóoto par guiguaʼto sacró né guirá buñ » ( Romanos 12 : 18 ) .

(src)="48"> MAAN E SI E WIENGU’M BE AUNNVUƐ , YƐ E YACI SA E CƐ
(trg)="29"> BUÑ NI NAP GALRRONLADX NÉ RATUIDY SCÁSIʼ XCALKIÉ SAʼ

(src)="50"> ( Matie 5 : 7 ) “ Sa nga amun wiengu yo bɔ an wun i’n , maan ɔ sɔn amun nun , sɛ sran kun yo i wiengu sa’n , maan ɔ yaci cɛ i .
(trg)="30"> « Dichós buñ ni nap galrronladx , portín sioʼ ni sonladx layibu » ( Mateo 5 : 7 ) .
(trg)="31"> « Colgony guantary saʼto né colguituidy scásiʼ xcalkié saʼto ná pal noʼ razón guidzuitzto .

(src)="51"> Zoova * yacili sa nga an yoli i’n cɛli amun , ɔ maan amun kusu , sa nga be yo amun’n , an yaci cɛ . ” — Kolɔsfuɛ Mun 3 : 13 , NW .
(trg)="32"> Xomod Jehová * bituidy scásiʼ xcalkiéto , scúca non gonyto láani » ( Colosenses 3 : 13 ) .

(src)="52"> MAAN BLƆFUƐ NIN SRAN BLE’M BE BO YO KUN
(trg)="33"> BUÑ NI RAGOBIOO GUIRÁ CLAS BUÑ

(src)="53"> “ Sran ng’ɔ yili be’n be kwlaa be osu’n ti kun .
(trg)="34"> « De toibsi buñguieeu [ Dios ] bisaʼbu guiráxadit buñ ni noʼ ló gudxlio » ( Hechos 17 : 26 ) .

(src)="54"> Ɔ yili be kɛ be tran asiɛ’n su . ”
(trg)="35"> « Dios diti rabúbu buñ , Dios racacuentbu buñ ni radzuiby láabu né rony xinésni .

(src)="55"> ( Sa Nga Be Yoli’n 17 : 26 ) “ Nyanmiɛn liɛ’n , ɔ kpa - man sran nun , sanngɛ nvle kwlaa nun’n , sran ng’ɔ sro i b’ɔ yo i klun sa’n , i klun jɔ i wun . ” — Sa Nga Be Yoli’n 10 : 34 , 35 .
(trg)="36"> Nac nitisi nac xcudxyibu » ( Hechos 10 : 34 , 35 ) .

(src)="56"> NÁN MAAN BE SACI ASIƐ’N
(trg)="37"> BUÑ NI RAN GUDXLIO

(src)="57"> “ Anannganman Nyanmiɛn fali sran’n sieli Edɛni fie’n nun kɛ ɔ di nun junman naan ɔ nian su . ”
(trg)="38"> « Jehová Dios cuaʼbu buñguieeu né goloʼbu buñguieeucu lainy lagary móz ni góc laa Edén par ñonybu dxiin loni né ñanbu láani » ( Génesis 2 : 15 ) .

(src)="58"> ( Bo Bolɛ 2 : 15 ) Ɲanmiɛn wá “ núnnún be nga be saci asiɛ’n . ” — Sa Nglo Yilɛ 11 : 18 .
(trg)="39"> Dios sanitlóbu « guirá ni caxin gudxlio » ( Revelación [ Apocalipsis ] 11 : 18 ) .

(src)="59"> NÁN E ƝIN YO KPLI , YƐ NÁN E YO BLA NIN BIAN KUNNDƐFUƐ
(trg)="40"> BUÑ NI DITI RASOBLADX BIDXIICH NÉ DITI RONY GALYOXH

(src)="60"> “ An nian amun wun kpa konvi kpli yolɛ’n i lika , afin maan sran nyɛn i wun ɔ nyɛn i wun sɛ , nán ninnge sɔ mun yɛ be mɛn i nguan - an . ”
(trg)="41"> « Colguixal bisalóto né colgap lóoto par diti guisobladxto xitcal , portín ná órni buñ nap xiroʼgolu cós , láani diti ronyni que buñ guibany » ( Lucas 12 : 15 ) .

(src)="61"> ( Lik 12 : 15 ) “ An ti Nyanmiɛn i sran , i sɔ’n ti’n , nán maan be ti bla nin bian kunndɛlɛ , nin sa tɛtɛ yolɛ , nin be nyin m’ɔ yi - man like’n be ndɛ fi amun nuan nun . ” — Efɛzfuɛ Mun 5 : 3 .
(trg)="42"> « Galyoxh né cós buidy de guirá clas , o galrrasobladx , diti guitlaani ladto , portín lóoto nacto buñ nayaa » ( Efesios 5 : 3 ) .

(src)="62"> MAAN E YO NANWLƐFUƐ , YƐ E YO JUNMAN DIFUƐ
(trg)="43"> BUÑ NI NATZAY XCALRRIEN NÉ RONY DXIIN

(src)="63"> “ Sa’n kwlaa nun e klo kɛ é yó sa ng’ɔ ti kpa’n . ”
(trg)="44"> « Raniiny lóono gacno buñ ni natzaay xcalrrien ló guirá cós » ( Hebreos 13 : 18 ) .

(src)="64"> ( Ebre Mun 13 : 18 ) “ Sran ng’ɔ wua’n , maan ɔ yaci , ɔ di junman . ” — Efɛzfuɛ Mun 4 : 28 .
(trg)="45"> « Ni rabann , ma diti cuann más , xalagary ngú gonybu dxiin nadip » ( Efesios 4 : 28 ) .

(src)="65"> MAAN E NIAN BE NGA BE LEMAN WIE’N BE LIKA
(trg)="46"> BUÑ NI RACNÉ NI CAQUIIN GALRRACNÉ

(src)="66"> “ An wla be nga be anwlɛn sɔ - man’n be yakpa , an uka be nga be lɛ - man wunmiɛn’n , an tra amun anwlɛn sran’m be kwlaa be wun . ”
(trg)="47"> « Colgony animar a guirá ni noʼ nabann colgacné buñ ni diti nadip , colgap paseins a guirá buñ » ( 1 Tesalonicenses 5 : 14 ) .