# bci/2016002.xml.gz
# fon/2016002.xml.gz


(src)="1"> NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | ?
(trg)="1"> XOTA E ÐÒ AKPÀ Ɔ JÍ É | ETƐWU MǏ KA ÐÓ NA NƆ ÐƆ NUGBǑ ?

(src)="2"> NGUE TI YƐ Ɔ FATA KƐ E YO NANWLƐFUƐ Ɔ ?
(src)="3"> Be flɛ bian kun kɛ Itosi , yɛ ɔ fin Zapɔn .
(src)="4"> Zapɔn lɔ’n , ɔ di junman be nga be kunndɛ junman be man sran mun’n , be biolo kun nun .
(trg)="2"> Hitoshi nɔ w’azɔ̌ ɖò azɔ̌xɔsa akwɛlínlɛ́n tɔn ɖò azɔ̌xwé e nɔ ba azɔ̌ nú mɛ é ɖé ɖò Japon .

(src)="5"> Biolo sɔ’n nun lɔ’n , i yɛ ɔ nian be sika’n su ɔ .
(src)="6"> Cɛn kun’n , i min’n seli i kɛ ɔ di ndrunmun fluwa ng’ɔ́ klɛ́ be’n su .
(trg)="3"> Hwenu e é ɖò akwɛzinzan ɖé lɛ́n xá gǎn tɔn wɛ é ɔ , gǎn ɔ ɖɔ n’i ɖɔ akɔ́nwunta e ma sɔgbe ǎ é ɖó nukún wɛ emi ɖè ɖò así tɔn .

(src)="7"> Sanngɛ , like nga Itosi suɛnnin i Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun’n ti’n , ɔ seli i min’n kɛ ɔ kwlá diman ndrunmun .
(trg)="4"> Hitoshi tinmɛ ɖɔ ayixa emitɔn kún na yí gbè bonu emi na wà azɔ̌ e na byɔ nugbǒmaɖɔ é ó .

(src)="8"> I sɔ’n ti’n , be seli i kɛ bé tú i junman’n nun .
(src)="9"> Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n , be tuli i junman’n nun sakpa .
(src)="10"> Itosi i wla boli i wun .
(trg)="5"> É sín enɛ wu bɔ gǎn ɔ gblɔ́n adǎn n’i ɖɔ emi na nya ɛ sín azɔ̌mɛ , bɔ ɖò gudo mɛ ɔ , azɔ̌ gblé dó è nugbǒ .

(src)="11"> Sanngɛ , ɔ kunndɛli junman uflɛ .
(trg)="6"> Ðò sun e bɔ d’ewu lɛ é mɛ ɔ , awakanmɛ wá kú Hitoshi bǐ dó azɔ̌ e é na wà é biba wu .

(src)="12"> Cɛn kun’n , be flɛli i junman diwlɛ kun nun .
(src)="13"> Kɛ ɔ juli lɔ’n , ɔ dili be nanwlɛ kɛ i liɛ’n , ɔ diman ndrunmun .
(trg)="7"> Ði kpɔ́ndéwú ɔ , hwenu e Hitoshi ɖò azɔ̌ ba wɛ gbè ɖokpo bɔ è ɖò nǔ kanbyɔ ɛ wɛ é ɔ , é ɖɔ ɖɔ emi kún sixu wà azɔ̌ e nugbǒmaɖɔ na ɖ’emɛ é ó .

(src)="14"> Junman’n i su kpɛn’n seli i kɛ : “ ?
(src)="15"> Ngue sran yɛle wɔ ? ”
(trg)="8"> Mɛ e ɖò nǔ kanbyɔ ɛ wɛ é ɖɔ n’i ɖɔ : “ Linlin towe lɛ bú dò mɛ ! ”

(src)="16"> Itosi i osufuɛ nin i janvuɛ’m be wlɛli i fanngan kɛ ɔ di nanwlɛ titi , nán maan ɔ kaci .
(src)="17"> Sanngɛ kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n , Itosi i akunndan’n wa yoli nɲɔnnɲɔn .
(trg)="9"> Hɛnnumɔ Hitoshi tɔn lɛ kpo xɔ́ntɔn tɔn lɛ kpo dó wusyɛn lanmɛ n’i ɖɔ é ni zunfan kú e é kudeji ɖɔ emi na nɔ ɖɔ nugbǒ é , é ɖò mɔ̌ có , é wá jɛ nǔxokpɔ́n jí kpɛɖé kpɛɖé .

(src)="18"> Ɔ seli i klun lɔ kɛ : “ Ɲanmiɛn su mɔ n lafi’n ti’n , min waan n diman ndrunmun . ?
(src)="19"> Ajalɛ kpa yɛ n fɛ i lɛ ɔ , annzɛ sɛ ɔ ? ”
(trg)="10"> Ði kpɔ́ndéwú ɔ , é ɖɔ : “ Un nɔ wá kanbyɔ nyiɖée ɖɔ gbejininɔ nú nùɖiɖi ce ka nyí nǔ ɖagbe à jí . ”

(src)="20"> Sa ng’ɔ juli Itosi su’n , ɔ kle kɛ sran ngba be kloman nanwlɛ dilɛ’n .
(trg)="11"> Nǔ nyanya enɛ e xá Hitoshi é nɔ flín mǐ ɖɔ nugbǒɖiɖɔ kún nɔ xɔ akwɛ ɖò mɛ bǐ nukúnmɛ ó .

(src)="21"> Sran sunman be bu i kɛ ndrunmun dilɛ’n , ɔ ti like kpa .
(src)="22"> Afriki di Sidi lɔ junman difuɛ bla kun seli kɛ : “ Sran’m be diman nanwlɛ .
(trg)="12"> Nú è na ɖɔ xó jɔ xó ɔ , mɛɖé lɛ tlɛ sixu kpɔ́n nugbǒɖiɖɔ dó mɔ agban kpinkpɛn ɖé na , ɖò taji ɔ , ɖò ajɔ̌tɔ́ lɛ tɛntin .

(src)="23"> Ɔ maan , ɔ ju cɛn wie’n , a kunndɛ kɛ á yó kɛ be sa wie . ”
(src)="24"> Andɛ’n , ato bualɛ’n w’a kaci sran’m be nzuɛn .
(trg)="13"> Nawe ɖé nɔ wà agbazazɔ́ bo nɔ nɔ Afrique du Sud bo ɖɔ : “ Gbɛtɔ́ nugbǒmaɖɔtɔ́ lɛ wɛ lɛlɛ̌ dó mì , bɔ hweɖelɛnu ɔ , cɔcɔ e ye nɔ dó nú mɛ bonu è na wà nǔ ye ɖɔhun é nɔ syɛn tawun . ”

(src)="25"> Be flɛ Angle lɔ fluwa sifuɛ dan kun kɛ Robɛli Fɛlmani .
(trg)="14"> Nugbǒmaɖɔ sín alɔkpa e gbakpé tawun ɖò égbé lɛ é ɖokpo wɛ nyí adingban ɖiɖó .

(src)="26"> Ɔ fɛ i ɲin sie i sran’m be ninnge yolɛ’n su .
(trg)="15"> Xwè ɖé lɛ ɖíe wá yì ɔ , Robert S .

(src)="27"> Ɔ sieli i nzɔliɛ kɛ sɛ be fa sran 100 , naan be nin be koko yalɛ miniti blu cɛ’n , be nun 60 be bua ato .
(trg)="16"> Feldman e nyí dotóo bo nɔ kplɔ́n walɔ gbɛtɔ́ tɔn ɖò Kplɔnyiji - Alavɔxwé Massachusetts Amherst tɔn é ba dò nú nǔ , bo ɖɔ ɖɔ enyi è sɔ́ mɛxo 100 ɖó te ɔ , mɛ 60 nɔ ɖ’emɛ bɔ cobonu ye na ɖɔ xó ɖó kpɔ́ xá mɛ nú cɛju wǒ ɔ , é hwe bǐ ɔ , ye nɔ ko ɖó adingban ɖokpo .

(src)="28"> Kpɛkun , ɔ seli kɛ : “ I sɔ’n bo min nuan dan .
(trg)="17"> “ Nǔ enɛ e mǐ mɔ é kpaca mǐ tawun , ” wɛ Feldman ɖɔ .

(src)="29"> N siman kɛ ato bualɛ’n w’a kaci sran’m be nzuɛn kɛ ngalɛ’n sa . ”
(trg)="18"> “ Mǐ ɖó nukún ɖɔ adingban ɖiɖó na gbakpé ɖò gbɛzinzan ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn mɛ lɛ tɔn mɛ mɔ̌ ǎ . ”

(src)="30"> Sran fi kloman kɛ be buɛ i ato .
(src)="31"> Sanngɛ , sran sunman be bua ato . ?
(src)="32"> Wan yɛ ɔ kwla wun i sɔ liɛ’n i wlɛ ɔ ?
(trg)="19"> É blawu ɖɔ enyi è ɖó adingban nú mɛ gègě ɔ , é nɔ vɛ́ nú ye , có mɛ gègě ka nɔ ɖó adingban .

(src)="33"> ?
(src)="34"> Ngue ti yɛ ato bualɛ’n , nin awie’n w’a kaci andɛ sran’m be nzuɛn sɔ ɔ ? ?
(trg)="20"> Etɛwu adingban ɖiɖó , ajojija kpo nugbǒmaɖɔ alɔkpa alɔkpa ɖevo lɛ kpo ka gbakpé sɔmɔ̌ ɖò égbé ?

(src)="35"> Be nzuɛn sɔ’n ti’n , wafa sɛ yɛ mɛn’n w’a yo ɔ ? ?
(trg)="21"> Etɛ mɛ nugbǒmaɖɔ ka nɔ tɔ́n kɔ dó ?

(src)="36"> Ngue yɛ é yó naan y’a yo nanwlɛfuɛ titi ɔ ?
(trg)="22"> Bɔ ee lɛ́ ɖò taji hú enɛ lɛ é wɛ nyí ɖɔ , nɛ̌ mǐ ka sixu nyì alɔ nú walɔ nugbǒmaɖɔ tɔn enɛ lɛ gbɔn ?

# bci/2016003.xml.gz
# fon/2016003.xml.gz


(src)="2"> NGUE TI YƐ Ɔ FATA KƐ E YO NANWLƐFUƐ Ɔ ?
(trg)="1"> XOTA E ÐÒ AKPÀ Ɔ JÍ É | ETƐWU MǏ KA ÐÓ NA NƆ ÐƆ NUGBǑ ?

(src)="3"> “ Kɛ e sa mian’n , e bua ato e fa ti e wun ɲanman nun . ” — Samanta , ɔ fin Afriki di Sidi .
(src)="4"> ?
(trg)="2"> “ Ninɔmɛ syɛnsyɛn e nugbǒmaɖɔ kpɛɖé sixu ɖeɖɛ lɛ é nɔ ɖè hwebǐnu . ” ​ — Samantha , Afrique du Sud .

(src)="5"> Ndɛ nga Samanta kɛnnin i lɛ’n , ɔ ti ɔ klun su ? ?
(trg)="3"> Nugbǒ wɛ nyí xó enɛ à ?

(src)="6"> Kɛ ɔ sa mian’n , ngue yɛ a yo ɔ ?
(trg)="4"> Samantha ɖɔhun ɔ , mǐ mɛ bǐ wɛ ko kpannukɔn ninɔmɛ syɛnsyɛn lɛ kpɔ́n hweɖelɛnu .

(src)="7"> Kɛ e sa mian’n , sɛ e klo nanwlɛ dilɛ’n annzɛ e klomɛn i’n , é yí i nglo .
(trg)="5"> Lee mǐ nɔ wà nǔ gbɔn ɖò ninɔmɛ e nɔ tɛ́n mǐ kpɔ́n bo nɔ zɔ́n nugbǒmaɖɔ mǐ lɛ é mɛ é sixu ɖè nugbodòdó e nɔ xɔ akwɛ nú mǐ lɛ é xlɛ́ .

(src)="8"> Yɛle kɛ sɛ e klo dunman’n , é búa ato é fá tí e wun ɲanman nun .
(trg)="6"> Ði kpɔ́ndéwú ɔ , enyi winnya ma ɖu nɔ mya nukún nú mǐ hú nǔ bǐ ɔ , mǐ sixu kpɔ́n nugbǒmaɖɔ dó mɔ nǔ e ɖò dandan é ɖé .

(src)="9"> Sanngɛ , sɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun naan be wun kɛ e buali ato’n , i bo’n kwla gua tɛ man e .
(trg)="7"> É ɖò mɔ̌ có , enyi nugbǒ ɔ wá jɛ agbawungba ɔ , nugbǒmaɖɔ nɔ hɛn nǔ gègě gblé dó mǐ wu hwɛhwɛ .

(src)="10"> Kɛ sran nɲɔn be di be wiengu nanwlɛ’n , be afiɛn’n mantan kpa .
(trg)="8"> Lin tamɛ dó nǔ elɔ lɛ wu .
(trg)="9"> Kancica ɖagbe lɛ ɖiɖó nɔ jinjɔn jiɖedomɛwu jí .

(src)="11"> Yɛ be lafi be wiengu su .
(trg)="10"> Hwenu e mɛ wè ɖeji dó yeɖée lɛ wu é ɔ , ayi yetɔn nɔ j’ayǐ dó yeɖée lɛ wu .

(src)="12"> Sanngɛ , ɔ fata kɛ be di be wiengu nanwlɛ titi .
(trg)="11"> Amɔ̌ , è nɔ fɔ́n gbè ɖokpo kpowun bo nɔ ɖeji dó mɛ wu ǎ .

(src)="13"> Afin kɛ sran kun buɛ i wiengu kun i ato’n , be afiɛn saci .
(trg)="12"> Jiɖedomɛwu nɔ tíìn ɖò gbɛtɔ́ lɛ tɛntin hwenu e ye nɔ zán hwenu ɖó kpɔ́ , nɔ ɖɔ xomɛ nú yeɖée lɛ bo nɔ lɛ́ wà nǔ xá yeɖée lɛ cejɛnnabi mɛvo é .

(src)="14"> Kpɛkun , kɛ ɔ́ yó naan be lafi be wiengu su ekun’n , ɔ ti kekle .
(trg)="13"> É ɖò mɔ̌ có , nugbǒmaɖɔ ɖokpo géé sixu zɔ́n bɔ è gɔn jiɖedomɛwu .

(src)="15"> ?
(src)="16"> Sran wie mɔ a lafi i su’n , w’a laka wɔ le ? ?
(trg)="14"> Bɔ enyi é ka cí mɔ̌ ɔ , é sixu vɛwǔ tawun ɖɔ è ni lɛ́ vɔ́ jiɖedomɛwu .

(src)="17"> Wafa sɛ yɛ i sɔ’n yoli wɔ ɔ ?
(src)="18"> Ɔ yoli wɔ ya sa fiaan . ?
(trg)="15"> Mɛ e a lin ɖɔ é nyí xɔ́ntɔn ɖagbe nú we é ɖé ka ko blɛ́ we kpɔ́n à ?

(src)="19"> Nɛ́n i ɔ ?
(trg)="16"> Enyi mɔ̌ wɛ ɔ , nɛ̌ é ka cí nú we ?

(src)="20"> Ato bualɛ’n , ɔ saci sran kun nin i janvuɛ kpa’n be afiɛn .
(trg)="17"> É ɖò wɛn ɖɔ é vɛ́ nú we tawun , bɔ a na ko tlɛ lɛ́ lin ɖɔ é zán emi .

(src)="21"> Be flɛ fluwa sifuɛ dan kun kɛ Robɛli Inɛsi .
(trg)="18"> Nǔ sixu cí mɔ̌ nú mɛ nugbǒ .

(src)="22"> Ɔ kle like Amlɛnkɛn’m be lɔ Inivɛsite kun nun .
(trg)="19"> Nugbǒmaɖɔ sixu hɛn kancica ɖagbe ɖé sín dodonú gblé .

(src)="23"> Ɔ seli kɛ : “ Ato bualɛ’n , ɔ ti kɛ tukpacɛ m’ɔ sa ndɛndɛ’n sa . ”
(trg)="20"> Robert Innes , ee nyí mɛ̌si nùkplɔnmɛtɔ́ ɖò Kplɔnyiji - Alavɔxwé Californie tɔn é ba dò nú nǔ bo mɔ ɖɔ “ nugbǒmaɖɔ cí azɔn e è nɔ sɔ́ ɖò mɛ wu é ɖé ɖɔhun . ”

(src)="24"> Sran ng’ɔ nin ato buafuɛ be san nun’n , ɔ cɛman naan w’a “ kaci ” ato buafuɛ wie .
(trg)="21"> Enɛ wu ɔ , è hɛn ɔ , è na sɔ́ nugbǒmaɖɔ sɔ́ jlɛ́ dó azɔnkwín ɖé wu : enyi a nɔ sɛkpɔ nugbǒmaɖɔtɔ́ ɖé hwɛhwɛ ɔ , hwi lɔ na ɖibla “ bɛ́ ” nugbǒmaɖɔ sín azɔn .

(src)="25"> ?
(src)="26"> Ngue yɛ é yó naan y’a di nanwlɛ titi ɔ ?
(trg)="22"> Nɛ̌ a ka sixu xó gló fɛ́ca nugbǒmaɖɔ tɔn gbɔn ?

(src)="27"> Saan é nánti mmla nga be o Biblu’n nun’n be su .
(trg)="23"> Biblu sixu d’alɔ we .

(src)="28"> Ndɛ akpasua ng’ɔ́ bá lɛ’n wá fá e ɲin síe i mmla sɔ’m be nun wie’m be su .
(trg)="24"> Kɛnklɛn lin tamɛ kpɔ́n dó nugbodòdó Biblu tɔn ɖé lɛ jí .

# bci/2016004.xml.gz
# fon/2016004.xml.gz


(src)="1"> NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | ?
(src)="2"> NGUE TI YƐ Ɔ FATA KƐ E YO NANWLƐFUƐ Ɔ ?
(trg)="1"> XOTA E ÐÒ AKPÀ Ɔ JÍ É | ETƐWU MǏ KA ÐÓ NA NƆ ÐƆ NUGBǑ ?

(src)="3"> “ E si e klun lɔ weiin kɛ y’a yo - man sa fi , afin sa’n kwlaa nun e klo kɛ é yó sa ng’ɔ ti kpa’n . ” — Ebre Mun 13 : 18 .
(trg)="2"> “ Mǐ ɖeji ɖɔ ayixa mǐtɔn mɛ́ , ɖó mǐ ɖó jlǒ bo na nɔ zán gbɛ̀ ɖagbe ɖò nǔ bǐ mɛ . ” ​ — Eblée lɛ 13 : 18 .

(src)="4"> Glɛki nun ndɛ mma nga blɛ sunman Wawle’n kaci i se kɛ “ sa ng’ɔ ti kpa’n , ” be kwla kaci i ekun kɛ “ nanwlɛ dilɛ . ”
(trg)="3"> Ðò Biblu mɛ ɔ , xókwin dòdó Glɛkigbe tɔn e è lilɛ dó “ ɖagbe ” ɖò fí é sín tinmɛ nɔ nyí “ nugbǒɖiɖɔ ” hweɖelɛnu , “ nǔ e nyɔ́ bɔ nǔ bǐ vɔ ɖ’ewu é , ” alǒ walɔ e dɔn mɛ é ɖé .

(src)="5"> Yɛ be fa kan sran mɔ i nzuɛn’n ti kpa’n i ndɛ .
(src)="6"> Ndɛ nga Ɲanmiɛn maan Pɔlu klɛli’n , ɔ ti Klistfuɛ’m be cinnjin kpa .
(trg)="4"> Klisanwun lɛ nɔ sɔ́ xó elɔ e Mawu zé d’ayi mɛ nú Pɔlu b’ɛ wlan é ylɔ ɖɔ nùjɔnǔ : “ Mǐ ɖó jló bo na nɔ zán gbɛ̀ ɖagbe [ alǒ nɔ ɖɔ nugbǒ ] ɖò nǔ bǐ mɛ . ”
(trg)="5"> Etɛ enɛ ka byɔ ?

(src)="7"> Pɔlu seli kɛ : ‘ Sa’n kwlaa nun e klo kɛ é yó sa ng’ɔ ti kpa’n . ’ ?
(trg)="6"> Mɛ gègě wɛ nɔ kpɔ́n nùkpɛ́n mɛ zǎnzǎn tɛgbɛ cobo nɔ yì toxo mɛ .

(src)="8"> Ndɛ sɔ’n i bo’n yɛle benin ?
(trg)="7"> Etɛwu ?

(src)="9"> E kwlakwla e kunndɛ kɛ sɛ e fite gua su’n , be bu e sran .
(trg)="8"> Ðó ye nɔ jló na nyɔ́ kpɔ́n wutu .

(src)="10"> I sɔ’n ti , e fa niannun e nian e wun naan y’a fite .
(trg)="9"> Amɔ̌ , nǔ ɖevo ɖè bo ɖò taji hú è na kpa ɖa e nyɔ́ é alǒ dó avɔ e ɖò zo ɖu wɛ é .

(src)="11"> Sanngɛ , nán wafa nga sran kun wlɛwlɛ i wun’n , i ngunmin ti yɛ be kwla bu i sran ɔn .
(trg)="10"> Nugbǒ ɔ , mɛ alɔkpa e mǐ nyí ɖò xomɛ é sixu bló lee mǐ cí ɖò wěxo é ɖó alǒ hɛn gblé .

(src)="12"> Ɔ fata kɛ i nzuɛn’n yo kpa wie .
(src)="13"> Ɲanmiɛn Ndɛ’n kle weiin kɛ klɔ sran’n i nzuɛn’n ti tɛ .
(trg)="11"> Xó Mawu Tɔn ɖɔ nyì wɛn ɖɔ nǔnyanyawiwa wɛ mǐ nɔ mlɛ́ .

(src)="15"> ( Bo Bolɛ 8 : 21 ) I sɔ’n ti , ɔ fata kɛ e mian e ɲin kpa naan y’a yo sa ng’ɔ ti kpa’n .
(trg)="12"> “ Sín dò wɛ gbɛtɔ́ ko ɖó ayi nyanya sín , ” wɛ Bǐbɛ̌mɛ 8 : 21 ɖɔ .

(src)="16"> Pɔlu kɛnnin i sɔ liɛ’n i ndɛ .
(trg)="13"> Enɛ wu ɔ , bonu mǐ na nyí nugbǒɖɔtɔ́ ɔ , mǐ ɖó na fun ahwan xá jlǒ hwɛhuhu tɔn e sín gǔ mǐ ɖu é .

(src)="17"> Ɔ seli kɛ : “ Nyanmiɛn mmla’n i su falɛ’n yo n fɛ min anwlɛn’n nun , sanngɛ n wun kɛ sa uflɛ o lɛ .
(trg)="14"> Mɛsɛ́dó Pɔlu ɖɔ xó dó ahwan e éɖesunɔ nɔ fun xá hwɛhuhu é wu , bo ɖɔ : “ Ðò linlin ce mɛ ɔ , Mawusɛ́n ɔ wɛ nɔ dó xomɛhunhun nú mì .

(src)="18"> Min nzuɛn b’ɔ maan n yo sa tɛ’n , ɔ nin akunndan nga b’ɔ maan n klo kɛ ń yó sa kpa’n , be ti kɛ sran nnyɔn bɔ be si akplowa sa , lele n fa tɛfuɛ’n su , ɔ maan n kaci sa tɛ yofuɛ mlɔnmlɔn . ” — Rɔmfuɛ Mun 7 : 22 , 23 .
(trg)="15"> Amɔ̌ , sɛ́n ɖevo tíìn ɖò agbaza ce mɛ , bo ɖò hun xò xá sɛ́n e ɖò linlin ce mɛ é wɛ , bo sɔ́ mì dó ɖó gantɔ́ nú hwɛhuhu sɛ́n e ɖò agbaza ce mɛ é . ” ​ — Hlɔmanu lɛ 7 : 22 , 23 .

(src)="19"> Ato bualɛ’n w’a kaci sran’m be nzuɛn .
(src)="20"> Ɔ maan wie liɛ’n , ɔ yo e kɛ e nian be nzuɛn sɔ’n su . ?
(src)="21"> Sanngɛ , sɛ e bɔbɔ e kloman ato bualɛ’n , wan yɛ ɔ́ mían e kɛ e bua ato ɔ ?
(trg)="16"> Ði kpɔ́ndéwú ɔ , enyi ayi mǐtɔn zín mǐ jí ɖɔ mǐ ni wà nǔ nyanya bonu nugbǒmaɖɔ sín zɛn ɖò mǐ sɔ́ wɛ syɛnsyɛn ɔ , dandan wɛ mǐ na nyí kannumɔ nú nǔ e ayi mǐtɔn ɖò byɔbyɔ wɛ é ǎ .

(src)="22"> I sɔ’n ti , sɛ ɔ yo e kɛ e bua ato’n , maan e jran kekle .
(trg)="17"> Ðěwagbɛn ko hán bǐ ɖò ninɔmɛ enɛ mɛ ǎ .

(src)="23"> Nán e bua ato naan e kaci sa tɛ yofuɛ mlɔnmlɔn .
(src)="24"> Sɛ e waan é yó nanwlɛfuɛ’n , ɔ fata kɛ e nanti mmla wie’m be su .
(trg)="18"> Enyi mǐ jló bo nyì alɔ nú linlin nyanya lɛ ɔ , nugbǒmaɖɔ na lɛlɛ̌ dó mǐ có , mǐ hɛn ɔ mǐ na kpó ɖò nugbǒɖɔtɔ́ nyí wɛ .

(src)="25"> Sran’m be kpɛ be wun wlawlalɛ’n i su mmla .
(trg)="19"> Bo na dó sixu nɔ ɖɔ nugbǒ ɔ , mǐ ɖó sɛ́n walɔ ɖagbe tɔn lɛ sín hudo .

(src)="26"> Sanngɛ , be nzuɛn’n kle kɛ be buman mmla fi i akunndan .
(src)="27"> Be buman sa kpa yolɛ’n i akunndan .
(trg)="20"> É ɖò mɔ̌ có , é blawu ɖɔ mɛ gègě nɔ zán hwenu sukpɔ́ dó lin tamɛ dó nǔ e ye na cyan dó ba acɔ́ lɛ é jí hú ee ye nɔ zán dó lin tamɛ dó sɛ́n walɔ ɖagbe tɔn e ye na xwedó lɛ jí é .

(src)="28"> Ɔ maan , kɛ be bua ato be fa ti be wun ɲanman nun’n , be bumɛn i kɛ ɔ ti tɛ .
(trg)="21"> Wǎgbɔ tɔn ɔ , ye nɔ ba hwɛjujɔ nú nugbǒmaɖɔ wɔbuwɔbu e na sɔgbe xá ninɔmɛ yetɔn é .

(src)="29"> I sɔ’n ti , fluwa kun seli kɛ : “ Sɛ e bua ato naan e akunndan’n buman e fɔ’n , e kwla bu i kɛ e ti nanwlɛfuɛ . ” ?
(trg)="22"> Wema ɖé ɖɔ kpowun ɖɔ : “ Ðò taji ɔ , mǐ nɔ wá dóve ɖ’emɛ kaka bo nɔ kpó ɖò mimɔ wɛ ɖɔ mǐ nyí nugbǒɖɔtɔ́ . ”

(src)="30"> Mmla benin su yɛ e kwla nanti naan y’a yo nanwlɛfuɛ ɔ ?
(src)="31"> Sran miliɔn kpanngban be wunnin kɛ sran ng’ɔ nanti Ɲanmiɛn i mmla’n su’n , ɔ yo nanwlɛfuɛ .
(trg)="23"> ( The ( Honest ) Truth About Dishonesty ) Amɔ̌ , nùjlɛnú ɖejid’ewu e na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na kanɖeji ɖɔ nugbǒmaɖɔ alɔkpa ɖebǔ kún sɔgbe ó é ka ɖè à ?

(src)="32"> Ɲanmiɛn i mmla’m be leman wunsu .
(trg)="24"> Mǐ dokú ɖɔ é ɖè .

(src)="33"> Yɛ i mmla sɔ’m be o Biblu’n nun .
(trg)="25"> Gbɛtɔ́ livi mɔkpan gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ ko mɔ ɖɔ Biblu sú hudo enɛ sín dò bɔ nǔ bǐ vɔ ɖ’ewu .

(src)="34"> ( Jue Mun 19 : 8 ) I wie yɛle kɛ , Biblu’n kan wafa ng’ɔ fata kɛ awlobo’m be tran’n i ndɛ .
(trg)="26"> È nɔ mɔ sɛ́n walɔ ɖagbe tɔn e è ma sixu jlɛ́ dó nùɖé wu ǎ lɛ é ɖò Biblu mɛ .

(src)="35"> Ɔ kan wafa ng’ɔ fata kɛ junman difuɛ’n nin i min’n be tran’n i ndɛ .
(src)="36"> Kpɛkun , ɔ kan wafa ng’ɔ fata kɛ e nin Ɲanmiɛn bɔbɔ e nanti’n i ndɛ wie .
(trg)="27"> ( Ðɛhan 19 : 8 ) É nɔ na mɛ alixlɛ́mɛ ɖejid’ewu lɛ dó gbɛzinzan xwédo tɔn , azɔ̌wiwa , zinzan ɖagbe kpo kancica ɖagbe ɖiɖó xá Mawu kpo wu .

(src)="37"> Ɲanmiɛn mmla’n , ɔ sinman le .
(trg)="28"> É cá kpɔ́n gbeɖé ǎ .

(src)="38"> Ɔ ti sran kwlakwla be liɛ .
(trg)="29"> Sɛ́n tɔn lɛ kpo nugbodòdó tɔn lɛ kpo nyɔ́ zán nú tò bǐ , akɔta bǐ , gbè bǐ kpodo togun bǐ kpo .

(src)="39"> Yɛ sran kwlakwla be kwla nanti su .
(trg)="30"> Enyi mǐ kije Biblu ɔ , bo lin tamɛ dó nǔ e é ɖɔ lɛ é jí , lobo zán wěɖexámɛ tɔn lɛ ɔ , mǐ sixu kplɔ́n ayi mǐtɔn b’ɛ na nɔ ɖɔ nugbǒ bo lɛ́ jlɔ́ .

(src)="40"> Sɛ sran kun kanngan Biblu’n nun naan ɔ bu ndɛ ng’ɔ kanngan’n i su akunndan naan ɔ nanti su’n , ɔ kwla klo nanwlɛ dilɛ’n .
(trg)="31"> Amɔ̌ , Biblu tuùntuùn ganji kɛɖɛ wɛ na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na ɖu ɖò ahwanfunfun xá nugbǒmaɖɔ jí ǎ .

(src)="41"> Sɛ e waan é yó nanwlɛfuɛ’n , ɔ fata kɛ e si Biblu’n nun kpa .
(trg)="32"> Gbɛ̀ e blí ɖò walɔ ɖagbe linu é mɛ wɛ mǐ ɖè , b’ɛ nɔ gbidi kɔ nú mǐ bonu mǐ na xwedó nugbodòdó tɔn blíblí lɛ .

(src)="42"> Sanngɛ , kɛ mɔ ato bualɛ’n w’a kaci sran’m be nzuɛn ti’n , ɔ fata kɛ e srɛ Ɲanmiɛn naan ɔ suan e bo .
(trg)="33"> Nǔ e wu mǐ ɖó na xoɖɛ sɛ́dó Mawu ɖɔ é ni d’alɔ mǐ bo jɛhun dó mǐ jí é nɛ .

(src)="43"> ( Filipfuɛ Mun 4 : 6 , 7 , 13 ) Sɛ e yo sɔ’n , é kwlá dí nanwlɛ sa’n kwlaa nun .
(trg)="34"> ( Filipunu lɛ 4 : 6 , 7 , 13 ) Mɔ̌ mɛ ɔ , mǐ sixu ɖó adɔgbigbo bo zunfan nǔjlɔjlɔwiwa lobo nɔ ɖɔ nugbǒ ɖò nǔ bǐ mɛ .

(src)="44"> Itosi mɔ ndɛ akpasua ng’ɔ sinnin lɛ’n kɛnnin i ndɛ’n , ɔ di nanwlɛ .
(src)="45"> I sɔ’n ti’n , sran’m be kɛn i ndɛ kpa .
(trg)="35"> Hitoshi e xó mǐ ɖɔ ɖò xota nukɔntɔn ɔ mɛ é ɖu lè , ɖó é nyí azɔ̌watɔ́ e nɔ ɖɔ nugbǒ é wutu .

(src)="46"> Sran ng’ɔ di i sa nun junman siɛn’n , ɔ klo i sa kpa .
(trg)="36"> Dìn ɔ , é nɔ wà azɔ̌ nú azɔ̌gǎn e nugbǒɖiɖɔ tɔn sù nukúnmɛ na é ɖé .

(src)="47"> Itosi waan : “ Ń lá Ɲanmiɛn i ase .
(trg)="37"> Hitoshi ɖɔ : “ Xomɛ hun mì ɖɔ un kpéwú bo mɔ azɔ̌ e zɔ́n bɔ un kpò ɖò ayixa mímɛ́ ɖé ɖó wɛ é . ”

(src)="48"> I fanngan nun’n , m’an ɲan junman kun mɔ kɛ ń dí’n , min klun titiman min ɔn . ”
(trg)="38"> Nǔ nyí mɔ̌ nú mɛ ɖevo lɛ lɔmɔ̌ .

(src)="49"> Sran sunman be wun i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn i mmla’n mɔ be nanti be su’n ti’n , sa’n kwlaa nun be yo “ sa ng’ɔ ti kpa’n . ”
(src)="50"> Ɔ maan , i bo’n guali kpa mannin be .
(trg)="39"> Lin tamɛ dó mɛ e ɖu lè ɖò nugbodòdó Biblu tɔn e ɖɔ è ni “ [ nɔ ɖɔ nugbǒ ] ɖò nǔ bǐ mɛ ” é zinzan mɛ é ɖé lɛ jí .

(src)="51"> É wá kán be nun wie’m be ndɛ .
(src)="52"> Bla kun seli kɛ : “ Kɛ n ɲannin afuɛ 13 , n yacili suklu dilɛ .
(trg)="40"> “ Xwè 13 wɛ un ɖó bo jó wemaxɔmɛ dó lobo jɛ azɔ̌ wà xá ajotɔ́ lɛ jí .

(src)="53"> E nin awiefuɛ mun e sannin nun .
(src)="54"> Ɔ maan , min bo ninnge’n i dan lika ti awie ninnge .
(trg)="41"> Akwɛ e un nɔ mɔ lɛ é 95 ɖò 100 jí wɛ nugbǒmaɖɔ nɔ hɛn wá nú mì .

(src)="55"> Zoova i Lalofuɛ’m be wa kleli e nin min wun’n , e Biblu’n nun like .
(trg)="42"> Nukɔnmɛ ɔ , un wá wlí alɔ bɔ nyì kpo asú ce kpo wá jɛ Biblu kplɔ́n xá Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ jí .

(src)="56"> E wunnin i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn Zoova * kloman kɛ e wua .
(src)="57"> Ɔ maan , e kacili e nzuɛn’n .
(trg)="43"> Mǐ kplɔ́n ɖɔ Jehovah * Mawu gbɛ́ wǎn nú walɔ nugbǒmaɖɔ tɔn lɛ , enɛ wu ɔ , mǐ ɖɔ ɖɔ mǐ na ɖyɔ gbɛzinzan mǐtɔn .

(src)="58"> Afuɛ 1990 nun’n , e fali e wun mannin Zoova .
(src)="59"> Kpɛkun , be yoli e batɛmu . ” — Nyanndra Mun 6 : 16 - 19 .
(trg)="44"> Ðò 1990 ɔ , mǐ zé mǐɖée jó nú Jehovah bo bló baptɛm lobo huzu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn . ​ — Nùnywɛxó 6 : 16 - 19 .

(src)="60"> “ Laa’n , min sua’n nun ti awie ninnge mun ngunmin .
(src)="61"> Sanngɛ ninnge nga n le be siɛn’n , n toli be kwlakwla .
(trg)="45"> “ Ð’ayǐ ɔ , nǔ e è lilɛ jɔ na lɛ ɛ kɛɖɛ wɛ gɔ́ xwé ce gbè , amɔ̌ dìn ɔ , nǔ mɔhun ɖě sɔ́ ɖé ǎ ; bɔ enɛ zɔ́n bɔ un ɖó ayixa mímɛ́ ɖé .

(src)="62"> Ɔ maan , min akunndan’n buman min fɔ kaan sa .
(src)="63"> Kɛ min wla kpɛn like nga n yoli be laa’n su’n , n la Zoova i ase cɛn kwlakwla .
(trg)="46"> Nú un lin tamɛ dó xwè tobutobu e un ko zán gbɛ̀ hizihizi na wá yì é jí ɔ , un nɔ dokú ɖaxó nú Jehovah nú nùblawukúnúmɛ tɔn .

(src)="64"> Afin , ɔ sili min aunnvuɛ dan .
(src)="65"> N si kɛ Zoova klun jɔ min wun .
(src)="66"> Ɔ maan kɛ nnɔsua ń kó lá’n , min klun titiman min . ” — Serili , ɔ fin Irilandi .
(trg)="47"> Nú un mlɔ́ ayǐ zǎnmɛ tɛgbɛ bo tuùn ɖɔ Jehovah sín xomɛ hun dó wǔ ce ɔ , é nɔ víví nú mì tawun . ” ​ — Cheryl , Irelande .

(src)="67"> “ Junman su lɔ’n , kɛ e min’n sieli i nzɔliɛ kɛ n diman ndrunmun’n , ɔ seli min kɛ : ‘ Ɔ Ɲanmiɛn mɔ a su i’n ti’n , a ti sran kpa .
(trg)="48"> “ Ee gǎn ce mɔ ɖɔ axisinɔ ɖé xwlé mì nǔɖuɖonǔmɛ ɖé bɔ un gbɛ́ é ɔ , é ɖɔ : ‘ Mawu towe bló we bɔ a nyí mɛ e wu è na ɖeji dó é !

(src)="68"> Kɛ a di junman min sa nun’n , ɔ yo min fɛ . ’
(trg)="49"> Nyɔna ɖé wɛ é nyí nú mǐ ɖɔ a nɔ w’azɔ̌ ɖò azɔ̌xwé mǐtɔn . ’

(src)="69"> Kɛ n di nanwlɛ sa’n kwlaa nun’n ti’n , n si kɛ Ɲanmiɛn Zoova klun jɔ min wun .
(trg)="50"> Nugbǒɖiɖɔ ɖò nǔ bǐ mɛ d’alɔ mì bɔ un ɖó ayixa mímɛ́ ɖé ɖò Jehovah Mawu nukɔn .

(src)="70"> I sɔ’n ti’n , n kwla kle min awlofuɛ mun nin min wiengu mun kɛ be nian min ayeliɛ’n su . ” — Soni , ɔ fin Ɔnkɔngu .
(trg)="51"> É lɛ́ zɔ́n bɔ un nɔ d’alɔ xwédo ce kpo mɛ ɖevo lɛ kpo nú ye lɔ ni bló nǔ ɖokpo ɔ . ” ​ — Sonny , Hong Kong .

(src)="71"> “ N di junman sika guawlɛ dan kun nun .
(src)="72"> Ajalɛ kwlaa nga bé fá’n , min yɛ n mɛn i wun ngwlɛlɛ ɔ .
(trg)="52"> “ Gǎnbɔdogǎnwu wɛ un nyí ɖò akwɛsɛxwetɛn wɛkɛ ɔ tɔn ɖé .

(src)="73"> Sran kwlaa nga be di i sɔ junman’n , like ng’ɔ ti be cinnjin’n yɛle be wun ɲanlɛ .
(trg)="53"> Ðò azɔ̌ enɛ mɛ ɔ , dɔkun jijɛ wɛ ɖò taji hú nugbǒɖiɖɔ .

(src)="74"> Akunndan nga be bu’n , yɛle kɛ : ‘ Sɛ a di ndrunmun kan naan a fa ɲan ɔ wun’n , ɔ timan tɛ . ’
(trg)="54"> Linlin e gbakpé é wɛ nyí ɖɔ , ‘ Nú a ɖó adingban kpɛɖé bonu é zɔ́n bɔ a jɛ dɔkun bo d’alɔ akwɛzinkan ɔ , etɛ ka nyla ɖ’emɛ ? ’