# bbj/2017612.xml.gz
# ybb/2017612.xml.gz


(src)="1"> “ Ka pe pe de pe da ’ ghôm ke shwe le ne ne koung mo ; pe pe koung mo tchye m ne mfa ’ gre nyenyô . ” ​ — 1 YHN .
(src)="2"> 3 : 18 .
(trg)="1"> ‘ Mbaa yimpè lé lôk ashoung - né pô ntchou nda ’ té ntsui nkông - né , mpè zeung ndôk méfa ’ mimpè pô anouneu . ’ ​ — 1 JEAN 3 : 18 .

(src)="3"> Ya tchi koungne be ye gwye ?
(trg)="2"> Ntsi nkông - né zi pou ntshiè mvhô , é ziè ?

(src)="4"> “ Koungne te mfum ” be ke ?
(trg)="3"> ‘ Nkông - né zi té nzeum - pia ’ é si ngô akô ?

(src)="5"> Pe fing ne re la te jye ge koungne yôkpe be kwa ’ ye nyenyô ?
(trg)="4"> Mpè ghô ghaa té ntsui nguè nkông - né zimpè é fhô taa - nteu ?

(src)="6"> Ya tchi koungne be ye gwye ?
(trg)="5"> Nkông - né zi pou ntshiè mvhô , é ziè ?

(src)="7"> Ke gre a pe po’o ?
(trg)="6"> mela’akô ?

(src)="8"> ( Lé foto ne tho ’ . )
(trg)="7"> ( Tchiitè fitou éyi mè lôk nzi azi’né jiô . )

(src)="9"> 2 , 3 .
(trg)="8"> 2 , 3 .

(src)="10"> Jéovah be é le la’te ye koungne te pyap pé bi pômsoung m tchi ge ke ?
(trg)="9"> Joovah lé tsui nkông - né , té zu’té ntang - a mbou épouô ménông lèkô ?

(src)="11"> Ke da’te ge pô mving fing ne re ta ’ koungne te pyap pé ?
(trg)="10"> Akô kuitè lé zhè nguè mpè épi méghang méfaa , kou’ô lé tsui nkông - né té zu’té ndaassi ?

(src)="12"> Pe fing ne re la te ne da’te kwa ’ koungne nyenyô ?
(trg)="11"> Méshheu émi mpè ghô lôk ntsui nkông - né zi fhô taa - nteu , émiè ?

(src)="13"> 6 , 7 . ( a ) “ Koungne te mfum ” be ke ?
(trg)="12"> 6 , 7 . ( a ) ‘ Nkông - né zi té nzeum - pia ’ si ngô akô ?

(src)="14"> ( b ) Ha mfo’te koungne mfum ?
(trg)="13"> ( b ) Yè méfœu ’ nkông - né mékoup - ntchou ?

(src)="15"> Pe gô hente mne môkpe ge ke ?
(trg)="14"> Éziè nzèté ghô shi’è athou pimpè ?

(src)="16"> Bé koungne nyenyô tsenye wôkpe ne re la ?
(trg)="15"> Nkông - né taa - nteu é tsouhné yimpè lé ghaa ?

(src)="17"> Pe fing ne le dze ne ne ha mkou ’ bi pyeshe pô m ge ke ?
(trg)="16"> Mpè mè ghô zii mvhô lé tsui nkông - né mbou mô ’ épouô lèkô ?

(src)="18"> A tcheng ge pe pe ne ha mghôm kaktuô , a pe kwa ’ ye nyenyô .
(trg)="17"> Mpè pôngté lé siakné gning mé ta ’ nteu mela’akô ?

(src)="19"> Ne ke ?
(src)="20"> Tchwe yé pe we de mtridja a , pe fing ne la’te koungne nyenyô m ge ke ?
(trg)="18"> Nkông - né taa - nteu ghô tsouhné yimpè lé kui mô ’ épouô lèkô ?

(src)="21"> ( a ) A tcheng ge pe re ma ne pyap tchwe ke ?
(trg)="19"> ( a ) Mpè pôngté lé tôôté épouô épi si nkaa , mé aseukè - nteu mela’akô ?

(src)="22"> ( b ) Pe fing ne re la ne ne kwite pô pye wap poua a ?
(trg)="20"> ( b ) Mpè ghô ping gheu kwa ’ akézou té ndôk kuité wôp ?

(src)="23"> Pe gô khou ’ ne re la te ne pe a tchum byagne poua mfe pôkpe ?
(trg)="21"> Mpè pôngté lé ghaa , té ngheu tè mbouèné é ghô tsetsèrè épô mémia ?

(src)="24"> Pe fing ne la’te m ge ke ge tchwe yé pe tchousi mo a , a be kwa ’ tchousi nyenyô ?
(trg)="22"> Mpè ghô ghaa té ntsui nguè tchoussi yimpè fhô taa - nteu ?

(src)="25"> Pe gô pe yô ta ’ fa ’ yé pou tchouô ’ ha bi pe tchum bemte a m tchi ge ke ?
(trg)="23"> Mpè pôngtè lé jiô méfa ’ émi Joovah si ndôkô yimpè ngôkô lèkô ?

(src)="26"> A bé ta ’ kritè hô nwe ye a pôk tè ’ a , be koungne gô tsegne é ne re la ?
(trg)="24"> Nkông - né taa - nteu é tsouhné kwa ’ kritèn éyi faa mbou Ndem lé ghaa ?

(src)="27"> Nweke koungne nyenyô be ywe mtuôdeng tè ’ ?
(trg)="25"> Nkông - né taa - nteu é tseukné té ntshi ziè ndeungté ?

# bbj/2017613.xml.gz
# ybb/2017613.xml.gz


(src)="1"> “ Ka po kwè ge ge sô ’ ne ha hwite demtcha’a , the sô ’ m ne ha hwite pe , ge sô ’ m ne ha nye . ” — MAT .
(trg)="1"> ‘ Ndè ’ pè kwang nguè meung - a shi’è neung mbouèné a ndoo sitsa ’ , meung kaa lôk mbouèné té shi’è , meung lôk ngni - ntchou . ’ ​ — MT .

(src)="2"> 10 : 34 .
(trg)="2"> 10 : 34 .

(src)="3"> Nye yé Yéso gôm nwe ne tchum Matio 10 : 34 be ke ?
(trg)="3"> ‘ Ngni - ntchou ’ zi Yésso lé leu nguè a lôk shi ’ , é si ngô akô ?

(src)="4"> O fing ne re la te be a dendeng bi Jéova ba tchwe yé toundye o we khô ge o ramte é a ?
(trg)="4"> O ghô ghaa té ngwè temtesèt mbou Joovah mbô éfœu ’ zi épouô atseung - è nguia jou té si ngou’tè Yi ?

(src)="5"> Ke fing ne kwite o ne takte pwa tchwe yé ta ’ mo tchum you toundye tak ne ramte Jéova neng a ?
(trg)="5"> Akô ghô kuitè wou lé ngning , afœu ’ zi gning atseung - è nguia jou a wa’a Joovah ?

(src)="6"> 1 , 2 . ( a ) Pe fing ne re ya hwite tyô’ô ?
(trg)="6"> 1 , 2 . ( a ) Anè aya’a , mpè wè ziè mbouèné ?

(src)="7"> ( b ) Ke gre be pe ka fing ne tchwe tchum hwite ne goung mreng awè tchwelô ?
(trg)="7"> ( b ) Anè aya’a , akô nông vènè yimpè lé wè kwa ’ mbouèné ?

(src)="8"> ( Lé foto ne tho ’ . )
(trg)="8"> ( Tchiitè fitou éyi mè lôk nzi zi’né jiô . )

(src)="9"> 3 , 4 . ( a ) Mji’te mye Yéso le ha a , le gre la ne pômneng ?
(trg)="9"> 3 , 4 . ( a ) Méshoung - né Yésso gheu épouô jou ’ ngô lèkô ?

(src)="10"> ( b ) A be a tchente tchuô ne ying pa ’ Yéso we gôm a tchweke ?
(trg)="10"> ( b ) A kwa ’ nteue lé jou ’ ntchou Yésso , anè wuè éshheu ?

(src)="11"> Ke ywe le ŋwak ne pekhu Yéso ?
(trg)="11"> Mézingto Yésso lé wè émiè ménguengue ?

(src)="12"> Pou pe tchum yôkpe toundye be tcheng ne kô pa ’ pe gô ramte Jéova Si a , be a poung ge pe kamte ke ?
(trg)="12"> Épouô atseung - è nguia nông vènè yimpè lé wou’tè Joovah , mpè pôngté lé kimtè akô ?

(src)="13"> Ta ’ kritè yé dze é ke djwi é le te gamte Jéova a pe gô re la ?
(trg)="13"> Gning éyi ngwi yi kè ndoo yi a té kritèn - è , a ghô ghaa ?

(src)="14"> Dze o ke djwi o le pe tcheng ne syapte you ne ramte Jéova be a poung ge o hente beng ne o ge ke ?
(trg)="14"> Méngwi kè ndoo éyi té njheuè - njiô nông fa’a lé vènè wou lé wou’tè Joovah , mbô o ghô wè émiè ménzèté ?

(src)="15"> Ta ’ kritè gô lanye po pye ne ha mkou ’ dze é ke djwi é le ye é te gamte Jéova a pe m tchi ge ke ?
(trg)="15"> Mékritèn ghô zi’né wônkheu pôp lé wou’tè mô’ô kè mia wôp éyi té njheuè - njiô lèkô ?

(src)="16"> Tchum ta ’ toundye , mbè pou mdjwi fing ne tak te pe tchum ta ’ tchôsi .
(trg)="16"> Ndoo kè mengwi éyi njheuè - njiô yi ngnwèt , a ghô ghaa , té zi’nè anouneu mbou wônkheu pi ?

(src)="17"> A pe po’o be ye mo yé be kritè a gô lanye mji’te nyenyô Bible bi po pye m tchi ge ke ?
(trg)="17"> Akô ghô gheu tè ntsang é ghô assi pô épouô atseung - è nguia épi té ménjheuè njiô ?

(src)="18"> Ke fing ne re shè tchetche pe poua pô pôkpe pyé wap te be mkwithè Jéova a ?
(trg)="18"> A mô ’ éfœu ’ , épouô atseung - è nguia té anouneu kông mela’akô ?

(src)="19"> Ke gre be pô pôkpe fing ne kô pa ’ pe gô ramte Jéova a ?
(trg)="19"> Mpè ghô ping ntsui nkông - né a mbou pôp lèkô ?

(src)="20"> Pe fing ne re la te jye mkwègne map e ?
(src)="21"> Pe gô pe ghôm nwe m tchi ge ke bi pô pôkpe ?
(trg)="20"> Mpè ghô shoung - nè mbou épouô atseung - è nguia épi té ménjheuè - njiô lèkô ?

(src)="22"> A bé khweyieng o pe pepoung be o gô tsou ya pé ?
(trg)="21"> Mpè wuè atshuè mbông , mbô mpè jheuè ziè apè ?

(src)="23"> Pe fing ne re la te ne khô ge she potse tsyé bé a ha shè a ke ŋwak e ?
(trg)="22"> Afœu ’ zi ntsang é zè té ghô assi , mpè ghô teue njheu mbèté nèt pa ’ mè ghô gheu poup , lékô ?

(src)="24"> O pe djou ’ tchwepoung ne takte ying pa ’ toundye o we gôm a be o fing ne re la ?
(trg)="23"> Métsang é ghô nteu atseung - è nguia jou mela’mi o njheuè - njiô Joovah , tè o nông njou’ô tépông , o ghaa ?

(src)="25"> 17 , 18 .
(trg)="24"> 17 , 18 .

(src)="26"> Ke fing ne kwite o ne takte poua tchwe yé mo toundye o tak ne ramte Jéova neng a ?
(trg)="25"> Akô ghô kuité wou a lé seuk , éfœu ’ zi gning atseung - è nguia jou té zè njheuè - njiô Joovah ?

(src)="27"> O fing ne la’te ge o we ha mkou ’ ne pa ’ Jéova tchôkte mo a m ge ke ?
(trg)="26"> O ghô ghaa té ntsui mbou Joovah nguè o si mveung - è nteukné Zi ?

(src)="28"> Pe fing ne pe byap ke ?
(trg)="27"> Mpè ghô zhè akô té mi’té ?

(src)="29"> You tchi ne ying pa ’ Yéso we gôm a pe hapgne toundye o , be o gô re la ?
(trg)="28"> Épouô atseung - è nguia jou wa’a wou mela’mi o si njou’ô ntchou Yésso , mbô o pôngté lé ghaa ?

# bbj/2017614.xml.gz
# ybb/2017614.xml.gz


(src)="1"> “ Po pegne m na m , . . . te bing begne m ne po . ” ​ — ZÉK .
(trg)="1"> “ Pè ping - è nzeum mbou Meung . . .
(trg)="2"> Mbô meung zeung ping nzeum mbou pè . ” ​ — ZE .

(src)="2"> 1 : 3 .
(trg)="3"> 1 : 3 .

(src)="3"> Jéova djô goung mtchi ne ju m tchi ge ke ?
(trg)="4"> Joovah pou njiô étsông lèkô ?

(src)="4"> Pe fing ne tchente thôm ka’gne ye a be pe re bi Si a “ goung mtyè ’ awè ” tchi ge ke ?
(trg)="5"> Akô ghô kuitè yimpè ‘ élé’é ntseum ’ lé wè temtesèt a mbou Joovah ?

(src)="5"> Ke fing ne kwite wôkpe ne kô pa ’ tchwepoung gô ko tchum bemte Jéova ?
(trg)="6"> Mpè ghô ghaa tè lébat a lé nguia atchou’té Joovah koo ?

(src)="6"> 1 - 3 . ( a ) Zékaria le ne to ’ ne ghôm mghôm gamdo ’ , temla ’ Jéova pe ge ke ?
(trg)="7"> 1 - 3 . ( a ) Zekaria lé ghé zii lé tsui nkeu , méghang - afa’a Joovah nông nang - a lèkô ?

(src)="7"> ( b ) Nweke Jéova le gôm bi temla ’ é ge wap pegne m ne é ?
(trg)="8"> ( b ) Joovah lé zèté nguè méghang - afa’a pi ping - nzeum mbou Yi mela’akô ?

(src)="8"> Zékaria le yô ke tchum ye ne yô tchum jwégne nouba thôk e ?
(src)="9"> Nweke a le be pou ve ywe ne m bak ŋwa’gne mjum buee ?
(trg)="9"> A lè anè njiô - téli mbaaté ntôkô , Zekaria jiô akô , nkeu mèt pou nguing - né akèté anè méshheu mbia , mela’akô ?

(src)="10"> ( Lé foto ne tho ’ nouba 1 . )
(trg)="10"> ( Tchiité fitou 1 éyi mè lôk nzi zi’né jiô . )

(src)="11"> 5 , 6 .
(trg)="11"> 5 , 6 .

(src)="12"> Jéova djô goung mtchi ne ju m tchi ge ke ?
(trg)="12"> Joovah pou njiô étsông lèkô ?

(src)="13"> Pe fing ne khu ghôm do ye a be tchum pak ŋwa’gne a m tchi ge ke ?
(trg)="13"> Mpè ghô ghaa té nkœu ndôô ézi anè akèté azi si nghiè ?

(src)="14"> 8 - 10 . ( a ) Ta ’ ka’gne ne tso Si be ke ?
(trg)="14"> 8 - 10 . ( a ) Lé yè nèt a si ngô lé ghaa ?

(src)="15"> ( b ) Tsidkiya late logne ya ka’gne é ?
(trg)="15"> ( b ) Éfô Tsidqiya lè té zing pa ’ a lé kia poup lèkô ?

(src)="16"> 11 , 12 . ( a ) Pe fing ne re ya ka’gne m tuôdeng ?
(trg)="16"> 11 , 12 . ( a ) Ajoumi mé ghô pou nguiè nèt ndôk nkia lé gheu aziè ?

(src)="17"> ( b ) Mtchi ge ke you tchi ne tchwe goung mtyè ’ awè gô pe ying ne ka’gne yé o re bi Si a ?
(trg)="17"> ( b ) O pou nkia lé ghôkô mbou Joovah , mbô a ghaa anè lénang tchou ?

(src)="18"> Ne yô m tchum jwégne nouba thôk e Zékaria , fing ne lagne wôkpe ke ?
(trg)="18"> Mpè ghô zi’nè akô anè njiô - téli mbaaté ntôkô Zekaria ?

(src)="19"> 14 , 15 . ( a ) Zékaria le yô ke tchum ye ne yô m tchum jwégne nouba sombue ?
(trg)="19"> 14 , 15 . ( a ) Anè njiô - téli mbaaté saambia , Zekaria jiô akô ?

(src)="20"> ( Lé foto ne tho ’ nouba 2 . ) ( b ) Mdjwi yeng tchum sapgo be we ?
(src)="21"> Nweke angélé po djo ’ é tchum sapgo ?
(trg)="20"> ( Tchiité fitou 2 éyi mè lôk nzi zi’né jiô . ) ( b ) Mengwi éyi nteu mia toung asi ngô wô , mè ping mbou nkèè yi nteu mia toung mela’akô ?

(src)="22"> ( a ) Ke le tchyete ne “ tchwepoung ” tchum sapgo ?
(trg)="21"> ( a ) Zekaria lé ping njiô mbô akô gheuè mia toung ?

(src)="23"> ( Lé foto ne tho ’ nouba 3 . ) ( b ) Pedjwi poua mbap bewe de sapgo da m ha ?
(trg)="22"> ( Tchiité fitou 3 éyi mè lôk nzi zi’né jiô . ) ( b ) Mengwi éyi wè mémbap a si ndôkô mia toung ngueô mé ghô ?

(src)="24"> 17 , 18 . ( a ) Nweke Shinéar be tsou ’ yé a khou’gne bi “ tchwepoung ” a ?
(trg)="23"> 17 , 18 . ( a ) Shinéar si ngô ‘ kwa ’ ji ’ ’ zi ‘ lébat ’ ghô nang wou mela’akô ?

(src)="25"> ( b ) Sô ’ m ne tchwepoung , pe gô le kwa ’ ya khète ?
(trg)="24"> ( b ) Mpè ghô kia akô anè lébat - é ?

(src)="26"> Msyagne potse tsyé Zékaria le yô m tchum jwégne a thoute ge ke bi pe tyô’ô ?
(trg)="25"> Ménjiô - téli té nkœu’né Zekaria , é si nzi’nè yimpé akô anè aya’a ?

# bbj/2017615.xml.gz
# ybb/2017615.xml.gz


(src)="1"> “ Ya bô gô tchwe ŋwak — be yé po ka tak ne you ’ gi Jéova Si yô neng a . ” ​ — ZÉK .
(trg)="1"> ‘ A shi ’ ghô poup , éyi mpè kaa neung - è lé jou ’ ntchou Joovah , éyi si ngô Ndem wuè . ’ ​ — ZE .

(src)="2"> 6 : 15 .
(trg)="2"> 6 : 15 .

(src)="3"> Ye jyôjum ne tse tsyé Zékaria le yô m tchum jwénye a ha ma mka’gne nyenyô bi temla ’ Jéova ?
(trg)="3"> Nzôk nzeum njiô - téli Zekaria yè ngaaté mbou méghang - afa ’ Ndem lèkô ?

(src)="4"> Mkhoung mebuee myé a be poua tuô ne nyap kwè pou a , ba mkelik , ha kaktuô bi pe m tchi ge ke ?
(trg)="4"> Mékouèt hagnang lewou ’ mèmbia , pô mé Mètoua ntchou seumtè yimpè lèkô ?

(src)="5"> O djou ’ ne o m tchi ge ke tchwe ye o we djô fa ’ ne khwe pe tyô’ô be a yôm a ?
(trg)="5"> O jiô mia afa ’ lé lôk mbôô azi mè pou ngôk aya’a , njou ’ ngô lèkô ?

(src)="6"> 1 , 2 .
(trg)="6"> 1 , 2 .

(src)="7"> Ne yô m tchum jwénye nouba sombuee Zékaria le ne mi , ye ne pe pe Youdéa pye wap le Yérousalem a pe m ge ke ?
(trg)="7"> Lénang mé Juif a Jérusalem lè lèkô éfœu ’ zi njiô - téli mbaaté saambia Zekaria nông mii ?

(src)="8"> 3 , 4 .
(trg)="8"> 3 , 4 .

(src)="9"> Tchwe ye pe Youdéa le pegne we pou a , wap le re ma mketu ’ ?
(trg)="9"> Mé Juif lé wè émiè ménguengue pa ’ pô lé ping nzeum mè ala’a zôp ?

(src)="10"> Jéova le kwite temla ’ é ne ping tho ’ fa ’ , tchi ge ke ?
(trg)="10"> Joovah lé seumté méghang - afa ’ pi nguè pô zeung nzi afa ’ , lèkô ?

(src)="11"> ( a ) Ne yô m tchum jwégne nouba hôm Zékaria tho ’ ge ke ?
(trg)="11"> ( a ) Njiô - téli Zekaria mbaaté léfaa , é zi lèkô ?

(src)="12"> ( Lé foto ne tho ’ . ) ( b ) Nweke mléng te be kwitchi a ?
(trg)="12"> ( Tchiitè fitou éyi mè lôk nzi zi’né jiô . ) ( b ) Mélœuô é wè ntou ntsi - ntsi , mela’akô ?

(src)="13"> 7 , 8 . ( a ) Mkhoung mebuee shou’gne ke ?
(trg)="13"> 7 , 8 . ( a ) Mékouèt mèmbia si ghiitè akezou ?

(src)="14"> ( b ) Nweke mkhoung bô pe poua tuô ne nyap kwè pou ?
(trg)="14"> ( b ) Mékouèt mèt si ngô mé hagnang lewou ’ mela’akô ?

(src)="15"> Pe we bo feng mkelik ?
(trg)="15"> Épouô épi nang anè mélœuô si ngô pô wô ?

(src)="16"> Fa ’ tsyé pou ha bi pou a be ke ?
(trg)="16"> Pô ping ngwè ziè afa’a ?

(src)="17"> So’o m ne ghôm gamdo ’ Zékaria ne mkelik poua pe feng ya , pe fing ne tchente jye ge ke ?
(trg)="17"> Mpè zhè akô té mi’té anè nda’né Zekaria ézi si tchiitè mé métoua ntchou pô épouô épi tsang - a ?

(src)="18"> Nweke a ka tcheng ge pe pouôk ne pa ’ pou gô tchwe kam temla ’ Jéova Si a ?
(trg)="18"> Afœu ’ zi mè shi ’ lœu’ô méghang - afa ’ Ndem la , mpè té pôngté lé tchô ’ ô , mela’akô ?

(src)="19"> 12 , 13 . ( a ) Pou ping gôm bi Zékaria tchwelô ge é re la ?
(trg)="19"> 12 , 13 . ( a ) Mè lé yè wuè oda a mbou Zekaria ?

(src)="20"> ( b ) Ke da’te ge mo ye pou le bo khéé ge gwya a le be Yéso Kristo ?
(trg)="20"> ( b ) Kè’té shoung - ô ajoumi kuitè yimpè lé zhè guè Yésso si ngô ngwuèt .

(src)="21"> Pa ’ é be fo bing be gè noung pouô ’ gwye a , é bo gre la ?
(trg)="21"> Yésso éyi efô , nzeung ngô tsui apou - keum a si ngôkô ziè afa ’ ?

(src)="22"> 15 , 16 . ( a ) Ne yôkpe wôdzou , pou bo gre tsa fa ’ ne bing nyapte ba ne sôk mving ?
(src)="23"> We bo gre ya ?
(trg)="22"> 15 , 16 . ( a ) Anè éfœu ’ la ’ zimpè jiô , aziè afa ’ lé lôk mbôô mbing ntchoungté si ngô gheu - gheu a nguia Joovah , awô ping nông - ô nghôkô afa ’ mèt ?

(src)="24"> ( b ) Tchwe ye ne wougne Yéso Kristo ne gou ’ sha’a gô sô ’ mi a , ke gô sô’pe si ?
(trg)="23"> ( b ) Akô shi ’ tôkô assi tè mbô méngou ’ ntsa ’ Krito é tôk - é ?