# bci/2016001.xml.gz
# ctu/2016001.xml.gz


(src)="2"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="2"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="3"> ?
(src)="4"> Sɛ sran’m be kwlakwla be nanti mmla nga be o Biblu’n nun’n su’n , mɛn’n i nun tranlɛ’n yó sɛ ?
(trg)="3"> ¿ Ñumen wem ba an maʼ wʌl ili pañimil cheʼ muqʼuic i chʼʌjmel ti ñuc ili ticʼojel am bʌ ti Biblia ?

(src)="5"> “ Sa’n kwlaa nun e klo kɛ é yó sa ng’ɔ ti kpa’n . ” — Ebre Mun 13 : 18 .
(trg)="4"> « Tiʼ pejtelel lojon c pusicʼal com c mel lojon chuqui utsʼat » ( Hebreos 13 : 18 ) .

(src)="6"> Like nga ti yɛ ɔ fata kɛ e yo nanwlɛfuɛ sa’n kwlaa nun’n , fluwa Sasafuɛ Tranwlɛ’n nga wá fá e ɲin síe su .
(trg)="5"> Ili revista miʼ pʌsbeñonla chaʼan tiʼ pejtelel bajcheʼ yilalonla ti lac melbal , mi lac pʌs mi wolʌch lac mel chuqui utsʼat .

(src)="7"> Sran’m be kloman nanwlɛ dilɛ’n kun 3
(src)="8"> ?
(trg)="6"> ¿ Anto ba i cʼʌjñibal tiʼ melol chuqui utsʼat ?
(trg)="7"> 3

(src)="9"> Ngue ti yɛ ɔ fataman kɛ e bua ato ɔ ?
(src)="10"> 4
(trg)="8"> Jiñi mach bʌ utsʼatic miʼ ticʼlañonla 4

(src)="11"> Like nga ti yɛ nanwlɛ dilɛ’n ti kpa’n 5
(trg)="9"> I melol chuqui utsʼat añʌch i cʼʌjñibal 5

(src)="12"> Maan e klo e “ wun kpa kɛ sran nin i niaan sa tititi ”
(trg)="10"> « Chʌn cʼuxbin laʼ bʌ , come hermanojetla »

(src)="13"> Maan e nian Ɲanmiɛn m’ɔ “ man e like dan b’ɔ lɛ - man wunsu’n ” i ayeliɛ’n su
(trg)="11"> ¿ Muʼ ba la cʌqʼuen wocolix i yʌlʌ Dios chaʼan tsaʼ bʌ i mele chaʼañonla ?

(src)="14"> Ɲanmiɛn wawɛ’n kle e weiin kpa e anwlɛn’n nun kɛ e ti Ɲanmiɛn i wa
(trg)="12"> « Jiñi Espíritu miʼ subeñonla ti lac pusicʼal »

(src)="15"> “ E nin amun yɛ é kɔ́ - ɔ ”
(trg)="13"> « Mi caj c majlel lojon quicʼotetla »

(src)="16"> Junman mɔ e nin Ɲanmiɛn e di’n , ɔ man e aklunjuɛ
(trg)="16"> ¿ Puede ayudarnos la Biblia a luchar contra la depresión ?

# bci/2016002.xml.gz
# ctu/2016002.xml.gz


(src)="1"> NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | ?
(src)="2"> NGUE TI YƐ Ɔ FATA KƐ E YO NANWLƐFUƐ Ɔ ?
(trg)="1"> TEMAJ AM BɅ TIʼ TEJCHIBAL | ¿ AM BA I CʼɅJÑIBAL CHEʼ MI LAC MEL CHUQUI UTSʼAT ?

(src)="3"> Be flɛ bian kun kɛ Itosi , yɛ ɔ fin Zapɔn .
(src)="4"> Zapɔn lɔ’n , ɔ di junman be nga be kunndɛ junman be man sran mun’n , be biolo kun nun .
(trg)="2"> Hitoshi tsiʼ chaʼle eʼtel ( troñel ) chaʼan contabilidad ti jumpʼejl oficina baqui miʼ yʌjqʼuel eʼtel yaʼ ti Japón .

(src)="5"> Biolo sɔ’n nun lɔ’n , i yɛ ɔ nian be sika’n su ɔ .
(src)="6"> Cɛn kun’n , i min’n seli i kɛ ɔ di ndrunmun fluwa ng’ɔ́ klɛ́ be’n su .
(trg)="3"> Ti jumpʼejl bʌ qʼuin , cheʼ bʌ an chuqui woli ( choncol ) i temel qʼuel yicʼot i yum ti eʼtel , jiñi i yum tsiʼ sube i tsʼijbun ti jiñi informe chuqui mach bʌ isujmic .

(src)="7"> Sanngɛ , like nga Itosi suɛnnin i Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun’n ti’n , ɔ seli i min’n kɛ ɔ kwlá diman ndrunmun .
(trg)="4"> Pero Hitoshi tiʼ tsictesʌbe chaʼan jiñi i conciencia maʼañic miʼ cʌy chaʼan miʼ mel bajcheʼ jiñi .

(src)="8"> I sɔ’n ti’n , be seli i kɛ bé tú i junman’n nun .
(trg)="5"> Cheʼ jiñi , i yum ti troñel tsiʼ yʌlʌ chaʼan mi caj i chilben i yeʼtel , ti wiʼil , cheʼʌch tsiʼ mele .

(src)="9"> Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n , be tuli i junman’n nun sakpa .
(src)="10"> Itosi i wla boli i wun .
(trg)="6"> Hitoshi tsiʼ wen ubi i chʼijiyemlel cheʼ bʌ tsaʼ caji i sʌclan jumpʼejl eʼtel baqui mach yomic miʼ chaʼlen lot .

(src)="11"> Sanngɛ , ɔ kunndɛli junman uflɛ .
(src)="12"> Cɛn kun’n , be flɛli i junman diwlɛ kun nun .
(trg)="7"> Jumpʼejl ejemplo , cheʼ bʌ woli ( yʌquel ) i melbentel cʼajtiya tac chaʼan jumpʼejl eʼtel , tsiʼ yʌlʌ chaʼan maʼañic baqui ora mi caj i chaʼlen lot .

(src)="13"> Kɛ ɔ juli lɔ’n , ɔ dili be nanwlɛ kɛ i liɛ’n , ɔ diman ndrunmun .
(src)="14"> Junman’n i su kpɛn’n seli i kɛ : “ ?
(trg)="8"> Jiñi xmel cʼajtiya tsiʼ yʌlʌ : « ¡ Maʼañic mic ñaʼtan chucoch cheʼ maʼ wʌl bajcheʼ jiñi ! » .

(src)="15"> Ngue sran yɛle wɔ ? ”
(src)="16"> Itosi i osufuɛ nin i janvuɛ’m be wlɛli i fanngan kɛ ɔ di nanwlɛ titi , nán maan ɔ kaci .
(src)="17"> Sanngɛ kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n , Itosi i akunndan’n wa yoli nɲɔnnɲɔn .
(trg)="9"> Tsaʼ subenti tiʼ familia yicʼot i yamigojob chaʼan maʼañic miʼ cʌy i bʌ , pero tsaʼ caji i ñaʼtan chaʼan mach wen i cʼʌjñibalix cheʼ miʼ mel chuqui utsʼat .

(src)="18"> Ɔ seli i klun lɔ kɛ : “ Ɲanmiɛn su mɔ n lafi’n ti’n , min waan n diman ndrunmun . ?
(trg)="10"> Tsiʼ yʌlʌ : « Tsaʼ caji c ñaʼtan mi yomix to mic tsictesan chaʼan mach cujilic lot » .

(src)="19"> Ajalɛ kpa yɛ n fɛ i lɛ ɔ , annzɛ sɛ ɔ ? ”
(src)="20"> Sa ng’ɔ juli Itosi su’n , ɔ kle kɛ sran ngba be kloman nanwlɛ dilɛ’n .
(trg)="11"> Jiñi tsaʼ bʌ ujti tiʼ tojlel Hitoshi miʼ pʌs chaʼan mach tiʼ pejtelel wiñicob xʼixicob ( quixtañujob ) miʼ qʼuelob ti ñuc cheʼ mi la cʌl chuqui isujm .

(src)="21"> Sran sunman be bu i kɛ ndrunmun dilɛ’n , ɔ ti like kpa .
(trg)="12"> Ñumen to mach weñic miʼ yubiñob jiñi añoʼ bʌ i yeʼtel chaʼan choñoñel .

(src)="22"> Afriki di Sidi lɔ junman difuɛ bla kun seli kɛ : “ Sran’m be diman nanwlɛ .
(trg)="13"> Juntiquil xʼixic ti Sudáfrica tsiʼ yʌlʌ : « Yonlel c piʼʌlob ti troñel mucʼob ti lot .

(src)="23"> Ɔ maan , ɔ ju cɛn wie’n , a kunndɛ kɛ á yó kɛ be sa wie . ”
(trg)="14"> Wen wocol jax chaʼan juntiquil maʼañic miʼ jacʼ cheʼ bʌ miʼ subentel i chaʼlen lot » .

(src)="24"> Andɛ’n , ato bualɛ’n w’a kaci sran’m be nzuɛn .
(trg)="15"> Jiñi lot jiñʌch wen cʌmbil bʌ ili ora .

(src)="25"> Be flɛ Angle lɔ fluwa sifuɛ dan kun kɛ Robɛli Fɛlmani .
(src)="26"> Ɔ fɛ i ɲin sie i sran’m be ninnge yolɛ’n su .
(src)="27"> Ɔ sieli i nzɔliɛ kɛ sɛ be fa sran 100 , naan be nin be koko yalɛ miniti blu cɛ’n , be nun 60 be bua ato .
(trg)="16"> Ti jumpʼejl estudio tsaʼ bʌ i mele jiñi doctor Robert Feldman , juntiquil psicólogo muʼ bʌ ti eʼtel yaʼ ti Universidad i chaʼan Massachusetts , tsaʼ cʼoti ti ñaʼtʌntel chaʼan jiñi 60 % quixtañu ñucobix bʌ , miʼ chaʼleñob lot cheʼ an jaxto 10 minuto i cajelob ti tʼan .

(src)="28"> Kpɛkun , ɔ seli kɛ : “ I sɔ’n bo min nuan dan .
(trg)="17"> Jiñi doctor Feldman miʼ yʌl : « Toj sajtel lon c pusicʼal .

(src)="29"> N siman kɛ ato bualɛ’n w’a kaci sran’m be nzuɛn kɛ ngalɛ’n sa . ”
(trg)="18"> Tsaʼ c lon ñaʼta lojon chaʼan mach ti jujumpʼejlic qʼuin miʼ yʌjlel jiñi lot » .

(src)="30"> Sran fi kloman kɛ be buɛ i ato .
(src)="31"> Sanngɛ , sran sunman be bua ato . ?
(trg)="19"> Mi tiʼ pejtelel quixtañujob maʼañic miʼ mulañob i lotintel , ¿ chucoch miʼ wen cʼʌjñel jiñi lot ?

(src)="32"> Wan yɛ ɔ kwla wun i sɔ liɛ’n i wlɛ ɔ ?
(src)="33"> ?
(trg)="20"> ¿ Chucoch wen pujquem jiñi lot , xujchʼ yicʼot yambʌ tac chuqui mach utsʼatic ?

(src)="34"> Ngue ti yɛ ato bualɛ’n , nin awie’n w’a kaci andɛ sran’m be nzuɛn sɔ ɔ ? ?
(trg)="21"> ¿ Baqui bʌ wocol miʼ yujtel tiʼ tojlel yañoʼ bʌ cheʼ maʼañic mi lac mel chuqui utsʼat ?

(src)="35"> Be nzuɛn sɔ’n ti’n , wafa sɛ yɛ mɛn’n w’a yo ɔ ? ?
(src)="36"> Ngue yɛ é yó naan y’a yo nanwlɛfuɛ titi ɔ ?
(trg)="22"> Pero ñumen i cʼʌjñibal bʌ , ¿ chuqui yom mi lac mel chaʼan maʼañic mi lac toy jiñi ?

# bci/2016003.xml.gz
# ctu/2016003.xml.gz


(src)="1"> NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | ?
(trg)="1"> TEMAJ AM BɅ TIʼ TEJCHIBAL | ¿ AM BA I CʼɅJÑIBAL CHEʼ MI LAC MEL CHUQUI UTSʼAT ?

(src)="2"> NGUE TI YƐ Ɔ FATA KƐ E YO NANWLƐFUƐ Ɔ ?
(trg)="3"> ¿ Cheʼ ba maʼ ñaʼtan jeʼel ?

(src)="3"> “ Kɛ e sa mian’n , e bua ato e fa ti e wun ɲanman nun . ” — Samanta , ɔ fin Afriki di Sidi .
(trg)="4"> Tiʼ sujm , ti lac pejtelel mach junyajlic an tajleyonla ti wocol o an i tajol maʼañic mi lac ñaʼtan chuqui mi lac mel .

(src)="4"> ?
(src)="5"> Ndɛ nga Samanta kɛnnin i lɛ’n , ɔ ti ɔ klun su ? ?
(src)="6"> Kɛ ɔ sa mian’n , ngue yɛ a yo ɔ ?
(trg)="5"> Pero jiñʌch bajcheʼ mi lac jacʼ cheʼ baqui ora mi lac subentel lac chaʼlen lot , mi caj i yʌcʼ ti cʌjñel majquiyonla tiʼ sujmlel .

(src)="7"> Kɛ e sa mian’n , sɛ e klo nanwlɛ dilɛ’n annzɛ e klomɛn i’n , é yí i nglo .
(trg)="6"> Jumpʼejl ejemplo , mi ñumen i cʼʌjñibal mi la cubin chaʼan utsʼat miʼ qʼuelonla jiñi yañoʼ bʌ , tajol mi lac ñaʼtan chaʼan maʼañic i wocolel cheʼ mi lac tsʼitaʼ chaʼlen lot mi an mach bʌ weñic tsaʼ lac mele .

(src)="8"> Yɛle kɛ sɛ e klo dunman’n , é búa ato é fá tí e wun ɲanman nun .
(trg)="7"> Pero yom mi laj cuchben i wocolel mi tsaʼ ñaʼtʌnti i sujmlel .

(src)="9"> Sanngɛ , sɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun naan be wun kɛ e buali ato’n , i bo’n kwla gua tɛ man e .
(trg)="8"> Laʼ laj qʼuel baqui bʌ i wocolel tac .

(src)="10"> Kɛ sran nɲɔn be di be wiengu nanwlɛ’n , be afiɛn’n mantan kpa .
(trg)="9"> Jiñi wen ñuc bʌ i cʼʌjñibal jiñʌch cheʼ miʼ yʌjqʼuel ti ñuc chuqui mi la cʌl come miʼ coltañonla chaʼan chʌn utsʼat mi laj cajñel la quicʼot yañoʼ bʌ .

(src)="11"> Yɛ be lafi be wiengu su .
(trg)="10"> Pero ili mach ti orajach miʼ mejlel lac taj .

(src)="12"> Sanngɛ , ɔ fata kɛ be di be wiengu nanwlɛ titi .
(trg)="11"> Mi lac taj cheʼ bʌ mi lac ñusan qʼuin yicʼot yañoʼ bʌ , mi la cʌl i sujmlel bʌ yicʼot cheʼ mach lac bajñel jach mi lac ñaʼtan lac bʌ .

(src)="13"> Afin kɛ sran kun buɛ i wiengu kun i ato’n , be afiɛn saci .
(trg)="12"> Pero chʼijiyemtic jax cheʼ bʌ miʼ mejlel ti sajtel tiʼ cajach jumpʼejl lot .

(src)="14"> Kpɛkun , kɛ ɔ́ yó naan be lafi be wiengu su ekun’n , ɔ ti kekle .
(trg)="13"> I wen wocol ti chaʼ tajtʌl cheʼ bʌ tsaʼix lac sʌtʌ .

(src)="15"> ?
(src)="16"> Sran wie mɔ a lafi i su’n , w’a laka wɔ le ? ?
(trg)="14"> ¿ Am ba i lotiyet juntiquil wen cʌmbil bʌ a chaʼan ?

(src)="17"> Wafa sɛ yɛ i sɔ’n yoli wɔ ɔ ?
(src)="18"> Ɔ yoli wɔ ya sa fiaan . ?
(trg)="15"> Mi cheʼi , tajol mach tijicñayic tsaʼ wubi a bʌ o tsaʼ wubi chaʼan maʼañic tsiʼ qʼueleyet ti ñuc , i melelʌch .

(src)="19"> Nɛ́n i ɔ ?
(src)="20"> Ato bualɛ’n , ɔ saci sran kun nin i janvuɛ kpa’n be afiɛn .
(trg)="16"> Wen tsiquil chaʼan miʼ mejlel ti jilel jiñi tijicñʌyel am bʌ i chaʼan jiñi wen ñʌmʌl bʌ la quicʼot cheʼ mi lac mel mach bʌ utsʼatic .

(src)="21"> Be flɛ fluwa sifuɛ dan kun kɛ Robɛli Inɛsi .
(src)="22"> Ɔ kle like Amlɛnkɛn’m be lɔ Inivɛsite kun nun .
(trg)="17"> Ti jumpʼejl estudio tsaʼ bʌ i mele Robert Innes , maestro bʌ chaʼan Economía yaʼ ti Universidad ti California , tsiʼ qʼuele chaʼan « miʼ mejlel lac toyben lac bʌ jiñi lot » .

(src)="23"> Ɔ seli kɛ : “ Ato bualɛ’n , ɔ ti kɛ tukpacɛ m’ɔ sa ndɛndɛ’n sa . ”
(src)="24"> Sran ng’ɔ nin ato buafuɛ be san nun’n , ɔ cɛman naan w’a “ kaci ” ato buafuɛ wie .
(trg)="18"> Lajal bajcheʼ jumpʼejl virus : Cheʼ cabʌl ora mi la cajñel la quicʼot juntiquil yujil bʌ lot , miʼ mejlel lac toyben jaʼel .

(src)="25"> ?
(src)="26"> Ngue yɛ é yó naan y’a di nanwlɛ titi ɔ ?
(trg)="19"> ¿ Chuqui miʼ mejlel lac mel chaʼan maʼañic mi lac toy ?

(src)="27"> Saan é nánti mmla nga be o Biblu’n nun’n be su .
(trg)="20"> Jiñi Biblia miʼ mejlel i coltañonla .

(src)="28"> Ndɛ akpasua ng’ɔ́ bá lɛ’n wá fá e ɲin síe i mmla sɔ’m be nun wie’m be su .
(trg)="21"> Mic poj subeñet chaʼan maʼ qʼuel jiñi principio tac am bʌ ti Biblia .

# bci/2016004.xml.gz
# ctu/2016004.xml.gz


(src)="1"> NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | ?
(trg)="1"> TEMAJ AM BɅ TIʼ TEJCHIBAL | ¿ AM BA I CʼɅJÑIBAL CHEʼ MI LAC MEL CHUQUI UTSʼAT ?

(src)="2"> NGUE TI YƐ Ɔ FATA KƐ E YO NANWLƐFUƐ Ɔ ?
(trg)="2"> « Cujil lojon maʼanic c mul lojon ti laʼ tojlel .

(src)="3"> “ E si e klun lɔ weiin kɛ y’a yo - man sa fi , afin sa’n kwlaa nun e klo kɛ é yó sa ng’ɔ ti kpa’n . ” — Ebre Mun 13 : 18 .
(trg)="3"> Come tiʼ pejtelel lojon c pusicʼal com c mel lojon chuqui utsʼat » ( Hebreos 13 : 18 ) .

(src)="4"> Glɛki nun ndɛ mma nga blɛ sunman Wawle’n kaci i se kɛ “ sa ng’ɔ ti kpa’n , ” be kwla kaci i ekun kɛ “ nanwlɛ dilɛ . ”
(trg)="4"> Jiñi xñoptʼañob tsiʼ wen chʼʌmʌyob ti ñuc tsaʼ bʌ i yʌlʌ jiñi apóstol Pablo : « Com c mel lojon chuqui utsʼat » .

(src)="5"> Yɛ be fa kan sran mɔ i nzuɛn’n ti kpa’n i ndɛ .
(trg)="5"> ¿ Chuqui yom i yʌl ili tʼan ?

(src)="6"> Ndɛ nga Ɲanmiɛn maan Pɔlu klɛli’n , ɔ ti Klistfuɛ’m be cinnjin kpa .
(trg)="6"> Lʌcʼʌ ti lac pejtelel mi laj qʼuel lac bʌ ti espejo cheʼ mi caj lac loqʼuel ti xʌmbal .

(src)="8"> Ndɛ sɔ’n i bo’n yɛle benin ?
(trg)="7"> ¿ Chucoch ?

(src)="10"> I sɔ’n ti , e fa niannun e nian e wun naan y’a fite .
(trg)="8"> Come la com qʼuejlel ti wen .

(src)="11"> Sanngɛ , nán wafa nga sran kun wlɛwlɛ i wun’n , i ngunmin ti yɛ be kwla bu i sran ɔn .
(trg)="9"> Pero jiñi ñumen i cʼʌjñibal bʌ mach jiñic mi wen xibabil lac jol o mi utsʼat lac pislel .

(src)="12"> Ɔ fata kɛ i nzuɛn’n yo kpa wie .
(src)="13"> Ɲanmiɛn Ndɛ’n kle weiin kɛ klɔ sran’n i nzuɛn’n ti tɛ .
(trg)="10"> Tiʼ sujm , jiñi am bʌ ti lac pusicʼal miʼ mejlel i yʌcʼ chaʼan ñumen wen mi laj qʼuejlel bajcheʼ yilalonla o tajol maʼañic .

(src)="14"> I waan : “ Kɛ ɔ fin i bakan nun’n , i nyin’n wo sa tɛ’n su titi . ”
(trg)="11"> Jiñi Biblia tsiquil miʼ yʌl chaʼan i tilelʌch cheʼ mi lac mel chuqui mach bʌ weñic .

(src)="15"> ( Bo Bolɛ 8 : 21 ) I sɔ’n ti , ɔ fata kɛ e mian e ɲin kpa naan y’a yo sa ng’ɔ ti kpa’n .
(trg)="12"> Génesis 8 : 21 miʼ yʌl : « Jontol chuqui miʼ ñaʼtañob tiʼ pusicʼal cʼʌlʌ cheʼ chʼiton to » .

(src)="16"> Pɔlu kɛnnin i sɔ liɛ’n i ndɛ .
(trg)="13"> Mi la com lac mel chuqui utsʼat , yom mi lac chaʼlen wersa chaʼan maʼañic miʼ yʌsañonla jiñi mulil .

(src)="17"> Ɔ seli kɛ : “ Nyanmiɛn mmla’n i su falɛ’n yo n fɛ min anwlɛn’n nun , sanngɛ n wun kɛ sa uflɛ o lɛ .
(trg)="15"> Pero mic ñaʼtan an yambʌ c pʌyol tic bʌcʼtal muʼ bʌ i contrajin jini com bʌ c mel tic pusicʼal .

(src)="18"> Min nzuɛn b’ɔ maan n yo sa tɛ’n , ɔ nin akunndan nga b’ɔ maan n klo kɛ ń yó sa kpa’n , be ti kɛ sran nnyɔn bɔ be si akplowa sa , lele n fa tɛfuɛ’n su , ɔ maan n kaci sa tɛ yofuɛ mlɔnmlɔn . ” — Rɔmfuɛ Mun 7 : 22 , 23 .
(trg)="16"> Miʼ yʌcʼon ti chujquel tiʼ pʼʌtʌlel mulil am bʌ tic bʌcʼtal » ( Romanos 7 : 22 , 23 ) .

(src)="19"> Ato bualɛ’n w’a kaci sran’m be nzuɛn .
(src)="20"> Ɔ maan wie liɛ’n , ɔ yo e kɛ e nian be nzuɛn sɔ’n su . ?
(trg)="17"> Jumpʼejl ejemplo , cheʼ bʌ añonla ti jumpʼejl wocol baqui tajol yom mi lac mel mach bʌ weñic , an ti lac wenta miʼ cʼotel lac ñaʼtan chaʼan maʼañic mi lac mel .

(src)="21"> Sanngɛ , sɛ e bɔbɔ e kloman ato bualɛ’n , wan yɛ ɔ́ mían e kɛ e bua ato ɔ ?
(trg)="18"> Mach cʌchʌloñicla tiʼ melol mulil , joñon la cujil mi la com lac mel chuqui wem bʌ o mach bʌ weñic .

(src)="22"> I sɔ’n ti , sɛ ɔ yo e kɛ e bua ato’n , maan e jran kekle .
(src)="23"> Nán e bua ato naan e kaci sa tɛ yofuɛ mlɔnmlɔn .
(trg)="19"> Cheʼ maʼañic mi la cʌcʼ ti ochel jontol bʌ ti lac pensar , choncol lac yajcan lac mel chuqui utsʼat ti ili pañimil ( mulawil ) baqui mach bʌ cheʼiqui .

(src)="24"> Sɛ e waan é yó nanwlɛfuɛ’n , ɔ fata kɛ e nanti mmla wie’m be su .
(trg)="20"> Yom jumpʼejl lac pusicʼal chaʼan miʼ mejlel lac mel chuqui utsʼat .

(src)="25"> Sran’m be kpɛ be wun wlawlalɛ’n i su mmla .
(src)="26"> Sanngɛ , be nzuɛn’n kle kɛ be buman mmla fi i akunndan .
(src)="27"> Be buman sa kpa yolɛ’n i akunndan .
(trg)="21"> Pero chʼijiyemtic jax cheʼ cabʌlob mach bʌ yomobic come ñumen i cʼʌjñibal i chaʼañob cheʼ miʼ qʼuejlelob ti wen .

(src)="28"> Ɔ maan , kɛ be bua ato be fa ti be wun ɲanman nun’n , be bumɛn i kɛ ɔ ti tɛ .
(trg)="22"> Miʼ cheʼ yomob , cojach miʼ yʌlob chucoch cheʼ tsiʼ meleyob bajcheʼ jiñi .

(src)="29"> I sɔ’n ti , fluwa kun seli kɛ : “ Sɛ e bua ato naan e akunndan’n buman e fɔ’n , e kwla bu i kɛ e ti nanwlɛfuɛ . ” ?
(trg)="23"> Jiñi libro The ( Honest ) Truth About Dishonesty ( Jiñi [ wem bʌ ] i sujmlel chaʼan jiñi mach bʌ utsʼatic ) miʼ yʌl : « Ti isujm , jiñix to baqui jaxʌl mi lac ñop chaʼan utsʼat chuqui woli lac mel , mi lac chʌn chaʼlen lot » .

(src)="30"> Mmla benin su yɛ e kwla nanti naan y’a yo nanwlɛfuɛ ɔ ?
(trg)="24"> Pero ¿ chuqui miʼ mejlel i coltañonla lac ñaʼtan mi yomʌch mi lac mel mach bʌ utsʼatic ?

(src)="31"> Sran miliɔn kpanngban be wunnin kɛ sran ng’ɔ nanti Ɲanmiɛn i mmla’n su’n , ɔ yo nanwlɛfuɛ .
(trg)="25"> Tiʼ pejtelel pañimil , yonlel wiñicob xʼixicob ( quixtañujob ) an i qʼueleyob chaʼan jiñi Biblia jiñʌch wem bʌ laj coltʌntel .

(src)="32"> Ɲanmiɛn i mmla’m be leman wunsu .
(src)="33"> Yɛ i mmla sɔ’m be o Biblu’n nun .
(trg)="26"> Jiñi i Tʼan Dios an i chaʼan mandar tac mach bʌ lajalic bajcheʼ yan tac bʌ chaʼan bajcheʼ yilal yomonla ( Salmo 19 : 7 ) .

(src)="34"> ( Jue Mun 19 : 8 ) I wie yɛle kɛ , Biblu’n kan wafa ng’ɔ fata kɛ awlobo’m be tran’n i ndɛ .
(trg)="27"> Miʼ yʌcʼ ticʼojel tac chaʼan bʌ familia , jiñi eʼtel ( troñel ) , bajcheʼ yomonla yicʼot tiʼ chaʼan bʌ Dios .

(src)="35"> Ɔ kan wafa ng’ɔ fata kɛ junman difuɛ’n nin i min’n be tran’n i ndɛ .
(trg)="28"> Maʼañic jilen i cʼʌjñibal jiñi i ticʼojel tac .

(src)="36"> Kpɛkun , ɔ kan wafa ng’ɔ fata kɛ e nin Ɲanmiɛn bɔbɔ e nanti’n i ndɛ wie .
(src)="37"> Ɲanmiɛn mmla’n , ɔ sinman le .
(trg)="29"> Jiñi i mandar yicʼot i principio tac miʼ cʼʌjñibʌyel i chaʼan jiñi quixtañujob tiʼ pejtelel tejclum , alʌ lum tac yicʼot bajcheʼ jach bʌ i colorlel i pʌchʌlelob .

(src)="38"> Ɔ ti sran kwlakwla be liɛ .
(src)="39"> Yɛ sran kwlakwla be kwla nanti su .
(trg)="30"> Mi caj laj cʌn lac mel chuqui utsʼat tiʼ pejtelel lac pusicʼal mi mucʼʌch lac wen pejcan jiñi Biblia , mi lac wen ñaʼtan muʼ bʌ i yʌl yicʼot mi mucʼʌch lac jacʼ .

(src)="40"> Sɛ sran kun kanngan Biblu’n nun naan ɔ bu ndɛ ng’ɔ kanngan’n i su akunndan naan ɔ nanti su’n , ɔ kwla klo nanwlɛ dilɛ’n .
(src)="41"> Sɛ e waan é yó nanwlɛfuɛ’n , ɔ fata kɛ e si Biblu’n nun kpa .
(trg)="31"> Pero chaʼan mi lac mel chuqui utsʼat , mach jasʌlic mi laj cʌn jiñi Biblia come chumulonla ti ili pañimil baqui mi lac wersa subentel lac mel mach bʌ weñic .

(src)="42"> Sanngɛ , kɛ mɔ ato bualɛ’n w’a kaci sran’m be nzuɛn ti’n , ɔ fata kɛ e srɛ Ɲanmiɛn naan ɔ suan e bo .
(src)="43"> ( Filipfuɛ Mun 4 : 6 , 7 , 13 ) Sɛ e yo sɔ’n , é kwlá dí nanwlɛ sa’n kwlaa nun .
(trg)="32"> Chaʼan maʼañic mi lac yajlel tiʼ melol mach bʌ utsʼatic , yom mi laj cʼajtiben Dios ti oración chaʼan miʼ coltañonla ( Filipenses 4 : 6 , 7 ) .

(src)="44"> Itosi mɔ ndɛ akpasua ng’ɔ sinnin lɛ’n kɛnnin i ndɛ’n , ɔ di nanwlɛ .
(trg)="33"> Cheʼʌch mi caj lac taj lac chʼejlel chaʼan mi lac mel chuqui wen , i maʼañic mi caj lac chaʼlen lot .

(src)="45"> I sɔ’n ti’n , sran’m be kɛn i ndɛ kpa .
(src)="46"> Sran ng’ɔ di i sa nun junman siɛn’n , ɔ klo i sa kpa .
(trg)="34"> Hitoshi , tsaʼ bʌ ajli yaʼ ti ñaxam bʌ temaj , tsiʼ taja cabʌl i wenlel cheʼ tsaʼ cʌjñi bajcheʼ wem bʌ xʼeʼtel come tsiʼ taja jumpʼejl eʼtel baqui miʼ wen chʼʌmob ti ñuc cheʼ maʼañic miʼ chaʼlen lot .

(src)="47"> Itosi waan : “ Ń lá Ɲanmiɛn i ase .
(trg)="35"> Tsiʼ yʌlʌ : « Wen tijicña mi cubin c bʌ .

(src)="48"> I fanngan nun’n , m’an ɲan junman kun mɔ kɛ ń dí’n , min klun titiman min ɔn . ”
(trg)="36"> Tsaʼ c taja jumpʼejl eʼtel baqui tijicña miʼ mejlel ti ajñel j conciencia » .

(src)="49"> Sran sunman be wun i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn i mmla’n mɔ be nanti be su’n ti’n , sa’n kwlaa nun be yo “ sa ng’ɔ ti kpa’n . ”
(trg)="37"> Cheʼʌch tsaʼ ujti tiʼ tojlel yañoʼ bʌ jeʼel .

(src)="50"> Ɔ maan , i bo’n guali kpa mannin be .
(src)="51"> É wá kán be nun wie’m be ndɛ .
(trg)="38"> Laʼ laj qʼuel chuqui ujtem tiʼ tojlel jiñi am bʌ i yʌcʼʌyob ti ñuc jiñi principio am bʌ ti Biblia , cheʼ bʌ miʼ yʌl laʼ lac « mel [ . . . ] chuqui utsʼat » .